Artikel in Op den Uitkijk van 8 januari, 22 januari en 5 februari 1927