Ons Nederlandsch op de Volksschool
door D.Wouters

Omgewerkte overdrukken van opstellen uit het Christelijk schoolblad Onze vacature, jaargangen 1921, 1922 en 1923
Uitgave vaqn P.Noordhoff te Groningen 1924
21,5x16,5 - 48 pag. ing.