Nederlandsch Godsdienstig Traktaatgenootschap (1821-1934)
Nederlands Godsdienstig Genootschap 'De Lichtdrager' (1934-1968)
 
Bij het Nederlandsch Godsdienstig Traktaatgenootschap en het Nederlands Godsdienstig Genootschap 'De Lichtdrager' zijn een viertal boekwerkjes van W.G. van de Hulst uitgegeven: Zonnige Paschen (1910), Het verhaal van den kurassier (1912), Jet, die de oudste was (1917) en Een leugen (1930). Ook zijn vanaf 1927 Bijbelse Almanakken uitgegeven waarin naar alle waarschijnlijkheid ook enkele publicaties van Van de Hulst zijn verschenen.
Op de website Inventaris Archief Nederlandse Christen Vrouwen Bond (1928-1998) is door Mevr. M.A.Urbanus-Kamper van het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam over het ontstaan en de beëindiging van beide genootschappen geschreven. Hieronder enkele relevante fragmenten. Daarbij ontstaat dan weer direct de vraag wanneer de naam 'De Lichtdrager' ontstond omdat het boekje Een leugen in 1930 is uitgegeven en op 22 februari 1934 ! over een fusie tot 'De Lichtdrager' wordt gesproken.
 
 
 

Voor deze site relevante uitgaven van het Nederlandsch Godsdienstig Traktaatgenootschap (1821-1934) en het Nederlands Godsdienstig Genootschap 'De Lichtdrager' (1934-1968). De boekjes zijn zeer sober uigevoerd waarbij vormgeving, illustraties en materiaal zeer goedkoop zijn gehouden. Geen wonder dat de boekjes dan ook ƒ 5,- per 100 exemplaren kosten en in de 'reklame' zelfs ƒ 3,- per 100!
Op een later tijdstip zal nog het één en ander omtrent de Bijbel Kiosk Vereniging worden toegevoegd.
 
J.L. - Meta - 15,5x11,5 - 32 pag. 1896
 

Dr. E.Laurillard - De vuurtoren - 15,5x11,5 - 32 pag. zj

De vuurtoren - achterzijde
 
Dr. E. Laureard - 't Mislukte pistoolschot
Y.D. Muller Massis - Wat de liefde tot Christus vermag
J.H. Wiersma - Op een hofsteê
J.H. Wiersma - Mijn kerstboom uit het Oude Testament
 
Aletta Hoog - Paaschboekje - 15,5x11,5 - 32 pag. zj
Paaschboekje - achterzijde
 
Johanna - Vrouw Bakker's eerste Paaschfeest
Johanna - Toch nog paasfeest
Dr. E. Barger - Na dezen
H.J. Hana - Nieuw leven
E.R. - Haar laatste Paaschfeest
Mevr. W. - Een ongedachte zegen
Mevr. W. - Hij leeft
Jhr. Dr. M.F. van Lennep - Een groene Paschen
Betsy - Leven uit den Dood
Aletta Hoog - Een levende Heer in den Hemel
W.G. van de Hulst - Zonnige Paschen
J.Henze - Kajarnak
Rechab - Kinderen van ééne Moeder
Quirina - Kan Moeder op Paschen niet blij zijn?
A.J. Hoogenbirk - Opstanding en leven
 
W.G. van de Hulst - Zonnige Paschen - 15,5x11,5 - 32 pag. 1910
 
Het verhaal van den kurassier - 1912
 
Jet, die de oudste was - 1917
De Lichtdrager - Reeks „Kerstlicht"
 
 1e uitgave 1930


4e uitgave


6e uitgave waarvoor mogelijk door grote afname géén oorspronkelijke omslagen meer voorhanden zijn geweest

klik voor titelpagina


Een leugen?


Uitgegeven door het Nederlandsch Godsdienstig Genootschap "De Lichtdrager", Stadhouderskade 137 te Amsterdam in de reeks Kerstlicht - Kerstverhalen voor volwassenen.
In den handel gebracht door N.V. D.B. Centen's Uitgevers-Mij, O.Z.Voorburgwal 115 - Amsterdam ter gelegenheid van het Kerstfeest 1930. Nb: Er zijn ook edities waarin de tekst staat: In den handel gebracht door W. ten Have N.V. Kalverstraat 154, Amsterdam

[1e druk 1930]

1e druk 1930 17,5x12 - 16 pag. geniet.
Per stuk 10 cent; bij 50 ex. à 7½ cent; bij 100 ex. à 6½ cent
In ieder geval 6 uitgaven

In de reeks verschenen bij D.B. Centen verschillende boekjes, gedeeltelijk in dezelfde uitvoering


Overzicht 'Kerstlicht-reeks'
Klik voor vergroting
1 Een leugen? - W.G. van de Hulst
(Vijfde uitgave)
2-3 En God beschikte... - Kerstnovelle van
Mej. J.L.F.de Liefde
4-5 Uit onveilige tijden - Kerstverhaal uit Oud-Engeland door Ds. J.A. Visscher
6-7 Een bakschipper houdt wacht -
door Ds. J.K.Lofvers
8-9 Vergeving.... -
door P.Mons
Kerstgedachten (in den tegenwoordige tijd) -
door Roel Houwink
.

Vervolg Reeks „Kerstlicht" 10 - 14
 
 
10 Nelly van Hoorn - Het geheim van den ouden Peter - 15,5x11,5 - 32 pag. zj
 
11 J.L.F. de Liefde - Eppo's viool - 15,5x11,5 - 32 pag. zj
 

12 Ds. G.P. Klijn - Bij Bleezer wordt het licht gerepareerd
 
13 D.A. Cramer-Schaap - Moro 18,5x12,5 - 32 pag. zj
 

14 Ds. G.P. Klijn - Kerstfeest bij Brakke - 15,5x11,5 - 32 pag. zj