terug naar INDEX


Hervormd Nederland

Informatie uit Wikipedia: Weekblad Hervormd Nederland werd op 22 september 1945 opgericht als officieel van orgaan van de Nederlandse Hervormde Kerk, onder de titel De Hervormde Kerk. In september 1958 werd de naam gewijzigd in Hervormd Nederland. Per oktober 1971 staakte het blad de uitgave van kopbladen met plaatselijk kerknieuws van circa veertig hervormde gemeenten en begon een steeds zelfstandiger koers te varen. In de jaren '80 werden de officiële banden tussen het blad en de Nederlandse Hervormde Kerk verbroken.

Eind jaren '70 en in de jaren '80 sympathiseerde Hervormd Nederland sterk met de vredesbeweging en volgde de discussies binnen het Interkerkelijk Vredesberaad op de voet. In april 1983 werd de naam van het blad gewijzigd in HN Magazine en veranderde het tabloidformaat in magazineformaat. De oplage bleef echter ook daarna in snel tempo dalen.

Op 21 september 2002 verscheen het laatste nummer van Hervormd Nederland, dat daarna fuseerde met het progressief-katholieke blad De Bazuin. Beide tijdschriften werden per 3 oktober 2002 (met een veertiendaagse verschijningsfrequentie) voortgezet onder de naam Volzin.

Artikel van Mary Michon: Inde Soete Suikerbol op TV - Hervormd Nederland 16 juni 1973.