Recensies (pagina in opbouw)

Sinds jaar en dag wordt over boeken geschreven. Met meer of minder kritiek wordt de inhoud onder de loep genomen en al naar gelang de bevindingen wordt een schrijversprodukt geprezen of verketterd. Daar ontkomt W.G. van de Hulst ook niet aan. Het zal duidelijk zijn dat het laatste nauwelijks voorkomt. Hoogstens waar een criticaster zich verzet tegen Christelijke lectuur of tegen fragmenten uit gedateerde heruitgaven. Bijna uitsluitend is er lof en waardering.
De oudere recensies komen overwegend uit tijdschriften van Christelijke signatuur zoals 'Op den uitkijk', 'Ons tijdschrift', 'Moeder' enz. Als later - mede door toedoen van W.G. van de Hulst - het kinderboek is opgenomen in de 'echte' literatuur zijn er ook verschillende kinderliteratuurtijdschriften die recensies publiceren.

Boek (alfabetisch)
Titel recensie
Recensent

Locatie

De Kruisvlag in Top 1e druk 6e zendingszondag 11 juni 1933 H.A. de Boer Azn. Kind en Zondag, maandblad van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, G.F. Callenbach Nijkerk, mei 1933, nr 5, pag. 176-177
Een held 3e druk Bespreking Kerstuitgaven 1933 Dr. G.P.Marang Kind en Zondag, maandblad van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, G.F. Callenbach Nijkerk, november 1933, nr 11 pag. 423
Het kind en zijn boek 1e druk Het kinderboek; het bellemeisje in het huis van de literatuur? Over de literatuuropvattingen van W.G. van de Hulst. Harry Bekkering Literatuur zonder leeftijd. Tijdschrift voor de studie van kinder- en jeugdliteratuur. (Voorheen documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur) 11e jaargang nr 41 (lente 1997) p.139-145 ISSN 0929 8274
Karakter - Kennis - Kunst Karakter - Kennis - Kunst J.H. v. R. Timotheüs - Christelijk Weekblad jaargang 34 - 1928 pag. B 50
Prins Willem, Vader des Vaderlnds 1e druk Van Boeken en Tijdschriften Dr. G.P.Marang Kind en Zondag, maandblad van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, G.F. Callenbach Nijkerk, januari 1933, nr 1, pag. 13
Prins Willem, Vader des Vaderlnds 1e druk Van Boeken en Tijdschriften H.A. de Boer Azn. Kind en Zondag, maandblad van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, G.F. Callenbach Nijkerk, maart 1933, nr 3, pag. 102 en 1033
Van een klein meisje en een grote klok 7e druk Bespreking Kerstuitgaven 1933 Dr. G.P.Marang Kind en Zondag, maandblad van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, G.F. Callenbach Nijkerk, november 1933, nr 11 pag. 423
Rozemarijntje 1e druk Bespreking Kerstuitgaven 1933 Dr. G.P.Marang Kind en Zondag, maandblad van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, G.F. Callenbach Nijkerk, november 1933, nr 11 pag. 426
Er op of er onder 4e druk Bespreking Kerstuitgaven 1933 Dr. G.P.Marang Kind en Zondag, maandblad van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, G.F. Callenbach Nijkerk, november 1933, nr 11 pag. 426
Ouwe Bram 9e druk Bespreking Kerstuitgaven 1933 Dr. G.P.Marang Kind en Zondag, maandblad van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, G.F. Callenbach Nijkerk, november 1933, nr 11 pag. 426
Zoo'n vreemde jongen 5e druk Bespreking Kerstuitgaven 1933 Dr. G.P.Marang Kind en Zondag, maandblad van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, G.F. Callenbach Nijkerk, november 1933, nr 11 pag. 426
Peerke en z'n kameraden 5e druk Bespreking Kerstuitgaven 1933 Dr. G.P.Marang Kind en Zondag, maandblad van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, G.F. Callenbach Nijkerk, november 1933, nr 11 pag. 426
Het grote voorleesboek Een boek als een wonder Prof. Dr. J. Waterink Moeder, vakblad voor moeders Jaargang 1948 No. 2 Februari pag. 69
Het vertellen Vertellen aan kinderen N.N. Moeder 1949 pag 83
Uit het Winter-Wonderland Uit het Winter-Wonderland J.M.Vr. Moeder 1949 pag 83