terug

Folder Moeder-Bibliotheek najaar 1941 waarin vijf premieboeken worden aangekondigd:

:
December 1941
  Prof. Dr. J. Waterink: Moeder..... en haar man
Februari 1942
  Mia de Kok: Koken.... nu!
April 1942
  W.G. van de Hulst: Aan moeders schoot
Juni 1942
  Dr. J.D.Lebret: Als uw kinderen ziek zijn
September 1942
  Julia van Waerden: Nieuw van oud


   
   
Nog een foldertje voor de Moeder-Bibliotheek uit de oorlogstijd
                                                                                                            
 

J. D. Lebret studeerde te Leiden. Na assistent
en hoofdassistent te zijn geweest aan de Leid-
se Academische Kinderkliniek vestigde hij zich
in 1931 als kinderarts in Rotterdam, waar hij
tot 1950 zijn pra'ktijk uitoefende. Van 1950-1966
was hij werkzaam als schoolarts in Zeist. Dokter
Lebret is auteur van enkele wetenschappelijke
artikelen en schreef een aantal populair-medi-
sche verhandelingen. Is bestuurslid van ver-
scheidene sociaal-pedagogische instellingen en
verenigingen voor kinderhygiëne.