Maandblad, gewijd aan de beoefening der Letterkunde


Officiëel orgaan der Commissie voor Letterkunde
Uitgave van het Nederlandsch Jongelingsverbond

Uitgegeven van 1899-1917                                                    In het documentatiecentrum van de VU staan de onderstaande gegevens.                         Home 

Het Bijblad werd in de 1e jaargang bijgevoegd én itt wat de VU-documentatie aangeeft ook in nr 13, dat is nr 1 van de 2e jaargang. Blijkbaar was het vooral een financiële kwestie. Als genoeg geïinteresseerden ƒ1,50 per jaar zouden betalen zou elke keer een los bijgevoegd Bijblad voor den practijk kunnen worden meegeleverd. Dat is blijkbaar ook even gebeurd. Toch hebben nr 18 (nr 6 - 2e jaargang) en nr 19 (nr 7 - 2e jaargang) ook nog een meegenummerd Bijblad, mogelijk gemaakt door de ''vriendelijke medewerking der afdeelingen''.  Maar dan is 't echt wel afgelopen.


In de 1e jaargang 1899-1900 - Bijblad nr 2  - juni 1899 verschijnt het verhaal ''De ziekenkamer''

Zelf schrijft Van de Hulst in Herinneringen van een schoolmeester dat
het ''dwaas jongenswerk was, duf baksel uit een verstorven periode''.

Met dank aan Herman Docter uit Laren voor de info


 
    
  Aanklikken voor vergrotingen

De naam W.G.van de Hulst wordt nog foutief weergegeven

in de 2e jaargang 1900-1901 verschijnen weer twee (drie) bijdragen van W.G. van de Hulst


Pagina 3-4-5 - Schoolherinneringen I
Pagina 15-16-17 - Schoolherinneringen II
Pagina 64-65 - Zondagmorgen
 


In de derde jaargang 1901-1902 staan de volgende bijdragen van W.G. van de Hulst

Pagina 18-19 ,,Marche Funèbre''
I
Pagina 26-27 ,,March Funèbre'' II
Pagina 34-35-36 ,,March Funèbre'' III
Pagina 66 Herfstbloemen
Pagina 82 Herinneringen


Interessant dat ''iemand'' bij het verhaal Marche Funèbre met potlood in het boekwerk allerlei wijzigingen heeft aangebracht
die precies zo zijn doorgevoerd volgens de uitgave van het verhaal in het boekwerkje In de zon uit 1919. Of ze zijn nadien aangebracht maar dat lijkt niet aannemelijk. Wie, oh wie heeft dat gedaan?.


Herfstbloemen

Van de 4e tot en met de 9e jaargang 1902 tot en met 1908 zijn er geen literaire bijdragen. Niet verwonderlijk door de persoonlijke omstandigheden van de jonge onderwijzer. Zijn moeder wordt ernstig ziek en overlijdt in 1906, in 1907 treedt Van de Hulst in het huwelijk, een eerste dochter geboren, Van de Hulst wordt hoofdonderwijzer en na bouw van de School aan de Jutfaseweg betrekken ze in 1909 de bovenmeesterswoning naast de school.


Dan wordt in het septembernummer van 1908 de Wedstrijd voor Kinderlectuur aangekondigd, uitgeschreven door de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging (NZV). Zoals bekend worden twee manuscripten van Van de Hulst bekroond: Van een klein Meisje en een groote Klok en Ouwe Bram.In september 1909 (10e jaargang 1908-1909) verschijnt een soortgelijk bericht.


Maandblad gewijd aan de beoefening der Letterkunde
Drie bijdragen Uit de Schatkamer en een naschrift in de 11e en 12e jaargang.

In de biografie Zoeken naar de ziel schrijft Daan van de Kaaden in hoofdstuk 3 uitvoerig
over deze letterkundige bijdragen van W.G. van de Hulst
Op 4 november 1909 verschijnt in Uit de schatkamer op pag 53 en 54 de bijdrage Las Huelgas


Op 6 januari 1910 verschijnt in Uit de schatkamer op pag 69 en 70 de bijdrage
Het Stockske van Joan van Oldenbarnevelt, vader des vaderlants
In april 1910 wordt Van de Hulst lid van de Commissie voor Letterkunde. (14e jaarverslag CvL)
NB Blijkbaar bestond de CvL al voordat het Maandblad vanaf 1899 begon. Op 2 juni 1910 (12e jaargang 1910-1911) verschijnt in de rubriek Uit de schatkamer
op pag 13 en 14 de bijdrage Voor 't raam
Op 1 september 1910 wordt op de pagina's 33-35 een ingezonden brief van de heer Gr. ''Van een vriend die feilen toont'' en een ''Naschrift'' van W.G. van de Hulst. Na deze bepaald niet malse briefwisseling komen er géén bijdragen over gedichten meer maar wél nog zeven Brieven over kunst die door Daan van der Kaaden als ''interessant'' worden aangemerkt. (pagina 46 Zoeken naar de ziel)

Maandblad voor Letterkunde 1910 - 1911 - 1912
Van de Hulst laat zich blijkbaar niet ontmoedigen, gespreid van september 1910 tot februari 1912
verschijnen 7 afleveringen Brieven over Kunst
Aflevering I op 6 October 1910

Aflevering II - 8 december 1910
Aflevering III - 2 maart 1911

Aflevering IV - 8 mei 1911
Aflevering V
- 7 september 1911Aflevering VI
- 7 december 1911


Aflevering VII
- 7 februari  1912 
Verder géén bijdragen meer, alleen wat berichten van en over de NZV en CvL                  Home