Gedichten - versjes
Het gedichten-oeuvre van W.G. van de Hulst is niet groot. Weliswaar verkeerde hij in De Christelijke Auteurskring in gezelschap van Willem de Mérode, Fedde Schurer en Van Randwijk maar zijn eigen dichtersader bracht in hoofdzaak een aantal kinderversjes te voorschijn. Veel is bijeengebracht in het bundeltje Kinderversjes, een in 1997 door Daan van der Kaaden samengesteld en bij 't Vergeten boek te Veenendaal uitgegeven boekje. Ook zijn er enkele versjes op muziek gezet door J.van Setten. Hieronder een overzicht voor zover bekend, beginnend met een muzikale opmaat: Zeven verschillende uitvoeringen van het muziekboek Eén alleen. 

Tekstboekje
3e druk     
Tekstboekje
5e druk
Kleine uitgave
1e druk gekart.
Kleine uitgave
1e druk linnen
Grote uitgave
1e druk linnen
Grote uitgave
2e druk gekart
Grote luxe uitgave,
4e druk linnen
                                                            
Eén alleen....

Een nieuwe zangbundel door Aug. Weiss en J.C. Andreae met medewerking van Ferd. Timmermans.
Uitgegeven bij D.A.Daamen's Uitgevers Maatschappij N.V. - 's Gravenhage
[1e druk 1933]
1e druk 1933 - grootformaat 28,5x21,5 1933 - 176 pag. geb. ƒ3,50, ingen, ƒ2,75

Liederen op muziek van J.W. van Setten (klik voor de afbeeldingen)

25 Maartsche buien
26 Sneeuwklokje
37 Als de gele blad'ren vallen


De titel van de zangbundel is ontleend aan de onderstaande tekst van J.A. van Droogenbroek, getoonzet door Richard Hol

Advertentie Eén alleen
Folder 3e druk Eén alleen

De Dag des Heeren
De nu vroegst bekende 1e publicatie is in
Jong Holland, geïllustreerd weekblad voor jongelieden
Orgaan van de Knapenvereenigingen in het
Nederlandsch Jongelingsverbond
12 november 1915

In het hooland
Tot nu vroegst bekende 1e publicatie in de
Kinderkrant van het Zondagsblad van de vijf samenwerkende Christelijke Dagbladen
De Roterdammer
Nieuwe Haagsche Courant
Nieuwe Utrechtsche Courant
Nieuwe leidsche Courant
Dortsch dagblad
27 september 1941

Zondagmorgen

(De dag des Heeren)
De liedtekst De dag des Heeren uit 1915 is onder de titel Zondagmorgen voor vierstemmig mannenkoor bewerkt door de welbekende dirigent-componist Eduard Flipse (Wissenkerke 26 febr. 1896 – Breda 12 sept. 1973). Hij studeerde o.a. bij A. Verhey en Henri Zagwijn, later te Parijs bij Aubert en Roussel. In 1919 vestigde hij zich als pianist en koordirigent te Rotterdam, waar hij in 1928 tweede en in 1930 eerste dirigent werd van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (tot 1965). Hij trad veel op als gastdirigent en verwierf verdienste als pleitbezorger van de hedendaagse, m.n. Nederlandse muziek. Hij was lang dirigent van de Antwerpse Filharmonie. Flipse componeerde liederen en koorwerken.Roussel. In 1919 vestigde hij zich als pianist en koordirigent te Rotterdam, waar hij in 1928 tweede en in 1930 eerste dirigent werd van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (tot 1965). Hij trad veel op als gastdirigent en verwierf verdienste als pleitbezorger van de hedendaagse, m.n. Nederlandse muziek. Hij was lang dirigent van de Antwerpse Filharmonie. Flipse componeerde liederen en koorwerken. (Bron: Encarta)

De tekst van Zondagmorgen is grotendeels gelijk aan die van De dag des Heeren. Alleen in de baritonsolo is het woord wenken (van de klokken) in 'roepen' gewijzigd. En ook is er een tweede couplet aan de tekst toegevoegd:
Boven de velden, boven de wegen,
drijven de wolkjes zoo vredig en zacht!.
Op alle paden, op alle straten
schijnt er de zonne in stralende pracht!
Drijvende wolkjes, stralende zonne
zij wenken van verre, wat willen zij toch?
De datering van de compositie is in ieder geval vóór 1934 omdat bij de Marchant-spellingswijzigingen o.a. de dubbele oo van zoo bij open klinkers aan het slot van een lettergreep of woord verdween. Zie bijv. de datering van Zoo'n vreemde jongen /Zo'n vreemde jongen.

Voor zover bekend is er momenteel maar één mannenkoor die de compositie nog op het repetoire heeft staan - weliswaar al in geen jaren meer uitgevoerd - en wel het Christelijk Mannenkoor "Da Capo" uit Haren (Groningen)


Hieronder de tenorpartij van de vierstemmige compositie.

 
Overzicht gedichten en versjes van alle plaatsen waar ze zijn gepubliceerd


 


Kinderversjes

Samenstelling en nawoord zijn verzorgd door Daan van der Kaaden. Verschenen in een éénmalige gelimiteerde oplage bij UItgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal.

[1e druk 1997] 19x12 - 32 pag. isbn 90-804004-1-6

Versjes

Het bakkertje (Uit 'Vrij en Blij')
Van twee roodborstjes (Uit 'Kalender voor Jong Nederland')
Sneeuwklokje (Uit 'Kalender voor Jong Nederland')
De dag des Heeren (Uit 'Nevenserie Nederlans Leesboek')
Maartse buien (Uit 'Kalender voor Jong Nederland')
Op vaders klompen
(Uit 'Lezen Leeren')
Winternacht (Uit 'Ha...!Lezen!')
Het zonnetje in maart (Uit 'Ha...!Lezen!')
Als de herfstwind met de bladeren speelt
('Kalender Jong Nederland')
Lientje en Mientje in het hooiland (Uit 'Kalender voor Jong Nedereland')
Raad eens (Uit 'Ha...!Lezen!')
Sneeuw (Uit 'Ha...!Lezen!')
Grote Jans en kleine Jans (Uit 'Ha...!Lezen!')
Gijs, - eigenwijs (Uit 'Ha...!Lezen!')
Eikels (Uit 'Als het klokje zeven slaat')
Als de gele bladeren vallen
(Uit 'Kalender voor Jong Nedereland')
Klaas Vaak (Uit 'Als het klokje zeven slaat')
Ochtendgebedje (Uit 'Lezen Leeren')
Janneke en Anneke
(Uit 'Lezen Leeren')Naar ruimer horizon


Deeltje III. Een serie bloemlezingen voor het Christelijk Lager Onderwijs door D.H. Dutmer, A.Smit en O.Zeijl.
Uitgegeven bij H.ten Brink's Uitgevers-Maatschappij N.V., Meppel
Tekeningen van Jan Lutz

[1e druk zj]

1e druk
zj19x13 - 67 pag

Versje
De dag des Heren (Uit: Nevenserie Nederlands Leesboek).Voordrachten


Derde bundel. Verzameld door Arie Post. Uitgave van Uitgevers-Maatschappij Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen. Voorwoord van de samensteller, Alblasserdam, najaar 1922.

[1e druk 1922]

1e druk 1922 19x13 - 96 pag. géén illustraties

Versjes
Sneeuwklokje (Uit: Elck wat Wils, 5A).
Als de gele blad'ren vallen (Uit: Elck wat Wils 5A)
Als de herfstwind met de bladeren speelt (Uit: Elck wat Wils 5B)Eerste bundel, géén bijdragen Van de HulstKinderversjes


Met illustraties. Verzameld door E.Bersma en J.C. Kloosterman. Deeltje II Uitgegeven bij Dijkstra's Uitgeverij - Zeist.

Illustrator niet aangegeven.

[1e druk zj]

1e druk zj 23,5x16,5 - 36 pag. geb.

Versjes
Sneeuwklokje (Uit: De kalender Jong Nederland)
De dag des Heren (Uit: Nevenserie)
Als de gele blad'ren vallen (Uit: De kalender Jong Nederland)Versjesboek


Een bundeltje opzegversjes. Twee deeltjes, samengesteld door A.Wildeman en uitgegeven bij Firma. A.Huisman te Meppel.
Alléén in het tweede deeltje is een versje van Van de Hulst opgenomen.

[1e druk zj]

Deel 1 1e druk zj - 20x13,5 - 34 pag. geb.
Deel 2 1e druk zj - 20x13,5 - 45 pag. geb.


Versje (deel 2 pag 19)
Maartse buien (Uit: Kalender Jong Nederland)Voordragen

Een reciteerbundeltje voor de lagere- en Ulo-scholen. Samengesteld door A.Wildeman. Eerste en tweede deeltje. Alléén in het eerste deeltje is een bijdrage van Van de Hulst. Uitgave Firma A.Huisman - Meppel.
Zonder illustraties.

[1e druk zj]

1e druk 1939 20x13,5 - 44 pag. ing. of geb.

Versje

Als de gele blad'ren vallen (Uit: De kalender Jong Nederland)


Eerste deeltje geb.

Tweede deeltje geb.Het stille wonder


Eerste bundel (voorbundel) voor klas 1 tot en met 4. Versjes, bijeengebracht door L.H. Stronkhorst met medewerking van Nel de Groot. Uitgave van A.Roelofs Van Goor - Meppel.
Zonder illustraties.
(Bundel I 58 versjes; Bundel II 32 gedichten; Bundel III 33 gedichten; Toelichting)

[1e druk zj]

1e druk zj. 20,5x13,5 - 72 pag. ing. ƒ0.95

Versje
In de morgen (Uit: Lezen leren VI)Het stille wonder


Eerste bundel (voorbundel) voor klas 1 tot en met 4. Versjes, bijeengebracht door L.H. Stronkhorst met medewerking van Nel de Groot. Uitgave van A.Roelofs Van Goor - Meppel.
Zonder illustraties.
(Bundel I 58 versjes; Bundel II 32 gedichten; Bundel III 33 gedichten; Toelichting)
(Herzien: Bundel I 63 versjes; Bundel II 33 gedichten; Bundel III 34 gedichten)

[1e druk zj]

1e druk zj 20,5x13,5 - 71 pag.
2e druk zj ingrijpend gewijzigde en aangevulde 20,5x13,5 - 72 pag. ing. ƒ0.95

Versje
In de morgen (Uit: Lezen leren VI)


Derde bundel, géén bijdragen
van Van de Hulst


 


Elke maand een versje


Vier bundels met elk 30 versjes verzameld en geredigeerd door E.Bersma en J.C. Kloosterman. Deel 1 voor klas 2, deel 2 voor klas 3-4, deel 3 voor klas 5-6 en deel 4 voor klas 7 en klas 1 van de 'U.L.O'.
Uitgegeven bij Dijkstra - Zeist. Woord vooraf van de samenstellers, Rotterdam, Febr. '35
Géén illustraties. Omslag: Initialen G.B.
Alléén in deel 2 staan versjes van W.G. van de Hulst

[1e druk 1935]

1e druk 1935 22,5x16 - 30 pag. ing. of gecart.deel 1
deel 2
deel 3
deel 4

Versjes deel 2
Sneeuwklokje (Uit: De kalender Jong Nederland)
De Dag des Heren ( Uit: Nevenserie)
Als de gele bladeren vallen.... (Uit: De kalender Jong Nederland)Elke maand een versje


Vier bundels met elk 30 versjes verzameld en geredigeerd door E.Bersma en J.C. Kloosterman. Deel 1 voor klas 2, deel 2 voor klas 3-4, deel 3 voor klas 5-6 en deel 4 voor klas 7 en klas 1 van de 'U.L.O'.
Uitgegeven bij Dijkstra - Zeist.
Géén illustraties. Omslag: Initialen G.B.
Alléén in deel 2 staan versjes van W.G. van de Hulst.

[1e druk 1935]

2e druk zj 23x16,5 - 30 pag. ing.
3e druk zj 23x16,5 - 30 pag. ing.


deel 1 - 3e druk. ing

deel 2 - 3e druk ing.

deel 3 - 3e druk ing.
deel 4

Versjes deel 2
Sneeuwklokje (Uit: De kalender Jong Nederland)
De Dag des Heren ( Uit: Nevenserie)
Als de gele bladeren vallen.... (Uit: De kalender Jong Nederland)
Jong Nederland Jaargang 1925
Weekblad voor Hollandsche Jongens en Meisjes

Hoofdredactie: Mevr. W.D. Beijer-La Seur. Medewerkenden o.a. W.Blomberg-Zeeman,
Anna van Goch-Kaulberg, Freddy Langeler, Daan Hoeksema, Anna Sutorius.

Uitgegeven bij Keesings, Amsterdam

Verschijnt elken zaterdag


Jaargang 1925, 52 nummers ingebonden, 20 pag. per aflevering, 29x21,5
Jaarabonnement ƒ7,50, inclusief verzamelband en incasso. Losse nummers 15 cent.


Versje
Als de gele blad'ren vallen


 


Nevenserie -
Nederlandsch leesboek voor de Christelijke scholen
deel VI

Poëzie en proza uit veler pen.
Elf deeltjes, samengesteld door D.Wouters en W.G. van de Hulst.
Illustraties in kleur (en één grote plaat in vier-kleurendruk) van Tjeerd Bottema, Jan Sluyters en G.D. Hoogendoorn, Ids Wiersma en Menno van Meeteren Brouwer.
Uitgegeven bij P. Noordhoff - Groningen 1924.

[1e druk 1924]

3e druk 1929 19,5x13,5 - 112 pag. ing.

Versje deel VI
Het zonnetje in Maart (Uit: Kalender Jong Nederland)


 


Nevenserie -
Nederlandsch leesboek voor de Christelijke scholen
deel VII

Poëzie en proza uit veler pen.
Elf deeltjes, samengesteld door D.Wouters en W.G. van de Hulst.
Illustraties in kleur (en één grote plaat in vier-kleurendruk) van Tjeerd Bottema, Jan Sluyters en G.D. Hoogendoorn, Ids Wiersma en Menno van Meeteren Brouwer.
Uitgegeven bij P. Noordhoff - Groningen 1924.

[1e druk 1924]

1e druk 1924 19,5x13,5 - 128 pag. ing.

Versjes in deel VII
De dag des Heeren
Van twee roodborstjes
Geduld maar
Elck wat wils
(5A)

Leesboek voor de Christelijke school door K. ter Beeke en W.G. van de Hulst, hoofden van Christelijke scholen te Utrecht. Waarschijnlijk zes deeltjes, voor het 4e, 5e en 6e leerjaar ieder twee boekjes. Het zijn geen bloemlezingen. " De door ons opgenomen poëzie ontleenden we aan de beste dichters en de prozalessen zijn, op zeer weinige uitzonderingen na, oorspronkelijke schetsen".
De boekjes zijn uitgegeven bij H.ten Brink - Arnhem rond 1922, maar op het titelblad van 5A staat Utrecht - G.J.A.Ruys (?).
(De 2e druk 6a is van 1924). Tekeningen van Isings of JBC (?)
Het is (nog) niet duidelijk wat precies het aandeel van Van de Hulst is. In ieder geval een aantal bekende verhalen en versjes.

Versje
Sneeuwklokje
Als de gele blad'ren vallen


 


Elck wat wils
(5B)

Leesboek voor de Christelijke school door K. ter Beeke en W.G. van de Hulst, hoofden van Christelijke scholen te Utrecht. Waarschijnlijk zes deeltjes, voor het 4e, 5e en 6e leerjaar ieder twee boekjes. Het zijn geen bloemlezingen. " De door ons opgenomen poëzie ontleenden we aan de beste dichters en de prozalessen zijn, op zeer weinige uitzonderingen na, oorspronkelijke schetsen".
De boekjes zijn uitgegeven bij H.ten Brink - Arnhem rond 1922, maar op het titelblad van 5A staat Utrecht - G.J.A.Ruys (?).
(De 2e druk 6a is van 1924). Tekeningen van Isings of JBC (?)
Het is (nog) niet duidelijk wat precies het aandeel van Van de Hulst is. In ieder geval een aantal bekende verhalen en versjes.

Versje
Maartsche buien
Als de herfstwind met de bladeren speelt......


 


Nieuwe oogst

nieuw zangboek voor de jeugd

Bevattende 100 één -, twee - en driestemmige liederen van Nederlandse dichters en componisten, met pianobegeleiding of harmoniumbegeleiding (No. 42)
Verzameld door J.W. van Setten

Uitgegeven bij Joh. de Heer & Zn. - Rotterdam

[1e druk 1955?]

1e druk 1955? - 29x22,5 - 175 pag. geb. linnen ƒ3,50

Liederen met pianozetting van J.W. van Setten
  5 Grote Jans en kleine Jans
(pag 5)
  6 Op vaders klompen
(pag 6)
15 Het bakkertje
(pag 18)

Met dank aan Ria en Rens StrijbosNieuwe oogst

Zangboek voor de jeugd

Bevattende 100 één -, twee - en driestemmige liederen van Nederlandse dichters en componisten, met pianobegeleiding of harmoniumbegeleiding (No. 42)
Verzameld door J.W. van Setten

Uitgegeven bij Handelsmij. Joh. de Heer & Zn. - Rotterdam

[1e druk 1955?]

2e druk zj - 27x20 - 175 pag. gebroch.
Nb. 'k Neem aan dat het een 2e druk is. Er zijn géén vermeldingen van druk en jaar.

Liederen met pianozetting van J.W. van Setten
  5 Grote Jans en kleine Jans
(pag 5)
  6 Op vaders klompen
(pag 6)
15 Het bakkertje
(pag 18)26e jaargang 1950


Vrij en Blij - 26e jaargang 1950

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Hoe de overgang naar deze vorm precies is gegaan is (me) (nog) niet duidelijk. Wellicht dat door de oorlogsjaren het vorige tijdschrift is gestopt en in deze vorm met een andere jaargangenreeks gecombineerd opnieuw uitgegeven.
In ieder geval is Vrij en Blij inmiddels (weer) een Maandblad geworden, is het een bijvoegsel bij De Vriend des Huizes (67e jaargang), loopt de jaargang van januari tot december en wordt het tijdschrift uitgegeven bij Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch.

Jaargang 1950 - ingebonden - 26,5x19,5 - 252 pag - ruim 20 pag. per aflevering (doorgenummerd). Met inhoudsopgave voorin.

Versje
• Nr 7 pag 135 versje W.G. van de Hulst: In het hooiland   

.

              Alfabetisch overzicht gedichten en versjes
               van alle plaatsen waar ze zijn gepubliceerd

  jaar verhaal gepubliceerd
  1913 Als de gele bladeren vallen Elck wat wils (6e deel II bij Ruys, 1913) 5A H.ten Brink - Arnhem 2e druk 1931
Nederlandsch Leesboek - deel 5 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914
(Uit: De kalender Jong Nederland)
Jong Nederland - Weekblad voor Hollandsche Jongens en Meisjes 9e Jaargang nr 41, 10 oktober 1925 pag 813
Eén alleen....! - Liederenbundel - D.A.Daamen's Uitgevers Maatschappij N.V. - 's Gravenhage - 1e druk 1933
Elke maand een versje - deel2 - Uitgegeven bij Dijkstra - Zeist 1e druk 1935 (Uit: De kalender Jong Nederland)
Voordragen - Uitgave Firma A.Huisman - Meppel 1e druk zj (Uit: De kalender Jong Nederland)
Kinderversjes - Uitgegeven bij Dijkstra's Uitgeverij - Zeist 1e druk zj (Uit: De kalender Jong Nederland)
Ha...! Lezen! - deel 4A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1954 - 1 oktober 1954
Kinderversjes - UItgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit 'Kalender voor Jong Nederland')
  1913 Als de herfstwind met de bladeren speelt Elck wat wils - deel 5 II (Ruys, 1913) 2e druk H.ten Brink - Arnhem rond 1922
Nederlandsch Leesboek - deel 6 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914 (Uit: Kalender Jong Nederland)
Voordrachten Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1922 (Uit: Elck wat Wils, 5A).
Ha...! Lezen! - deel 4B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Kinderversjes -UItgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 ('Kalender Jong Nederland')
  1915 De dag des Heeren
(Ook bewerkt als Zondagmorgen)
Jong Holland, geïllustreerd weekblad voor jongelieden. 12 november 1915, pag 365
Bloei - deel 7 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916
Bloei - deel 7 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916

Zondagsblad van De Amsterdammer
31 december 1920 pagina 7
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 7 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
Als Zondagmorgen bewerkt tot een vierstemmige zetting voor mannenkoor door Eduard Flipse
Elke maand een versje - deel 2 - Uitgegeven bij Dijkstra - Zeist 1e druk 1935 ( Uit: Nevenserie)
Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Naar ruimer horizon - deel 3 - H.ten Brink's Uitgevers-Maatschappij N.V., Meppel 1e druk zj (Uit: Nevenserie Nederlands Leesboek).
Kinderversjes Uitgegeven bij Dijkstra's Uitgeverij - Zeist 1e druk zj (Uit: Nevenserie)
Kinderversjes Uitgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997(Uit 'Nevenserie Nederlansch Leesboek')
  1955 Eikels Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1955 - 10 oktober 1955
Kinderversjes Uitgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit 'Als het klokje zeven slaat')
  1924 Geduld maar! Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 7 Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
  1939 Gijs, - eigenwijs Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 8 maart 1952
Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
De windharp - deel 1a - Bosch & Keuning N.V. - Baarn - 1e druk zj (Uit: Kinderkalender "Als het klokje zeven slaat)
Kinderversjes Uitgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit 'Ha...!Lezen!' deel 1A)
  1925 Grote Jans en kleine Jans Nieuwe oogst Joh. de Heer & Zn. Rotterdam 1e druk 1955
Ha...! Lezen! - deel 2A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 23 maart 1952
Kinderversjes UItgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit 'Ha...!Lezen!' dl 2A)
  1918 Het bakkertje Vrij en blij - Christelijk kindertijdschrift 1e jaargang no 8 - 1918-1919 pag. 254. Illustratie Jan Wiegman.
Vrij en blij - Christelijk jeugdblad 24 jaargang no 1 - 1940-1941 pag. 9-10.  Niet geïllustreerd.
Lezen leeren - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1918-1919
Nieuwe oogst Joh. de Heer & Zn. Rotterdam 1e druk 1955
Kinderversjes Uitgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit 'Vrij en Blij')
  1924 Het zonnetje in maart Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 6 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924.(Uit: Kalender Jong Nederland)
Bonte Bloemen deel 9 G.B. van Goor Zonen, Gouda 1e druk 1926 (Uit: Kalender Jong Nederland)
Ha...! Lezen! - deel 4B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Lichtende Verten deel 3a - N.V.H.ten Brink's Uitgeversmij - Meppel 1e druk zj (Uit: Kalender voor Jong Nederland)
Kinderversjes - Uitgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit: 'Ha...!Lezen!' deel 4B)
    In de morgen Het stille wonder Uitgave van A.Roelofs Van Goor - Meppel 1e druk zj (Uit: Lezen leren VI)
  1950 In het hooiland Zondagsblad van de vijf samenwerkende Christelijke Dagbladen zaterdag 27 september 1941
Vrij en blij - 26e jaargang nr 7 juli 1950 pag 135. Niet geïllustreerd.
  1957 In 't weiland staat een hek Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1957 - 20 mei 1957
  1918 Janneke en Anneke Lezen leeren - deel 6 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1918-1919
Kinderversjes - Uitgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit 'Lezen Leeren')
  1964 Klaas Vaak Als het klokje zeven slaat - Mazijk's scheurkalender 1964 - 4 januari
Kinderversjes - Uitgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit: 'Als het klokje zeven slaat' 1964)
  1914 Lientje en Mientje in het hooiland Nederlandsch Leesboek - deel 3 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914 (Uit: Kalender Jong Holland)
Bloei deel 3 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916 (Gedicht uit: Kalender Jong Nederland)
Ha...! Lezen! - deel 3A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Onze Spreek- en Schrijftaal deel 3A -
. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1948
Kinderversjes Uitgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit 'Kalender voor Jong Nedereland')
  1913 Maartsche buien Elck wat wils - deel 5 II (Ruys, 1913) 2e druk H.ten Brink - Arnhem rond 1922
Bloei deel 3 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916 (Uit 'Kalender voor Jong Nederland')
Eén alleen....! - Liederenbundel - D.A.Daamen's Uitgevers Maatschappij N.V. - 's Gravenhage - 1e druk 1933
Ha...! Lezen! - deel 5B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Versjesboek - Een bundeltje opzegversjes - Firma Huisman - Meppel - 1e druk zj
Kinderversjes - Uitgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit 'Kalender voor Jong Nederland')
    Ochtendgebedje Kinderversjes - Uitgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit 'Lezen Leeren')
  1918 Op vaders klompen
Lezen leeren - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1918-1919
Nieuwe oogst - Joh. de Heer & Zn. Rotterdam 1e druk 1955
Kinderversjes - Uitgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit 'Lezen Leeren')
  1939 Raad eens Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Kinderversjes UItgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e dr 1997 (Uit 'Ha...!Lezen!' deel 1A)
  1939 Sneeuw Ha...! Lezen! - deel 1B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1953 - 13 december 1953
Kinderversjes UItgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit 'Ha...!Lezen!' dl 1B)
  1911 Sneeuwklokje De Kalender Jong Nederland voor 1911
Nederlandsch Leesboek - deel 6 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914 (Versje uit: De Kalender Jong Nederland voor 1911)
Elck wat wils (6e deel II bij Ruys, 1913) 5A H.ten Brink - Arnhem 2e druk 1931
Voordrachten Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1922 (Uit: Elck wat Wils, 5A).
Eén alleen....! - Liederenbundel - D.A.Daamen's Uitgevers Maatschappij N.V. - 's Gravenhage - 1e druk 1933
Elke maand een versje - deel2. Uitgegeven bij Dijkstra - Zeist 1e druk 1935 (Uit: De kalender Jong Nederland)
Kinderversjes Uitgegeven bij Dijkstra's Uitgeverij - Zeist 1e druk zj (Uit: De kalender Jong Nederland)
Ha...! Lezen! - deel 4B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Nieuwe bloei - deel 3A - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. Leiden - 1e druk 1957 (Uit: De kalender Jong Nederland)
Jaarkrans - deel 1 - Jacob Dijkstra's Uitgeversmaarschappij N.V., Groningen - 1e druk zj (Naar een versje van W.G. van de Hulst uit: Eén alleen is maar verdrietig)
Kinderversjes UItgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit 'Kalender voor Jong Nederland')
  1911 Van twee roodborstjes Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 7 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
Zondagsblad van de Rotterdammer - Jaargang 1925 nr. 3 pagina 23
Bonte Bloemen deel 10 G.B. van Goor Zonen, Gouda 1e druk 1926 (Uit 'Kalender voor Jong Nederland 1911')
Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Kinderversjes UItgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e druk 1997 (Uit 'Kalender voor Jong Nederland')
  1924 Winternacht Nevenserie Nederlandsch Leesboek - slotbundel - P. Noordhoff - Groningen 1e dr 1924
Ha...! Lezen! - deel 7 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Kinderversjes - Uitgeverij 't Vergeten boek, Veenendaal 1e dr 1997 (Uit 'Ha...!Lezen!' deel 7)