terug naar INDEX
 

Nederlands Dagblad

Geschiedenis, grondslag en doelgroep (Wikipedia)

Het Nederlands Dagblad werd in de zomer van 1944 als een half illegaal blad onder de naam Reformatie Stemmen opgericht als gevolg van de onenigheid binnen de toenmalige Gereformeerde Kerken in Nederland. Onder de naam De Vrije Kerk werd het na de oorlog de kerkelijke spreekbuis van de in 1944 van de Gereformeerde Kerken afgescheiden Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Daar het destijds op de Gereformeerde Kerken in Nederland geënte dagblad Trouw een negatieve opstelling innam tegenover alles wat met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te maken had, begon men in laatste genoemde kringen de behoefte te voelen aan een dagblad uit eigen gelederen.

Dit kon echter slechts geleidelijk gebeuren daar er een gebrek was aan financiële middelen. Onder de nieuwe naam Gereformeerd Gezinsblad kwam er vanaf 1948 een krant die twee keer per week uitkwam en werd later omgezet naar uitgave die drie keer per week verscheen. Vanaf 1959 was er een dagelijkse uitgave en ging men ertoe over meer algemeen nieuws in de krant op te nemen.
Op 31 december 1967 werd de naam gewijzigd in Nederlands Dagblad, de naam die ook tegenwoordig nog in gebruik is. Reden voor deze naamsverandering was dat men alle Nederlanders wenst(e) te bereiken die geïnteresseerd zijn in nieuws op basis van een gereformeerde levensbeschouwing.

Het Nederlands Dagblad gold jarenlang als spreekbuis van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de daaraan verbonden politieke partij het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). Vanaf de jaren tachtig en negentig is men zich op een breder christelijk publiek gaan richten. In 1992 maakte het Nederlands Dagblad zich los van de bijzondere band met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, die als consequentie had dat redacteuren belijdend lid moesten zijn van een van de kerken. Sindsdien bestaat de grondslag alleen nog uit de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid.

De lezers van deze krant zijn voornamelijk te vinden in diverse orthodox-protestantse en evangelische kerken alsook bij de orthodoxere richtingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wat betreft politieke voorkeur stemmen de meeste lezers op de ChristenUnie en het CDA, voor een geringer deel ook op de SGP.


Het ABC: K is van Koster

Artikel van Prof. dr. R.H. Bremmer vrijdag 16 juni 2006 aan de hand van Van de boze koster van W.G. van de HulstW.G. van de Hulst was een canonmaker

Artikel van Aaldert van Soest in het Nederlands Dagblad van 10 december 2008

W.G. van de Hulst Festival wil ''geschiedenis opfrissen''

Artikel van karin de Groot in het Nederlands dagblad van 31 december 2008
 

Stuiver voor een boek

Artikel van Sophia Geuze in het Nederlands Dagblad van 18 maart 2009Lettergrepen 533

Artikel over W.G. van de Hulst in het Nederlands Dagblad van vrijdag 1 mei 2009, Het Katern pagina 5

 

Het kind tussen schuldgevoel en levensvreugde

Artikel van Hans Ester in het Nederlands Dagblad van vrijdag 22 mei 2009


Ingezonden reaktie in het Nederlands Dagblad van 19 juni 2009


Bijbel uitgebeeld

Artikel van Sophia Geuze in het Nederlands Dagblad van 30 december 2009
 

Peerke
Lettergrepen 576 door Hans Werkman, 15 april 2011
 

Nog eens: Peerke
Lettergrepen 577 door Hans Werkman, 29 april 2011
 

Nieuwe vertelling op Peerkes-stramien
door Marion Woertink, Nederlandsch Dagblad vrijdag 10 februari 2012