W.G. van de Hulst-scholen
(Onderdeel in opbouw)
Naast de 'oorspronkelijke' W.G. van de Hulst-school aan de Jutfaseweg in Utrecht
zijn her en der in het land scholen vernoemd naar onze bekende kinderboekenschrijver.

Terug naar diversen

 

Utrecht, Jutfaseweg
test
Uit de Atlas van A.Grolman

De bewaarschool aan de Jutfaseweg 1915
De bewaarschool aan de Jutfaseweg 1915Een groep kinderen van de bewaarschool aan de Jutfaseweg 137 is op deze zomerse foto uit 1915 vereeuwigd. De meisjes dragen witte schortjes en hoedjes, de jongens een pet en een korte broek. Verschillende jongetjes hebben een kruiwagentje, een paar meisjes een pop als speelgoed. Links achter zit de juffrouw, in een donkere jurk gekleed. Rechts staat een wat ouder meisje, dat vermoedelijk haar assistente was.

Het gebouw van de bewaarschool werd op 3 augustus 1908 tezamen met de aangrenzende Diaconieschool in gebruik genomen. Deze Nederlands Hervormde Diaconieschool nr. 4, die al sedert 1858 aan de Jutfaseweg gehuisvest was, zij het aanvankelijk een stuk zuidelijker, was opgezet voor de kinderen van de steenovenarbeiders uit Buiten Tolsteeg.

De stad Utrecht kende zes hervormde diaconiescholen - sinds 1913 aangeduid als Nederlands Hervormde gemeentescholen - waarvan de eerste twee al in 1748 gesticht waren met als doel de kinderen van arme bedeelde lidmaten ‘die leefden als het woeste heydendom zonder kennis van god en godsdienst buyten alle burgerlijke bekwaamheden ruw en losbandig’ weer op het juiste pad te krijgen.

De eerste tijd na de oprichting in 1858 had het schooltje aan het eind van de Jutfaseweg - een gebied dat ook wel ‘het schrale end’ werd genoemd - een dubbelfunctie: de kleuters gingen alleen in de zomer naar de bewaarschool, terwijl de oudere kinderen het diaconieonderwijs in de winterperiode volgden. Dit had te maken met het feit dat deze oudere kinderen tijdens de zomerperiode - zes maanden was geen uitzondering - moesten werken in de pan- en steenovens waar ook hun ouders als fabrieksarbeiders hun dagen sleten. Het kinderwetje van Van Houten uit 1874, dat kinderen verbood in fabrieken te werken, zal in die situatie weinig verandering hebben gebracht, want er was nauwelijks controle. Kinderarbeid werd pas teruggedrongen na de invoering van de leerplicht in 1901, maar uitgebannen was het fenomeen ook toen nog niet. In 1915, toen deze foto gemaakt werd, was W.G. van de Hulst -later bekend geworden als kinderboekenschrijver - hoofdonderwijzer aan deze school. Ook hij constateerde dat het nog moeilijk was om de kinderen ’s zomers, als er veel werk was op de steenfabrieken, op school te krijgen.

Het gebouw van de bewaarschool op de foto staat er niet meer. In 1981 werd het hele complex - inmiddels herdoopt tot W.G. van de Hulstschool - gesloopt, behalve de twee markante Jugendstilpoortjes, die nog steeds aan de Jutfaseweg staan.

De Utrechtse kunstenaar Anthony E. Grolman (1843-1926) legde een enorme collectie van prentbriefkaarten, aquarellen, foto's, etsen en litho's aan. Deze geordende verzameling geeft een goed beeld van de stad Utrecht en haar directe omgeving rond 1900. Tekst: Jetty en Paul Krijnen. Reacties: P.Krijnen@casema.nl. Reproductie en restauratie: Foto Verhoeff www.verhoeff.com de pasfoto specialist Bron: Ons Utrecht

1978 foto uit het Utrechts archief
1980 foto uit het Utrechts archief


De W.G. van de Hulstschool aan de Jutfaseweg in maart 1994
eigen foto's
Impressie Jutfaseweg met Google Earth
Jugendstil aan de Jutfaseweg

Amsterdam, Mosstraat

 
Opening van de W.G. van de Hulstschool aan de Mosstraat in Amsterdam-Noord op 4 juli 1950


 
Handgemaakte omslag met feestlied bij gelegenheid van de ingebruikname van de
W.G. van de Hulst-school aan de Mosstraat in Amsterdam-Noord op 4 juli 1950

 
De W.G. van de Hulst-school Amsterdam-Noord in februari 1996, nu in gebruik als moskeeruimte
W.G.van de Hulstschool Beverwijk


Kerstboekjes 1970
Google Earth geeft een impressie van de Kingsfordsmithstraat in Beverwijk

Documenten Gemeente Beverwijk
Waarschijnlijk wordt de school nu anders gebruikt
 
Epe, Hoge Weerd
Uit de schoolgids: Sinds het begin van de school (1967) draagt onze school deze naam naar de bekende schrijver W.G. van de Hulst. De school wordt bestuurd door:Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Epe.
De van de Hulstschool is één van de drie christelijke scholen, allen naar kinderboekschrijvers genoemd. De andere christelijke scholen zijn: De Anne de Vries en de K. Norel. Deze namen zijn bedacht door P.J. van Helden, oud schoolhoofd.Jubileumtegeltje 75 jaar Christelijk nationaal onderwijs in Epe