Moeder
Moeder (1934) - Moeder/Vrouwenpost (1958) - Prinses (1961)
Christelijk Vrouwenleven (1917) - Vrouwenpost (1943) - Moeder/Vrouwenpost (1958) - Prinses (1961)


                                                                                                                                                                                             Terug naar diversen

Het vrouwentijdschrift 'Moeder', "Het vakblad voor moeders" werd uitgegeven bij N.V. Gebr. Zomer & Keuning's Uitg. Mij. te Wageningen. (Deze Keuning is een broer van Willem Eduard Keuning, ofwel Willem de Mérode). Het blad werd omschreven als een practisch paedagogisch tijdschrift voor de vrouw in het gezin. Het verscheen maandelijks vanaf januari 1934, no 1.

Er werden geen jaargangnummers aangegeven. Voor de 1e jaargang 1934 schreef W.G. van de Hulst het artikel 'Verhaaltjes vertellen', een bijdrage in twee afleveringen, februari en april 1934. Voor de volgende jaargang 1935 schreef Van de Hulst nogmaals twee nieuwe bijdragen over vertellen: In februari  Wij gaan vertellen en in april Verhaaltjes vertellen. Meer bijdragen in de periode tot september 1942 in de 2e Wereldoorlog zijn er niet.
Van oktober 1942 tot en met juli 1945 is het tijdschrift vanwege bezettingstijd niet verschenen. De gebouwen van de Uitgeverij in Wageningen zijn door het oorlogsgeweld volledig verwoest. Het augustusnummer 1945 is weer nr 1, vanaf januari 1946 wordt opnieuw genummerd.
Vanaf 1946 is W.G. van de Hulst sterk met het tijdschrift verbonden. In bijna ieder nummer verschijnt een kleine voorleesvertelling, geïllustreerd door Willem G. van de Hulst. Ook enkele omslagen zijn van 'Junior's' hand. Verder zijn er tal van boekbesprekingen zoals bijvoorbeeld de paginagrote zeer lovende recensies van de hoofdredacteur Prof. Waterink van Het Grote Voorleesboek (2 februari 1948) en Het Gouden Voorleesboek (oktober 1959). Ook zijn er artikelen van redactrice Tjits Veenstra (die ook diverse zondagsschoolboekjes op haar naam heeft staan) over het 10 jaar schrijven van (al 120) kleutervoorleesverhalen in Moeder (En in dat huis daar woont een auteur, januari 1956) en over de 80ste verjaardag en het 50-jarig schrijversjubileum in 1959 (oktober 1959).
Uiteraard is er een nauw verband met deze vertellingen en de verhalenboeken 'Aan moeders schoot', 'Moeder leest voor', 'Het Grote Voorleesboek', 'Het Nieuwe Voorleesboek' en 'Het Gouden Voorleesboek'.

Vanaf 1958 wordt 'Moeder' samengevoegd met het andere Christelijke vrouwentijdschrift 'Vrouwenpost', uitgegeven bij Bosch & Keuning te Baarn. Dat blad is vanaf de 2e WO een voortzetting van "Christelijk Vrouwenleven' dat vanaf januari 1917 tot en met 1933 verscheen bij E.J. Bosch Jbz. te Baarn en daarna tot juni 1943 overgenomen door H.A. van Bottenburg N.V. te Amsterdam. Na de beschrijving van de bijdragen in Moeder hieronder worden de relevante gegevens uit de jaargangen Vrouwenpost tot de samenvoeging weergegeven. Van 1958 tot juli 1961 krijgt de samenvoeging de omslagtitel "Moeder-Vrouwenpost". In augustus 1961 gaat het geheel op in het nieuwe damesblad 'Prinses'.


Christelijk Vrouwenleven 6e jaargang No. 1 Januari 1922
Nb: Er zijn me tot nu toe in de eerste 17 jaargangen bij E.J.Bosch Jbz. nauwelijks bijdragen
mbt tot Van de Hulst bekend, een enkele keer wordt de titel van een boek genoemd.
Pas in 1934 bij Van Bottenburg is in de In de jaargang 18 is in twee delen het artikel
Het litteraire kinderboek
door W,G, van de Hulst opgenomen.


Ingebonden jaargang 1922, géén bijdragen omtrent Van de Hulst
 

Omslag en titelpagina van februari 1927. In deze 11e jaargang zijn géén bijdragen omtrent Van de Hulst
 

Vanaf oktober 1943 (?) wordt Christelijk Vrouwenleven uitgegeven als Vrouwenpost.
Hieronder jaargang 12 - nummer 3 - december 1955
(Overigens wordt bij de KB aangegeven dat 'Vrouwenpost' vanaf 1945 verschijnt maar de jaargangtelling geeft oktober 1943 aan)

 
In het decembernummer van 1957 wordt in "Moeder" het prettige nieuws van de samenvoeging aangekondigd.
Vanaf januari 1958 is het Moeder - Vrouwenpost
Nb: Overigens zijn voor de omslag van de jaargang 1959 oude 'Moeder'-kaften uit 1955 gebruikt.
 
In augustus 1961 wordt Moeder-Vrouwenpost opgeheven en wordt voortgezet als het Weekblad (!) Prinses.
Daarin zijn géén voorleesvertellingen van W.G. van de Hulst meer opgenomen.
 

De vooraankondiging in Moeder-Vrouwenpost juli 1961, pag. 411
 
De allerlaatste uitgave hieronder:
 

De beide titelpagina's met de berichtgeving omtrent de voortzetting als "Prinses".
aankllkken voor vergroting

Hieronder de jaargangen 1934 tot en met 1959 met daaronder de titels van de verhaaltjes en eventuele overige bijdragen omtrent Van de Hulst. Van de laatste jaargangen 1960 en 1961 (tot en met augustus) zijn alleen losse nummers voorhanden. Het gebouw van Uitgeverij Zomer & Keuning in Wageningen valt enkele malen ten prooi aan het alles verwoestende oorlogsgeweld. Van oktober 1942 tot en met juli 1945 is het tijdschrift vanwege de bezettingstijd niet verschenen. Het augustusnummer 1945 is weer nr 1, vanaf januari 1946 wordt opnieuw genummerd.


De omslagen van alle losse nummers van het vakblad Moeder-Vrouwenpost 1934-1961
aanklikken 
        Jaargang 1934
April 1934
December 1934
Originele band
   
Artikel Verhaaltjes vertellen - deel 1 en 2
twee afleveringen februari 1934, pag. 58-59
en april 1934, pag. 160-161
April-nummer 1934 van Moeder met op pag. 160 en 161 Verhaaltjes vertellen - deel 2
De omslagillustraties van de 12 nummers zijn nagenoeg gelijk. Alleen zijn er soms andere kleuren gebruikt of zijn er kleine teksten toegevoegd..
   
Jaargang 1935
Februari 1935
December 1935
Originele band (nog) niet voorhanden
   
In het februarinummer op pagina 50-51 het artikel Wij gaan vertellen. In het aprilnummer op pagina 130-131 het artikel Verhaaltjes vertellen. (NB: Andere tekst dan in 1934),
In het februarinummer op pagina 50-51 het artikel Wij gaan vertellen.
De omslagillustraties van M.W. (?) voor de 12 nummers zijn nagenoeg gelijk. Alleen zijn er soms andere kleuren gebruikt of zijn er kleine (geschreven) teksten toegevoegd..
   
Jaargang 1936
Mei 1936
December 1936
Originele band
   
In deze jaargang zijn géén bijdragen van W.G. van de Hulst.
Enkel wordt in het augustusnummer gerefereerd aan de ''Soete Suikerbol''.
De omslagillustraties (illustrator nergens vermeld) van de 12 nummers zijn nagenoeg gelijk. Alleen zijn er soms andere kleuren gebruikt of zijn er kleine (geschreven) teksten toegevoegd..
In het artikel ''Stockebroot'' van L.van Klinken wordt gerefereerd aan de ''Soete Suikerbol'' (klik op afbeelding hierboven)
   
Jaargang 1937
Januari 1937
Februari 1937
Originele band
   
In deze jaargang zijn géén bijdragen omtrent Van de Hulst. Alleen een paar verzoeken om koop of verkoop van Van de Hulst-kinderbijbels.
De omslagillustraties van Herman Dijkstra voor de 12 nummers zijn nagenoeg gelijk. Alleen zijn er soms andere kleuren gebruikt of zijn er kleine (geschreven) teksten toegevoegd..
De omslagillustraties van Herman Dijkstra voor de 12 nummers zijn nagenoeg gelijk. Alleen zijn er soms andere kleuren gebruikt of zijn er kleine (geschreven) teksten toegevoegd

 
Jaargang 1938
Februari 1938
Juli 1938
Originele band
   
In deze jaargang zijn géén bijdragen omtrent Van de Hulst. Alleen een paar verzoeken om koop of verkoop van Van de Hulst-kinderbijbels.
De omslagillustraties van Herman Dijkstra voor de 12 nummers zijn nagenoeg gelijk. Alleen zijn er soms andere kleuren gebruikt of zijn er kleine (geschreven) teksten toegevoegd..
De omslagillustraties van Herman Dijkstra voor de 12 nummers zijn nagenoeg gelijk. Alleen zijn er soms andere kleuren gebruikt of zijn er kleine (geschreven) teksten toegevoegd.. I
 
Jaargang 1939
Januari 1939
December 1939
Originele band
   
In deze jaargang zijn géén bijdragen omtrent Van de Hulst. Alleen op pagina 350 (Septenber0 een paar regeltjes over Van de Hulst in een artikel over boeken.
De omslagillustraties van Herman Dijkstra voor de 12 nummers zijn nagenoeg gelijk. Alleen zijn er soms andere kleuren gebruikt of zijn er kleine (geschreven) teksten toegevoegd..
In het September-nummer een paar regels over Van de Hulst in een artikel over boeken. Klik op de afbeelding.Jaargang 1940
April 1940Originele band

In deze jaargang zijn géén bijdragen omtrent Van de Hulst.De omslagillustraties van Herman Dijkstra voor de 12 nummers zijn nagenoeg gelijk. Alleen zijn er soms andere kleuren gebruikt of zijn er kleine (geschreven) teksten toegevoegd


.In het Juni-nummer wordt de verwoesting van uitgeversbedrijf door het oorlogsgeweld vermeld. (zie hiernaast)
 
Jaargang 1941
Januari 1941
Januari 1941

Originale band
.

De omslagillustraties van Herman Dijkstra voor de 12 nummers zijn nagenoeg gelijk. Alleen zijn er soms andere kleuren gebruikt of zijn er kleine (geschreven) teksten toegevoegd.

De linnen banden zijn soms verschillend bedrukt

Januari 1941, nr. 1, pag. 11: In het artikel Godsdienstige vorming II van J.H.Ruijsch-van Dugteren wordt het voorwoord van Van de Hulst uit Bijbelsche geschiedenissen geciteerd.
Op pag. 29: In Vragen van moeders wordt de kinderbijbel van Van de Hulst besproken. 
Jaargang 1942
 


Over de nummers van januari t/m september 1942 zijn (nog) geen gegevens voorhanden. Van oktober 1942 t/m juli 1945 is de uitgave gestaakt, in augustus 1945 verschijnt het eerste nummer na de oorlog.
   
 
 
 
"Jaargang" 1945
November 1945
December 1945
Voor de ''jaargang'' 1946 is hoogstwaarschijnlijk
geen band gemaakt, er zijn maar vijf nummers. .


Vanaf augustus 1945 verschijnt Moeder weer, de eerste 5 uitgaven met dezelfde hier afgebeelde omslagillustratie van Herman Dijkstra. Géén bijdragen m.b.t. Van de Hulst
En in het volgende nummer begint de jarenlange samenwerking tot 1961 met Van de Hulst sr en jr door de maandelijkse voorleesvertellinegn in Moeder.
Jaargang 1946
Verhalen 1946
Mei 1946, november 1946 en februari 1947
Voorleesvertellingen
Truusje en de lekkere boterham

De twee boerinnetjes
Co'tje in het karretje
Twee vrolijke vrinden
Jimpie
Zwarte Driekus
Bij het bruggetje
Het kleine schippertje
De appel op het weggetje
Allemaal snoepers
Van twee kleine, ondeugende jongetjes
Het allermooiste
In deze band is het Juli-nummer wel opgenomen, per abuis ook nr 6 genummerd. Vanaf October is de juiste nummering hersteld. In sommige jaargangen is daarom het juli-nummer niet opgenomen.
Naast de 12 verhaaltjesworden op pag. 30, 94, 359 en 402 Van de Hulst - kinderbijbels gevraagd.
Dezelfde omslagillustratie van het mei-nummer 1946 en november is van de hand van W.G. van de Hulst jr

Omslagillustratie W.G. van de Hulst jr 
Originele band
 
Dezelfde afbeelding wordt in ook nog voor het februarinummer 1947 gebruikt. (Klik op op afbeelding)
 
Jaargang 1947
Verhalen 1947
Januari 1947
Anke en Petertje
Ik ben mijn baas kwijt
Maart
Toen Grootmoe aan de schoonmaak was
Lente! Lente!
Kippengrutjes
Langs het weggetje als het zomer is
Die wilde Max
Het poesje en het paard
Huug de padvinder
Baas Bol en de krielhaantjes
Moeder en Hans
De omslagillustraties van januari en februari zijn van de hand van W.G. van de Hulst jr (twee verschillende
Op pag 204 een foto van een moeder die de Van de Hulst-vertelling voorleest uit het januari-nummer met de omslag van Van de Hulst jr
Op pag. 448 een redactionele advertentie en recensie van Het grote voorleesboek en van Tussen licht en donker met een bijdrage van Van de Hulst.

Omslagillustratie W.G. van de Hulst jr.
Originele band
   
   
Jaargang 1948
Verhalen 1948
Mei 1948

Op pag. 36 een redactionele vraag naar Van de Hulst-kinderbijbels (idem pag. 160 en 364) en ontvangen (ter recensie) een nieuwe druk van het aardige 3-delige kinderboek Inde Soete Suikerbol.
Paginagrote boekbespreking door de hoofdredacteur van Moeder, Prof. Dr. J. Waterink, van Het Grote Voorleesboek
Pag 433 Korte bespreking door. Gr. Gilhuis-Smitskamp Zondagsschooluitgaven 1948 van G.F. Callenbach

Originele band
   
Jaargang 1949
Verhalen 1949

Originele band
Op pag. 18 wordt Van de Hulst genoemd in het artikel: Wat lezen onze kinderen? (door P.v.C.)
Pag. 244: Redactioneel: Grote Voorleesboek Van de Hulst gevraagd
Korte boekbespreking door Gr.Gilhuis-Smitskamp van Er was eens...
Pag. 414 Oproep redactie Moeder om W.G. van de Hulst verjaardagspost te sturen
Pag 483 Bedankbrief W.G. van de Hulst voor al de verjaardagspost
Pag. 494 De Zondagsschooluitgaven 1949 G.F.Callenbach


Jaargang 1950
Verhalen 1950


Originele band
Die zwarte kraai
Als in de winter de meeuwen spelen
Bartje en Gartje
Scheve Janus
De toverboom
Van twee kleine domoren
Koen, niet doen!
Fietje en Angenietje
Eenzaam Anneke
Kleine Kobus
De lange neus
Het vertelsel van de wind
De band is er ook in een lichter gekleurde uitvoering
Pag. 145: Recensie gedichtenbundels Het stille wonder'
Pag. 378: Recensies van Gr. Gilhuis-Smitskamp van De jongen met de toverfluit, Het vertellen en Herinneringen van een schoolmeester
Pag. 600: Bespreking Eén alleen is maar verdrietig, herziene uitgave
Pag. 662: Recensie van de eerste uitgave van Als het klokje zeven slaat, 1951
Pag. 663: Kerstboekjes Callenbach 1950
   
Jaargang 1951 blauw/wit
Verhalen 1951

Originele band
"Ouwe Jan"
Het land van de bergen
Bonko en zijn baas
Zwart Jan
Het mooiste plekje
Het vlaggetje
Amalia
't Was net een droom
Drie vriendinnen
De appels in het gras
Appelen-Jan
Het Steegje
Advertentiegedeelte april 1951: Advertentie verhalenbundel " Er was eens...."
• Advertentie Het nieuwe voorleesboek 1e druk 1950 in het novembernummer
Op pag. 642 in 'Moeder las voor U' bespreking van de zondagsschoolboekjes 1951 en een uitvoerige bespreking van Het nieuwe Voorleesboek
• Advertentie Het nieuwe voorleesboek 1e druk 1950 in het decembernummer
Jaargang 1951 beige/blauw 
Jaargang 1952
Verhalen 1952


Originele band
De poes van juffrouw Oetleboe
Ik ben een spreeuw
Belletje trekken
Aardappelen halen
Het feest van de Lente
De bruine en de witte
Het feest in de kast
In de vacantie
De tent
De vier dieven
Meerijden
De kaarsjes voor het feest
Advertentie Het nieuwe voorleesboek 1e druk 1950 in het februarinummer
Pag. 26: Recensie Kees van Dam op stap (ill. W.G. van de Hulst jr) van nel Verschoor- van er Vlis
Pag. 598: Recensie C.Rijnsdorp In drie etappen
   
Jaargang 1953
Verhalen 1953
 

Originele band
Liesje en de trein
Ik ben een oude heer
De fiets van de bakkersvrouw
Dom Anneke
Wilde bengels
Hun mooie huis
Een dagje mee uit
O,'t was alles zo mooi
Het kleine hondje vertelt
In de gevangenis
In het stille straatje
Angenita, de duif
Pag. 83: Ontvangen boeken (niet besproken): Om het kind; Van Hollandse jongens in de Franse tijd; Van Hollandse jongens in de Duitse tijd (Aart Romijn, ill. Van de Hulst jr)
Advertenties van Het nieuwe voorleesboek 1e druk 1950 in het februari- en aprilnummer 1953
 
   
Jaargang 1954
Verhalen 1954
 

Originele band
Die rare broek
Van twee domme bengels
De spoorrails
Onder de schort van Angenietje
Liesbeth
Noortje en de eekhoorn
Door de polder
Van een mooie vlieger
Het vuurfeest
Rijk zijn
De meerijders
Lientjes Kerstfeest
Pag 389; Hele korte bespreking (Gr. Gilhuis-Smitskamp) van Rozemarijntje en de oude juffrouw
Pag. 616: Ontvangen Callenbach-boekjes, o.a. Tussen het gele riet van Van de Hulst jr
Advertenties van Het grote voorleesboek 1e druk 1950 in het mei- en octobernummer 1954
 
   
Jaargang 1955
Verhalen 1955
 

Originele band
Ergens was een plekje
Voor het raam als het winter is!
Maartse viooltjes
April
Een vogeltje zijn
Brammetje en de spreeuw
Dapper meisje
Ja, maar ik doe het niet!
De jas van Japie
Oom Theo en het hondje
Jop van Joop
Wij zijn boos...! Echt!
• In het juninummerer 1955 een halve pagina advertentie van Het Grote Voorleesboek, 3e druk
In het juli- en augustusnummer 1955 een paginagrote advertentie van Het Grote Voorleesboek, 3e druk
 
Jaargang 1956
Verhalen 1956
verhalen

Originele band
Kleine zwerver
Loesje in de "Bijenkorf"
Wij maakten een optocht
Met z'n vijven (kalfjes)
Dikke Janus en de drie jongetjes
Van de gouden sterren in de zomer
De mooie plaat van oom Karel
In het voortuintje
Voor het raam van de oude winkel
"Vertel eens! Van wie ben jij?"
Klein poesje in de kerk
Het stille plekje
Pag. 11: En in dat huis daar woont een auteur. Artikel door Tjits Veenstra bij 10 jaar kleuterverhaal in Moeder
* In het advertentiegedeelte van oktober 1956 een paginagrote advertentie van Het nieuwe voorleesboek, 2e druk 1954 3
   
Jaargang 1957
Verhalen 1957
 

Originele band
Je moet een tovenaar zijn
Loesje en de kleine kereltjes
Jasper en Joepie
De dans
Brammetje mocht mee
Juno
Het lege groenteblik
Allemaal vertelsels in de optocht
Tussen twee matjes
Die Erik weet altijd wat
De paraplu van tante Hetty
De tekening
Pag. 24: Hele korte bespreking van Het Nieuwe Voorleesboek, 2e druk
Pag. 25: Er was eens (met een bijdrage van Van de Hulst)
Pag. 75: Hele korte bespreking van de 4e vermeerderde druk van Het Vertellen
Pag. 75. Kleine parels uit de jeugdliteratuur. Vier deeltjes, in deel 2 (Van jasjes en broekjes) een versje van Van de Hulst
 
   
Jaargang 1958 Moeder-Vrouwenpost


Verhalen 1958

Originele band
Op de dikke knoedel
Twee kleine jongens
Tineke en de drie prinsesjes
Met z'n vijven (vogeltjes)
Het weggetje door het bos
Er was eens
Mia op reis
De boze bakker en de voetbal
Het jongetje en het meisje
Het mocht
Het zeeschip
De schilderij
Pag. 485: Korte bespreking van het onlangs verschenen Kleine zwerver, het 21e en laatste deel in de srie Voor Onze Kleinen
Pag 559: Over kinderboeken, artikel door Tjits Veenstra over o.a. boeken van Van de Hulst

Jaargang 1959 Moeder-Vrouwenpost
in dezelfde band als die van Moeder 1955

Verhalen 1959
Jubileumartikel 1959


Originele band

Van de zeven zilveren vogels
Och!
Brammetje Bol
Van een turf en een taartje
Wilde Wies
's Morgens vroeg als Opa wakker wordt
Twee jongens, twee meisjes
Tekkie en het slagersjongetje
Ik was een beukenootje
De knoop
Toen het regende
De hut in het bos

Pag. 545: Jubileumartikel van Tjits Veenstra: Bij een 80ste verjaardag met aansluitend een bespreking van het jubileumboek Het Gouden Voorleesboek door de hoofdredacteur Prof. Dr. J. Waterink.
Pag. 578: Advertntie Het Gouden Voorleesboek
Pag. 603: De grote verrassing voor Uw kinderen. Los ingevoegd een voorbeeld van één van de acht grote kleurenplaten uit het boek.
Pag. 740: Een enthousiaset moeder over Het Gouden Voorleesboek (Ingezonden brief)


Zzie verder bij Jubilea
   
Jaargang 1960 Moeder-Vrouwenpost (aprilnummer)
Verhalen 1960
 
Het breistertje
Die rare, nare hond
Ik mocht mee
Van vijf witte beren
Wimmie was weg
Domoor!
„FOEI TOCH" zei madame
„O, die Wopke! Die durft!"
Angenietje... en de muziek
Rex!
Ankie en Pankie
Kerstboom

* t.o pag 129: Paginagrote advertentie van Het gouden voorleesboek 1e druk 1959
* t.o pag 766: Dezelfde paginagrote advertentie van Het gouden voorleesboek 1e druk 1959
 


 
"Jaargang" 1961 Moeder-Vrouwenpost
t/m augustus
Verhalen 1961

Alle losse nummers van het vakblad Moeder 1934-1961
aanklikken
Vrouwenpost
Christelijk tijdschrift
pagina in opbouw
Zoals boven reeds vermeld is Vrouwenpost een voortzetting van het vooroorlogse Christelijk Vrouwenleven. In de jaren 1941 en 1942 is het min of meer opgenomen in het deftigere blad Wij jonge vrouwen. Na 1945 is dat niet meer verschenen vanwege de langdurige slechte papierkwaliteit. Vrouwenpost verschijnt aanvankelijk eenmaal per veertien dagen bij uitgevers Bosch & Keuning N.V. te Baarn. Vanaf 6 October 1949 wordt het een maandblad. De 5e jaargang eindigt met nr 19 op 17 September 1949. Vanaf October 1949 begint dan de 6e jaargang, een belangrijk moment voor alle vrouwen van Nederland, getuige de aankondiging in het laatste veertiendaagse nummer uit September 1949.
 
 
 
Nog niet alle jaargangen zijn compleet voorhanden. En dan ook alleen maar losse uitgaven en geen ingebonden jaargangen. Er is per jaargang vanaf 1949 een passend foudraal beschikbaar om de losse tijdschriften in te bewaren. Net als bij Moeder onder het 1e nummer van een jaargang (voor zover voorhanden) de relevante items mbt Van de Hulst en de doorlinken naar de volledige weergave.Jaargang 5, 1949

veertiendaags, 19 nummers van Januari t/m September 1949

Jaargang 6, 1949-1950

maandelijks van October 1949 - September 1950
• Nr.5 pag. 102 Recensie Herinneringen van een schoolmeester, 2e druk 1949
• Nr 7 pag. 152: Recensie In 't kraaiennest, wrsch. 4e druk 1948 (Bosch & Keuning)
• Nr 11 pag. 247: Recensie Bijbel voor de jeugd door J. E.Kuiper, illustraties W.G. van de Hulst jr
• Nr. 13 pag. 249 en 295: Over prot. chr. auteurs na 1945 in 'Contact' en 'Ontmoeting'
• Nr 17 pag. 405: Advertentie In 't kraaiennest, 4e druk
• Nr 19 pag. 439: Vrouwenpost wordt maandblad

Tot nu toe nog géén bijdragen van Van de Hulst in de voorhanden nummers
   
Jaargang 7, 1950-1951
maandelijks van October 1950 - September 1951
Jaargang 8, 1951-1952
maandelijks van October 1951 - September 1952
   
• Nr 5 pag. 237: Advertentie Eén alleen is maar verdrietig met enkele liedteksten van W.G. van de Hulst.
• Nr 6 pag. 285: Recensie Het nieuwe voorleesboek 1e druk 1950
• Nr 8 pag. 381: Recensie Moeders levenskunst 1e druk zj (1951)
• Nr 8 pag. 385: Advertentie In 't kraaiennest 5e druk 1951
• Nr 9 pag. 433: Advertentie C.Rijnsdorp In drie etappen 1e dr. 1951
• Nr 11pag. 524-525: Recensie C.Rijnsdorp In drie etappen 1e druk
   
Jaargang 9, 1952-1953
maandelijks van October 1952 - September 1953
Jaargang 10, 1953-1954
maandelijks van October 1953 - September 1954
Nr.3 pag. 107: Recensie Van Hollandse jongens in de Franse tijd en Van Hollandse jongens in de Duitse tijd
(Nog) géén bijdragen mbt Van de Hulst
Nr 6 pag. achterpagina: Advertentie Van Hollandse jongens in de Franse tijd en Van Hollandse jongens in de Duitse tijd
Nr 7 pag. pag. 294 en 295: Tijdschrift Ontmoeting over christelijke letterkundigen

 
Jaargang 11, 1954-1955
maandelijks van October 1954 - September 1955
Jaargang 12, 1955-1956
maandelijks van October 1955 - September 1956
Nr 1 pag 27: Recensie Rozemarijntje en de oude juffrouw
(verder géén bijdragen mbt Van de Hulst)
Géén bijdragen mbt Van de Hulst in de nrs. 2,3, 7-12
   
Jaargang 13, 1955-1956
maandelijks van October 1955 - September 1956
Jaargang 14, 1956-1957
maandelijks van October 1956 - September 1957
Géén bijdragen mbt Van de Hulst in nrs 5 en 8
Géén bijdragen in nr 5
   
Jaargang 17, October-december 1957
Mogelijk is er nog een kleine laatste jaargang 15
van October-December 1957
 

Vanaf 1958 is Vrouwenpost opgegaan in Moeder-Vrouwenpost (zie boven)