Paginagrote advertentie van Het gouden voorleesboek op de achterpagina van het Christelijk Nationaal Weekblad De Spiegel 24 oktober 1959