Boekbespreking in het Zondagsblad De Standaard van Zaterdag 28 januari 1939
van Wie luistert er mee? door Nel van der Vlis met aandacht voor de kwaliteiten van W.G. van de Hulst