Tijdschrift Timotheüs
Jeugdschrijvers: W.G. van de Hulst door A.J. Drewes in Timotheüs jaargang 34 pag 403 e.v.
en het bijblad diverse recensies en advertenties.

 
 
 
 
Op pagina B 46 worden Callenbach's Zondagsschooluitgaven aangeprezen


Op pagina B 50 is een recensie door J.H. van P. van o.a. Zoo'n griezelig beest!

Op pagina B 50 door J.H. van R. een recensie van Karakter - Kennis - Kunst

Op pagina B 51 een advertentie van P. Noordhoff van Karakter - Kennis - Kunst
 

Op pagina B 51 een recensie door J.H. van R van De Roode Vlek

Op pagina 55 een advertentie van H.J.Spruyt's Uitgeversmaatschappij van De Roode Vlek