Illustraties

Boeken en tijdschriften
 
                                                                                                                                                                             Terug naar index 


Het aantal illustraties van Willem G. van de Hulst is onvoorstelbaar groot. Denk alleen al aan 'Inde Soete Suikerbol', 'Inde Goude Gaper', 'De Pruikenmaker en de Prins' en alle grote voorleesboeken. Vanaf de 30-er jaren is Willem. G. van de Hulst langzamerhand ingegroeid in het illustreren van (kinder)boeken en nam de taak over van tekenaars als Tjeerd Bottema, Cornelis Jetses en Sierk Schröder. Dat betekende vooral ook het moderniseren van 'verouderde' tekeningen. Daarmee wordt - zoals zichtbaar in de totaaloverzichten - ook een veranderend tijdsbeeld weergegeven. Maar bovenal blijft het motto voor zowel vader als zoon Van de Hulst dat de tekeningen direct passend bij het verhaal moesten zijn en de kinderziel sterk moesten kunnen aanspreken.
Tot 1963 heeft Willem G. van de Hulst zich vooral toegelegd op het illustreren. Na het overlijden van zijn vader wordt het accent verlegd naar het vrije kunstenaarsschap en ontstaan de vele monumentale schilderijen en beelhouwwerken.

Naast het werk van zijn vader heeft Willem G. van de Hulst een zeer groot aantal andere boeken (en tijdschriften) in zeer verschillende stijlen van omslagen en illustraties voorzien. En die boeken werden uitgegeven bij de meest uiteenlopende uitgevers.

Hieronder het overzicht van alle boeken (en tijdschriften) waarvan Willem G. van de Hulst de bandtekening, de omslag en/of de illustraties heeft verzorgd. De lijst is lang en waarschijnlijk nog (lang) niet compleet. Bij verschillende gelegenheden keek de illustrator verrast als iemand hem een door zijn hand geïllustreerd boek liet zien: 'Och ja, dat was er ook nog!


Alfabetisch gerangschikt naar de titel van de boeken en de tijdschriften.
Een aantal auteurs zijn gelinkt naar de site www.achterderug.nl van Rens StrijbosAls Jezus roept


Door Nel Verschoor-van der Vlis. Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr. (niet vermeld)

[1e druk zj]

1e druk zj - 22x15,5 - 16 pag. geniet

                                                             Arm - - en toch rijk

Geschreven door Anne de Vries (1904-1964). Uitgegeven door de Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap - Amsterdam 1935. Deze serie die jaarlijks verscheen van 1914 tot 1958 (behalve '40-'46) bevat 14 titels van W.G. van de Hulst sr en 20 uitgaven zijn geïllustreerd door W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1935]

1e druk 1935 - 15x20,5 - 16 pag. geniet.

Behouden teelt


Door Klaas Norel (1899-1971). Uitgegeven bij N.V. Uitgeverij A.Roelofs van Goor - Meppel in de Troubadour-serie onder redactie van L.H. Stronkhorst. Zesde leerjaar en V.G.L.O.

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

Troubadour-serie deel 12


[1e druk 1957]

1e druk 1957 - 20,5x15 -
60 pag. ing.


Overzicht Troubadour-serie


Bijbel voor de jeugd


Door Johanna E. Kuiper (1896-1956) voor de leeftijd 11-15 en tevens voor de oudere jeugd. Als voorleesboek bovendien geschikt voor kinderen beneden 11 jaar. 'Het oude Testament' in 13 hoofdstukken en 'Het nieuwe testament' in 12 hoofdstukken. Voorts enkele landkaartjes.
Uitgegeven bij Ploegsma Amsterdam-C.

Illustraties, band- en stofomslagontwerp van W.G. van de Hulst Jr.
(Dat geldt voor de eerste drie drukken. Daarna ook uitgegeven zonder illustraties of met tekeningen van andere illustratoren)

[1e druk 1948]

1e druk met stofomslag 1948 24,5x18 - 646 pag. geb. ƒ14,90
2e herz. druk met stofomslag 1951 24x16,5 - 616 pag. geb. goedkope uitgave ƒ6,90
(3e druk 1951)


1e druk 1948        

zonder stofomslag

2e druk 1951

zonder stofomslag


Bonar, het melaatse Batakjongetje


Geschreven door Gjalt de Jong. Uitgegeven door de Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap - Amsterdam 1951. Deze serie die jaarlijks verscheen van 1914 tot 1958 (behalve '40-'46) bevat 14 titels van W.G. van de Hulst sr en 20 uitgaven zijn geïllustreerd door W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1951]

1e druk 1951 - 20x14,5 - 16 pag. geniet


         
                                   1e druk geb. linnen

Schipper Bouke Bijlertsma vervoert stukgoed voor allerlei mensen in het dorp H., die hun vrachtje in de loop van de week bij hem thuis afleveren. Zijn vrouw en dochter Liesbet zijn hem lief. Wanneer Liesbet echter verkering krijgt met Evert van Kerven, de enige erfgenaam van een rijke vlasboer, gaat het mis. De vader van Evert, Goof van Kerven, accepteert het standsverschil niet. Hij komt in botsing met Bouke die hem buiten de deur gooit.
Liesbet wordt echter ernstig ziek en komt te overlijden. Dit is zeer ingrijpend voor Evert, die naderhand trouwt met de enige dochter van 'Knopzicht'. Toch kan hij Liesbet niet vergeten. Wanneer hij zijn schoonvader verliest en later ook nog zijn vrouw naar het graf moet brengen, is hij alle stuur in zijn leven kwijt en raakt aan lager wal.
Goof van Kerven raakt dodelijk gewond bij een wedren met een paard van Evert voor zijn wagentje. Bouke probeert de trotse boer van 'Polderlust' nog te redden, maar het is te laat.
Tijdens een tocht door de grote havenstad Rotterdam ontmoet Bouke de dochter van Evert die op zijn sterfbed blijkt te liggen en geeft Bouke toestemming zijn dochter die ook Liesbet heet, te adopteren. De gelukkige tijd die Bouke ooit had toen zijn eigen dochter Liesbet nog leefde, keert terug.Bouke Bijlertsma


of 'Gezinnen op zorgvolle wegen' door W.Schippers. Schrijver van 'Het veerhuis en de Rozendonk' e.a. verhalen.

Omslag en titelplaten van W.G. van de Hulst Jr. (niet vermeld) (Zie ook: De vrijwilliger van 1830)

Uitgegeven te Leiden bij J.J. Groen & Zoon, N.V.

[1e druk 1944]

1e druk 1944 - 9,5x14 - 188 pag. geb. (ook ing. editie, diverse omslagen)Ook 1e druk geb. karton


Ook 1e druk geb. papierOok 1e druk geb. papier
      
   
Uitgever: J.J.Groen & Zoon B.V. - Leiden
. Ing. 187 pag. Géén illustraties Van de Hulst
Uitgever: De Ramshoorn 2013,
Geb. 269 pag. Géén illustraties Van de Hulst


Bruine jongen
Eerder: Een bruine jongen

Door Elizabeth Buunk. Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.
llustraties 2e druk 1949 van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1949]

Links: Bewerkte 2e druk 1949 - 22,5x16 - 107 pag. geb.
Rechts 1e druk 1946 - 22,5x16 - 137 pag. geb. met
illustraties van Jaap Veenendaal


De 1e druk van 'Een bruine jongen' uit
1946 met illustraties van Jaap Veenendaal.


Willem G. van de Hulst en Dr. G. de Bruin
Buscruytmaeckers en Het geslacht Bredius

Het wordt tijd om hier wat uitvoeriger stil te staan bij Dr. G. de Bruin, een bijzondere opdrachtgever voor de jonge schilder-illustrator Willem G. van de Hulst. We beginnen dan in 1947 in Muiden waar op 25 juni Dr. G. de Bruin, vanaf 1922 president-directeur van de N.V. Nederlandse Springstoffen-fabrieken, een toespraak houdt bij 150 jaren buskruitfabricage door de Familie Bredius (1772 tot 1922) met daarbij de onthulling van een groot schilderij van de hand van Willem G. van de Hulst, symboliserend episoden uit de roemrijke geschiedenis van het bedrijf. In het boekwerkje HET GESLACHT BREDIUS is deze toespraak waarbij Willem van de Hulst en zijn (eerste) echtgenote uiteraard aanwezig zijn, integraal weergegeven. Het boekje is geïllustreerd door Willem G. van de Hulst met motieven uit het grote schilderij en uit Buscruytmaeckers.
Een aantal illustraties in het boekje zijn te vergelijken met illustraties in Buscruytmaeckers

Illustratie pag 19 Het geslacht Bredius

Illustratie pag 41 Buscruytmaeckers

Het geslacht Bredius


Het geslacht Bredius

Honderdvijftig jaren buskruitfabricatie in Nederland.

Tegelijk met de uitgave van Buscruytmaekers is deze kleine, bijzonder brochure uitgegeven over het
geslacht Bredius dat onlosmakelijk met het 250-jarige bedrijf is verbonden.

In het boekje is de toespraak afgedrukt die werd gehouden op 25 juni 1947 door de President-Directeur
der Vennootschap in aanwezigheid van W.G. van de Hulst jr en zijn echtgenote.

Van de Hulst is als jonge kunstenaar uitgenodigd om een monumentaal gelegenheidswerk te schilderen ter ere van het geslacht Bredius. Op pagina 27 en 28 wordt aangegeven wat er op het doek te zien is.

1e druk 1947 - 23,5-15,5 - oblong 29 pag. ing. Eigen uitgave, niet in de handel.


Omslag met illustratie van W.G. van de Hulst


Titelpagina Het geslacht Bredius


Het doek, geschilderd door W.G. van de Hulst jr. (afm 2.90x1.90)


Genealogie van het geslacht Bredius

Zoals in de toespraak is aangegeven wordt Willem G. van de Hulst ''in de gelegenheid gesteld zijn talent te beproeven op de vervaardiging van zijn eerste groote doek''. Dat wordt uiteindelijk een monumentaal olieverfschilderij van 2,90 x 1,90. In het boekwerkje wordt op pagina 29 aangegeven dat het doek t.z.t. een plaats zal krijgen in het Nederlandsch Legermuseum ''Generaal Hoefer'' te Leiden`Ik had al eens wat gezocht naar dat Legermuseum maar was er (nog) niet aan toe gekomen om eens verder te zoeken naar de lokatie van het schilderij. Totdat ik tot mijn grote verrassing in 2012 ineens bericht ontving van Nick Kramer van Dutchpainfgb.nl dat hij het schilderij had verworven en mogelijk een nieuwe eigenaar zocht. Het heeft bij mijn weten een tijdje te koop gestaan, maar staat nu nog in alle glorie en met fraaie detailopnamen op de site van Dutchpaintgb.nl

Zie voor meer informatie en mooie details Dutchpaintgb.nl

 

Het vervolg van de samenwerking van Dr. G. de Bruin en Willem G. van de Hulst resulteert in het prachtig uitgegeven en fraai geïllustreerde gedenkboek ''Buscruytmaeckers''' uit 1952 in een eveneens fraai gedecoreerde slipcase.

Buscruytmaeckers


Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland.
Beschreven door Dr. G. de Bruin en verlucht door W.G. van de Hulst Jr.
Uitgegeven t.g.v. het 250-jarig bestaan van de fabriek "De Krijgsman" te Muiden bij de Nederlandsche Springstoffenfabrieken, op de Herengracht, achter het Paleis te Amsterdam.

Illustraties van W.G. van de hulst Jr.

1e druk 1952]

1e druk 1952 27x20 - 139 pag. geb. linnen met een zeer fraai geïllustreerde slipcase

 
                                                     Fraai geïllustreerde cassette

Kaartje ''Aangeboden....'' De Directie...
Met dank aan Harry Jansen voor de info


 

Op de site van het International Institute of Social History, the world's leading institute in socio-economic history staat een korte levensbeschrijving van Dr. G. de Bruin. Vanaf 1922 is zijn naam onlosmakelijk met de KNSF verbonden. 
              

 

De Historische Kring Bussum publiceert in 2016 in het Bussums Historisch Tijdschrift een artikel van Ayla Blüm over de roemruchte historie van het bedrijf met een aantal afbeeldingen uit Buscruytmaeckers. Het mocht hier met welwillende instemming worden weergegeven.

 
 
 
 

 
 

Dr. Gerrit de Bruin had toentertijd nog niet kunnen bevroeden dat in de 21e eeuw het grote fabrieksterrein in Muiden een explosieve strijd tussen vastgoedhandelaars, gemeente en provincie zou opleveren die pas onlangs min of meer is is beslecht.

 
 


Gerrit Maarten de Bruin, kleinzoon van Dr. G. de Bruin, schrijft in het voorjaar 2020: Goeden dag, In mijn bezit heb ik 5 werken van WG van de Hulst jr. Willem was een vriend van de familie in de twee generaties voor mij. Mijn grootvader heeft hem, zijn dochter, zijn echtgenote en één van zijn kleinkinderen laten portretteren, en is, tegen zijn zin, zelf ook geportretteerd. Mijn tante (toen 24 jaar) schrijft in juli 1944, in een brief aan haar broer, die gedwongen in Berlijn zat, het volgende:

Woensdag ben ik naar Breukelen gegaan waar Willem v d Hulst woont. Ze hebben op Loosdrecht een dot van een boeier liggen, waarmee we donderdag gezeild hebben. Met storm en lekkage. Spannend!! Genóten heb ik. Zoals je misschien weet wonen ze op een tjalk waarvan ze het hele ruim als huis ingericht hebben. Ze hebben een keukentje (dat is oorspronkelijk de roef) een zitkamer, een atelier en een slaapkamer. En een keurige W.C. en een gang. Alles even origineel en modern ingericht. Je kunt er nog met 4 man logeren. Maar dan “kampeer” je eigenlijk.. Het is er werkelijk oergezellig. Donderdag avond is er een kennis aan komen zeilen uit Breukelen; een onderwijzer die gedichten maakt. Het was gewoon ouderwets gezellig. Intens leuk.

Er zijn nog meer oorlogsbrieven in mijn bezit waar Willem in vermeld is. De werken zijn in 1944 gemaakt, en vormen een aanklacht tegen de gang van zaken in die tijd: inundatie en Jodenvervolging. Het zijn dus niet de gemakkelijkste werken.

Met vriendelijke groet
Gerrit M. de Bruin 
Met grote erkentelijkheid kon ik deze werken in mijn collectie opnemen
. De voorstelling van de man met
de jodenster is als houtsnede eerder afgebeeld in het tijdschrift Schouwvenster van 22 december 1945.Houtsnede W. G. van de Hulst jr.

Uiteraard staan kranten en tijdschriften zo vlak na 1945 nog vol van allerlei oorlogsimpressies.
In het kerstnummer van Schouwvenster van 22 December 1945 staat de houtnede van W.G. van de Hulst bij een toepasselijke tekst.
De afbeelding is nog ergens anders gepubliceerd maar ik kan die plaats nog niet achterhalen.

Gerrit Maarten de Bruin antwoord:

Beste Andries,
Die houtsnede is inderdaad de zelfde voorstelling als één van de kleine schilderijen (-).
Van de overige werken van Wim van de Hulst sluit ik een foto bij. Het kleine landschapje in de Camarque is van 1955. Mogelijk heeft Wim toen op het (enigszins vervallen en verhuurde) landhuis van mijn overgrootvader gelogeerd dat op fietsafstand van deze plek gelegen is.
Het portret is van 1961 en spreekt voor zich met dit detail dat hij vergeten was het te signeren. Hij is toen nog naar Baarn, waar wij woonden, gekomen om dat alsnog te doen.Dr. G. de Bruin

Met nog aanvulling van de portretten van de echtgenote Adrienne Genouy, van dochter Lily en van
kleinzoon Jeroen van Setten is er een flink segment vroeg werk van Willem G. van de Hulst gelokaliseerd.


                    
De genoemde kleinzoon Jeroen van Setten naast de geportretteerde anno 2020

Provence', aquarel op papier, gesigneerd en gedateerd '5/1955', 36 x 54 cm

Hollandse School: 'Lily de Bruin - 1945',
Olieverf op doek,uitgesneden uit groter werk

     Camarque, Frankrijk
                                            gecartonneerd


De Bloemhof

Gedichten en spreuken van Vader Cats

Ingeleid en verzameld door Roel Houwink. Uitgegeven bij Erven J.Bijleveld, Utrecht.
Twee verschillende uitgaven met identieke inhoud, inclusief afbeeldingen naar oude gravures.. De éne met een neutrale stofomslag, de andere gecartonneerd met een omslagillustratie van W.G. van de Hulst jr.

[1e druk ca 1940]

3e druk 1953 16,5x11 - 112 pag. geb.Met neutrale stofomslag         


Mogelijk nog een illustratie van Hulst jr??


De bijbel van Jans

Geschreven door J.S.Dondorp-Tazelaar. Uitgegeven door de Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap - Amsterdam 1951. Deze serie die jaarlijks verscheen van 1914 tot 1958 (behalve '40-'46) bevat 14 titels van W.G. van de Hulst sr en 20 uitgaven zijn geïllustreerd door W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1951]

1e druk 1951 20x14,5 - 16 pag. genietDe ezel van de heilige stal


Z'n origine en perspectieven, z'n grillen en grieven door Anne H. Mulder.
Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam MCMXLVII.
Stofomslag en illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1947]

1e druk 1947 met stofomslag - 17x11,5 - 39 pag. geb.De gemeente en haar verlangen
Van praktische theologie naar de geloofspraktijk van de gemeenteleden

Albert J.Ploeger en Joke. J. Ploeger-Grotegoed
Uitgeverij Kok, Kampen 2001

De omslagillustratie rondom is van WIllem G. van de Hulst getiteld Figuren op het strand
Ontwerp omslag: Marion Rosendahl (schoondochter van Willem G. van de Hulst)

[1e druk 2001]

1e druk 2001 - 24,5x16,5 - 782 pag. geb. isbn 90 435 03339
De goede verwachting


Door Frank Wagenaar (pseud. van Fedde Schurer). geschreven voor jongens van 8-14 jaar. Uitgegeven bij J.N. Voorhoeve - Den Haag.

Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1938]

1e druk 1938 20,5x14,5 - 144 pag.

2e druk met stofomslag, vernieuwde tekening 21x 14,5 - 144 pag. geb.
2e druk zj

zonder stofomslagDe Gouden Poort deel I


Bloemlezing voor het Chr. Voortgezet Onderwijs. deel bestemd voor het zevende leerjaar. Samengesteld door A. Hoevers en A. Lens
Illustraties en bandontwerp van W.G. van de Hulst Jr.
Uitgave bij N.V. Versluys'U.M. - Amsterdam - Batavia - Paramaribo

[1e druk 1937]
1e druk 1937 24x17 - 192 pag.

Verhalen
Er was eens een prinsje (1927)
De twee vijanden (1917)
Een vreemde match
(1932)Er is ook een gebonden halflinnen (maakwerk)versie met goudopdruk op de rug. De papieren omslag is als stofomslag gebruikt. Verder identiek.
(Met dank aan fam. Strijbos)


De Hageprediker van Alkmaar


Door R. Boon. Uitgegeven te Leiden bij J.J. Groen & Zoon N.V.
Omslag- en titelpagina-illustratie van W.G. van de Hulst jr.

[1e druk zj]

1e druk zj 20,5x13,5 - 160 pag.. gecart.of ing.
1e druk geb. linnen


De lichtboei

Verzameling literaire opstellen door A.L van Hulzen. Uitgegeven bij La Rivière & Voorhoeve - Zwolle .

Bandtekening van W.G. van de Hulst Jr. Géén illustraties.

[1e druk 1934]

1e druk 1934 (mogelijk met stofomslag) 23x15 - 176 pag. geb. linnen (ook ing. editie)


                1e druk geb. karton

 

1e druk ingenaaide uitgave


De mist trekt op


Door R.Goudappel-Bos. Uitgegeven bij N.V. Ten Brink-s Uitg. Mij. - Meppel - Djakarta.

Omslag en illustraties van W.G. van de Hulst (niet vermeld)

[1e druk zj]

1e druk zj 23x15 - 144 pag. geb.De mooiste optocht


door Cornelis Gilhuis (1913-1982). Uitgegeven door G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.
Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1939]

1e druk 1939 22,5x16 - 54 pag. geb.
2e druk 1948(?) 22,5x16 - 54 pag. geb.De NederlandscheTaal

De Nerlandsche Taal voor de Christelijke School door H.H. de Jong en A.Valom. Twaalf deeltjes en een bundeltje poëzie, met handleiding. Uitgegeven door H.J. Spruyt's Uitgevers-Mij. Amsterdam, Heerengracht 112.

Plaatjes deel IV (Stellen, 7e leerjaar) door W.G. van de Hulst Jr. bij zes opstel-opdrachten: Een gevaarlijke rijtoer; Toch gered; Zo'n waaghals; Dat smaakt toch niet lekker; Sluit je koffer goed; Bedenk zelf een opschrift. [1e druk 1929]

3e druk 1935 19x13 - 80 pag. ing. 50 cent


Deeltje IIb - 1e druk 1929, ill. Tjeerd BottemaDe ondergang van de PH. 24


Door Hein van Makkum. Uitgegeven bij N.V. Uitgeversmaatschappij "De Tijdstroom" - Lochem.
Geïllustreerd door W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1937]

1e druk 1937 - 25x16,5 - 207 pag. geb .
Nb Er is ook een ingenaaide uitgave met slappe kaft met dezelfde illustratie.

Uit: Haarlem's Dagblad | 1937 | 28 oktober 1937 | pagina 10 rubriek "Nieuwe uitgaven"

 

De reis van Jaap en Janneman


Door G.S. van den Berg. Uitgegeven door G.F. Callenbach N.V. Nijkerk.
;
illustraties van W.G. van de Hulst Jr. (niet vermeld)

[1e druk 1945]

1e druk 1945 22,5x15,5 - 32 pag. ing. ƒ0,30


De rode bal


Door Jeannette van Luipen-Bronwasser. Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.

Met illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1964]

1e druk 1964 22x15,5 - 23 pag. genietDe schaapherder


Een verhaal uit de Utrechtse oorlog (1481-1488) door J.F.Oltmans. Uitgegeven bij J.M. Meulenhoff - Amsterdam in de reeks 'Dietse letteren', bibliotheek voor de dietse landen Nederland - Vlaanderen - Zuid-Afrika. Met een narede van Dr. P.H. Schröder.

Met vier prenten van W.G. van de Hulst Jr. (illustrator niet vermeld op de titelpagina)

[1e druk MCMXL]

1e druk met stofomslag MCMXL - 18,5x12,5 - 254 pag. geb.zonder stofomslag

De Schakel

Reformatorisch Weekblad


Omslagillustratie 8e jaargang, no 41, 28 mei 1982
30x21De vagebond

door T.Bokma. Uitgegeven te Leiden bij J.J. Groen en Zoon N.V.
Met omslag en enkele illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk zj]

1e druk zj 19,5x13,5 - 156 pag. geb.


1e druk ing. 21,5x14
 

nieuwe druk zj


De verlaten kapel


door N.K. Bieger (1878 - ) Uitgegeven bij H.Meulenhoff - Amsterdam in de 'Zonnige Jeugd Serie..

Band en illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1933]

1e druk 1933 19,5x15 157 pag. geb. 1e druk geb ondertitel zwart. grote N.V.


1e druk gecart. ondertitel zwart, grote N.V.


1e druk, ingenaaidt. ondertitel zwart, grote N.V
NB Groter formaat onafgesneden, 20,5x13,5


2e druk geb. ondertitel rood, kleine n.v.


2e druk gecart. ondertitel rood, kleine n.v.


3e druk geb. linnen zonder ondertitel


De vrijwilliger van 1830


Van een schoolmeesterszoon, die het geluk zocht waar het niet te vinden was.
Door W.Schippers (1867-1954) uitgegeven te Leiden bij J.J. Groen & Zoon, N.V.

Met omslag en platen op de titelpagina's van W.G van de Hulst Jr. (niet vermeld)
Zie ook van W. 'Schippers: Bouke Bijlertsma

[1e druk 1939]

1e druk 1939 19,5x13 - 195 pag. geb. of gecart.Verschillende uitgaven van 'De vrijwilliger van 1830', allemaal zonder druk- en jaartalaanduidingen, kleine wijzigingen, laatste drukken met nieuwe omslag van onbekende illustrator.
Wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint?
Albert Schinkels redt Karel Loderman uit een wak van ´De Welle´. Deze gebeurtenis zet het leven van de jonge schoolmeester op een nieuw spoor.
Uit dankbaarheid voor de redding van hun zoon nodigen de rijke ouders van Karel Loderman Albert uit om samen met zijn zoon te gaan studeren in Leiden. De wispelturige Karel heeft goede leiding nodig en Albert kan hem die geven.
Gelokt door de rijkdom van de wereld laat Albert zijn vader als hoofdonderwijzer op de dorpsschool in de steek en komt in de kost bij de boekhouder van meneer Loderman, die grote kantoren en loodsen bij de Rotterdamse haven heeft. Zijn handel met de Oost levert hem veel op.
Maar als in 1830 oorlog met België uitbreekt, melden de Leidse studenten, op zoek naar avontuur, zich als vrijwilligers aan. Te voet trekken de vrienden met het leger via Noord-Brabant België binnen. Ze rukken op onder leiding van de Prins van Oranje tot vlak voor Brussel. Dan dreigt er oorlog met Frankrijk en wordt de vrede met ons buurland afgedwongen.
Bij terugkeer in Rotterdam blijkt de zaak van vader Loderman intussen failliet gegaan te zijn en staat Albert voor de keus mee te gaan naar de Oost om de leiding te nemen op een koffieplantage of zich als militair bij het leger aan te melden. De ontmoeting met zijn jeugdvriendin en het bijwonen van een kerkdienst doen hem evenwel een andere keus maken.


Nieuwe druk zj geb. Den Hertog, Houten. Omslagillustratie vernieuwd en onbekend, beide tekeningen van W.G. van de Hulst jr wel aanwezig.
Nieuwste druk 2013, 200 pag. geb.
vernieuwde omslag.
De wijde wereld

Serie leesboekjes behorende bij de methode 'Zon en Leven' door J.Nowee, uitgegeven bij N.V. Ten Brink's Uitgeversmaatschappij - Meppel.

Geillustreerd door W.G. van de Hulst Jr. en Jaap Veenendaal.

[1e druk 1947 Evulgetur Roterodami 17-9-'47 J.Nolet Pr. l.c.a.h.d.]

1e deel 3e druk zj 20,5x15 - 51 pag. ing.Tweede leerjaar (Eerste halfjaar)
2e deel 3e druk zj 20,5x15 - 51 pag. ing.Tweede leerjaar (Tweede halfjaar)

 

Deel I

Deel II
 
Overzicht 'Zon en leven'
 

 De zwerver

Door W.Schippers. Uitgegeven bij J.N. Voorhoeve - Den Haag.

Met twee teekeningen (waarschijnlijk van W.G. Van de Hulst Jr)

[1e druk zj]

1e druk zj 19,5x13,5 - 159 pag. geb.
2e druk (?) zj


2e druk (?)


Die hun pad henengaan

Verhalen van menschenlevens door Jilles Limburg.

Uitgeversmaatschappij ''De Stuwdam'' Den Haag.

Ontwerp bandteekening W.G. van de Hulst Jr

De uitgever: Het boekje werd verspreid door jeugdige Christelijke werklozen die met de opbrengst van
40 cents ''althans weer een korte pooze een weekloon verdienen''. Bijlage  

  [1e druk zj] 

1e druk zj 19x13,5 -
ing. 117 pag. ƒ0,40
               Die kwajongens!


door Klaas Norel (1899-1971). Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1955]

1e druk 1955 23x15,5 - 46 pag. geb.
2e druk 1957 23x15,5 - 46 pag.geb.
3e druk zj 23x15,5 - 46 pag.
4e druk zj 23x15,5 - 46 pag.
5e druk 1970 23x15,5 - 46 pag. isbn 90 266 4359 4
6e druk zj 23x15,5 - 46 pag. isbn 90 266 4359 4Die kwajongens!


door Klaas Norel (1899-1971). Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1955]

7e druk 1980 23x15,5 - 46 pag. geb. ƒ4,90 isbn 90 266 4359 4 (bij inhoud ander isbn: 90 266 4504 x) Vernieuwde omslagillustratie.
8e druk 1984 23x15,5 - 46 pag. geb. isbn 90 266 4359 4 (bij inhoud ander isbn: 90 266 4504 x)
Dierenverhalen 1 en 2 en 3


Drie bundels bloemlezingen verzameld en geredigeerd door L.H. Stronkhorst.
Uitgegeven bij Bosch & Keuning N.V. Baarn.

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr. in deel 1 en 2 (niet vermeld). De illustraties in deel 3 zijn behalve de omslag (volgens mij) niet van Van de Hulst jr

[1e druk zj

1e druk zj 20,5x15 - 80 pag. (deel 1) en 96 pag. (deel 2). ing. Alle drukken (in ieder geval drie van beide delen) zijn gelijk. Ook de omslagtekeningen van beide delen zijn dezelfde.

Door het oog eener naald


Door H.Stretton. Uit het Engelsch vertaald door A.L.
Uitgegeven te Leiden bij J.J. Groen & Zoon, N.V.

Met omslag en twee platen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk zj]

1e druk zj 13,5 218 pag. geb. én ing.
Edith en Joost in de grote stad


Door Joop Naerebout. Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.

Illustratie van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk zj]

1e druk zj22,5x16 - 16 pag. geniet.Een eigen hand
- Schrijfmethode

door M.R.Groenewege, J.C.Kloosterman en W.C. de Man
Uitgave Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. Leiden

Illustraties W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1956]

Voor verdere informatie zie verderop bij de leesmethode Zij aan Zij


                                       Een sneeuwbal vliegt in de woonschuit


Geschreven door Gr.Gilhuis-Smitskamp. Uitgegeven door de Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap - Amsterdam 1950. Deze serie die jaarlijks verscheen van 1914 tot 1958 (behalve '40-'46) bevat 14 titels van W.G. van de Hulst sr en 20 uitgaven zijn geïllustreerd door W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1950]

1e druk 1950 20x14,5 - 15 pag. geniet 
Een Zeeuwse kwajongen


Door P.de Zeeuw J.Gzn.. Uitgegeven bij Broekhoff N.V. - Over den Dom - Utrecht. (voorheen: Kemink en Zoon)

Met drie prenten van W.G. van de Hulst Jr. De bandtekening is van J.G.Kesler. Mogelijk zijn er stofomslagen..

[1e druk zj]

1e druk zj - 24,5x16 - 151 pag. gebonden linnen

In dezelfde uitvoering met eveneens tekeningen van W.G. van de Hulst jr bij Broekhoff, Utrecht uitgegeven met gelijke omslag van J.G.Kesler:

Deze beide uitgaven zijn al niet meer in de serie ''Altijd Mooi'' van Kemink en Zoon te Utrecht uitgegeven na de overname in 1935-1936. Zie hieronder de uitgeversgeschiedenis.
          De serie boeken is uitgegeven tussen 1929 en ca 1937
Altijd Mooi: Kemink's nieuwe geïllustreerde jeugdserie
Uitgaven van Kemink en Zoon, Utrecht
(later Broekhoff NV)
Bandtekening van de serie: J.G.Kesler


Advertentie in Het Nederlandsche Boek 1930 Deel II Mededelingen van de UitgeversWaar in 1930 met 8 delen wordt geadverteerd is in 1934 in het Jaarboekje 1934,
uitgegeven bij de Vereeniging voor Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland
een andere volgorde zichtbaar, nu in jaargangen met elk 5 uitgaven, waarop je je zelfs kon abonneren. .


Nr 8 uit de 1e reeks (M.Kramer - Sloffie of het geheim van den Driehoek) wordt niet meer genoemd,
maar is volgens een advertentie uit Het Vaderland 1931 (zie in het overzicht verderop) toch wel bij Kemink uitgegeven.
De nummers 2 en 3 uit de eerste serie (De Beukenhof en Donkere dagen) zijn nu omgewisseld.
Van de overige vijf delen heb ik (nog) geen advertentie.

Uit: De Heraut voor de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1932, no 2864, 11-12-1932 (Delpher)
nog een overzicht van de 2e jaargang 1933Advertentie in Het Schouwvenster 21 december 1934


Op de kleurige stofomslag van Alexis de Wolvenjager staat het volgende overzicht

      

En in de Heraut uit 1934 wordt deel 16: De Vijf getrouwen aangekondigd en vermeld dat de serie wordt voortgezet.
De Heraut voor de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1934, no 2967, 02-12-1934 (Delpher)Maar het kan verkeren: In 1937 gaat het hele ''Altijd Mooi''- fonds over naar H.A.van Bottenburg te Amsterdam
zoals onderstaand overzicht van  de auteurs in alfabetische volgorde van de precies 20 uitgaven weergeeft in het
Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 104, 1937, no 10, 10-03-1937
.

En dat nog ná een tussenstop bij Broekhoff N.V. v/h. Kemink & Zoon te Utrecht waar de beide bovengenoemde boeken
met tekeningen van Willem G. van de Hulst zijn verschenen.De jaargangendatering is me niet helemaal duidelijk als de eerste uitgaven al in 1929 zijn verschenen.


 
1e jaargang
2e jaargang
1
G.K.Meyer - De waterwolf
(6) 1
P. de Zeeuw J.Gzn. - Alexis de wolvenjager
(3) 2
H.W. Plomp - De beukenhof
(7) 2
P. Noordmans - Lanumsche jongens
(2 3)
Carla - Donkere dagen
3
H. Jongkees - Een visschersjongen in oorlogstijd
4
P. de Zeeuw J.Gzn. - Onze koningin
4
Cornelia Poll - Het verwaarloosde dokterskwartet
5
B.Knoop - De zeeroover van Vuurland
5
G.K. Meijer - De bittere beker
       
3e jaargang
4e jaargang
1
Bart van de Veluwe - De Bosmannetjes
1
D. Menkens-van der Spiegel - De vijf getrouwen
2
P. de Zeeuw J.Gzn. - Nunia, het meisje uit Armeni
2
H. Zandbergen - Rooie Siem
3
Marijo - Reinierke
3
Vedeka - Wim's avonturen
4
T. Bokma - De roofridder van Lodegem
4
P. de Zeeuw J.Gzn. - Een zeeuwse kwajongen
5
N. van Sillevoldt-Haasse - Het wonder
5
D. van de Zee - Peter, de woonwagenjongen


Nummer 1
G.K.Meyer - De waterwolf
1ste druk 1929 - 127 pag. Illustrator onbekend
Nummer 2
H.W. Plomp - De beukenhof
1ste druk 1929 - 101 pag.  illustrator onbekend
Nummer 3
Carla - Donkere dagen
1ste druk 1929 - 72 pag.illustrator onbekend
Nummer 4
P. de Zeeuw J.Gzn. - Onze koningin
1ste druk 1930 - 104 pag.
Nummer 5
B.Knoop - De zeeroover van Vuurland
1ste druk 1931 - 228 pag. - illustraties: J.G. Kesler
Nummer 6 - stofomslag
P. de Zeeuw J.Gzn. - Alexis de wolvenjager
1ste druk 1931 - 87 pag.
Nummer 6
P. de Zeeuw J.Gzn. - Alexis de wolvenjager
1ste druk 1931 - 87 pag. illustrator onbekend
Nummer 7
P. Noordmans - Lanumsche jongens
1ste druk 1931 - 140 pag. Illustraties: J.G. Kesler
[Nummer 8]
Uit: Het Vaderland 13-10-1931
M.Kramer - Sloffie of het geheim van den Driehoek
1ste druk 1931 - 186 pag.
Net als het vorige boek is ook P.de Zeeuw J.Gzn.: Vaders hand niet in ''Altijd Mooi'' opgenomen maar heeft wel weer dezelfde bandtekening als een aantal boeken van de serie.
Nummer 8 - stofomslag
H. Jongkees - Een visschersjongen in oorlogstijd
1ste druk 1931 - 163 pag. - ƒ1,25
Illustraties: J.G.Kesler
Nummer 8
H. Jongkees - Een visschersjongen in oorlogstijd
1ste druk 1931 - 163 pag. - ƒ1,25
Illustraties: J.G.Kesler
Nummer 9
Cornelia Poll - Het verwaarloosde dokterskwartet - 1ste druk 1932 - 140 pag.
Illustraties: J.G. Kesler
Nummer 10
G.K. Meijer - De bittere beker
1ste druk 1932 - 191 pag.
Nummer 11
Bart van de Veluwe - De Bosmannetjes
1ste druk 1932 - 164 pag.
Illustraties: Hein Kray
Nummer 12
P. de Zeeuw J.Gzn. - Nunia, het meisje uit Armenië - 1ste druk 1932 - 157 pag. Illustraties: Hein Kray
Nummer 13
Marijo - Reinierke 1ste druk 1935 - 164 pag. Illustraties: Ger van Vliet


Nummer 14
T. Bokma - De roofridder van Lodegem
1ste druk 1935 - 117 pag.

Nummer 15 - stofomslag
N. van Sillevoldt-Haasse - Het wonder
1ste druk 1935 - 164 pag.
Nummer 15
N. van Sillevoldt-Haasse - Het wonder
1ste druk 1935 - 164 pag. Illustrator onbekend
Nummer 16
D. Menkens-van der Spiegel - De vijf getrouwen
1ste druk 1935 - 224 pag. Illustrator F.M.
 
 
Nummer 17
H. Zandbergen - Rooie Siem 1ste druk 1935 - 164 pag. Illustraties: Hein Kray
Nummer 18
Vedeka - Wim's avonturen 1ste druk 1936 - 207 pag. Illustraties: Hein Kray
 
 
Nummer 19
P. de Zeeuw J.Gzn. - Een zeeuwse kwajongen -
2de druk 1938 - 150 pag.
Illustraties: W.G. van de Hulst jr.
Nummer 20
D. van de Zee - Peter, de woonwagenjongen
1ste druk 1935 - 116 pag.
H.A. van Bottenburg te Amsterdam heeft nog enkele titels heruitgegeven.

 
Nummer 8
H. Jongkees - Een visschersjongen in oorlogstijd
1ste druk 1931 - 163 pag.
Nummer 9
Cornelia Poll - Het verwaarloosde dokterskwartet - 1ste druk 1932 - 140 pag. Illustraties: J.G. Kesler
 Er kwam een vreemdeling


Leesboek voor de lagere schhol door P. Stouthamer (1899-1971). Uitgegeven in de 'Vrucht-serie' door Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden.

Geïllustreerd door Willem G. van de Hulst Jr. (pas vanaf de 5e druk vermeld)

[1e druk 1955]

1e druk 1955 19x13 - 125 pag, ing. serie 'Vrucht'
2e druk 1956 19x13 - 125 pag. ing. of gecart. serie 'Vrucht'
3e druk 1958 19x13 - 125 pag. ing. serie 'Vrucht'
4e druk 1962 19x13 - 125 pag. ing. serie 'Vrucht'
5e druk 1966 19x13 - 125 pag. ing. géén vermelding 'Vrucht' meer, wel nu de illustrator genoemd.
6e druk 1968 19x13 - 125 pag. ing.


1e druk 1955

2e druk 1956

3e druk 1958

4e 1962; 5e 1966; 6e 1968


met stofomslag


 
Gesloten grenzen


Door J.K. van Eerbeek

Omslagontwerp van de 18-jarige W.G. van de Hulst jr.

Uitgeversmij. Holland, Amsterdam 1935

[1e druk 1935]

1e druk 1935 - gebonden linnen met stofomslag - 222 pagina's

Er is ook een versie uit 1935 bij De Pauw te Amsterdam uitgegeven. Waarschijnlijk zonder stofomslag.
Gebonden linnen, 211 pagina's.

 


De hoofdpersoon van Van Eerbeeks roman ‘Gesloten Grenzen’ is een jonge man, Derk Jan de Rapper, die langzamerhand komt tot de verduistering van geld dat hem niet toebehoort. Hij is verloofd met een meisje (Minke Dönnebrink), dat hij tot iederen prijs aan zich binden wil, gedeeltelijk zelfs tegen haar eigen onzekere gevoelens in, die hem vergelijken met zijn neef Gerard Riezenpol.

De verduistering brengt De Rapper in de gevangenis; de periode, die hij daarin doorbrengt, is een belangrijk stadium in de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Als hij uit de gevangenis terugkeert in de maatschappij is Minke getrouwd met zijn mededinger Riezenpol; maar het gevoel tusschen haar en De Rapper blijft bestaan; zij naderen elkaar weer, tot De Rapper de ‘orthodoxie’ beseft als de grens, die hem dwingt weg te gaan uit haar leven.

                         
                                                    
 

In juli 2006 refereert Hans Werkman in het ND Lettergrepen 473 aan bovenstaande omslagtekening bij het overlijden van
Willem G. van de Hulst en zijn laatste doek De Verloren Zoo
n

Hans Werkman schreef over J.K van Eerbeek: De haven uitgegraven


zonder stofomslag


Gloria in excelsis Deo


Kerstboek onder redactie van Jo Kalmijn-Spierenburg. Bundel kerstnovellen, kerstverhalen en kerstpoëzie. Uitgegevedoor; La Rivière & Voorhoeve - Zwolle.

Het boek is geïllustreerd met vignetten van W.G. van de Hulst Jr.
Bandontwerp en titelblad eveneens van W.G. van de Hulst Jr.
Omslagontwerp van J.de Vries
1e druk 1954]

1e druk 1954 met stofomslag 21x16 - 208 pag. geb. (mogelijk 2e oplage)Dezelfde uitgave maar met andere teksten op de binnenkant van de stofomslag, een iets andere omslagkleur en een iets kleiner formaat 21x15Grote Pier


NB De auteur van deze site stamt - met gepaste trots - af van het roemrijke geslacht van Pier Gerlofs Donia (1480-1520). De zus van de vader van Grutte Pier uit Kimswerd is de stammoeder van de Hibma's.

Door Dieuwke Winsemius. De eerste druk uitgegeven bij Knoop & Niemeijer, Haren, Groningen MCMLXV!!I in de 'Trompetreeks' De tweede druk uitgegeven bij G.F. Callenbach B.V. - Nijkerk. (In het Fries vertaald onder de titel 'Grutte Pier', eveneens met Van de Hulst-illustraties).

Illustraties en omslag W.G. van de Hulst Jr.

Opdracht: Aan mijn vader

[1e druk 1968]

1e druk 1968 22,5x15,5 - 98 pag. geb. Trompetreeks Knoop & Niemeijer.
Blijkbaar is Knoop & Niemeijer samengevoegd met Callenbach, Nijkerk, want bij sommige boeken is een Callenbach-sticker over Knoop & Niemeijer geplakt.


Grote Pier


Door Dieuwke Winsemius. De eerste druk uitgegeven bij Knoop & Niemeijer, Haren, Groningen in de 'Trompetreeks' De tweede druk uitgegeven bij G.F. Callenbach B.V. - Nijkerk. (In het Fries vertaald onder de titel 'Grutte Pier', eveneens met Van de Hulst-illustraties).

Illustraties en omslag W.G. van de Hulst Jr.

Opdracht: Aan mijn vader

[1e druk 1968]

2e druk 1970 22,5x15,5 - 98 pag. geb. isbn 90 266 4402 7 CallenbachGrutte Pier

NB De auteur fan dizze hiemside stamt - mei in lyts bytsje grutskens - ôf fan it roemrike slachte fan Pier Gerlofs Donia (1480-1520). De suster fan de heit fan Grutte Pier út Kimswert is de stammem fan de Hibma's.

Fan Dieuwke Winsemius

Oerset út it Nederlấnsk yn it Frysk troch Jan de Jong, Snits

Utjûn troch de Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje, Ljouwert.

Oarspronklike titel : Grote Pier 1968, Knoop & Niemeijer, Haren.

Yllustraasjes en omslach fan W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1987]

1e druk 1987 20x13 - 110 pag. ing isbn 90 6273 354 9
Guus van Gouwe Gerrit


Door Nel Verschoor - van der Vlis (1909-1996). Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. Nijkerk.

Band en illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1950]

1e druk 1950 22,5x15,5 - 61 pag. geb.
2e druk 1955 22,5x15,5 - 61 pag. geb.
3e druk zj 22,5x15,5 - 61 pag, geb.
1e deel


Hallo-Hallo


Serie leesboekjes voor de Christelijke School door S.Stemerding e.a. Uitgegeven bij Dijkstra's Uitgeverij - Zeist. De hogere deeltjes bevatten verhalen die als vertelling werden uitgezonden door de Nederlandsche Chr. Radio Vereniging.

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr. (niet vermeld)

[1e druk 1938 - 1939]

   
2e deel
 
3e deel
 
     
4e deel
5e deel
6e deel

deel 1 - 2e leerjaar
1e druk 1938 19,5x13,5 -   72 pag. gecart. 50 cent
deel 2 - 3e leerjaar
1e druk 1938 19,5x13,5 -   79 pag. ing. 55 cent
deel 3 - 4e leerjaar
1e druk 1939 19,5x13,5 -   95 pag. ing. 65 cent
deel 4 - 5e leerjaar
1e druk 1939 19,5x13,5 - 110 pag. ing. 70 cent
deel 5 - 6e leerjaar
1e druk 1939 19,5x13,5 - 112 pag. ing. 70 cent
deel 6 - 7e leerjaar
1e druk 1939 19,5x13,5 - 109 pag. ing. 70 centHet boek van Juultje


Door Dieuwke Winsemius. Uitgegeven bij J.H. Kok N.V. Kampen.

Illustraties en omslag van W.G. van de Hulst Jr.

{1e druk 1969]

1e druk 1969 22x14,5 - 144 pag. paperback.Dezelfde uitvoering ingen.Het boek van Lies en Kees


Wij kijken naar buiten. Serie leesboekjes door S.J. Matthijsse behorende bij de methode 'Open vensters'. Uitgegeven bij N.V. Ten Brink's Uitgeversmaatschappij - Meppel. (Sommige deeltjes gecart.)

Deel I en II geïllustreerd door W.G. van de Hulst Jr., deel III en IV door Jaap Veenendaal

[1e druk ca 1945]

Deel I 1e druk 1945 19,5x13,5 - 48 pag. ing.Tweede leerjaar (Eerste halfjaar) 3e druk zj. 5e druk 1949 7e druk zj 9e druk zj
Deel II 1e druk zj 19,5x13,5 - 48 pag. ing. Tweede leerjaar (Tweede halfjaar) 3e druk 1948 4e druk zj. 8e druk zj 9e druk zj
Deel III 1e druk zj 19,5x13,5 - 48 pag. ing. 5e druk 1049. Derde leerjaar (Eerste halfjaar)
Deel IV 1e druk zj 19,5x13,5 - 48 pag. ing. Derde leerjaar (Tweede halfjaar) 3e druk zj. 5e druk 1949.

 


Het bootje van de regenboog


Door Joh. E. Kuiper (1896-1956). Uitgegeven door de Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap - Amsterdam 1954. (Inmiddels 'Comité voor jeugd en school' geworden). Deze serie die jaarlijks verscheen van 1914 tot 1958 (behalve '40-'46) bevat 14 uitgaven van W.G. van de Hulst sr en 20 uitgaven zijn geïllustreerd door W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1954]

1e druk 1954 20x14,5 - 19 pag. geniet
Het dorp op den berg

Een verhaal uit den Duitschen kerkstrijd
Door Johan Maarten
Uitgeverij Erven J. Bijleveld, Utrecht.

[1e druk zj]

1e druk 1939 met stofomslag - 20,5x13 - 178 pag. geb.
2e druk 1939 met stofomslag - 3e duizendtal - 20.5x13 - 178 pag. geb.
Nb. De 2e druk (?) 3e duizendtal is identiek aan de 1e druk.Het hol in het bos


Door C. Roodhart. Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1949]

1e druk1949 22,5x16 - 61 pag. geb.Het Paleis met de Zeven Torens (onvoltooid)


Krantenstrip in dagblad De Standaard door W.Holwerda met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. verschenen in 133 afleveringen van 17 augustus 1943 tot en met 8 december 1944.

De poging van de Redaktie van De Standaard om tijdens WOII neutraal te blijven ten aanzien van de bezetters werd hen door de anti-revolutionaire aanhang niet in dank afgenomen. In het artikel van Ruud Verdonck – 5 mei 1995 getiteld 'Ik mag evenmin voor Baül knielen als u' wordt aangegeven dat vanaf 1943 de illegale Trouw al verscheen en na het verbod van de bezetters voor De Standaard verscheen op 8 december de allerlaatste krant.
Hoewel de redaktie graag verder wilde werd dat verhinderd. ''Op de dag van de bevrijding verbraken medewerkers van het tot dan toe illegale Trouw de sloten van de kantoren van N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard aan Nieuwe Zijds Voorburgwal in Amsterdam en namen het pand in bezit.'' En verder: ''Door het einde van de oorlog, niet door de afloop ervan, en vanwege het feit dat het voormalige illegale Trouw bovengronds groeide, werd De Standaard het treurigste soort van 'foute' krant: een die niet eens meer terugkeert.''

Daarmee is ook voor het tekenwerk van Willem G. van de Hulst junior het doek gevallen. Misschien ook niet zo erg want de tekeningetjes bij het verhaal zijn erg pover in vergelijking met Inde Soete Suikerbol. En nog geen anderhalf jaar later begint weer in nauwe samenwerking met zijn vader het werk aan de prachtige verhalenserie Inde Goude Gaper die in Trouw verschijnt vanaf 11 mei 1946 en nadien in de fraaie zesdelige oblong-boekjes wordt uitgegeven.

Link naar het artikel van Ruud Verdonck, Trouw 5 mei 1995
Link naar Wikipedia De Standaard (Nederland)

Ondanks veel speurwerk heb ik tot nu toe nog niets kunnen vinden over W.Holwerda, de schrijver van Het Paleis met de Zeven Torens.
De eerste tekening ... 18 mei 1943
(Bron: Delpher)

...en de allerlaatste tekening ... 8 december 1944 ....
en het verhaal eindigt wonderlijk genoeg met: ''Op het ogenblik kunnen we niets doen''.

.
Het rozenhuisje in het bos


Door Tjark Kenter. Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.

Illustraties van W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1950]

1e druk 1953 - 22,5x16 - 24 pag. geniet

Het zeggen van Proza en Poëzie


Door C.Tazelaar.
Uitgave van M. Stenvert & Zoon - Meppel
Illustraties van W.G. v.d. Hulst Jr.

[1e druk zj]

1e druk zj - 19 cm - 46 pag. gecart.
Hoe Jetty weer Jet werd


Door Betty van der Plaats. Deel IX in Neêrlands Jeugdbibliotheek, onder redactie van A.Wildeman en P.de Zeeuw J.Gzn.
Uigegeven bij Firma A.Huisman - Meppel.

Stofomslag en illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk zj, in het boek met pen vermeld 4 Augustus 1942]

1e druk zj met stofomslag 21x15,5 - 163 pag. geb

  Bijna alle delen van Neêrlands Jeugdbibliotheek worden genoemd in Het Nederlandsche Boek 1939

Deel  1: P.J.de Zeeuw Gzn.: Water en vuur - 155 pag. 1e druk 1939
Deel  2: D. Menkens-v. d. Spiegel: In 't Huizeke aan 't Hunnenpad - 176 pag.. 1e 1939

Deel 3: M. van der Hilst: Ketàp - De jongen van Rawoe - 151 pag. 1e druk 1939
Deel  4: J.M. Westerbrink-Wirtz: Toch geen verloren jaar - 152 pag. geb. 1e druk 1939
Deel  5: Ab Visser: Paarden op transport - 173 pag. geb. 1e druk 1939
Deel  6: M.C. Fallentin: Kampioenen - 160 pag. geb 1e druk 1939
Deel  7: A.Vreeland: Overal schijnt de zon - 160 pag. geb. 1e druk 1939
Deel  8: P.J. de Zeeuw Gzn.: Pekbroekkie - 160 pag. geb. 1e druk 1939
Deel  9: Betty van der Plaats: Hoe Jetty weer Jet werd - 160 pag. geb. 1e druk 1939
Deel 10: L.H. Stronkhorst: Kees Franken - 160 pag. geb. 1e druk 1939


Overige daar niet genoemde uitgaven:
Deel 11: Joh. van Hulzen: Om de zuid naar de oost
Deel 12: E.J. van Binsbergen: Peter Brons
Deel 13; L.Palm Boelens: Commandat Dick
Deel 14: M.A.H.Renes-Boldingh: Een huis op wielen
Deel 15: P.A. de Rover: Avonturen van twee Schippersjongens
Deel ??: A. Vlasveld: De nieuwe naam
Deel IX met stofomslag


1939


 
Deel 1:
P.J.de Zeeuw Gzn.: Water en vuur
(zonder stofomslag) Illustraties: Henk Poeder
Deel 1
P.J.de Zeeuw Gzn.: Water en vuur (titelpagina)
Deel 2
D. Menkens-van der Spiegel: 't Huizeke aan het Hunnenpad. Illustraties: Jaap Veenendaal
Deel 2
D. Menkens-van der Spiegel: 't Huizeke aan het Hunnenpad (titelpagina)
 
Deel 3
M. van der Hilst: Ketàp - De jongen van Rawoe
. Illustraties: Jaap Veenendaal
 
Deel 4
J.M. Westerbrink-Wirtz: Toch geen verloren jaar. Illustraties: Jaap Veenendaal
Deel 4
J.M. Westerbrink-Wirtz: Toch geen verloren jaar (titelpagina)
Deel 5
Ab Visser: Paarden op transport (zonder stofomslag).
Illustraties: Henk Poeder
Deel 6
M.C. Fallentin: Kampioenen
(met stofomslag) Illustraties: Henk Poeder
Deel 6:
M.C. Fallentin: Kampioenen
(titelpagina)
Deel 7
A.Vreeland: Overal schijnt de zon (zonder stofomslag) Illustraties: Hein Kray 
Deel 7
A.Vreeland: Overal schijnt de zon
(titelpagina)
Deel 8
P.J. de Zeeuw Gzn.: Pekbroekkie (met stofomslag) Illustraties: Jaap Veenendaal
Deel 8
P.J. de Zeeuw Gzn.: Pekbroekkie
(zonder stofomslag)
Deel 9
Betty van der Plaats: Hoe Jetty weer Jet werd (met stofomslag
)
Illustraties: W.G. van de Hulst jr.
Deel 9
Betty van der Plaats: Hoe Jetty weer Jet werd (zonder stofomslag)
Deel 10
L.H. Stronkhorst: Kees Franken (met stofomslag) Illustraties: Jaap Veenendaal
Deel 10
L.H. Stronkhorst: Kees Franken

(zonder stofomslag)

Op de stofomslag van Peter Brons staat een nieuwe ongenummerde indeling waarbij enkele delen zijn weggelaten en een aantal toegevoegd.


Deel 11
Joh. van Hulzen: Om de zuid naar de oost (met stofomslag)
Illustraties: Menno
Deel 11
Joh. van Hulzen: Om de zuid naar de oost (zonder stofomslag)
   
Deel 12
E.J. van Binsbergen: Peter Brons (met stofomslag)
Illustraties: Jaap Veenendaal
Deel 12
E.J. van Binsbergen: Peter Brons (zonder stofomslag
   
 
 
Deel 13
L.Palm Boelens: Commandant Dick
(zonder stofomslag) llustraties: Hein Kray


Deel 14
:
M.A.H.Renes-Boldingh: Een huis op wielen (zonder stofomslag)
Illustraties: Jaap Veenendaal
Deel 15
P.A. de Rover: Avonturen van twee Schippersjongens (zonder stofomslag) Illustraties: K. Hoekendijk
 
Deel 16:
C.A. Vlasveld: De nieuwe naam. (zonder stofomslag)
Illustraties: K. Hoekendijk
   2e leerjaar
4e leerjaar


Hoe teken je ..?


Serie tekenlesboekjes voor de lager school door P. van Duyvendijk.
Uitgegeven bij N.Samson N.V. - Alphen aan de Rijn in spiraalbandje.

De 1e drie deeltjes (A1, B1 en B2) voor het 1e 2e en 3e leerjaar en C1 voor het vierde leerjaar zijn geïllustreerd door J.de Vries, de volgende drie deeltjes C2, C3 en D voor respectievelijk het 5e, 6e en 7e leerjaar door W.G. van de Hulst jr.

[1e druk zj] (D verschillende drukken zijn gelijk)

Deel 1 (A1)
Deel 2 (B1) 6e druk zj / 8e druk zj - 11x17 - 24 dubbele pagina's, ill. J. de Vries
Deel 3 (B2)
Deel 4 (C1) 4e druk zj - 22x17 - 24 pag. ill. J. de Vries
Deel 5 (C2) 5e druk zj - 22x17 - 24 pag. ill. W.G. van de Hulst jr.
Deel 6 (C3) 3e druk zj - 22x17 - 24 pag. ill. W.G. van de Hulst jr.
Deel 7 (D)   1e druk zj - 22x17 - 32 pag. ill. W.G. van de Hulst jr. SF361
Met algemene adviezen en tussenliggende halve pagina's didaktische aanwijzingen


5e leerjaar

6e leerjaar

12 - 16-jarigen
 Houen, jongens!


door K.Norel (1899-1971). Uitgegeven door G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk

Band en tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1953]

1e druk 1953 22,5x15,5 - 61 pag. geb.
2e druk zj 22,5x15,5 - 61 pag. geb.
3e druk 1957 22,5x15,5 - 61 pag. geb. ƒ1,-
4e druk zj 22,5x15,5 - 61 pag. geb.
5e druk 1964 22,5x15,5 - 61 pag. geb. ƒ1,35
6e druk 1968 22,5x15,5 - 61 pag. geb.
Houen, jongens!

door K.Norel (1899-1971). Uitgegeven door G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk

Band en tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1953]

8e druk 1975 22,5x15 - 61 pag. geb. isbn 90 266 4278 4 Vernieuwde omslag
9e druk 1979 22,5x15 - 61 pag. geb. ƒ4,90 isbn 90 266 4278 4In de groene papegaai 1 en 2


Leesboek voor de lagere school door L.H. Stronkhorst. Uitgegeven bij Bosch & keuning N.V. / Baarn.
Twee delen: Bloemlezing dierenverhalen.

Illustraties van W.G. van de hulst Jr. (niet vermeld)

[1e druk zj]

deel 1
1e druk zj - 20,5x15 - 80 pag. ing.
deel 2
4e druk zj 20,5x15 - 96 pag. ing.

In kruiend ijs


door K.Norel (1899-1971). Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk

Band en tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1950]

1e druk 1950 22,5x15,5 - 78 pag. geb.In kruiend ijs


door K.Norel (1899-1971). Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk

Band en tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1950]

2e druk 1978 22,5x15 - 78 pag. geb. ƒ4,70 isbn 90 266 4470 1 (beschrijving inhoud achterplat)
Jaapje's verrassing


Door Emmy Blij-van der Kooi. Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. Nijkerk

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr

[1e druk 1952]

1e druk 1952 22,5x15,5 - 31 pag. ing.
Jacob Simonsz. de Rijk, de Vrijheidsheld.


Door R.Boon. Uitgegeven bij J.J. Groen & Zoon / N.V. / Uitgevers / Leiden.

Met teekeningen van Van de hulst Jr.

[1e druk zj]

1e druk zj. 20x14 - 159 pag.

Jan kocht zijn vlag een modderschuit

en andere gedichten.

Door Jacob van der Sluis (pseud. van Jacob Roelof Zijlstra).
Met illustraties van Willem G. van de Hulst.

Uitgegeven bij Omniboek Den Haag.

[1e druk 1980]

1e druk 1980 19x14 - [geen nummering, 59 pag] geb. ƒ12,50 isbn 90 620 7040 X

 

Jaap Zijlstra, de auteur van 'Jan kocht zijn vlag een modderschuit', is een protestants-christelijke dichter die ook andere maatschappelijk relevante thema's als schizofrenie en aids als bron voor zijn werk gebruikt.
(Link naar Chroom Digitaal 2000)Jan

door P.van Hall. Uitgegeven door G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk in de Zilver-Serie.

Pentekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk zj]

1e druk [(Met pen: kerstfeest 1939] 22,5x15,5 - 32 pag. ing.
2e druk [met stempel 26 dec. 1941] 22,5x15,5 - 32 pag. ing.


Joop's grootste wens


Geschreven door Linda Erics (pseud. van J. Middelbeek). Uitgegeven door de Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap - Amsterdam 1935. Deze serie die jaarlijks verscheen van 1914 tot 1958 (behalve '40-'46) bevat 14 uitgaven van W.G. van de Hulst sr en 20 uitgaven zijn geïllustreerd door W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1935] 1e druk 1935 15x20,5 - 16 pag. geniet. Omslagillustratie doorlopend voor- en achterplat.


Jos


Door W. Meijer. uitgegeven bij De Vuurbaak, Groningen. (Oorspronkelijk uitgegeven in 1959 bij J.B. Wolters in de Wijde leven reeks)

Illustraties W.G. van de Hulst Jr. (Vermelding als W.G. van der Hulst. Jr.)

[1e druk 1975]

1e druk 1975 21x15 - 110 pag. geb. isbn 90 6015 197 6 (colofoon) en 90 6015 300 6 (achterplat)
Pauline Sophia Straatman


Lien Bakker-Straatman    -    schrijfster van de Kabouter Puntmuts-serie

Pauline Sophia Straatman

20 april 1909 Amsterdam Nederland—22 februari 1982 Boksburg Zuid Afrika

De onderstaande boeken in de serie Kabouter Puntmuts uit 1947 zijn geschreven door Mevrouw Lien Bakker-Straatman. Er was geen enkele informatie over haar beschikbaar, ook de DBNL (Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren) gaf niet meer info dan één van de drie Kabouter-titels.

 

In november 2011 kwam er bericht uit Zuid-Afrika van ArinA Sterkenburg-Bakker, de dochter van Lien Bakker-Straatman met meer informatie over de schrijfster. Haar vader zat ook in het boekenvak en heeft waarschijnlijk de link naar W.G. van de Hulst junior als illustrator gelegd.

Op 12 november schrijft ArinA Sterkenburg-Bakker:
Op deze foto (links) is het kleinste persoontje Pauline Sophia Straatman met haar vader en moeder Straatman en haar twee zusters en broer. Hier is zij één jaar! Haar ouders waren veel ouder en hadden al twee grote kinderen toen er nog twee late lammetjes kwamen.

  
En op 16 december:
Mijn grootvader schreef ook boeken en daar heb ik er al enkele van gevonden toen ik in Nederland was. Ik was verbaasd want ze zijn bijna 100 jaar oud. Ze heten De jager van Velgersdijk en Een nacht vol gevaren. De laatste heb ik nog nooit gezien. De naam van mijn grootvader is A.J.Straatman. Hij was hoofd van een kweekschool in Amsterdam.

Op 9 januari was er weer informatie van ArinA:
Ik ben de baby toevallig op de foto van 1941. De trouwfoto staat op een albumbladzijde en ik hoop dat je die foto er uit  kunt halen. De heer Straatman is mijn moeders vader en die schreef dus ook oa jeugdboeken en was directeur van een kweekschool in Amsterdam.
  
A.J. Straatman
Lien Bakker-Straatman  1936
1941 met ArinA op de arm


Kabouter Puntmuts (1) verdient een worst


Door Lien Bakker-Straatman. Een spannend verhaal voor kinderen tot 10 jaar.
Uitgegeven door Gebroeders Graauw's Uitgeverij Amsterdam-Soerabaja.

Met tekeningen [en omslag] van W.G. v.d. Hulst Jr.

  [1e druk 1947]

1e druk 1947 20,5x15,5 - 111 pag. geb.


Kabouter Puntmuts (2) in de poppenkast


Door Lien Bakker-Straatman. Een spannend verhaal voor kinderen tot 10 jaar.
Uitgegeven door Gebroeders Graauw's Uitgeverij Amsterdam-Soerabaja.

Met tekeningen [en omslag] van W.G. v.d. Hulst Jr.

  [1e druk 1947]

1e druk 1947 20,5x15,5 - 120 pag. geb.


Kabouter Puntmuts (3) zoekt een waakhond

Door Lien Bakker-Straatman. Een spannend verhaal voor kinderen tot 10 jaar.
Uitgegeven door Gebroeders Graauw's Uitgeverij Amsterdam-Soerabaja.

Met tekeningen [en omslag] van W.G. v.d. Hulst Jr.

  [1e druk 1947]

1e druk 1947 20,5x15,5 - 111 pag. geb.
Kees Moddergeus


door K.Norel (1899-1971). Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk

Band en pentekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk zj]

1e druk zj 22,5x15,5 - 94 pag. geb.
2e druk zj 22,5x15,5 - 92 pag. geb. - nieuwe titelpaginaillustratie

 

Kees van Dam

Serie van vier boeken door Nel Verschoor - Van der Vlis. Elk verhaal is ook afzonderlijk te lezen. Uitgegeven bij La Rivière & Voorhoeve - Zwolle.
Illustraties van W.G. van de Hulst Jr. (deel 1, 2 en 3) en Hein Kray (deel 4)

Kees van Dam op stap [1e druk 1951]
1e druk 1951 20,5x15 - 70 pag. ing.
2e druk zj. 20,5x15 - 70 pag. gecart. ƒ1,25 geb. ƒ1,50
(3e druk z|)
4e druk 1962 20,5x 15 - 63 pag. ing. ƒ1,25 geb. ƒ1,65
Kees van Dam naar Zeeland [1e druk 1952]
(1e druk)
2e druk 1954 20,5x15 - 63 pag. ing. of gecart.
3e druk 1959 20,5x15 - 63 pag. ing.
4e druk 1962 20,5x15 - 63 pag. ing.
Kees van Dam in de watersnood [1e druk 1953] !!
1e druk 1953 20,5x15 - 70 pag. ing.
2e druk 1953 20,5x15 - 70 pag. ing.
(3e druk zj)
4e druk 1962 20,5x15 - 70 pag. ing. ƒ1,25 geb. ƒ1,65
Kees van Dam naar Luxemburg [1e druk 1962]
1e druk 1962 20,5x15 - 68 pag. ing. ƒ1,25 geb ƒ1,65

     
Kinderen van één vader


door Nel Verschoor - van der Vlis (1909-1996). Uitgegeven bij G.F. Callenbach n.v. Nijkerk.

Band en tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1949]

1e druk 1949 22,5x15,5 - 109 pag. geb.
2e druk zj 22,5x15,5 - 109 pag. geb.
3e druk zj 22,5x15,5 - 109 pag. geb.
4e druk 1964 22,5c15,5 - 109 pag. geb.


 


Koning David de herder (1)


Driedelige serie over Koning David door Gladys Schmitt.
Deel I: De Herder; Deel II: De Held; Deel III: De Heerser.
Oorspronkelijke titel: 'David the King'. Vertaling van Dr J.A. Schröeder.
Uitgegeven bij L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam.

Geïllustreerd door W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk zj]

Deel 1 1e druk zj - 23,5x15,5 - 228 pag. geb.
Deel 2 1e druk zj - 23,5x15,5 - 226 pag. geb.
Deel 3 1e druk zj - 23,5x15,5 - 242 pag. geb
.

 


Koning David de held (2)


Driedelige serie over Koning David door Gladys Schmitt.
Deel I: De Herder; Deel II: De Held; Deel III: De Heerser.
Oorspronkelijke titel: 'David the King'. Vertaling van Dr J.A. Schröeder.
Uitgegeven bij L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam.

Geïllustreerd door W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk zj]

Deel 1 1e druk zj - 23,5x15,5 - 228 pag. geb.
Deel 2 1e druk zj - 23,5x15,5 - 226 pag. geb.
Deel 3 1e druk zj - 23,5x15,5 - 242 pag. geb.


david3
 


Koning David de heerser (3)


Driedelige serie over Koning David door Gladys Schmitt.
Deel I: De Herder; Deel II: De Held; Deel III: De Heerser.
Oorspronkelijke titel: 'David the King'. Vertaling van Dr J.A. Schröeder.
Uitgegeven bij L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam.

Geïllustreerd door W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk zj]

Deel 1 1e druk zj - 23,5x15,5 - 228 pag. geb.
Deel 2 1e druk zj - 23,5x15,5 - 226 pag. geb.
Deel 3 1e druk zj - 23,5x15,5 - 242 pag. geb.

Kraaloogje en flapoortje


door Co van der Steen-Pijpers. Uitgegeven door G.F. Callenbach N.V. Nijkerk.

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk zj]

1e druk zj 22,5x15,5 - 31 pag. ing.Margrieten
door W.G. van de Hulst
1e druk 1956
Illustraties W.G. van de Hulst jtHollandse bloemen: Margrieten - Lelies - Gladiolen


Serie 'Hollandse Bloemen', leesboek voor de Christelijke School, uitgegeven vanaf 1939 (Anemonen en Narcissen) Dit deel 'Margrieten' met oorspronkelijke schetsen van W.G. van de Hulst is uit 1956.

Uitgegeven bij Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. (Eveneens illustraties in 'Lelies' en 'Gladiolen' van P.Stouthamer)

[1e druk 1956]

1e druk 1956 19,5x13 - 147 pag.

 
 
Anemonen
door h.Wansink
1e druk 1939
2e druk 1948
Narcissen
door H.Wansink
1e druk 1939
2e druk 1948
Sneeuwklokjes
door H.Menkman
1e druk 1951
2e druk 1953
Crocussen
door H.Menkman
1e druk 1951
2e druk 1943
 
Gladiolen
nog géén afbeelding
 
Tulpen
door E.J. van Binsbergen
1e druk ...
2e druk 1954
Klaprozen
door R.Gaasterland
1e druk 1955
Lelies
door P.Stouthamer
1e druk 1958 Illustraties W.G. van de Hulst jr
Gladiolen
door P.Stouthamer
1e druk 1958 Illustraties W.G. van de Hulst jr


Lichamelijke opvoeding
handboek voor schoolgebruik en opleiding
Deel I Theoretisch deel
Deel II De oefenpraktijk

Door G.Groenman en J.H. Bergmeijer.
Uitgegeven bij P.Noordhoff. N.V. - 1941 - Groningen - Batavia C.

Illustraties van W.G. van de Hulst.Jr.
(alléén in deel II)

[1e druk 1941]

Deel I
1e druk 1941 - 24x16,5 - 151 pag. geb. linnen ƒ3,25 (ing. ƒ2,50) (Deel I en II samen geb. ƒ8,-).


Titelpagina deel I


Lichamelijke opvoeding
handboek voor schoolgebruik en opleiding
Deel I Theoretisch deel
Deel II De oefenpraktijk

Door G.Groenman en J.H. Bergmeijer.
Uitgegeven bij P.Noordhoff. N.V. - 1941 - Groningen - Batavia C.

Illustraties van W.G. van de Hulst.Jr.
(alléén in deel II)

[1e druk 1941]

Deel II
1e druk 1941 - 24x16,5 - 352 pag. geb. linnen rug ƒ5,25 (ing. ƒ4,50) (Deel I en II samen geb. ƒ8,-.)


Illustratievoorbeeld uit hoofdstuk 7Lichamelijke opvoeding deel I+II
handboek voor schoolgebruik en opleiding
Deel I Theoretisch deel
Deel II De oefenpraktijk

Door G.Groenman en J.H. Bergmeijer.
Uitgegeven bij P.Noordhoff. N.V. - 1941 - Groningen - Batavia C.

Illustraties W.G. van de Hulst.Jr.
(alléén in deel II)

[1e druk 1941]

Deel I+II - 1e druk 1941 - 24x16,5 - respectievelijk 151 en 352 pag. geb. linnen deel I en II samen ƒ8,-.


Titelpagina deel I
Internetsite KVLO over Geert Groenman


Loekie-serie 1:
Loekie op het zwanenfeest


Loekie-serie in vier deeltjes door P. Stouthamer (1899-1971) uitgegeven in 1950 bij N.V. Samson N.V. Alphen aan den Rijn, later uitgegeven bij Wolters-Noordhoff bv te Groningen.

Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

 

1e - 6e (?) druk

7e (?) - 15e druk

Vanaf 15e druk 2e oplage

[1e druk 1950]

3e druk zj 21x15 - 72 pag. ing.
4e druk zj 21-15 - 72 pag. ing.
5e druk 1954 21x15 - 72 pag. ing.
6e druk zj 21x15 - 72 pag. ing.
9e druk 1963j 21x15 - 72 pag. ing.
11e druk 1964 21x15 - 72 pag. ing.
14e druk 1968 21x15 - 72 pag. ing.
15e druk 1974 21x15 - 72 pag. ing. isbn 90 14 61791 7 Wolters-NoordhoffLoekie-serie 2:
Loekie in de stad

Loekie-serie in vier deeltjes door P. Stouthamer (1899-1971) uitgegeven in 1950 bij N.V. Samson N.V. Alphen aan den Rijn, later uitgegeven bij Wolters-Noordhoff bv te Groningen.

Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

 

1e - 9e (?) druk

10e (?) -13e druk

13e Wolters-Noordhoff

[1e druk 1950]

1e druk 1950 21x15 - 72 pag.
3e druk 1955 21x15 - 72 pag.
4e druk zj 21x15 - 72 pag.
6e druk zj 21x15 - 72 pag.
10e druk 1965 21x15 - 72 pag.
12e druk 1968 21x15 - 72 pag.
13e druk 1972 21x15 - 72 pag. isbn 90 14 61801 8
13e druk 1979 21x15 - 72 pag. isbn 90 14 61801 8 ƒ5,40 Wolters-NoordhoffLoekie-serie 3:
Loekie en de kraai

Loekie-serie in vier deeltjes door P. Stouthamer (1899-1971) uitgegeven in 1950 bij N.V. Samson N.V. Alphen aan den Rijn, later uitgegeven bij Wolters-Noordhoff bv te Groningen.

Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

 


1e - 7e druk


8e -12e druk
12e e.v. Wolters-Noordhoff

[1e druk 1950]

1e druk 1950 21x15 - 72 pag.
2e druk 1954 21x15 - 72 pag.
3e druk zj 21x15 - 72 pag.
5e druk zj 21x15 - 72 pag.
6e druk 1961 21x15 - 72 pag.
7e druk 1962 21x15 - 72 pag.
8 druk 1965 21x15 - 72 pag.
11e druk 1968 21x15 - 72 pag.
12e druk 1971 21x15 - 72 pag. isbn 90 14 61811 2 (= foutief)
12e druk 1974 21x15 - 72 pag. isbn 90 14 61811 5 Wolters-NoordhoffLoekie-serie 4:
Loekie en Pietje Haak

Loekie-serie in vier deeltjes door P. Stouthamer (1899-1971) uitgegeven in 1950 bij N.V. Samson N.V. Alphen aan den Rijn, later uitgegeven bij Wolters-Noordhoff bv te Groningen.

Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

 


1e - 7e (?) druk


8e (?) -11e druk
.
11e e.v. Wolters-Noordhoff

[1e druk 1950]

2e druk 1954 21x15 - 72 pag.
4e druk zj 21x15 - 72 pag.
5e druk zj 21x15 - 72 pag.
8e druk 1964 21x15 - 72 pag.
10e druk 1967 21x15 - 72 pag.
11e druk 1968 21x15 - 72 pag.
11e druk 1974 21x15 - 72 pag. isbn 90 14 61821 2 Wolters-Noordhoffdeel 1


deel 2


Luisteruurtjes I, II en III


Vertellingen voor kinderen van 6-8 jaar (resp. 7-9- jaar en 8-10 jaar) door Ans van der Putten. Uitgegeven bij N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem.

Diverse wijzigingen bij volgende drukken. Soms staat een nummer van het deel voorop, soms drukken met Imprimatur P.J.M.Heskes, kleurverschillen omslag (vaak ook verbleekt door de zon), soms een voorwoord van de uitgeefster, soms zijn de boeken ook zonder illustraties van W.G. van de Hulst jr. Bij de diverse drukken staan de varianten aangegeven.

Tekeningen van W.G. van de Hulste Jr.

deel 1
(1e druk)
2e druk zj - zonder nummer voorop - mèt imprimatur - mèt voorwoord - zonder illustraties - 24x16 - geb. 262 pag.
3e druk zj - mèt nummer voorop - mèt imprimatur - zonder voorwoord - mèt illustraties - 24x16 - geb. 263 pag.
4e druk zj - mét nummer voorop - zonder imprimatur - zonder voorwoord - mèt illustraties 24x16 - geb. 260 pag.
Het titel van het vijfde verhaaltje ''Hoe de vader van Henkie weer werk kreeg' is bij de vierde druk 'De tweeling Frits en Fransje' geworden en 'Bartje en zijn kwartje' wordt 'Bartje gaat alleen naar moeder'.

deel 2
(1e druk)
2e druk zj - mèt nummer voorop - mèt imprimatur - zonder voorwoord - zonder illustraties - 24x16 - geb. 264 pag.
3e druk zj - mét nummer voorop - mèt imprimatur - zonder voorwoord - mèt illustraties - 24x16 - geb. 264 pag.

deel 3
(1e druk)
2e druk zj - mèt nummer voorop - mèt imprimatur - zonder voorwoord - mèt illustraties - 24x16 - geb. 272 pag.
3e druk zj - mét nummer voorop - zonder imprimatur - zonder voorwoord - mèt illustraties - 24x16 - geb. 271 pag.                             
Maarten Beintema

door A.Norel-Straatsma. Uitgegeven door de Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Heerengracht 366, Amsterdam. Deze serie die jaarlijks verscheen van 1914 tot 1958 (behalve '40-'46) bevat 14 titels van W.G. van de Hulst sr en 20 uitgaven zijn geïllustreerd door W.G. van de Hulst jr.

Omslag en tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1949]

1e druk 1949 20x14,5 - 16 pag. geniet
(2e druk 1951 20x14,5 - 16 pag. geniet)
3e druk 1958 20x14,5 - 16 pag. genietMarianne en haar poesje


door M.Kapitein. Uitgegeven bij G.F. Callenbach Nijkerk.

Omslag en tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk zj]

1e druk zj. 22,5x15,5 - 46 pag. geb.
  Mark en Geertrui

Door Riek Goudappel-Bos.

Uitgegeven bij N.V. H.ten Brink's Uitgevers-Mij Meppel-Djakarta.

Omslag en illustraties van W.G. van de Hulst jr

[1e druk zj]

1e druk zj - 23x15,5 - 141 pag. geb.
De kleuter Mark woont met zijn ouders en vijf jaar oudere zus Geertrui aan een achterweg buiten het dorp. Op zijn driewieler verkent hij zijn omgeving en op een dag meent hij de heks uit het sprookje Hans en Grietje te hebben ontdekt. Zijn vader overtuigt Mark dat de bewoonster van het vervallen huis geen heks is, maar een oude, mensenschuwe vrouw, die de opoe is van een klein jongetje, dat bij haar woont. De vader van Mark wordt door opoe de deur gewezen, maar Mark mag wel met Brummeltje, zoals Mark het jongetje noemt, spelen. Als Mark op een dag ontdekt dat opoe gewond in een plas bloed ligt, waarschuwt hij zijn ouders die opoe meteen komen verzorgen. Hierdoor wijkt haar stugheid en ze toont zich dankbaar, dat Brummeltje bij haar opname in het ziekenhuis door Marks ouders in huis wordt genomen. Mark is erg blij dat zijn vriendje bij hun komt en hij gedraagt zich al snel als de grote broer in huis, die klaar is om naar de grote school te gaan.

Mijn boek
verhalen voor de jeugd

Diverse auteurs en illustratoren.
Uitgegeven door de Paulus-Vereniging, Keizersgracht 470 - Amsterdam
Verkoop verboden

Op pag 81 linosnede van W.G. van de Hulst bij Gebedje in de nacht.

[1e druk zj]

1e druk zj - 23x16 - gebrocheerd, 192 pag.

                      Mijn opa heet pake

Door Dieuwke Winsemius (1916-). Uitgegeven bij J.N. Voorhoeve - Den Haag.

Illustraties en omslag W.G. van de hulst jr.

[1e druk 1982]

1e druk 1982 21x15 - 144 pag. geb. ƒ12,50 isbn 90 297 0707 0

Nb. De oranje kleur van de omslag lost onder invloed van (zon)licht helemaal op!!!

      


Mijn Schildt ende Betrouwen


Geschiedenis- methode voor de Christelijke Lagere School door J.van Belle en C.J. Barth. Een concentrische en activerende methode voor het onderwijs in de geschiedenis van Nederland bestaande uit drie deeltjes voor het 4e-6e leerjaar; Een album voor het 6e leerjaar; Mapje Overtrekplaatjes; Mapje Opplakplaatjes en plakboekjes.
Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage - Djakarta.
Sommige illustraties zeer wel mogelijk van W.G. van de Hulst Jr. (niet vermeld), ook andere illustratoren als Dozy, M II, A.Leusink.

  [1e druk 1951]

Eerste deeltje voor het 4e leerjaar
1e druk 1951 19x13 - 52 pag. ing. ƒ0.95
Tweede deeltje voor het 5e leerjaar
4e druk 1956 19x13 - 80 pag. gecart.ƒ1,50
Derde deeltje voor het zesde t/m achtste leerjaar
4e druk 1956 19x13 - 144 pag. gecart. ƒ2,30

Deel 2

Deel 31e deeltje

Mijn verkeersboek

Verkeersonderwijs op de lagere school door J.Nauta en W.Terpstra. Uitgegeven bij Dijkstra's Uitgeverij - Zeist.
1e deeltje - 1e en 2e leerjaar;
2e deeltje - 3e en 4e leerjaar;
3e deeltje - 5e en 6e (en 7e) leerjaar.
Met een voorwoord Voor den onderwijzer door de auteurs.

Illustraties door W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk April 1938]

2e deeltje

Deel 1
2e druk October 1938 - 22x13,5 - 22 pag. geniet
3e druk zj. - 22x13,5 - 22 pag. geniet.
Deel 2
2e druk October 1938 - 22x13,5 - 22 pag. geniet
3e druk zj. - 22x13,5 - 22 pag. geniet.
Deel 3
1e druk April 1938 - 22x13,5 - 24 pag. geniet


3e deeltje


Mijn vriend de pindaman


Door Linda Erics (pseud. van J. Middelbeek). Uitgegeven door de Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap - Amsterdam 1949. Deze serie die jaarlijks verscheen van 1914 tot 1958 (behalve '40-'46) bevat 14 uitgaven van W.G. van de Hulst sr en 20 uitgaven zijn geïllustreerd door W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1949]

1e druk 1949 20x15 - 16 pag. geniet
Minetje, het zwervertje


Door Renny van Royen. Uitgegevn bij G.F. Callenbach N.V. Nijkerk.

Omslag W.G. van de Hulst Jr. en zwart-wit tekeningen van Nans van Leeuwen

[1e druk zj]

1e druk zj 22,5x16 - 53 pag. geb.Okki
Onze Kleine Katholieke Illustratie (Voorheen Kleuterblaadje)

Tweewekelijks kindertijdschrift, uitgegeven bij Nv. Drukkerij De Spaarnestad, Haarlem.
Bisschoppelijk censor: P.J.M.Heskes pr.

37e jaargang oktober 1955 - oktober 1956

Illustraties van W.G. van de Hulst jr:
pag 119 Luisteruurtjes (advertentie)
pag 138 NN: De verdwenen gulden
pag 149 Luisteruurtjes (advertentie)
pag 176 J.Tabbers: Wat er in de kerstnacht gebeurde
pag 205 Vera Witte: Drie Koningen
pag 517 Sparla jr: De was in de regen
pag 668 Lise Quint: robbie
pag 720 Andrea: Het groene pak van Fop
pag 240, 272, 304, 336, 400, 432, 464, 496,  528, 560, 592, en 624 in twaalf afleveringen van Broeder Faustinianus: Taks loopt wegOm het geld


Een verhaal uit het leven in een Noord-Duitsch vesserschdorp. Door L.Kreutzer. Uitgegeven te leiden bij J.J. Groen & Zoon, N.V.

Omslag en illustraties van W.G. van de Hulst Jr. (niet vermeld)

[1e druk zj]

1e druk zj 21x13,5 - 159 pag. ing.

Verschillende uitvoeringen van de 1e (en 2e?) druk


.  .22x14 - 159 pag. geb 21x13,5 - 159 pag. ing .20x13,5 - 136 pag. gecart 18x12,5- 136 pag. gecart 19,5x14 - 136 pag. geb.
Het Omnibusboek
- eerste rit

Het Omnibusboek voor onze kinderen, eerste rit. Samengesteld door I.C. De Boone-Swartwolt en A.Hamaker-Willink. Uitgegeven bij J.M. Meulenhoff, Uitgever, Amsterdam, Rokin 44 waar de bus geregeld afrijdt..

Met 14 verhaaltjes van vele kinderschrijvers en met heel veel plaatjes en zwartjes.
Op de voorkant van de omslag staat een koetsje met houten paarden en op de koets staat geschreven: Sprookjesland, directe verbinding.

[1e druk zj]

1e druk 1935 - los 1e rit - 23x16 - 160 pag. geb.Er zijn géén bijdragen van Van de Hulst

Het Omnibusboek
- tweede rit

Het Omnibusboek voor onze kinderen, tweede rit. Samengesteld door I.C. De Boone-Swartwolt en A.Hamaker-Willink. Uitgegeven bij J.M. Meulenhoff, Uitgever, Amsterdam, Rokin 44 waar de bus geregeld afrijdt..

Met 14 verhaaltjes van vele kinderschrijversmet heel veel plaatjes en zwartjes.
Op de voorkant van de omslag staat een koetsje met houten paarden en op de koets staat geschreven: Sprookjesland, directe verbinding.
.
[1e druk zj]

2e druk 1935 - los 2e rit - 23x16 - 160 pag. geb.
 


Er zijn géén bijdragen van van de Hulstaanklikken 

Het nieuwe Omnibusboek - eerste rit

Het nieuwe Omnibusboek voor onze kinderen, eerste rit. Samengesteld door I.C. De Boone-Swartwolt en A.Hamaker-Willink. Uitgegeven bij J.M. Meulenhoff, Uitgever, Amsterdam, Rokin 44 waar de bus geregeld afrijdt..

Met 18 verhaaltjes van vele kinderschrijvers met heel veel plaatjes en zwartjes.
Op de voorkant van de omslag staat een koetsje getrokken door een olifantje en op de koets staat geschreven: De vrolijke omnibus.

[1e druk 1937]

1e druk 1937 (met stofomslag?) - 23x16 - 148 pag. geb. ƒ1,40  Er zijn géén bijdragen van van de HulstHet nieuwe Omnibusboek
- tweede rit

Het nieuwe Omnibusboek voor onze kinderen, tweede rit. Samengesteld door I.C. De Boone-Swartwolt en A.Hamaker-Willink. Uitgegeven bij J.M. Meulenhoff, Uitgever, Amsterdam, Rokin 44 waar de bus geregeld afrijdt..

Met 12 verhaaltjes van vele kinderschrijvers met heel veel plaatjes en zwartjes.
Op de voorkant van de omslag staat een koetsje getrokken door een olifantje en op de koets staat geschreven: De vrolijke omnibus.
.
[1e druk 1937]

1e druk 1937 (met stofomslag?) 23x16 - 140 pag. geb. ƒ1,40   Er zijn géén bijdragen van Van de Hulst


En hieronder de advertentie uit de Haagsche Courant van 12 november 1937 waarop meteen ook te zien is dat er een bijbehorende stofomslag is.


Advertentie uit Nieuwsblad voor den boekhandel
jrg 104, 1937, no 42, 20-10-1937
(Delpher)

       
Dagblad voor Noord-Holland 02-02-1942


Deel 1+2 met stofomslag


 

Het nieuwste Omnibusboek - eerste rit en tweede rit in één band

Het nieuwste Omnibusboek voor onze kinderen.
Een groot aantal verhaaltjes van vele kinderschrijvers met heel veel plaatjes en zwartjes samengesteld door I.C. De Boone-Swartwolt en A.Hamaker-Willink.

J.M. Meulenhoff, Uitgever, Amsterdam, Rokin 44, vliegveld vanwaar de vliegomnibus vertrekt.

Eerste rit met 16 verhaaltjes.
Vier plaatjes van W.G. van de Hulst Jr. bij:
     Voor 't eerst aan 't Strand, door Antoinette van Dijk.
Twee plaatjes van W.G. van de Hulst Jr. bij:
     Wat Frits bedacht, door Mien Labberton

Tweede rit met 16 verhaaltjes.
Gekleurde plaat van W.G. van de Hulst jr bij "De Reus en de kleine Jongen', sprookje uit Lapland door J.E.Kuiper
NB Bij de losse tweede rit is dit de titelplaat aan het begin van het boek, in de bundel als begin van het tweede katern midden in het betreffende verhaal.

[1e druk 1939]

1e druk 1939 - 23x16 - 154 pag. + 153 pag. gebonden linnen met stofomslag ƒl. 2,90.
1e rit met stofomslag


klik voor vergrotingen 

  Het nieuwste Omnibusboek - eerste rit

Het nieuwste Omnibusboek voor onze kinderen.
Een groot aantal verhaaltjes van vele kinderschrijvers met heel veel plaatjes en zwartjes samengesteld door I.C. De Boone-Swartwolt en A.Hamaker-Willink.

J.M. Meulenhoff, Uitgever, Amsterdam, Rokin 44, vliegveld vanwaar de vliegomnibus vertrekt.

Eerste rit met 16 verhaaltjes.
Vier plaatjes van W.G. van de Hulst Jr. bij:
     Voor 't eerst aan 't Strand, door Antoinette van Dijk.
Twee plaatjes van W.G. van de Hulst Jr. bij:
     Wat Frits bedacht, door Mien Labberton


[1e druk 1939]

1e druk 1939 - 23x16 - 155 pag. geb. ƒl. 1.50 (met stofomslag)

In de nieuwste omnibusboeken zijn ook een aantal kindertekeningen opgenomen naar aanleiding van een tekenwedstrijd. In deze nieuwste omnibusboeken zit een bijlage met een oproep om nu bij de gegeven tekeningetjes zelf verhaaltjes te schrijven. Hoe en of of die zijn gepubliceerd is me (nog) niet bekend.


Uit: Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 106, 1939, no 46, 15-11-1939

2e rit met gedeelte stofomslag


Het nieuwste Omnibusboek
- tweede rit

Het nieuwste Omnibusboek voor onze kinderen.
Een groot aantal verhaaltjes van vele kinderschrijvers met heel veel plaatjes en zwartjes samengesteld door I.C. De Boone-Swartwolt en A.Hamaker-Willink.

J.M. Meulenhoff, Uitgever, Amsterdam, Rokin 44, vliegveld vanwaar de vliegomnibus vertrekt.

Tweede rit met 16 verhaaltjes.
Gekleurde titelplaat van W.G. van de Hulst jr bij "De Reus en de kleine Jongen', sprookje uit Lapland door J.E.Kuiper

[1e druk 1939]

1e druk 1939 met stofomslag 23x16 - 153 pag. geb. ƒl  1.50 met stofoslag.


Uit: De Christenvrouw; orgaan van den Nederlandschen Christen Vrouwen Bond, jrg 19, 1939Ons Oude Nederland


Vaderlandse Geschiedenis op de Christelijke School door G.van der Meulen en H.Wansink. Methode bestaande uit drie leesboeken en een serie (van vier) leerboeken (met vragenboekjes). Uitgegeven bij H.J. Spruyt's Uitgevers-Maatschappij, N.V. - Amsterdam.
Met een Ter Inleiding van de auteurs. (De tweede druk vermeld dat Dhr. Wansink in het begin van 1945 is overleden).

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr. alléén in de drie leerboekjes (niet vermeld op titelpagina) en niet bij de leesboeken en de vragenboekjes.

[1e druk voorjaar 1940]

1e Leerboekje - Lessen
1e druk voorjaar 1940 19x13 - 42 pag. ing.
2e Leerboekje - Lessen
(1e druk 1940)
3e Leerboekje - Lessen
(1e druk 1940)
2e druk zomer 1947 19x13 - 95 pag. ing.

 

1e leerboekje
2e leerboekje
3e leerboekje


Ons Oude Nederland
(Nieuwe editie vanaf de 4e druk)

Vaderlandse Geschiedenis op de Christelijke School door G.van der Meulen en H.Wansink. Methode bestaande uit drie leesboeken en een serie (vier) leerboeken (met vragenboekjes). Uitgegeven bij Spruyt, Van mantgem & De Does N.V./ Leiden.
Met een Ter Inleiding van de auteurs.

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr. alleen in de drie leerboekjes (niet vermeld en niet bij de leesboeken en de vragenboekjes.

[1e druk voorjaar 1940; 4e gewijzigde druk 1957]]

1e Leerboekje - Lessen
(4e druk 1957)
2e Leerboekje - Lessen
4e druk 1957 20x13,5 - 62 pag. ing.
3e Leerboekje - Lessen
(4e druk 1957)Overzicht van de vernieuwde methode
Ons Oude Nederland (Nieuwste editie vanaf de 5e/6e druk met vernieuwde illustraties)
      


1e Leerboekje - Lessen 5e druk 1963 18,5x13 - 46 pag. gecart.
2e Leerboekje - Lessen 6e druk 1966 18,5x13 - 46 pag. gecart.
3e Leerboekje - LessenZelfde uitvoering zonder illustratie voorplat.
Mogelijk toch met stofomslag


  Oude en nieuwe vertellingen

Door Tine Bonnema ( pseud. van Tine Vrisou). Uitgegeven bij D.A. Daamen's Uitgevers-Maatschappij N.V. 's-Gravenhage.

Geïllustreerd door W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1925]

1e druk 1925 22x16,5 - 191 pag. geb. linnen

ruggenOpgang

maandschrift voor deze tijd

Jaargang 1, twaalf nummers van October 1937 - September 1938
Uitgegeven bij Bosch & Keuning N.V. te Baarn.

 
 
 
Illustraties van W.G. van de Hulst jr bij twee verhalen:
 
Twee illustraties bij Vanaf de kansel door G.J. Pop jr.
Opgang nr 2 November 1937, pag. 43-46

 
Eén illustratie bij De ster van Bethlehem, vrij naar H.Villinger door Corrie Jacobs
Vanaf de kansel
door G.J. Prop jr.
Opgang nr 3 December 1937, pag. 89-92
   Peter, de woonwagenjongen

Door D. van der Zee. Uitgegeven bij Broekhoff N.V. - v/h Kemink en Zoon - Over den Dom - Domplein 2 - Utrecht.

Met een viertal tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. Op slechts één tekening gesigneerd met W.H. jr. De omslagillustratie is van J.G. Kesler en mogelijk is er een stofomslag.

[1e druk zj]

1e druk zj ( met stofomslag??) 24,5x16 - 151 pag. geb linnen

• Zie in dezelfde uitvoering eveneens bij Broekhoff, Utrecht uitgegeven met gelijke omslagillustratie van J.G.Kesler: Een Zeeuwse kwajongen, door P.de Zeeuw J.Gzn.


 


Petertje


door J.L. Schoolland. Uitgegeven door G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.

Met illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1958]

1e druk 1958 22,5x15,5 - 62 pag. geb.
Petertje-serie


Petertje en Piet


Door J.L.Schoolland . Uitgegevn bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.
Met illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1960]

1e druk 1960 22,5x15,5 - 61 pag. geb.
Petertje-serie
 

Bij de eerste oplage van de 1e druk van Petertje en Piet staat een foutje bij de uitgeversnaam. Blijkbaar ontdekt en hersteld als een soort 2e oplage van dezelfde 1e druk.


Petertje in de winter


Door J.L.Schoolland . Uitgegevn bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.
Met illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1963]

1e druk 1963 22,5x15,5 - 77 pag. geb.
Petertje-serie


Poorters van Amsterdam


Door Ton Koot, opgedragen aan den BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM.

Uitgegeven bij Uitgeverij Ploegsma te Amsterdam aan de Spiegelgracht in het jaar 1947

Illustraties van J. W. Heyting, stofomslag naar een schilderij van Johannes Lingelbach van W.G. van de Hulst jr

[1e druk 1947]


1e druk 1947 met stofomslag - 27,5x19,5 - 157 pag. rood of wit linnen geb. ƒ7,90Zonder stofomslag - rood linnenZonder stofomslag - wit linnen


Sterretje

Door Coby Bos.

Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.

Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1957]

1e druk 1957 22x15,5 - 38 pag. ing.klik voor totaaloverzicht


Taal


Een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school door J.P. Paulusse en J.Voorwinden. Uitgave voor de christelijke school bewerkt door W.P. van den Blink.
In totaal 15 deeltjes, zie overzicht.
Uitgegeven bij J.B. Wolters - Groningen - Djakarta

Met illustraties van W.G. van de Hulst jr

[1e druk ca 1952]                                                                     klik voor totaaloverzicht

 


Taal voor het leven

Taalmethode voor de lagere school onder redactie van B.W.Schippers en Drs. J.Sixma.
In totaal 11 deeltjes en onderwijzersboekjes met methodisch-didaktische aanwijzingen.

Auteurs: Klas 1: Mej. C.A. van Aart
                Klas 2: Mej. M. Gerretsen
                Klas 3: J.Zijl
                Klas 4: A.M. de Sain
                Klas 5: L.J.Elzinga
                Klas 6: J.J mes en E.Saraber
Uitgegeven bij Wolters-Noordhoff - Groningen, ca 1962

De illustraties zijn van W.G. van de Hulst jr

Klik voor het totaaloverzicht


 
  Taptoe: Jan en zijn vele verre vrienden

Door Jan van Heusden in Taptoe 1956-1957
voorheen Roomse Jeugd, nrs 2-9

Kindertijdschrift, verschijnt tweemaal per maand. Prijs ƒ0,15 per nummer. Uitgave: N.V. Drukkerij De Spaarnestad, Haarlem.
Katholieke keurraad voor jeugdcultuur. Bisschoppelijk censor: P.J.M. Heskes pr.

Jaargang 38, oktober 1956 t/m september 1957

Jan en zijn vele verre vrienden met 8 losse verhalen, geïllustreerd door W.G.van de Hulst jr:
Nr 2: pag   59: Op een zonnige middag
Nr.3: pag   90: De schrik van Texas
Nr.4: pag 122: Jean Bart en de zeerovers
Nr.5: pag 154: De bende van Baekelant
Nr.6: pag 186: De schat der Inca's
Nr.7: pag.218: De treinrovers
Nr.8: pag 250: Jani Baroe en de tijger
Nr.9: pag 283: Jan van Steen wordt beroemdToen de aalbessen rijp werden


Door Inge Lievaart. Uitgegeven door G.F. Callenbach N.V. Nijkerk.

Geïllustreerd door W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk zj (volgens kerstuitreikingen (3x) in het boek: 1946)]

1e druk 1946 22,5x16 - 77 pag. geb.Toen de eikels vielen

Geschreven door J.L.F. de Liefde (1875-1960). Uitgegeven door de Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap - Amsterdam 1938. Deze serie die jaarlijks verscheen van 1914 tot 1958 (behalve '40-'46) bevat 14 uitgaven van W.G. van de Hulst sr en 20 uitgaven zijn geïllustreerd door W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1938]

1e druk 193851 205x15 - 16 pag. geniet
Tot aan het einde der aarde


Door J.E. Kuiper (1896-1956). Uitgegeven door de Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap - Amsterdam 1950. Deze serie die jaarlijks verscheen van 1914 tot 1958 (behalve '40-'46) bevatn 14 uitgaven van W.G. van de Hulst sr en 20 uitgaven zijn geïllustreerd door W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1950]

1e druk 1950 20x15 - 47 pag. geniet
Twee vrienden


Door E.J. van Binsbergen. Uitgegeven bij H.J. Spruyt's Uitgevers-mij N.V. Amsterdam. in de serie 'Vrucht', leesboek voor de scholen met de bijbel en voor het huisgezin.

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr. , 'Vrucht-omslag' door P.

[1e druk 1926]

1e druk 1926 19x13 - 62 pag. ing.
2e druk 1935 19x13 - 62 pag . ing
3e druk 1948 19x13 - 62 pag. gecart.(1948) en ing. (1950)
1e druk 1945


2e druk 1950
Kinderen van het eiland - Cor Bruijn
2e druk 1950

 


Van een dorp, een jongen en een orgel


door A. Rutgers van der Loeff-Basenau (1910-1990). Uitgegeven bij Uitgeverij Ploegsma te Amsterdam aan de Spiegelgracht.

Stofomslag illustraties van W.G. van de Hulst Jr. in zwart-wit en twee gekleurde prenten.

[1e druk 1945]

1e druk 1945 met stofomslag 25x16 - 40 pag. ƒ1,95
2e druk MCML met stofomslag 25x16 - 40 pag. (helaas) zonder gekleurde prenten.


zonder stofomslag
 
 
Terugkeer - Een kerstverhaal (1952)
A.Rutgers van der Loeff - Basenau
Een gave van God - Cor Bruijn
1e druk 1942
 
 
Een gave van God - Cor Bruijn
3e druk 1949
Twee Kerstavond-Vertellingen
1e druk 1950
 
 
Harm de leugenaar -
H.J. van Nijnatten-Doffegnies (1947)
De roep in den nacht - Evert Zandstra
1e druk 1946

Van een dorp, een jongen en een orgel - CD's + tekstboek

Zeeuwse novelle door A. Rutgers van der Loeff-Basenau (1910-1990) uitgevoerd door Sander Donze (jongenssopraan), Hans Donze (spreekrollen), Martin Mans (organist), Gerben van Dienst (jongensalt) en Pieter Vis (bas-bariton).

Op de omslag en in het bijbehorend CD-booklet zijn de illustraties van W.G. van de Hulst jr (uit winter 1944-1945) opgenomen.

Hoorspelscript, muziekverhaal en eindproduktie: Dr. Pieter Vis
Produktie: Elsa Vis-De Clercq Stichting 1995-1996.
Distributie: Jubal-Rekords BV[1e druk 1945]
2 CD's, totaaal 1.48.31 min.

              
Van een dorp, een jongen en een orgel
tekstboekje


6e druk
 
Van een kleine jongen en een grote hond


Door M.A.M.Renes-Boldingh. Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.

Omslag en tekeningen van Riek van der Waa, vanaf de 2e druk (?) is de omslagillustratie van W.G. van de Hulst jr

[1e druk zj]

1e druk zj 22,5x15,5 - 32 pag. ing. omslag Riek van der Waa
2e druk
3e druk
4e druk
5e druk
6e druk zj 22,5x15,5 - 35 pag. geb. omslag W.G. van de Hulst jr isbn 90 266 4220 21e druk, illustratie Riek van der Waa


7e druk
 
Van een kleine jongen en een grote hond


Door M.A.M.Renes-Boldingh. Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.

Omslag en tekeningen van Riek van der Waa, vanaf de 2e druk (?) is de omslagillustratie van W.G. van de Hulst jr

[1e druk zj]

1e druk zj 22,5x15,5 - 32 pag. ing. omslag Riek van der Waa

7e druk zj 22,5x15,5 - 35 pag. geb. omslag W.G. van de Hulst jr
isbn 90 266 4220 2

1e druk, illustratie Riek van der Waa
 


Van Hollandse jongens in de Duitse tijd
(1)

door Aart Romijn (1907-1996). Uitgave van Bosch & Keuning N.V. - Baarn. Latere drukken in de Lentehof-serie. Ook uitgegeven zonder drukaanduiding bij De Boekenkring Baarn.

Band, stofomslag en illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1952]

1e druk 1952 met stofomslag 24,5x14 - 164 pag. geb. linnen ƒ4,90
2e druk met stofomslag 24,5x14 - 164 pag.


1e en 2e druk zonder stofomslag

 


Van Hollandse jongens in de Duitse tijd
(2)

door Aart Romijn (1907-1996). Uitgave van Bosch & Keuning N.V. - Baarn. Latere drukken in de Lentehof-serie. Ook uitgegeven zonder drukaanduiding bij De Boekenkring Baarn.

Band en illustraties van W.G. van de Hulst Jr.
[1e druk 1952]

4e druk met stofomslag (niet van Van de Hulst)
22,5x14,5 - 164 pag. geb. ƒ4,90zonder stofomslag 


Van Hollandse jongens in de Duitse tijd
(3)

door Aart Romijn (1907-1996). Uitgave van Bosch & Keuning N.V. - Baarn. Latere drukken in de Lentehof-serie. Ook uitgegeven zonder drukaanduiding bij De Boekenkring Baarn.

Band en illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1952]

[4e druk]

De Boekenkring Baarn, (met stofomslag)
22,5x14,5 - 164 pag. ƒ4,90

Van Hollandse jongens in de Duitse tijd
(4)

door Aart Romijn (1907-1996). Uitgave van Bosch & Keuning N.V. - Baarn. Latere drukken in de Lentehof-serie. Ook uitgegeven zonder drukaanduiding bij De Boekenkring Baarn.

Band, stofomslag en illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1952]

11e druk schooluitgave Lentehof-serie 19x13,5 - 164 pag.

Van Hollandse jongens in de Duitse tijd
(5)

door Aart Romijn (1907-1996). Uitgave van Bosch & Keuning N.V. - Baarn. Latere drukken in de Lentehof-serie. Ook uitgegeven zonder drukaanduiding bij De Boekenkring Baarn.

Band, stofomslag en illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1952]

11e druk schooluitgave Lentehof-serie 19x13,5 - 164 pag.
Van Hollandse jongens in de Duitse tijd
(6)

door Aart Romijn (1907-1996). Uitgave van Bosch & Keuning N.V. - Baarn. Latere drukken in de Lentehof-serie. Ook uitgegeven zonder drukaanduiding bij De Boekenkring Baarn.

Band, stofomslag en illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1952]

11e druk schooluitgave Lentehof-serie met stofomslag 19x13,5 - 164 pag.
Van Hollandse jongens in de Duitse tijd
(7)

door Aart Romijn (1907-1996). Uitgave van Bosch & Keuning N.V. - Baarn. Latere drukken in de Lentehof-serie. Ook uitgegeven zonder drukaanduiding bij De Boekenkring Baarn.

Band, stofomslag en illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1952]

12e druk schooluitgave Lentehof 19x13,5 - 164 pag.

Van Hollandse jongens in de Duitse tijd
(8)

door Aart Romijn (1907-1996). Uitgave van Bosch & Keuning N.V. - Baarn. Latere drukken in de Lentehof-serie. Ook uitgegeven zonder drukaanduiding bij De Boekenkring Baarn.

Band, stofomslag en illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1952]

14e druk (1978) uitgave Bekadidact, Baarn 3e oplage 1980, 19x13 - 164 pag. isbn 90 321 0281 8

 Van oude en nieuwe kranten


door Co van der Steen-Pijpers (1914-). Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. Nijkerk.

Omslag en illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1949]

1e druk 1949 22,5x15,5 - 39 pag. ing.Van suikergoed en marsepein

en nog veel meer...

Een bundel Sint-Nicolaasverhalen samengesteld door A.A.Swanenburg-Koster en G.Snelle. Uitgegeven bij P.Noordhoff N.V., Groningen.

[1e druk 1959]

1e druk 1959 met stofomslag 225x18,5 - 144 pag. ing. ƒ5,90 geb. ƒ7,50


  Veertig plus één

Geestige schetsen uit het schoolleven door Br. Jucundinus M. ( pseudoniem van Henricus Franciscus van Geloven). Uitgegeven bij M. Stenvert & Zoon, Meppel.

Stofomslag en illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1949]

1e druk 1949 met stofomslag - 20,5x15 - 212 pag. ing. (geb. ƒ5,75)

Bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven staat van Br.Jucundinus M. bij Broeders van Dongen naast het boek ''40 + één''  ook nog het jeugdboek In dagen van oorlog zj (= 1946 dbnl) genoemd en ook het contract met de uitgeverij
Stenvert en Zoon, Meppel.Gebonden uitgave 1949. Mogelijk ook
met een stofomslag
Verkeersonderwijs op de Lagere School
   4e druk
De voornaamste regels voor het verkeer in eenvoudige vragen en opgaven.

Door J.Nauta, hoofd ener school te Amsterdam. Vanaf de 19e druk (1947) geheel herzien door S.C.J. Heerma van Voss, deskundige Verkeerswezen te Bloemendaal.
Uitgegeven bij Dijkstra's Uitgeverij, Zeist

Voordat W.G. van de Hulst jr dit Verkeersonderwijs illustreerde waren in ieder geval tot deze 4e druk de tekeningen van Riek van der Lichte.

[1e druk 1933]

(1e druk 1933)
(2e druk 1934)
(3e druk 1935)

4e druk 1936 (?) - 13,5x 21,5 - geniet, 24 pag. voorwoord  J.Nauta

Recensie 1933 bij de 1e druk in Sport in beeld jrg 9, 1933, no 13, 28-03-1933

2e druk 1934 in Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 101, 1934, no 49, 19-06-1934
Dhr. J.Nauta is dan blijkbaar al overleden.

             
Verkeersonderwijs op de Lagere School
   9e druk
De voornaamste regels voor het verkeer in eenvoudige vragen en opgaven.

Door J.Nauta, hoofd ener school te Amsterdam. Vanaf de 19e druk (1947) geheel herzien door S.C.J. Heerma van Voss, deskundige Verkeerswezen te Bloemendaal.
Uitgegeven bij Dijkstra's Uitgeverij, Zeist

Illustraties van W.G. van de Hulst jr (in latere drukken niet meer vermeld)

[1e druk ??]

9e druk 1937 - 13,5x 21,5 - geniet, 24 pag. voorwoord  J.Nauta
     Verkeersonderwijs 14e en 17e druk
Verkeersonderwijs op de Lagere School
   19e druk
De voornaamste regels voor het verkeer in eenvoudige vragen en opgaven.

Door wijlen J.Nauta, overleden te Amsterdam 1942. Vanaf de 19e druk (1947) geheel herzien door S.C.J. Heerma van Voss, deskundige Verkeerswezen te Bloemendaal.
Uitgegeven bij Dijkstra NV, Zeist

Illustraties van W.G. van de Hulst jr, hoewel nergens meer genoemd in de verdere drukken, ook niet bij de illustraties in het boek.

[1e druk ??]

19e druk 1947 - 13x 21 - geniet, 24 pag. voorwoord  S.C.J. Heerma van Voss


Verkeersonderwijs op de Lagere School
   20e druk
De voornaamste regels voor het verkeer in eenvoudige vragen en opgaven.

Door wijlen J.Nauta, overleden te Amsterdam 1942. Vanaf de 19e druk (1947) geheel herzien door S.C.J. Heerma van Voss, deskundige Verkeerswezen te Bloemendaal.
Uitgegeven bij Dijkstra NV, Zeist

Illustraties van W.G. van de Hulst jr, hoewel nergens genoemd in de voorhanden drukken, ook niet bij de illustraties in het boek.

[1e druk ??]

20e druk 1948 - 14x22 - 24 pag. geniet
             Formaat iets groter

Verkeersonderwijs op de Lagere School 
21e druk
De voornaamste regels voor het verkeer in eenvoudige vragen en opgaven.

Door J.Nauta. Vanaf de 19e druk (1946) geheel herzien door S.C.J. Heerma van Voss, deskundige Verkeerswezen te Bentveld-Aerdenhout.
Uitgegeven bij Dijkstra NV, Zeist

Illustraties van W.G. van de Hulst jr, hoewel nergens genoemd in de voorhanden drukken, ook niet bij de illustraties in het boek.

[1e druk ??]

21e druk 1950 - 21x17 - 24 pag. geniet

Nb Het formaat en de lay-out zijn gewijzigd, ook zijn enkele illustraties in het boekje weggelaten en
bovenal is de agent op de omslag aaanzienlijk gemoderniseerd..
Verkeersonderwijs op de Lagere School 
25e druk
De regels voor het verkeer in eenvoudige vragen en opgaven.

Door J.Nauta, overleden te Amsterdam 1942. Vanaf de 19e druk (1946) geheel herzien door S.C.J. Heerma van Voss, deskundige Verkeerswezen te Bentveld-Aerdenhout.
Uitgegeven bij Dijkstra NV, Zeist

Illustraties van W.G. van de Hulst jr, hoewel nergens genoemd in de voorhanden drukken, ook niet bij de illustraties in het boek.

[1e druk ??]

25e druk 1955 - 21x17 - 24 pag. geniet

Nb In de ondertitel is ''voornaamste'' weggelaten. Diverse aanpassingen in de tekst en illustraties en het ''Verkeerslied'' ahterin met illustratie is weggelaten.Vorsten vandaag


Tweemaandelijks royalty-tijdschrift onder hoofdredactie van Mirjam Spiering. De omslag van het december-nummer 1973 (nr 6) is een afbeelding van een gouache van Paleis het Loo in kerstsfeer, die kunstschilder/schrijver W.G. van der (!) Hulst in opdracht van Vorsten Vandaag maakte en die gesigneerd door de schilder en fraai ingelijst te winnen was door het meedoen aan een een kruiswoordraadselwedstrijd.
In het maartnummer 1974 is de uitslag bekend gemaakt. (Volgt!!). ,Vrijbuiters langs de Abajo

Jongensboek (jeugdroman) door Frank van Wieringen. Deel 4 in de Bowie Scott Reeks. Verdere delen eveneens van Frank van Wieringen: 'Strijd om de duivelshoorn' en 'Gevaarlijk spoor'. Uitgegeven bij N.V. Uitgeverij De Lanteern, Utrecht.

Stofomslag en bandtekening van W.G. van de Hulst Jr. (verder geen illustraties)

[1e druk zj]

1e druk zj met stofomslag 25x16 - 157 pag. geb. ƒ3,50

Wat een verrassing!


Door Coby van der Hidde. Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.

Met illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1964]

1e druk 1964 22x15,5 - 31 pag. geniet.
Wie leest er eens voor?!


Door Nel Verschoor-van der Vlis.
Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk

Illustraties van W.G. van de Hulst jr

[1e druk zj]

1e druk z.j. 27x20 - 132 pag. geb.
Wijd is de wereld


Een bundeltje losse schetsen door P.Stouthamer.
Twee delen in één band. (Mogelijk in latere drukken ook apart uitgegeven??)
Uitgegeven bij Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. Leiden. Met een Inleiding van de schrijver.

Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1961]

1e druk 1961 20x13,5 - 79 + 79 pag. ing.
Wij lezen al


Methode voor het aanvankelijk leesonderwijs door Nel de Groot en L.H. Stronkhorst

In totaal 8 deeltjes en een etiketteerboekje. Bij elk (?) deeltje hoort een klein onderwijzersboekje als een los geel katern bijgevoegd of een spciaal onderwijzersboekje met de gele pagina 's tussen de gewone pagina's gevoegd. Voor de tweede klas zijn er vier leesboekjes samengesteld die ook voor de katholieke school zijn bewerkt.
Uitgave van Bosch & Keuning n.v. - Baarn. Uitvoeringen meestal ingenaaid maar ook geniet, gecartonneerd of gebonden.
Tekeningen met steunkleuren van W.G. van de Hulst Jr. (De leesboekjes tweede klas eerst alleen in zwart-wit, later met steunkleuren)

[1e druk 1952]

Eerste deeltje
(1e druk 1952 20,5x15 - 31 pag. ing. of geb.)
2e druk zj 20,5x15 - 31 pag. geniet, speciaal onderwijzersboekje
(4e druk 1956 20,5x15 - 31 pag. ing. of geb.)
10e druk zj 20,5x15 - 31 pag. ing.
Tweede deeltje
3e druk 1954 20,5x15 - 31 pag. geniet (+ onderwijzersboekje)
10e druk zj 20,5x15 - 31 pag. ing.
11e druk zj. 20,5x15 - 31 pag. geb.ing.
Derde deeltje:
8e druk zj 20x15 - 31 pag. geniet of gecart
11e druk zj. 20,5x15 - 31 pag. ing.
Vierde deeltje
4e druk 1956 20,5x15 - 31 pag. geniet (+ onderwijzersboekje)
8e druk zj 19,5x14,5 - 31 pag. gecart.
9e druk zj. 20,5x15 - 31 pag. ing (+ onderwijzersboekje)
11e druk zj 20,5x15 - 31 pag. ing.
Vijfde deeltje
(4e druk 1956 20,5x15 - 47 pag. ing. of geb.)
5e druk zj 20,5x15 - 47 pag. (+ onderwijzersboekje)
(7e druk ca 1960 20,5x15 - 47 pag. ing.of geb.)
(8e druk 1960 20,5x15 - 47 pag. ing. of geb).
10e druk zj 20,5x15 - 47 pag. ing
Zesde deeltje
4e druk 1956 20,5 x15 - 47 pag. ing. (+onderwijzersboekje)
7e druk zj 20,5x15 - 47 pag. ing.
10e druk zj 20,5x15 - 47 pag. ing.
Zevende deeltje
8e druk 1960 20x15 - 47 pag. gecart.
9e druk zj 20,5x15 - 47 pag. ing.
Achtste deeltje
1e druk 1952 20,5x15 - 47 pag. ing.
(4e druk 1956 20,5x15 - 47 pag. ing. of geb).
(7e druk ca 1960 20,5x15 - 47 pag. ing.of geb.)
10e druk zj 20,5x15 - 48 pag. ing.

  Etiketteerboekje
5e druk zj 20x15 - 32 pag. gecart.

Los te knippen woordjes om in het boekje onder plaatjes te leggen of plaatjes om onder woordjes te leggen

Etiketteerboekje bij de leesmethode 'Wij lezen al'

            De serie 'Wij lezen al' in nieuwere uitvoering
       

Overtrekboekje behorende bij deel 1
     
Etiketteerboekje
behorende bij deel 1

(Nog) geen los te knippen inlegkartons voorhanden
 


        Nieuwe uitvoering met illustraties van Bert Bouman, 12e druk


Wij lezen al

Methode voor het aanvankelijk leesonderwijs door Nel de Groot en L.H. Stronkhorst (1911-)
In totaal 8 deeltjes en een etiketteerboekje. Bij elk (?) deeltje hoort een klein onderwijzersboekje als een los geel katern bijgevoegd of als speciaal onderwijzersboekje met de gele bladen tussen de gewone pagina's gevoegd. Voor de tweede klas zijn er vier leesboekjes samengesteld die ook voor de katholieke school zijn bewerkt.
Uitgave van Bosch & Keuning n.v. - Baarn. Uitvoeringen meestal ingenaaid maar ook geniet, gecartonneerd of gebonden.
Tekeningen met steunkleuren van W.G. van de Hulst Jr. (De leesboekjes tweede klas
eerst alleen in zwart-wit, later met steunkleuren)

[1e druk 1952]

Leesboekjes voor de tweede klas
door Nel de Groot en L.H. Stronkhorst. behorend bij de leesmethode 'Wij lezen al'. Ook bewerkt voor de katholieke scholen door Zuster Dorothea Smits. (Imprimatur M.A..J.Oomens -Vic. Gen. - Buscoduci die 19 septembris 1961.
Uitgave van Bosch & Keuning N.V. - Baarn

[1e druk zj] Prijs per deel ƒ1,65 ingenaaid, ƒ2,05 integral gebonden

Deel 1: Miep en de groene rover
1e druk
5e druk zj 20,5x15 - 48 pag. ing
Deel 2 Joop en zijn motor
1e druk zj 20,5x15 - 48 pag. ing
3e druk zj 20,5x15 - 48 pag. ing
Deel 3 Joop, Miep en de sleutels
1e druk zj 20,5x15 - 44 pag. ing
2e druk zj 20,5x15 - 44 pag. ing.
3e druk zj 20,5x15 - 44 pag. ing.
4e druk zj 20,5x15 - 44 pag. ing.
Deel 4 De kindertuin
1e druk zj 20,5x15 - 48 pag. ing
3e druk zj 20,5x15 - 48 pag. ing
4e druk zj 20,5x15 - 48 pag. ing

Bewerking voor de katholiek scholen door Zuster Dorothea Smits
Bij nauwkeurige vergelijking zijn naast de Imprimatur-vermelding alleen maar in deel 3 en deel 4 gebedsmomenten toegevoegd met kleine veranderingen van de lay-out. Verder is alles indentiek.

[1e druk 1961 volgens imprimatur Den Bosch]

Deel 1: Miep en de groene rover
1e druk 1961 20,5x15 - 48 pag. ing. ƒ1,65 of geb. ƒ2,05
Deel 2 Joop en zijn motor
1e druk 1961 20,5x15 - 48 pag. ing. ƒ1,65 of geb. ƒ2,05
Deel 3 Joop, Miep en de sleutels
1e druk 1961 20,5x15 - 48 pag. ing. ƒ1,65 of geb. ƒ2,05
Deel 4 De kindertuin
1e druk 1961 20,5x15 - 48 pag. ing. ƒ1,65 of geb. ƒ2,05

Nieuwe uitgaven met tekeningen van Bert Bouman
 
Deel 1: Miep en de groene rover
Deel 2 Joop en zijn motor
Deel 3 Joop, Miep en de sleutels
12e druk zj 20,5x15 - 48 pag. ing. ƒ1,65 of geb. ƒ2,05
Deel 4 De kindertuin
  Nieuwere uitgaven met tekeningen van Bert Bouman, Bosch & Keuning n.v., Baarn
 

Deel 1 Miep en de groene rover
Deel 2 Joop en zijn motor
Deel 3 Joop, Miep en de sleutels
4e druk, tweede oplage 1980 20,5x15 - 48 pag. ing. isbn 90 321 0 2435
Deel 4 De kindertuin

Nieuwste uitgaven met tekeningen van Bert Bouman, Bekadidact, Baarn 1977

 
 

Deel 1: Miep en de groene rover
Deel 2 Joop en zijn motor
Deel 3 Joop, Miep en de sleutels
4e druk, tweede oplage 1980 20,5x15 - 48 pag. ing. isbn 90 321 0 2435
Deel 4 De kindertuinVoorloper

Deeltje A

Deeltje B


”Wij lezen zèlf!”


Leesserie voor de Christelijke Scholen in 6 deeltjes met een VOORLOPER.

S
amengesteld door Gr. Gilhuis-Smitskamp. Opgenomen zijn ook verschillende bijdragen van W.G. van de Hulst sr. Ze 'schoolboeken ”Wij lezen zèlf!”.

Uitgegeven bij La Rivière & Voorhoeve - Zwolle.

Illustraties door W.G. van de Hulst Jr. voorloper, deel A en B
Deel I: Etta Weiss, deel V: Jan Lutz

Voorloper
1e druk zj 20,5x15 - 48 pag. ing.
Deel A
1e druk zj 20,5x15 - 48 pag. ing.
Deel B
1e druk zj 20,5x15 - 48 pag. gecart


Deel 1
1e druk zj 20,5x15 - 48 pag. gecart1e druk zj. - 20,5x15 - 52 pag. ing.


Deel V
1e druk zj. 20,5x15 - 112 pag. ing.

 
                        Schrijfmethode Een eigen hand (1956) en methode voor aanvankelijk lezen Zij aan zij (1959)

                                                                                   Illustraties W.G. van de Hulst jr
Met de Proefstelmap uit mijn eigen collectie en aanvullingen uit de collectie van Museum Nijkerk kunnen de meeste onderdelen van de complete schrijmethode in kaart worden gebracht. Van een aantal boekjes zijn zelfs meerdere drukken voorhanden. Het succes van de serie blijkt wel uit de vele drukken (tot de 27e bekend) mogelijk wordt de methode nog wel ergens gebruikt. Uit het artikel van J.Beusekom (1975) is op te maken dat er in 1974 een vierde druk van de handleiding verscheen en verderop is de 5e druk van Schrift Schrijven Schrijfonderwijs uit 1975 weergegeven. Maar dan zijn de illustraties van W.G. van de Hulst jr. al verdwenen. In 1995 neemt PCM Uitgevers (een bundeling van Perscombinatie en Meulenhoff) de educatieve uitgeverij Spruyt, Van Mantgem & De Does (SMD Eductieve Uitgevers) in Leiden over.
Handleiding 1e druk 1956


Een eigen hand

door M.R.Groenewege, J.C.Kloosterman en W.C. de Man
Uitgave Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. Leiden

Illustraties W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1956]

Handleiding 1e druk 1956, 21x16 - 16 pag. geniet
Achterin een overzicht van de onderdelen van de schrijfmethode


Handleiding 2e druk 1958


Een eigen hand

door M.R.Groenewege, J.C.Kloosterman en W.C. de Man
Uitgave Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. Leiden

Illustraties W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1956]

Handleiding 2e druk 1958, 21x16 - 24 pag. geniet
Op het achterplat een overzicht van de onderdelen van de schrijfmethode


Handleiding 3e druk 1963


Uit het artikel van J.Beusekom (Digibron) is op te maken dat er in 1974 een vierde druk van de handleiding verscheen en verderop is de 5e druk van de Schrift Schrijven Schrijfonderwijs uit 1975 weergegeven. Maar dan zijn de illustraties van W.G. van de Hulst jr. al verdwenen. In 1995 neemt PCM Uitgevers (een bundeling van Perscombinatie en Meulenhoff) de educatieve uitgeverij Spruyt, Van Mantgem & De Does (SMD Eductieve Uitgevers) in Leiden over.


Herziene handleiding 3e druk 1963, 24x16 - 28 pag. geniet
Op het achterplat een overzicht van de onderdelen van de schrijfmethode


 


                                               Fraaie map met proefstel van de schrijfmethode Een eigen hand  1e druk 1956
                                                                                   
 
      
         
 
 
        
        
De nagetekende illustraties van W.G. van de Hulst jr. door wie is (me) niet bekend. Overigens wordt nergens de illustrator vermeld,
behalve dan zijn eigen signatuur onder de tekeningetjes. Die staat ook niet onder de krabbeltekeningen op deze losse voorbeeldbladen.
 

   Fraaie map met proefstel van de schrijfmethode Een eigen hand  2e druk 1958
Uiteraard ook op de onderdelen de vermelding 2e druk of hogere duizentallen

 
     
       
    
        
       

          Reclamekaartje

Folder Een eigen hand 1959
Cahier overtrekpapier 2e druk 1957  (6e druk 1959)
Schrijfboekje A blokschrift 3e druk 1958
Schrifboekje 1a schuinschrift
Schrijfboekje 1b schuinschrift 2e druk 1957 ( 3e druk 1958)
Voorbeeldenboekje 2a
Voorbeeldenboekje 2b
Schrijfboekje 2a schuinschrift 2e druk 1957 (3e druk 1958)
Schrijfboekje 2b schuinschrift
Map H kaart 11 a en b
Voorbeeldenboekje 3a 1e druk 1956 (2e druk 1958)
Voorbeeldenboekje 3b (2e druk 1958)
Schrijfboekje 3a schuinschrift 1e druk 1956 (2e druk 1958)
24-lijns cahier 1e druk 1956
Losse reclamekaart voor proefstel

Zij aan zij

Methode voor het aanvankelijk leesonderwijs door M.R. Groenewege, J.C. Kloosterman en W.C. de Man. Meerdere deeltjes. In combinatie met de schrijfmethode 'Een eigen hand'. Uitgegeven bij Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
Handleiding methode voor aanvankelijk leesonderwijs, 1e druk 1959, 21x16,5 - 12 pag. geniet


Zij aan zij


Methode voor het aanvankelijk leesonderwijs door M.R. Groenewege, J.C. Kloosterman en W.C. de Man. Meerdere deeltjes. In combinatie met de schrijfmethode 'Een eigen hand'. Uitgegeven bij Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk zj]

1e druk zj deel 1 - 21,5x16,5 - [29 pag. ongenummerd], ing. ƒ0,95
Presentexemplaar


Zij aan zij


Methode voor het aanvankelijk leesonderwijs door M.R. Groenewege, J.C. Kloosterman en W.C. de Man. Meerdere deeltjes. In combinatie met de schrijfmethode 'Een eigen hand'. Uitgegeven bij Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr. (nergens vermeld, ook niet bij de tekeningen)

[1e druk zj]

1e druk zj deel 2 - 21,5x16,5 - [29 pag. ongenummerd], ing.


Zij aan zij


Methode voor het aanvankelijk leesonderwijs door M.R. Groenewege, J.C. Kloosterman en W.C. de Man. Meerdere deeltjes. In combinatie met de schrijfmethode 'Een eigen hand'. Uitgegeven bij Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr. (nergens vermeld, ook niet bij de tekeningen)

[1e druk zj]

1e druk zj deel 3 - 21,5x16,5 - [29 pag. ongenummerd], ing.


Zij aan zij


Methode voor het aanvankelijk leesonderwijs door M.R. Groenewege, J.C. Kloosterman en W.C. de Man. Meerdere deeltjes. In combinatie met de schrijfmethode 'Een eigen hand'. Uitgegeven bij Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.

Illustraties van W.G. van de Hulst Jr. (nergens vermeld, ook niet bij de tekeningen)

[1e druk zj]

1e druk zj deel 4 - 21,5x16,5 - [31 pag. ongenummerd], ing.
 
Informatieblad van Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V.

 
 

Schrift
Schrijven
Schrijfonderwijs


Handleiding voor aanstaande onderwijzers door M.R.Groenewege en W.C.de Man
waarin de methode Een eigen hand wordt beschreven met illustraties van W.G. van de Hulst jr.
Uitgegeven bij Spruyt, Mantgen & De Does N.V. - Leiden

[1e druk 1956]

(1e druk 1956)
(2e druk 1957)
3e druk 1967 - 24x17 - 64 pag. ing.


                                      

     Pagina 53: Overzicht der leermiddelen Een eigen hand
    
Nb. Er worden nu alleen nog mapjes met 20 kaarten vermeld

Voorbeeld uit schrijfboekje 1a
Schrift
Schrijven
Schrijfonderwijs


Handleiding voor aanstaande onderwijzers door M.R.Groenewege en W.C.de Man
waarin de methode Een eigen hand wordt beschreven met illustraties van W.G. van de Hulst jr.
Uitgegeven bij Spruyt, Mantgen & De Does N.V. - Leiden

[1e druk 1956]

5e druk 1975 - 24x17 - 64 pag. ing.