Kranten en tijdschriften                        Terug naar index
W.G. van de Hulst en Willem G. van de Hulst
Er is een schier oneindige stroom artikelen omtrent W.G. van de Hulst en Willem G. van de Hulst in kranten en tijdschriften. Vanaf het begin van de vorige eeuw zijn er voortdurend bijdragen in de vorm van recensies, artikelen, verslagen, foto's, advertenties, aankondigingen van nieuwe uitgaven en tentoonstellingen, of beschouwingen over beider kunstenaarsschap. En het soort krant en tijdschrift is zeer uiteenlopend: Van Vrij Nederland tot het christelijke Timotheüs, van NRC tot Friesch Dagblad, van Hervormd Nederland tot Seasons, van De Spiegel tot Op den Uitkijk, van Libelle tot Kind en Zondag. Uiteraard zijn schrijversjubilea en tentoonstellingen geliefde aanknopingspunten voor artikelen, maar ook naar aanleiding van radio- en televisieuitzendingen en bij het verschijnen van de biografie over W.G. van de Hulst is er een stroom van publicaties.
Het meest opvallende is wel dat er bijna altijd een zeer positieve waardering opklinkt uit wat geschreven wordt en dat er sporadisch kritiek geleverd wordt die dan ook nogal eens wat te ver gezocht is: Van de Hulst schrijft te licht voor 'zware gelovigen' en te rollenpatronenbevestigend voor 'geëmancipeerden'. Overtuigt u zichzelf hiervan bij het lezen van de artikelen.
 
Nu lijkt het - en is het ook - een monnikenwerk om alles wat er geschreven is weer te geven. Op verschillende andere pagina's van deze site zijn zoals bij Jubilea en Tentoonstellingen al een aantal relevante artikelen opgenomen. Op deze pagina verschijnt een totaaloverzicht van alles wat me tot nu toe bekend is. En dat is écht wel veel!! Deze inventarisatie is deels van eigen materiaal maar ook overgenomen van kopieën uit knipselmappen uit bibliotheken of van op het internet toegankelijk gemaakte tijdschriften- en krantenarchieven. Mocht u iets kennen wat nog niet op deze site is vermeld, dan houd ik me zeer aanbevolen voor verdere informatie ahibma@hotmail.com.  Achter de INDEX liggen alle gegevens, zoveel mogelijk integraal weergegeven en chronologisch gerangschikt. Uiteraard indien mogelijk met de naam van de auteur.


INDEX


 
Krant of tijdschrift
Uitgegeven
 
       
  Algemeen Dagblad (AD)
1946 - nu
 
  Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur
Voorheen Bergopwaarts
1924 - 1939
 
  Altena Nieuws    
  Antiek & Verzamelkrant    
  Barneveldse Krant    
  Bergopwaarts. Vanaf 1924 Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur
1922-1924
 
  Boekenpost
1992 - nu
 
  Brabants Dagblad
1959 - nu
 
  Christelijk Volksblad / Schouwvenster
1907 - 1946
 
  Christelijk Vrouwenleven
1917 - 1943
 
  De Brug    
  De Hervormde Kerk (Hervormd Nederland)
1945 - 1958
 
  De Hollandsche Lelie
1887 - 1935
 
  De Huisvriend
1880 - 1905
 
  De Kombinatie    
  De Rotterdammer    
  De Spiegel
1906 - 1969
 
  De Standaard    
  De Stentor    
  De Strijdkreet    
  De Telegraaf    
  De Volkskrant    
  De Vriend des Huizes
1882 - 1954
 
  Eigen Haard
1875 - 1941
 
 
Elseviers Weekblad
   
  Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift
1891 -1940
 
     
  Friesch Dagblad    
  Hervormd Nederland (De Hervormde Kerk)
1958-2002
 
  Hervormd Utrecht
1945 - 1986
 
  Het Havenkwartier    
  Het Kind
1902 - 1955
 
  Het Kontakt (Heusden en Altena)    
  Het Leven
1906-1946
 
  Het Vaderland    
  Het Zuiden (Rotterdam e.o.)    
  Hier Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht    
  Kind en Zondag
1932 - 1978
 
  Kunst & Klassiek AVRO    
  Leeuwarder Courant    
  Libelle    
  Liter - Christelijk literair tijdschrift    
  Maandblad gewijd aan de beoefening der Letterkunde
1899- 1917
 
  Moeder
1934-1961
 
  NCRV-gids
1924 - nu
 
  Nederlands Dagblad
1944 - nu
 
  Nieuwe Rotterdamsche Courant
1844 - nu
 
  Nieuwsblad van het Noorden
1888-2002
 
  Noord Hollands Dagblad    
  NRC    
  Ons Eiland    
  Ons Tijdschrift
1896 - 1914
 
  Ontmoeting
1945 - 1964
 
  Onze Vacatures
1920 - 1978
 
  Op den Uitkijk
1924 -19??
 
  Ouwe Bram leeft nog
1995 - 2000
 
  Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs
1908
 
  Prinses
1961 -
 
  Quinta    
  School en Huis
1946-1969
 
  Schouwvenster (Het)    
  Terdege
1983 - nu
 
  Timotheüs
1895 - 1955
 
  Trotwaar    
  Trouw
1943 - nu
 
  Vaartsche Wijkbode
1926-
 
  Veluwepost    
  Villa d'Arte    
  VolZin
2002- nu
 
  Vrij Nederland    
  Zeeuwsche Courant    
  Zierikzeesche Nieuwsbode    
  Zondagsblad De Rotterdammer    
  Zondagsblad van De Amsterdammer
1912-1940
 
  Zwartewaterkrant    
  Zwolsche courant    
       

 


Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift

Uitgegeven van 1891-1940
In dit tijdschrift voor literatuur en kunstbeschouwing is in 1908 het verhaal 'n Poes van W.G. van de Hulst geplaatst (zie hieronder).

Vanaf januari 2008 zijn alle jaargangen van 1891-1940 integraal via internet toegankelijk gemaakt. Door op dit adres te klikken http://www.elseviermaandschrift.nl/ staan alle jaargangen compleet beschikbaar.
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift

Redaktie: Herman Robbers en R.W.P. de Vries jr.
De maandschriften worden in fraaie halfjaar-banden gebonden door de Uitgevers-Maatschappy "Elsevier" te Amsterdam, N.Z.Voorburgwal 64.

In dit 35e deel van januari tot juni 1908 staat in het februarinummer op de pagina's 130-135 het verhaal van W.G. van de Hulst: 'n Poes! , één van de vroegst gepubliceerde verhalen. In 1919 is dit verhaal opgenomen in de bundel In de zon onder de titel
Het witte poesje

[1e druk MCMVIII]

1e druk 1908 - 31x22 - 432 pag. geb.


Verhaal
'n Poes! pagina 130-135

Pag. 130 uit band 35 van Elseviers's Geïllustreerd MaandschriftZondagsblad behoorende bij De Rotterdammer

Bijlage bij de zaterdagskrant met artikelen over religie, kunst, letterkunde, cultuur, puzzels, schaak- en damrubrieken en bijdragen voor de jeugd of voor de kleintjes. Meestal 8 pagina's per keer.


Jaargang 1925
 
Bijdragen van of over W.G. van de Hulst in Jaargang 1925 van het Zondagsblad
 
Nr 3 zaterdag 24 januari 1925, pagina 23         Gedicht Van twee roodborstjes (Uit: Kalender van Jong Nederland
 

Nr 5 zaterdag 2 februari 1929, pagina 39
Recensie van 'De Roode Vlek' door A.Wapenaar in Letterkundige Aanteekeningen


Bijdragen van of over W.G. van de Hulst in Jaargang 1931 van het Zondagsblad

nr 4 zaterdag 17 januari 1931, pagina 31 Artikel over W.G. van de Hulst door A.Wapenaar (?)n 'Letterkundige Aantekeningen' over de 'Bijbelsche Vertellingen' - Een meesterwerk der kinderliteratuur.
nr 41 zaterdag 10 oktober 1931, pagina 306 Bespreking door A.Wapenaar in 'Letterkundige Kroniek' van het boek 'Christelijke dichters van dezen tijd' (samen met "Christelijke schrijvers van dezen tijd'). Van de Hulst wordt niet genoemd.
nr 42 zaterdag 17 oktober 1931, pagina316 'De verloren zoon' uit 'De Bijbelsche Geschiedenis'.
nr 45 zaterdag 7 november 1931, pagina 340-341 'In het biezen korfje' (deel 1) uit 'Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes'
nr 46 zaterdag 14 november 1931, pagina 348 'In het biezen korfje' (deel 2) uit 'Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes'
nr 50 zaterdag 12 december 1931, pagina 8 In het 'Kleuterkrantje' het verhaaltje: 'Kippesoep met balletjes'.
nr 51 zaterdag 19 december 1931, pag 2 Van Boeken en Schrijver. Eerste artikel van P.J. Risseeuw over 'Kerstnovellen in de Christelijke literatuur'. (In het tweede deel korte tekst over 'Het verhaal van den Kurassier van 1812')
Kerstnummer 1931, pag 4 Van Boeken en Schrijvers. Tweede artikel van P.J. Risseeuw over 'Kerstnovellen in de Christelijke literatuur'. Korte tekst over 'Het verhaal van den Kurassier van 1812'.


Bijdragen van of over W.G. van de Hulst in Jaargang 1932 van het Zondagsblad

  Verhaal: Jacomijntje - Nog niet voorhanden
   
Bijdragen van of over W.G. van de Hulst sr én W.G. van de Hulst jr in Jaargang 1933 van het Zondagsblad

Vanaf nr 1 (7 januari 1933) t/m nr 22 (3 juni 1933) Henderik van 't Hopland, een vervolgverhaal in 22 afleveringen door K. Lantermans met illustraties van W.G. van de Hulst jr. , wellicht de allervroegste gepubliceerde illustraties. (Zie verder bij junior-illustraties)
nr 14 zaterdag 8 april 1933, pagina 108 Willem van Oranje, bijdrage van W.G. van de Hulst bij de 400e geboortedag van Prins Willem van Oranje.
nr 17 zaterdag 29 april 1933, pagina 133 Illustratie bij het kleuterverhaaltje 'Feest' van Tante Mientje
nr 18 zaterdag 6 mei 1933, pagina 144 Illustratie bij het kleuterverhaaltje 'Een verrassing' van A.J.Vr.
nr 35 zaterdag 2 september 1933, pagina 260 Illustratie bij het vervolgverhaaltje 'Timmie' van Alie Aten (1)
nr 36 zaterdag 9 september 1933, pagina 268 Illustratie bij het vervolgverhaaltje 'Timmie' van Alie Aten (2)
nr 37 zaterdag 16 september 1933, pagina 274 Illustratie bij het kort verhaal 'Begeerde straf' van G.Mulder (1)
nr 37 zaterdag 16 september 1933, pagina 276 Illustratie bij het vervolgverhaaltje 'Timmie' van Alie Aten (3)
nr 38 zaterdag 23 september 1933, pagina 282 Illustratie bij het kort verhaal 'Begeerde straf' van G.Mulder (2)
nr 38 zaterdag 23 september 1933, pagina 284 Illustratie bij het vervolgverhaaltje 'Timmie' van Alie Aten (4)
nr 39 zaterdag 30 september 1933, pagina 292 Illustratie bij het vervolgverhaaltje 'Timmie' van Alie Aten (slot)
nr 41 zaterdag 14 oktober 1933 pagina 308 Illustratie bij het verhaaltje 'Appels plukken' van Greeth Gilhuis-Smitskamp
nr 42 zaterdag 21 oktober 1933 pagina 311 Illustratie bij het kort verhaal 'Naar het 'Besjeshuis' door Zuster Sonja

nr 44 zaterdag 4 november 1933 pagina 327

Illustratie bij het kort verhaal 'n Kleinigheid' van J.G. Vermeulen
nr 46 zaterdag 18 november 1933 pagina 348 Illustratie bij het verhaaltje ' Het vogeltje' van Nel van der Vlis
nr 47 zaterdag 25 november 1933 pagina 356 Illustratie bij het verhaaltje 'Die domme poes' van Phé Wijnbeek
nr 49 zaterdag 9 december 1933 pagina 566 Over de kerstboekjes van Callenbach, o.a. 'Rozemarijntje'
Kerstnummer 1933 pagina 10-11 Illustraties bij het kort verhaal 'Het gebroken Hart' van C.TH Jongejan-de Groot
Kerstnummer 1933 pagina 14-15 Er was eens een Prinsje, verhaal van W.G.van de Hulst sr met illustraties van W.G. van de Hulst jr

 

Bijdragen van of over W.G. van de Hulst sr én W.G. van de Hulst jr in Jaargang 1938 van het Zondagsblad

Géén bijdragen Van de Hulst


 

Zondagsblad van de Amsterdammer

Bijlage bij de zaterdagskrant met artikelen over religie, kunst, letterkunde, cultuur. In de rubriek Mengelwerk veelal
gedichten en andere kleine letterkundige bijdragen. Meestal 8 pagina's per keer.


In De vrucht van bijbelsche opvoeding geeft Jacques Dane een kort overzicht.In 1894-'95 is er een korte tijd een voorganger van het Zondagsblad geweest met een fraaie omslagtekening van Wenkebach. In Geschiedenis en nostalgie. Historiologie van een kleine natie met een groot verleden van P.B.M. Blaas wordt over de hoofdredacteur G.W.Kernkamp (1864-1943) een korte bijdrage gegeven.In jaargang 1920 staat op 31 december 1920 het gedicht Zondagmorgen (De Dag des Heeren) van W.G. van de Hulst

 
 

 

Onderdeel in opbouw

Hervormd Utrecht
weekblad der Ned. Hervormde Gemeente van 1945-1986

Vlak na de 2e wereldoorlog start de uitgave van het weekblad Hervormd Utrecht als opvolger van het 'Predikbeurtenblad'. Aanvankelijk nog met beperkte omvang vanwege de papierschaarste maar allengs groeit het uit tot 12 à 16 pagina's per nummer. Ruim 40 jaargangen zijn voorhanden waar vooral tot 1963, het jaar van het overlijden van W.G. van de Hulst, met regelmaat van en over Van de Hulst wordt gepubliceerd. Enkele verhalen, jubilea, boekrecenties en familieadvertenties. De Croesestraat, de Jutphaseweg en nadien ook de Rijnlaan waar Van de Hulst heeft gewoond na zijn pensionering vallen kerkelijk gezien aanvankelijk onder de vaartkerk en nadien onder de Julianakerk aan de Rijnlaan.
In Zoeken naar de ziel wijdt Daan van der Kaaden enkele alinea's aan het kerkelijk leven van Van de Hulst: "Hoewel diepgelovig was hij geen actief kerklid". Maar wel zijn er naast trouwe kerkgang naar de Hervormde Kerk talloze raakvlakken met het kerkelijk leven, niet in de laatste plaats door zijn huwelijk met een domineesdochter uit Vreeland. Zelf leerling van de Nederlandsch Hervormde Tussenschool nr 2 wordt Van de Hulst als 13-jarige kwekeling aan de Nederduitsch Hervormde Diaconieschool nr 4 aan de Jutphaseweg 193. In 1901 wordt hij aangesteld als onderwijzer aan ditzelfde schooltje. Rond 1908 wordt een nieuw schoolgebouw betrokken op de plaats waar tot op de dag vandaag de - opnieuw vernieuwde - W.G. van de Hulst te vinden is. De oude Diaconieschool wordt verbouwd tot kerkgebouw en dient tot 1934 als kerkgebouw, de zgn Vaartkerk.

Gezicht op de Nederlands Hervormde Oude Vaartkerk (Jutfaseweg 193) te Utrecht.
Het gebouw werd van 1858 tot 1908 gebruikt als "Nederduitsch Hervormde Diaconieschool no. 4" en in 1908 verbouwd tot hulpkerk.
Het gebouw werd omstreeks 1934 afgebroken voor de aanleg van de Socrateslaan.

In Herinneringen van een schoolmeester wordt gesproken over Ds. Barger die als wijkpredikant van deze kerk tevens praeses van het Regenten-college van de school is. Er is over en weer bijzonder veel respect voor werk en inzet. Ds. Barger stond ook aan de wieg van de Jan van Nassau Kweekschool waar Van de Hulst uiteraard ook mee van doen heeft. Klik voor de inetrnetsite van de Marix Academie

 
Niet zozeer in het kerkelijk organisatorisch werk heeft Van de Hulst zich begeven maar wel in literaire - en onderwijskringen zoals zijn lidmaatschap van de Vereeniging Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen Afdeeling Utrecht en omstreken.


Terug naar het kerkgebeuren. In plaats voor de Vaartkerk verrijst in 1931 de nieuwe Julianakerk aan de Rijnlaan, een fraai kerkgebouw in de Kuipers- traditie (architect Tjeerd Kuipers, Gorredijk 21 december 1857 - Laren 13 november 1942). Dit gebouw zal helaas ook de slopershamer van de stadsvernieuwing in de tachtiger jaren niet doorstaan.
 
Bij diverse gelegenheden is W.G. van de Hulst van de partij als er iets te vieren is of als er voor de jeugd iets wordt georganiseerd. Na zijn pensionering in maart 1940 verhuist het gezin Van de Hulst van de Jutphaseweg 137 naar de Rijnlaan waar de meesterverteller verder werkt aan zijn omvangrijke oevre.

En nu terug naar Hervormd Utrecht vanaf 1945, het weekblad van de gezamenlijk Utrechtse Hervormde gemeenten. Het blad weerspiegelt een indrukwekkende naoorlogse opbloei van een zeer breed gedragen kerkleven met monumentale kerkgebouwen en alom gerespecteerde en gewaardeerde voorgangers. In de ruim 40 jaargangen zijn uiteraard de vele veranderingen van het sociaal-maatschappelijke leven merkbaar waaraan ook kinderboekenschrijvers niet ontkomen. De 1e pagina van de 1e jaargang omschrijft in alle duidelijheid doel en opzet van het weekblad.
 
1e jaargang 1945-1946
 
 
Trainingsweekend waarbij W.G. van de Hulst een inleiding houdt.
 

Het verhaal De engel van de witte bergen in het kerstnummer 1945 met een illustratie van W.G. van de Hulst jr. 
 
2e jaargang 1946-1947
 
 
Advertentie op pagina 144
Advertentie op pagina 384
 

3e jaargang 1947-1948 nr 15 pag. 178 Advertentie Het grote Voorleesboek Boekhandel van Dusschoten
  nr 16 pag. 190 Dezelfde advertentie van Het grote Voorleesboek
  nr 21 pag 250 Nieuwe boeken: Het grote Voorleesboek en Klaas
  nr 23 pag 271 Boekbespreking Het grote Voorleesboek
  nr 23 pag 274 Advertentie Zeven kerstvertellingen
  nr 26 pag 298 918) Dezelfde advertentei Zeven kerstvertellingen
  nr 33 pag 293 Van de Hulst spreekt op een wijkavond - 26 februari 1948 - over zijn werk als schrijver
  nr 46 pag 542 200 jaar Ned. Herv. Gemeentescholen
  nr 46 pag 544 Onze Hervormde Gemeentescholen
  nr 47 pag 559 Boekbespreking De boom groeide - 200 jaar Ned. Herv. Gemeentescholen Utrecht
  nr 47 pag 562 Advertentie De boom groeide


4e jaargang 1948-1949 nr 4 pag. 55 Recensie Prins Willem, Vader des Vaderlands
  nr 19 pag. 303 Advertentie Bijbelse geschiedenissen

Timotheüs
(in opbouw)
Geïllustreerd weekblad, onder hoofdredactie van J.N.Voorhoeve, uitgegeven bij La Rivière & Voorhoeve, Zwolle.
Het tijdschrift verscheen in de jaren 1895 tot 1950 en stond onder sterke invloed van familie Voorhoeve. De redacteuren Voorhoeve, Uitgeverijen J.N. voorhoeve - Den Haag en La Rivière & Voorhoeve - Zwolle, Apotheek C.Th. Voorhoeve & Co, tuinarchitectuur Voorhoeve, de beroemde medische vraagbaak van Dr. Med. J. Voorhoeve, familieberichten enz. enz. Niettemin een zeer gewaardeerd en gerespecteerd blad wat ruim een halve eeuw heeft standgehouden. De jaargangen konden worden gebundeld in prachtbanden van verschillende uitvoering: Smal met alléén de hoofdbladen en breed met ook de bijbladen (familieberichten, advertenties, recensies etc.).
Van en over W.G. van de Hulst is regelmatig gepubliceerd en vooral de bijbladen bieden een schat aan advertenties en recensies van leesboeken en schooluitgaven.
Een (voorlopig) jaargangenoverzicht hieronder met daarbij aangegeven wat voor deze site relevant is.

Jaargand 12 1906-1907 Jaargang 21 1915-1916
   
Jaargang 22 1916-1917 Jaargang 24 1918-1919
   


Jaargang 27 1922-1923 Jaargang 30 1925- 1926
Jaargang 31 1926-1927 Jaargang 33 1929-1930
Jaargang 34 1930-1931 Jaargang 39 1933-1934
Jaargang 44 1940-1941 Jaargang 45 1941-1942

Timotheüs 25 jaar 1895-1920
 
 

klik voor vergroting

Relevante inhoud mbt Van de Hulst

Jaargang
Hoofdblad Bijblad
Jaargang 22 1916-1917
• Géén bijdragen mbt Van de Hulst  
Jaargang 24 1918-1919
• Géén bijdragen mbt Van de Hulst  
Jaargang 26 1920-1921
• Bespreking Verdieping en belijning • pag 46 advertentie Boeijenga, Zoo'n vreemde jongen genoemd
• pag
Jaargang 27 1921-1922
• Géén bijdragen mbt Van de Hulst • pag 34 advertentie G.F.Callenbach Zondagsschooluitgaven 1921
• pag 42 advertentie G.F.Callenbach Zondagsschooluitgaven 1921
• pag 50 advertentie P.Noordhoff Verdieping en Belijning (12 deeltjes)
• pag 58 en pag 82 idem
• pag 59 boekbespreking Leven, leesboek voor scholen met de bijbel
• pag 88 advertentie P.Noordhoff Nederlandsch leesboek
• pag 99 advertentie P.Noordhoff Neerlandia -slotbundel
• pag 103 korte bespreking Verdieping en belijning
pag 104 vervolgadvertentie P.Noordhoff Verdieping en belijning
• pag 115 advertentie P.Noordhoff Lezen leeren
• pag 139 advertentie + inhoud (J.W.Boeijenga) Er op of er onder
Jaargang 30 1924-1925
• Géén bijdragen mbt Van de Hulst  
Jaargang 31 1925-1926
• Géén bijdragen mbt Van de Hulst  
Jaargang 32 1926-1927
• pag 456-457 In het In memoriam G.Schrijver (pseudoniem G.G. van As) wordt Van de Hulst als auteur voor de kleineren genoemd.  
Jaargang 33 1927-1928
• Géén bijdragen mbt Van de Hulst • pag B 51 honderdste Bijbelsche Almanak voor de jeugd D.B. Centen
• pag B 53 Callenbach-zondagsschooluitgaven 1927
• pag B 75 Bijbelsche vertellingen en De Bijbelsche geschiedenissen
Jaargang 34 1928-1929
• pag 403 Jeugdschrijvers: W.G. van de Hulst (Uit een serie verspreid over meerdere jaargangen Timotheüs door A.J. Drewes. In deze jaargang 34 over Eduard Gerdes (pag. 330), W.G. van de Hulst (pag. 403) en Karl May (pag. 524).
• pag B 46 Callenbach-zondagschooluitgaven 1928 (idem pag B 72)
• pag B 50 recensies van o.a. Zoo'n griezelig beest!
• pag B 50 recensie Karakter - Kennis - Kunst (idem pag B 89)
• pag B 51 advertentie Karakter - Kennis - Kunst
• pag B 51 recensie De Roode Vlek
• pag B 55 advertentie H.J. Spruyt van De Roode Vlek (idem B 56)
• pag B 96 5e kerstboek Callenbach Nijkerk

Jaargang 35 1929-1930
• pag 2 prijsvraag schrijversnamen

• pag B 6 advertentie Kinderbijbel
• pag B 62 over Timotheüs
• pag B 64 beoordeling Kerstboekjes
• pag B 86 advertentie Karakter Kennis Kunst
• pag B 87 advertentie De Bijbelsche Geschiedenissen en Bijbelsche Vertellingen
• pag B 88 advertentie 6e Kerstboek
• pag B 95 bespreking 6e Kerstboek
• pag B 151 Houzee, Eerste Christelijk Jeugd-Jaarboek

Jaargang 42 1936-1937
Géén bijdragen mbt Van de Hulst  
Jaargang 43 1937-1938
   
Jaargang 44 1938-1939
Géén bijdragen mbt Van de Hulst  
Jaargang 45 1939-1940
Géén bijdragen mbt Van de Hulst • pag B 35 mededeling van het artikel van W.G. van de Hulst Aan welke eisen moet een goed kinderboek voldoen? in de catalogus 1939-1940 van uitgever A.Voorhoeve te RotterdamOntmoeting

Letterkundig en algemeen-cultureel maandblad, uitgegeven van october 1945 - 1964
Redactie: M.Geerink Bakker, J.Das. J. van Doorne, H.C.Krüger, C.Rijnsdorp, P.J.Risseeuw, D. van de Stoep (eindredactie)
UItgevers: Bosch & Keuning N.V. Baarn
 

De DBNL( Digitale Bibbliotheek voor de Nederlandse Letteren) vermeldt: Een tijdschrift dat zich meer dan Wending tot orthodoxe protestanten richtte, was het letterkundig en algemeen-cultureel maandblad Ontmoeting , waarvan het eerste nummer in oktober 1946 het licht zag. Het stond onder redactie van C. Rijnsdorp, P.J. Risseeuw en D. van der Stoep. Ontmoeting zou tot 1964 blijven bestaan.

 
 
In de voorhanden jaargangen verscheen in oktober 1949 een uitvoerig jubileumartikel van de hoofdredakteur Dingeman van der Stoep, getiteld Willem gerrit van de Hulst 1879 - 28 October - 1949 met daarbij een foto van het geschilderde portret door W. G. van de Hulst jr.
 

4e jaargang no 1 oktober 1949 pag 241-288 - 24x16Voor het volledige artikel zie Jubilea 1949In het maartnummer van dezelfde jaargang 1949-1950 staat een recensie door C.V. (?) van het biografisch jubileumboek
De jongen met de toverfluit
door Rie van Rossum ter gelegenheid van de 70e verjaardag en het schrijversjubileum van W.G. van de Hulst.
 

Jaargang 10 no 3 december 1956pag. 65-96, inmiddels in veel kleiner formaat: 19x13
Het Schouwvenster
weekillustratie voor het christelijk gezin 1907-1946

Er is (nog) weinig materiaal voorhanden waardoor de onderstaande gegevens summier en soms onvolledig zijn.


Aanvankelijk heet dit weekblad Christelijk Volksblad uitgegeven bij E.J. Bosch Jbz. Baarn (later Bosch & Keuning) te Baarn Vanaf 1924 is de naam gewijzigd in Het Schouwvenster en in 1945-1946 is het alleen nog maar Schouwvenster, wekelijksche blik op het wereldtooneel. De jaargangen worden desgewenst fraai ingebonden zoals onderstaande 17e jaargang toont. Wat er omtrent Van de Hulst in de vele jaargangen is gepubliceerd is me nog niet duidelijk. Dat kunnen recensies of advertenties zijn want voor zover bekend is het enige verhaal in Schouwvenster het hieronder weergegeven onvoltooide Peter van de Pottenschuit en een houtsnede van Van de Hulst jr.
 
Jaargang 22 1928-1929
 
Zoals wordt aangegeven in onderstaand artikeltje uit de allereerste ná-oorlogse uitgave van 10 november 1945 is het "Schouwvenster" in 1941 verboden door de bezetters. Uiteindelijk heeft het blad op schaars en slecht papier gedrukt nog maar voortbestaan tot 21 september 1946 waardoor ook de Van de Hulst-strip Peter van de Pottenschuit na de 36e aflevering abrubt werd afgebroken.
 

Peter van de pottenschuit
Het verhaal telt in totaal 36 feuilleton-afleveringen van 10 november 1945 t/m 21 september 1946. Onderstaand neutraal ingebonden boekwerk, oorspronkelijk eigendom geweest van Sybe Verkroost uit Koog aan de Zaan, is een half-jaargang met 26 nummers tot eind mei 1946. Afmetingen 30x24. Peter van de pottenschuit is dan bij de 25e aflevering aangekomen.


 Houtsnede W. G. van de Hulst jr.

Uiteraard staan kranten en tijdschriften zo vlak na 1945 nog vol van allerlei oorlogsimpressies.
In het kerstnummer van Schouwvenster van 22 December 1945 staat een houtnede van W.G. van de Hulst bij een toepasselijke tekst.
De afbeelding is nog ergens anders gepubliceerd maar momenteel kan ik die plaats nog niet achterhalen.De Spiegel
Weekillustratie voor het Christelijke Gezin
Het tijdschrift kent in haar geschiedenis van 1906-1969 (met uitzondering van 1941-1945) vele verschijningsvormen en verschillende ondertitels. Het werd van 1906-1928 uitgegeven bij de gereformeerde uitgever W.Kirchner, Amsterdam, vanaf 1928 bij Zomer & keuning, Baarn. Ook werd na 1945 door De Spiegel een vergelijkbaar neutraal tijdschrift 'Kroniek van de week' uitgegeven. De vaak ingebonden jaargangen hebben in de beginjaren (W. Kirchner ) zeer fraaie banden.
Uiteraard gaat het in dit verband in de ruim 60 jaargangen om de bijdragen van en over W.G. van de Hulst. En dat zijn er nogal wat. Redaktionele artikelen over de schrijver W.G. van de Hulst en de illustrator Willem G. van de Hulst, af en toe verhalen, berichten over jubilea en ook soms tot paginagrote advertenties van de fraaie verhalenboeken.
Het streven is om alle items in de loop der tijd weer te geven

De tijdschriften werden uiteraard los uitgegeven maar de jaargangen werden veelal gebundeld in fraaie banden
(mogelijk zijn er nog andere uitvoeringen dan de hier onderstaande)


Fraaie Kirchnerbanden Amsterdam jaargangen 1-18 (1906-1924)
Jaargangen 30-er jaren Wageningen (bovenstaande 1938-1939)
   
Jaargang 1947
Jaargangen 50-er jaren
Vaak zijn de jaargangen ook eenvoudig
neutraal gecartonneerd ingebonden

 
19061923
1947
 


1963Het archief van de Universiteit Van Amsterdam geeft de onderstaande gegevens weer:

 

1. TITEL De Christelijke illustratie "De Spiegel"
1936 (jrg. 30): "De Spiegel"
2. ONDERTITEL Weekblad voor het Christelijk Gezin
1936 (jrg. 30): Christelijk nationaal gezin
22 jun. 1968 (1968, nr. 38): Wekelijks Magazine voor Nederland
14 jan. 1969 (1969, nr. 14): Wekelijks Magazine voor Nederland en België
3. CATEGORIE I, II
4. VERSCHENEN VAN/TOT EN MET 22 sept. 1906 - 27 dec. 1969 (jrg. 1, nr. 1 - 1969, nr. 13)
m.u.v. 1941 - 1945 in verband met een verschijningsverbod door de Duitse bezetter
5. EIGENAAR W. Kirchner (24 nov. 1866 - 5 mrt. 1921 †)
6. UITGEVER W. Kirchner - Amsterdam
18 febr. 1928 (jrg. 22, nr. 21): Zomer en Keuning Uitgeversmaatschappij Wageningen
7. DRUKKER Boek-, Courant- en Steendrukkerij G.F. Thieme
18 febr. 1928 (jrg. 22, nr. 21): Zomer & Keuning Vada (drukkerij van de uitgeverij)
8. PLAATS VAN UITGAVE Amsterdam
18 febr. 1928 (jrg. 22, nr. 21): Wageningen
9. FREQUENTIE 1 x p/w
10. OMVANG VI
11. FORMAAT C
12. OPLAGE -
13. PRIJZEN 1906: ƒ 0,06 p/w., ƒ 0,75 p/kw.
1945, nr. 3: losse nummers: ƒ 0,30, ƒ 2,50 p/kw., buitenland: ƒ 12,50 p/j, België ƒ 11,50 p/j.
6 jan. 1951 (1951, nr. 3): ƒ 3,90 p/kw, ƒ 0,30 p/w, losse nummers: ƒ 0,35, buitenland: ƒ 19,10 p/j.
27 apr. 1957 (1957, nr. 30): België, Nederlandse Antillen, Suriname en Nederlands Nieuw Guinea: ƒ 20,00 p/j., overige landen: ƒ 25,00 p/j.
31 mrt. 1962 (1962, nr. 26): Losse nummers: ƒ 0,50, België, Nederlandse Antillen, Suriname, Nederlands Nieuw Guinea: ƒ 23,40 p/j, overige landen: ƒ 28,60 p/j
1 jan. 1969: Abonnement: ƒ 9,75 per 13 nummers, ƒ 0,75 p/w, losse nummers: ƒ 0,95, België, Nederlandse Antillen en Suriname: ƒ 41,60 p/j, overige landen: ƒ 58,20 p/j.
14. FOTO'S Ja
15. TEKENINGEN Ja, m.i.v. 10 okt. 1931
16. REDACTIE W. Kirchner (hoofdredacteur): 8 sept. 1906 - 25 febr. 1921
T. van Vliet (hoofdredacteur): 13 apr. 1946 - 23 febr. 1946 (1946, nr. 27 - 1946, nr. 20)
G.H. Hoek (hoofdredacteur): 23 febr. 1946 - 6 mrt. 1965 (1946, nr. 20 - 1965, nr. 23)
A. Teunis: 6 mrt. 1965 - 4 okt. 1969 (1965, nr. 23 - 1969, nr. 2)
K. Aartsma: 13 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
17. MEDEWERKERS L. van Bruggen: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
D. Coppes: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
B. van Dam: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
W.H. Douma: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
P.J.F. Dupuis: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
J. Filius: 15 jan. 1968 - 14 dec. 1968 (1968, nr. 15 - 1968, nr. 11)
H. van Gennep: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
S. Haaksma: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
S.T. Haneveld: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
R. Henrar: 15 jan. 1968 - 11 okt. 1969. (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
R. Kramer: 5 okt. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 1 - 1969, nr. 12)
H. Kerstiens: 15 jan. 1968 - 14 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 11)
K. Ketting: 15 jan. 1968 - 11 okt. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 2)
H. Kloosterhuis: 22 jun. 1968 - 11 okt. 1969 (1968, nr. 38 - 1969, nr. 2)
H. van Meeuwen Terwogt: 22 jun. 1968 - 14 dec. 1968 (1968, nr. 38 - 1968, nr. 11)
D. Ringlever: 22 jun. 1968 - 21 dec. 1968 (1968, nr. 38 - 1968, nr. 12/13)
A. Scherphuis: 15 jan. 1968 - 11 okt. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 2)
H. Schoute: 22 jun. 1968 - 14 dec. 1968 (1968, nr. 38 - 1968, nr. 11)
R. Tolman: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
K. Verhoeff: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
G.R. Visser: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
G. Visser: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
G. van Wageningen: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
H. Wierenga: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
D.H. Grunewald: 25 jan. 1969 - 20 dec. 1969 (1969, nr. 17 - 1969, nr. 12)
Ch. Titulaer: 15 jan. 1968 - 20 dec. 1969 (1968, nr. 15 - 1969, nr. 12)
A.J. vd Scheer: 11 okt. 1969 - 20 dec. 1969 (1969, nr. 2 - 1969, nr. 12)
H. Uylenburg: 11 okt. 1969 - 20 dec. 1969 (1969, nr. 2 - 1969, nr. 12)
C. Wijbenga: 11 okt. 1969 - 20 dec. 1969 (1969, nr. 2 - 1969, nr. 12)
18. SPECIALE NUMMERS 4 mei 1946 (1946, nr. 30): Speciaal bevrijdingsnummer
28 aug. 1948 (1948, nr. 26): Jubileumnummer Koningin Wilhelmina
18 sept. 1948 (1948, nr. 28): Kroningsnummer vwb Koningin Juliana
19. BIBLIOGRAFISCHE GESCHIEDENIS 1945/1946: In verband met een besluit van de persraad verschijnt "De Spiegel" 1 x per 14 dagen. Om de 14 dagen verschijnt een verkapte uitgave "Kroniek van de Week" (t/m 27 sept. 1947 [1947, nr. 25])
20. AUTOPSIE HDC: 8 sept. 1906 (modelblad), 1921-1922 (jrg. 16), 1924-1925 (jrg. 19), 1926-1927 (jrg. 21), 1928-1929 (jrg. 23), 1931-13 okt. 1941 (26-z.jrg.)
UBVU: 1906-1919 (jrg. 1-13), jrg. 15 (1920-1921), jrg. 17 (1922-1923), jrg. 19 (1924-1925), 1945-1969 (zonder jaargangnummering, jaargangen lopen van oktober tot september)
W. Kirchner: 1919-1920 (jrg. 14)
Bij de Duitse inval in 1940 zijn het bedrijf, de gegevens en de administratie verloren gegaan. In juni 1940 verscheen De Spiegel weer. In 1941 volgde een verschijningsverbod
Ontbrekende nummers: jrg. 18, 20, 22, 24, 25 (1923/1924, 1925/1926, 1927/1928, 1929 - 1931), jrg. 26., nrs. 2-15, 17-52, jrg. 27, nrs. 36 en 37, jrg. 29, nrs. 1-3, 5-8, 11, 12, 32-35 en 39/40, jrg. 34, nrs. 33 en 34, 1964/1965, nr. 1, jrg. 21 - blz. 315-319, jrg. 26 - blz. 781/782, jrg. 27 - blz. 621/622 en 685/686, jrg. 29 - blz. 53-60 en jrg. 30 - blz. 767/768
21. VINDPLAATS HDC
De heer W. Kirchner, Beelenberg 17 - 6171 GN Stein
UBVU
22. LITERATUUR J. Dane: De vrucht van Bijbelse opvoeding, populaire leescultuur en opvoeding in protestants christelijke gezinnen circa 1880 - 1940, blz. 155 t/m 214
Prof. dr. J. Hemels en drs. R. Vegt: Het geïllustreerde Tijdschrift in Nederland, Bibliografie Deel I 1840 - 1945, blz. 372 t/m 379
 

 

Bijdragen omtrent W.G. van de Hulst in het tijdschrift De Spiegel
Voor zover tot nu toe bekend en in chronologische volgorde

Pagina in opbouw
1e jaargang nr. 16 - 19 Januari 1907 - pagina 123
Ds. W.Maan uit Vreeland, de schoonvader van W.G. van de Hulst na zijn huwelijk met Jeannette Maan op 10 februari 1916
(zie ook 'Zoeken naar de ziel' van Daan van der Kaaden pag.18)
 
18e jaargang nr. 30 - 26 April 1924 - pagina's 239-241
Onze Christelijk Auteurs door P.J.R. (Risseeuw)
 
Verhaal Oud Kerstfeest in het Kerstnummer 20 december 1947
 
 

1955 De Spiegel, no13 - 24 december 1955: Het verhaal Het schilderijtje van W.G. v.d. Hulst pag- 51-53,
geillustreerd door Wijnand
1959 De Spiegel, no 2 - 10 oktober 1959: Het verhaal "Die rare broek"van W.G. v.d. Hulst (2 blz);Onze Vacatures
Christelijk Schoolblad ‘Onze Vacatures’. Baarn: 1920-1978
Samengevoegde voortzetting van: Christelijk Schoolblad (1894-1919) en Onze Vacatures (1907-1919)

Tot nu toe bekende gepubliceerde verhalen van W.G. van de Hulst:   
                                        

  -  6 januari 1921 - Huib
                                                                                                              - 19 mei 1921 - De klaxon

  - 20 juli 1922 - Het geheim

 
Nieuwe Leidsche Courant 20 juni 1978 - pagina 5

Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs


 
 

                                                                     
                                               W.G. van de Hulst revisited
                                             Artikel troch Sjoerd Bottema

                                             Trotwaer, jaargang 32 (2000)
Trotwaer is een Fries literair tijdschrift. Het bestaat sinds 1969 en bevat verhalen, gedichten, romanfeuilletons, boekbesprekingen, beschouwingen enzovoort. Sinds 2003 verschijnt het niet meer als zelfstandig tijdschrift, maar als literair katern in het maandblad De Moanne.                                                                     Voor het hele artikel aanklikken