Het Nederlandsche Boek 1939
 
Advertentie van H.J. Spruyt's Uitg. Mij N.V. - Amsterdam
De Bijbelsche geschiedenissen (8e druk) en Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes (5e druk)