Catalogussen en uitgevers
pagina in opbouw

 
 
 
   
     
   
     
   
     
   
   G.F. Callenbach, Nijkerk

In de catalogussen van met name Uitgeverij G.F. Callenbach te Nijkerk is een schat aan informatie over de Van de Hulst-uitgaven te vinden. Afbeeldingen, drukken, omvang en prijzen worden uitvoerig weergegeven. Vanaf de zomer van 2014 hebben Rens Strijbos van de site www.achterderug.nl en ondergetekende alle voorhanden zijnde catalogussen van Museum Nijkerk en die uit ons persoonlijk bezit ingescand om ze voor een ieder toegankelijk te maken. Wat nog ontbrak is in samenwerking met ''Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, Bibliotheek van het Boekenvak'' door Maurits Reijnen consciëntieus gescand en aangeleverd. De monsterklus is nu grotendeels geklaard, er ontbreken nog maar enkele exemplaren. Museum Nijkerk heeft na de verhuizing en de herinrichting meer ruimte voor de groeiende collectie Callenbach-boeken en de documentatie dienaangaande. Het zijn met name Foppe Witzel en Yolijn van der Krol die zich bezighouden met het verwerven, inventariseren en documenteren van de Callenbach-collectie aldaar.


Klik op het jaartal of de afbeelding om de betreffende catalogus integraal te openen en te doorzoeken met een op de eigen computer geinstalleerde Acrobat of een ander programma waarbij ook vanzelfsprekend navigatiemogelijkheden (groter, kleiner enz.) verschijnen.
Catalogus 1883 Feestgeschenken Catalogus 1885 Feestgeschenken
   
Catalogus 1886 Feestgeschenken Catalogus 1887 Feestgeschenken
   
Catalogus 1888 Feestgeschenken Catalogus 1889 Feestgeschenken
   
Catalogus 1891 Feestgeschenken Catalogus 1994 Feestgeschenken
   
Catalogus 1895 Feestgeschenken Catalogus 1896 Feestgeschenken
   
Catalogus 1897 Feestgeschenken Catalogus 1898 Feestgeschenken
   
Catalogus 1898 Boekwerken Catalogus 1899 Feestgeschenken
   
Catalogus 1899 Boekwerken Catalogus 1900 Boekgeschenken
   
Catalogus 1900 Boekwerken Catalogus 1900 Feestgeschenken
   
Catalogus 1901 Zondagsschooluitgaven Catalogus 1901 Christelijke Bibliotheek
   
Catalogus 1901 Boekwerken Catalogus 1903 Zondagsschooluitgaven
   
Catalogus 1904 Zondagsschooluitgaven Fondscatalogus 1904
   
Catalogus 1905 Zondagsschooluitgaven Fonds-Catalogus1906
 
Voorjaars-Catalogus 1906 Zondagsschool-Uitgaven Catalogus 1906 Zondagsschool-Uitgaven Najaar

 
   
   

Catalogus 1907 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1907 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1908 Zondagsschool-Uitgaven Najaar Catalogus 1909 Boekwerken
   
Catalogus 1909 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1909 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1910 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1910 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
 
Catalogus 1910 Boekwerken Supplement  
   
Catalogus 1911 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1911 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1912 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1912 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Boek-en Plaatwerken 1813-1913 Catalogus 1913 Boekwerken
   
Catalogus 1913 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1913 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1914 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1914 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1915 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1915 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1916 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1916 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1917 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1917 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1918 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1918 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1919 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1919 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1920 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1920 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1921 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1921 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1922 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1922 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1923 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1923 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1924 Zondagsschool-Uitgaven voorjaar Catalogus 1924 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1925 Zondagsschool-Uitgaven Najaar Catalogus 1926 Zondagsschool-Uitgaven Najaar

Mogelijk hebben meer Callenbach-catalogussen verschillende plaatjes op de omslag zoals bij Najaar 1925

                                                              
 
Vereeniging Christelijke Bibliotheek 1927-1928 Catalogus 1927 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1928 Zondagsschool-Uitgaven Najaar Catalogus 1929 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1930 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar Catalogus 1930 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1931 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
Catalogus 1931 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
(auteursdag 8 april 1931)
   
Keurcollectie kinderboeken Catalogus 1932 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   Catalogus 1933 Zondagsschool-Uitgaven Voorjaar
Catalogus 1933 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1934 Zondagsschool-Uitgaven Najaar Catalogus 1935 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   


Catalogus 1936 met een Ter inleiding door W.G. van de Hulst
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Zondagsschool
Catalogus 1936 Zondagsschool-Uitgaven Najaar (82e jaar zondagsschooluitgaven Callenbach)


   
Keur van kinderboeken Najaar 1937 Catalogus 1937 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1938 Zondagsschool-Uitgaven Najaar Catalogus 1939 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1940 Zondagsschool-Uitgaven Najaar Catalogus 1941 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
 
  Catalogus 1946 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1947 Zondagsschool-Uitgaven Najaar Catalogus 1948 Zondagsschool-Uitgaven Najaar
   
Catalogus 1949 Zondagsschool-Uitgaven Catalogus 1950 Zondagsschool-Uitgaven
   
Catalogus 1951 Zondagsschool-Uitgaven Catalogus 1952 Zondagsschool-Uitgaven
   
Catalogus 1953 Zondagsschool-Uitgaven Catalogus 1954 Zondagsschool-Uitgaven
   
Catalogus 1955 Zondagsschool-Uitgaven Catalogus 1956 Zondagsschool-Uitgaven
   
Catalogus 1957 Zondagsschool-Uitgaven Catalogus 1958 Zondagsschool-Uitgaven
   
Erecatalogus W.G. van de Hulst 1959 van alle uitgeverijen
   
 
Catalogus 1959 Zondagsschool-Uitgaven Catalogus 1960 Zondagsschool-Uitgaven
   
Catalogus 1961 Zondagsschool-Uitgaven Catalogus 1962 Zondagsschool-Uitgaven
   
Catalogus 1963 Zondagsschool-Uitgaven Catalogus 1964 Zondagsschool-Uitgaven
   
Catalogus 1965 Zondagsschool-Uitgaven Catalogus 1966 Zondagsschool-Uitgaven
   
Catalogus 1967 Catalogus 1968
   
Catalogus Fondsuitgaven 1968 Catalogus Pasen - Pinksteren 1968
   
Catalogus 1969 Zondagsschool-Uitgaven Catalogus 1968 - 1969
   
Catalogus 1970 Zondagsschool-Uitgaven Catalogus 1971 Zondagsschool-Uitgaven
   
Catalogus 1972 - 1973 Callenbach - De Toorts 1972
   
Catalogus 1973 - 1974 Catalogus 1974 - 1975
   
Catalogus 1975 - 1976 Kinderboeken Catalogus 1976/77 Kinderboeken
   
Catalogus 1977/78 Kinderboeken Catalogus 1978/79 Kinderboeken
   
Catalogus 1979/80 Kinderboeken Catalogus 1980/81 Kinderboeken
   
Catalogus 1981/82 Kinderboeken Catalogus 1982/83 Kinderboeken
   
Catalogus 1983/84 Kinderboeken Catalogus 1984/85 Kinderboeken
   
Catalogus 1985/86 Kinderboeken Catalogus 1986/87 Kinderboeken
   
Catalogus 1987/88 Kinderboeken Catalogus 1988/89 Kinderboeken
   
Catalogus 1989/90 Kinderboeken Catalogus 1990/91 Kinderboeken
   
Catalogus 1991/92 Kinderboeken Catalogus 1992/93 Kinderboeken
   
Catalogus 1990/91 Kinderboeken Catalogus 1995/96 Kinderboeken


 


Catalogus 1996/97 Kinderboeken Catalogus 1996 Voorjaar
   
Catalogus 1996 Zomer Catalogus 1996 Najaar
   
Catalogus 1997/98 Kinderboeken Catalogus 1997 Voorjaar
   
Ten Have / Callenbach 1997 Zomer Ten Have / Callenbach 1997 Najaar
   
Catalogus 1998 Najaar

Boeken voor jonge lezers 1999 - 2000
   
Catalogus 1999 Voorjaar Catalogus 1999 Zomer
   
Catalogus 1999 Herfst Catalogus 2000-2001 Boeken voor jonge lezers
   
Catalogus 2000 Aanbieding Lente atalogus 2002-2003 Boeken voor jonge lezers
   
Leuke boeken voor jouw 2004-2005 Boordevol boeken 2005-2006
   


Boordevol boeken 2007-2008 Catalogus 2008-2009 Boordevol boeken
   
Catalogus 2009-2010 Boordevol boeken Catalogus 2010-2011 Booordevol boeken

 
Catalogus Voorjaar 2010 Catalogus 2011-2012 Boordevol boeken
   
Catalogus 2012-2013 Boordevol boeken Catalogus 2013-2014 Boordevol boeken


 


Catalogus 2015-2016 Boordevol boeken

Catalogus 2016-2017 Boordevol boeken
   
Catalogus 2017-2018 Boordevol boeken  

   

De Boekenwereld - G.F. Callenbach, Nijkerk
Gids voor iedereen die boeken voor zichzelf of anderen wensch te koopen

Uitgegeven vanaf ca 1898 tot in de 30 jaren van de vorige eeuw
met een schat aan achtergrondinformatie over uitgegeven boeken.


N0. 49 - Nov. 1923
aanklikkenSpruyt, Amsterdam
 

Catalogus 1948
Op pagina 7 een bijdrage over de vertellingen van Van de Hulst, op pagina 8 de achtste druk van de Bijbelse Vertellingen, op pag 9 de tiende druk van De Bijbelse Geschiedenissen met een foto van de auteur en op pagina 23 en 24 informatie over de leesboekenseries: Leven, Bloei en Vrucht.

 
 
Den Hertog, Houten


Door uitgeverij en boekhandel Den Hertog in Houten worden catalogussen uitgegven met daarin (kinder)boeken met een positief christelijke strekking. Daartoe behoren uiteraard ook de Callenbach-uitgaven die inmiddels al weer enkele jaren ondergebracht zijn bij bij Kok, Kampen. Van Van de Hulst senior en junior worden in de Den Hertog-catalogussen flink wat titels vermeld. Voorlopig hieronder de omslagen met nadien daarbij de vermeldingen en afbeeldingen van de relevante pagina's.
Websitelink Den Hertog (aanklikken)
 
1997-1998
1998-1999
 
1999-2000
2000-2001
   
2001-2002
   
2002-2003
2004-2005
   
2005-2006
2006-2007
Leesprikkels 2010-2011
Leeswijzer winter 2010
Leeswijzer zomer 2011
 

Den Hertog Wegwijzer
Tzt zullen nog aanvullingen worden toegevoegd en de relevante gegevens mbt Van de Hulst worden vermeld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kinderboekenmolen
(in opbouw)

De Kinderboekenmolen richt zich op kinderen van 6 tot 12 jaar en verschijnt elk jaar vlak voor de Kinderboekenweek. Dit fullcolour blad is bedoeld om gedurende de cadeautijd (van de Kinderboekenweek tot en met de decembermaand) te dienen als naslagwerk over Kinderboeken. Een catalogus die naast de gidsen van de speelgoedketens een plek in alle huishoudens met kinderen heeft weten te veroveren. De Kinderboekenmolen verschijnt in een oplage van 250.000 exemplaren.
(info Koninklijke Nederlandse Boekverkopersbond)
De Kinderboekenmolen is een uitgave van de Stichting CollectievePropaganda van het nederlandse Boek (CPNB) te Amsterdam.
Wisselende formaten..


1984 - 28x11,5 - 110 pag.
Callenbach-advertentie pag. 97, géén bijdragen mbt Van de Hulst
 
1988 - 30x14,5 - 112 pag.
1989 - 30x14,5 - 128 pag.
Callenbach-advertentie pag 74  Voor onze kleinen - Omnibus in twee delen (afbeelding aanwijzen)
 
1990 - 30x14,5 - 144 pag.
 
1991 - 30x14,5 - 141 pag.
Callenbach-advertenties op pagina 52 en 54
 
1992 - 30x14,5 - 143 pag.
Callenbach-advertentie op pag 76 (Géén Van de Hulst)
 
1995 - 27x21 - 80 pag.
 
1997 - 29x21 - 56 pag.
géén items omtrent Van de Hulst

 
1999 - 29x21 - 56 pag.
 
2002/03 - 29,5x21 - 55 pag. - 29e jaargang nr 57
géén items omtrent Van de Hulst

 
2004/05 - 29x21 - 55 pag. - 31e jaargang nr 59
 
2005/06 - 29,5x21 - 48 pag. 32e jaargang nr 60
géén items omtrent Van de Hulst
Géén items mbt Van de Hulst
 
2006

2007/2008 - 29,5x21 - 48 pag. 34e jaargang nr 62
 
2008/2009 - 35e jaargang nr 63
 
2009/2010 - 36e jaargang nr 64
 
2010/2011 - 37e jaargang nr 65
 
2011/2012 - 38e jaargang nr 66