Schoolboeken 1


         Home                    

W.G. van de Hulst heeft zich als schoolmeester uiteraard dagelijks met het leren lezen bezig gehouden. Vanuit zijn professie heeft hij met een aantal mede-auteurs bij met name Uitgever P.Noordhoff te Groningen leesmethodes uitgebracht die generaties kinderen hebben doen leren lezen. De inhoud van 'Het mooie begin', 'Ons Nederlandsch', 'Lezen Leeren' en 'Ha...!Lezen!' staat velen in het geheugen gegrift. Daarnaast redigeerde Van de Hulst samen met anderen ook leesboekenseries als 'Serie Vrij en Blij' en 'Serie Wirtz' en werden zijn boeken opgenomen in prachtige series als 'Mijn Bibibliotheek' van Ten Brink en 'Voor 't kleine volkje' van Van Goor. Voorts verschenen in talrijke schoolboekjes (taal en geschiedenis) verhalen en gedichten van zijn hand, vaak ook fragmenten uit bestaande boeken onder een nieuwe titel.

Hieronder de beschrijving van de 'eigen' leesmethodes, de series met redactionele inbreng en het uitgebreide overzicht van al die grotere en kleinere series waar werk van Van de Hulst in te vinden is. Deze lange lijst blijft groeien omdat er nog nieuwe vondsten worden gedaan en ook omdat er weer nieuwe uitgaven zijn waarin verhalen en gedichten van W.G. van de Hulst zijn opgenomen.

Alfabetische volgorde. Klik op de titel.
Naar Schoolboeken 2Het mooie begin 1952
Boekjes voor het allereerste leesonderwijs, 2 deeltjes, 21x16,5. Uitgegeven bij P. Noordhoff N.V. Groningen (- Djakarta)
Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
[1e druk 1952]
2e druk 1955 - 34 pag. geniet ƒ1,-

[1e druk 1952]
2e druk 1955 - 34 pag. geniet ƒ1,-
[1e druk 1952]
3e druk 1961 - 34 pag. geniet ƒ1,35
[1e druk 1952]
3e druk 1961 - 34 pag. geniet ƒ1,35


Lezen Leeren 1918-1919
Lezen Leeren, een methode voor het aanvankelijk leesonderwijs, door D.Wouters en W.G. van de Hulst. De 1e druk van de serie van acht deeltjes verscheen vanaf 1918-1919 bij P. Noordhoff N.V. - Groningen (later ook Batavia, Djakarta) met 471 gekleurde illustraties van Tj. Bottema. Van de Hulst schreef de deeltjes 1, 4, 6 en 8. Er is ook een inleidingsboekje: 'Inleiding en enkele opmerkingen bij Lezen Leeren' met versieringen van Jac. Jongert. Er zijn zeer veel drukken verschenen, sommige deeltjes tot de 29e. Na 1945 komt een nieuwe editie op de markt waar de naam Wouters vervallen is. Deze boekjes zijn 'Herzien door W.G.van de Hulst'. Eerst nog de oude uitvoering in een andere kleur omslag, nadien met volledig nieuwe illustraties van W.G. van de Hulst Jr. Kort daarna wordt de blauwe kaft in de trant van eerdere series nogmaals vernieuwd door Van de Hulst jr.. Van de nieuwe serie van 8 deeltjes verscheen in ieder geval nog een 2e druk in 1964. Van deel 1 is een 4e druk bekend uit 1970. 
  

Inleiding en enkele opmerkingen
De 1e druk uit 1918 is integraal bij Delpher te bekijken
achterkant
Prospectus en inleiding bij de praktische leerstof van Lezen Leeren, 3e druk, 1927 ƒ0,40
achterkant
:

[1e druk 1918]
1e deel - 1e druk 1918 - 36 pag. ing
[1e druk 1918]
2e deel - 1e druk 1918 - 36 pag. ing
[1e druk 1918]
3e deel - 1e druk 1918 - 36 pag. ing
[1e druk 1918]
4e deel - 1e druk 1918 - 32 pag. ing.
 
 

 

 
[1e druk 1918]
6e deel - 1e druk 1918 - 48 pag. ing
   

'Lezen Leeren' in de volgende drukken
[1e druk 1918]
5e druk 1923 - 32 pag. ing.
8e druk 1927 - 32 pag. ing.
11e druk 1931 - 32 pag.
16e druk 1940 - 32 pag. ing.
[1e druk 1918]
3e druk 1921 - 32 pag. ing. ƒ0,70
5e druk 1923 - 32 pag. ing.

[1e druk 1918]
3e druk 1921 - 32 pag. ing. ƒ0,70
5e druk 1923 - 32 pag. ing.
13e druk 1934 32 pag. ing.
[1e druk 1918]
3e druk 1921 - 32 pag. ing. ƒ0,70
5e druk 1923 - 32 pag. ing.
[1e druk 1918]
5e druk 1924 - 48 pag. ing.
7e druk 1927 - 48 pag. ing
14e druk 1938 - 48 pag. ing.
[1e druk 1918]
2e druk 1920 - 48 pag. ing.
[1e druk 1918]
3e druk 1922 - 48 pag. ing. ƒ0.80
10e druk 1932 - 48 pag. ing.
[1e druk 1918]
9e druk 1931 - 48 pag. ing.

Lezen leeren voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië (zie voor vergrotingen en verdere gegevens bij internationaal)
[1e druk 1924]
1e druk 1924 32 pag. ing
[1e druk 1924]
1e druk integraal bij Delpher
[1e druk 1924]
1e druk 1924 36 pag. ing
[1e druk 1924]
1e druk 1924 36 pag. ing
Het Vaderland 20 juli 1924


[1e druk 1924]
1e druk 1924 48 pag. ing.
[1e druk 1924]
1e druk 1924 48 pag. ing.
   
[1e druk 1924]
1e druk 1924 48 pag. ing.
[1e druk 1924]
1e druk 1924 48 pag. ing.

Uit: Paedagogisch tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs Jaargang 22 - 1929


Tweede serie waarbij de dubbele ee is verdweenen... en met een andere omslagillustratie
[1e druk 1918]
16e druk 1940 - 32 pag. ing.
17e druk 1942 - 32 pag. gecart. ƒ0,65
[1e druk 1918]
16e druk 1938 - 32 pag. gecart.
18e druk 1942 - 32 pag. gecart. ƒ0,65
21e druk 1946 - 32 pag. ing. ƒ0.75
[1e druk 1918]
17e druk 1941 - 32 pag. gecart. ƒ0,65
[1e druk 1918]
12e druk 1934 - 32 pag. ing.
14e druk 1939 - 32 pag. ing.
15e druk 1941 - 32 pag. gecart. ƒ0.65
[1e druk 1918]
15e druk 1940 - 48 pag. gecart. ƒ0,70
16e druk 1942 - 48 pag. gecart. ƒ0,75
[1e druk 1918]
13e druk 1938 - 48 pag. ing. ƒ0,70
14e druk 1941 - 48 pag. gecart. ƒ0,75
[1e druk 1918]
11e druk 1934 - 48 pag. ing. ƒ0,70
13e druk 1939 - 48 pag. ing.
14e druk 1941 - 48 pag. gecart. ƒ0,75
16e druk 1946 - 48 pag. ing. ƒ0,90
[1e druk 1918]
13e druk 1940 - 48 pag. gecart. ƒ0,75
Handleiding Lezen Leren, bij de herziene uitgave, met medewerking van Dr. J. Frederiks, leraar pedagogiek
ca. 1960


Verhaaltjes en versjes deel 4
Kees
Kees en Koos
Kees is boos
Saam op reis
Pak Mop! Pak hem!
Mop is een heer
Ik fop moes
In een rij
Naar bed
Hoor wat is dat?
Ik zoek het
Het muisje
O, wee
Ik ben de baas
Tip-tip, wie is daar?
Moes en pa
Arme Mop
Dag!

Verhaaltjes en versjes deel 5
Suus en Guus
Jan hakt hout
Arme Gijs
Het bootje
Hulp in nood
Lach jij er ook om?
Naar school
Moes met Leen en Dirk
Klaas Vaak
De school begint
Dat was héél erg
Het ABC


Verhaaltjes en versjes deel 6
aai, poes,aai
In de kooi
Foei, Kees, foei
Mijn koets
Een mooi verhaal
Sneeuw
Mijn tol is nieuw
Moes vertelt - Ach, dat
arme knaapje! - En toen?
De snoepster
Die domme Jan (tweespraak)
In de sneeuw
Apeelfeest
Janneke en Anneke (gedicht)
De schooljuffrouw

Verhalen en versjes deel 7
O, wat een leven
Geen dure
Miauw
De wind
Onze haan
Dat was me wat
Onder het fornuis
Weer een verhaal
Hoe laat is 't?
Raadsel
Mop kan niet in huis
Mientje
Grootmoe komt
Wat er in de doos zat
Naar bed

Verhalen en versjes deel 8:
Op vaders klompen (versje)
In het bos
Kees
Het bakkertje (versje)
Op broertje passen!
Ze hebben zo'n honger
Van een kip, die boos was
Knor! Knor!

Baas, mag ik meerijden!
Het kindeke in de kribbeNB. De verhaaltjes zijn nog te veel als zeer korte leesoefeningetjes te zien, derhalve (voorlopig nog) niet allemaal opgenomen in de verhalenoverzichten. Sommige titels zijn dezelfde als latere verhalen maar kunnen niet eens als bewerkingen worden gezien. De uitzonderingen, waaronder de versjes, zijn doorgelinkt naar het overzicht.

Oorlogsuitgaven ( slechte papierkwaliteit) en de eerste hernieuwde uitgave eind 40-er jaren
16e druk 1943 - ing. 32 pag. ƒ0,65
K1219
     

Hernieuwde uitgave 50-er jaren

Eerste herziene uitgave 60-er jaren, illustraties W.G. van de Hulst jr.

Tweede herziene uitgave 60-er jaren, illustraties W.G. van de Hulst jr. Zowel geniet, ingenaaid, gecart. of geplastificeerd verkrijgbaar.


Leesstof
1928

Zes deeltjes leessstof voor het eerste leerjaar der lagere scholen door D.Wouters en W.G. van de Hulst. Deze zgn 'door-renboekjes' zijn een aanvulling op 'Lezen Leeren' maar kunnen volgens de los bijgevoegde inleiding naast elke leesmethode worden gebruikt.
De illustraties in 4 kleuren zijn van Tjeerd Bottema. Uitgegeven bij P.Noordhoff - Groningen-Batavia. Waarschijnlijk maar 2 drukken. De 1e druk in 1928 en de 2e druk in 1931/1932.  Afmetingen 20x16.
Het is (mij) niet bekend wat precies de bijdragen van Van de Hulst zijn.

Deeltje I - tweede halfjaar
2e druk 1931 - 32 pag. ing. ƒ0,60
Deeltje II - tweede halfjaar
2e druk 1931 - 32 pag. ing. ƒ0,60
Deeltje III - tweede halfjaar
2e druk 1932 - 32 pag. ing. ƒ0,60
Deeltje IV - tweede halfjaar
2e druk 1932 - 32 pag. ing ƒ0,60
   
Een boodcshap doen
In de winkel
Tuut-tuut
Een poesje praat
Truusje
Pim gaat op reis
 
   
Deeltje V - tweede halfjaar
1e druk 1928 - 32 pag. ing. ƒ0,60
2e druk 1932 - 32 pag. ing. ƒ0,60
Deeltje VI - tweede halfjaar
1e druk 1928 - 32 pag. gecart. ƒ0,60
2e druk 1932 - 32 pag. ing. ƒ0,60
   

De hond
Stoute Klaas
De kastanjes
Van alles wat
O, wat een schrik
Regen
De strik
Waar
In de tuin
Zien - Hooren - Ruiken
Sneeuw
Wat is dat toch?
Bib, Bob en Bab
De smid (versje)
Jan en zijn paard

De reis van Jan en Joop en Anneke (doorlopend verhaal met allerlei avonturen)
   


Ons leesuurtje 1914

Bloemlezing uit de kinderliteratuur voor de middelklassen van de lagere school door H.van Strien en P.J. Mols. Zes deeltjes. Illustraties door G.D. Hoogendoorn en Sijte aafjes. Uitgegeven bij Cenijn & Van Strien, Utrecht. Latere drukken bij G.B. van Goor Zonen te Gouda. Formaat 13,5x19,5   
2e deeltje
pag 7 Van vogeltjes in den Mei
6e deeltje
Géén bijdragen van Van de Hulst
   
2e druk zj (Cenijn & Van Strien) -
93 pag. ing. ƒ0,35
3e druk 1923 (Van Goor Zonen) - gecart. ƒ0,60
   


Ons Nederlandsch 1922 - 1924
Ons Nederlandsch. Volledige spelling- en stelmethode voor de Christelijke Scholen, Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs.
Samengesteld door D.Wouters, W.G. van de Hulst en A.L van Hulzen.
Geïllustreerd (ook de omslagen) door G.D. Hoogendoorn en anderen. (o.a. 3A en 4B door R.Dozy)..
Voor de Lagere School zijn in totaal 15 deeltjes, inclusief een zgn 'voorloopertje' in schrijfletters en de eveneens in schrijfletters verkrijgbare deeltjes 1A en 1B. Voor de 'Kopschool' (7e, 8e en 9e leerjaar) zijn zes deeltjes samengesteld en een 'Spraakkunst' bedoeld voor het voortgezet onderwijs aan U.L.O-, Normaal- en Kweekscholen en de lagere klassen van H.B.S.-sen, Gymnasia en Lycea.
Omdat er in 1926 een spellingsverandering heeft plaatsgevenden met o.a. de verdwijning van de 'buigings-n (Van den boozen koster! wordt: Van de boze koster!) worden de deeltjes deeltjes 1A tot en met 6B ook zonder buigings-n uitgegeven. Dat brengt het geheel op maar liefst 34 boekjes!! Alle uitgaven werden vanaf 1922 tot in de dertiger jaren uitgegeven bij P.Noordhoff te Groningen.

Het overzicht is weliswaar vrij volledig maar omdat niet alle uitgaven voorhanden zijn, zijn er nog ontbrekende gegevens. En ook is (nog) niet geheel duidelijk wat precies het aandeel van Van de Hulst is geweest en wat hij zelf heeft ingebracht aan verhalen.


Ons Nederlandsch op de Volksschool door D.Wouters

Omgewerkte overdrukken van opstellen uit het Christelijk schoolblad Onze Vacature, jaargangen 1921, 1922 en 1923
Uitgave vaqn P.Noordhoff te Groningen 1924 - 21,5x16,5 - 48 pag. ing.
klik voor vergrotingen


De oudste serie met deeltjes in schrijfletters (rode titels)
Klik voor vergroting
Ons Nederlandsch - overzicht
[1e druk 1923 - 1924]
Voorloopertje in schrijfletter
3e druk 1926 22x17,5 - 48 pag. ƒ0,55
1e deeltje B - schrijfletters
3e druk 1926 22x17.5 48 pag. ƒ0,55
 
(géén bijdragen Van de Hulst)
nr. 5. Mijn baas en ik (Uit: Fik)
Deel 1A
Deel 2B
Deel 3A
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3B
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk 1922 - 48 pag. ing.
1e druk 1923 - 48 pag. ing.
2e druk 1947 - 48 pag. ing.
3e druk 1927 - 64 pag. ing. ƒ0,60
Deel 4B
Zo.n olijkerd (foples)
Deel 5A
* De onrechtvaardige rechter (Uit: De Bijbelsche gechiedenissen)

Deel 5B
64 Luther op de Rijksdag te Worms (Uit: Maarten Luther NBG)
78 Dictee uit: Om twee schitteroogjes
(ook) Deel 5B
Deze derde vermeerderde druk uit 1928 is nog mét buigings-n. De 4e druk is zonder buigings-n
1e druk 1924 - 72 pag. ƒ0,60
1e druk 1924 - ing.
1e druk 1924 - ing.
2e druk 1925 - ing.
 

Uitgaven na spellingswijzigingen zonder buigings-n (blauwe titels)
 
Deel 2B (onveranderd)
Deel 4A (gewijzigd)
Deel 5A (gewijzigd)
* De onrechtvaardige rechter (Uit: De Bijbelsche gechiedenissen)
 
4e druk 1926 - 48 pag. ing.
5e druk 1931 - gecart.
4e druk 1928 - gecart
 

Uitvoering in gestileerde ornamentiek, nog mét buigings-n, 19,5x13,5
   
   
Deel 3A
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3B
Géén bijdragen Van de Hulst
   
1e druk 1923 - 56 pag. - ing.
1e druk 1923 - 56 pag. - ing.
 
 
Deel 6A
Deel 6B
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 7B
44 De kleine korporaal (Uit: Toen en nu!
56 Lectuur: Vragen over 'Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd'
 
2e druk 1928 - ing.
1e druk 1925 - 106.pag. ing. ƒ0,70
1e druk 1925 - 105 pag. ing.

Deel 8A
* Avond (Uit: In't Kraaiennest)

Deel 8B
Géén bijdragen Van de Hulst

Deel 9B
* Het vergeten kanon (Uit: De stem, die niet zwijgt" - Stille dingen)
Spraakkunst
voor het 7e, 8e en 9e leerjaar
1e druk 1925 - 110 pag. ing.
1e druk 1923 - ing.
1e druk 1924 - 61 pag. ing.ƒ0,50

Nieuwe uitvoering met zeer eenvoudige omslagen, 19,5x13,5.
Deel 1A
Deel 1B
Deel 2A
Deel 2B
7e druk 1934 - 48 pag. ing. ƒ0,50
7e druk 1934 - 48 pag. ing. ƒ0,50
7e druk 1934 - 48 pag. gecart. ƒ0,50
7e druk 1934 - 48 pag. ing. ƒ0,50
Deel 4A
Deel 4B
* De voetbal

Deel 5B
* Luther op de Rijksdag te Worms (Uit: Maarten Luther NBG)
* Het gevangen vogeltje (Uit: Om twee schitteroogjes)
Deel 6A
6e druk 1935 - 48 pag. ing. ƒ0,50
6e druk 1935 - 48 pag. ing. ƒ0,50
6e druk 1935 - 48 pag. ing. ƒ0,50
5e druk 1935 - 48 pag. ing. 0,65


Sprokkelingen 1910
Leesboek voor de Christelijke school door J.Hobma en H.Wagenvoort, hoofden van Christelijke scholen te Utrecht.
Uitgegeven bij J.B. Wolters U.M. te Groningen.

Klik voor vergroting


Klik voor vergroting

 
Sprokkelingen
2e druk 1910 - 19x12,5 - 200 pag. ing.
|Verhaal Van de Hulst: Van een oud huisje
Sprokkelingen
3e druk 1910 - 19x12,5 - 200 pag.
Verhaal Van de Hulst: Van een oud huisje
Sprokkelingen
3e druk in een andere kleur
 


Elck wat wils 1913 (?)
Leesboek voor de Christelijke school door K. ter Beeke en W.G. van de Hulst, hoofden van Christelijke scholen te Utrecht. Hoogstwaarschijnlijk zijn er maar vier deeltjes en niet zes zoals eerder werd aangegeven. Alléén voor het 5e en 6e leerjaar ieder twee boekjes. Het zijn geen bloemlezingen. " De door ons opgenomen poëzie ontleenden we aan de beste dichters en de prozalessen zijn, op zeer weinige uitzonderingen na, oorspronkelijke schetsen".
Tekeningen van Isings of JBC (?)

De boekjes zijn aanvankelijk uitgegeven bij G.J.A.Ruys te Utrecht in 1913 (?)

Interessant artikeltje uit 1919 van vóór voor de gelijkstelling Openbaar en Bijzonder Onderwijs....


In 1922 neemt H.ten Brink te Arnhem deze fondsartikelen over en worden aldaar opnieuw uitgegeven.Het is (nog) niet helemaal duidelijk wat precies het aandeel van Van de Hulst is.
In ieder geval een aantal bekende verhalen en versjes. En in de 1e druk 6e leerjaar II, Ruys - Utrecht ( = 5e leerjaar ten Brink....) heeft W.G. van de Hulst gelukkig zelf met potlood aangegeven wat door hem en wat door K. ter Beeke is geschreven. (Boekje van de Erven Van de Hulst) En ook is nog niet helemaal duidelijk of er nog meer verschillen zijn in meerdere drukken zoals bij 5B waar Ten Brink het verhaal Van de duiventoren heeft toegevoegd.
NB. En waarom aanvankelijk bij Ruys 6e leerjaar later 5e leerjaar is geworden is ook nog onduidelijk. Misschien zelfs wel een misdruk..
 (??) 6e leerjaar II 1e druk
6e leerjaar II (!!) zj - Utrecht, G.J.A.Ruys
19x13 - 121 pag. ing.

5e leerjaar A 1e druk
5e leerjaar A (Ten Brink, titelblad: Ruys)
1e druk zj 19,5x13,5 - 122 pag. ing.
5e leerjaar A 2e druk
5e leerjaar A (Ten Brink)
2e druk zj 19,5x13,5 - 122 pag. ing.
Nb W.G. van de Hulst heeft in dit boek zelf met potlood aangegeven welke bijdragen van zijn hand zijn!!
1 Sneeuwklokje (gedicht)
2 Van vogeltjes in den Mei
8 De weerprofeet
10 Een heel oud verhaal
13 Hoe 't kwam, dat Kareltje zoo stil was
17 Ouwe trouwe vrienden
18 Niet voor de menschen om van hen gezien te worden
21 Het verhaal van de ouden Zwart-Jan (Uit: Uit het Winter-wonderland)
24 Als de gele blad'ren vallen (gedicht)
25 De bramenplukkers
29 Mientje
30 Broederliefde


1 Sneeuwklokje (gedicht)
2 Van vogeltjes in den Mei
8 De weerprofeet
10 Een heel oud verhaal
13 Hoe 't kwam, dat Kareltje zoo stil was
17 Ouwe trouwe vrienden
18 Niet voor de menschen om van hen gezien te worden
21 Het verhaal van de ouden Zwart-Jan (Uit: Uit het Winter-wonderland)
24 Als de gele blad'ren vallen (gedicht)
25 De bramenplukkers
29 Mientje
30 Broederliefde


5e leerjaar A 2e druk
5e leerjaar A Ten Brink
2e druk 1931 - 20,5x14,5 - 119 pag. ing.
1 Sneeuwklokje (gedicht)
2 Van vogeltjes in den Mei
3 En toen!..
8 De weerprofeet
10 Een heel oud verhaal
13 Hoe 't kwam, dat Kareltje zoo stil was
17 Ouwe trouwe vrienden
18 Niet voor de menschen om van hen gezien te worden
21 Het verhaal van de ouden Zwart-Jan (Uit: Uit het Winter-wonderland)
24 Als de gele blad'ren vallen (gedicht)
25 De bramenplukkers
29 Mientje
30 BroederliefdeNieuwsblad voor den boekhandel 1932, nr 15
5e leerjaar II 1e druk 1913
5e leerjaar II  (G.J.A.Ruys, Utrecht)
17x13 - 114 pag. gebrocheerd.
5e leerjaar B 2e vermeerderde druk
5e leerjaar B (Ten Brink - Arnhem)
20,5x14,5 - 118 pag.ing
1 Maartsche buien (gedicht)
2 Als de morgen daagt
4 Zalig zijn de barmhartigen
6 Van de duiventoren (= toegevoegd in de 2e vermeerderde druk)
10 Jaap, de knecht, - Bruun, de hond
20 Sidjoena
22 Als de herfstwind met de bladeren speelt (gedicht)
23 De twee vijanden
25 Een brief
26 Kwade gewoonten

6e leerjaar A 1e druk
6e leerjaar A (G.J.A. Ruys)
1e druk 1913 19,5x13,5 - 168 pag. ing.
6e leerjaar A 1e druk
6e leerjaar A (Ten Brink - Arnhem)
1e druk 1913 (?) 19,5x13,5 - 168 pag. ing.
6e leerjaar A 2e druk
6e leerjaar A (Ten Brink - Arnhem)
2e druk zj 19,5x13,5 - 168 pag. ing.
2 Haastige Jan
16 Zuster van liefde
29 Edele harten
30 Een middagje meerijden
2 Haastige Jan
8 Waarom de oude tuinman niet meer uit jagen ging
16 Zuster van liefde
29 Edele harten
30 Een middagje meerijden
34 Op manoeuvre! (?)
6e leerjaar B
6e leerjaar B (Ten Brink - Arnhem)
1e druk 1913 (?) - 20,5x14,5 - 143 pag. gecart..
6e leerjaar B
6e leerjaar B (Ten Brink - Arnhem)
2e druk 1930 - 20,5x14,5 - 143 pag. gecart..
10 Onder een kar
15 Job en Joop tweespraak
17 Mohammed
20 De bedrieger bedrogen
(24 Een martelaar)??
10 Onder een kar
15 Job en Joop tweespraak
17 Mohammed
20 De bedrieger bedrogen
(24 Een martelaar)??Lezen en genieten zj
Een serie leesboeken voor de lagere school door S.Abrahamz. Acht ''stukjes'', uitgegeven bij P.van Belkum Az. te Velp
Alle deeltjes hebben exact dezelfde omslag. Illustraties van J. Sühl, 19x13,5 ing.
Zelfde omslag
8e deeltje
11 Fik door Willem Hulst

3e, 5e, 6e en 7e deeltje,
Géén bijdragen van Van de Hulst
 
3e druk zj - 160 pag. ing. ƒ0,95
3e druk zj - ing.
 


In en om de School 1898 - 1904
Leesboek voor de middelklassesn der Christelijke Scholen door A.G.Schilp en H.Wagenvoort, hoofden van de diac. Scholen der
Ned. Herv. Gem. te Utrecht. Met illustraties van B. Bueninck 1864 - 1933. Zes deeltjesen en later 3 voorlopers In en om Ons Huis.
Uitgegven bij J.B. Wolters Groningen vanaf 1898


zie 1899 Catalogus Pedag. Bibliotheek Delpher
                   
                                                                                                                                                           Illustrator B.B. Bueninck

Verhalen van W.G. van de Hulst
Voor zover bekend, mogelijk zijn er nog meer bijdragen
Ouwe Sientje
Een levende landkaart
Op de berenjacht
Van een oud huisje

3e stukje (DBNL integraal)
Géén bijdragen van W.G. van de Hulst

6e stukje (DBNL integraal)
Géén bijdragen van W.G. van de Hulst

2e druk1903 - 94 pag. ing.
2e druk1905 - 109 pag. ing.

Nederlandsch leesboek 1914

Nederlandsch leesboek voor de Christelijke scholen. Poëzie en proza uit veler pen. Tien deeltjes, samengesteld door D.Wouters en F. André. De verzen zijn van aanteekeningen voorzien door Balthazar Verhagen. Vanaf ca 1930 verschijnt de naam W.G. van de Hulst op de omslag (waarschijnlijk is dhr. F.André gepensioneerd of overleden) Op de titelpagina staat aangegeven: Opnieuw bewerkt door D.Wouters en W.G. van de Hulst.
 Met teekeningen (en één gekleurde plaat) van Tjeerd Bottema, Jan Sluyters en G.Westermann.
Uitgegeven bij P. Noordhoff - Groningen - Batavia 1914. Afmetingen 19,5x13,5.

 

Reeks: D.Wouters - F. André


Deel 1
Géén bijdragen van Van de Hulst
Deel 2
Géén bijdragen van Van de Hulst
Deel 3
6 Die booze vijand
12 Lientje en Mientje in het hooiland (Uit: De Kalender Jong Nederland)
19 Broertje is ziek (Uit: Van een klein meisje en een groote klok)
46 Moedertje zijn

 
5e verbeterde druk 1922 - 96. ing.
5e verbetrde druk 1922 - 96 pag. ing.
6e verbeterde druk 1923 - 96 pag.gecart.
8e verbeterde druk 1925 - 112 pag. ing.
Deel 4
12 Ouwe, trouwe vrienden
28 Het verhaal van den ouden Zwart-Jan I (Uit: Uit het winter-wonderland)
29 Het verhaal van den ouden Zwart-Jan II (Ut: Uit het winter-wonderland)

Deel 5
39 Mientje
42 Als de gele blaadren vallen (Versje uit: Kalender Jong Nederland)
53 Een goede vrouw en een booze kat Uit: Van vogeltjes in den Mei)
Deel 6
2 Loe is in de reparatie
9 Sneeuwklokje (Versje uit: De Kalender Jong Nederland)
11 ,,Daar zaten zeven kikkertjes (Uit: Ons Thuis 8e jaargang 1910) Onder pseudoniem Willem Hulst
57 Als de herfstwind met de bladeren speelt... (Versje uit: De kalender Jong Nederland)
Deel 7
8 Sidjoena
5e verbeterde druk 1921 - 112 pag. ing.
4e verbeterde druk 1920 - 128 pag. ing.
5e verbeterde druk 1922 - 128 pag. gecart
7e druk 1924 - 128 pag. ing. .

4e verbeterde druk 1920 - 144 pag. ing.
5e verbeterde druk 1922 - 144 pag. gecart.

3e verbeterde druk 1918 - 160 pag. gecart.
6e verbeterde druk 1923 - 160 pag. gecart.
Deel 8
2 Op het muurtje (Uit: Willem Wijcherts - Jan van der Croese)
22 "Ik hèb 'm!"
28 Een verkeerde daad (Uit: Om twee schitteroogjes)

Deel 9
2 Nieuwsgierige jongens
(Uit: Ouwe Bram)
Deel 10
21 Een droeve ervaring (Uit: Jaap Holm en z'n vrinden)
33 Schooljongens (Uit: Hollandsche jongens in de Franschen Tijd)
Achterop deel 10 wordt aangegeven dat er nog de deeltjes 11 en 12 zijn met een historische bloemlezing.
Klik voor vergroting
3e verbeterde druk 1919 - 146 pag. gecart
5e verbeterde druk 1922 - 160 pag. gecart.
7e onveranderde 1926 - 160 pag. gecart.
7e druk 1933 - 176 pag.gecart.
1e druk 1914 - 160 pag. ing. ƒ0,45
 
 
Historische Bloemlezing
deel I
Historische Bloemlezing
deel II
Historische Bloemlezing
deel III
 
3e vermeerderde druk 1925
3e vermeerderde druk 1925
3e druk 1925

Reeks: D.Wouters - W.G. van de Hulst
 
Deel 1
47 Arm paardje
75 Een raar kind

NB: Deze twee verhalen zijn pas vanaf de 7e, 8e of 9e druk opgenomen


Deel 4
12 Ouwe, trouwe vrienden
28 Het verhaal van den ouden Zwart-Jan I (Uit: Uit het winter-wonderland)
29 Het verhaal van den ouden Zwart-Jan II (Ut: Uit het winter-wonderland)
Deel 9
2 Nieuwsgierige jongens (Uit: Ouwe Bram)
 
9e verbeterde druk 1932 - 96 pag. ing.
10e verbeterde druk 1932 - 112 pag. ing.
7e druk 1933 - 176 pag. ing.
 

1924
Nevenserie - Nederlandsch leesboek voor de Christelijke scholen. Poëzie en proza uit veler pen.
Elf deeltjes inclusief Slotbundel, samengesteld door D.Wouters en W.G. van de Hulst.
Illustraties in kleur (en één grote plaat in vier-kleurendruk) van Tjeerd Bottema, Jan Sluyters, G.D. Hoogendoorn,
Ids Wiersma, Menno van Meeteren Brouwer en H.J. Wolter..
Uitgegeven bij P. Noordhoff - Groningen 1924, 19,5x13,5
Nb. In het kadertje onder het meisje staat soms het nummer van het deeltje vermeld maar soms ook de druk van het betreffende deeltje.
En niet bij alle drukken staat het nummer van het deeltje in grote Romeinse cijfers links en rechts naast het meisje.

Deel I
2 Twee bengels
5 Wat is dat voor een leven?
15 Het stille tuintje
19 De bijen en de appelboom
21 De voetbal
24 Een brief
28 Feest op zolder

Deel II
6 Lientje (Uit: Het vertelboek)
8 Twee helden (Uit: Het vertelboek)
17 Het dochtertje van Jaïrus (Later opgenomen in: Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes)
20 Van Spits (Uit: Het vertelboek)


Nb: Wat precies met 'Het vertelboek' wordt bedoeld is me tot nu toe niet bekend!
Deel III

Géén bijdragen van Van de Hulst
Deel IV
2 De wind is zoo'n plaaggeest (Uit: Nieuw vertelboek)
5 Van een ijsschol met een gaatje (door Willem Hulst, uit: Ons Thuis VII,5)
11 Als de sneeuwvlokjes dwarrelen door de lucht I en II (Uit: Uit het winterwonderland)
12 De goede dokter (Uit: Nieuw vertelboek)
13 Rie en het kuikentje (Uit: Nieuw vertelboek)
Nb: Wat precies met 'Nieuw vertelboek' wordt bedoeld is me tot nu toe niet bekend!

3e druk 1928 - 80 pag. ing. ƒ0,75
2e druk 1925 - 80 pag. ing.
6e druk 1923 - 96 pag. gecart.
2e druk 1925 - 80 pag. ing.
3e druk 1927 - 80 pag. gecart. ƒ0,75
4e druk 1931 - 96 pag. ing. ƒ0,90


Deel V
7 Van twee vinken (Uit:  Het winter-wonderland)
17 Een eenzame boom op de heide (Uit: Spinrag)
18 Laat ons niet liefhebben (Uit: Kalender voor jong Holland)
19 De grijze prins (Uit: De grijze prins)
31 Lien en Mien in 't speelkwartiertje (Uit: Spinrag)


Deel VI
19 De rare menschenwereld (Uit: Spinrag)
21 Het zonnetje in Maart (Versje uit: Kalender voor Jong Nederland)Nb: De bundel (?) 'Spinrag'' is me niet bekend, evenmin de 'Kalender Jong Nederland' of "Jong Holland".
Deel VII
1 De dag des Heeren (gedicht)
3 Kleine dingen (tekstfragmenten)
10 Zalig zijn de barmhartigen!
15 Gedachten, die te laat komen
24 Mooie gelegenheden, die voorbij gaan (tekstfragmenten)
31 Zeggen en - doen!
33 Van twee roodborstjes (gedicht)
37 Geduld maar! (gedicht)
Deel VIII
3 Ziet den wijn niet aan
(naar Spreuken 23)
4 En toen!....
15 Een angstige avond (Uit: Vertellingen)
(= mogelijk wordt 'Vrij en blij' bedoeld)

32 De landauer (Uit: Zoo'n vreemde jongen)
2e druk 1925 - 112 pag. gecart.
3e druk 1929 - 112 pag. ing. ƒ0,90
1e druk 1924 - 128 pag. ing. ƒ1,00

2e druk 1926 - 160 pag. ing. ƒ0,90
3e druk 1932 - 160 pag. ing. ƒ1,10

 
Deel X
2 Toch weer thuis (Uit: Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd)

Slotbundel
9 Winternacht (Gedicht)
14 De eene en de andere (Uit: Stille dingen)
36 Het verhaal van den Geus (Uit: Er op of er onder)
 
1e druk 1924 - 160 pag. ing. ƒ1,10
2e druk 1927 - 160 pag. ing. ƒ1,10
1e druk 1924 - 176 pag. ing. ƒ1,20
1e druk 1924 - 192 pag. ing. ƒ1,30
 Karakter - Kennis - Kunst
1928

Reeks voor de Lagere School in tien delen, voor het Voortgezet Onderwijs in vier delen en voor het Nijverheidsonderwijs
ook minstens vier delen onder leiding van Douwe Wouters (1876-1955) en Willem Gerrit van de Hulst (1879-1963)

Uitgegeven vanaf 1928 bij P.Noordhoff, Groningen. Afmetingen 21x14
Verhalen van Van de Hulst in deel II (H.Barnardo) en deel VI (Augustinus)

Geïllustreerd met zwart-wit foto's en tekeningen van verschillende illustratoren.

Deel I
Deel II
Deel III
Deel !V
Deel V
Deel VI
Deel VII
Deel VIII
Deel IX
Deel X
Overzicht
Klik voor vergroting
Inhoud 14 delen
Klik voor vergroting
Deel XI
Deel XII
Deel XIII
Deel XIV (Slotbundel)


Karakter kennis Kunst voor het Nijverheidsonderwijs
Redaktie D.Wouters en W.G. van de Hulst

Eindelijk is er een aanknopingspunt om deel twee en drie van Karakter Kennis Kunst voor het Nijverheidsonderwijs zichtbaar te krijgen: in de bibliotheek Rotterdam blijken de vier delen voorhanden, dus ook Het Ornament (inmiddels verworven) en Radioaktiviteit.
.Met grote erkentelijkheid voor Ineke Geerders, Medewerker Team Dienstverlening Centrale, worden scans van de omslagen en nadien van de titelpagina's gezonden.
Hieronder nu de complete serie van de vier delen van Karakter Kennis Kunst voor het Nijverheidsonderwijs


     
 
Dr.P.H.Ritter Jr.
Deel I Nijverheidsonderwijs
Deel II verworven en met bijzonder informatie over B.W.Wierink
Deel II Nijverheidsonderwijs
 
Dr.M.Minnaert
Deel III Nijverheidsonderwijs
Ir. W.A.C.Pont w.i.
Deel IV Nijverheidsonderwijs
          

Wonderlijk genoeg staat alleen achterin het onlangs verworven 3e deel Radioaktiviteit een overzicht van de hele serie onder leiding van D.Wouters en W.G. van de Hulst met nog een 5e deel genoemd van de hand van W.F.A.van Royen onder de titels I De drukkunst II William Morris. Ondanks diverse naspeuringen is zowel de naam van de auteur als de titel van het boek nergens traceerbaar. Het is dus wellicht nooit verschenen want in De Nederlander van 7 oktober 1931 worden bij de nieuwe uitgaven alleen maar de eerste vier genoemd.

En ook in een uitvoerige bekendmaking in De Gooi- en Eemlander van 5 januari 1937 worden bij de Aanwinsten van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Neuweg (te Hilversum) alleen maar dezelfde vier delen genoemd.


In de zomer van 2009 is in het Drents Museum te Assen de tentoonstelling: 'Made in Artis - Grafiek, tekeningen en prentenboeken van de Amsterdamse kunstenaar B.W. Wierink (1856-1939)'.
Bij die gelegenheid is onderstaand boek verschenen.

 

Bernard Willem Wierink 1856-1939
Door Saskia de Bodt. Jaap Hey en Jeroen capelle
Uitgeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers te Zwolle.
1e druk mei 2009, paperback, 27,5x22, 110 pagina's

Samenvatting: Als jongetje droomde Bernard Willem Wierink erover kunstenaar te worden, maar hij koos voor een veilige toekomst als onderwijzer. Van 1879 tot 1881 was hij leraar aan de Quellinusschool en in 1888 werd hij directeur van de Industrieschool van de Maatschappij van den Werkende Stand. Wierink was zeer actief in het bestuursleven en publiceerde regelmatig over het tekenonderwijs, waarover hij zeer vooruitstrevende ideeën had.

Toch kon hij het niet laten te schilderen, grafiek te maken (voornamelijk lithos en houtsneden van dieren), boeken te illustreren, allerlei drukwerk te ontwerpen en te batikken. Hoogtepunten in zijn oeuvre zijn de twee prentenboeken, Pims poppetjes uit 1898 en Jan Klaassen uit 1903, die hij schreef onder het pseudoniem Oom Ben, en zijn prachtuitgave van het middeleeuwse verhaal van Reynaert de Vos (in een bewerking van Stijn Streuvels) uit 1910 (uitgave L.J. Veen). In deze boeken streefde hij, in navolging van Theo van Hoytema en Antoon Derkinderen, naar een vergaande integratie van tekst en illustraties.


                 

Advertentie voor de K.K.K. - reeks in HUTSPOT, liederenbundel uitgegeven
door het Nederlandsch Jongelingsverbond, december 1933Neerlandia 1917

Bloemlezing voor het Voortgezet Onderwijs door D. Wouters; met een inleiding van P.Oosterlee. (Letterkundig leesboek voor Gymnasia, H.B.S., Kweek-, Normaal- en U.L.O.-scholen). Zes deelen à ƒ0,70 of in 3 deelen gebonden à ƒ1,90. Tevens is er een lijvige slotbundel met literatuur-overzicht, woordkunst en poëtica met bloemlezing.
Ook onder Neerlandia zijn uitgegeven twee delen Historiën onzer lage landen bij de zee, bundels geschiedkundige verhalen.
Uitgegeven door de N.V. Erven P. Noordhoff's Boekhandel en Uitgeverszaak, Oude Boteringestraat 12 te Groningen in 1917..
Met teekeningen (kleur en zwart-wit) van Tjeerd Bottema en Jan Sluyters en Isings (Historiën).

Zes deelen à ƒ0,70


Klik voor vergroot overzicht
1e deel (titelpagina)
3e druk 1923 - 19,5x14 - 192 pag. gecart.
2e deel
1e druk 1917 - 20,5x14,5 - 192 pag. ing.
3e deel
1e druk 1917 - 20,5x14,5 - 192 pag. ing.
 
Géén bijdragen van W.G. van de Hulst
Géén bijdragen van W.G. van de Hulst
Alleen? (Uit: De Bijbelsche Almanak)
 
4e deel (titelpagina)
5e deel
6e deel
1e druk 1917 - 20,5x14,5 - 192 pag. ing.
 
Géén bijdragen van W.G. van de Hulst
 
Kerstavond (Uit: Het verhaal van den kurassier)
 

Drie deelen gebonden à ƒ1,90, slotbundel ƒ3,90

Verhalen W.G. van de Hulst:

Deel 1 géén
Deel 2 géén

Deel 3 Alleen?
(Uit 'De Bijbelse almanak')


Deel 4 géén

Deel 6 Kerstavond
(Uit 'Het verhaal van den kurassier')


3e en 4e deel
1e druk 1917 20,5x15 -
192+200 pag.
linnen
ruggetjes
Slotbundel 1e druk 1917 met illustraties van Isings 20,5x15 - 764 pag. linnen
 

D.Wouters - Historiën onzer lage landen bij de zee, twee delen met teekeningen van Isings
klik voor vergroting
Neerlandia. Historische lectuur I
20,5x15 - 362 pag. linnen
Neerlandia. Historische lectuur II
20,5x15 - 396 pag. linnen
overzicht lezen - historie - literatuur


Ik lees zelf
1954

Leesstof voor Christelijke scholen. Samengesteld in zes deeltjes door W.G. van de Hulst, Hilda Ernsting, Babs van Wageningen. Uitgegeven door N.V. Noordhoff - Groningen-Djakarta. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.,

1e druk 1954 - 21x17 - 16 pag.
geniet ƒ0,85
1e druk 1954 - 21x17 - 16 pag.
geniet ƒ0,85
1e druk 1954 - 21x17 - 32 pag.
gecart. ƒ1,25
1e druk 1954 - 21x17 - 32 pag.
gecart. ƒ1,25
   
1e druk 1954 - 21x17 - 48 pag.
geniet ƒ1,60
1e druk 1954 - 21x17 - 47 pag.
geniet ƒ1,60
   


Er zijn van ''Ik lees zelf'' 6 genummerde leeskaarten bekend bij Museum Nijkerk (bron: Yolijn van der Krol). Ze zijn waarschijnlijk in de 60-er / 70-er jaren uitgegeven door het CPS (Christelijk Pedagogisch Studiecentrum) en gedrukt bij N.V.Erven P.Noordhoff - Groningen. Of er nog meer van dergelijke leeskaarten zijn is me niet bekend. Mogelijk heeft Willem G. van de Hulst er zelf aan meegewerkt want de tekeningen zijn meestal niet exact als die uit de boekjes maar vrij samengesteld naar de voorhanden illustraties. Wie nog meer informatie hierover heeft graag even een berichtje.
Kaart 1

Deel 1 pagina 2-3


Kaart 2
Deel 2 pagina 2-3

Kaart 3
Deel 3 pagina 2-3


Kaart 4
Deel 3 pagina 16-17


Kaart 5
Deel 4 pagina 2-3Kaart 6
Deel 4 pagina 22-23   Ha...!Lezen! 1939-1940

'Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school door W.G. van de Hulst (Hoofd ener Christelijke school te Utrecht) en L.van der Zweep (Inspecteur van het L.O. in de inspectie Leeuwarden).
De 12 deeltjes - voor elk leerjaar twee, behalve het zesde en zevende - werden uitgegeven bij N.V. P.Noordhoff te Groningen
(- Batavia / Djakarta), formaat 19,5x13 en meestal ingenaaid maar ten behoeve van de school ook vaak gecartonneerd.
De tekeningen zijn van W.G. van de Hulst jr. met in verschillende deeltjes min of meer als titelplaten prenten van Jan Sluijters (deel IIA, IIB, IIIA, IIB, IVB) en Arthur Cooke (deel VA). Rond '40- '45 ontbreekt de titelplaat soms ook i.v.m. papierschaarste. Ook zijn er soms verschillende papiersoorten in één boekje gebruikt. Vanaf ca. 1954 zijn de omslagen door Van de Hulst jr. vernieuwd met o.a. modernere kleding voor de kinderen, een grotere kikker en riet rondom het vijvertje. Het blauwe akkerklokje is verdwenen.
Deeltjes 1A en 1B zijn geheel door Van de Hulst geschreven, de overige deeltjes bevatten veel bijdragen uit de Nevenserie Nederlandsch Leesboek. Verderop zijn alle titels van de aangegeven verhalen en versjes weergegeven.
Uiteraard zijn de kleurige kaftjes van de boekjes het meest bekend, toch zijn er ook enkele andere uitgaven waarvan (mij) niet duidelijk is of het de hele serie betreft of slechts enkele losse oplagen in andere gedaante.Deel 1A
3e druk 1946 - 32 pag. ing ƒ0,62½
Deel 1B
3e druk 1946 - 32 pag. ing ƒ0,62½
Deel 2A
3e druk 1947 - 64 pag. ing. ƒ0,90
Deel 2B
3e druk 1946 - 64 pag. ing. ƒ0,90

Mogelijk heeft de weinig kleurige kaft van deze serie verband met de toen heersende papierschaarste tijdens en vlak na de 2e WO

Mogelijk zijn er nog meer van soortgelijke uitgaven.

 
Deel 3A
3e druk 1946 - 88 pag. ing. ƒ1,05
Deel 3B
3e druk 1946 - 88 pag. ing. ƒ1,05
   
       


Dat niet altijd alle leerlingen plezier aan lezen beleven daarvan getuigt dit boekje (2e druk 1948) van de Prot. Chr. School in Elsrijk-Amstelveen.
Deel 2A
3e druk 1947 - 64 pag. ing. ƒ0,90
Deel 5A

Deel 6
2e druk 1948 - 152 pag. ing. ƒ1,50

   
Deel 5A
6e druk zj - 64 pag. ing. ƒ0,90
Deel 6
5e druk 1955 - 152 pag. ing. ƒ1,90
   


De bekende serie met de kleurige omslagen van W.G. van de Hulst jr..
Deel 1A
6e druk 1953 - 32 pag. ing. ƒ0,65
7e druk 1955 - 32 pag. gecart. ƒ0,75
Deel 1B
1e druk 1939 - 32 pag. ing. ƒ0,45
5e druk 1951 - 32 pag. ing. ƒ0,65
6e druk 1953 - 32 pag. ing. ƒ0,65 .
Deel 2A
1e druk 1939 - 64 pag. ing. ƒ0,65
5e druk 1951 - 64 pag. gecart. ƒ1,05
6e druk 1952 - 64 pag. ing. ƒ1,15
Deel 2B
3e druk 1946 - 64 pag. gecart. ƒ0.90
4e druk 1949 - 64 pag. gecart. ƒ0,95
6e druk 1952 - 64 pag. ing. ƒ1,15
Deel 3A
5e druk 1951 - 88 pag. ing ƒ1,25
6e druk 1952 - 88 pag. ing. ƒ1,50
8e druk 1957 - 88 pag. ing. ƒ1,60
Deel 3B
3e druk 1946 - 88 pag. ing. ƒ1,05
6e druk 1952 - 88 pag. ing. ƒ1,50
7e druk 1954 - 88 pag. ing. ƒ1,50
Deel 4A
3e druk 1950 - 80 pag. ing. ƒ0,90
4e druk 1951 - 80 pag. gecart. ƒ1,05

Deel 4B
1e druk 1940 - 80 pag. ing. ƒ0,60
4e druk 1950 - 80 pag. ing. ƒ0,90
5e druk 1952 - 80 pag. gecart. ƒ1,05
7e druk 1955 - 80 pag. ing. ƒ1,05
Deel 5A
4e druk 1952 - 104 pag. ing. ƒ1,35
5e druk 1954 - 104 pag. ing ƒ1,35


Deel 5B
2e druk 1947 - 112 pag. ing ƒ1,20
3e druk 1950 - 112 pag. ing. ƒ1,25
4e druk 1953 - 112 pag. ing ƒ1,45
Deel 6
3e druk 1951 - 152 pag. gecart ƒ1,90
4e druk 1953 - 152 pag. ing. ƒ1,90
Deel 7
3e druk 1950 - 160 pag. ing. ƒ1,55
 
 
 
Vernieuwde omslagen vanaf ca.1954 met o.a. gemoderniseerde kleding
Deel 1A
7e druk 1955 - 32 pag. geniet ƒ0,75
Deel 1B
7e druk 1955 - 32 pag. gecart. ƒ0,75
Deel 2A
8e druk 1963 - 64 pag. ing.
Deel 2B
8e druk 1956 - 64 pag. ing. ƒ1,15
Deel 3A
7e druk 1954 - 88 pag. ing. ƒ1,50
8e druk 1957 - 88 pag. ing. ƒ1,60
Deel 3B
7e druk 1954 - 88 pag. ing. ƒ1,50
8e druk 1957 - 88 pag. ing. ƒ1,60

Deel 4A
6e druk 1954 - 80 pag. ing. ƒ1,05
7e druk 1960 - 80 pag. ing. ƒ1,60
Deel 4B
7e druk 1955 - 80 pag. ing. ƒ1,05
8e druk 1961 - 80.pag. ing. ƒ1,60
 
Deel 5A
Deel 5B
5e druk 1954 - 112 pag. ing. ƒ1,35
6e druk 1960 - 112 pag. ing. ƒ1,90
Deel 6
5e druk 1955 - 151 pag. ing.
Deel 7

De aangegeven verhalen en gedichten van W.G. van de Hulst in de boekjes 'Ha...!Lezen!


Deel 1A
1 Tom en Tijs op het ijs
2 Naar bed
3 Moes vertelt
4 Raad eens!
5 Mop
6 Jaap en Joop en Janneke
7 Gijs eigenwijs (versje)
8 In de wei
9 Bonte kraaien in de sneeuw
10 De poes en de muis
11 Liesje en Miesje
12 Toos en de koe
13 Ongehoorzaam
14 De goede Herder


Deel 1B
1 Voor het raam
2 Dat mag niet
3 De hoed van de juffrouw
4 Sneeuw (versje)
5 Truusje
6 De boze kat
7 Wie was de schuld?
8 De slimme vinken
9 Bij de bakker
10 Drie kuikentjes
11 Jan en Piet
12 Wim, de waaghals
13 De blinde man


Deel 2A
1 Het stille tuintje
4 Feest op zolder
6 Een brief
8 Het blijde vogeltje roept wa  t
10 De bijen en de appelboom
14 Arm paardje
15 Kippesoep met balletjes
16 Een raar kind
18 Wat is dat voor een leven? Wat is dat voor lawaai?
21 Jacomijntje
23 Héél erg
25 De voetbal
27 Twee zusjes moesten slapen gaan
29 Grote Jans en kleine Jans (versje)


Deel 2B
1 De boze vijand
4 Kleine Rietje
6 Lientje
9 Van spits
12 Corry en Mies en het vogeltje
14 Twee helden
17 Jantje en de potloden
22 Het geheim
23 Het dochtertje van JaïrusDeel 3A
1 Grootmoe's bril
3 Lientje en Mientje in het hooiland (versje)
6 Het vinkje
8 Margootje, die zo alleen was
12 Weet je, wat de spin vertelt?
14 Rie en het kuikentje
19 Moedertje zijn
21 Drie zusjes
25 Een oude bijbel vertelt (Uit: De grote schat, NBG)
26 Toch gewonnen
30 De goede dokter


Deel 3 B
1 De wind is zo'n plaaggeest
3 Het turvenfeest
6 Van een ijsschol met een gaatje
9 Het verhaal van de oude Zwart-Jan
13 Van bladeren, die vogeltjes wilden zijn
16 Als de sneeuwvlokjes dwarrelen door de lucht
18 Twee vrienden
20 Ouwe, trouwe vrienden
24 Bruine bonen
26 Een buitenkansje?


Deel 4A
1 De eenzame boom op de heide
3 Het nestje onder de struiken
6 Van twee vinken
7 Als de gele bladeren vallen ... (versje)
17 De grijze prins
20 Zeggen en - doen!
22 Slimme Hannes
25 Slim Kareltje


Deel 4B
1 De rare mensenwereld
3 Het zonnetje in maart (versje)
5 Sneeuwklokje (versje)
7 Pim en de klokken
9 Als de herfstwind met de bladeren speelt.... (versje)
11 De draak
13 Koningin Emma en de kinderen (Uit: Liefde en Trouw)
16 Mooie gelegenheden die voorbij gaan
18 Daar zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot
19 Aardig bedacht
23 Lien en Mien in't speelkwartiertje
24 Van de duiventoren

Deel 5A
1 Loe is in reparatie
3 Opletten! Dat is de boodschap
6 Weldoen, maar - niet om de eer
11 De bruiloft in de Kortjansteeg
14 Een levende landkaart
15 De dag des heren (gedicht)
16 Gedachten die te laat komen...
18 Een brief (foples)
19 Van twee roodborstjes (gedicht)
22 Een vertelling uit de oude tijd
25 Uit de kinderjaren van Prinses Wilhelmina (Uit: Liefde en trouw)
27 Kleine dingen
28 Een klein vertelsel (Uit: Het Winter-Wonderland)
31 Sidjoena

Deel 5 B

1 Zalig zijn de Barmhartigen!
6 Fik
8 En toen!....
11 Nòg erger
14 Een angstige avond
17 Maartse Buien (versje)
21 Moed

24 Zon olijkerd
25 Een grap

Deel 6
1 Mientje
10 Op avontuur
13 Nauwkeurigheid
17 Van oude Bijbels in de kettertijd (Uit: Het boek dat nooit oud wordt, NBG)
22 Opdat het van de mensen niet gezien worde
28 Tante Alida
32 "Ik heb 'm"
35 Helden! (Uit: De Bijenkorf)
37 Augustinus


Deel 7
1 Winternacht (gedicht)
7 Eerlijk verdiend - en eerlijk betaald (Aristhones)
20 Uit het leven van de grote zendeling John Paton (Uit: De kruisvlag in top)
23 Dr. T. J. Barnardo
26 De gierige oom
28 Het schoonste lied van Nederland (Uit Prins Willem)

38 Een zeemansverhaal
45 Figuurlijke taalSerie Vrij en Blij 1917
Leesboekjes met doorlopende verhalen voor het tweede tot en met het zevende leerjaar van de Christelijke scholen. Oorspronkelijk samengesteld door D.Woutersn, W.G. van de Hulst en Joh. van Hulzen. Later ook met medewerking van Anne de Vries, Diet Kramer, D.G. Rijken, A.Norel-Straatsma, T.Bokma, J.Fortgens, D.Menkens-Van der Spiegel, e.a. Uitgegeven bij P.Noordhoff - Groningen. De 1e druk van deeltje vier is in 1917. Mogelijk de andere deeltjes tegelijk of nog iets eerder. De illustraties zijn van o.a. Tjeerd Bottema, Sjoerd Kuperus, G.D. Hoogendoorn en Teles' Studio. De serie is tot in de 70-er jaren steeds vernieuwd bij Noordhoff weer uitgegeven. Bello nadien afzonderlijk bij Callenbach (1989).
Nb:
Er is in de eerste helft van de vorige eeuw ook een Christelijk kindertijdschrift onder de titel 'Vrij en blij' uitgegeven maar dan bij E.J. Bosch Jbzn te Baarn en in latere jaren bij Uitgeverij Neerbosch als 'Christelijk maandblad voor de jeugd'.
Jan en Gijs I - Joh. van Hulzen en D.Wouters - 2e druk 1919 ing.
Jan en Gijs I - Joh. van Hulzen en D.Wouters - 6e druk 1924 gecart.
Jan en Gijs II
Tweede deeltje - ing.
Bij van der Goot - D.Wouters en Joh. van Hulzen - 9e druk 1931 - 80 pag. gecart. ƒ0,75
     
In de stad - D.G. Rijken -
derde deeltje A - 1e druk
In de stad - D.G. Rijken - derde deeltje B - 2e druk 1930 70 pag. ƒ0,75
Beppie en Joop - W.G. van de Hulst -
vierde deeltje - 4e druk 1922
Bertje en Boemi - Diet Cramer -
5e deeltje 1930 1e druk 88 pag. ƒ0,85
       

Klik voor vergroting
klik voor vergroting
Jan en Gijs I - Joh. van Hulzen en D.Wouters 10e druk 1934 ƒ0,40
Jan en Gijs II - Joh. van Hulzen en D.Wouters 10e druk 1934 ƒ0,40
Bij van der Goot - Joh. van Hulzen en D.Wouters 10e druk 1934 ƒ0,50
In de stad  - D.G. Rijken
4e druk 1934 - 70 pag. gecart.
Beppie en Joop - W.G. van de Hulst 10e druk 1934 ƒ0,45
Bertje en Boe-mi - Diet Kramer
2e druk 1934
ƒ0,40
De witte pet - Anne de Vries
1e druk 1930 ƒ0,65
Bello - W.G. van de Hulst
3e druk 1932, 4e druk 1934 ƒ0,55
Gertje - A.Norel-straatsma
1e druk 1930
2e druk 1933
3e druk 1935
Een prettige vakantie -
D. Menkens-van der Spiegel
1e druk 1931
Evert in turfland deel 1+2 -
Anne de Vries - 1e druk 1930
Evert in turfland deel 1 -
Anne de Vries - 2e druk 1935
Evert in turfland deel 2 -
Anne de Vries -
1e druk 1930
2e druk 1935

Toea Boba - J.Fortgens
1e druk 1931 - 96 pag. ƒ0,80
Salaka - J.Fortgens
1e druk 1931 - 96 pag. ƒ0,80
 
Toch een flinke jongen I - Anne de Vries 1e druk 1930 ƒ0,85
Toch een flinke jongen II - Anne de Vries 1e druk 1930 ƒ0,85
Wybo I - A.Norel-Straatsma -
deel VIIIA 1e druk 1929 - 136 pag. (Illustraties Sjoerd Kuperus)
 overzicht 1930

overzicht 1930
Een Friesche Robinson Crusoë ± 1850 - T.Bokma - Illustraties Wam Heskes -
1e druk 1930 - 74 pag ing.
Vervaarlijke schipbreuk van 't jacht Terschelling in het jaar 1661 - D.Wouters en T.Bokma - Illustraties Wam Heskes - 1e druk 1930 - 74 pag. ing
Het droevig avontuur van Formosa - Anne de Vries en P.H.Muller - Geïllustreerd naar oude prenten -
1e druk 1930 - 112 pag. ing.
       


Jan en Gijs I - Joh. van Hulzen
11e druk 1947
Jan en Gijs II - Joh. van Hulzen
11e druk 1947
Bij Van der Goot III - Joh. van Hulzen
11e druk 1947
In de stad - Joh. van Hulzen
5e druk 1947 ƒ0,75
   
Beppie en Joop - W.G. van de Hulst
11e druk 1948 - 72 pag. ƒ0,75
Bertje en Boemi - Diet Kramer
3e druk 1948 ƒ0,60
   


Donker-gele uitvoeringen, mogelijk niet alle deeltjes

Een vreemde avond - Anne de Vries Herziene uitgaaf 1952 - 64 pag. ƒ0,95
Evert in turfland I - Anne de Vries
4e druk 1952 - 79 pag. ƒ1,15
Evert in turfland II - Anne de Vries
4e druk 1952
Bello - W.G. van de Hulst
7e druk 1952

Jan en Gijs I - Joh. van Hulzen
14e druk 1953 - 64 pag. ing. ƒ0,95
15e druk 1955 - 64 pag. ing. ƒ0,95
Jan en Gijs II - Joh. van Hulzen
13e druk 1952 - 64 pag. ing. ƒ0,95
14e druk 1954 - 64 pag. ing.
15e druk 1957 - 64 pag. ing. ƒ1,10
Bij Van der Goot - Joh. van Hulzen
12e druk 1951
Bij Van der Goot - Joh. van Hulzen
13e druk 1953 ƒ1,05

In de stad - IV - D.G. Rijken
6e druk 1951 - 71 pag. ing. ƒ1,20
7e druk 1954

Beppie en Joop - W.G. van de Hulst
14e druk 1959
Diet Kramer - Bertje en Boemi 5e druk 1954
De witte pet - Anne de Vries
5e druk 1951, 6e druk 1953
7e druk 1956 - 64 pag. ing.

Bello - W.G. van de Hulst
9e druk 1956

Gertje - A.Norel-Straatsma
(2e druk 1933) (3e druk 1935)
4e druk 1948 ƒ0,90
Gertje - A.Norel-Straatsma
6e druk 1955 ƒ1,25
Evert in turfland I - Anne de Vries
3e druk 1948 - 95 pag. ƒ0,90
Evert in turfland II - Anne de Vries
(en je kunt op de scan wel zien dat Evert het boekje vaak heeft
meeg
enomen naar turfland)
3e druk 1948
Evert in turfland II - Anne de Vries
5e druk 1956 ƒ1,40
Wybo - A. Norel Straatsma
2e druk 1954
Een vreemde avond - Anne de Vries
3e druk 1956 - 63 pag. ing. ƒ0,95


Vernieuwde serie 60-er jaren. Deel 4 is vernieuwd door Babs van Wageningen.

Overzicht nieuwste serie
Klik voor vergroting
Jan en Gijs I - Joh. van Hulzen
16e druk 1962 - 64 pag. ing.
Jan en Gijs I - Joh. van Hulzen
17e druk 1968 - 64 pag. ing
Jan en Gijs II - Joh. van Hulzen
17e druk 1969
 
Bij van der Goot - Joh. van Hulzen 15e druk 1965 - 80 pag.
B.van Wageningen - In de stad 1e druk 1964
Bello 10e - W.G. van de Hulst
10e druk 1962
 

In de 40-er jaren is ook nog een serie Nieuw Vrij en Blij opgezet, eveneens bij P.Noordhoff, Groningen uitgegeven.
Alleen het onderstaande boekje Cor en Rie van Johan van Hulzen is me bekend.


     
Cor en Rie 3e druk ƒ1,25
     
Serie Vrucht
Vrucht, leesboek voor de scholen met den bijbel en voor het huisgezin. Uitgegeven door H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij - Amsterdam..
Serie doorlopende verhalen.


1 Twee vrienden - E.J. van Binsbergen - ƒ0, 55
2 Moeder's Drietal -
WILHa. Verleur - 2e druk 1927 - 140 pag. ƒ0,85
3 Guus en Punkie -
H.Streefkerk - 3e druk 1931 - 71 pag. ƒ0,55
4 Van Jan en Joop -
E.J. van Binsbergen - ƒ0,55
5 De Roode Vlek -
W.G. van de Hulst - 2e druk ƒ0,85
6 Leen Horsting -
E.J. van Binsbergen
3e druk 1948 - 132 pag
7 Peter Blom en zijn Lies -
N.W. van Diemen de Jel - 1e druk 1928 - 146 pag. ƒ0,85
8 Kees uit het steegje -
door G. van der Meulen

9 Buitenjongens - J.C. de Koning - 3e druk 1926 - 168 pag. ing. ƒ0,80 4e druk ƒ0,80
10 Gert en Greetje - Hartger Menkman
2e druk 1950 - 95 pag.
11 Een vreemde vriendschap - Hartger Menkman 1e druk 1951 - 86 pag.
12 Gertje - Hartger Menkman
1e druk 1948 - 95 pag
     
13 Felix, de kleinzoon van de boswachter - Hartger Menkman -
1e druk 1950 - 107 pag. ing.
2e druk 1953 - 107 pag.
14 De Tweelingen - E.M. Emous - ƒ0,55
   


Nog enkele uitgaven met andere omslagen en soms alleen op de titelpagina nog vermelding van 'Vrucht'

De Rode Vlek - W.G. van de Hulst -
5e druk 1944 - 153 pag.
Titelpagina 'De rode vlek'
Kees uit het steegje - G. van der Meulen - 1e druk 1935 - 154 pag.
Titelpagina 'Kees uit het steegje'
       
De rode vlek - W.G. van de Hulst -
9e druk 1956  - 188 pag. ing. ƒ2,25
Er kwam een vreemdeling - P.Stouthamer - 1e druk 1955 - 125 pag, ing.
Er kwam een vreemdeling - P.Stouthamer - 2e druk 1956 - 125 pag, ing.
Het gehele jaar door - R.Gaasterland -
1e druk 1958 - 62 pag.
Buitenjongens - J.C.Koning
4e druk zj. - 169 pag. ing.
Titelpagina Buitenjongens 4e druk
Buitenjongens - J.C.Koning - 5e druk
Hoogstwaarschijnlijk (fraai) maakwerk
Titelpagina Buitenjongens
5e druk zj. - 169 pag. ing.
De rode vlek - W.G. van de Hulst -
10e druk 1959  - 187 pag. ing.
Lotte-Rot - W.G. van de Hulst junior - 2e druk zj - 110 pag. ing.
Er kwam een vreemdeling - P.Stouthamer - 2e druk 1958 - 125 pag, ing.
Er kwam een vreemdeling - P.Stouthamer - 4e druk 1962 - 125 pag, ing.Serie Wirtz 1912

Oorspronkelijk stond de Serie - Wirtz uiteraard onder redactie van Johannes Cornelis Wirtz Cz. (1856-1933). Hij werd in 1914 in de 3e druk van Niek van de bovenmeester als redacteur van het Leesboek voor de School met den Bijbel Schoolopziener in het district Winschoten genoemd. In Verdieping en Belijning (1921) heeft hij het onderdeel Handenarbeid voor zijn rekening genomen. Op het titelblad wordt hij Inspecteur van het lager Onderwijs genoemd. In het jaar daarop wordt in hij in de 7e druk van Niek van de bovenmeester (deel 7- 1922 - in de serie 'Leesboek voor school en huis' onder redactie van J.C.Wirtz Cz.) al Oud-Inspecteur genoemd. Diens taak als redacteur wordt nadien door W.G. van de Hulst overgenomen.
Alle boeken zijn uitgegeven bij N.V. Uitgeversmaatschappij H. ten Brink, Meppel - Arnhem. Naast de steeds groeiende serie schoolboekjes is vooral de fraaie kinderboekenserie serie 'Mijn Bibliotheek' een visitekaartje van Ten Brink. Lang niet alle boeken zijn in alle series uitgegeven. Bij mijn weten zijn er na de 50er jaren geen nieuwe uitgaven in de Serie-Wirtz meer uitgegeven. Vanaf ongeveer de 20e druk (1950) van Niek van de bovenmeester zijn het al geen Wirtz-uitgaven meer (nog wel Ten Brink) en vanaf de 35e druk (1981) wordt ook dit boek door Callenbach overgenomen. Dus W.G. van de Hulst zal wel de laatste redacteur van de Serie-Wirtz zijn geweest.
De bekendste omslagen zijn die met de gestileerde grote bloem met daarin in dezelfde kleur één van de illustraties uit het betreffende boek. Deze boeken komen in een groot aantal kleuren op de markt.
Hieronder een (voorlopig) overzicht omdat niet alle uitgaven voorhanden zijn.
Mogelijk kan later nog eens wat gedetailleerder en uitvoeriger over de serie worden geschreven.


Oudste serie schoolboekjes vanaf 1912 als Leesboek voor de School met den Bijbel onder redactie van J.C.Wirtz Cz. (1856-1933)

J.M.Westerbrink-Wirtz - 't Was maar één cent - 2e druk 1914 - 63 pag. gecart. ƒ0,25
Aletta Hoog - Van een eenzaam klein meisje - 1e deel 1e druk 1912 -
73 pag. gecart. ƒ0,25
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester - 1e druk 1912 -
2 delen - 117 pag.+118 pag. gecart.
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester - 3e druk 1914 - 2e deel - 121 pag. gecart. ƒ0,40 
Aletta Hoog - Een Hollandsch meisje in Amerika - 1e druk 1914 - 140 pag. ing. ƒ0.45
J.L.F. de Liefde - Bruno van Joop
1e deel - 4e druk 1920 - 60 pag. gecart. ƒ0,45

J.L.F. de Liefde - Een zomer aan zee - 1e stukje - 1e druk 1912 - 114 pag. ing. ƒ0,40

M.W. Camping - Uit de schepping 1e deel - 2e druk 108 pag. ing.
M.W. Camping - Uit de schepping
2e deel (2 stukjes) - 1e druk 1913 - 81 + 96 pag. ing.
M.W. Camping - Uit de schepping
3e deel - 6e duizendtal 114 pag. ing.
H.S.S. Kuiper - Van heinde en ver -
1e druk 1913 ing. - 92 pag. ƒ0,30

Overzichtsboekje van de serie-Wirtz
door Dhr. J.C. Wirtz Czn.
1916, 24 pag. ƒ0,12 1/2
Uitgave H.ten Brink - meppel
Klik voor de volledige inhoud

Met dank aan Yolijn van der Krol
voor de info
Overzicht serie-Wirtz 1919
 


Serie Wirtz vanaf ca 1915 als Leesboek voor school en huis onder redactie van J.C.Wirtz Cz. (1856-1933).
NB: Sommige uitgaven zijn in dezelfde druk en uitvoering als hierboven bij Leesboek voor de School met den Bijbel,
alléén dus een ander bandje. Hieronder de voorhanden verschillende drukken.


Aanklikken voor vergroting.
 

Overzicht uit 1922 (Bruno van Joop 5e druk). Nog hetzelfde als hierboven uit 1919.
2e leerjaar
J.M.Westenbrink-Wirtz - Mies
2e druk 1914 - gecart.
ƒ0,45
2e leerjaar
J.M.Westerbrink-Wirtz - 't Was maar één cent - 2e druk 1914 - 60 pag. ing. ƒ0,45
2e leerjaar
J.M.Westerbrink-Wirtz - 't Was maar één cent - 3e druk 1918 - 60 pag. ing. ƒ0,45 
2e leerjaar
J.M.Westerbrink-Wirtz - 't Was maar één cent - 4e druk 1922 - 60 pag. ing. ƒ0,45
2e leerjaar
J.M.Westerbrink-Wirtz - 't Was maar één cent - 5e druk 1925 - 60 pag. ing. ƒ0,50
2e leerjaar
J.M. Westerbrink-Wirtz - De glazen knikker 6e druk zj 64 pag. gecart.
2e leerjaar
J.L.F. de Liefde - Door het gaatje van de schutting
3e leerjaar
Aletta Hoog - Van een eenzaam klein meisje 1e stukje - 4e druk 1922 - 71 pag. gecart. ƒ0,45
3e leerjaar
Aletta Hoog - Van een eenzaam klein meisje 1e stukje - 5e druk zj - gecart.
3e leerjaar
J.L.F. de Liefde - Bruno va
n Joop
1e deeltje - 3e druk 1917 - 60 pag. ing. ƒ0,25
3e leerjaar
J.L.F. de Liefde - Bruno van Joop
1e deeltje - 4e druk 1920 - 60 pag. gecart. ƒ0,45
3e leerjaar
J.L.F. de Liefde - Bruno van Joop
1e deel - 5e druk zj - 57 pag. gecart. ƒ0,45
3e leerjaar
J.L.F. de Liefde - Bruno van Joop
2e deel - 5e druk zj - 57 pag. gecart. en ing. ƒ0,45
3e leerjaar
J.L.F. de Liefde - Bruno van Joop
1e deel - 6e druk zj - 58 pag. gecart. ƒ0,45
3e leerjaar
Bart van de Veluwe - Een stoel van goud - 1e druk 1914 - 80 pag. ing. ƒ0,30


   
3e leerjaar
Bart van de Veluwe - Een stoel van goud Ook een 1e druk 1914 - 80 pag. ing. ƒ0,30
3e leerjaar
Bart van de Veluwe - Een stoel van goud - 2e druk 1919 - 80 pag. ing. ƒ0,35
3e leerjaar
A.L. van Hulzen - Ons versjesboek
0
4e leerjaar
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester - 1e stukje
4e druk 1916 - 119 pag. gecart. ƒ0,40
4e leerjaar
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester - 2e stukje
5e druk 1919 - 119 pag. ing. ƒ0,4
4e leerjaar
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester - 1e deeltje
ook 6e druk 1921 - 119 pag. gecart. ƒ0,40
4e leerjaar
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester - 2e deeltje
ook 6e druk 1921 - 119 pag. gecart. ƒ0,40
4e leerjaar
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester - 1e deel
ook 6e druk 1921 - 119 pag. gecart. ƒ0,40
4e leerjaar
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester 1e stukje -
7e druk 1922 - 117 pag. gecart.
4e leerjaar
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester 2e stukje -
7e druk 1922 - 119 pag. gecart.
4e leerjaar
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester 2e stukje -
8e druk 1924 - 119 pag. ing.
4e leerjaar
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester 1e stukje -
9e druk 1927 - 117 pag. gecart.
4e leerjaar
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester 2e stukje -
9e druk 1927 - 119 pag. gecart.
4e leerjaar
M.W. Camping - Uit de schepping deeltje I- 2e druk 108 pag. ing
.
5e leerjaar
J.L.F. de Liefde - Een zomer aan zee 1e+2e deeltje - 3e druk 1914 - gecart.


   
5e leerjaar
J.L.F. de Liefde - Een zomer aan zee 1e deeltje - 4e druk 1920 - gecart. en ing.
5e leerjaar
J.L.F. de Liefde - Een zomer aan zee 2e deeltje - 4e druk 1920 - gecart. en ing
5e leerjaar
A.Lukkien - Brieven uit een vreemd land - 1e druk 1912 - 88 pag.
5e leerjaar
M.W. Camping - Uit de schepping deeltje IIa- 2e druk 108 pag. ing
 5e leerjaar
M.W. Camping - Uit de schepping deeltje IIb- 2e druk 108 pag. ing
.
6e leerjaar
Aletta Hoog - Van een kleinen Papoea - 2e druk 1917 - 74 pag. ing. ƒ0,25
6e leerjaar
Aletta Hoog - Tombo, het Soedaneesje - 1e druk 1916 - ing. ƒ0,30
6e leerjaar
Aletta Hoog - Tombo, het Soedaneesje - 2e druk 1919 - ing. ƒ0,30

   
6e leerjaar
Aletta Hoog - Tombo, het Soedaneesje - 3e druk 1922 - gecart. ƒ0,45
6e leerjaar
J.M.Westenbrunk-Wirtz - Zwak en toch machtig
6e leerjaar
M.W. Camping - Uit de schepping deeltje III- 1e druk 108 pag. ing
.
6e leerjaar
Titelpagina: J.L.F.de Liefde - Het lichtje in de verte - 3e druk zj. - 89 pag. gecart.
     

6e leerjaar
G.J.Wansink en J.M.Wansink - Gedichten voor jonge lezers.
Twee deeltjes
1916
6e leerjaar
A.A.Kleijn - Fabelen, Mythen en Vertellingen
7e leerjaar
A.A.Kleijn - Twee Veroveraars
7e leerjaar
Aletta Hoog - Een Hollandsch meisje in Amerika - 1e druk 1914 - gecart. ƒ0.45.


Kuyper, H.S.S. - Van heinde en ver
7e leerjaar
W.G. van de Hulst - Thijs en Thor -
1e druk 1918 - 123 pag. gecart.
7e leerjaar .
W.G. van de Hulst - Thijs en Thor -
2e druk 1922 - 123 pag. gecart.
7e leerjaar
W.G. van de Hulst - Thijs en Thor -
3e druk zj - 123 pag. gecart
7e leerjaar
H.S.S.Kuyper - Van heinde en ver
1e druk 1913
       

7e leerjaar
A.L.van Hulzen - Ons leesboek - eerste deeltje 1e druk 1921 - 52 pag. ing. ƒ0,80Verhaal W.G.van de Hulst: De Schepping Uit: De Bijbelsche Gechiedenissen
 


 
 
Frieda van Felden - De drie vriendjes -
1e druk zj. - 47 pag. ing.
J.Schouten - De jonge Leeuw van het Vijfstromenland - 1e druk 1924 - 139 pag. gecart. ƒ0,80
 

 


Enkele losse omslagen Leesboek voor school en huis. Mogelijk zijn er nog meer uitgaven gelijksoortig vormgegeven.
Redactie J.C.Wirtz Cz. 
J.M. Westerbrink-Wirtz - De glazen knikker - 7e druk 1932 - 52 pag. ing
D.Rutgers en G.van der Meulen - Sierlijke zwervers - 1e druk zj. -
149 pag. gecart.
D.Rutgers - Koos en Presto
3e druk zj - 135 pag. geb.
Vrijwel zeker maakwerk
 

Gedeeltelijk parallel loopt de serie met de omslagen met min of meer klassieke ornamentiek, redactie J.C.Wirtz Cz. (1856-1933)

Klik voor vergroting. Overzicht uit 'Elck wat wils' ca 1930
Klik voor vergroting.Overzicht uit 'Elck wat wils' ca 1930
Ada Jonkman - Van Grootmoe en Jan - 1e druk z.j - 54 pag. ing. (gecart). ƒ0,45
Aletta Hoog - Van een eenzaam klein meisje I - 7e druk zj 66 pag. ing. ƒ0,45
Aletta Hoog - Van een eenzaam klein meisje II - 7e druk zj 54 pag. ing. ƒ0,45
J.L.F. de Liefde - Bruno van Joop I - 9e druk 1932 - 43 pag. ing. ƒ0,45
J.L.F. de Liefde - Bruno van Joop II - 8e druk zj - 40 pag. ing. ƒ0,45
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester I - 10e druk 1929 -
111 pag. ing. ƒ0,75W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester II - 10e druk 1929 - 111 pag. ƒ0,75
D.K. Wielenga - Loda, het Soembaneesche weesmeisje - 1e druk zj - 96 pag. ƒ0,90
W.G. van de Hulst - Thijs en Thor -
4e druk 1932 - 120 pag. ing. ƒ0,80


   
J.L.F. de Liefde - Een zomer aan zee I - 7e druk zj - 96 pag. ƒ0,70
J.L.F. de Liefde - Een zomer aan zee II - 7e druk zj - 96 pag. ƒ0,70
   


De meest bekende Serie Wirtz met de gestileerde bloemen met illustratie onder redactie van W.G. van de Hulst (1879-1963)Klik voor vergroting
J.M. Westenbrink-Wirtz - 't Was maar één cent - 8e druk 1947 - gecart.
J.M. Westerbrink-Wirtz - De glazen knikker
8e druk zj - 40 pag. ing. ƒ0,30
   
J.L.F. de Liefde - Het gaatje in de schutting - 6e druk zj. - 63 pag. ing.
ƒ0,30
J.L.F. de Liefde - Het gaatje in de schutting - 7e druk zj. - 63 pag. ing.
ƒ0,32½
   
Aletta Hoog - Van een eenzaam klein meisje I - 8e druk 1945 - gecart. ƒ0,30
Aletta Hoog - Van een eenzaam klein meisje II - 8e druk 1945 - ing. ƒ0,30
Aletta Hoog - Van een eenzaam klein meisje I - 9e druk zj - ing.
Aletta Hoog - Van een eenzaam klein meisje II - 9e druk zj - ing.
Mej. J.L.F. de Liefde -
Bruno van Joop I - 10e druk ing. ƒ0,30
Mej. J.L.F. de Liefde - Bruno van Joop II - 10e druk gecart. ƒ0,30.
Mej. J.L.F. de Liefde - Bruno van Joop I - 11e druk zj - 45 pag. gecart.
Mej. J.L.F. de Liefde - Bruno van Joop II - 11e druk zj - 43 pag. gecart.
Bart van de Veluwe - Een stoel van goud - 5e druk zj - 56 pag. ing. ƒ0,35
Bart van de Veluwe - Een stoel van goud - 6e druk zj - 56 pag. ing. ƒ0,37½
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester I - 12e druk zj - gecart. ƒ0,50
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester I - 13e druk zj - ing. ƒ0,60
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester II - 13e druk zj - ing. ƒ0,60
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester II - 14e druk 1945 - ing. ƒ0,65
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester II - 15e druk 1945 - gecart.
W.G. van de Hulst - Niek van den bovenmeester II - 16e druk zj. - ing.
J.L.F. de Liefde Een zomer aan zee I - 8e druk zj - gecart. ƒ0,50
J.L.F. de Liefde - Een zomer aan zee II - 8e druk zj. - 91 pag. gecart. ƒ0,50
D.Rutgers - Koos en Presto - 3e druk zj (ca 1945) - ing. ƒ0,70 .
Aletta Hoog - Tombo's Soedaneesje
     
W.G. van de Hulst - Thijs en Thor
5e druk zj - ing. 104 pag. ƒ0,60
D.Rutgers sn v.d. Meulen - Sierlijke zwervers - 3e druk ing. ƒ0,70
   


Indisch Leesboek
1923
Proza en Poezie uit veler pen voor scholen in Nederlandsch Oost-Indië door Johan van Hulzen. Uitgegeven te Groningen bij P.Noordhoff.
Acht deeltjes met illustraties van Tjeerd Bottema en kleurige platen van Menno van Meeteren Brouwer. Afmetingen: 19x13,5

 Overzicht
Klik voor vergroting
Deel 1
Deel 2
Géén bijdragen van Van de Hulst

 
1e druk 1923 - 80 pag. ing.
2e druk 1930 - 80 pag. ing.
Deel 3
Deel 4
Deel 5
1e druk 1923 - 94 pag. ing.
1e druk 1924 - 143 pag. ing
 
     
 
Deel 6
• 69 - Winter (uit: Van een klein meisje en een groote klok) Dnk aan T.Hakvoort voor de info
Deel 7
Deel 8
1e druk 1924 - 148 pag. ing.
   
Indische Bloemen
1929-1930
Leesboek voor de Christelijke scholen in Nederlandsch-Indië door G.van Duinen en P.de Zeeuw J.Gzn. Uitgegeven te Den Haag - N.V. G.B.van Goor Zonen's U.M. In ieder geval vijf deeltjes. In het Woord vooraf (zie onder) worden vorm en inhoud verantwoord. De illustraties zijn van o.a. H.Versteijnen, J.C.Kesler, isings, Van 't Hoff e.a. Afmetingen: 19x13,5Een woord vooraf
Klik voor vergroting
Deel 3
• 2 Een angstige avond
(Uit: Vrij en Blij, 2e jaargang)
Deel 4
• 31 Fik (door Willem Hulst,
uit: Voor 't jonge Volkje)

Deel 5
• 34 De Rijksdag te Worms
(Uit: Maarten Luther)
 
1e druk 1929 - 128 pag. ing.
1e druk 1930 - 160 pag. ing.
1e druk 1930 - 160 pag. ing.De Lentehof
1924
Serie (school)leesboeken uitgegeven door Uitgeversmaatschappij E.J.Bosch Jbzn - Baarn (nadien Bosch & Keuning). Van W.G. van de Hulst zijn 'In 't kraaiennest' en 'Van Hollandse jongens in de Franse tijd' opgenomen. Omdat deze beide boeken zo veel herdrukken kregen zijn ze ook in verlerlei gedaantes verschenen. Er staan in de boeken weinig gegevens omtrent jaar van uitgave, druk enz. Zelfs de illustrator wordt vaak niet vermeld. Het samenstellen van een volledig overzicht is dan ook niet eenvoudig.


De naam 'Lentehof' is nog niet aangegeven maar de omslagillustratie van Cornelis Jetses van onderstaande boeken is
dezelfde als die van de 1e reeks Lentehof-uitgaven

 

In 't kraaiennest - W.G. van de Hulst
1e druk 1924 - 2 delen samen -
96+110 pag. geb.

De jongen uit de woonwagen -
door P. Keuning
1e druk zj - 127 pag. geb.
In 't klimophuis - door J.C.Brans
1e druk zj. - 2 delen samen -
95+96 pag. geb.
       
In 't kraaiennest (deel I) - W.G. van de Hulst - 1e druk 1924 - 96 pag. ing.
In 't kraaiennest (deel 2) - W.G. van de Hulst - 2e druk 1928 - 96 pag. ing.
Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd deel 1 - 2e druk 1924 127 pag. ing.. ƒ1,35
Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd deel 2 - 2e druk 1924 -
90 pag. gecart. ƒ1,35


Zonder moeder - Henr. Vermey-Nel
1e druk zj - 88 pag. gecart.
Lief en leed uit een kleine wereld - Carla 1e druk zj - 127 pag. gecart.
In 't klimophuis - J.C. Brans
1e druk zj - 95 pag. gecart.
De jongen achter de schutting - P.Keuning - 1e druk zj - 151 pag. ing.
       
     
De Zwerver deel 1 - H.Gordeau Jr. -
1e druk zj - 104 pag. ing.
     


De omslag voor de volgende serie is van Wam Heskes
(Artikel van Richard van Schoonderwoerd den Bezemer in Lexicon van de jeugdliteratuur)
In 't kraaiennest (deel 1) - W.G. van de Hulst - 3e druk 1924 - 88 pag. ing.
In 't kraaiennest (deel 2) - W.G. van de Hulst - 3e druk 1924 - 97 pag. ing.
In 't kraaiennest (deel I+2) - W.G. van de Hulst - 3e druk 1924 - 88+97 pag. ing.
In 't kraaiennest (deel I+2) - W.G. van de Hulst - 3e druk 1924 - 88+97 pag. gecart.
       
Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd 1+ 2 - 4e druk 1924 -
200 pag. ing
Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd 1+ 2 - 4e druk 1924 -
200 pag. ing (deeltje doorgestr.)
 * De jongen uit de woonwagen - P.Keuning 127 pag.
* De jongen achter de schutting - P.Keuning 4e druk - 160 pag.
 
 
De zwerver (deel I) - H.Gordeau Jr.
2e druk 110 pag.
* Alberts avonturen - P.Keuning -
1e druk gecart.
Joop, Jaap en Job - D. van der Zee
1e druk zj
* 't Vogeltje met vreemde veren - D.Menkens-van der Spiegel 4e druk zj
 
   
 
De Ten Braggecate`s - - 1e druk zj - 175 pag. ing.
   In 't kraaiennest -
W.G. van de Hulst
Van Hollandse jongens in de Franse tijd - W.G. van de Hulst
Van Hollandse jongens in de Duitse tijd - Aart Romijn (illustraties W.G. van de Hulst jr)
Domoe - M.C. Capelle -
1e druk zj - 148 pag.
Een vakantie op de Stinshoeve -
G. van Heerde - 1e druk zj - 83 pag.
Mutsen-Mie - C. Th. Jongejan-de Groot
2e druk zj - 79 pag. gecart.
4e druk zj. - 79 pag. gecart.
Uggie en Oggie - A.Keizer-de Jong - 2e druk zj/ 4e druk zj / 5e druk zj - 54 pag. gecart.
Om de Campveerse toren -
M.C. Capelle - 5e druk zj - 139 pag.

Wolf mijn vriend - Francine Schregel-Onstein - 1e druk 1961 - 128 pag. gecart.
Dop - G. van der Stoep -
1e druk zj - 70 pag. gecart.
Grompie - C.Th. Jongejan-de Groot
1e druk 1961 - 72 pag. gecart.
Pimpeltje en zijn buren - Maria van Holland - 1e druk zj 48 pag.
2e druk zj. 48 pag.


Een zwerver komt thuis -
G. van heerde - 5e druk zj 92 pag.
Razende Roeltje - Diet Kramer
6 druk zj - 172 pag. gecart
De drie vingers - J.E. Niemeijer
2e druk zj 100 pag.
Toen de stormvloed kwam - M.C.Capelle - 1e druk 1962 131 pag.
 
Rolf op reis - Nel de Groot.
1e druk 1962 - 56 pag.


     
Razende Roeltje- Diet Kramer
2e druk zj - schooluitgave
3e druk zj - schooluitgave
     
       


In 't Kraaiennest -
W.G. van de Hulst -
12e druk 1964 - 188 pag. geb.
Van Hollandse jongens in de Franse tijd - W.G. van de Hulst -
14e druk zj - 170 pag. geb.
15e druk 1965 - 170 pag. geb.
Van Hollandse jongens in de
Duitse tijd - Aart Romijn
(illustraties W.G. van de Hulst jr)
10e druk zj - 164 pag. geb..

Domoe - M.C. Capelle
3e druk zj - 148 pag. geb.

Pimpeltje en zijn buren - Maria van Hollandt 1e druk zj. 48 pag. geb.
3e druk zj. - 46 pag. geb.
Razende Roeltje - Diet Kramer
13e druk zj - 172 pag. geb.
Rolf op reis - Nel de Groot
2e druk 1962 - 56 pag. geb
Grompie - C.Th. Jongejan-de Groot
4e druk 1965 - 72 pag. geb
Een vakantie op de Stinshoeve -
G. van Heerde - 3e druk zj - 83 pag.
Mutsen-Mie - C. Th. Jongejan-de Groot
7e druk 1960 - 79 pag. geb.
Uggie en Oggie - A.Keizer-de Jong - 8e druk zj - 53 pag. geb.
De geuzenschool - K.Norel
Ela de berendoder - Aart Grimme
Dop - G. van der Stoep -
7e druk zj - geb.
Een zwerver komt thuis - G. van Heerde - 6e druk 92 pag. geb.
De drie vingers - J.E. Niemeijer -
2e druk 1961 - 100 pag. geb.
   
Toen de stormvloed kwam -
M.C. Capelle - 2e druk 1962 - 131 pag. geb.
   
Heitje voor een karweitje - W. ter Horst
1e druk 1963 96 pag.


Een vakantie op de Stinshoeve - G.van Heerde - 8e druk 83 pag.
Razende Roeltje - Diet Kramer
14e druk zj - 172 pag.
De drie vingers - J.E.Niemeijer
5e druk zj. 100 pag.
De drie vingers - J.E.Niemeijer
8e druk zj. 100 pag.
Ons nieuwe leesboek 1932
Bloemlezing voor de Christelijke school verzameld door P.J. Risseeuw en G.K. de Wilde bestaande uit zes deeltjes voor het 2e tot en met het 7e leerjaar. Geïllustreerd (gedeeltelijk in kleur) door Pol Dom, Sierk Schröder en Jaap Veenendaal.
Uitgave van J.B.Wolters - Groningen, Den Haag, Batavia, 1932 - 18x13,5

Ons nieuwe leesboek
Klik voor vergroting
Deel 1
7 Die domme Fik (Uit: Fik)
Deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3
2 De twee vijanden (Uit: Vrij en blij)
23 De bruiloft in de Kortjansteeg
(Uit: Vrij en blij)
25 "Nog erger!" (Uit: Bijbelse Almanak 1929)
 
2e druk 1932 - 127 pag. gecart. ƒ0,80
3e druk 1935 - 126 pag. ing.ƒ0,65
4e druk 1938 - 126 pag. ing.ƒ0,65
1e druk 1933 - 127 pag. ing. ƒ0,80
2e druk 1935 - 127 pag. ing. ƒ0,65
Deel 4
15 De pijp (Uit: Peerke en z'n Kameraden)
28 De sterke vader (Uit: Houzee!)
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst

Deel 6
Géén bijdragen Van de Hulst

Deel 3
2e druk in gecart. kaft van deel 1 Nieuwe spelling
1e druk 1932 - 143 pag. ing. ƒ0,80 1e druk 1932 - 143 pag. ing. ƒ0,80 2e druk 1935 - 155 pag. gecart. ƒ0,65Uit eigen land 1914

Nederlandsch leesboek voor Christelijke scholen voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, Hoogere Burgerscholen, Gymnasia, Kweek- en Normaalscholen verzameld door L. Bückmann en met een inleiding van Dr. J.van de Valk.
Twee delen, uitgegeven bij H.Honig, Utrecht, 1911 - 1914.
Zonder illustraties, geb. linnen 20x14.
Recensie deel 1 in Maandblad voor letterkunde 13 april 1911


 
Deel 1
Een flinke daad en tòch... (Uit: Ouwe Bram)
Deel 2
Hebt uwe vijanden lief (Uit: Jaap Holm en z'n vrinden) Vanaf de 3e druk is dit verhaal niet meer opgenomen.
Het verhaal van den kurassier (Uit: Het verhaal van den kurassier)
   
1e druk 1911 ƒ1,50; geb. linnen ƒ1,90
2e druk 1914 - 411 pag. geb. linnen
3e druk 1920 - 411 pag. geb. linnen
1e druk 1914 - 403 pag. geb.linnen
3e druk 1925 - 440 pag. geb. linnen
                                                                 
                                       Uit 's lands historie blaân 1929

Geschiedkundig leesboek voor de hoogste klassen der lagere en ULO-scholen met den Bijbel door P.de Zeeuw JGz. Uitgegeven door N.V. G.B. van Goor Zonen's Uitg. Mij. Den Haag. Drie deeltjes. De meeste illustraties zijn van J.J.Midderigh (sign. M met twee JJ er onder) en enkele van B.Midderigh-Bokhorst. Ook een paar tekeningen van A..van 't Hoff, Rob. Graafland, André Vlaanderen, Nans van Leeuwen en Isings. Afmetingen 19x13,5. Bij de tweede druk in 1931 zijn  naast spellingswijzigingen door het Spellingsbesluit van Minister Terpstra van 12 september 1930 in het derde deel ook enkele veranderingen in de inhoud doorgevoerd.

                


Deeltje 1
Géén bijdrage van Van de Hulst
Deeltje 2
2 Luther en de paus (Uit: Maarten Luther NBG)
15 De slag bij Heiligerlee (Uit: Willem Wijcherts)
Deeltje 3
Géén bijdragen van Van de Hulst
1e druk 1929 - 160 pag. ing. ƒ0,70
1e druk 1929 - 160 pag. ƒ0,70
1e druk 1929 - 160 pag. ƒ0,70
     
Deeltje 1
Géén bijdrage van Van de Hulst
Deeltje 2
2 Luther en de paus (Uit: Maarten Luther NBG)
15 De slag bij Heiligerlee (Uit: Willem Wijcherts)
Deeltje 3
Géén bijdragen van Van de Hulst
2e druk 1931 - 160 pag. ing. ƒ0,70
2e druk 1931 - 160 pag. ƒ0,70

2e druk 1931 - 160 pag. ing.ƒ0,70
Van alle tijden 1948

Historische bloemlezing voor de hoogste klassen der lagere school door A.Wildeman. Uitgave Jacob Dijkstra - Groningen. In ieder geval twee delen. Illustraties van Stan. de Reuder.

   
Deel 1
7 De losse letter (Uit: Toen en nu)
10 Banneling (Uit: Prins Willem)

Deel 2
8 Kozakkendag (Uit: Van Hollandse jongens in de Franse tijd)

   
1e druk 1948 - 19,5x13,5 - 103 pag.
1e druk 1948 - 19,5x13,5 - 109 pag.