Boekenoverzicht K - R


Home           

Om een totaalbeeld te krijgen van de boeken in verschillende drukken zijn in vier gedeeltes alle omslagen weergegeven. Door een link kan worden doorgeklikt naar de uitvoerige beschrijving. Op de volgende pagina's worden alle boeken én alle drukken  aangegeven en beschreven. Uiteraard kan men ook rechtstreeks naar de boekentitelspagina's gaan. Van het 'hartstuk' van W.G.van de Hulst's werk, de beroemde  serie Voor onze kleinen is weer een afzonderlijke pagina gemaakt. Hetzelfde geldt voor de  verhalen en de vele vertalingen van de boeken. NB (Nog) niet alle vaak zeer gelijkende drukken zijn in deze verkleinde overzichten opgenomen.

Klik op de afbeeldingen
Kareltje
1e druk 1940 - 7e druk zj
Kareltje 8e druk 1960 - 14e druk 1980
Kareltje 15e druk 1986 -
16e druk
1996
Kareltje
17e druk 2005

 

Kerstverhalen
1e druk 1986
 
Kijken en luisteren
1e druk 1931
Kijken en luisteren
1e druk 1932

Klaas
1e druk 1945

Klaas
2e druk 1945
Klaas
facsimile 2008

Kleine zwerver 1e druk 1958 - 6e druk 1974
Kleine zwerver
7e druk
1977
Kleine zwerver
8e druk 1982
Kleine zwerver 9e druk 1986 - 10e druk 1992
Kleine zwerver 11e druk 2000 - 12e druk 2003
Liefde en trouw
1e druk 1934
Maarten Luther
1e druk 1917
Maarten Luther
2e druk 1927
Maarten Luther
3e druk 1958
Margrieten
1e druk 1956
Moeder leest voor
1e druk 1944
Negen kerstvertellingen
1e druk 1982
Niek van den
bovenmeester
1e druk 1912 - 2e druk 1913

Niek van den
bovenmeester
1e druk 1912 schooluitgave

Niek van den
bovenmeester
3e druk 1914 schooluitgave
Niek van den
bovenmeester
3e druk 1914 Mijn Bibliotheek
Niek van den
bovenmeester
4e druk 1916 Mijn Bibliotheek
Niek van den
bovenmeester
5e druk 1919 Mijn Bibliotheek
Niek van den
bovenmeester
6e druk 1921
schooluitgave 1e + 2e stukje
Niek van den
bovenmeester
6e druk 19212 1e stukje schooluitgave
Niek van den
bovenmeester
7e druk 1922 1e stukje schooluitgave
Niek van den
bovenmeester
7e druk 1922 2e stukje schooluitgave
Niek van den
bovenmeester
7e druk 1922 Mijn Bibliotheek
Niek van den
bovenmeester
8e druk 1924 2e stukje schooluitgave
Niek van de schoolmeester
Zuid Afrika
Niek van de schoolmeester
Zuid Afrika
Niek van de schoolmeester
Zuid Afrika
Niek van de schoolmeester
Zuid Afrika
Niek van den
bovenmeester
9e druk 1927 1e stukje schooluitgave
Niek van den
bovenmeester
9e druk 1927 2e stukje schooluitgave
Niek van den bovenmeester
10e druk 1929 1e stukje schooluitgave
Niek van den bovenmeester
10e druk 1929 2e stukje schooluitgave
Niek van den bovenmeester
11e druk 1933 1e stukjeschooluitgave
Niek van den bovenmeester
11e druk 1933 2e stukje schooluitgave
Niek van den bovenmeester
12e druk zj 1e deel schooluitgave
Niek van den bovenmeester
12e druk zj 1e deel schooluitgave
Niek van den bovenmeester
13e druk zj 1e deel schooluitgave
Niek van den bovenmeester 13e druk zj 2e deel schooluitgave
Niek van den bovenmeester
14e druk 1945 2e deel schooluitgave
Niek van den bovenmeester
14e druk1945 2e deel schooluitgave
Niek van den bovenmeester 15e druk 1946 1e deel
schoo
luitgave
Niek van den bovenmeester 16e druk zj 2e deel schooluitgave
Niek van den bovenmeester 17e druk zj twee delen schooluitgave
Niek van de bovenmeester 17e druk 1e deel schooluitgave
Niek van de bovenmeester 23e druk zj 2e deel schooluitgave
Niek van de bovenmeester
32e druk zj
1e deel schooluitgave
Niek van de bovenmeester 31e druk zj 2e deel schooluitgave
Niek van de bovenmeeste 32e druk 1961 zj 2e deel schooluitgave
Niek van de bovenmeester 24e druk 1955 - 32e druk zj
Niek van de bovenmeester 24e-32e druk zj 1e deel schooluitgave
Niek van de bovenmeester
26e- 36e druk zj 2e deel schooluitgave
Niek van de bovenmeester
37e druk zj 1e deel schooluitgave
Niek van de bovenmeester
38e-39e druk zj 1e deel geb.
Niek van de bovenmeester
35-36e druk 2e deel geb.
Niek van de bovenmeester Omnibus 1e druk 1987 - 2e druk 1996
Nog beter dan brood 1e druk 1938
Om het kind
1e druk 1937
- 2e druk zj
Om het kind 1e - 2e druk
zonder stofomslag
Om het kind
3e druk 1952 met stofomslag
Om het kind 3e druk zonder stofomslag
Om twee schitteroogjes
1e druk 1911
Om twee schitteroogjes
2e druk 1916
Om twee schitteroogjes
3e druk 1919
Om twee schitteroogjes
4e druk 1923
Om twee schitteroogjes
5e druk
1927
Om twee schitteroogjes
6e druk
1931
Om twee schitteroogjes
7e druk
1934
Om twee schitteroogjes
8e druk
1939 - 9e druk zj
Om twee schitteroogjes 10e druk 1950 - 11e druk 1955
Om twee schitteroogjes
ook 11e druk
1955
Om twee schitteroogjes
12e druk
1960
Oom Jannus met de pet
1e druk 1947
Ouwe Bram
1e druk 1909
Ouwe Bram
2e druk 1913
Ouwe Bram 2e druk 1913 - 3e druk 1916 rr
Ouwe Bram
3e druk 1916
Ouwe Bram
4e druk 1919 gr

Ouwe Bram
4e druk 1919

Ouwe Bram
5e druk 1921
Ouwe Bram
5e druk 1921 rr
Ouwe Bram
6e druk 1924
Ouwe Bram
6e druk 1924
rr
Ouwe Bram
7e druk 1926
Ouwe Bram
7e druk 1926 rr
Ouwe Bram
8e druk 1930
Ouwe Bram
9e druk 1933
Ouwe Bram 10e druk
1935 - 11e druk zj
Ouwe Bram 12e druk 1948 - 15e druk 1956
Ouwe Bram 13e druk 1951
(Rie reinderhoff)
Ouwe Bram 16e druk 1958 - 21e druk 1977
Ouwe Bram
22e druk 1977 EO-editie
Ouwe Bram
23e druk 1979
Ouwe Bram
24e -25e druk zj
Ouwe Bram
26e druk
1993
Peerke en z'n kameraden
1e druk 1919
groot
Peerke en z'n kameraden
1e druk groot
Peerke en z'n kameraden
1e druk klein
Peerke en z'n kameraden 1e druk 1919 rood ruggetje
Peerke en z'n kameraden 2e druk 1922 rood ruggetje
Peerke en z'n kameraden 2e druk 1922 grijs ruggetje
Peerke en z'n kameraden
2e druk 1922
klein
Peerke en z'n kameraden 3e druk 1926 rood ruggetje
Peerke en z'n
kameraden 3e druk 1926 klein
Peerke en z'n kameraden
3e druk 1926 groot
Peerke en z'n kameraden 4e druk 1929
rood linnen ruggetje
Peerke en z'n kameraden
4e druk 1929
Peerke en z'n kameraden 5e druk 1933 - 6e druk 1935
Peerke en z'n kameraden 5e druk 1933
Peerke en z'n kameraden
6e druk zj - 7e druk 1937
Peerke en z'n kameraden [7e druk 1937] voor Ned.Indië
Peerke en z'kameraden
[7e of 8e druk] Jan Lutz-serie
Peerke en z'n kameraden
8e druk 1948

schooluitgave
Peerke en z'n kameraden
8e druk 1948 gecart. schooluitgave
Peerke en z'n kameraden
8e druk 1948
Peerke en z'n kameraden
9e druk 1949 - 11e druk 1957
Peerke en z'n kameraden
1975 fotografische herdruk
Peerke en z'n kameraden
12e druk 1960
- 14e druk 1964
Peerke en z'n kameraden 15e druk 1967 - 20e druk 1984
Peerke en z'n kameraden 21e druk 1987 - 22e druk 1993
Prins Willem Vader des Vaderlands 1e druk 1933 - 4e druk zj
Prins Willem Vader des Vaderlands 1e druk 1933 - 4e druk gecart
Prins Willem Vader des Vaderlands 2e druk 1933 - 4e druk gecart
Prins Willem Vader des Vaderlands 4e druk 1933 - 4e druk geb.
Prins Willem Vader des Vaderlands 5e druk 1948 met stofomslag
Een ridder zonder vrees of blaam 5e druk 1948 met stofomslag
De prins en de moordenaar 7e druk 1959

De prins en demoordenaar 8e druk

Willem van Oranje, Vader des Vaderlands 6e druk
Rozemarijntje
1e druk 1933
Rozemarijntje
2e druk 1934
Rozemarijntje
Rozemarijntje 3e druk 1936
Rozemarijntje
(4e druk 1939) - 5e druk 1940
Rozemarijntje
6e druk 1946 - 12e druk 1957
Rozemarijntje
13e druk 1959 - 17e druk 1966
Rozemarijntje
18e druk 1969 - 23e druk 1981
Rozemarijntje
24e druk 1984
Rozemarijntje
25e druk 1987
Rozemarijntje
26e druk 1994
Rozemarijntje
27e druk 2004
Rozemarijntje naar school 1e druk 1934
Rozemarijntje naar school 2e druk 1935 -3e druk 1938
Rozemarijntje naar school 4e druk 1940 -7e druk 1946
Rozemarijntje naar school 6e druk 1942 -
13e druk 1956
Rozemarijntje naar school 14e druk 1957
Rozemarijntje naar school 15e druk 1960 - 20e druk 1973
Rozemarijntje naar school 21e druk 1975 - 24e druk zj
Rozemarijntje naar school 25e druk 1992
Rozemarijntje en Rooie Pier 1e en 2e druk 1944
Rozemarijntje en Rooie Pier 3e druk 1947 - 7e druk 1956
Rozemarijntje en Rrooie Pier 8e druk zj - 11e druk 1964
Rozemarijntje en Rrooie Pier 12 druk zj - 17e druk 1983
Rozemarijntje en de oude juffrouw 1e druk 1954 - 3e druk 1957

Rozemarijntje en de oude juffrouw 6e druk 1964 - 8e druk 1970

Rozemarijntje en de oude juffrouw 9e druk zj - 14e druk zj
Rozemarijntje en de zwarte jongen 1e druk 1949 - 4e druk 1956
Rozemarijntje en de zwarte jongen 5e druk zj. - 7e druk zj

Rozemarijntje en de zwarte jongen 8e druk 1964 - 13e druk 1980

Rozemarijntje en de zwarte jongen 14e druk 1983

Rozemarijntje omnibus
1e druk 1965
Rozemarijntje omnibus
zonder stofomslag
Rozemarijntje omnibus
2e druk 1978
Rozemarijntje omnibus
zonder stofomslag

Rozemarijntje omnibus
3e druk 1981
Rozemarijntje omnibus
zonder stofomslag
Rozemarijntje omnibus
5e druk 1991
- 7e druk 2001
Rozemarijntje omnibus
zonder stofomslag