Serie Opgang 1919
Uitgeversmaatschappij E.J.Bosch Jbzn. te Baarn
Mogelijk mede door de intensieve betrekkingen met de Indische Archipel aan het begin van de 20e eeuw werden bij verschillende uitgeverijen boeken in gebatikte banden uitgegeven. Oók bij Uitgeversmaatschappij Bosch te Baarn en wel de Serie Opgang waarin het boekje 'In de zon' van W.G. van de Hulst is opgenomen. Er zijn twee uitvoeringen aangegevn: In een donkere kartonnen omslag (ƒ1,10) en in het bekende gebatikte bandje waardoor uiteraard alle boekomslagen een beetje verschillend zijn.
De afmetingen zijn 16x10.Afbeelding uit het tijdschrift 'Meisjesleven'


     
     


Onder de titel 'Serie Opgang' zijn nadien in diverse uitvoeringen veel meer boeken verschenen. Te zijner tijd komt hieronder een overzicht van verdere boekwerken. Al vast een beginnetje.
Enkele overige uitgaven van later datum van de Serie Opgang . (info volgt)