terug                           
De Boekenwereld - G.F. Callenbach, Nijkerk
Gids voor iedereen die boeken voor zichzelf of anderen wensch te koopen

Uitgegeven vanaf ca 1898 tot in de 30 jaren van de vorige eeuw
met een schat aan achtergrondinformatie over uitgegeven boeken.


N0. 49 - Nov. 1923

terug