Recensie door A.Wapenaar (?) in het Zondagsblad behoorende bij De Rotterdammer 2 februari no 5 jaargang 1929

Advertentie Timotheüs - Geïllustreerd Weekblad, no 8 Jaargang 34 - 24 november 1928

Recensie Timotheüs - Geïllustreerd Weekblad, no 8 Jaargang 34 - 24 november 1928