Goet Frisch Claer
G.F.Callenbach       


Tussen 1920 en 1934 geeft Uitgeverij G.F.Callenbach een nieuwe serie boekjes uit die herdrukken zijn van vaak al een tijdje uitverkochte boeken. Onder anderen ook de 2e (en 3e) druk van W.G. van de Hulst Stille dingen met als omslag de tekening van (waarschijnlijk) Frans van Noorden die eerder voor de omslag van Grootmoedertje was gebruikt.
De naam van de serie is afkomstig van het logo van de uitgeverij G.F.Callenbach uit ca 1900 van de hand van A.C.Rünckel waarover op de site van de Familiestichting Callenbach-Meerburg wordt geschreven.
.

 

Achterop de stofomslag van De oude Bijbel van Cornelia (pseudoniem van S.E. Buddingh) staat het fraai versierd logo met daaronder de bedoeling van de serie Goet Frisch Claer

Jacques Dane & Tonnis E.Musschenga beschrijven de serie in hun boek Door boekband bekoord
   
De internet-site Het geheugen van Nederland geeft de prachtige boekenlegger van
G.F.Callenbach weer met wel zeer summiere gegevens.
De tweede en derde druk van Stille dingen van W.G. van de Hulst verschijnen in deze fraaie serie, weliswaar in verschillende bandjes met verder identieke inhoud met de omslagtekening van (waarschijnlijk) Frans van Noorden.
Hieronder het exemplaar uit de Koninklijke Bibliotheek (Delpher), de voor- en achterkant van de stofomslag.


    
   
De boekwerkjes (2e en 3e druk) van Van de Hulst zonder stofomslagen in verschillende uitvoeringen.

2e druk
            
ook 2e druk
                    
De drie ruggetjes


3e druk


Recensie door A. M. ( Anthonia Margaretha Lindeboom-de Jong) in Christelijk Vrouwenleven 1920 4e jaargang pag 264In de Catalogussen van G.F.callenbach, Nijkerk van 1920 tot 1934 wordt uiteraard uitvoerig aandacht geschonken aan de serie. Aanvankelijk in 1920 een achttal boekwerkjes, in 1924 al 16 titels en in de bloeitijd rond 1930 rond de 24 titels. Uiteindelijk omvat de hele serie 34 titels. In de catalogussen worden de de boekjes meestal in eenzelfde soort lay-out weergegeven, uiteraard steeds uitgebreider. Hieronder enkele voorbeelden uit 1920, 1921, 1924 en 1930. De laatste beschrijving van de serie Goet Frisch Claer is uit de catalogus van 1934.

Callenbach-Catalogus 1920
pagina 29 en 30 met 8 titels

Catalogus Callenbach voorjaar 1921
met 8 titels
Callenbach-catalogus 1924 met 16 titels
Callenbach-Catalogus 1930 pagina 4 - 8 (24 titels)
De laatste beschrijving van de serie Goet Frisch Claer is uit de catalogus van 1934 met 34 titels
 
Het was aanvankelijk de bedoeling van de uitgever om uitsluitend ''gebonden in geheel linnen bandjes'' uit te geven met '' voor ieder deeltje een eigen stempelbandje, zoodat de eenheid van formaat (ca 12x16 cm) toch een mooie verscheidenheid werd''. Maar zoals het in het leven van uitgevers meestal gaat komt er toch een grote verscheidenheid aan bandjes mét stofomslag, zónder stofomslag met mooie stempelbandjes, ingenaaide boekjes met zeer kwetsbare papieren omslagen en gecartonnerde uitvoeringen met opgeplakte omslagen.

In een streven naar volledigheid hieronder de eerste aanzet voor een totaaloverzicht van alle boekjes in de diverse uitvoeringen. Meestal de stofomslagen en/of de (linnen) bandjes. In de advertenties van Callenbach worden de delen van de serie (bijna) altijd gerangschikt op de schrijversnaam. Na het totaaloverzicht van de beschikbare deeltjes een meer gedetaillerd overzicht met de verdere gegevens als drukvermelding, prijzen, aantal pagina's, illustratoren enz. Voor uw bijdragen in de vorm van aanvullingen, afbeeldingen enz. al vast mijn grote erkentelijkheid.
 
Terug naar Stille dingen   


01
ADELPHA
JONGE LEVENS
01
ADELPHA
JONGE LEVENS
01
ADELPHA
JONGE LEVENS
01
ADELPHA
JONGE LEVENS
02
D. ALCOCK
ALS SCHAPEN TER
SLACHTING
03
C. BEIJER
ANASTASIA
04
C. BEIJER
DE SCHAAPHERDER
04
C. BEIJER
DE SCHAAPHERDER
       
04
C. BEIJER
DE SCHAAPHERDER
04
C. BEIJER
DE SCHAAPHERDER

05
HELENE CHRISTALLER
IN DIENST VAN ZIJN
ZENDER

05
HELENE CHRISTALLER
IN DIENST VAN ZIJN
ZENDER
       
05
HELENE CHRISTALLER
IN DIENST VAN ZIJN
ZENDER
05
HELENE CHRISTALLER
IN DIENST VAN ZIJN
ZENDER
06
RALPH CONNOR
DE HEMELLOODS
06
RALPH CONNOR
DE HEMELLOODS
     
07
CORNELIA
BELIJDENIS EN LEVEN
07
CORNELIA
BELIJDENIS EN LEVEN
07
CORNELIA
BELIJDENIS EN LEVEN
07
CORNELIA
BELIJDENIS EN LEVEN
       
08
CORNELIA
DE OUDE BIJBEL
08
CORNELIA
DE OUDE BIJBEL
08
CORNELIA
DE OUDE BIJBEL
09
W.J.D.VAN DIJCK
SELCART - EPISODE UIT DE VERVOLGING
09
W.J.D.VAN DIJCK
SELCART
10
GUSTAV HARDERS
JAALAAN
11
SILAS K. HOCKING
HET VERTRAPTE KRUIS
12
Jonkvr. A. VAN HOGENDORP
JULIANA VAN STOLBERG
       
13
W. G. VAN DE HULST
STILLE DINGEN
13
W. G. VAN DE HULST
STILLE DINGEN
13
W. G. VAN DE HULST
STILLE DINGEN
13
W. G. VAN DE HULST
STILLE DINGEN
   
14
Dr. A. J. Th. JONKER
VOOR DONKERE DAGEN
15
J. DE LIEFDE
DE PLAATSVERVANGER
15
J. DE LIEFDE
DE PLAATSVERVANGER
16
J. DE LIEFDE
DE SCHERPSCHUTTER
VAN ST. MARTIN
       
16
J. DE LIEFDE
DE SCHERPSCHUTTER
VAN ST. MARTIN
17
E. VON MALTZAHN
OP VASTEN GROND
17
E. VON MALTZAHN
OP VASTEN GROND
17
E. VON MALTZAHN
OP VASTEN GROND
       
   
17
E. VON MALTZAHN
OP VASTEN GROND
18
NICOLAAS
DE PASTORIE VAN
NØDDEBO
   
       
19
NICOLAAS
MIJN VROUW EN IK
20
K. PAPKE
EEN OFFER
21
RUNA
DE OUDE DOMINEE
VAN HORNSJÓ
22
JOH. P. RUYS
MARTHA'S BRUIDSDAGEN
       
23
W.SCHIPPERS
DE VONDELING
24
W. SCHIPPERS
EEN ZEEMANSVROUW
25
W. SCHIPPERS
DE ZOON VAN SCHIPPER HOLTING
25
W. SCHIPPERS
DE ZOON VAN SCHIPPER HOLTING
       
 
26
W.SCHIPPERS
HET UILENNEST
26
W.SCHIPPERS
HET UILENNEST
 
27
W. SCHMIDT
AETHELBURGA
27
W. SCHMIDT
AETHELBURGA
27
W. SCHMIDT
AETHELBURGA
.28
ERNST SCHRILL
TWEEMAAL GESTORVEN
29
D.SPECKMANN
DE GOUDEN POORT
       
30
D. SPECKMANN
OP DEN LOOHOF
31
HESBA STRETTON DIENSTKNECHTEN DES KONINGS
32
GUY THORNE
EN HET WAS NACHT
32
GUY THORNE
EN HET WAS NACHT
       
32
GUY THORNE
EN HET WAS NACHT
32
GUY THORNE
EN HET WAS NACHT
33
JAN VELTMAN
BAJE EN HAAR KERKJE
34
ZELANDIA
OP EN OM DEN EIKENHOF
 


   
ADELPHA
JONGE LEVENS
2e druk
Prijs ing. f 0.50; geb. f 0.90

Achter het pseudoniem Adelpha gaat mevrouw Catharina Callenbach-van Gheel Gildemeester, schrijfster van kinderboeken schuil. Zij was gehuwd met dominee Koos Callenbach, zoon van de oprichter van de uitgeverij Callenbach.
D. ALCOCK
ALS SCHAPEN TER
SLACHTING
2e druk
Prijs ing. f 0.80; geb. f 1.20.
 
C. BEIJER
ANASTASIA
2e druk
Prijs ing. f 1.—; geb.J 1.10.
 
C. BEI JER
DE SCHAAPHERDER
Vertaald door L. Bilckmann
2e druk
Geillustreerd
Prijs ing 10.40; geb. f 0.80.
 
HELENE CHRISTALLER
IN DIENST VAN ZIJN
ZENDER
3e druk
Prijs ing. f 0.70; geb. f.1.10.
 
RALPH CONNOR
DE HEMELLOODS
3e druk
Prijs ing. 0.70; geb. f 1.10.
 
CORNELIA
BELIJDENIS EN LEVEN
8e druk
Prijs ing. f 0.70; geb. f 1.10.
 
CORNELIA
DE OUDE BIJBEL
7e druk
Prijs ing. f 0.60; geb. f 1.—.
 
W.J.D.VAN DIJCK
SELCART _ EPISODE UIT DE VERVOLGING
4e druk 1932
Prijs ing. )>&); geb. ƒ1,10
 
GUSTAV HARDERS
JAALAAN
2e druk.
Prijs ing. f 0.70; geb. f 1.10.
 
SILAS K. HOCKING
HET VERTRAPTE KRUIS
2e druk.
Prijs ing. f 0.80 ; geb, f 1.20.
 
Jonkvr. A. VAN HOGENDORP
JULIANA VAN STOLBERG
2e druk.
Prijs ing. f 0.80 ; geb. f 1.20.
 
W. G. VAN DE HULST
STILLE DINGEN
2e druk.
Prijs ing. f 0.80 ; geb. f 1.20.
 
Dr. A. J. Th. JONKER
VOOR
DONKERE DAGEN
4e druk.
Prijs ing. f 0.50 ; geb. f 0.90.
 
J. DE LIEFDE
DE PLAATSVERVANGER
5e druk.
Prijs ing. f 0.40; geb. £ 0.80.
 
J. DE LIEFDE
DE SCHERPSCHUTTER
VAN
ST. MARTIN
4e druk.
Prijs ing. f 0.60; geb. f1,-
 
E. VON MALTZAHN
OP VASTEN GROND
4e druk.
Prijs ing. f 1.— ; geb. f 1.40.
 
NICOLAAS
DE PASTORIE VAN
NC)DDEBO
5e druk.
Prijs ing. f 0.80; geb. f 1.20.
 
K. PAPKE
EEN OFFER
2e druk.
Prijs ing. f 0.80; geb. f 1.20.
 
RUNA DE OUDE DOMINEE
VAN HORNSJÓ
2e druk.
Prijs ing. f 0.50; geb. f 0.90.
 
 
2e druk.
Prijs ing. f 1.10; geb. f 1.50.
 
W.SCHIPPERS
DE VONDELING
2e drk
Prijs ing. ƒ0.70; geb. ƒ1,10.
 
W. SCHIPPERS
DE ZOON VAN SCHIPPER HOLTING
3e druk.
Prijs ing. f 0.60; geb. f 1.00.
 
W.SCHIPPER
EEN ZEEMANSVROUW
3e druk
Prijs ing. ƒ0.70; geb. ƒ1,10.
 
W. SCHIPPERS
HET UILENNEST
6e druk.
Prijs ing. f 0.30; geb. f 1.20.
 
W. SCHMIDT
AETHELBURGA
Een verhaal uit den Angel-Saksischen tijd.
2 deelen. 2e druk.
Prijs ing. f 1.00; geb. f 1.80.
 
   
   
ERNST SCHRILL
TWEEMAAL GESTORVEN
2e druk.
Prijs ing. f 0.80; geb. f 1.20.
 
   
D. SPECKMANN
DE GOUDEN POORT
3e druk.
Prijs ing. f 0.70; geb. f 1.10.
 
D. SPECKMANN
OP DEN LOOHOF
2e druk.
Prijs ingen. f 0.80; geb. f 1.20
 

HESBA STRETTON DIENSTKNECHTEN DES KONINGS2e druk

 
GUY THORNE
EN HET WAS NACHT
2e druk.
Prijs ing. f 0.70 ; geb. f 1.10.
 
JAN VELTMAN
BAJE EN HAAR VOLKJE
 
ZELANDIA
OP EN OM DEN EIKENHOF
2e druk.
Prijs ing. f 0.50 ; geb. f 0.90.
 
   


 
 

Cornelia, „De Oude Bijbel”. Thorne, „En het was nacht”. C. Beyer, „Anastasia”.

J. D. WIELENGA.
De Reformatie, 26 januari 1923, p. 8.