Eén alleen....
Een nieuwe zangbundel door Aug. Weiss en J,C. Andreae met medewerking van Ferd. Timmermans.
Uitgegeven bij D.A.Daamen's Uitgevers Maatschappij N.V. - 's Gravenhage
[1e druk 1933]
1e druk 1933 - grootformaat 28,5x21,5 1933 - 176 pag. geb. ƒ3,50, ingen, ƒ2,75

Liederen op muziek van J.W. van Setten (hieronder uit de 2e druk)

25 Maartsche buien
26 Sneeuwklokje
37 Als de gele blad'ren vallen