Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap

HOME                 


Tussen 1914 en 1958 verschenen jaarlijks kleine jeugduitgaven bij het Nederelndsch Bijbelgenootschap, geredigeerd door een speciale Jeugdcommissie. De bekende schrijfster Aletta Hoog werd aangezocht voor het eeuwfeest van het Nederlandsch Bijbelgenootschap in 1914 een gelijknamig herdenkingsboekje te schrijven. De jaren daarop verschenen ook kleine uitdelingsboekjes van haar hand en in 1917 komt W.G. van de Hulst met de eerste van zijn in totaal 14 uitgaven in deze reeks: Maarten Luther. Tijdens de bezettingsjaren stoppen de uitgaven tijdelijk en na de oorlog worden de boekjes niet meer gratis verstrekt maar worden verkocht om geen oneigenlijke concurentie met zondagsschoolboekjesuitgevers te doen ontstaan. Na 1954 komen er enkel nog een paar herdrukken uit en dan wordt de reeks afgesloten.
Willem G. van de Hulst jr zet zich nog meer in voor deze reeks: Maar liefst 20 boekjes van de in totaal 64 uitgaven zijn door hem van tekeningen voorzien.
In het tijdschrift 'Ouwe Bram leeft nog!' ( nr 8 van september 1997) wordt een artikel aan deze uitgaven van de Jeugdcommisie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap gewijd.

Op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt in het kort de geschiedenis van het NBG aangegeven
 


W.G. van de Hulst is lange tijd lid geweest van de Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. In de brochure Om te zaaien, iets over het Nederlandsch Bijbelgenootschap in 1928 en zijn Algemeene Vergadering in 1929 van het Bijbelhuis staat een fraaie foto van de vergadering van de Jeugdcommissie

        


    
.
                                                                             Hieronder het overzicht van de door het NBG uitgegeven kerstboekjes.1914 Eeuwfeest - Aletta Hoog
1915 De bijbel aan een ketting - Aletta Hoog

Als reactie op het verschijnen van dit boekje schrijft H.Ermann S.J. een uitvoerige OPEN BRIEF aan ALETTA HOOG als schotschrift tegen
De Bijbel aan een ketting. Imprimatur 11 februari 1916
1916 De blijde Boodschap brengen - Aletta Hoog


1917 Maarten Luther - W.G.van de Hulst

1918 De wondere plant - W.G.van de Hulst1919 Het Boek dat nooit uit is - Aletta Hoog1920 Als 't donker is ... - Aletta Hoog1921 Maar één boek - Ds. J.J. van Noort1922 Omdat zij Gods Woord liefhadden - Aletta Hoog


 

1923 Het Boek voor alle volken - Aletta Hoog


1924 De papieren zendeling - Aletta Hoog1925 Wim en zijn Bijbel - Grada Buenk


1926 Een Godgewijd leven - L.van der Veen-Spieth
1927 Maarten Luther (2e druk) -
W.G. van de Hulst - iIlustraties M.J. van Wijk
   
1928 Grootmoeders Bijbel - A. Norel-Straatsma
1929 Als je goed luis-tert! - W.G. van de Hulst -
ill. Netty Kerkhoven-Heyligers

1929 Het meisje, dat zoo verlangde - A. Norel-Straatsma

1930 De gescheurde Bijbel - W.G. van de Hulst -
ill. Netty Kerkhoven-Heyligers

1930 Van een tuinman en een wonderboom - A. Norel-Straatsma
1931 Kijken en luisteren I - W.G. van de Hulst - illustraties J.H. Isings Jr1931 Hoe Nirmal het won! - A.J.C. van Seters -
illustraties Jacob B
1932 Kijken en luisteren II - W.G. van de Hulst1932 De verrassing - D. Menkens-van der Spiegel
1933 Een muis - in dit huis? - W.G. van de Hulst -
ill. W.G. van de Hulst jr

1933 Het groote boek - D.K. Wielenga -
illustraties Henk Poeder

1934 De oude scheepsbijbel - A. Norel-Straatsma -
illustraties Sj. Kuperus
1934 Het verhaal van een ouden koning - M.A.M. Renes-Boldingh -
ill. Nettie Kerkhoven-Heyligers
1934 Dáár staat het in - A.de Graaff-Wüppermann -
illustraties Henk Poeder

1935 De Noordstar - A. Norel-Straatsma -
illustraties Sierk Schröder
1935 Arm -- en toch rijk - Anne de Vries -
iIllustraties W.G. van de Hulst jr.


1935 Joop's grootste wens
- Linda Erics - illustraties - W.G. van de Hulst jr.

1936 Achter de bloempotjes - W.G. van de Hulst -
illustraties W.G. van de Hulst jr.

1936 Het geschenk van den ouden matroos (2e druk) - Mien Labberton -
iIl.Sierk Schröder
1937 Het Boek dat nooit oud wordt - W.G. van de Hulst -
iIl. W.G. van de Hulst jr
Herdruk in 1997 bij Den Hertog1937 De grote schat - W.G. van de Hulst -
illustraties W.G. van de Hulst jr.


1938 De machtige meester
- W.G. van de Hulst
- platen William Hole


1938 Nog beter dan brood - W.G. van de Hulst -
platen Elsie Anna Wood.

1938 Nglari Sabdanang Allah - A.Norel Straatsma
kopie zwart/wit1938 Toen de eikels vielen - J.L.F. de Liefde -
illustraties W.G. van de Hulst jr
1938 Cootje - Heleen - illustraties Sj. Kuperus

1940 Het grote boek (2e druk) - D.K. Wielenga -
iIllustraties Jaap Veenendaal

1940 Een muis - in dit huis? (2e druk) - W.G. van de Hulst -
illustraties W.G. van de Hulst jr.

1947 Oom Jannus met de pet - W.G. van de Hulst -
illustraties W.G. van de Hulst jr.
1947 Die domme Dora - W.G. van de Hulst -
illustraties W.G. van de Hulst jr.1947 Mary Jones - A. Norel-Straatsma -
illustraties Sj. Kuperus


Mary Jones werd eerder in 1929 uitgegeven onder de titel Het meisje, dat zoo verlangde. Deze nieuwe uitvoering als Mary Jones is in vier drukken verschenen. De eerste twee in 1947 en bij de 3e en 4e druk uit resp. 1956 en 1958 staat de drukker achterop vermeld.
1947
1947


1956
1958
1948 Het geschenk van den ouden matroos (2e druk) -
Mien Labberton - ill.Sierk Schröder
1948 Cootje - 2e druk - Heleen - illustraties Sj. Kuperus1949 Maarten Beintema - A. Norel-Straatsma -
illustraties W.G. van de Hulst jr.1949 Het vreemde meisje - Nel Verschoor-van der Vlis -
iIllustraties Sj. Kuperus

1949 Mijn vriend de pindaman - Linda Erics -
ill. W.G. van de Hulst jr.

1950 Een sneeuwbal vliegt in de woonschuit .... -
Gr. Gilhuis-Smitskamp - illustraties W.G. van de Hulst jr.

1950 Tot aan het einde der aarde - Joh.E. Kuiper -
illustraties W.G. van de Hulst jr.


1950 De Bijbel in het bos - A. Norel-Straatsma -
illustraties Sj. Kuperus


1951 Maarten Beintema (2e druk) - A. Norel-Straatsma

illustraties W.G. van de Hulst jr.
1951 Het grote avontuur - A.K. Straatsma -
iIllustraties Joop Haffmans1951 De Bijbel van Jans - J.S. Dondorp-Tazelaar -
illustraties W.G. van de Hulst jr.

1951 Bonar het melaatse batakjongetje - Gjalt de Jong -
iIllustraties W.G. van de Hulst jr.
1954 Ali Bey, een verhaal uit de stad aan de Gouden Hoorn -
Joh.E. Kuiper - ill.niet vermeld
1954 Het bootje van de regenboog - Joh.E. Kuiper -
ill. W.G. van de Hulst jr.
1957 Avontuur in het grachtenhuis - Piet Cromhout -
illustraties Bureau Marten Toonder
Op pagina 28 een afbeelding van Oom Jannus met de pet1958 Maarten Luther (3e druk) - W.G. van de Hulst -
illustraties M.J. van Wijk

1958 Maarten Beintema (3e druk) - A.. Norel-Straatsma -

De Klokkenluiders door A.Norel-Straatsma -
In 1936 uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Zondagsschool in Nederland, weliswaar niet uitgegeven door de Jeugdcommissie zoals de andere boekjes.De Bijbel aan een ketting - OPEN BRIEF aan Aletta Hoog door H.Ermann S.J.
Dekker & Van de Vegt - Utrecht 1916, gebrocheerd, 56 pagina's.