Het Nederlandsche Boek

Jaarlijks uitgaven vanaf 1924 (1e jaargang) van de Nederlandsche Uitgeversbond Amsterdam.
Hierin worden de boeken beschreven die in dat jaar bij tal van uitgeverijen zijn verschenen. In de beginjaren ruim 60, in 1930 al meer dan 200 en in 1934 bijna 250 (!). Voorwaar een indrukwekkende lijst. Maar in 1940 zijn het nog (maar) 16 uitgevers, waarschijnlijk ook de laatste uitgave. Uiteraard is de omvang niet zo volledig als die bij Brinkman maar het aardige is dat er weer 'uitgeversreclame' is toegevoegd met interessante gegevens en overzichten.
Hieronder een aantal uitgaven met daarbij wat relevant is voor deze Van de Hulst-site.
Meestal is op de omslag een boekhandel vermeld.
De boekwerken zijn soms ook van een uniforme zwartlinnen band met een goudkleurige opdruk voorzien
en met 'Het Nederlandsche Boek ' en een jaartal op de rug. Soms is ook hier een boekhandel vermeld.

. 
 
Nb. Eerst komen steeds de redactionele pagina's en aansluitend de (ook in de boekwerken)
gecursiveerd genummerde pagina's met uitgeversreklame.1924

De eerste uitgave van Het Nederlandsche Boek uit 1924


pag 68: Het huisje in de sneeuw 1e druk; Jaap Holm en z'n vrinden 7e druk; Ouwe Bram 6e druk; Van Bob en bep en Brammetje 3e druk; Van den boozen koster! 2e druk; Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd 2e druk (Lentehof); Zoo'n vreemde jongen 3e druk
pag 78 Het vertelselboek (Meulenhoff) met het verhaal: De biggenjagers

pag 28 Advertentie Het boek voor het Kind I-IV (Meulenhoff)
pag 228: Advertentie serie Voor 't kleine Volkje (Van Goor)
pag 234 Callenbach-uitgaven : Kerstboek 1924; Jaap Holm en z'n vrinden; Willem Wijcherts
pag 260 Advertentie De Bijbelsche Geschiedenissen (Spruyt) 5e druk

1925

Het Nederlandsche Boek uit 1925


pag 62: Fik 4e druk; Het huisje in de sneeuw 2e druk; Thijs en Thor 3e druk; Van drie domme zusjes 1e druk; Van een klein meisje en een groote klok 5e druk; Wout de scheepsjongen 1e druk
pag 78 Uitgeversreclame Callenbach
pag 192 Uitgeversreclame Van Goor (serie Voor 't kleine volkje)


1926Het Nederlandsche Boek 1926


pag 9: In de zon 1919 (papieren omslag en gebonden uitgave)
pag 61: Allemaal katjes 3e druk; Ouwe Bram 7e druk; Peerke en z'n kameraden 3e druk (klein); Peerke en z'n kameraden 3e druk (groot);

pag 37 Advertentie Bijbelsche Vertellingen en De Bijbelsche Geschiedenissen (Spruyt)
pag 43-46 Callenbach-uitgaven : Voor onze kleinen; Kerstboek 1926; Peerke en z'n kameraden; Willem Wijcherts
pag 77 Advertentie serie Voor 't kleine volkje (Van Goor)


1927Het Nederlandsche Boek 1927


pag 65-66 Overzicht uitgegeven boeken van Van de Hulst: Bruun de Beer 1e druk; Er op of er onder 3e druk; Gerdientje 1e druk 20x15; Gerdientje 1e druk 24x18; Het huisje in de sneeuw 3e druk; Niek van den bovenmeester 9e druk; Om twee schitteroogjes 5e druk; Uit het winterwonderland 3e druk; Wout de scheepsjongen 2e druk.
pag 91 Bijbelsche vertellingen voor onze kleintjes 1e en 2e druk
pag 49-50 Uitgaven van G.F. Callenbach te Nijkerk, advertentiepagina's met Gerdientje en Bruun de Beer als nieuwe uitgaven.
pag 163 Serie "Voor 't Kleine Volkje" met deel 8 Uit het Winter-Wonderland door W.N. (!) van de Hulst.(Thans 36 deeltjes)1928Het Nederlandsche Boek 1928


pag 66-67 Overzicht uitgegeven boeken van Van de Hulst
pag 20 (uitgeversgedeelte cursief) Meulenhoff geillustreerde paginamet 'Het boek van het kind' waarin Het Sinterklaasboek en Het Vertelselboek
pag. 124 Callenbach 5e Kerstboek
pag 125 Callenbach Jaap Holm en z'n vrinden; Serie Voor onze kleinen
pag 161 Spruyt's Uitgeversmij grote advertentie De Roode Vlek


1929

Het Nederlandsche Boek 1929


pag 8 Stille dingen
pag 76 t/m 78, twaalf uitgaven genoemd + paginagrote illustratie van Isings uit "Peerke". Ook de Duitse vertaling van "Peerke" wordt hier genoemd.
pag 53 Uitgeversreclame Callenbach advertentie1930

 

Het Nederlandsche Boek 1930

pag 80-81 Een vijftal uitgaven van Van de Hulst
pag 109 Bijbelsche vertellingen 3e druk en De Bijbelsche geschiedenissen 6e druk

pag 5
Meulenhoff Serie Het boek voor het kind (Sinterklaasboek en Vertelselboek)
pag 104
Callenbach-advertentie Peerke en z'n kameraden 4e druk1931

Het Nederlandsche Boek 1931


pag 62 Jan van de Croese (W.G. van de Hulst): Willem Wijcherts 6e druk. Uitgave 20x15 en grote uitgave 24,5x18
pag 68 Eenzevental uitgaven van Van de Hulst - De wilde jagers (1e druk); Ergens in de wijde wereld (1e druk); Fik (6e druk); Om twee schitteroogjes (6e druk); Van Bob en bep en Brammetje (6e druk); Van den boozen koster! (5e druk); Wout, de scheepsjongen (3e druk).
pag 77: Een paginagrote foto van W.G. van de Hulst
pag 208: Prijsvraag voor de jeugd met nr 10 een illustratie uit de 9e druk van Jaap Holm en z'n vrinden (pag. 55)

pag 12 Callenbachuitgaven: Het achtste Kerstboek
pag 13 Callenbachuitgaven: Willem Wijcherts 6e druk


1932

Het Nederlandsche Boek 1932


pag 14 Nieuwe Oogst met het verhaal Huib van Van de Hulst
pag 70-71 Anneke en de sik 1e druk; Ergens in de wijde wereld 3e druk; Gerdientje 3e druk; Hans in 't bosch 1e druk; Het gat in de heg 4e druk; het huisje in de sneeuw 5e druk; Zoo'n griezelig beest 3e druk

pag 70-71 Advertenties Callenbach met o.a Gerdientje en Anneke en de sik
pag 78
Advertentie Elseviers Geïllustreerd Maandschrift
pag 101-103 Prijsvraag met afbeelding uit Van de Hulst-boek


1933

Het Nederlandsche Boek 1933


pag 70 Allemaal katjes 5e druk; De wilde jagers 2e druk; Een held 3e druk; Er op of er onder 4e druk; Fen Jolle en Jeltsje en Janneman 1e druk; Hans in 't bosch 2e druk; Ouwe Bram 9e druk; Peerke en z'n kameraden 5e druk; Rozemarijntje 1e druk; Van een klein meisje en een groote klok 7e druk; Wout de scheepsjongen 4e druk; Zoo'n vreemde jongen 5e druk
pag 48-49 Fraaie advertentie Spruyt van De Bijbelsche Geschiedenissen en Bijbelsche Vertellingen en De Roode Vlek
pag 105 Zangbundel Eén alleen


1934

Het Nederlandsche Boek 1934


pag 40 Stille dingen
pag 103 Rozemarijntje 2e druk
pag 129 Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes 4e druk; De Bijbelsche Geschiedenissen 7e druk
pag 158 Liefde en trouw 1e druk

pag 42 Uitgeversreclame H.J. Spruyt - grote advertentie "Bijbelsche vertellingen voor onze kleintjes"


1935

Het Nederlandsche Boek 1935


pag 101: Jaap Holm en z'n vrinden, 10e druk
pag 102: Rozemarijntje naar school, 1e druk


1936

Het Nederlandsche Boek 1927


pag 104 Als alle lichten branden (Kerstvertelboek met een bijdrage van Van de Hulst)
pag 112-113 Gerdientje 3e druk; Inde Soete Suikerbol deel I, II en III 1e druk; Peerke en z'n kameraden 6e druk; Willem Wijcherts 7e druk; Zoo 'n vreemde jongen 6e druk
pag 128 Het Sinterklaasboek Meulenhoff (Verhaal: Klaas). Er wordt geen druk vermeld.
pag 130 Het Vertelselboek Meulenhoff (Verhaal: De biggenjagers). Geen drukvermelding.1937


Het Nederlandsche Boek 1937


pag 42 Stille dingen 4e druk
pag 83 Meulenhoff: Het nieuwe Omnibusboek (illustraties jr.)
pag 117 Rozemarijntje 3e druk


1938
pag 24 Om het kind. Illustraties van Van de Hulst jr. 149 blz.
pag 124 Den Vaderlandt Ghetrouwe. Regeringsjubileum 1898-1938. Omslag en pentekening W.G. van de Hulst jr. 96 blz.

1939
Het Nederlandsche Boek 1939

pag 66 Het nieuwste omnibusboek met enkele illustraties van W.G. van de Hulst jr
pag 70 H.J.Spruyt's Uitg. mij: De Bijbelse geschiedenissen 8e druk
pag 71 Uitgeversreklame H.J.Spruyt's Uitg. mij: De Bijbelse geschiedenissen 8e druk en Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes 5e druk
pag 74 Betty van der Plaats: Hoe Jetty weer Jet werd met illustraties van W.G. van de Hulst jr (Neêrlands jeugdbibliotheek deel 9)1940


Het Nederlandsche Boek 1940

pag 73 Jaap Holm en z'n vrinden 12e druk

pag 35