Vaartsche Wijkbode

1926-
                                                                                                                                                                                                    Terug naar INDEX

De Vaartsche Wijkbode verschijnt vanaf oktober 1926. W.G van de Hulst is één van de redactieleden. Ook de welbekende Ds. Barger die ongelooflijk veel heeft betekend voor Hervormd Utrecht. Tot hoe lang de Wijkbode is uitgegeven is me (nog) niet bekend. (Met dank aan René Kil uit Utrecht voor de informatie)


Uiteraard zijn er advertenties opgenomen in de Vaartsche Wijkbode
 
 
 
 

Foto uit het Utrechts Beeldarchief met een plakaat voor de Vaartsche Wijkbode waarop (vaag) te zien is dat van de Hulst tot de redactie behoorde......   

  
    
 Vaartsche Wijkbode.5e jaargang nr 4 januari 1931: De man met de lantaarn

  

 
 

6e jaargang nr 6 - maart 1932 - Verhalende tekst over het bij tij en ontij gebruik maken van bijbelse motieven:
Uit den goeden ouden tijd

 
 
Digibron geeft aan bij Ds. Egbert van der Meer dat de Vaartsche Wijkbode vanaf 1926 bestond: