Timotheüs jaargang 35
 
pagina 12 (hoofdblad) prijsvraag namen Christelijke schrijvers en schrijfsters
 
pagina 6 (bijblad) advertentie Kinderbijbel 6e druk (De Bijbelsche Geschiedenissen)
 
pagina 62 over het weekblad Timotheüs
 
pagina 64 beoordeling kerstboekjes
 
pagina 86 advertentie Karakter Kennis Kunst
 
pagina 87 Advertentie van De Bijbelsche geschiedenissen (6e druk) en Bijbelsche vertellingen (1e druk)
 
pagina 88 6e Kerstboek
 
pagina 95 recensie 6e Kerstboek
 
pagina 151 advertentie Houzee, eerste Christelijk jeugd-jaarboek