Vrij en Blij -
6e jaargang 1922-1923
aan de ondertitel is nu ''van 5 - 13 jaar'' toegevoegd.In Jaargang 6 nrs 2, 6 en 7 géén bijdragen van Van de Hulst. De blauwe kleur van de omslagillustratie is verdwenen.
  Vrij en Blij - 7e jaargang 1923-1924
Als feuilleton In't Kraaiennest


8e jaargang 1924-1925
Vrij en Blij - 8e jaargang 1924-1925
Géén bijdragen van Van de Hulst

'Christelijk tijdschrift voor jongens en meisjes onder redactie van Mej. J.L.F. de Liefde en de heeren A.L. Gerritsen en P.Keuning'. Met een lange reeks vaste medewerkers waaronder W.G. van de Hulst. Ook verscheidene tekenaars verlenen hun medewerking. De omslagillustratie van de losse afleveringen is van Cornelis Jetses en de prachtband voor de ingebonden jaargang is van Jan Wiegman.
Uitgegeven vanaf october 1917 bij Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch Jbzn - Baarn.

Jaargang 8 - October 1924-1925 - 27,5x18,5 - 416 pag. (dus precies 52 afleveringen van 8 pagina's)


8e jaargang nr 1


9e jaargang 1925-1926

Vrij en Blij -
9e jaargang 1925-1926
Géén bijdragen van Van de Hulst

'Christelijk tijdschrift voor jongens en meisjes onder redactie van Mej. J.L.F. de Liefde en de heeren A.L. Gerritsen en P.Keuning'. Met een lange reeks vaste medewerkers waaronder W.G. van de Hulst. Ook verscheidene tekenaars verlenen hun medewerking. De omslagillustratie van de losse afleveringen is van Cornelis Jetses en de prachtband voor de ingebonden jaargang is van Jan Wiegman.
Uitgegeven vanaf october 1917 bij Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch Jbzn - Baarn.

Jaargang 9 - October 1925-1926 - 27,5x18,5 - 416 pag. (dus precies 52 afleveringen van 8 pagina's)


9e jaargang nr 1


In ieder geval in deze jaren werden Vrij en Blij en Het Kleine Schouwvenster helemaal identiek uitgegeven met alleen een verschillende naamgeving.
(Mij) bekend vanaf Het kleine schouwvenster 7e jaargang vrijdag 12 september 1924 t/m 8e jaargang nr 52 vrijdag 25 september 1925
en ook de hele jaargang 1933-1934.
De redacties zijn in die tijd vlak bij elkaar gevestigd: Vrij en blij ((Bosch) N.Z.Voorburgwal 68-70, Amsterdam en Het kleine Schouwvenster Prinsengracht 493, Amsterdam

             
10e jaargang 1926-1927

Vrij en Blij -
10e jaargang 1926-1927
Géén bijdragen van Van de Hulst

'Christelijk tijdschrift voor jongens en meisjes onder redactie van Mej. J.L.F. de Liefde en de heeren A.L. Gerritsen en P.Keuning'. Met een lange reeks vaste medewerkers waaronder W.G. van de Hulst. Ook verscheidene tekenaars verlenen hun medewerking. De omslagillustratie van de losse afleveringen is van Cornelis Jetses en de prachtband voor de ingebonden jaargang is van Jan Wiegman.
Uitgegeven vanaf october 1917 bij Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch Jbzn - Baarn.

Jaargang 10 - October 1926-1927 - 27,5x18,5 - 416 pag. (dus precies 52 afleveringen van 8 pagina's)


10e jaargang nr 1

Enkele advertenties van Vrij en Blij
in het tijdschrift
Christelijk Vrouwenleven 1927Vrij en Blij
- 14 jaargang 1930 - 1931

Christelijk weekblad voor jongens en meisjes van zes tot veertien.
Verschijnt iedere vrijdag.  Abonnementsprijs ƒ1,- per kwartaal
Uitgave van N.V. Uitgeversmaatschappij E.J.Bosch Jbzn - Amsterdam

Jaargang 14 - October 1930 - 1931 - 27x17,5 - 408 pag.
Géén bijdragen van Van de Hulst
Verzamelband Het Kleine Schouwvenster 1933-1934
Zoals er verzamelbanden voor de jaargangen Vrij en Blij werden gemaakt werden diezelfde banden ook voor Het Kleine Schouwvenster gebruikt.
Onderstaande ingebonden jaargang  1933-1934 is me bekend.


Het Kleine Schouwvenster opgenomen in Vrij en Blij
Pagina van www.lambiek.net
 


21e jaargang 1937-1938
ingebonden, neutrale omslagVrij en Blij -
21e jaargang 1937-1938

Inmiddels is Vrij en Blij  nu een Christelijk Jeugdblad onder redaktie van P.de Zeeuw J.Gzn geworden met een lange reeks vaste medewerkers waaronder W.G. van de Hulst. Het blad verschijnt de eerste en derde vrijdag van elke maand en kost ƒ0,75 per kwartaal. Ook is er een luxe editie tbv schoolbibliotheken beschikbaar voor ƒ1,25 per kwartaal. Verscheidene tekenaars verlenen hun medewerking. Het redaktieadres van het blad is Nijkerk (De Zeeuw) en het wordt uitgegeven bij H.A. van Bottenburg te Amsterdam.
.
Jaargang 21 - October 1937-1938 - 27x17,5 - 384 pag. (dus precies 24 afleveringen van 16 pagina's)


Verhaal in no 17 vrijdag 3 juni 1938
Het Pinksterfeest (Uit: Bijbelse vertellingen)
24e jaargang 1940-1941
ingebonden, neutrale omslag


Vrij en Blij -
24e jaargang 1940-1941

Vrij en Blij  is nu een Christelijk Jeugdblad onder redaktie van P.de Zeeuw J.Gzn geworden met een lange reeks vaste medewerkers waaronder W.G. van de Hulst. Het blad verschijnt de eerste en derde vrijdag van elke maand en kost ƒ0,75 per kwartaal. Ook is er een luxe editie tbv schoolbibliotheken beschikbaar voor ƒ1,25 per kwartaal. Verscheidene tekenaars verlenen hun medewerking. Het redaktieadres van het blad is Nijkerk (De Zeeuw) en het wordt uitgegeven bij H.A. van Bottenburg te Amsterdam.
.
Jaargang 24 - October 1940-1941 - 27x17,5 - 384 pag. (dus precies 24 afleveringen van 16 pagina's)
Gedicht in no.1 vrijdag 4 oktober 1940 pagina 9 en 10
Het Bakkertje

     
25e jaargang 1949


Vrij en Blij -
25e jaargang 1949

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Hoe de overgang naar deze vorm precies is gegaan is (me) (nog) niet duidelijk. Wellicht dat door de oorlogsjaren het vorige tijdschrift is gestopt en in deze vorm met een andere jaargangenreeks gecombineerd opnieuw uitgegeven.
In ieder geval is Vrij en Blij inmiddels (weer) een Maandblad geworden, is het een bijvoegsel bij De Vriend des Huizes (67e jaargang), loopt de jaargang van januari tot december en wordt het tijdschrift uitgegeven bij Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch.

Jaargang 1949 - ingebonden - 26,5x19,5 - 254 pag - ruim 20 pag. per aflevering (doorgenummerd). Met inhoudsopgave voorin.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 3 pag 60 Ons boekenplankje recensie Het grote voorleesboek, 2e druk 1948 ƒ7,50 (blijkt later een drukfout want het moest ƒ17,50 zijn)
• Nr 5 pag 84 Ons boekenplankje recensie De Bijbelse Geschiedenissen 10e druk 1948 ƒ12,75 en Bijbelse Vertellingen 8e druk 1949 ƒ8,90
• Nr 7 pag 144 Ons boekenplankje De prijs van Het grote voorleesboek is niet ƒ7,50 (zoals eerder aangekondigd) maar moet ƒ17,50 zijn

26e jaargang 1950

Vrij en Blij -
26e jaargang 1950

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Hoe de overgang naar deze vorm precies is gegaan is (me) (nog) niet duidelijk. Wellicht dat door de oorlogsjaren het vorige tijdschrift is gestopt en in deze vorm met een andere jaargangenreeks gecombineerd opnieuw uitgegeven.
In ieder geval is Vrij en Blij inmiddels (weer) een Maandblad geworden, is het een bijvoegsel bij De Vriend des Huizes (67e jaargang), loopt de jaargang van januari tot december en wordt het tijdschrift uitgegeven bij Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch.

Jaargang 1950 - ingebonden - 26,5x19,5 - 252 pag - ruim 20 pag. per aflevering (doorgenummerd). Met inhoudsopgave voorin.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 7 pag 135 versje W.G. van de Hulst: In het hooiland
• Nr 10 pag 200 Ons boekenplankje recensie Voordragen 2e druk ƒ1,90 met het de verhalen Rustig te midden van de woedende baren (uit 'Prins Willem') en Het vertelsel van de wind (uit 'Groot Kinderkerstboek')
• Nr 12 pag 227 Verhaal De twee vijanden ( Uit "Vrij en Blij", 1e jaargang 1917)
27e jaargang 1951

Vrij en Blij -
27e jaargang 1951


Uit de collofoon van 1951 blijkt bijvoorbeeld dat er een heel aantal tijdschriften of jeugdbijlagen zijn samengevoegd: Vrij en Blij, Lenteleven, Het kleine Schouwvenster, jeugdcourant van de Neerbosch' cent en de kinderrubriek van de Vriend des Huizes.
Ook is er een samenwerking met "De Wiekslag", Maandblad voor de jeugd.

W.G. van de Hulst wordt niet (meer) als medewerker vermeld. En er wordt niet zo vaak meer iets van of over hem aangegeven. Wel wat recensies en tekeningen van W.G. van de Hulst jr
Jaargang 1951 - 27x19,5 - 232 pag. - bijna 20 pag. per aflevering (doorgenummerd)

Bijdragen Van de Hulst
• Nrs 4-7 van april t/m juli illustraties van W.G. van de Hulst jr bij Arm en toch rijk van Anne de Vries (NBG-uitgave 1935)
• Nr 6 Ons boekenplankje recensie Kees van Dam op stap met ill. van van de Hulst jr
• Nr 8 Ons boekenplankje recensie Het nieuwe boek voor de Jeugd met verhaal van Van de Hulst


27e jaargang 1951

Vrij en Blij -
27e jaargang 1951 (!)


Hoe de overgang naar deze vorm precies is gegaan is (me) (nog) niet duidelijk. Wellicht dat door de ooorlogsjaren het vorige tijdschrift is gestopt en in deze vorm met een andere jaargangenreeks gecombineerd opnieuw uitgegeven.
In ieder geval is Vrij en Blij inmiddels (weer) een Maandblad geworden, is het een bijvoegsel bij De Vriend des Huizes (67e jaargang), loopt de jaargang van januari tot december en wordt het tijdschrift uitgegeven bij Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch.

Uit de collofoon blijkt dat er een heel aantal tijdschriften of jeugdbijlagen zijn samengevoegd: Vrij en Blij, Lenteleven, Het kleine Schouwvenster, jeugdcourant van de Neerbosch' cent en de kinderrubriek van de Vriend des Huizes.
Ook is er een samenwerkingmet "De Wiekslag", Maandblad voor de jeugd.

W.G. van de Hulst wordt niet (meer) als medewerker vermeld. En slechts sporadisch wordt nog iets van of over hem aangegeven. Wel wat recensies en tekeningen van W.G. van de Hulst jrJaargang 1951 - 27x19,5 - 20 pag. per aflevering (doorgenummerd)
(zes losse nummers voorhanden 4, 6, 7, 8, 10 en 11)

Bijdragen Van de Hulst
• Nrs 4-7 van april t/m juli illustraties van W.G. van de Hulst jr bij Arm en toch rijk van Anne de Vries (NBG-uitgave 1935)
• Nr 6 Ons boekenplankje recensie Kees van Dam op stap met ill. van van de Hulst jr
• Nr 8 Ons boekenplankje recensie Het nieuwe boek voor de Jeugd met verhaal van Van de Hulst


28e jaargang 1952

Vrij en Blij -
28e jaargang 1952

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

W.G. van de Hulst wordt niet (meer) als medewerker vermeld. En slechts sporadisch wordt iets van of over hem aangegeven.
Jaargang 1952 - ingebonden - 26,5x19,5 - 188 pag -
16 pag. per aflevering (doorgenummerd) met no 12 het laatste nummer 20 pag.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 2 pag 36 Ons boekenplankje recensie Het nieuwe voorleesboek
• Nr 6 pag 56 Ons boekenplankje recensie Bijbel voor de jeugd met ill. van Van de Hulst jr
• Nr 8 Ons boekenplankje recensie Het nieuwe boek voor de Jeugd met verhaal van Van de Hulst30e jaargang 1954


Vrij en Blij -
30e jaargang 1954

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1954 - ingebonden - 26,5x19,5 - 188 pag - 16 pag. per aflevering (doorgenummerd) met no 12 het laatste nummer 20 pag. Met inhoudsopgave voorin.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 1 pag 3, nr 2 pag 19, nr 3 pag 35 en nr 4 pag 51: Illustraties van W.G. van de Hulst jr bij het verhaal Toen de eikels vielen van J.L. de Liefde (NBG 1938)
• Nr 2 pag 32 Ons boekenplankje recensie Hoor de klokken luiden (met een verhaal van Van de Hulst) en de Kees van Dam-serie (met illustraties van Van de Huls tjr)
• Nr 3 pag 48 Ons boekenplankje recensie De toverfluit door D.L.Daalder cs met een verhaal van Van de Hulst
Nr 5 pag 67, nr 6 pag 85 en nr 7 pag 99 verhaal van W.G. van de Hulst: De bruiloft in de Kortjansteeg met illustraties van W.G. van de Hulst jr (Nb Op pag 99 wordt vermeld dat het verhaal is overgenomen uit Vrij en Blij Jaargang 1. 1917-1918)
• In de nrs 9-12 wordt in 4 gedeelten het verhaal Eppo's viool uitgegeven bij het Nederlands Godsdienstig Traktaatgenootschap 'De Lichtdrager'

 31 jaargang 1955
Vrij en Blij -
31e jaargang 1955

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1955 - (6 losse nrs van 5 -12) - 26,5x19,5 - 188 pag - 16 pag. per aflevering (doorgenummerd) met no 12 het laatste nummer 20 pag.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 5 pag 67, nr 6 pag 83, nr 7/8 pag 99 en nr 9 pag 124 het verhaal Een muis in dit huis? met illustraties van W.G. van de Hulst jr (NBG 1933)
• Nr 3 pag 48 Ons boekenplankje recensie Die kwajongens door K.Norel met illustraties van Van de Hulst jr


32e jaargang 1956Vrij en Blij - 32e jaargang 1956

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1956 - (aantal losse nummers) - 26,5x19,5 - 188 pag - 16 pag. per aflevering (doorgenummerd) met no 12 het laatste nummer 20 pag.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 2 pag 32 Ons boekenplankje recensie De toverhoorn door H.de Bruyn cs met een verhaal van Van de Hulst
• Nr 4 pag 64 Ons boekenplankje recensie Bijbel voor de jeugd door J.E.Kuiper met illustraties van W.G. van de Hulst jr
• Nr 11 pag 168 Ons boekenplankje recensie Van jasjes en broekjes door Margreet Bruin cs met een verhaal van Van de Hulst33e jaargang 1957Vrij en Blij -
33e jaargang 1957

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1957 - ingebonden - 26,5x19,5 - 184 pag - de 12 afleveringen doorgenummerd

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 3 pag 48 Ons boekenplankje recensie De Pruikenmaker en de Prins 3e druk
• Nr 12 pag 184 Ons boekenplankje recensie Mazijk's kalender Als het klokje zeven slaat 195834e jaargang 1958Vrij en Blij -
34e jaargang 1958

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1958 - ingebonden - 26,5x19,5 - 176 pag - de 12 afleveringen doorgenummerd

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 10 pag 144 Ons boekenplankje recensie Niek van de bovenmeester 29e druk
• Nr 12 pag 176 Ons boekenplankje recensie Mazijk's kalender Als het klokje zeven slaat 1959

Vrij en Blij -
37e jaargang 1961

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1961 - ingebonden - 26,5x19,5 - 176 pag - de 12 afleveringen volledig
doorgenummerd, inclusief omslagen.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 1 pag 16 Ons boekenplankje recensie Mazijk's kalender en blokboekje Als het klokje zeven slaat 1961 resp. ƒ2,75 en ƒ3,50

Vrij en Blij -
38e jaargang 1962

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1962 - losse nummers - 26,5x19,5 - 176 pag - de 12 afleveringen volledig
doorgenummerd, inclusief omslagen.

Bijdragen Van de Hulst
Helemaal géén bijdragen omtrent Van de Hulst.

Vrij en Blij -
39e jaargang 1963

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1963 - losse nummers - 26,5x19,5 - 176 pag - de 12 afleveringen volledig
doorgenummerd, inclusief omslagen.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 7-8 juli-augustus pag 112 Ons boekenplankje recensie Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes 14e druk ƒ14,90


Vrij en Blij - 40e jaargang 1964

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1964 - losse nummers - 26,5x19,5 - 176 pag - de 12 afleveringen volledig doorgenummerd, inclusief omslagen.

Bijdragen Van de Hulst
Helemaal géén bijdragen omtrent Van de Hulst.