Het Vaderland 19 oktober 1929
Verslag van de lezing Ons kind en zijn boek op 18 oktober 1929 in de Haagse Oranje-Sociëteit voor de Nederlandsche Christen-Vrouwenbond