Artikel en advertentie van Het gouden voorleesboek in Arend, jeugdblad met gezonde spanning en avontuur
14 november 1959 - 5e jaargang nr 7 pagina 11 en 21 november 1959 - 5e jaargang nr 8 pagina 3
Uitgave Bureau Jeugdblad Arend Wageningen