Terug naar index
De kleine vuurtoren
1927 - 1961

(pagina in opbouw)

Jeugdboekengids, uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels met medewerking van het studie-centrum voor jeugdbibliotheken. De 1e uitgave is in 1927 met als bedoeling " het samenbrengen van boeken die voor het kind een prettig bezit zijn en voldoen aan de eischen door ouderen èn door de jeugd gesteld'.
In verschillende rubrieken (bakerrijmpjes, leesboekjes, verhalen voor jongens en meisjes, jonge mensen, kunst, geschiedenis etc) wordt weergegeven welke boeken in de loop van het jaar zijn verschenen. Ook worden al spoedig supplementen uitgegeven met ook nog eens lange reeksen aanvullingen.
De kleine vuurtoren verschijnt vanaf 1927 en gaat in 1961 over in Boek en Jeugd . In Literatuur zonder leeftijd 71 (2006), blz. 35-54. is een bijdrage van Wilma van der Pennen en Julienne van den Heuvel opgenomen: Van De kleine vuurtoren naar Boek en Jeugd online: een indruk van 80 jaar jeugdboekengids. Er wordt een historisch overzicht gegeven van deze jeugdboekengidsen en de beide eindredacteuren geven aan wat hun selectie- en beoordelingscriteria zijn. Met toestemming van de auteurs mag het artikel op deze site integraal worden opgenomen door hier aan te klikken.

Ter gelegenheid van de 50e kinderboekenweek in 2004 plaatst het Friesch Dagblad een artikel van Jant van der Weg  waarin o.a. over De kleine vuurtoren en Boek en jeugd wordt gesproken: "Kinderen van voor en vlak na de Tweede Wereldoorlog waren verstoken van allerlei fraaie uitgaven en feestelijke activiteiten. Leespromotie, het eigenlijke doel van de Kinderboekenweek - die met zijn tien dagen geen week is - was destijds nog niet echt aan de orde. Wel waren er individuele personen als Nellie van Kol, Nynke van Hichtum en T. Hellinga-Zwart, die het belang van lezen zagen en over kinderboeken schreven. In die vooroorlogse jaren verscheen eveneens de eerste gids in kinderboekenland, De kleine vuurtoren (1927), een voorloper, zou je kunnen zeggen, van de latere Boek en Jeugdgidsen. Van leespromotie door officiële instituties was echter nog geen sprake.
De Boek- en Jeugdgidsen brengen ons bij het naoorlogse Bureau Boek en Jeugd, dat later lange tijd de uitgever van deze gidsen werd. In 1951 werd er een Congres Boek en Jeugd gehouden, waar werd besproken hoe belangrijk het kinder- en jeugdboek eigenlijk wel was. Naar aanleiding van dit congres werd een jaar later het Bureau opgericht, waar het toen allemaal is begonnen: de aandacht voor boeken, de invloed die ze op kinderen hebben en de inspanning om juist de goede boeken te promoten." (.....)

Hieronder de voorhanden uitgaven met daarbij een aantal relevante gegevens, meestal de titel, enkele gegevens en in een paar zinnen een korte beschrijving van de inhoud van het boek.
 
De kleine vuurtoren verscheen in 1927, 1932, 1934, 1939, 1949, 1951, 1954, 1956, 1958, 1960 en 1961. Supplementen in 1928, 1936, 1952, 1955, 1957 en 1959. (3e voetnoot van het artikel: Van De kleine vuurtoren naar Boek en Jeugd online: een indruk van 80 jaar jeugdboekengids).


1932


pag 21 Grote Bertus en kleine Bertus
pag 22 Van den boozen koster
pag 28 In 't kraaiennest; Jaap Holm en z'n vrinden; Niek van den bovenmeester; Peerke en z'n kameraden


1936 supplement


pag 9 Inde Soet Suikerbol deel I en II (met illustratie afb. 221)
pag 10 Rozemarijntj; Rozemarijntje naar school
pag 15 jaap Holm en z'n vrinden

1949


pag 4 Het grote voorleesboek (met omslagillustratie); Uit het winter-wonderlad (4e druk)
pag 5 Er was eens.... (met medew. van Van de Hulst )
pag 8 In de Soet Suikerbol (De Standaard, 7 delen); de pruikenmaker en de prins (met kleine illustratie)
pag 11 Het nieuwe boek voor de jeugd 3e druk (waarin verhaal Van de Hulst)
pag 13 Bruun de beer 8e druk; Kareltje 4e druk; Het plekje dat niemand wist 5e druk; Het wegje in het koren 9e druk
pag 13 van Van de Hulst junior: Wilhelmus
pag 15 Rozemarijnte7e druk; Rozemarijntje naar school 9e druk; Rozemarijntje en rooie Pier 4e druk; Rozemarijntje en de zwarte jongen
pag 17 Jaap Holm en z'n vrinden 14e druk
pag 23 In 't Kraaiennest 4e druk; Niek van de bovenmeester 16e druk; Peerke en z'n kameraden 8e druk
pag 49 Bijbelse vertellingen 8e druk; De Bijbelse geschiedenissen 10e druk; Joh.E.Kuiper; Bijbel voor de jeugd - Ill. W.G. van de Hulst jr
pag 50 Klaas 2e druk (met kleine illustratie)1951

pag 9 Het nieuwe voorleesboek; Er was eens... (medew. Van de Hulst)
pag 13 In de Soete Suikerbol (7 delen); De pruikenmaker en de prins (2e druk)
pag 19 Allemaal katjes 9e druk; Anneke en de sik 6e druk; Annelies 1e druk; Fik 12e druk; Het klompje dat op het water dreef 3e druk; Van de boze koster 11e druk;
pag 19 Van de Hulst jr: Tippeltje 3e druk;
pag 22 Rozemarijntje 9e druk; Rozemarijntje naar school 11e druk; Rozemarijntje en Rooie Pier 5e druk; Rozemarijntje en de zwarte jongen 2e druk
pag 25 Gerdientje 9e druk
pag 32 Ergens in de wijde wereld 5e druk; In 't kraaiennest 4e druk; Niek van de bovenmeester 16e druk; Ouwe Bram 13e druk; peerke en z'n kameraden 8e druk
pag 59-60 Bijbelse vertellingen 8e druk; De Bijbelse geschiedenissen 10e druk; Joh.E.Kuiper; Bijbel voor de jeugd - Ill. W.G. van de Hulst jr
pag 62 Klaas 2e druk
pag 66 Helden van de dag (met een verhaal W.G. van de Hulst)1952 supplement


pag 17 Van Hollandse jongens in de Franse tijd 8e druk
pag 18 Illustraties van de Hulst jr bij: Van Hollandse jongens in de Duitse tijd (A.Romijn)

1954
pag 13 Het grote voorleesboek 3e druk; In de Soete Suikerbol (7 delen); De pruikenmaker en de prins 2e druk
pag 16 Serie Voor onze kleinen
pag 28-29 Ergens in de wijde wereld 6e druk; Gerdientje 9e druk; In 't kraaiennest 6e druk; Jaap Holm en z'n vrinden 16e druk; Rozemarijntje 10e druk; Rozemarijntje naar school 11e druk; Rozemarijntje en Rooie Pier 5e druk; Rozemarijntje en de zwarte jongen 2e druk; Rozemarijntje en de oude juffrouw 2e druk
pag 32 Kees van Dam-serie, ill. Van de Hulst jr
pag 38 K. Norel: Houen jongens!, ill. Van de Hulst jr
pag 53 Van Hollandse jongens in de Franse tijd 8e druk
pag 55 Illustraties van de Hulst jr bij: Van Hollandse jongens in de Duitse tijd (A.Romijn)
pag 68 Bijbelse vertellingen 10e druk; De Bijbelse geschiedenissen 10e druk; Joh.E.Kuiper; Bijbel voor de jeugd - Ill. W.G. van de Hulst jr 3e druk
pag 72 Klaas 2e druk1955 supplement


pag 12 Niek van de bovenmeester 24e druk

1956


pag 13 Het grote voorleesboek 3e druk; Het nieuwe voorleesboek 2e druk; In de Soete Suikerbol (7 delen); De pruikenmaker en de prins 3e druk
pag 17 Serie Voor onze kleinen
pag 29-30 Gerdientje 10e druk; Jaap Holm en z'n vrinden; Niek van de bovenmeester 24e druk; Rozemarijntje 10e druk; Rozemarijntje naar school 13e druk; Rozemarijntje en Rooie Pier 7e druk; Rozemarijntje en de zwarte jongen 4e druk; Rozemarijntje en de oude juffrouw 2e druk
pag 53 Van Hollandse jongens in de Franse tijd 9e druk
pag 68 Bijbelse vertellingen 11e druk; De Bijbelse geschiedenissen 12e druk; Joh.E.Kuiper; Bijbel voor de jeugd - Ill. W.G. van de Hulst jr 3e druk
pag 72 Klaas 2e druk


1957 supplement


géén aanvullingen in dit supplement

1958


pag 14 Het grote voorleesboek 3e druk; Het nieuwe voorleesboek 2e druk; In de Soete Suikerbol (7 delen); De pruikenmaker en de prins 3e druk
pag 17 Serie Voor onze kleinen
pag 31 Gerdientje 10e druk; Jaap Holm en z'n vrinden 18e druk; Niek van de bovenmeester 29e druk; Peerke en z'n kameraden 11e druk; Rozemarijntje 12e druk; Rozemarijntje naar school 14e druk; Rozemarijntje en Rooie Pier 8e druk; Rozemarijntje en de zwarte jongen 4e druk; Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk
pag 56 Van Hollandse jongens in de Franse tijd 11e druk
pag 69 Bijbelse vertellingen 13e druk; De Bijbelse geschiedenissen 12e druk; Joh.E.Kuiper; Bijbel voor de jeugd - Ill. W.G. van de Hulst jr 4e druk
pag 73 Klaas 2e druk


1959 supplement


pag 6 Het Gouden Voorleesboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig schrijversjubileum van W.G. van de Hulst Zomer & Keuning ƒ17,50

1960

pag 8 Het Gouden Voorleesboek ; De pruikenmaker en de prins 4e druk
pag 9 Serie Voor onze kleinen
pag 16 Niek van de bovenmeester 29e druk; Rozemarijntje 13e druk; Rozemarijntje naar school 15e druk; Rozemarijntje en Rooie Pier 8e druk; Rozemarijntje en de zwarte jongen 5e druk; Rozemarijntje en de oude juffrouw 4e druk
pag 16 waarom de tram stil stond (Van de Hulst jr)1961

pag 8 het nieuwe voorleesboek (Zomer & Keuning); Inde Soete Suikerbol  (De Standaard); Uit het Winterwonderland (5e druk, Van Goor)
pag 9 Serie Voor onze kleinen: Fik; Kleine zwerver; Van de boze koster; Het plekje dat niemand wist; Het wegje in het koren; Kareltje
pag 14 Jaap Holm en z'n vrinden 17e druk; Rozemarijntje 14e druk
pag 22 Van Hollandse jongens in de Franse tijd 11e druk
pag 29 Klaas 2e druk (Ploegsma)