Terug naar INDEX
                                                                                                 De Strijdkreet

                                                                         Blad van het Nederlandse leger des heils
Het Leger des Heils (Engels: Salvation Army) is een internationale organisatie, die op 7 september 1878 door William Booth in Londen werd opgericht en dat zich sinds die tijd verspreid heeft over meer dan honderdtwintig landen. Het Leger des Heils is vooral bekend door het praktiseren van de geloofsovertuiging in de vorm van directe maatschappelijke hulpverlening aan diegenen in de samenleving die geen helper hebben. De bekostiging van de projecten komt vooral uit overheidssubsidies, AWBZ-gelden, maar ook uit giften en eigen bijdragen van de leden.De steeds verdergaande securalisatie in Nederland heeft ook invloed op het Leger des Heils dat in zeven jaar tijd het aantal leden in Nederland met bijna 15 procent zag afnemen. Met 6205 leden per eind 2009 is het Leger des Heils in Nederland een kleine kerk.(Bron: Wikipedia)
 
Beginnen bij het begin
In januari en maart 1947 verschijnen twee bijdragen van W.G. van de Hulst in De Strijdkreed, orgaan van het Leger des Heils, in de rubriek Gezin en Jeugd