Advertentie 3e druk op de achterflap van de roman van G. Mulder: Wacht u voor de hond
Serie Opgang - Bosch & Keuning N. V. Baarn