Filmstroken
Terug naar diversen
Deze schoolfilmpjes werden vroeger met de hand plaatje voor plaatje door een toverlantaarn / projector gedraaid.
Zo werden de beeldjes op een witte muur of scherm geprojecteerd, net als bij de latere dia's.
Bij vrij veel filmpjes is het celluloid behoorlijk gerimpeld door een te hoge lamptemperatuur.
De tekst bij de plaatjes werd voorgelezen uit de bekende boekjes.


Enkele voorbeelden waarbij rechts de relatief moderne filmstrip projector gemaakt door de NEAM 1947 (waarschijnlijk: Nederlandse Elektrische Apparaten Maatschappij). Deze kleine
projector is destijds niet op scholen gebruikt maar veeleer voor thuisgebruik.
Er kunnen uitsluitend verticale filmpjes op worden gedraaid (beeldformaat 18x24).


Een aantal filmstroken van het Filmstrokenbureau der Ned. Herv. Kerk, Javastraat 100 te Den Haag en
van het C.P.I. , Raamplein, Amsterdam-C


 

Hieronder de eerste aanzet van een hopelijk zo volledig mogelijk overzicht van de filmpjes van boeken van W.G. van de Hulst.
Met dank aan dhr. Jos Verbeek (filmman)
Inde Soete Suikerbol I - C.P.I. 93 Inde Soete Suikerbol II - C.P.I. 94 Inde Soete Suikerbol III - C.P.I. 95 Inde Soete Suikerbol IV - C.P.I. 96
       
De eerste plaatjes 56, 57 en 58 van Inde Soete Suikerbol - C.P.I. 94De eerste plaatjes (221 rechts en 222 links) van Inde Soete Suikerbol deel 2 - C.P.I. 120
 
Inde Soete Suikerbol V - C.P.I. 120 Inde Soete Suikerbol VI - C.P.I. 121 Inde Soete Suikerbol VII - C.P.I. 122 Inde Soete Suikerbol VIII - C.P.I. 123
       
Inde Soete Suikerbol IX - C.P.I. 124 Inde Soete Suikerbol X - C.P.I. 125 Inde Soete Suikerbol XI - C.P.I. 126 Inde Soete Suikerbol XII - C.P.I. 127


Nog een enkele voorbeelden van andere 'verfilmde' boekjes van W.G. van de Hulst sr en Willem G. van de Hulst
(bron: Marktplaats)


 


Klaas (1945)NH 157 - Het huisje in de sneeuw (ca 15 plaatjes) (VOK nr 5) producent: Centraal Projectie Instituut (c.p.i.) -
beeldformaat 24x36 (horizontaal dus)

NH 157 - Het kerstfeest van twee domme kindertjes (VOK nr 15) 20 plaatjes - c.p.i. - beeldformaat 24x36 (horizontaal dus) -
uitgebracht door het filmstrokenbureau der Nederlands Hervormde Kerk

Beide filmpjes strook NH 157
 

NH 25 Van een klein meisje en en grote klokNH 37 Om twee schitteroogjes
  

Weer enkele toverlantaarnfilmpjes.

Met dank aan dhr. Jos Verbeek (filmman)