Home
Kalenders en almanakken

In verschillende kalenders en almanakken zijn bijdragen van W.G. van de Hulst verschenen. Van de allervroegste publicaties is nog niet alles voorhanden. Ze zijn bekend uit verwijzingen vanuit de bijdragen in schoolboekjes, vanuit bronnen of archieven. Naast de algemene kalendergegevens en overige wetenswaardigheden werden in de almanakken en kalenders vaak nog een aantal gedichten en vertellingen opgenomen, waaronder die van Van de Hulst. De scheurkalenders hadden - zoals bekend - voor iedere dag tekstjes die soms over meerdere dagen een verhaal vormden met aan het slot van ieder dag het uiterst vervelende 'Wordt vervolgd'. Je moest dan wel een hééle dag wachten om te weten hoe het verhaal verder ging!! De kalenderblokken werden op vaak zeer fraaie schilden gelijmd, soms werden ze ook als kleine blokboekjes uitgegeven.

 


Kalender voor Jong Nederland

G.F. Callenbach Nijkerk 1911-1915


In de Callenbach-catalogus van het najaar 1910 wordt de eerste Kalender voor Jong Nederland aangekondigd. Daan van der Kaaden noemt deze kalenders in Zoeken naar de ziel op pag 106 e.v. Scheurkalender van Callenbach met tekstjes van W.G. van de Hulst.


In het Museum Catharijne-Convent te Utrecht bevindt zich de originele tekening van het fraaie eerste schild door Onno Geerling,
voorstellende ''de jonge Thimotheüs, onderwijs ontvangende''


Kalender voor Jong Nederland 1911In de Najaars-catalogus 1911 van Callenbach, Nijkerk de aankondiging van de volgende kalender 1912.
'' Het mooi gedrukte schild stelt voor „Samuel door God geroepen, komt bij Eli's legerstede''.
(Géén afbeelding voorhanden.)


In de najaars-catalogus 1912 wordt gerept van de gunstige ontvangst.
De nieuwe kalender voor 1913 heeft als motief voor het schild ''David als herdersknaap''.
(Géén afbeelding voorhanden).

In het najaar van 1913 wordt de vierde jaargang 1914 aangekondigd en tevens een afbeelding van de kalender weergegeven..


 

En ook eind 1914 wordt aangegeven dat ''niet meer over een proefneming behoeft te worden gesproken''
als aankondiging van de 5e editie in 1915 met hetzelfde schild in de bijzondere reliefdruk.En dat is dan meteen ook het einde van de Kalender voor Jong Nederland, zoals aangegeven in de najaars-catalogus 1915. In 1916 zal de kalender niet meer verschijnen. Vast en zeker zullen de tegenvallende verkoopcijfers de oorzaak zijn, maar het zijn ook zeer moeilijke tijden, midden in de 1e Wereldoorlog. En meerkleurendruk is kostbaar, zeker voor de veelal zeer karig bemiddelde ''kleyne luyden' vaak niet op te brengen.
In het najaar 1918 verzucht de uitgever:De scheurkalender Eben-Haëzer wordt nog iets langer uitgegeven, in 1917 de 25e. Voor zover mij bekend zijn in deze kalenders geen bijdragen van Van de Hulst opgenomen.
Voortzetting komt er niet meer van, wel kunnen de afbeeldingen - die meestal permanent eigendom werden van
de uitgever - nog voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals de getuigschriften uit 1921 laten zien.


Tenslotte wat de bijdragen van W.G. van de Hulst betreft, kom ik voorlopig niet verder dan wat Daan van der Kaaden aangeeft: In 1911: 20 tekstjes, in 1912: 24 tekstjes, in 1913 24 tekstjes en hetzelfde aantal in 1914. We mogen er van uit gaan dat in 1915 ook wel tekstjes van Van de Hulst zijn geplaatst. Meetal vormen de tekstjes zoals bij Als het klokje zeven slaat vervolgverhalen. Welke verhalen het zijn, is me tot nu toe nog niet bekend.

Wel weten we uit een aantal schoolboekjes dat er een aantal versjes in de Kalender voor Jong Nederland zijn gepubliceerd.

Daar wordt meestal onderaan de versjes deze kalender als bron genoemd, soms ook wel aangeduid met 'Kalender Jong Holland'.
(Door het aanklikken is de link naar de gedichtenverzichten gelegd)
Als de gele blad'ren vallen (De kalender voor Jong Nederland)
Als de herfstwind met de bladeren speelt (Kalender Jong Nederland)
Het zonnetje in maart (Kalender Jong Nederland)
Lientje en Mientje in het hooiland (Kalender Jong Holland (!))
Maartsche buien (Kalender voor Jong Nederland)
Sneeuwklokje (Versje uit: De Kalender Jong Nederland voor 1911)
Van twee roodborstjes (Kalender voor Jong Nederland 1911)

Soortgelijke bronvermelingen van verhaaltjes uit de kalender moet ik nog nagaan in de schoolboekjes. Handiger zou natuurlijk het raadplegen van de betreffende kalenders zelf zijn, tot nu toe heb ik ze nog niet onder ogen gehad. (juni 2018)Bijbelsche Almanak
Nederlandsch Godsdienstig Traktaatgenootschap - De Heer C.A.Spin,
Firma Metzler & Basting, nadien D.B. Centen en W.ten Have, Amsterdam
                                                                                                                        Home


Bijbelsche Almanak, uitgegeven voor de jaren 1828 - 1951 door het  Nederlandsch Godsdienstig Traktaatgenootschap bij de Heer C.A.Spin (1828-1858), Firma Metzler & Basting (1858-1873 nadien bij D.B. Centen te Amsterdam en tenslotte W. ten Have, Amsterdam. Waarschijnlijk vanaf 1938 onder verantwoordelijkheid het Nederlandsch Godsdienstig Genootschap ''De Lichtdrager'' uitgegeven. (Bij dit genootschap zijn ook de Van de Hulst-boekjes 'Een leugen', 'Het verhaal van den Kurassier 1812', 'Jet die de oudste was' en 'Zonnige Paschen' uitgegeven).
De almanakjes (formaat ca 9x13) bevatten naast de kalendergegevens ook bijbelroosters, enkele liederen, gedichten en teksten. Hieronder een aantal uitgaven in soms verschillende uitvoeringen vanaf 1834 met o.a. uit 1914 Alleen?, uit 1926 Van den duiventoren en uit 1929 „Nog erger!” door W.G. van de Hulst geschreven
.                                                                                                                        Almanak 1834
11x9 - 64 pag.
Almanak 1834
titelpagina
Almanak 1848
11,5x9,25 - 64 pag
Almanak 1848
titelpagina
       
Almanak 1859
13,5x8,5 - 64 pag.
Almanak 1859
titelpagina
Almanak 1860
13,5x8,5 - 62 pag.
Almanak 1860
titelpagina
     
Almanak 1862
13,5x8,5 - 64 pag
Almanak 1862
titelpagina
Almanak 1863
13,5x8,5 - 64 pag
Almanak 1863
titelpagina
   
Almanak 1864
13,5x8,5 - 80 pag.
Almanak 1864
titelpagina
Almanak 1866
13,5x8,5 - 80 pag.
Almanak 1866
titelpagina
       
. Almanak 1869
12,5x8,5 - 96 pag. ing.
Almanak 1869
titelpagina
. Almanak 1870
12,5x8,5 - 96 pag. ing.
Almanak 1870
titelpagina
       
. Almanak 1871
12,5x8,5 - 96 pag. ing
Almanak 1871
titelpagina
Almanak 1872
12,5x8,5 - 96 pag. ing
Almanak 1872
titelpagina
       
Almanak 1873
12,5x8,5 - 96 pag. geb.
Almanak 1873
titelpagina
Almanak 1877
12,5x8,5 - 96 pag. ing.
Almanak 1877
titelpagina
     
Almanak 1879
12,5x8,5 - 96 pag. ing.
Almanak 1879
titelpagina
Almanak 1881
12,5x8,5 - 96 pag. ing.
Almanak 1881
titelpagina
     
Almanak 1884
12,5x8,5 - 96 pag. gebonden
Almanak 1884
titelpagina
Almanak 1884a
12,5x8,5 - 96 pag. ing.
Almanak 1884a
titelpagina
       
Almanak 1885
12,5x8,5 - 96 pag. geb.
Almanak 1885
titelpagina
Almanak 1885a
12,5x8,5 - 96 pag. ing.
Almanak 1885a
titelpagina
       
Almanak 1886
12,5x8,5 - 96 pag. ing.
Almanak 1886
titelpagina
Almanak 1887
12,5x8,5 - 96 pag. ing.
Almanak 1887
titelpagina
       
Almanak 1888
12,5x8,5 - 96 pag. ing.
Almanak 1888
titelpagina
Almanak 1889
12,5x8,5 - 96 pag. ing.
Almanak 1889,
titelpagina
     

.

Almanak 1890
12,5x8 - 96 pag. ing.
Almanak 1890,
titelpagina
Almanak 1891
12,5x8,5 - 95 pag. geb.

Almanak 1891
titelpagina
       
Almanak 1892
12,5x8,5 - 95 pag. geb.

Almanak 1892
titelpagina
Almanak 1893
12,5x8,5 - 95 pag. ing.

Almanak 1893
titelpagina
     
Almanak 1894
12,5x8,5 - 95 pag. geb.

Almanak 1894
naast titelpagina
Almanak 1895
12,5x8,5 - 95 pag. geb.

Almanak 1895
titelpagina
     
Almanak 1897
12,5x8,5 - 95 pag. geb.

Almanak 1897,
titelpagina
Almanak 1897a
12,5x8,5 - 95 pag. ing.

Almanak 1897a
titelpagina
       

Almanak 1898
12,5x8,5 - 95 pag. ing.

Almanak 1898,
titelpagina
Almanak 1899
12,5x8,5 - 95 pag. ing.

Almanak 1899
titelpagina
     
Almanak 1900
12,5x8,5 - 95 pag. ing.
Almanak 1900
titelpagina
Almanak 1901
12,5x8,5 - 95 pag. ing.
Almanak 1901
titelpagina
       
Almanak 1904
12,5x8,5 - 95 pag. ing.
Almanak 1904
titelpagina
Almanak 1905
12,5x8,5 - 95 pag. ing.
Almanak 1905
titelpagina
       
Almanak 1906
12,5x8,5 - 95 pag. ing.
Almanak 1906
titelpagina
Almanak 1907
12,5x8,5 - 95 pag. ing.
Almanak 1907
titelpagina
       
Almanak 1908
12,5x8,5 - 95 pag. ing.
Almanak 1908
titelpagina
Almanak 1909
12,5x8,5 - 95 pag. ing.
Almanak 1909
titelpagina
   
Almanak 1910
12,5x8,5 - 95 pag. ing.
Almanak 1910
titelpagina
Almanak 1911
12,5x8,5 - 95 pag. ing
Almanak 1911
titelpagina
     
Almanak 1914
12,5x8,5 - 95 pag. ing
Pag. 42-48 Alleen ?
Almanak 1914
titelpagina

Verhaal: Alleen?
Almanak 1918a
12,5x8 - 95 pag. geb.
Géén bijdragen Van de Hulst

Almanak 1918a
titelpagina
     
Ook een Almanak 1918b
12,5x8 - 93 pag. ing.
Géén bijdragen Van de Hulst
Almanak 1918b
titelpagina
Nog een Almanak 1918c
12,5x8 - 93 pag. ing.
Géén bijdragen Van de Hulst
Almanak 1918c
titelpagina
     
Almanak 1919a
12,5x8 - 93 pag. ing.
Géén bijdragen Van de Hulst
Almanak 1919a
titelpagina
Almanak 1919b
12,5x8 - 93 pag. ing.
Géén bijdragen Van de Hulst
Almanak 1919b
titelpagina
     
Almanak 1920
12,5x8 - 95 pag. ing.
Géén bijdragen Van de Hulst
Amanak 1920
titelpagina
Almanak 1921a
12,5x8 - 95 pag. geb.
Géén bijdragen Van de Hulst
Almanak 1921a
titelpagina
   

Almanak 1921b
12,5x8 - 95 pag. ing.
Géén bijdragen Van de Hulst

Almanak 1921b
titelpagina
Almanak 1922
12,5x8 - 95 pag. ing.
Géén bijdragen Van de Hulst
Almanak 1922
titelpagina
       
Almanak 1923
12,5x8 - 95 pag. gebonden
Géén bijdragen Van de Hulst
Almanak 1923
titelpagina
Almanak 1923
12,5x8 - 95 pag. ing.
Géén bijdragen Van de Hulst
Almanak 1923
titelpagina
       
   
    Almanak 1924
13x8,5 - 95 pag. ing.
Géén bijdragen Van de Hulst

Almanak 1924
titelpagina
   
Almanak 1926a
13x8,5 - 95 pag. gebonden.
Pag. 62-73 Van den duiventoren
Almanak 1926a
titelpagina

Verhaal Van den duiventoren

Almanak 1926b
13x8,5 - 95 pag. ingenaaid
Pag. 62-73 Van den duiventoren
Almanak 1926b
titelpagina
Verhaal Van den duiventoren
       
Jubileum-almanak 1928a 13x8,5 - 95 pag. gebonden.
Géén bijdragen Van de Hulst
Jubileum-almanak 1928a titelpagina Jubileum-almanak 1928b
13x8,5 - 95 pag. ingenaaid.
Géén bijdragen Van de Hulst
Jubileum-almanak 1928b
titelpagina
     
   
Almanak 1929
13x9 - 92. pag. ing.
Pag. 74-83 het verhaal „Nog erger!”


Almanak 1929
titelpagina

Verhaal „Nog erger!”
   
   
Almanak 1930
13,5x9 - 94 pag. gebonden.
Géén bijdragen Van de Hulst

Almanak 1930
titelpagina
Almanak 1930a
13,5x9 - 94 pag. ingenaaid
Géén bijdragen Van de Hulst

Almanak 1930a
titelpagina
   
Almanak 1931
13,5x9 - 94 pag. ing
Géén bijdragen Van de Hulst
Almanak 1931
titelpagina
Almanak 1932
13,5x9 - 94 pag. ing
Géén bijdragen Van de Hulst
Almanak 1932
titelpagina
   
Almanak 1933
13,5x9 - 94 pag. gecart.
Géén bijdragen Van de Hulst

Almanak 1933
titelpagina
Almanak 1934
13,5x9 - 94 pag. ing
Géén bijdragen Van de Hulst

Almanak 1934
titelpagina
   
Almanak 1935
13,5x9 - 94 pag. ing
Géén bijdragen Van de Hulst

Almanak 1935
titelpagina
Almanak 1936
13,5x9 - 94 pag. ing
Géén bijdragen Van de Hulst

Almanak 1936
titelpagina
   
Almanak 1937
13,5x9 - 94 pag. ing
Géén bijdragen Van de Hulst

Almanak 1937
titelpagina
Almanak 1938
13,5x9 - 94 pag. ing
Géén bijdragen Van de Hulst

Almanak 1938
titelpagina
   
Almanak 1939
13,5x9 - 96 pag. ing
Géén bijdragen Van de Hulst
Almanak 1939
titelpagina
Almanak 1940
13,5x9 - 96 pag. ing
Géén bijdragen Van de Hulst
Almanak 1940
titelpagina
   
   
Almanak 1946
13,5x9 - 96 pag. ing
Géén bijdragen Van de Hulst
Almanak 1946
titelpagina
Almanak 1948
13,5x9,5 - 120 pag. geb.
Géén bijdragen Van de Hulst
Almanak 1948
titelpagina
 
Artikel uit Timotheüs Jaargang 1927-1928
 
Bijdrage van P.N. Holtrop in ''Aspecten van het reveil in druk'' over de uitgave van de
Bijbelsche Almanak van 1827 - 1951


Almanak voor de Jeugd
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch


Ook de 'Almanak voor de jeugd' voor en ten behoeve van de Weesinrichting Neerbosch kent bijdragen van Van de Hulst.
In verwijzingen in schoolboekjes wordt deze almanak een aantal keren genoemd.
Waar nog meer in deze fraai uitgegeven almanakken werk van Van de Hulst is gepubliceerd is (me) niet bekend,
in ieder geval een verhaal in de Almanak 1929: Zalig zijn de barmhartigen. .


Home
Almanak 1889 Almanak 1890
Almanak 1895 Almanak 1898
Almanak 1899 Almanak 1900

 

Almanak 1901
Almanak 1902
Almanak 1903Almanak 1904
Almanak 1905
Almanak 1906Almanak 1907
Almanak 1908
Almanak 1909
Almanak 1910
Almanak 1911
Almanak 1912
Almanak 1913
óók Almanak 1913 inhoud identiek
Almanak 1914
 
Almanak 1917
Almanak 1918
Almanak 1919
Almanak 1920
Almanak 1921
Almanak 1922
Almanak 1923
Almanak 1924
Almanak 1925

Almanak 1926
Almanak 1927
Almanak 1928


Almanak 1929
Verhaal: Zalig zijn de barmhartigen

Almanak 1930
Almanak 1931
Almanak 1932
Almanak 1933
Almanak 1934
Almanak 1935
Almanak 1936
Almanak 1937

Almanak 1938
Almanak 1939
Almanak 1940

Almanak 1941
Almanak 1942
Almanak 1943
 
Home    
Als het klokje zeven slaat
Mazijk's Uitgeversbureau Rotterdam
1951-1965Met het weinige eigen voorhanden materiaal - vier kalenderboekjes, een kalenderschild, wat advertenties en nog wat info van fam. Van de Hulst en enkele verzamelaars - was nauwelijks een geheel samen te stellen. Toen kwam in december 2008 een mail van mevr. Wil Hordijk uit Baarn, de dochter van de vroegere eigenaar van Van Mazijk's Uitgevers bureau te Rotterdam, Dhr. G. de Valk. Diens echtgenote - Mevr. Stein de Valk-van Eijsden - was in 1950 de bedenkster van de kalender. Zij is nog maar kort geleden op hoge leeftijd overleden.

Mevr. Wil Hordijk heeft nagenog de hele serie boekjes voorhanden die ik welwillend ter inzage kon krijgen om zo een bijna volledig overzicht van het aandeel van W.G. van de Hulst te kunnen weergeven. Daarbij wordt ook het grote aandeel van Mevr. Stein de Valk - van Eijsden zelf zichtbaar, naast natuurlijk de bijdragen van talloze andere geliefde verhaaltjesschrijvers  en -schrijfsters, bekende en minder bekende.

Van Mazijk was in die jaren een kleine Rotterdamse uitgeverij van met name christelijke boeken en (scheur)kalenders en wilde nu ook aan het jeugdige volkje iets geschikts aanbieden. Een aantal schrijvers en schrijfsters werd benaderd en gerenomeerde kinderboekenauteurs als W.G. van de Hulst, Anne de Vries (maar enkele jaren), Nel Verschoor- van der Vlis, Marian Hesper-Sint, Greet Gilhuis-Smitskamp en Annie de Moor-Ringnalda zegden hun medewerking toe om het idee van Stein de Valk-van Eijsden gestalte te geven.
Mevr. Wil Hordijk uit Baarn met de voorhanden
kalendersblokjes en -boekjes Als het klokje zeven slaat,
uitgegeven bij Van Mazijk van 1951-1965

Het werden op een fraai geillustreerd schild geplakte scheurkalenderblokjes met 365 blaadjes.Voor de jonge kinderen iedere dag een verhaaltje, rijmpje of puzzeltje op de achterkant. Het is niet verwonderlijk dat daarvan nauwelijks iets is bewaard gebleven, mede door het krantenpapierachtige materiaal. Ook van de kleurige kartonnen schilden van de hand van W.G. van de Hulst jr zijn nauwelijks exemplaren voorhanden. Vanaf 1957 werden tegelijkertijd kalenderblokboekjes uitgegeven. Weliswaar zeer kwetsbare bundeltjes maar toch goed te bewaren.


 


Mevr. S. de Valk-van Eijsden
* 1912 -  † 2008Stein de Valk-van Eijsden heeft naast haar aanzienlijk aandeel in de kalenders Als het klokje zeven slaat veel bijdragen geleverd voor het damestijdschrift Margriet in de rubriek Aan moeders schoot, vergelijkbaar met het blad Moeder waarin W.G. van de Hulst jarenlang korte verhaaltjes publiceerde. Verder zijn van Stein de valk-van Eijsden een tweetal kinderboekjes bij J.N. Voorhoeve verschenen: Opoe Karbies en Het geheim van de heidekuil.
 

Dhr. G. de Valk
* 1912 -  † 1975


Het geheim van de heidekuil
Uitg. J.N. Voorhoeve         
Opoe Karbies
Uitg. J.N. Voorhoeve
                                                                     

Nog vóór het eerste kalenderbegin in 1951 werd in een recensie van de mede-auteur Greet Gilhuis-Smitskamp in het tijdschrift Moeder, december 1950 uitvoerig aandacht geschonken aan de vorm en inhoud van deze noviteit in kalenderland. Greet Gilhuis-Smitskamp verontschuldigt zich voor de bespreking van de kalender waaaraan ze zelf heeft meegewerkt.
De prijs van de kalenders is relatief laag. In 1951 waarschijnlijk nog onder de ƒ2.00, zoals Greet Gilhuis-Smitskamp vermeldt, in 1954 ƒ2,25. In het jaar 1957 (of al in 1956) zijn de kalenderblokken ook in boekvorm verkrijgbaar. De prijs is dan resp. ƒ2,45 en ƒ3,00 en in 1961 moet men ƒ2,75 of ƒ3,50 betalen voor Als het klokje zeven slaat.In de eerste drie jaren 1951-1953 wordt per maand een auteur aan het woord gelaten in hun diverse bijdragen. Uit het totaaloverzicht als onderliggende pagina blijkt dat daarvan soms wordt afgeweken, mogelijk omdat nog niet voor elke maand een auteur zich heeft aangemeld. Uit onderstaand schrijven van W.G. van de Hulst aan Dhr. de Valk van Van Mazijk's Uitgeverij te Rotterdam op 12 juni 1952 valt op te maken hoe uiterst zorgvuldig Van de Hulst met zijn toegezegde bijdragen omgaat.Vanaf 1954 wordt het maandprincipe al losgelaten en wordt naast rangschikking per jaargetijde en andere feestelijkheden in de loop van het jaar de samenstelling vrij willekeurig. Wel valt in het totaaloverzicht op dat W.G. van de Hulst in ieder geval de vertelling bij het schild van de kalender voor zijn rekening neemt. Volgens de berichtgeveing zijn de oplagen zeer aanzienlijk. Te zijner tijd volgen mogelijk nog concrete cijfers. Onderstaande intekenlijsten uit 1954 en 1957 spreken boekdelen.


 
 
 


In de biografie over W.G. van de Hulst Zoeken naar de ziel van Daan van der Kaaden wordt per jaar heel summier weergegeven hoeveel bijdragen in Als het klokje zeven slaat van de hand van Van de Hulst zijn. En vaak wordt ook ''aantal onbekend'' opgegeven. In onderstaand overzicht kunnen - met voorlopig nog 1956 en 1961 als uitzondering - nu alle bijdragen van Van de Hulst aan de kalenderboekjes zichtbaar worden. Jammer genoeg kan van de kalenderschilden van W.G. van de Hulst jr maar heel weinig worden getoond om de eenvoudige reden dat die nauwelijks beschikbaar zijn. Hopelijk komt daar in de loop van de tijd nog eens iets meer boven water. Of liever natuurlijk van zolders, uit archieven of uit antiquariaten. Wat voorhanden is of herleidbaar uit kalenderboekjes zelf is hieronder opgenomen. Verder worden alle bijdragen van Van de Hulst aangegeven die in het totaaloverzicht rood zijn aangegeven. Alles wat de initiatiefneemster van de kalenders - Stein de Valk-van Eijsden  - heeft bijgedragen is daar in blauw aangegeven.


Van 1951 tot en met 1955 zijn allen maar blokjes voor de kalenderschilden uitgegeven, mogelijk ook in 1956.


Vanaf 1957 werden zowel schilden met blok als kalenderblokken in boekvorm uitgegeven. De boekjes - allen in dezelfde rode uitvoering - hebben vanaf 1961 een kleine illustratie met twee kinderkopjes op de voorkant.


 
 Als het klokje zeven slaat - overzicht bijdragen van W.G. van de Hulst van 1951 - 1965
Zie ook totaaloverzicht

Schild onbekend

   
Januari 1951 De verhaaltjes in deze maand zijn geschreven door W.G. van de Hulst
1/1-2/1 Ineke en de eenden
3/1  Kareltjes luchtballon
4/1  Muziek
5/1  In de regen
6/1   Fik is boos
7/1-8/1 Huisje bouwen
9/1 Zwart-Jan
10/1  Een muisje vertelt
11/1-13/1   Lange Lijs
14/1  In de dierentuin
15/1   Juffrouw Spin vertelt
16/1     Elsje
17/1   De domme kikker
18/1 De vogels en de bladeren
19/1-20/1 Spek
21/1   De snoepster
22/1-24/1 De appels van de dokter
25/1 Het jonge vogeltje
26/1  Het eigenwijze biggetje
27/1   Ha-ha-ha! Die dommers!
28/1 De bij en de bloem
29/1  Op de kar van de bakker
30/1   In het berenhol
31/1 Miep en het kleine vogeltje
          
                    
      

1952

Zie ook totaaloverzicht


Schild onbekend

Maart 1952 De verhaaltjes in deze maand zijn geschreven door  W.G. van de Hulst
1/3 Domme jongens
2/3-3/3             In de lantaarn
4/3-6/3       Naar de markt
7/3    Voor het raam
8/3  Versje: Gijs, - eigenwijs
9/3-10/3  Jantje
11/3-12/3   Vier zusjes
13/3   Op reis
14/3-15/3   Lies
16/3  Joris
17/3-19/3     Een mooi spel
20/3   Duizend korreltjes
21/3-22/3   Arme hond
23/3  Versje: Grote Jans en kleine Jans
24/3-26/3  Drie kleine domoren
27/3    Tineke is morgen jarig
28/3-31/3        Ik ben een kikker
  
 

1953

Zie ook totaaloverzicht


Schild onbekend

December 1953  De verhaaltjes in deze maand zijn geschreven door W.G. van de Hulst
1/12-5/12     Sint Nicolaas en Giesbert, de fopper – W.G. van de Hulst
6/12-8/12     Wim – W.G. van de Hulst
9/12   Net goed! – W.G. van de Hulst
10/12-12/12  Bello – W.G. van de Hulst 
13/12    Versje: Sneeuw – W.G. van de Hulst (niet aangegeven)
14/12-17/12 Mira, de mees – W.G. van de Hulst
18/12-19/12 Kareltje en de ijsbeer - W.G. van de Hulst 
20/12-22/12 Twee vrinden - W.G. van de Hulst 
23/12-25/12  Kerstmis - W.G. van de Hulst 
26/12-28/12 “Flip, niet doen!” - W.G. van de Hulst 
29/12-30/12 Tineke en de boze wind - W.G. van de Hulst

                 


1954

Zie ook totaaloverzicht


Schild onbekend

5/1-6/1     Nero, de grote hond – W.G. van de Hulst
7/1-8/1   De knoop van de juffrouw - W.G. van de Hulst
12/1-14/1  Het brood - W.G. van de Hulst
19/1-21/1   De blije salamander - W.G. van de Hulst
26/1-27/1    De eigenwijze huismus - W.G. van de Hulst
9/2       Het vinkje - W.G. van de Hulst
11/2     Zul je me geen kwaad doen? - W.G. van de Hulst
16/2-19/2 Er was een droge greppel in het land - W.G. van de Hulst
23/2-24/2 Ik ben de wind - W.G. van de Hulst
1/10  Versje: Als de gele blad’ren vallen – W.G. van de Hulst
2/11-5/11   De tent – W.G. van de Hulst
16/11-18/11  Meerijden - W.G. van de Hulst
23/11-25/11  Bas en Bonko – W.G. van de Hulst
              

1955

Zie ook totaaloverzicht

5/1-6/1 Als het klokje zeven slaat… – W.G. van de Hulst  
10/1-12/1   Vervolg: Als het klokje zeven slaat… – W.G. van de Hulst
1/2-3/2    Witte bonen en bruine bonen – W.G. van de Hulst
1/3-3/3    De tent – W.G. van de Hulst
14/4-15/4      Toen de juffrouw jarig was – W.G. van de Hulst
19/4-21/4   Kareltje – W.G. van de Hulst
26/4 Anneke en Janneke – W.G. van de Hulst
2/5-4/5  Ibo en Kwibo – W.G. van de Hulst
5/7-7/7 In de auto – W.G. van de Hulst
2/8 Kuno in de regen – W.G. van de Hulst
7/9-8/9 Poes – W.G. van de Hulst
5/10-6/10 Het stenen beeldje op de schoorsteen – W.G. van de Hulst
10/10  Versje: Eikels – W.G. van de Hulst
               
                
   
 

1956

Zie ook totaaloverzicht

Nog geen gegevens
 

1957

Zie ook totaaloverzicht

20/5 Bij het kalenderschild: Versje: In ’t weiland staat een hek – W.G. van de Hulst
21/5-26/5   Lentefeest – W.G. van de Hulst
           
 

1958

Zie ook totaaloverzicht

1/5-8/5 Brammetje – W.G. van de Hulst (Verhaal bij het schild van de kalender)
       
1959
Zie ook totaaloverzicht

1/5-19/5 Bij het schild van de kalender: Wij....! en de toverauto – W.G. Van de Hulst
   
 

1960

Zie ook totaaloverzicht
  
4/3-27/3   Bij de plaat van het schild: Als de wind vertelt – W.G. van de Hulst
Het verhaal gaat over de zes kleine plaatjs van het 'schild': 1 De kleine druktemakers,
2 Het geheim, 3 Het boek, 4 Donkere Harry, 5 en 6 Wie het eerste was
 
 

1961

Zie ook totaaloverzicht

Het schild behorende bij de kalender 1961, illustratie W.G. van de Hulst jr

Schutblad Als het klokje zeven slaat 1961
1 januari 1961 bij de illustratie van het kalenderschild1/1-16/1     Het ene varkentje en het andere    –  W.G. van de Hulst
Artikeltje uit het Maandblad Vrij en Blij 37e jaargang nr 1 pag 16
1962

Zie ook totaaloverzicht

Afbeelding W.G. van de Hulst jr van het schild uit 1962
 
1/1-17/1   Verhaal bij het schild:  “Vooruit jongens, naar bed!” –  W.G. van de Hulst
   

1963

Zie ook totaaloverzicht

Afbeelding  W.G. van de Hulst jr van het schild uit 1963
In deze kalender géén bijdragen van W.G. van de Hulst
1964

Zie ook totaaloverzicht
 

Afbeelding door W.G. van de Hulst jr van het schild voor de kalender van 1964

1 januari - 20 januari 1964   Klaas Vaak en de druktemakers W.G. van de Hulst


Beste Andries,
 
Ik heb onlangs (2013) een mooie kalender met schild gevonden.
Misschien wilt u de afbeelding gebruiken voor de site.
Het grappige is, dat er een kalenderblokje van 1965 op zit (origineel)
Zou het kunnen zijn dat er willekeurig schildjes werden gebruikt, en maakt niet uit welk jaar?.
 
Groetjes
 
Astrid Huizinga-Grijpstra


 


Dag Astrid,

Dat is weer een verrassing uit het hoge Noorden. Wees er maar zuinig op.
Maar.... er klopt natuurlijk iets niet. Je hebt vast al op de site bij Kalenders
gekeken. Je hebt zelf eerder 1965 aangeleverd met de koek-en-sopie-tent
op het schild.
Misschien hadden ze van 1964 nog wat schilden over om die in 1965 dan
maar te hergebruiken. Het verhaal Klaas vaak en de druktemakers hoort toch echt bij 1964.
Leuk gepuzzel weer. Of iemand heeft voor 1965 alleen maar een blokje gekocht en dat op
het schild van 1964 geplakt....
'k Zal het een en ander weer op de site verwerken.
Hartelijke groet,
Andries
1965

Zie ook totaaloverzicht
 
Afbeelding van het schild uit 1965
 
In deze laatste kalender 'Als het klokje zeven slaat' zijn géén bijdragen van Van de Hulst meer opgenomen.
 

Het schild behorende bij de kalender 1965, illustratie W.G. van de Hulst jr
Met dank aan Astrid Grijpstra voor de informatie
 
Het kalenderblokje op het schild 1965
 
Detail van het schild