Recensie 'In de Zon' door P.Keuning in
'Meisjesleven, Christelijk tijdschrift voor onze vrouwelijke jeugd, tweede jaargang no 13 - 1 januari 1920 pag. 154-156