Chronologisch overzicht van alle verhalen

Terug naar het alfabetich verhalenoverzicht

1899 De ziekenkamer Maandblad voor letterkunde - 1e jaargang 1899 - no. 2 - Genoemd in 'De drie bruine boekjes' in 'Wachten op de kraakwagen'
1899 Een viooltje (novelle) Voor: Ons tijdschrift - Genoemd in 'De drie bruine boekjes' in 'Wachten op de kraakwagen'
Blijkbaar toch niet niet verschenen?
1900 Schoolherinneringen Maandblad voor letterkunde - 2e jaargang 1900, no. 1 en 2 (genoemd in 'De drie bruine boekjes' in 'Wachten op de kraakwagen')
1900 Zondagmorgen Maandblad voor Letterkunde - 2e jaargang 1900-1901 - no. 8. Niet geïllustreerd.
1901 Marche Funèbre Maandblad voor Letterkunde - 3e jaargang 1901 - no. 3, 4 en 5
In de zon - Uitgegeven bij E.J. Bosch Jbz. Baarn - 1e druk 1919
1901 Herfstbloemen Maandblad voor Letterkunde - 3e jaargang 1901 - no. 9
1901 Herinneringen Maandblad voor Letterkunde - 3e jaargang 1901 - no. 11
1903 Opoe's Jaardag Geïllustreerd Weekblad voor de huiskamer - 16e jaargang 1902-1903 - no.18. Bij een plaat van Seignac
1906 Zondagmorgen! Eigen haard - 32e jaargang 1906 - no. 41 pag 641-643. Niet geïllustreerd.
In de zon - Uitgegeven bij E.J. Bosch Jbz. Baarn - 1e druk 1919. Niet geïllustreerd.
1908 Een dolle rit Ons Thuis - tijdschrift - October 1908, 6e jaargang no.12 (Oorspronkelijke titel: Van Jaap en Job en Joop).Illustraties L.W.R.Wenkebach.
1908 Grootmoeder ( = Interieurtje) In de zon - Uitgegeven bij E.J. Bosch Jbz. Baarn - 1e druk 1919 (Uit: Het Leven)
1908 Interieurtje ( = Grootmoeder) Het Leven - 3e jaargang 1908 - no. 7
In de zon - Uitgegeven bij E.J. Bosch Jbz. Baarn - 1e druk 1919 (Nieuwe titel: Grootmoeder)
1908 'n Poes ( = Het witte poesje) Elseviers Geïllustreerd Maandschrift - 18e jaargang 1908 - no. 2. Niet geïllustreerd.
In de zon - Uitgegeven bij E.J. Bosch Jbz. Baarn - 1e druk 1919 (Nieuwe titel: Het witte poesje)
1908 Van de zwarte kraaien en de witte sneeuw Ons Thuis - tijdschrift - Februari 1908, 6e jaargang no. 4. Illustratie B.Midderigh-Bokhorst
1909 Broertje is ziek Nederlandsch Leesboek - deel 3 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914 (Uit: Van een klein meisje en een grote klok)
1909 De brand op de hoeve Bloei deel 8 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916 (Uit: Ouwe Bram)
1909 De kwakzalver en zijn hansworst Nieuwe leesvormen klas 5 - 1e druk 1963 N. Samson, Alphen aan den Rijn. Uit: Willem Wijcherts
1909 De slag bij Heiligerlee Uit 's lands historieblaan - deel 1 - G.B.van Goor Zonen's Uitg. Mij. - Den Haag - 1e druk 1929 (Uit: Willem Wijcherts)
1909 Een flinke daad en tòch... Uit eigen land - deel 1 (leesboek Voortgezet Onderwijs) - Uitgegeven bij H.Honig, Utrecht, 1914. (Uit: Ouwe Bram)
1909 Een overwinning Klavervier - deel 9 - Kemink & Zoon - Over den Dom, Utrecht - 1e druk 1916 (Uit: Ouwe Bram)
1909 Mies en de auto Klavervier - deel 7 - Kemink & Zoon - Over den Dom, Utrecht - 1e druk 1916 (Uit: Ouwe Bram)
1909 Nieuwsgierige jongens Nederlandsch Leesboek - deel 9 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914 (Uit: Ouwe Bram)
1909 Op het muurtje Nederlandsch Leesboek - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914 (Uit: Willem Wijcherts)
1909 Rie's droom Klavervier - deel 5 - Kemink & Zoon - Over den Dom, Utrecht - 1e druk 1916 (Uit: Van een klein meisje en een grote klok)
1909 Strijd en overwinning Bloei - deel 7 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916 (Uit: Ouwe Bram)
1909 Van bladeren die vogeltjes wilden zijn Herfstdraden - Serie 'Ons Thuis' - 7e jaargang nr 12 october 1909. Illustraties Ton van Tast
Ha...! Lezen! - deel 3B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1909 Van een ijsschol met een gaatje - Later omgewerkt tot IJsschollen op reis Uit het Winter-Wonderland Ons Thuis - tijdschrift - Winterprovisie - Uitgever L.J. Veen te Amsterdam, Maart 1909, 7e jaargang no. 5 (Omgewerkt fragment uit: Uit het Winter-Wonderland) Illustratie G.J.van Overbeek
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 4 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 (Uit: Ons Thuis, VII 5, door Willem Hulst)
Ha...! Lezen! - deel 3B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1909 Van een klein meisje en een grote klok Winterverhalen - G.F. Callenbach, Kampen - 1e druk 1997
1909 Vluchten voor Schele Ebben Bumper - Magazine voor jeugdliteratuur Wolters-Noordhoff bv Groningen 5e jaargang 1985 nr 2 (Uit: Willem Wijcherts)
1909 Zonnefeest Sprookje voor kinderen - Niet gepubliceerd
1910 Een levende landkaart In en om de school. Leesboek voor de middelklassen der Christelijke scholen. Door A.G. Schilp en H. Wagenvoort. J.B. Wolters te Groningen 1910.
Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1910 Daar zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot- Ook : Van zeven kikkertjes). Gezellige praatjes (Ons Thuis) Uitgever L.J. Veen te Amsterdam 8e jaargang no.5, 1910
Klimop - deel 4A - P.Noordhoff - Groningen - 1e druk 1913-1914 (Door Willem Hulst, uit: Gezellige Praatjes)
Nederlandsch Leesboek - deel 6 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914
De verdwenen portefeuille - L.J.Veen - Uitgever - Amsterdam ca 1915
Bloei deel 5 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916 - Uit: Gezellige praatjes, L.J.Veen, Amsterdam - Onder de titel: Van zeven kikkertjes.
Ha...! Lezen! - deel 4B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Lees je mee - deel 4 - P.Noordhoff N.V. -Groningen, Djakarta- 1e druk 1952 (Door Willem Hulst uit: Gezellige Praatjes, uitg. L.J. Veen)
1910 De baanvegers en zijn helpers Bonte Bloemen - deel 10 - G.B. van Goor Zonen, Gouda 1e druk 1926 (Uit: Jaap Holm en z'n vrinden)
1910 Een droeve ervaring Nederlandsch Leesboek - deel 10 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914 (Uit: Jaap Holm en z'n vrinden)
1910 Een jongensstreek Bloeimaand deel 8 - J.B.Wolters N.V. Groningen 1e druk 1947 (Uit: Jaap Holm en z'n vrinden)
1910 Fik (verhaal) Voor 't Jonge Volkje deel 63 no 1 (Nb. Van der Kaaden noemt dit verhaal een 'omgewerkt fragment van 'Uit het Winter-Wonderland' maar daar wordt in het verhaal over de ijsschollen nergens over een hondje en een schip gesproken)
Indische Bloemen - deel 4 - G.B.van Goor Zonen's U.M. 1e druk 1929 (door Willem Hulst, uit: Voor 't jonge Volkje, deel 63 nr.1)
Lezen en genieten - deel 8 - 3e druk zj, Velp - P. van Belkum Az.
Ha...! Lezen! - deel 5B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1910 Hebt uwe vijanden lief Uit eigen land - deel 2 (leesboek Voortgezet Onderwijs) - Uitgegeven bij H.Honig, Utrecht, 1914. (Uit: Jaap Holm en z'n vrinden)
1910 Het nestje onder de struiken Ons Thuis - Tijdschrift 8e jaargang no. 9
Een heelen dag buiten - Ons Thuis”-serie deelbundel . Onder pseudoniem Willem Hulst. Geïllustreerd door W. Pothast
Ha...! Lezen! - deel 4A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1910 Op avontuur
Jeugd - Geïllustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes no 11 en 12 - 1910
Ha...! Lezen! - deel 6 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 (I, II, III)
1910 Op de berenjacht In en om de school. Leesboek voor de middelklassen der Christelijke scholen. Door A.G. Schilp en H. Wagenvoort. Uitgave van J.B. Wolters, Groningen. Tweede stukje
1910 Ouwe Sientje In en om de school. Leesboek voor de middelklassen der Christelijke scholen. Door A.G. Schilp en H. Wagenvoort. Uitgave van J.B. Wolters, Groningen
1910 Van een oud huisje In en om de school. Leesboek voor de middelklassen der Christelijke scholen.Door A.G. Schilp en H. Wagenvoort. Uitgave van J.B. Wolters, Groningen.
Sprokkelingen - J.B. Wolters - Groningen - 1e druk 1910
Ons leesuurtje - deel 4 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk 1935
Zonnestralen - deel 4 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Sprokkelingen)
1910 Zonnige Paschen Paasschets - Nederlandsch Traktaatgenootschap. D.B. Centen Amsterdam 1921
Stille dingen G.F.Callenbach Nijkerk 1e druk 1921
Voor podium en lessenaar deel II Jan Haan N.V. - Groningen 1e druk 1947
1911 Bijna.....! Leven - leesboek deel 6 - Rijswijk (later Amsterdam) bij H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V - 1e druk 1923 (Uit: Om twee schitteroogjes)
1911 Een verkeerde daad Nederlandsch Leesboek - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914 (uit: Om twee schitteroogjes)
1911 Het gevangen vogeltje Ons Nederlandsch - deel 5B - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1922-1924 (Uit: Om twee schitteroogjes)
1911 Het verhaal van den ouden Zwart-Jan - Ook: Oude Zwart-Jan Ons Thuis - Tijdschrift met verhalen en versjes voor kinderen 9e jaargang no.3
Zus bij moes -. los eerste deel van Ons Thuis - 9e jaargang 1910-1911
Uit het Winter-Wonderland - G.B.van Goor Zonen, Gouda/ Den Haag 1e druk 1912
Elck wat wils (6e deel II bij Ruys, 1913) 5A H.ten Brink - Arnhem 2e druk 1931 (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Nederlandsch Leesboek - deel 4 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914
Bloei deel 3 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916 (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Oogst - deel 4 - G.B. van Goor Zonen, Gouda - Den Haag - 1e druk1920 (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Leven - leesboek deel 3 - Rijswijk (later Amsterdam) bij H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V - 1e druk 1923 (fragment uit: Uit het Winter-Wonderland)
Luilekkerland bij de hand - G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij  N.V. 's-Gravenhage - Samengesteld uit diverse deeltjes Oogst en Nieuwe Oogst (Uit: Oogst deel 4 Uit het Winter-Wonderland)
Ha...! Lezen! - deel 3B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
De Toverfluit - Van Goor Zonen Den Haag - 1e druk 1953 (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
De Toverfluit - Van Goor Zonen Den Haag en ATRIUM, Alphen aan den Rijn MCMLCCVI (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
1911 Het vinkje Oogst - deel 8 - G.B. van Goor Zonen, Gouda - Den Haag - 1e druk1920 (Uit: Om twee schitteroogjes: Heel hfdst 1 De jacht)
Als 't regent - 1e druk zj
(Eigenlijk dezelfde uitgave) (Uit: Om twee schitteroogjes: Heel hfdst 1 De jacht)
1911 Om twee schitteroogjes In Knop - Leesserie deel 3A - D.A. Daamen's Uitg. Mij. 's Gravenhage 1e druk 1926 (Uit: Om twee schitteroogjes)
1912 Als de sneeuwvlokjes dwarrelen door de lucht Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 4 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 Fragment uit: Uit het Winter-Wonderland: Wat sneeuwvlokjes doen
Ha...! Lezen! - deel 3B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 - Fragment uit: Uit het Winter-Wonderland: Wat sneeuwvlokjes doen
1912 De sneeuwvlokken met vragen Jaarkrans 3e deel - Jacob Dijkstra Groningen 1e druk zj - Bewerking naar: Uit het winterwonderland: Wat sneeuwvlokken doen
1912 Een goede vrouw en een boze kat = Van vogeltjes in den Mei Nederlandsch Leesboek - deel 5 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914
1912 Een klein vertelsel - zie IJsschollen op reis Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 Fragment uit: Uit het Winter-Wonderland: IJsschollen op reis)
1912 Eni en de ijskindertjes Uit het Winter-Wonderland G.B.van Goor Zonen, Gouda/ Den Haag 1e druk 1912
1912 Het verhaal van den kurassier 1812 Kerstverhaal Nederlandsch Traktaatgenootschap D.B.Centen 1912
Uit eigen land (leesboek Voortgezet Onderwijs) - Uitgegeven bij H.Honig, Utrecht, 1914. (Uit): Het verhaal van de kurassier)
Neerlandia - bloemlezing deel 6 - P.Noordhoff Groningen - 1e druk 1917 - Fragment onder de titel Kerstavond
Stille dingen - G.F.Callenbach Nijkerk 1e druk 1921
Wij gaan naar Bethlehem - G.F. Callenbach, Nijkerk 1e druk 1934 (samenvatting)
Kerstverhalen - Uitgave van bureau ZESPEKA - 1e druk 1973
1912 IJsschollen op reis (De ijsschollen) - Omgewerkt verhaal Van een ijsschol met een gaatje uit Ons Thuis Uit het winterwonderland G.B.van Goor Zonen, Gouda/ Den Haag 1e druk 1912
Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 Fragment uit: Uit het Winter-Wonderland onder de titel: Een klein vertelsel
De toverhoorn 1e druk 1955 Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen, Den Haag
Door bloeiende velden J.B. Wolters - Groningen, Batavia 1e druk zj
Titel: De ijsschollen - fragment uit: Uit het Winter-Wonderland)
1912 Kerstavond - gedeelte uit 'Het verhaal van den kurassier 1812' Neerlandia - bloemlezing deel 6 - P.Noordhoff Groningen - 1e druk 1917
1912 Van twee vinken Uit het winterwonderland - G.B.van Goor Zonen, Gouda/ Den Haag 1e druk 1912
Oogst - deel 5 - G.B. van Goor Zonen, Gouda - Den Haag - 1e druk 1920 (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 5 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1923
(Uit: het winter-wonderland)
Bonte Bloemen deel 4 - G.B. van Goor Zonen, Gouda 1e druk 1926
(Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Ha...! Lezen! - deel 4A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
(Uit: Uit het Winter-Wonderland)
1912 Van vogeltjes in den Mei  - Andere titels Pim en de klokken en Een goede vrouw en een boze kat Ons Thuis - Uitgever L.J. Veen te Amsterdam - 10e jaargang 1912 nr 7
Van vogeltjes in den Mei - Los deel Serie Ons Thuis 1912
Elck wat wils (6e deel II bij Ruys, 1913) 5A H.ten Brink - Arnhem 2e druk 1931

Ons leesuurtje - deeltje 2 - Cenijn & Van Strien Utrecht 1914 (Nadien Van Goor Zonen)
In Knop - Leesserie deel 2B - D.A. Daamen's Uitg. Mij. 's Gravenhage 1e druk 1926, pagina 5-11. (Uit: Van vogeltjes in den Mei - Ons Thuis-serie). Illustratie J.G. Kesler
Nederlandsch Leesboek - deel 5 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914 onder de titel: Een goede vrouw en een boze kat
Ha...! Lezen! - deel 4B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 - Titel: Pim en de klokken
Zomerverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999 - Titel: Pim en de klokken
1912 Wat er gebeurde op het bankje achteraan Ons leesboek - deel 5 - L.C.G.Malmberg, 's-Hertogenbosch - Antwerpen, 1e druk 1926 (Uit: Niek van den Bovenmeester)
Heggeranken deel 2 - 1e druk 1963 J.B. Wolters Groningen (Uit: Niek van den Bovenmeester)
1912 Wat sneeuwvlokjes doen
Uit het winterwonderland G.B.van Goor Zonen, Gouda/ Den Haag 1e druk 1912
Oogst - deel 3 - G.B. van Goor Zonen, Gouda - Den Haag - 1e druk 1920 (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Bonte Bloemen deel 4 G.B. van Goor Zonen, Gouda 1e druk 1926 (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
In Knop - Leesserie deel 2A - D.A. Daamen's Uitg. Mij. 's Gravenhage 1e druk 1926, pagina 28-35. (Uit: Uit het Winter-Wonderland). Géén illustraties.
Klavervier - deel 3 - Kemink & Zoon - Over den Dom, Utrecht - 3e druk zj (Uit: Uit het Winter-wonderland) Fragment onder de titel Sneeuw.
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 4 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 Fragment uit: Uit het Winter-Wonderland: Als de sneeuwvlokjes dwarrelen door de lucht
Ha...! Lezen! - deel 3B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 - Fragment uit: Uit het Winter-Wonderland: Als de sneeuwvlokjes dwarrelen door de lucht

Luilekkerland bij de hand - G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij  N.V. 's-Gravenhage - Samengesteld uit diverse deeltjes Oogst en Nieuwe Oogst (Uit: Oogst deel 3 Uit het Winter-Wonderland)
Jaarkrans 3e deel - Jacob Dijkstra Groningen 1e druk zj - Bewerking naar: Uit het winterwonderland: De sneeuwvlokken
Goudgele Garven - deel 3 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Kerstverhalen voor de jeugd van nú - Van Goor en Zonen, Den Haag - 1e druk zj
1912 Zij allen zoeken U Bijbelsche Almanak 1912 (Nog niet voorhanden).
1913 Broederliefde Elck wat wils (6e deel II bij Ruys, 1913) 5A H.ten Brink - Arnhem 2e druk 1931
1913 De bedrieger bedrogen Elck wat wils - deel 6B - H.ten Brink - Arnhem uitgegeven rond 1922
De Kleine Vlamng - Maandblad in 1958 onder redactie van Leo Roelants met de titel De begraven schat
1913 De bramenplukkers Elck wat wils (6e deel II bij Ruys, 1913) 5A H.ten Brink - Arnhem 2e druk 1931
1913 De deserteur Leven - leesboek deel 11 - Rijswijk (later Amsterdam) bij H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V - 1e druk 1923 (Uit: Van Hollandse jongens in de Franse tijd, hfdst 8)
Bloem en vrucht - W.J.Thieme & Cie. - Zutphen - 1e druk 1948 (Uit: Kerstnummer Trouw 1945)
1913 De grijze Prins Ons Thuis - Uitgever L.J. Veen te Amsterdam - 12e jaargang 1913 nr 1
De grijze Prins (Ons Thuis) - Uitgever L.J. Veen te Amsterdam - 1914
Klavervier - deel 3 - Kemink & Zoon - Over den Dom, Utrecht - 3e druk zj (Uit: Ons Thuis-serie De grijze prins)
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 5 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1923
(Uit: De grijze prins)
Ha...! Lezen! - deel 4A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
Winterverhalen - G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
1913 De twee vijanden Elck wat wils - deel 5 II (Ruys, 1913) 2e druk H.ten Brink - Arnhem rond 1922
Vrij en Blij - Christelijk kindertijdschrift. Jaargang 1 no.6 1917 pag. 183-185. Niet geïllustreerd.
Stille dingen G.F.Callenbach Nijkerk 1e druk 1921
Ons Nieuwe Leesboek- deel 3 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1932 (Uit: Vrij en Blij)
De Gouden Poort deel I - N.V. Versluys'U.M. - Amsterdam - 1e druk 1937
Vrij en Blij - Christelijk maandblad voor de Jeugd nr. 12 1950 (Uit: Vrij en Blij, 1e jaargang 1917). Illustraties H.Bartels
De wonderbron deel 6 - 1e druk zj Nigh & Van Ditmar 's-Gravenhage (Uit: Stille dingen)
1913 De weerprofeet Elck wat wils (6e deel II bij Ruys, 1913) 5A H.ten Brink - Arnhem 2e druk 1931
Margrieten 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
onder de titel De staart van de ezel
1913 Edele harten Elck wat wils - deel 6A - H.ten Brink - Arnhem uitgegeven rond 1922 - bewerkt als Kunz von der Rosen in Margrieten
1913 Een brief Elck wat wils - deel 5 II (Ruys, 1913) 2e druk H.ten Brink - Arnhem rond 1922
Margrieten - 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
onder de titel Een smeekbrief aan de schoolmeester
Hans de Ponnie
- 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam. Onder de titel: De brief van de salamander
1913 Een heel oud verhaal Elck wat wils (6e deel II bij Ruys, 1913) 5A H.ten Brink - Arnhem 2e druk 1931
1913 Een middagje meerijden Elck wat wils - deel 6A - H.ten Brink - Arnhem uitgegeven rond 1922
1913 Haastige Jan Elck wat wils - deel 6A - H.ten Brink - Arnhem uitgegeven rond 1922
1913 Hoe 't kwam, dat Kareltje zoo stil was Elck wat wils (6e deel II bij Ruys, 1913) 5A H.ten Brink - Arnhem 2e druk 1931
1913 In de Russische sneeuw I,II en III Klavervier - deel 8 - Kemink & Zoon - Over den Dom, Utrecht - 1e druk 1916 (Uit: Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd)
1913 Jaap de knecht, - Bruun, de hond Elck wat wils - deel 5 II (Ruys, 1913) 2e druk H.ten Brink - Arnhem rond 1922
1913 Kozakkendag Van alle tijden - deel 2 - Jacob Dijkstra - Groningen - 1e druk 1948 (Uit: Van Hollandse jongens in de Franse tijd)
1913 Kwade gewoonten Elck wat wils - deel 5 II (Ruys, 1913) 2e druk H.ten Brink - Arnhem rond 1922
Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1913 Laat ons niet liefhebben
Kalender voor Jong Holland
Elck wat wils (6e deel II bij Ruys, 1913, 5A bij H.ten Brink - Arnhem
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 5 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1923 (Uit: Kalender voor jong Holland
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 7 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 onder de titel Zeggen en doen
Ha...! Lezen! - deel 4A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 onder de titel Zeggen en doen
1913 Mientje Elck wat wils - (6e deel II bij Ruys, 1913) 5A H.ten Brink - Arnhem 2e druk 1931
Nederlandsch Leesboek - deel 5 - P. Noordhoff - Groningen - 4e druk 1920
Stille dingen - G.F.Callenbach Nijkerk - 1e druk 1921
Ha...! Lezen! - deel 6 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1913 Niet voor de menschen om van hen gezien te worden Elck wat wils - (6e deel II bij Ruys, 1913) 5A H.ten Brink - Arnhem 2e druk 1931
1913 Op manoeuvre! Elck wat wils - deel 6A - H.ten Brink - Arnhem uitgegeven rond 1922 p.149 e.v.
1913 Oranje boven in Utrecht Jeugd - deel 7 - Zutphen - W.J.Thieme & Cie - MCMXXXIV. 1e druk 1926 (Uit: Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd)
1913 Schooljongens Nederlandsch Leesboek - deel 10 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914 (Uit: Hollandsche jongens in den Franschen Tijd)
Van Nederlandsche Stam - N.Samson Alphen aan den Rijn, 1e druk 1925
(Uit: Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd)
1913 Sidjoena Elck wat wils - deel 5B - H.ten Brink - Arnhem 2e druk uitgegeven rond 1922
Nederlandsch Leesboek - deel 7 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914
Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Leidersorgaan - Maandblad Ned. Jongel. Verbond 1940
1913 Toch weer thuis Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 10 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 (Uit: Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd)
1913 Van de(n) duiventoren Elck wat wils 5B - 1e druk G.A.Ruys, Utrecht, nadien Ten Brink, Arnhem
Bijbelse Almanak 1926 - Ned. Godsd. Traaktaatgenootschap, D.B.Centen, Amsterdam
Ha...! Lezen! - deel 4B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Zomerverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1913 Waarom de oude tuinman niet meer uit jagen ging Elck wat wils - deel 6A - H.ten Brink - Arnhem uitgegeven rond 1922 p.40 e.v.
1913 Zalig zijn de barmhartigen Elck wat wils - deel 5 II (Ruys, 1913) 2e druk H.ten Brink - Arnhem rond 1922
NB: Heel ander verhaal dan het verhaal uit 1924 (over Indianen en blanken)
1914 Alleen? Bijbelsche Almanak 1914 (nog niet voorhanden)
Neerlandia - bloemlezing deel 3 - P.Noordhoff - Groningen - 1e druk 1917 (Uit: De Bijbelsche Almanak)
Stille dingen - G.F.Callenbach Nijkerk - 1e druk 1921
Nieuwe bloei - deel 6B - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. Leiden - 1e druk 1957
1914 Die boze vijand (De booze vijand) Nederlandsch Leesboek - deel 3 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914
Ha...! Lezen! - deel 2B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1914 Ik heb 'm Nederlandsch Leesboek - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914
Ha...! Lezen! - deel 6 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1914 Loe is in reparatie Nederlandsch Leesboek - deel 6 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914
Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1914 Moedertje zijn Nederlandsch Leesboek - deel 3 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914
Ha...! Lezen! - deel 3A - N.V. P.Noordhoff - Groningen - 1e druk 1939-1940
1914 Ouwe, trouwe vrienden Elck wat wils - (6e deel II bij Ruys, 1913) 5A H.ten Brink - Arnhem 2e druk 1931
Nederlandsch Leesboek - deel 4 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914
Ha...! Lezen! - deel 3B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1914 Sneeuw - zie Wat sneeuwvlokjes doen Klavervier - deel 3 - Kemink & Zoon - Over den Dom, Utrecht - 3e druk zj (Uit: Uit het Winter-wonderland)
1915 Als de morgen daagt Ons Thuis - Uitgever L.J. Veen te Amsterdam - 13e jaargang nr 11
Als de heide bloeit (Ons Thuis) Uitgever L.J. Veen te Amsterdam13e jaargang
Elck wat wils - deel 5 II (Ruys, 1913) 2e druk H.ten Brink - Arnhem rond 1922
1915 In verzoeking Klavervier - deel 10 - Kemink & Zoon - Over den Dom, Utrecht - 1e druk 1916 (Uit: Jaap Holm en zijn vrinden, 13e hoofdstuk)
1916 Eerstelijk dank ik mijnen God Bloei deel 7 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 onder de titel En toen!....
Ha...! Lezen! - deel 5B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 onder de titel En toen!....
1916 Gedachten die te laat komen Bloei - deel 7 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916
Ons Nederlandsch - deel 5A - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1922-1924
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 7 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1916 Het avontuur van Jan Hekman Bloei deel 9 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916
Stille dingen - G.F.Callenbach Nijkerk 1e druk 1921
Van Nederlandsche Stam - 1e deel N. Samson, Alphen ad Rijn1e druk 1925
Blomgewas deel II - La Rivièviere & Voorhoeve - Zwolle - 1e druk 1930
De tuin der fantasie - Kirchner, Amsterdam - 1e druk zj.
1916 Het soldatenpaard Bloei - deel 9 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916
1916 Kareltje en de sik Bloei - deel 3 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
De boekenmolen deel 4 Wolters-Noordhof bv Groningen (later Samson) 1e druk 1974 (Niet eerder gepubliceerd) NB: Deze notitie in het boek klopt dus niet helemaal!!
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1916 Moeder Bijbelsche Almanak 1916
Stille dingen G.F.Callenbach Nijkerk - 1e druk 1921
Eenvoudige voordrachten. Uitgeversmaatschappij Gebr. Zomer & Keuning - Wageningen. 1e druk zj.
(Uit 'Stille dingen')
1916 Soldatenpaard Stille dingen - G.F.Callenbach Nijkerk - 1e druk 1921
In Knop - Leesserie deel 4A - D.A. Daamen's Uitg. Mij. 's Gravenhage 1e druk 1926 (Uit: Stille dingen) Illustratie J.G.Kesler
Bloesemtakken - deel 2 - W.E. J. Tjeenk Willink, Zwolle - 1e druk 1938 (Uit: Stille dingen)
Leidersorgaan - Maandblad Ned. Jongel. Verbond 1938
Nieuwe bloei - deel 1 - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. Leiden - 1e druk 1957 (Uit: Stille dingen)
1916 Van een beer, die twee namen had Bloei - deel 2 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage - 1e druk 1916
Het boekenmolentje deel 2 - Voorloper - Wolters-Noordhof bv Groningen (later Samson) 1e druk 1976
1916 Van zeven kikkertjes Zie Daar zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot Bloei deel 5 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916 (Uit: Gezellige praatjes, L.J.Veen, Amsterdam)
1917 De Landauer In Knop - Leesserie deel 3A - D.A. Daamen's Uitg. Mij. 's Gravenhage 1e druk 1926 (Uit: Zoo'n vreemde jongen)
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 (Uit: Zoo'n vreemde jongen)
1917 De Rijksdag te Worms Indische Bloemen - deel 4 - G.B.van Goor Zonen's U.M. 1e druk 1929 (Uit: Maarten Luther, NBG)
1917 Een mooie verrassing Leven - leesboek deel 10 - Rijswijk (later Amsterdam) bij H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V - 1e druk 1923 (Uit: Zoo'n vreemde jongen)
1917 Grootmoedertje Callenbachboekje, één druk. Nadien opgenomen in 'Stille dingen'
Stille dingen - G.F.Callenbach Nijkerk 1e druk 1921
Leven - leesboek deel 5 - Rijswijk bij H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V - 1e druk 1923 (Gedeelte uit: Grootmoedertje)
1917 Het gat in de heg Bloeimaand deel 3 - J.B.Wolters N.V. Groningen 1e druk 1947 (Uit: Het gat in de heg)
Zomerverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1917 Het turvenfeest Ons Thuis - Uitgever L.J. Veen te Amsterdam - 15e jaargang 1916-1917 - nr 12 Illustraties Enna Nieuwenhuis
Als de rozen bloeien (Ons thuis) - Uitgever L.J. Veen te Amsterdam - 3e jaarboek 1916-1917
Vertelselboek III.Voor kinderenvan 6-10 jaar. Door H. Dietz en K.Leopold. Uitgever L.J. Veen te Amsterdam. Onder het pseudoniem Willem Hulst.
Ha...! Lezen! - deel 3B -
N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1917 Jet die de oudste was Paasschets - Nederlandsch Traktaatgenootschap. D.B. Centen Amsterdam
Stille dingen - G.F.Callenbach Nijkerk 1e druk 1921
1917 Luther en de paus Uit 's lands historieblaan - deel 1 - G.B.van Goor Zonen's Uitg. Mij. - Den Haag - 1e druk 1929 (Uit: Maarten Luther NBG)
1917 Luther op de Rijksdag te Worms Ons Nederlandsch - deel 5B - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1922-1924 (Uit: Maarten Luther, NBG)
1917 Naar 't warme (het veilige) nest Het wijde leven - deel 5 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1946 (Uit: Zo'n vreemde jongen)
Zonnestralen - Deel 5 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Zo'n vreemde jongen)
Ons leesuurtje - deel 3 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk1935 (Uit: Zo'n vreemde jongen)
1917 Onder een kar Elck wat wils - deel 6B - H.ten Brink - Arnhem uitgegeven rond 1916
Vrij en blij - Christelijk kindertijdschrift. Jaargang 1 no.1 pag14-18. Illustraties Jan Wiegman.
Oogst - deel 6 - G.B. van Goor Zonen, Gouda - Den Haag - 1e druk 1920 (Uit: Vrij en blij 1e jaargang). Tekening Nans van Leeuwen
Luilekkerland bij de hand - G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij  N.V. 's-Gravenhage - Samengesteld uit diverse deeltjes Oogst en Nieuwe Oogst (Uit: Vrij en blij 1e jaargang).
Bonte Bloemen deel 6 G.B. van Goor Zonen, Gouda 1e druk 1926 (Uit: Vrij en Blij 1e jaargang 1917)
1917 Wat grappig Bonte Bloemen - deel 2 - G.B. van Goor Zonen, Gouda 8e druk 1954 (Uit: Van drie domme zusjes)
1917 Wat wij alléén maar wisten Bonte Bloemen - deel 5 - G.B. van Goor Zonen, Gouda 1e druk 1926 (Uit: Het gat in de heg)
1917 Winteravond Leven - leesboek deel 7 - Rijswijk (later Amsterdam) bij H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V - 1e druk 1923 (Uit: Zoo'n vreemde jongen)
1918 ,,Aan den onbekenden God" De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Aan de zee van Tiberias De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Abraham door God geroepen De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Abraham moet geduldig zijn De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Abrahams medelijden
De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Absalom De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Afgewezen! De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Als de morgen nog donker is Klimop - deel 5B - P.Noordhoff - Groningen - 1e druk 1913-1914 (Uit: Thijs en Thor)
1918 Amos De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Ananias en Saffira De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Andere gelijkenissen De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Baas, mag ik meerijden! Lezen leeren - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1918-1919
1918 Besluit De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Bethesda De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Bidden De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Bileam De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Cornelius De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 David De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 David een vluchteling De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 David en Goliath De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 David en Jonathan De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 David in Sauls paleis De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 David is koning geworden De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Davids laatste dagen De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Davids rouw De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Davids straf De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Davids zonde De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De ark in het Filistijnsche land De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De avond van den droeven dag De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De barmhartige Samaritaan De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
Leven - leesboek deel 5 - Rijswijk (later Amsterdam) bij H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V - 1e druk 1923 (Uit: De Bijbelsche Geschiedenissen)
1918 De bekeering van Saulus De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
Zonnestralen - Deel 6 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: De Bijbelsche Geschiedenissen)
1918 De beloofde Messias De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De bergrede De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De blingeborene De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De boodschap van den Engel Gabriël De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De broeders De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De bruiloft in de Kortjansteeg Vrij en blij - Christelijk kindertijdschrift - jaargang 1 no 10 - 1918 pag. 489-496. Illustraties Jan Wiegman.
Ons Nieuwe Leesboek - deel 3 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1932 (Uit:Vrij en blij)
Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Vrij en blij - Christelijk maandblad voor de Jeugd - 30e jaargang 1954 nrs 5, 6 en 7/8. Illustraties H.Bartels?
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1918 De bruiloft te Kana De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De dief De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De donkere nacht vóórdat het licht kwam De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De drie jongemannen in den brandenden oven De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De drie vreemdelingen De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De eerste discipelen van Jezus De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De eerste zendingsreis van Paulus De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De geboorte van den Heiland (de Here Jezus) De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
Nieuwe bloei - deel 3A - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. Leiden - 1e druk 1957 (Uit: De Bijbelse Geschiedenissen)
1918 De geraakte De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De gevangene De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De Goede Herder De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De Heere Jezus en de Samaritaansche vrouw De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De Heere Jezus en de Satan

De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De Heere spreekt
De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De Hemelvaart De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De jongeling te Naïn De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De kamerling uit het Moorenland De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De knecht van den Romeinschen hoofdman De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De man, die kreupel geboren was De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De melaatsche De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De onbarmhartige dienstknecht De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De ondergang van het rijk Juda De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De onrechtvaardige rechter Ons Nederlandsch - deel 5A - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1922-1924 (Uit: De Bijbelsche Geschiedenissen)
1918 De opwekking van Lazarus De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De Paradijsgeschiedenis De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De plagen van Egypte De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De rijke man en de arme Lazarus De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
In Knop - Leesserie deel 3B - D.A. Daamen's Uitg. Mij. 's Gravenhage 1e druk 1926, pagina's 143-147. (Uit: De Bijbelsche Geschiedenissen). Illustratie J.G.Kesler.
1918 De Schepping De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
A.L. van Hulzen: Ons leesboek ten Brink Arnhem 1921. Uit: De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De scheuring van het koninkrijk - Rehabeam De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De slaaf De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De spies en de waterkruik De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De stokbewaarder De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De storm op zee De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
In Knop - Leesserie deel 1B - D.A. Daamen's Uitg. Mij. 's Gravenhage 1e druk 1926 (Uit: De Bijbelsche Geschiedenissen)
1918 De straf De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De terugkeer naar Kanaän De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De toren van Babel De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De twaalfjarige Jezus in den Tempel De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De uitstorting van den heiligen Geest De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De verheerlijking op den berg De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De verloren zoon De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De verlossing De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De vlucht De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De volkstelling De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De voorstelling in den Tempel De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De vrome koning Hizkia De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De vrouw, die zich niet afwijzen liet De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De wijngaard van Naboth De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
In Knop - Leesserie deel 4A - D.A. Daamen's Uitg. Mij. 's Gravenhage 1e druk 1926 pag. 139-149. (Uit: De Bijbelsche Geschiedenissen). Illustraties J.G.Kesler
1918 De wijzen uit het Oosten De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De wonderbare spijziging De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De wondervolle vischvangst De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 De zondvloed De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Droeve tijden De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Een bedrieger De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Een droeve verandering De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Een droevig einde De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Een edele vrouw De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Een feest van vreugde, dat toch een feest van droefheid was De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
Golvend Graan - deel 5 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: De Bijbelse Geschiedenissen)
1918 Een gevaarlijke tocht De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Een kus De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Een machtige koning De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Een sabbath in Kapernaüm De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Een sabbath in Nazareth De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Een schoone droom De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Een trouwe knecht De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Eén voor allen! De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Een week later De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Een wijs rechter De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Een zaaier ging uit om te zaaien De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Eerst angst, dan blijdschap De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Effatha!" De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Eli en Samuel De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Elia en de Baälpriesters De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Elia en Elisa De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Elia op Horeb De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Elisa en de Syriërs De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Elisa's werk De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Esther De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Geef ons een koning! De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Geen water, geen vleesch en geen brood! De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Gethsemané De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Gevangen man! De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Gideon De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Gij, wie zegt gji, dat Ik ben?" De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 God kent Zijn tijd De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Gods heiligdom De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Golgotha De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Groote vreugde De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Helden, die geen helden waren De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Het dochtertje van Jaïrus De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Het gouden kalf De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Het kindeke in de kribbe Lezen leeren - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1918-1919
De feesten van het jaar - Uitgeverij J.H.Gottmer, Haarlem / H.J.W.Becht BV, Bloemendaal (Uit: lezen leren, Wolters-Noordhoff, Groningen)
1918 Het laatste Avondmaal De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Het oproer De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Hoe de straf kwam De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Hoogmoed gestraft De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Hosanna! Hosanna! De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 In ballingschap De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 In de opperzaal, dienzelfden avond De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 In den leeuwenkuil De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918 (In Bloesemtakken opgenomen als: Daniel in de leeuwenkuil)
1918 In Efeze De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 In het biezen korfje De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 In het bosch Lezen leeren - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1918-1919 (Nb. ander verhaaltje dan het fragment uit 'Gerdientje')
1918 In het brandende braambosch De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 In het huis van Simon, den Farizeër De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 In het land van de Gadarenen De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 In Jeruzalem De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 In 's Heeren hoede veilig De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
In Knop - Leesserie deel 3A - D.A. Daamen's Uitg. Mij. 's Gravenhage 1e druk 1926 (Uit: De Bijbelsche Geschiedenissen)
1918 Jeremia De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Jerobeam De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Jesaja De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Job De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Johannes de Dooper De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Johannes de Dooper en koning Herodes De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Jona De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Judas De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Kaïn en Abel De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Kees Lezen leeren - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1918-1919 (Nb. ander verhaaltje dan uit 'Het Grote Voorleesboek)
1918 Knor! Knor! Lezen leeren - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1918-1919
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
`1954 De tent (ander kort verhaaltje) Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1954 - 4 afleveringen 2-5 november 1954
1918 Koning Achab en de profeet Elia De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Koning Belsazar De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Koning Saul en Nahas, de Ammoniet De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Kruis Hem! Kruis Hem!" De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Laat de kinderkens tot mij komen!" De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Langs den weg De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Latere jaren De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Maria Magdalena De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Maria's liefde en Judas' haat De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Meester-droomer" De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Mientje Lezen leeren - deel 7 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1918-1919 (Nb. ander verhaaltje dan dat uit het 'Nederladsch leesboek')
Hans de Ponnie - 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
Zomerverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1918 Moeder en kind De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Moeiten en zorgen De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Mozes op Nebo De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Naäman de Syriër De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
Leven - leesboek deel 7 - Rijswijk (later Amsterdam) bij H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V - 1e druk 1923 (Uit: De Bijbelsche Geschiedenissen)
1918 Naar Jericho! De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Nieuwe zegeningen De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Nog enkele dagen De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Ongehoorzaam! De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Ontevredenheid De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Op broertje passen! Lezen leeren - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1918-1919 (Nb. ander verhaaltje dan uit 'Aan moeders schoot')
1918 Op den weg naar Emmaus De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Pniël De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Redder des lands" De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Salomo's goede keuze De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Simson De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Slimheid De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Sodom en Gomorra De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Stefanus De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Strijd en overwinning De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 't Was maar een vreemde Moabitische vrouw De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Toen het morgen was geworden De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Toen het nacht was De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
In Knop - leesserie deel 2B - D.A. Daamen's Uitg. Mij. 's Gravenhage 1e druk 1926, pagina 114-118. (Uit: De Bijbelsche Geschiedenissen)-serie). Illustratie J.G.kesler.
1918 Twee broeders De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Valsche rechters De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Van een kip, die boos was Lezen leeren - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1918-1919
1918 Vijandschap De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Voor het rijk der tien stammen komt de straf De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Wandelen op de zee De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Wroeging De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Ze hebben zo'n honger Lezen leeren - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1918-1919
1918 Ziet wat de Heere doen zal!"

De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Zij hadden zoo'n klein, zoo'n arm geloof! De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Zoo gingen zij beiden tezamen De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Zoo vonden die beiden elkander weer De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1918 Zult gij uw leven voor Mij geven?" De Bijbelsche Geschiedenissen - H.J. Spruyt, Rijswijk (ZH) - 1e druk 1918
1919 De pijp Ons Nieuwe Leesboek- deel 4 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1932 (Uit: Peerke en z'n kameraden)
1919 De stem die niet zwijgt = Het vergeten kanon Jaarboekje 1919 van de Bond van Gereformeerde Knapenleidewrs in Nederland
Stille dingen - G.F.Callenbach Nijkerk - 1e druk 1921
Ons Nederlandsch - deel 9B - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1922-1924 Uit: Stille dingen
1919 Een angstige avond
Vrij en blij - Christelijk tijdschrift - 2e jaargang - 1919 - 2e jaargang nr 24 pag. 486-491 Illustratie W.Hardenberg (?)
Indische Bloemen - deel 3 - G.B.van Goor Zonen's U.M. 1e druk 1929 (Uit: Vrij en Blij, 2e jaargang)
Ha...! Lezen! - deel 5B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
(Uit: Vertellingen)
1919 Het witte poesje ( = 'n Poes 1908 ) In de zon - Uitgegeven bij E.J. Bosch Jbz. Baarn - 1e druk 1919 (Uit: Elseviers Geïllustreerd Maandschrift)
1920 Arm paardje
Nederlandsch Leesboek - deel 1 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914 (waarschijnlijk vanaf de 6e vermeerderde druk ca 1920 opgenomen)
Ha...! Lezen! - deel 2A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1920 De eene en de andere Jaarboekje 1920 van de Bond van Gereformeerde Knapenleidewrs in Nederland
Stille dingen - G.F.Callenbach Nijkerk - 1e druk 1921
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - slotbundel - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 (Uit: Stille dingen)
1920 Die domme Fik Ons Nieuwe Leesboek- deel 1 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1932 (Uit: Fik)
1920 Een raar kind Nederlandsch Leesboek - deel 1 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1914 (waarschijnlijk vanaf de 6e vermeerderde druk ca 1920 opgenomen)
Ha...! Lezen! - deel 2A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1920 Fik op wacht Jeugd - deel 1 - Zutphen - W.J.Thieme & Cie - MCMXXXIV. 1e druk 1926 (Uit: Fik)
1920 Mijn baas en ik Ons Nederlandsch - deel 1B - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1922-1924 (Uit: Fik)
1920 Onder de kast Edelstenen - deel 1 - M.Stenvert & Zoon - Apeldoorn - Meppel. 1e druk zj (Uit: Fik)
1920 Op klompen Zonnestralen - Voorloper A - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Fik)
Kleine Parels - deel 2 Uitgave van J.M.Meulenhoff - Amsterdam 1e druk 1956
Van jasjes en broekjes Uitgave van J.M.Meulenhoff - Amsterdam 2e druk zj
1920 Schuitje varen Kleine Parels - deel 2 Uitgave van J.M.Meulenhoff - Amsterdam 1e druk 1956
Van jasjes en broekjes Uitgave van J.M.Meulenhoff - Amsterdam 2e druk zj (uit 'Fik')
Golvend Graan - deel 5 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk 1952
1920 Twee bengels Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 1 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 (Uit: Fik)
Nieuw Nederlands Leesboek - deel 2 - P. Noordhoff N.V. Groningen - Batavia - 1e druk ca 1945 (Uit: Fik)
Bloeimaand deel 1 J.B.Wolters N.V. Groningen 1e druk 1947
(Uit: Fik)
Zonnestralen - Deel 1 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj
(Uit: Fik)
1921 Daniël in de leeuwenkuil Bloesemtakken - 1e deel - W.E. J. Tjeenk Willink, Zwolle,1e druk 1937 (Uit 'De Bijbelsche Geschiedenissen het verhaal In den leeuwenkuil)
1921 Dappere kerels Het wijde leven - deel 7 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1946 (Uit: Wout de scheepsjongen)
Zonnestralen - Deel 8 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Wout de scheepsjongen)
1921 De Klaxon Het christelijk schoolblad: Onze Vacatures', 19 mei 1921.
Om het kind G.F.Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk 1e druk 1937
1921 De klompjes Leven - leesboek deel 3 - Rijswijk (later Amsterdam) bij H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V - 1e druk 1923 (Uit: Van Bob en Bep en Brammetje)
1921 De moedige redder Bonte Bloemen deel 11 G.B. van Goor Zonen, Gouda 1e druk 1926 (Uit: Wout de scheepsjongen)
1921 Grootmoe Jeugd - deel 1 - Zutphen - W.J.Thieme & Cie - MCMXXXIV. 1e druk 1926 (Uit: Van Bob en Bep en Brammetje)
1921 Het vergeten kanon - De stem, die niet zwijgt Ons Nederlandsch - deel 9B - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1922-1924 Uit: Stille dingen
1921 Huib Het christelijk schoolblad: Onze Vacatures', 6 januari 1921.
Nieuwe Oogst G.F.Callenbach Nijkerk 1e druk 1932
Om het kind G.F.Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk 1e druk 1937
1921 Nergens goed voor Feuilleton in het Gereformeerde Knapenblad. Tot januari 1921 (Later verschenen onder de titel: Wout de scheepsjongen, 1925)
1921 Wout de scheepsjongen Jeugdomnibus G.F. Callenbach bv. Nijkerk 1e druk 1987
1922 Alsof ze zo maar uit de lucht kwamen vallen....
Zonnestralen - deel 8 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Er op of er onder)
1922 Bij het eenzame schuurtje Bonte Bloemen - deel 3 - Van Goor, 1938 deel 3, 5e druk. (Uit: Een held)
Gougele Garven - deel 3 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Een held)
1922 De dappere daad Leven - leesboek deel 5 - Rijswijk (later Amsterdam) bij H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V - 1e druk 1923 (Uit: Een held)
1922 De jongen uit Dorestad Leven - leesboek deel 5 - Rijswijk (later Amsterdam) bij H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V - 1e druk 1923 (Uit: Toen..!en nu!)
1922 De kleine korporaal Ons Nederlandsch - deel 7B - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1922-1924 (Uit: Toen en nu!)
1922 De losse letter Van alle tijden - deel 1 - Jacob Dijkstra - Groningen - 1e druk 1948 (Uit: Toen en nu!)
1922 De rookende vlaswiek Tijdschrift 'Bergopwaarts', kerstnummer. (Het tijdschrift verscheen vanaf 1924 als Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur)
Vijfde Kerstboek 1928 Uitgegeven bij G.F.Callenbach, Nijkerk.
Om het kind - G.F.Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk 1e druk 1937
1922 De vleermuis Nieuwe bloei - deel 1 - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. Leiden - 1e druk 1957 (Uit: Een held)
1922 De Watergeuzen komen! Leven - leesboek deel 6 - Rijswijk (later Amsterdam) bij H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V - 1e druk 1923 (Uit: Er op of er onder)
1922 Een held Het wijde leven - deel 4 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1946 (Fragment uit: Een held)
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1922 Er op of er onder Het wijde leven - deel 8 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1946 (Uit: Er op of er onder)
1922 Herinnering...... De tuin der fantasie - Kirchner, Amsterdam - 1e druk zj. (Uit: Peerke en z'n kameraden)
1922 Het geheim (Over een overleden moeder) Het christelijk schoolblad: Onze Vacatures', 20 juli 1922
Om het kind - G.F.Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk 1e druk 1937
1922 Het verhaal van den Geus Nevenserie Nederlandsch Leesboek - slotbundel - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 (Uit: Er op of er onder)
1922 Klaas Het Sinterklaasboek. Uitgegeven bij H. Meulenhoff, Amsterdam. 1e druk 1922
Het Sinterklaasboek voor broer en zus. Uitgegeven bij H. Meulenhoff, 1e druk 1922.
Sinterklaasvertellingen voor broer en zus. Uitgegeven bij H. Meulenhoff, Amsterdam. 1e druk 1929
1922 Leve de Geuzen Jeugd - deel 4 - Zutphen - W.J.Thieme & Cie - MCMXXXVI 2e druk (Uit: Er op of er onder)
1922 Mohammed Elck wat wils - deel 6B - H.ten Brink - Arnhem uitgegeven rond 1922
1922 Twee kleine deugnieten Ons mooie Nederlands - 1e deeltje 1941 (Uit: Allemaal katjes)
1922 Van twee kleine katjes Trektocht - deel 1 - Jacob Dijkstra's Uitgeversmij. N.V. - Groningen - 1e druk zj (Uit: Allemaal katjes)
1922 Vrijheid, gelijkheid en broederschap Nederlands verleden L.C.G.Malmberg - 's Hertogensbosch 1e druk 1950 (uit: Toen....en nu!)
1922 Ze waren verdwaald In knop voor onze kleintjes - 1e deeltje. D.A. Daamens Uitgeversmij. 's Gravenhage, 1e druk 1928 (Uit: Allemaal katjes)
1922 Zuster van liefde (In een Syrische stad) Elck wat wils - deel 6A - H.ten Brink - Arnhem uitgegeven rond 1922
1923 Een eenzame boom op de heide (Uit: Spinrag ??)
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 5 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1923
Ha...! Lezen! - deel 4A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1923 Een stad in de gouden eeuw Voor 't eerst geschiedenis - N.Samson, Alphen aan den Rijn - 1e druk zj
1923 Het ijzeren potje
Zonnestralen - Voorloper A - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Van een boze koster) (Foutieve titel!)
1923 Miep (Uit: Van den boozen koster) In Knop voor de kleintjes 3e deel 1e druk 1926 (Uit: Van den boozen koster). Illustraties J.G.Kesler
1923 Oude Zwart-Jan = 2e helft van Het verhaal van den ouden Zwart-Jan Leven - leesboek deel 3 - Rijswijk (later Amsterdam) bij H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V - 1e druk 1923 (fragment uit: Uit het Winter-Wonderland)
1924 Avond Ons Nederlandsch - deel 8A - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1922-1924 (Uit: In 't kraaiennest)
1924 De biggenjagers Het Vertelselboek - Uitgegeven bij H. Meulenhoff, Amsterdam. 1e druk 1924
In Knop - Leesserie deel 2A - D.A. Daamen's Uitg. Mij. 's Gravenhage 1e druk 1926
(Uit: Het Vertelselboek)
1924 De bijen en de appelboom Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 1 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
Ha...! Lezen! - deel 2A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1924 De draak • Schets voor 'Ons Huis' (kinderafdeling) , Amsterdam. Niet gepubliceerd.
1924 De goede dokter Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 4 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 (Uit: Nieuw vertelboek) (?)
Ha...! Lezen! - deel 3A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1924 De rare menschenwereld Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 6 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 (Uit: Spinrag) (?)
Ha...! Lezen! - deel 4B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1924 De voetbal In: Nieuw Vertelboek ??
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 1 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
Ha...! Lezen! - deel 2A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Ons Nederlands - deel 4B (bewerking) - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1922-1924
1924 De voetbal (ander verhaal) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
1924 De wind is zo'n plaaggeest
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 4 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 (Uit: Nieuw vertelboek) (?)
Ha...! Lezen! - deel 3B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1924 Een brief Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 1 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 pag. 65-67
Ha...! Lezen! - deel 2A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1924 Het dochtertje van Jaïrus Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 2 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 (n.b. dus later nagenoeg ongewijzigd opgenomen in: Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes)
Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
Ha...! Lezen! - deel 2B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1924 Het huisje in de sneeuw Winterverhalen - G.F. Callenbach, Kampen - 1e druk 1997
1924 Het stille gebeuren Pedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk onderwijs - Jaargang 16 - 1923-1924
Om het kind - G.F.Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk 1e druk 1937
1924 Het stille tuintje Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 1 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
Ha...! Lezen! - deel 2A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1924 Het zaad • Schets voor 'Buitenvergadering De Bildt' voor onderwijzers en onderwijzeressen.
Kerstboek 1924 - G.F. Callenbach, Nijkerk
Om het kind - G.F.Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk 1e druk 1937
1924 In het donkere hol Zonnestralen - deel 1 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Het huisje in de sneeuw)
1924 Kleine dingen (tekstfragmenten) Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 7 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
1924 Mooie gelegenheden die voorbij gaan Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 7 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
Ha...! Lezen! - deel 4B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1924 Op de 'Kareltje' Jaarkrans - deel 2 - Jacob Dijkstra's Uitgeversmaarschappij N.V., Groningen - 1e druk zj (Uit: In 't kraaiennest)
1924 Opdat het van de menschen niet gezien worde Elck wat wils - (6e deel II bij Ruys, 1913) 5A H.ten Brink - Arnhem 2e druk 1931 onder de titel Niet voor de menschen om van hen gezien te worden
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 9 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
Ha...! Lezen! - deel 6 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1924 Rie en het kuikentje Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 4 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 (Uit: Nieuw vertelboek) ??
Ha...! Lezen! - deel 3A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam onder de titel Carlientje en het kuikentje
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999 onder de titel Carlientje en het kuikentje
Dierenverhalen - Uitgev
erij Callenbach, Kampen 1e druk 2008 onder de titel Carlientje en het kuikentje
1924 Van Daan en Dikkie Nieuw Nederlands Leesboek - deel 5 - P. Noordhoff N.V. Groningen - Batavia - 1e druk ca 1945 (Uit: Het huisje in de sneeuw)
1924 Wat is dat voor een leven? Wat is dat voor een lawaai? Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 1 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
Ha...! Lezen! - deel 2A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Er was eens ... N.V. Gebr. Zomer & Keuning's Uitgeversmij. Wageningen. 1e druk zj
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
1924 Zalig zijn de barmhartigen! (ander verhaal) Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 7 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
Bonte Bloemen - deel 6 - G.B. van Goor Zonen, Gouda 1e druk 1926 (Uit: 4 afleveringen in Zondagsblad van De Rotterdammer)
Almanak voor de jeugd 1929 - Neerbosch Boekhandel  1e druk 1929
Ha...! Lezen! - deel 5B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Als alle lichten branden - G.F. Callenbach - Nijkerk.- 1e druk 1935
Ons mooie Nederlands - 8e deeltje 1945 (Uit: Als alle lichten branden)
Verhalen voor de kersttijd - G.F.Callenbach - Nijkerk 1e druk 1976
Het tweede grote Kerstvertelboek - G.F. Callenbach - Nijkerk 1e druk 1980
Negen kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk 1e druk 1982
Kerstverhalen - G.F. Callenbach - 1e druk 1986
1924 Zeggen en - doen! Kalender voor Jong Holland onder de titel Laat ons niet liefhebben
Elck wat wils (6e deel II bij Ruys, 1913, 5A bij H.ten Brink - Arnhem onder de titel Laat ons niet liefhebben
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 5 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1923 (Uit: Kalender voor jong Holland onder de titel Laat ons niet liefhebben
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 7 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
Ha...! Lezen! - deel 4A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1924 Ziet den wijn niet aan Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924 (naar Spreuken 23)
1924 Zo'n olijkerd! (foples) Ons Nederlandsch - deel 4b- P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1922-1924
Ha...! Lezen! - deel 5B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1925 Inde - goude - roze Kerstboek 1925 Uitgegeven bij G.F.Callenbach, Nijkerk.
Om het kind G.F.Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk 1e druk 1937
1925 Kindje Algemeen Weekblad voor christendom en cultuur. 24 december 1925
Blomgewas deel I - Uitgave: La Rivièviere & Voorhoeve - Zwolle 1930
Om het kind G.F.Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk 1e druk 1937
1925 Net een toverbos Golvend Graan - deel 1 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Van drie domme zusjes)
1925 Van een ziek meisje In Knop - Leesserie deel 1B - D.A. Daamen's Uitg. Mij. 's Gravenhage 1e druk 1926 (Uit: Van drie domme zusjes)
1926 Aan de zee van Tiberias Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Abraham Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Adam en Eva in het Paradijs Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Alles weer goed Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Arme mensen Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Arme moeder! Arme jongens! Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Bij de koning Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Daniël in de leeuwenkuil Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 David Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
In Knop voor de kleintjes 3e deel 1e druk 1926 (Uit: Bijbelsche Vertellingen)
1926 David en Goliath Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De barmhartige Samaritaan Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1947
1926 De blijde morgen Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De blinde Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
Goudgele Garven - deel 2 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Bijbelse Vertellingen voor onze kleintjes)
1926 De boze koning Herodes Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De bruiloft te Kana Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De discipelen Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De Goede Herder Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De Hemelvaart Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De Here Jezus, de Vriend van kinderen Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De jonge dode en zijn arme moeder Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De lange reis Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De man, die kreupel was Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De onbarmhartige dienstknecht Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De Prins wordt schaapherder Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De rijke heer, die melaats was Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De Rode zee Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De Schepping Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
Naar ruimer horizon - deel 1 - N.V. H.ten Brink's Uitgeversmij. - Meppel - Djakarta - 1e druk zj (Uit: Bijb. Vertellingen voor onze kleintjes)
1926 De spies en de waterkruik Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De storm op zee Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De vader en zijn kind Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De verloren zoon Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
Het wijde leven - deel 4 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1946 (Uit: Bijbelse Vertellingen)
1926 De wijzen uit het oosten Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De witte stad met de sterke muren
Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 De Zondvloed Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Een mooie droom Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
In knop voor onze kleintjes - 1e deeltje. D.A. Daamens Uitgeversmij. 's Gravenhage,
1e druk 1928 (Uit: Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes)
1926 Eerst ongelukkig, maar dan! Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Eigen schuld Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Lichtende Verten deel 1B - N.V.H.ten Brink's Uitgeversmij - Meppel 2e druk zj (Uit: Het grote Voorleesboek)
1926 Eli en Samuel Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Elia en de arme vrouw Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Elia, de grote profeet Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Golgotha Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Hagar en Ismaël (6) Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1926 Het brandende braambos Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Het gouden kalf Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Het Kindeke in de stal Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Het laatste avondmaal Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Het net met de vissen Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Het Pinksterfeest Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
Vrij en blij - Christelijk jeugdblad - jaargang 21 no17 - 3 juni 1938 pag 258. Niet geïillustreerd.
1926 Hosanna! Hosanna! Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 In de donkere nacht Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 In de donkere spelonk Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 In de tempel Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 In het biezen korfje Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 In het verre vreemde land Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Jakob en Ezau Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Jakob komt terug Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Johannes de Doper Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 John Paton, de Apostel der Hebriden De kruisvlag in top 1 - Uitgave van H.H.Kok Bzn. - Zwolle -1926
Kind en Zondag Jaargang 6 1938 - Integraal in vier afleveringen met bespreking
Ha...! Lezen! - deel 7 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 (Uit: De kruisvlag in top) onder de titel Uit het leven van de grote zendeling John Paton
Een vreemde veroveraar - 1994 De Groot Goudriaan, kampen.
1926 Jozef Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Jozef en Maria Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Jozef in Dothan Bonte Bloemen - deel 3 - Van Goor, 1938 deel 3, 5e druk. (Uit: Bijbelse Vertellingen Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Judas Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Kaïn en Abel Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Kruis Hem! Kruis Hem! Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Lazarus Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Lot
Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Maria Magdalena Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Melaats! Melaats! Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Mozes en de boze koning Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Mozes op de berg Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Paulus Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Petrus Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Petrus verlost Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
Zonnestralen - Deel 1 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes)
1926 Saul, de boze koning Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Toen broertje ziek was Bonte Bloemen - deel 3 - Van Goor, 1938 deel 3, 5e druk (Uit: Van een klein meisje en een grote klok)
1926 Toen de Here Jezus twaalf jaar was Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Uit het leven van de grote zendeling John Paton Ha...! Lezen! - deel 7 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 (Uit: De kruisvlag in top)
1926 Van een arme vrouw, die heel rijk werd Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Vijf broden en twee visjes maar Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Wandelen op zee Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Wie komen daar aan? Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Wie was dat toch? Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
Naar ruimer horizon - deel 4 - N.V. H.ten Brink's Uitgeversmij. - Meppel - Djakarta - 1e druk zj (Uit: Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes)
1926 Zacharias en de engel Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1926 Ziek en vergeten! Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
1927 Als de maan schijnt In knop voor onze kleintjes - 1e deeltje. D.A. Daamens Uitgeversmij. 's Gravenhage, 1e druk 1928 (Uit: Bruun, de beer)
1927 Arme Hans Bonte Bloemen deel 8 G.B. van Goor Zonen, Gouda 1e druk 1926 (Uit: Gerdientje)
1927 De moeilijke dag van Juffrouw Hermien Op den Uitkijk Tijdschrift voor het Chr. gezin Gebr. Zomer & Keuning Wageningen Kerstnummer 1927 pag. 218-224 Niet geïllustreerd.
Om het kind G.F.Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk 1e druk 1937
1927 Er was eens een prinsje

Kerstnummer van het Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, december 1927
Kerstnummer Zondagsblad behoorende bij de Rotterdammer Jaargang 1933 ni - 7 januari pag14-15
De Gouden Poort deel I - N.V. Versluys'U.M. - Amsterdam - 1e druk 1937
Om het kind G.F.Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk 1e druk 1937
De Spiegel Christelijk Nationaal Weekblad No. 13 - 24 December 1949
Nieuwe Kinder Kerstpocket. Zaklantaarns 1965 J.N. Voorhoeve, Den Haag.
1927 In het bos Bloeimaand deel 8 J.B.Wolters N.V. Groningen 1e druk 1947 (Uit: Gerdientje)
1927 Roodkapje Zonnestralen - deel 3 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Gerdientje)
1928 Als 'n oude romance Kerstboek 1929 - Uitgegeven bij G.F.Callenbach, Nijkerk.
Om het kind - G.F.Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk 1e druk 1937
1928 Augustinus Karakter Kennis Kunst (deel II, 1928) P.Noordhoff, Groningen
Ha...! Lezen! - deel 6 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1928 Dr. T.J. Barnardo - 1845 tot 1905. Karakter Kennis Kunst - deel 2 - P.Noordhoff, Groningen 1928
Ha...! Lezen! - deel 7 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1928 Een kikker in de klas Het wijde leven - deel 1 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1946 (Uit: Zo'n griezelig beest)
1928 Nòg erger Bijbelse Almanak 1929 - Ned. Godsd. Traaktaatgenootschap, D.B.Centen, Amsterdam
Ons Nieuwe Leesboek- deel 3 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1932 (Uit: Bijbelse Almanak 1929)
Ha...! Lezen! - deel 5B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Elisabethbode - november-december 1941 - Woerden (Niet geïllustreerd, toepasslijke foto)
1928 Trouwe kameraden Zonnestralen - deel 5 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: De rode vlek)
1928 Winter Indisch Leesboek deel 6 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1928 pagina 69-71 (Uit: Van een klein meisje en een groote klok)
1929 Boeoeoeoehhhhh...!!! Bonte Kralen - deel 2 J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1957 (Uit: Het wegje in het koren)
1929 Poeh! Het wijde leven - deel 2 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1946 (Uit: Het wegje in het koren)
Zonnestralen - Voorloper B - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Het wegje in het koren)
1930 De man met de lantaarn Vaartsche Wijkbode (Utrecht) - 5e jaargang nr 4 - januari 1931
Elisabethbode - januarinummer 1932
Zeven kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk - 1e druk 1946
Verhalen voor de kersttijd - G.F.Callenbach B.V. Nijkerk - 1e druk 1976
Negen kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk - 1e druk 1982
Kerstverhalen - G.F. Callenbach - 1e druk 1986

1930

De sterke vader Geschreven voor het kinderprogramma van de NCRV
Hou zee! I - Uitgave van J.H.Kok NV., Kampen -1e druk 1930
De windharp - deel 3b - Bosch & keuning N.V. Baarn - 2e druk zj (Uit: Houzee! - jaargang 1, 1930)
Ons Nieuwe Leesboek- deel 4 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1932 (Uit: Houzee!)
Het karretje - Uitgegeven bij G. F. Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk. 1e druk 1936
Bloesemtakken - deel 1 - W.E. J. Tjeenk Willink, Zwolle. 1e druk 1937 - Bewerkt naar 'Houzee! I'
Jeugdomnibus - 1e druk 1987 G.F. Callenbach bv. Nijkerk
1930 Een vreemde match (wedstrijd) Verhaal uitgezonden in het Kinderuurtje NCRV op 18 juni 1930.
Houzee II. Uitgave van J.H.Kok NV., Kampen. 1e druk 1932
Het karretje. Uitgegeven bij G. F. Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk. 1e druk 1936
De Gouden Poort deel I - N.V. Versluys'U.M. - Amsterdam - 1e druk 1937
Jeugdomnibus 1e druk 1987 G.F. Callenbach bv. Nijkerk
1930 Eieren of spek? Bloeimaand deel 2 J.B.Wolters N.V. Groningen 1e druk 1947 (Uit: Grote Bertus en kleine Bertus)
1930 Het Beeldeke (Ook: 't Beeldeke) Op den Uitkijk - Tijdschrift voor het Chr. gezin Gebr. Zomer & Keuning Wageningen - Kerstnummer 1930, pagina 162-175. Verhaal 't Beeldeke. Vijf grote tekeningen van F.Hazeveld.
De tien geboden - D.A. Daamen's U. M. N.V. 's Gravenhage - 1e druk 1934. verhaal : Het Beeldeke, pagagina 29-48. Illustratie Roeland Koning.
Om het kind - G.F.Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk - 1e druk 1937. Tekeningen W.G. van de Hulst jr.
1930 Het karretje Geschreven voor het verteluur van de NCRV-schoolradio, 27 januari 1930
Op den Uitkijk - Tijdschrift voor het Chr. gezin Gebr. Zomer & Keuning Wageningen - Kerstnummer 1931
pag. 248-255. Tekeningen Herman Dijkstra
Voor de jeugd - Maandschrift uitgegeven door J.N. Voorhoeve - Den Haag. Verhaal in vier afleveringen in jaargang 75, januari t/m april 1934. Tekeningen Herman Dijkstra.
Het karretje. Uitgegeven bij G. F. Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk. 1e druk 1936. Tekeningen W.G. van de Hulst jr
Jeugdomnibus - G.F. Callenbach bv. Nijkerk - 1e druk 1987. Tekeningen W.G. van de Hulst jr
1930 't Beeldeke (Zie: Het Beeldeke)
1931 Bij Gods altaar Vertel-schets bij de archeologische plaat van Prof. Joh. de Groot, getekend door Tjeerd Bottema. Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen.
1931 De groote droogte Vertel-schets bij de archeologische plaat van Prof. Joh. de Groot, getekend door Tjeerd Bottema. Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen.
1931 De rondgang om Jericho met de Ark Vertel-schets bij de archeologische plaat van Prof. Joh. de Groot, getekend door Tjeerd Bottema. Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen.
1931 De wilde jagers Bloeimaand deel 1 - J.B.Wolters N.V. Groningen - 1e druk 1947 (Uit: De wilde jagers)
Zonnestralen - Voorloper B - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj
(Uit: De wilde jagers)
1931 Het huis te Kapernaüm Vertel-schets bij de archeologische plaat van Prof. Joh. de Groot, getekend door Tjeerd Bottema. Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen.
1931 Het verhaal van Grootvader Bonte Bloemen deel 9 G.B. van Goor Zonen, Gouda 1e druk 1926 (Uit: Ergens in de wijde wereld)
1931 In Gods voorhof Vertel-schets bij de archeologische plaat van Prof. Joh. de Groot, getekend door Tjeerd Bottema. Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen.
1931 Jojachim en de profetische rol Vertel-schets bij de archeologische plaat van Prof. Joh. de Groot, getekend door Tjeerd Bottema. Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen.
1931

Kees, de beeldsnijder

Helden van de dag, werkers voor ons allen - J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. Groningen - 1e druk 1931
1931 Van een ziek poesje Goudgele Garven - deel 1 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: De wilde jagers)
Gouden Schoven - deel 1 - R.K.Scholen - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: De wilde jagers)
1931 Vuurogen Goudgele Garven - deel 2 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Ergens in de wijde wereld)
1931 Wat de jagers vonden Het wijde leven - deel 2 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1946 (Uit: De wilde jagers)
1932 De Man, die deed, wat pemali was De kruisvlag in top 2 - Uitgave van H.H.Kok Bzn. - Zwolle -1932
De Brug - J.B. Wolters - Groningen 1e druk ca 1953 (Uit: De Kruisvlag in top 2)
1932 Een wonderlijk verhaal Vertelling in het Paasnummer van de Vaartsche Wijkbode, Utrecht
1932 Ik ook!....Ik ook! Propagandaboekje voor de Federatie van Diaconieënder Ned. Herv. Kerk voor een te stichten kinderhuis in Limburg.
Ha...! Lezen! - deel ??? - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1932 Uit den goeden ouden tijd Vaartsche Wijkbode (Utrecht) - 6e jaargang nr 6 - maart 1932
1932 Waar is Hans? Bloeimaand deel 4 J.B.Wolters N.V. Groningen 1e druk 1947 (Uit: Hans in 't bos)
1933 Alléén op reis Ons mooie Nederlands - 6e deeltje 1944 (Uit: Rozemarijntje)
1933 Alles geofferd Nieuwe bloei deel 5 - Uit: Een ridder zonder vrees of blaam
1933 Banneling Van alle tijden - deel 1 - Jacob Dijkstra - Groningen - 1e druk 1948 (Uit: Prins Willem!)
1933 Abraham vertrouwde op God, maar Lot niet Serie Van de Hulst-prenten nr 01 - 1e uitgave 1933
1933 Jacob en Esau, de twee gebroeders Serie Van de Hulst-prenten nr 02 - 1e uitgave 1933
1933 De droom, die tòch uitkwam Serie Van de Hulst-prenten nr 03 - 1e uitgave 1933
1933 Wie was toch die strenge heer? Serie Van de Hulst-prenten nr 04 - 1e uitgave 1933
1933 Uit het leven van Mozes Serie Van de Hulst-prenten nr 05 - 1e uitgave 1933
1933 God waakt over ons Serie Van de Hulst-prenten nr 06 - 1e uitgave 1933
1933 De intocht in het beloofde land Serie Van de Hulst-prenten nr 07 - 1e uitgave 1933
1933 David, de man naar Gods hart Serie Van de Hulst-prenten nr 08 - 1e uitgave 1933
1933 Koning Achab en de profeet Elia Serie Van de Hulst-prenten nr 09 - 1e uitgave 1933
1933 Uit het leven van Elisa Serie Van de Hulst-prenten nr 10 - 1e uitgave 1933
1933 Een kindeke geboren Serie Van de Hulst-prenten nr 11 - 1e uitgave 1933
1933 De Heere Jezus en zijn discipelen Serie Van de Hulst-prenten nr 12 - 1e uitgave 1933
1933 Naar Zijne heerlijkheid terug Serie Van de Hulst-prenten nr 13 - 1e uitgave 1933
1933 Jezus, de Heiland Serie Van de Hulst-prenten nr 14 - 1e uitgave 1933
1933 De medelijdende Heiland Serie Van de Hulst-prenten nr 15 - 1e uitgave 1933
1933 Kom tot Mij!" Serie Van de Hulst-prenten nr 16 - 1e uitgave 1933
1933 Dat deed Ik voor u!" Serie Van de Hulst-prenten nr 17 - 1e uitgave 1933
1933 Als Jezus kwam....! Serie Van de Hulst-prenten nr 18 - 1e uitgave 1933
1933 Verraden! verlaten! verloochend! Serie Van de Hulst-prenten nr 19 - 1e uitgave 1933
1933 Ik zal met u zijn!" Serie Van de Hulst-prenten nr 20 - 1e uitgave 1933
1933 God riep hem en hij luisterde Serie Van de Hulst-prenten nr 21 - 1e uitgave 1933
1933 Paulus, de knecht des Heeren Serie Van de Hulst-prenten nr 22 - 1e uitgave 1933
1933 Paulus, een gevangene! Serie Van de Hulst-prenten nr 23 - 1e uitgave 1933
1933 In Gods hoede veilig! Serie Van de Hulst-prenten nr 24 - 1e uitgave 1933
1933 De Vader van ons Vaderland Ons mooie Nederlands - 7e deeltje 1945 (Uit: Prins Willem, Vader des Vaderlands)
1933 Het einde van den toren en hoe de ,,helden'' hem vernielden  /  Helden!
De Bijenkorf - maandblad voor kinderen - april 1933
Ha...! Lezen! - deel 6 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1933 Het schoonste lied van Nederland Ha...! Lezen! - deel 7 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 (Uit Prins Willem)
1933 Niet alleen Nieuw Nederlands Leesboek - deel 5 - P. Noordhoff N.V. Groningen - Batavia - 1e druk ca 1945 (Uit: Rozemarijntje)
Bloeimaand deel 6 - J.B.Wolters N.V. Groningen 1e druk 1947 (Uit: Rozemarijntje)
1933 Rozemarijntje Het nieuwe boek voor de jeugd. Uitgegeven bij N.V. Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij - Amsterdam MCMXLI . 1e druk 1941
1933 Rustig te midden van de woedende baren
Voordragen Proza J.N. Voorhoeve - Den Haag 1e druk zj (uit 'Prins Willem')
1933 Uw wil geschiede Van verleden en heden D.A. Daamen's Uitgevers Mij N.V. - 's Gravenhage 1e druk zj (Uit 'Prins Willem')
1933 Van een eenzaam klein meisje - niet alleen Zonnestralen - deel 3 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Rozemarijntje)
1933 Willem van Oranje De Rotterdammer - Zondagsblad nr 14 zaterdag 8 april 1933, pagina 108
1934 Een schooldag van Rozemarijntje Het heerlijk ambacht - Uitgegeven bij G. F. Callenbach, Nijkerk. 1e druk 1934 (Uit: Rozemarijntje naar school)
1934 Jantje van de Scholtenhoeve Zonnezege - Erven J. Bijleveld - Utrecht 1e druk zj (In 1937 als zelfstandig boekje bij Callenbach uitgegeven)
1934 Koningin Emma en de kinderen Ha...! Lezen! - deel 4B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 (Uit: Liefde en trouw)
1934 Opletten! Dat is de boodschap Verhaal voor de vereniging 'Veilig Verkeer'. 1934
Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1934 Rozemarijntje naar school Golvend Graan - deel 3 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Rozemarijntje naar school)
1934 Uit de kinderjaren van Prinses Wilhelmina Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 (Uit: Liefde en trouw)
1935 Het geheim van Tom en Jaap Het wijde leven - deel 2 - J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1946 (Uit: Het plekje dat niemand wist)
1935 Ik weet wat; 't Gaat zo leuk; Dat komt er van

Ons leesuurtje - Voorloper B - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk1935 (Hoofdstukjes 3, 4 en 5 uit: Bruun de Beer)
1937 De stem, die zoekt Dies vertelt men in ons land. Propagandaboekje van de NCRV 1937
1937 Een oude bijbel vertelt Ha...! Lezen! - deel 3A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 (Uit: De grote schat, NBG)
1937 Margootje, die zo alleen was De Kleine Vlaming, kindertijdschrift - januari 1937
Ha...! Lezen! - deel 3A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1937 Van oude Bijbels in de kettertijd Ha...! Lezen! - deel 6 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 (Uit: Het boek dat nooit oud wordt, NBG)
1939 Aardig bedacht (foples) Ha...! Lezen! - deel 4B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Bij de bakker (samenspraak) Ha...! Lezen! - deel 1B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Bonte kraaien in de sneeuw  - Ander verhaal dan in Ons Thuis Van zwarte kraaien in de witte sneeuw
Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
H ans de Ponnie - 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam onder de titel Zwarte kraaien in de witte sneeuw
1939 Bruine bonen (samenspraak) Ha...! Lezen! - deel 3B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Corry en Mies en het vogeltje (samenspraak) Ha...! Lezen! - deel 2B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Dat mag niet (samenspraak) Ha...! Lezen! - deel 1B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Bonte Bloemen - deel 1 - G.B. van Goor Zonen, Gouda 1e druk 1926 (Uit: Het wegje in het koren)
1939 De blinde man Ha...! Lezen! - deel 1B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 De boze kat Ha...! Lezen! - deel 1B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 De draak Ha...! Lezen! - deel 4B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 De gierige oom (foples) Ha...! Lezen! - deel 7 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 De goede Herder Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 De hoed van de juffrouw Ha...! Lezen! - deel 1B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 De poes en de muis (samenspraak) Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 De slimme vinken Ha...! Lezen! - deel 1B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Diogenes Tikker Magazine voor 12-15 jarigen Wolters-Noordhoff bv. Groningen 5e jaargang 1982 nr 2 (Uit: Ha!...lezen!)
1939 Drie kuikentjes Ha...! Lezen! - deel 1B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Drie zusjes (foples) Ha...! Lezen! - deel 3A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Een brief (foples) Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Een buitenkansje? Ha...! Lezen! - deel 3B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Een vertelling uit de oude tijd Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Een zeemansverhaal (foples) Ha...! Lezen! - deel 7 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Eerlijk verdiend - en eerlijk betaald Ha...! Lezen! - deel 7 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 En toen!.... Bloei deel 7 - Leesboek voor de Christelijke School H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage 1e druk 1916 onder de titel Eerstelijk dank ik mijnen God
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 8 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
Ha...! Lezen! - deel 5B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Feest op zolder Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 1 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1924
Ha...! Lezen! - deel 2A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Tussen licht en donker - Gebr. Zomer & Keuning's Uitg. - Wageningen 1e druk zj
Naar ruimer horizon - deel 1 - N.V. H.ten Brink's Uitgeversmij. - Meppel - Djakarta - 1e druk zj (Uit: Tussen licht en donker)
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
1939 Figuurlijke taal Ha...! Lezen! - deel 7 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Grootmoe's bril Ha...! Lezen! - deel 3A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Héél erg (foples) Ha...! Lezen! - deel 2A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Het blijde vogeltje roept wat Ha...! Lezen! - deel 2A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Het geheim (Over Jaapje) Ha...! Lezen! - deel 2B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Het griezelig beest = Weet je, wat de spin vertelt? uit Ha...! Lezen! Ha...! Lezen! - deel 3A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
als: Weet je, wat de spin vertelt?
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
1939 In de wei - tweespraak Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Jaap en Joop en Janneke Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Jan en Piet - tweespraak Ha...! Lezen! - deel 1B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Jantje en de potloden  (foples)
Ha...! Lezen! - deel 2B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Kippesoep met balletjes Zondagsblad van de Rotterdammer, jaargang 1931 nr 50 zaterdag 12 december , pagina 8
Ha...! Lezen! - deel 2A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Nieuw Nederlands Leesboek - deel 1 - P. Noordhoff N.V. Groningen - Batavia - 1e druk ca 1945 (Uit: Zondagsblad van de Rotterdammer, jaargang 1931)
1939 Kleine dingen Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Kleine Rietje Ha...! Lezen! - deel 2B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Lien en Mien in't speelkwartiertje (Uit: Spinrag)
Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 5 - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1923
Ha...! Lezen! - deel 4B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940 (Uit: Spinrag)
1939 Liesje en Miesje Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Moed (foples) Ha...! Lezen! - deel 5B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Moes vertelt Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Mop - tweespraak
Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Naar bed Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Nauwkeurigheid (foples)  Ha...! Lezen! - deel 6 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Ongehoorzaam Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Pim en de klokken = Van vogeltjes in den mei Ha...! Lezen! - deel 4B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Zomerverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1939 Slim Kareltje Ha...! Lezen! - deel 4A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Slimme Hannes (foples) Ha...! Lezen! - deel 4A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Tante Alida (foples0 Ha...! Lezen! - deel 6 - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Toch gewonnen (samenspraak) Ha...! Lezen! - deel 3A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Tom en Tijs op het ijs - tweespraak Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Toos en de koe - tweespraak Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Truusje - tweespraak Ha...! Lezen! - deel 1B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Twee helden Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 2 - P. Noordhoff - Groningen - 2e druk 1925 (Uit: Het vertelboek)
Ha...! Lezen! - deel 2B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Er was eens ... N.V. Gebr. Zomer & Keuning's Uitgeversmij. Wageningen. 1e druk zj
Duizendschoon deel 1 - Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V 1e druk zj (Uit: Er was eens....)

Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
1939 Twee vrienden (foples) Ha...! Lezen! - deel 3B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Twee zusjes moesten slapen gaan - tweespraak Ha...! Lezen! - deel 2A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Van Spits Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 2 - P. Noordhoff - Groningen - 2e druk 1925 (Uit: Het vertelboek)
Ha...! Lezen! - deel 2B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Tussen licht en donker - N.V. Gebr. Zomer en Keuning's Uitgeversmij - Wageningen 1e druk zj
1939 Voor het raam Ha...! Lezen! - deel 1B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Weet je, wat de spin vertelt? = Het griezelig beest Ha...! Lezen! - deel 3A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam Het griezelig beest
1939 Weldoen, maar - niet om de eer Ha...! Lezen! - deel 5A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Wie was de schuld? - tweespraak
Ha...! Lezen! - deel 1B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Wim, de waaghals Ha...! Lezen! - deel 1B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
1939 Zwarte kraaien in de witte sneeuw = Bonte kraaien in de sneeuw in Ha...! Lezen! Heel ander verhaal dan in Ons Thuis Van zwarte kraaien in de witte sneeuw


Ha...! Lezen! - deel 1A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
1940 De legende van het simpele begijntje Ursula Schets voor de kerstvergadering van de afdeling van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen, december 1940
Ouwe Bram leeft nog - Uitg. 't Vergeten boek 1e nummer november 1995
1941 Het kerstfeest van twee domme kindertjes Winterverhalen G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
1941 Rozemarijntje in de grote koets Bij huis en van honk deel 4 J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1956 (Uit: Rozemarijntje en Rooie Pier)
1942 Het klompje (1) (G1)

Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Goudgele Garven - deel 2 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Het grote voorleesboek)
Zomerverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1942 Op broertje passen (2) (G20) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Ons mooie Nederlands - 2e deeltje 1947 (Uit: Aan moeders schoot)
1942 Spekkie (3) (G3) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Ons mooie Nederlands - 4e deeltje 1943 (Uit: Aan moeders schoot)
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Nieuwe bloei - deel 3A - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. Leiden - 1e druk 1957 (Uit: Het Grote Voorleesboek)
Zomerverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1942 Op de kar (4) (G9) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1942 Lientje (5) (G15) oorspr. 1924 Nevenserie Nederlandsch Leesboek - deel 2 - P. Noordhoff - Groningen - 2e druk 1925 (Uit: Het vertelboek)
Ha...! Lezen! - deel 2B - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1942 Van een klein scheepje op de wilde zee (6) (G46) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1942 De sneeuwpop (7) (G29) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
1942 Angelijntje (8) (G50) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
Zomerverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1942 In het wiegje van biezen (9) (G48) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947 NB Alléén in druk 1,2,3 en 11 zie*
1942 Grootmoeder vertelt (10) (G43) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Winterverhalen G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
1942 De vrolijke paardenbloem (11) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1942 Thijs en de auto (12) (G12) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen1e druk 1947
1942 De twee kaatsballen (13) (G64)

Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e dr 1947
NB Alléén in druk 1,2,3 en 11 zie*
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999

1942 Het regende zo, het regende zo (14) (G28)
Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen1e druk 1947
1942 Wip-hip!.. Wip-hip!  (15) (G51) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Zomerverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1942 Margootje en haar vrind (vriend) (16) (G53) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1942 Het blinde meisje (17) (G8) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1942 De beurs met de gouden guldens (18) (G22)) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
Winterverhalen G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
1942 Een mooie brief (19) (G36) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - G.F. Callenbach, Nijkerk 1e druk 1947
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1942 Bruine bonen ..witte bonen (20) (G21) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
1942 Truus en de drie taartjes (21) (G58) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1942 De beer (22) (G57) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
1942 Een jongetje ging uit wandelen (23) (G61) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1942 De tol en de juffrouw (24) (G17) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
1942 Eerlijk is eerlijk (25) (G62) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Ons mooie Nederlands - 3e deeltje 1942 (Uit: Aan moeders schoot)
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Duizendschoon - deel 4 - Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V 1e druk zj (Uit: Het grote voorleeboek)
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1942 Balthasar en Lodewicus (26) (G16) Aan moeders schoot - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1942
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1942 Rabbonni!...Meester! Paasverhaal in de Elisabethbode, Pasen 1942. Illustratie W.G. van de Hulst jr.
1943 De twee lammetjes (1) (G38) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen1e druk 1999
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1943 De slofjes (2) (G30) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
1943 Aartje en Saartje (3) (G55) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
Golvend Graan - deel 3 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Moeder leest voor)
Zomerverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999 onder de titel Maartje en Saartje
1943 De tovertrein (4) (G60) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1943 Flip en het roodborstje (5) (G2) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Dierendag in uw Klas - Dierenbescherming 1954
Zomerverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1943 Hagar en Ismaël (6) (G24 )oorspr. 1926 Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1943 Ik heet Castor (7) (G63) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1943 Griezelige spinnen en dikke torren (8) (G68) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1943 Hans (9) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
1943 Kunegonde (10) (G19) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningenk 1e druk 1947
Langspeelplaat - Sprookjes verteld door Sophie Stein, 50-er jaren
Zomerverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1943 De oude juffrouw en de sik (11) (G4)
Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1943 De dikke bakker (12) (G13) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
1943 Wit en zwart (13) (G27) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - G.F. Callenbach, Nijkerk 1e druk 1947
1943 Elselijn (14) (G33) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1943 Margootje, die zo alleen was (15) (G42) oorspr. 1937 De Kleine Vlaming, kindertijdschrift - januari 1937
Ha...! Lezen! - deel 3A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1943 O, die wilde Toos! (16) (G6) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Zomerverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1943 De donkere bril (17) (G49) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
1943 De zieke man (18) (G32) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek -
Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
De Gouden Dorpel deel 2 - Bosch & keuning N.V. - Baarn 1e druk 1951 (Uit: Moeder leest voor)
Golvend Graan - deel 2 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk 1952
1943 In de wijde wereld (19) (G35)
Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
De Gouden Dorpel deel 1 Bosch & keuning N.V. - Baarn 1e druk 1951 (Uit: Moeder leest voor)
Lichtende Verten deel 1B - N.V.H.ten Brink's Uitgeversmij - Meppel 2e druk zj (Uit: Het grote Voorleesboek)
Nederlands dagblad
(Uit: Het Grote Voorleesboek - G.F. Callenbach, Nijkerk)
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1943 De glazen knikker (20) (G23) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
Zomerverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1943 Eigen schuld (21) (G39) oorspr. 1926 Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Lichtende Verten deel 1B - N.V.H.ten Brink's Uitgeversmij - Meppel 2e druk zj (Uit: Het grote Voorleesboek)
1943 Grootmoe en de bromvlieg (22)  (G56) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1943 Kees en de kruiwagen (23) (G25) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Duizendschoon - deel 2 - Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V 1e druk zj (Uit: Het grote voorleesboek)
1943 Als de wilde wind waait (24) (G40) Moeder leest voor - N.V. Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1943
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
1944 De helden Ons mooie Nederlands - 4e deeltje 1944 (Uit: Rozemarijntje en Rooie Pier)
1945 De engel van de witte bergen Hervormd Utrecht - 1e jaargang nr 27 - Kerstnummer 1945
Zeven kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk - 1e druk 1946

Kerstverhalen - G.F.Callenbach B.V. Nijkerk - 1e druk 1977
Negen kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk - 1e druk 1982
Kerstverhalen - G.F. Callenbach - 1e druk 1986
1945 De flinke Santje Goudgele Garven - deel 1 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Het zwarte poesje)
Gouden Schoven - deel 1 - R.K.-Scholen M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: Het zwarte poesje)
1945 Het kerstfeest (der) van de kinderen - Kerstfeest der kinderen Nieuw Nederland. Kerstnummer 1945 1e jaargang nr.17
Zeven kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk - 1e druk 1946

Kerstverhalen - G.F.Callenbach B.V. Nijkerk - 1e druk 1977
Negen kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk - 1e druk 1982
Kerstverhalen - G.F. Callenbach - 1e druk 1986
1945 Het zwarte poesje Winterverhalen - G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
Komt, verwondert u - 1e druk 2000 Uitgegeven in de VCL-serie, Kampen.(uit: Winterverhalen)
1945 Kerstsfeest der kinderen Zie Het kerstfeest van de kinderen
1945 Sjoerds wondere kerstnacht Trouw - kerstnummer 1945
Zeven kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk - 1e druk 1946

Bloem en vrucht - W.J.Thieme & Cie. - Zutphen - 1e druk 1948 (Uit: Kerstnummer Trouw 1945)
Kerstvertellingen - G.F.Callenbach B.V. Nijkerk - 1e druk 1975
Vertellingen voor het Kerstfeest - G.F.Callenbach B.V. - Nijkerk 1e druk 1978
Negen kerstvertellingen - 1e druk 1982 G.F. Callenbach, Nijkerk
Kerstverhalen - G.F. Callenbach - 1e druk 1986
1946 (De stadhuisklerk) = Vertellingen van de wind Met Vlag en Wimpel - Veertiendaags tijdschrift 1e jaargang no 22 - 15 october 1946. Illustratie Joop Lübner. Titel niet weergegeven.
1946 Appelkens voor de hemel
Zeven kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk - 1e druk 1946
Libelle Tijdschrift. kerstnummer nr 51 van 20 dec. 1974
Kerstvertellingen - G.F.Callenbach B.V. Nijkerk
- 1e druk 1975
Het Grote Kerstvertelboek
- Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen1e druk 1979
Negen kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk - 1e druk 1982
Kerstverhalen - G.F. Callenbach - 1e druk 1986
1946 Brinkie (Ook verschenen onder de titel De wacht bij de veerpont) Zeven kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk 1e druk 1946
Winterverhalen - G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
1946 De wacht bij de veerpont - Nieuwe titel, eerder verschenen onder de titel Brinkie Kerstverhalen - G.F.Callenbach B.V. Nijkerk - 1e druk 1977
Het tweede grote Kerstvertelboek - G.F. Callenbach Nijkerk - 1e druk 1980
Negen kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk - 1e druk 1982
Kerstverhalen - G.F. Callenbach - 1e druk 1986
1946 Truusje en de lekkere boterham (1) Moeder - Jaargang 1946 - No. 1 Januari 1946 pag. 19
1946 De twee boerinnetjes (2) Moeder - Jaargang 1946 - No. 2 Februari1946 pag. 51
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Winterverhalen - G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
1946 Co'tje in het karretje (3) Moeder - Jaargang 1946 - No. 3 Maart 1946 pag. 85
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1946 Twee vrolijke vrinden (4) Moeder - Jaargang 1946 - No. 4 April 1946 pag. 117
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1946 Jimpie (5) Moeder - Jaargang 1946 - No. 5 Mei 1946 pag. 149
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1946 Zwarte Driekus (6) Moeder - Jaargang 1946 - No. 6 Juni 1946 pag.185
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Sprokkeltjes - deel 2 - Erven P.Noordhoff N.V. - Groningen - 1e druk zj (Fragment uit: Het nieuwe voorleesboek)
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1946 Bij het bruggetje (7) Moeder - Jaargang 1946 - No. 6 (7?) Juli 1946 pag. 226 Nb Het Juli-nummer is per abuis evenals Juni ook no. 6 genummerd en daarom in sommige jaargangen niet opgenomen.
„Wij lezen zelf!" - deel A - La Rivière & Voorhoeve, Zwolle - 1e druk zj
1946 Het kleine schippertje (en de poppenkast) (8) Moeder - Jaargang 1946 - No. 7 (8?) Augustus 1946 pag. 268
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1946 De appel op het weggetje (9) Moeder - Jaargang 1946 - No. 8 (9?) September 1946 pag. 299
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1946 Allemaal snoepers (10) Moeder - Jaargang 1946 - No. 10 October 1946 pag. 346
1946 Van twee kleine, ondeugende jongetjes (11) Moeder - Jaargang 1946 - No. 11 November 1946 pag. 391
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Foldertje, uitgegeven door de S.B. Criellaert - Stichting te 's-Gravenhage
1946 Het allermooiste (12) Moeder - Jaargang 1946 - No. 12 December 1946 pag. 427
1946 De stem van de klok (Vertellingen van de wind) Met Vlag en Wimpel - Veertiendaags tijdschrift 1e jaargang - Vriiwel zeker in de 2e jaargang 1947
1946 Een voetstap kraakte in 't grint Paasvertelling voor de NCRV, 1946
Daar juicht een toon - J.N.Voorhoeve, Den Haag 1951
Paasfeest met de kinderen J.N. Voorhoeve, Den Haag 1e druk 1957

Paasverhalen J.N. Voorhoeve, Den Haag 1e druk 1963
1946 Gelijk een kindeke... Gij zult een kindeke vinden. J.van Thuyl, Antwerpen-Zaltbommel. 1e druk 1952 De 2e druk met dezelfde inhoud als BEL-pocket ca 1980
1946 Het geheim in Twee vertellingen van de wind (Over een schaapskooi). Met Vlag en Wimpel - Veertiendaags tijdschrift 1e jaargang - Vriiwel zeker in de 2e jaargang 1947
Margrieten 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
1946 Ik die wist (Vertellingen van de wind) Met Vlag en Wimpel - Veertiendaags tijdschrift 1e jaargang - Vriiwel zeker in de 2e jaargang 1947
1946 Ik, die wist (Vertellingen van de wind) Vlag en Wimpel - schoolkrant van het Nationaal Instituut 1946
1946 Jan Pierewiet Zeven kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk - 1e druk 1946
Verhalen voor de kersttijd - G.F.Callenbach B.V. Nijkerk - 1e druk 1976
Het Grote Kerstvertelboek - G.F.Callenbachn bv Nijkerk - 1e druk 1979.
Negen kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk - 1e druk 1982
Kerstverhalen - G.F. Callenbach - 1e druk 1986
1946 Peter van de Pottenschuit Schouwvenster, tijdschrift uitgegevn bij Bosch & Keuning. Feuilleton in 36 afleveringen (10-11-1945 tot 21-09-1946). Niet voltooid en verder niet gepubliceerd.
1946 Prinses van ons allen... Met Vlag en Wimpel - Veertiendaags tijdschrift 1e jaargang no 13 - 30 april 1946. Niet geïllustreerd
1946 Vertellingen van de wind = (De stadhuisklerk) Met Vlag en Wimpel - Veertiendaags tijdschrift 1e jaargang no 22 - 15 october 1946. Illustratie Joop Lübner. Titel niet genoemd.
1946 Vertellingen van de wind  - Zuster van liefde - Op de Brabantse hei 1945 Met Vlag en Wimpel - Veertiendaags tijdschrift 1e jaargang no 19 - 30 augustus 1946. Illustraties Jan Lutz
1946 Zuster van liefde - (Twee) vertellingen van de wind - Op de Brabantse hei 1945 Met Vlag en Wimpel - Veertiendaags tijdschrift 1e jaargang no 193 - 30 augustus 1946. Illustraties Jan Lutz
Margrieten 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
1947 De drie boosaards (G47) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
1947 De duim van Japie (G66) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
1947 De twee zusjes Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1947 De voetbal (ander verhaal) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
1947 Fik en de kluifjes (G18) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
1947 Ga je mee kijken een keer? (G26) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1947 Het kerstfeest van de koster Handschrift. Niet uitgegeven.
1947 Het tulpe-blaadje en de wind (G7) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1947 De voetbal (ander verhaal) (G31) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1947
1947 Het lekkere pannetje (G65) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1947 Het nestje in de sneeuw (G34) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
NB Alléén in druk 1,2,3 en 11 zie*
1947 In de koningskoets (G54) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1947 Jacomijntje  (G45) Zondagsblad van de Rotterdammer, jaargang 1932
Ha...! Lezen! - deel 2A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Het Grote Voorleesboek -
Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1947 Jantje en de verfpotten (G52) Het Grote Voorleesboek - G.F. Callenbach, Nijkerk 1e druk 1947
1947 Kees (G37) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen1e druk 1947
Dierendag in uw Klas - Dierenbescherming 1954
1947 Kloris en Roosje (G67) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1947 Mijn vrind Zwartkop en ik  (G41) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1947 Oeleke (Oeleboe) en Iebekwie (G14) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
NB Alléén in druk 1,2,3 en 11 zie*
Dierendag in uw Klas - Dierenbescherming 1956
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1947 Oud kerstfeest De Spiegel - Weekblad - Kerstnummer 1947
Het derde grote Kerstvertelboek - G.F. Callenbach bv, Nijkerk - 1e druk 1981
Negen kerstvertellingen - G.F. Callenbach, Nijkerk - 1e druk 1982
Kerstverhalen - G.F. Callenbach - 1e druk 1986
1947 Prins Knobbelneus (G5) Het Grote Voorleesboek - G.F. Callenbach, Nijkerk 1e druk 1947
1947 Toen Tineke ging slapen (G70) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1947 Wie het vriendelijkst was! (G69) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen1e druk 1947
1926 De barmhartige Samaritaan (G59) Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes - Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden 1e druk 1926
Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1947
1947 Wij waren sterke mannen! (G44) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
1947 Zonnestraaltjes (G10) Het Grote Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1947
Langspeelplaat: Sprookjes verteld door Sophie Stein, 50-er jaren
1947 Anke en Petertje (1) Moeder - Jaargang 1947 - No. 1 Januari 1947 pag. 23
1947 Ik ben mijn baas kwijt (2) Moeder - Jaargang 1947 - No. 2 Februari 1947 pag. 65
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1947 Maart (3) Moeder - Jaargang 1947 - No. 3 Maart 1947 pag.112
1947 Toen Grootmoe aan de schoonmaak was (4) Moeder - Jaargang 1947 - No. 4 April 1947 pag.148
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Wij lezen zelf, deeltje 1e druk zj, La Rivière & Voorhoeve - Zwolle
1947 Lente! Lente! (5) Moeder - Jaargang 1947 - No. 5 Mei 1947 pag.187
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1947 Kippengrutjes (6) Moeder - Jaargang 1947 - No. 6 Juni 1947 pag. 230
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1947 Langs het weggetje als het zomer is (7) Moeder - Jaargang 1947 - No. 7 Juli 1947 pag. 271
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1947 Die wilde Max (8) Moeder - Jaargang 1947 - No. 8 Augustus 1947 pag. 311
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1947 Het poesje en het paard (9) Moeder - Jaargang 1947 - No. 9 September 1947 pag. 356
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
 1947 Huug de padvinder (10) Moeder - Jaargang 1947 - No. 10 October 1947 pag. 401
1947 Baas Bol en de krielhaantjes (11) Moeder - Jaargang 1947 - No. 11 November 1947 pag. 439
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1947 Moeder en Hans (12) Moeder - Jaargang 1947 - No. 12 December 1947 pag. 480
„Wij lezen zelf!" - deel B - La Rivière & Voorhoeve, Zwolle - 1e druk zj (Uit: Moeder, December 1947)
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1947 De meid met de felle ogen - Het kerstfeest van de meid met de felle ogen • Kerstschets voor het kerstfeest van de Middernachtzending.
Nieuwe kerstverhalen J.N. Voorhoeve - Den Haag 1e druk zj
1947 De pruikenmaker en de prins Groepslezen deel 1. Agon Elsevier / Roelofs van Goor Amsterdam/Brussel. 1e druk 1970 (fragment)
Donald Duck 1988 © The Walt Disney Company nr 25-32 1988 (feuilleton in 8 afleveringen)
1948 Het kerstfeest van de meid met de felle ogen (= De meid met de felle ogen) Voor de kerstviering van de 'Middernachtzending'.
1948 Sneeuw (1)
Moeder - Jaargang 1948 - No. 1 Januari 1948 pag. 26
1948 Het jongetje Peter(s) (2) Moeder - Jaargang 1948 - No. 2 Februari 1948 pag. 66
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1948 Ik kan mooi vertellen (3) Moeder - Jaargang 1948 - No. 3 Maart 1948 pag. 113
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1948 Klein Anneke en de Winterkoning (4) Moeder - Jaargang 1948 - No. 4 April 1948 pag. 148
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Winterverhalen G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
1948 Kokkelesientje en de boze schilder (5) Moeder - Jaargang 1948 - No. 5 mei 1948 pag. 192
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1948 Beeldjeskoopman (6) Moeder - Jaargang 1948 - No. 6 Juni 1948 pag. 234
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1948 Drie jongetjes (7) = De drie jongetjes in de zak Moeder - Jaargang 1948 - No. 7 Juli 1948 pag. 276
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950 onder de titel De drie jongetjes in de zak
1948 De drie jongetjes en de zak = Drie jongetjes Moeder - Jaargang 1948 - No. 7 Juli 1948 pag. 276 onder de titel Drie jongetjes
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1948 Japie heeft vakantie (8) Moeder - Jaargang 1948 - No. 8 Augustus 1948 pag. 312
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1948 Die nare, vervelende Hek (9) Moeder - Jaargang 1948 - No. 9 September 1948 pag. 353
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1948 Jan Bol (10) Moeder - Jaargang 1948 - No. 10 October 1948 pag. 395
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1948 De reis van de koningin (11) Moeder - Jaargang 1948 - No. 11 November 1948 pag. 441
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1948 De ster van Bethlehem (12) Luboo Post (?), kerstvertelling
Moeder - Jaargang 1948 - No. 12 December 1948 pag. 481
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Vrij en blij - Christelijk kindertijdschrift - jaargang 32 no 12 - 1956 pag.178-1979 Uit: Het nieuw voorleeboek
Winterverhalen - G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
Komt, verwondert u - Uitgegeven in de VCL-serie, Kampen - 1e druk 2000
1948 Toen onze koningin nog een klein meisje was Voorleesvertelling in het Nationaal Programma t.g.v. het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Gebaseerd op 'Den Vaderlandt Ghetrouwe' (1938)
1949 Ik wilde de wijde wereld in (1)

Moeder - Jaargang 1949 - No. 1 Januari 1949 pag. 26
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1949 Als de sneeuw zo dik ligt (2) = Jannes en Jantina
Moeder - Jaargang 1949 - No. 2 Februari 1949 pag. 66
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950 onder de titel Jannes en Jantina
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008 onder de titel Jannes en Jantina
1949 Jannes en Jantina = Als de sneeuw zo dik ligt Moeder - Jaargang 1949 - No. 2 Februari 1949 pag. 66 onder de titel Als de sneeuw zo dik ligt
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1949 Als Jan weer beter wordt (3)
Moeder - Jaargang 1949 - No. 3 Maart 1949 pag. 110
1949 Sprookje (4)
Moeder - Jaargang 1949 - No. 4 April 1949 pag. 150
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1949 Klein poesje op reis (5)
Moeder - Jaargang 1949 - No. 5 Mei 1949 pag. 190
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1949 Cola-cola (6)
Moeder - Jaargang 1949 - No. 6 Juni 1949 pag. 232
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam onder de nieuwe titel Pijpje-Drop
1949 Pannekoeken (7)
Moeder - Jaargang 1949 - No. 7 Juli 1949 pag. 273
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1949 Kareltje en z'n horloge (8)
Moeder - Jaargang 1949 - No. 8 Augustus 1949 pag. 315
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1949 Wie-wiet de zwaluw (9)
Moeder - Jaargang 1949 - No. 9 September 1949 pag. 352
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1949 De kersepit (10)
Moeder - Jaargang 1949 - No. 10. October 1949 pag. 407
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1949 Kastanjes (11)
Moeder - Jaargang 1949 - No. 11 November 1949 pag. 449
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1949 De oude meneer, die jarig was (12)
Moeder - Jaargang 1949 - No. 12 December 1949 pag. 507
1949 Jan...! Jonge...!"

Trouw, kerstvertelling 1949
Hoor de klokken luiden. Uitgegeven bij La Rievière & Voorhoeve - Zwolle. 1e druk 1953

1949 Rozemarijntje verkoopt beeldjes
Bij huis en van honk deel 4 J.B.Wolters - Groningen 1e druk 1956 (Uit: Rozemarijntje en de zwarte jongen)
1950 Die zwarte kraai (1)

Moeder - Jaargang 1950 - No. 1 Januari 1950 pag. 33
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 Als in de winter de meeuwen spelen (2) Moeder - Jaargang 1950 - No. 2 Februari 1950 pag. 94
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Goudgele Garven - deel 4 - M.Stenvert & Zoon - Meppel - 1e druk zj (Uit: het nieuwe voorleesboek)
1950 Bartje en Gartje (3) Moeder - Jaargang 1950 - No. 3 Maart 1950 pag. 153
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 Scheve Janus (4) Moeder - Jaargang 1950 - No. 4 April 1950 pag. 217
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 De toverboom (5) Moeder - Jaargang 1950 - No. 5 Mei 1950 pag. 270
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 Van twee kleine domoren (6) Moeder - Jaargang 1950 - No. 6 Juni 1950 pag. 319
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 Koen, niet doen! (7) Moeder - Jaargang 1950 - No. 7 Juli 1950 pag. 379
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 Fietje en Angenietje (8) Moeder - Jaargang 1950 - No. 8 Augustus 1950 pag. 434
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 Eenzaam Anneke (9) Moeder - Jaargang 1950 - No. 9 September 1950 pag. 502
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 Kleine Kobus (10) Moeder - Jaargang 1950 - No. 10 October 1950 pag. 556-557
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 De lange neus (11) Moeder - Jaargang 1950 - No. 11 November 1950 pag. 612
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 Het vertelsel (verhaal) van de wind (12) Moeder - Jaargang 1950 - No. 12 December 1950 pag. 668
Groot Kinderkerstboek - Uitgegeven door J.N. Voorhoeve, Den Haag. 1e druk 1951.
Voordragen Proza - J.N. Voorhoeve - Den Haag 1e druk 1954
(Uit: Groot Kinderkerstboek)
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Winterverhalen - G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997 onder de titel: Het verhaal van de wind
1950 Arjaantje en de leeuw Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 Beukenootjes zoeken Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 De oude boer in het bos Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 Dineke, waar ga je heen? Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 Dodo, het gulzige jongetje Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 Drie deugnieten Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
De boekenmolen deel 3 Wolters-Noordhof bv Groningen (later Samson) 1e druk 1974
Uit: Het nieuwe voorleesboek
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1950 Het tovermanteltje Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 Och, die Grietje! Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1950 Petertje en de bijen Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1950 Piet Hein Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
De Gouden Dorpel -deel 1A - Bosch & keuning N.V. - Baarn 1e druk 1951
(Uit: Het nieuwe voorleesboek)
Klaroen - deel 2 - Bosch & keuning N.V. - Baarn 1e druk 1962 (Uit: Het nieuwe voorleesboek)
1950 Pom en het oude meneertje Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1950 Poppe-lies Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
1950 Ik heet "Bonte" Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Dieren in uw Klas - Dierenbescherming 1956
1951 Angstige uren Trektocht - deel 2 - Jacob Dijkstra's Uitgeversmij. N.V. - Groningen - 1e druk zj (Uit: Annelies)
1951 Ouwe Jan (1) Moeder - Jaargang 1951 - No. 1 Januari 1951 pag. 46
Het Gouden Voorleesboek -
Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Winterverhalen - G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
En het geschiedde... - Uitgegeven in de VCL-serie. 1e druk 1999
(Uit: Winterverhalen)
1951 Het land van de bergen (2) Moeder - Jaargang 1951 - No. 2 Februari 1951 pag. 102
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1951 Bonko en zijn baas (3) Moeder - Jaargang 1951 - No. 3 Maart 1951 pag. 158
Dierendag in uw klas 1953. Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van de Dieren. (Eveneens het verhaal: Ik ben een spreeuw)
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1951 Zwart Jan (4) Moeder - Jaargang 1951 - No. 4 April 1951 pag. 218
Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 9 januari 1951
1951 Het mooiste plekje (5) Moeder - Jaargang 1951 - No. 5 Mei 1951 pag. 268
1951 Het vlaggetje (6) Moeder - Jaargang 1951 - No. 6 Juni 1951 pag. 322
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen1e druk 1959
1951 Amalia (7) Moeder - Jaargang 1951 - No. 7 Juli 1951 pag. 382
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1951 't Was net een droom (8) Moeder - Jaargang 1951 - No. 8 Augustus 1951 pag. 432
1951 Drie vriendinnen (9) Moeder - Jaargang 1951 - No. 9 September 1951 pag. 484
1951 De appels in het gras (10) Moeder - Jaargang 1951 - No. 10 October 1951 pag. 540
1951 Appelen-Jan (11) Moeder - Jaargang 1951 - No. 11 November 1951 pag. 596
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
1951 Het steegje (12) Moeder - Jaargang 1951 - No. 12 December 1951 pag. 648
Dierendag in uw Klas - Dierenbescherming 1955
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959 onder de titel Door het nauwe steegje
Winterverhalen G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997 onder de titel Door het nauwe steegje
1959 Door het nauwe steegje (12) Moeder - Jaargang 1951 - No. 12 December 1951 pag. 648 als Het steegje
Dierendag in uw Klas - Dierenbescherming 1955
als Het steegje
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
Winterverhalen G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
1951 De appels van de dokter Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 3 afleveringen 22-24 januari 1951
1951 De bij en de bloem Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 28 januari 1951
1951 De domme kikker Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 17 januari 1951
1951 De snoepster Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering  21 januari 1951
1951 De vogels en de bladeren Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering  18 januari 1951
1951 Een muisje vertelt Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 10 januari 1951
1951 Elsje Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 16 januari 1951
1951 Fik is boos Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 6 januari 1951
1951 Ha-ha-ha! Die dommers! Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 27 januari 1951
1951 Het eigenwijze biggetje Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 26 januari 1951
1951 Het jonge vogeltje Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 25 januari 1951
1951 Huisje bouwen (Een huisje bouwen) Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 -  2 afleveringen 7-8 januari 1951
De boekenmolen deel 1 Wolters-Noordhof bv Groningen (later Samson) 1e druk 1974 Vermelding: Niet eerder in boekvorm gepubliceerd. Maar dus wel eerder in ''Als het klokje zeven slaat''.
1951 In de dierentuin Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 14 januari 1951
1951 In de regen Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 5 januari 1951
1951 In het berenhol Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 30 januari 1951
1951 Ineke en de eenden Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 2 afleveringen 1-2 januari 1951
1951 Juffrouw Spin vertelt Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering  15 januari 1951
1951 Kareltjes luchtballon Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering  3 januari 1951
1951 Lange Lijs Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 3 afleveringen 11-13 januari 1951
„Wij lezen zelf!" - deel A - La Rivière & Voorhoeve, Zwolle - 1e druk zj (Uit: Als het klokje zeven slaat; Mazijk's kalender)
1951 Miep en het kleine vogeltje Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 31 januari 1951
1951 Muziek Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 4 januari 1951
1951 Op de kar van de bakker  Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 1 aflevering 29 januari 1951
1951 Spek Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1951 - 2 afleveringen 19-20 januari 1951
1951 Start en staart Hervormd Utrecht. 7e jaargang nr 16 Kerstnummer 1951
1951 Voor het raam (omgewerkt, uitgebreid) Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 1 aflevering 7 maart 1952
1951 Zulke lastpakken De Regenboog - deel 2 - W.J. Thieme & Cie, N.V. - Zutphen - 1e druk 1951 (Naar 'Rozemarijntje naar school')
1952 Arme hond Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 2 afleveringen 21-22 maart 1952
1952 De poes van juffrouw Oetleboe (1)

Moeder - Jaargang 1952 - No. 1 Januari 1952 pag. 32
Het nieuwe voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen - 1e druk 1950
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1952 Ik ben een spreeuw (2) Moeder - Jaargang 1952 - No. 2 Februari 1952 pag. 80
Dierendagin uw klas 1953. Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van de Dieren. (Eveneens het verhaal: Bonko en zijn baas)
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Winterverhalen G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1952 Belletje trekken (3) Moeder - Jaargang 1952 - No. 3 Maart 1952 pag. 128
1952 Aardappelen halen (4) Moeder - Jaargang 1952 - No. 4 April 1952 pag. 180
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
1952 Het feest van de Lente (5) Moeder - Jaargang 1952 - No. 5 Mei 1952 pag. 234
Het Gouden Voorleesboek -
Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1952 De bruine en de witte (6) Moeder - Jaargang 1952 - No. 6 Juni 1952 pag. 286
1952 Het feest in de kast (7) Moeder - Jaargang 1952 - No. 7 Juli 1952 pag. 336
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1952 In de vacantie (vakantie) (8) Moeder - Jaargang 1952 - No. 8 Augustus 1952 pag. 384
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1952 De tent (9) Moeder - Jaargang 1952 - No. 9 September 1952 pag. 436
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
1952 De vier dieven (10) Moeder - Jaargang 1952 - No. 10 October 1952 pag. 492
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
1952 Meerijden (11) Moeder - Jaargang 1952 - No. 11 November 1952 pag. 548
1952 De kaarsjes voor het feest  (12) Moeder - Jaargang 1952 - No. 12 December 1952 pag. 600
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
Winterverhalen G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
Komt, verwondert u Uitgegeven in de VCL-serie, Kampen1e druk 2000
1952 De kop uit de kast • School en huis - Blad van de Unie van Scholen met de Bijbel. Later opgenomen in Margrieten, maar waarschijnlijk onder een andere titel.
1952 Domme jongens Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 1 aflevering 1 maart 1952
1952 Drie kleine domoren Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 3 afleveringen 24-26 maart 1952
1952 Duizend korreltjes Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 1 aflevering 20 maart 1952
1952 Een mooi spel Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 3 afleveringen 17-19 maart 1952
1952 In de lantaarn Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 2 afleveringen 2-3 maart 1952
1952 Jantje Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 2 afleveringen 9-10 maart 1952
1952 Joris Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 1 aflevering 16 maart 1952
1952 Lies Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 2 afleveringen 14-15 maart 1952
1952 Naar de markt Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 3 afleveringen 4-6 maart 1952
1952 Op reis Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 1 aflevering 13 maart 1952
1952 Tineke is morgen jarig Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 1 aflevering 27 maart 1952
1952 Vier zusjes Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 2 afleveringen 11-12 maart 1952
1953 Bello Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1953 - 3 afleveringen 10/12 december 1953
1953 Flip, niet doen Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1953 - 3 afleveringen 26-28 december 1953
1953 Liesje en de trein (1) Moeder - Jaargang 1953 - No. 1 Januari 1953 pag. 32
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1953 Ik ben een oude beer (2) Moeder - Jaargang 1953 - No. 2 Februari 1953 pag. 84
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1953 De fiets van de bakkersvrouw (3) Moeder - Jaargang 1953 - No. 3 Maart 1953 pag. 136
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
1953 Dom Anneke (4) Moeder - Jaargang 1953 - No. 4 April 1953 pag. 188
1953 Wilde bengels (5) Moeder - Jaargang 1953 - No. 5 Mei 1953 pag. 240
1953 Hun mooie huis (6) Moeder - Jaargang 1953 - No. 6 Juni 1953 pag. 292
1953 Een dagje mee uit (7) Moeder - Jaargang 1953 - No. 7 Juli 1953 pag. 344
1953 O,'t was alles zo mooi (8) Moeder - Jaargang 1953 - No. 8 Augustus 1953 pag. 396
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1953 Het kleine hondje vertelt (9) Moeder - Jaargang 1953 - No. 9 September 1953 pag. 450
1953 In de gevangenis (10) Moeder - Jaargang 1953 - No. 10 October 1953 pag. 506
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
De windharp - deel 2a - Bosch & Keuning N.V. - Baarn - 1e druk zj (Uit: Moeder, Jaargang 1953)
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1953 In het stille straatje (11) Moeder - Jaargang 1953 - No. 11 November 1953 pag. 566
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1953 Angenita, de duif (12) Moeder - Jaargang 1953 - No. 12 December 1953 pag. 624
1953 Kareltje en de ijsbeer Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1953 - 2 afleveringen 18-19 december 1953
1953 Kerstmis Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1953 - 3 afleveringen 23-25 december 1953
1953 Mira, de mees Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1953 - 4 afleveringen 14/17 december 1953
1953 Net goed! Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1953 - 1 aflevering 9 december 1953
1953 Sint Nicolaas en Giesbert, de fopper Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1953 - 5 afleveringen 1 / 5 december 1953
1953 Tineke en de boze wind Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1953 - 2 afleveringen 29-30 december 1953
1953 Twee vrinden Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1953 - 3 afleveringen 20/22 december 1953
1953 Voetstapjes in de sneeuw Winterverhalen G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
1953 Wim Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1953 - 3 afleveringen 6/8 december 1953
1954 Bas en Bonko Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1954 - 3 afleveringen 23-25 december 1954
1954 De blije salamander Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1954 - 3 afleveringen 19-21 januari 1954
1954 De eigenwijze huismus Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1954 - 2 afleveringen 26-27 januari 1954
1954 De knoop van de juffrouw Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1954 - 2 afleveringen 7-8 januari 1954
1954 Er was een droge greppel in het land Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1954 - 4 afleveringen 16-19 februari 1954
1954 Het brood Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1954 - 3 afleveringen 12-14 januari 1954
1954 Het vinkje (ander  kort verhaaltje) Ons Nederlandsch - deel 3A - P. Noordhoff - Groningen - 1e druk 1922-1924 (als werkwoordenlesje)
Ha...! Lezen! - deel 3A - N.V. P.Noordhoff te Groningen - 1e druk 1939-1940
Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1954 - 1 aflevering 9 februari 1954
1954 Ik ben de wind Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1954 - 2 afleveringen 23-24 februari 1954
1954 Meerijden (ander kort verhaaltje) Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1954 - 3 afleveringen 16-18 november 1954
1954 Nero, de grote hond Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1954 - 2 afleveringen 5-6 januari 1954
1954 Die rare broek (1)

Moeder - Jaargang 1954 - No. 1 Januari 1954 pag. 32
De Spiegel - Christelijk Nationaal Weekblad No. 2 - 10 oktober 1959
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
Winterverhalen G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
1954 Van twee domme bengels (2) Moeder - Jaargang 1954 - No. 2 Februari 1954 pag. 86
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1954 De spoorrails (3) Moeder - Jaargang 1954 - No. 3 Maart 1954 pag. 138
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
1954 Onder de schort van Angenietje (4) Moeder - Jaargang 1954 - No. 4 April 1954 pag. 190
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Dierenverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1954 Liesbeth (5) Moeder - Jaargang 1954 - No. 5 Mei 1954 pag. 248
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1954 Noortje en de eekhoorn (6) Moeder - Jaargang 1954 - No. 6 Juni 1954 pag. 302
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1954 Door de polder (7) Moeder - Jaargang 1954 - No. 7 Juli 1954 pag. 354
1954 Van een mooie vlieger (8) Moeder - Jaargang 1954 - No. 8 Augustus 1954 pag. 402
1954 Het vuurfeest (9) Moeder - Jaargang 1954 - No. 9 September 1954 pag. 432
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1954 Rijk zijn ( - dat is fijn!)  (10) Moeder - Jaargang 1954 - No. 10 October 1954 pag. 514
Het Gouden Voorleesboek - G.F. Callenbach, Nijkerk 1e druk 1959
1954 De meerijders (11) Moeder - Jaargang 1954 - No. 11 November 1954 pag. 570
1954 Lientjes Kerstfeest (12) Moeder - Jaargang 1954 - No. 12 December 1954 pag. 620
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Onder de sterren - La Rivière & Voorhoeve - Zwolle 1e druk 1955 onder te titel Het echte kerstfeest
1954 Het echte kerstfeest Moeder - Jaargang 1954 - No. 12 December 1954 pag. 620 onder de titel Lientjes kerstfeest
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959 onder de titel Lientjes kerstfeest
Onder de sterren - La Rivière & Voorhoeve - Zwolle 1e druk 1955
1954 Zul je me geen kwaad doen? Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1954 - 1 aflevering 11 februari 1954
1955 Als het klokje zeven slaat Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1955 - 5 afleveringen 5-6 en 10-12 januari 1955
1955 Anneke en Janneke Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1955 - 1 aflevering 26 april 1955
1955 Ergens was een plekje (1) Moeder - Jaargang 1955 - No. 1 Januari 1955 pag. 38
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1955 Voor het raam als het winter is (2) Moeder - Jaargang 1955 - No. 2 Februari 1954 pag. 86
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Winterverhalen G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997
1955 Maartse viooltjes (3) Moeder - Jaargang 1955 - No. 3 Maart 1954 pag. 138
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959 onder de titel  Elske en de maartse viooltjes
1959 Elske en de maartse viooltjes Moeder - Jaargang 1955 - No. 3 Maart 1954 pag. 138 onder de titel Maartse viooltjes
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1955 April (4) Moeder - Jaargang 1955 - No. 4 April 1954 pag. 196
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
1955 Een vogeltje zijn (5) Moeder - Jaargang 1955 - No. 5 Mei 1955 pag. 242
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1955 Brammetje en de spreeuw (6)
Moeder - Jaargang 1955 - No. 6 Juni 1954 pag. 292
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
Echo's - deel 5 - H.te Brink's Uitg. Meppel-Amsterdam - 1e druk zj
1955 Dapper meisje (7) Moeder - Jaargang 1955 - No. 7 Juli 1954 pag. 346
1955 Ja, maar ik doe het niet! (8) Moeder - Jaargang 1955 - No. 8 Augustus 1954 pag. 400
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
1955 De jas van Japie (9) Moeder - Jaargang 1955 - No. 9 September 1955 pag. 444
Van korenrijke velden - J.B.Wolters - Groningen - 1e druk zj (Uit: Moeder)
1955 Oom Theo en het hondje (10) Moeder - Jaargang 1955 - No. 10 October 1954 pag. 512
1959 Tom, Theo en het hondje (10) Moeder - Jaargang 1955 - No. 9 September 1955 pag. 512-513. Onder de titel Oom Theo en het hondje
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1955 Jop van Joop (11) Moeder - Jaargang 1955 - No. 11 November 1954 pag. 564
1955 ,,Wij zijn boos...! Echt!'' (12) Moeder - Jaargang 1955 - No. 12 December 1955 pag. 614
1955 Het schilderijtje (12) Ook onder de titels: De schilderij en Het schilderij De Spiegel - Christelijk Nationaal Weekblad No. 13 - 24 December 1955
Moeder - Jaargang 1958 - No. 12 December 1958 pag. 592 onder de titel De schilderij
Kinder - Kerstpocket 1e druk 1963 J.N. Voorhoeve, Den Haag onder de titel Het schilderij
1955 De eekhoorn en zijn vriendin Dierendag in uw Klas - Dierenbescherming 1955
1955 De tent (nog een ander verhaaltje) Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1955 - 3 afleveringen 1-3 maart 1955
1955 Het stenen beeldje op de schoorsteen Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1955 - 2 afleveringen 5-6 oktober 1955
1955 Ibo en Kwibo Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1955 - 3 afleveringen 2-5 mei 1955
1955 In de auto Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1955 - 3 afleveringen 5-7 juli 1955
1955 Jop en Joop (samenspraak) Elck wat wils - deel 6B - H.ten Brink - Arnhem uitgegeven rond 1916
1955 Kareltje Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1955 - 3 afleveringen 19-21 april
1955 Kuno in de regen Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1955 - 1 aflevering 2 augustus 1955
1955 Poes Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1955 - 2 afleveringen 7-8 september 1955
1955 Toen de juffrouw jarig was Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1955 - 2 afleveringen 14-15 april
1955 Witte bonen en bruine bonen Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1955 - 3 afleveringen 1-3 maart 1955

1956

De staart van de ezel Elck wat wils (6e deel II bij Ruys, 1913) 5A H.ten Brink - Arnhem 2e druk 1931 onder de titel De Weerprofeet
Margrieten 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
1956 Die twee Margrieten 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
1956 Een smeekbrief aan de schoolmeester Zie Een brief 1913
1956 Gesprek Margrieten - 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
1956 Kameraden Margrieten 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
1956 Kees (samenspraak) Margrieten 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
1956 Kunz von der Rosen (samenspraak) Margrieten - 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.- bewerking van Edele harten uit Elck wat Wils
1956 Kleine zwerver (1) Moeder - Jaargang 1956 - No. 1 Januari 1955 pag. 38
1956 Loesje in de "Bijenkorf" (2) Moeder - Jaargang 1956 - No. 2 Februari 1955 pag. 88
1956 Wij maakten een optocht (3) Moeder - Jaargang 1956 - No. 3 Maart 1955 pag. 136
1956 Met z'n vijven (kalfjes)  (4) Moeder - Jaargang 1956 - No. 4 April 1955 pag. 188
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
1956 Dikke Janus en de drie jongetjes (5) Moeder - Jaargang 1956 - No. 5 Mei 1955 pag. 244
1956 Van de gouden sterren in de zomer (6)
Moeder - Jaargang 1956 - No. 6 Juni 1955 pag. 298
1956 De mooie plaat van oom Karel (7) Moeder - Jaargang 1956 - No. 7 Juli 1955 pag. 346
1956 In het voortuintje (8) Moeder - Jaargang 1956 - No. 8 Augustus 1955 pag. 398
1956 Voor het raam van de oude winkel (9) Moeder - Jaargang 1956 - No. 9 September 1955 pag. 450
1956 Vertel eens! Van wie ben jij? (10) Moeder - Jaargang 1956 - No. 10 October 1955 pag. 502
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1956 Klein poesje in de kerk (11) Moeder - Jaargang 1956 - No. 11 November 1955 pag. 562
1956 Het stille plekje (12) Moeder - Jaargang 1956 - No. 12 December 1955 pag. 604
1956 Moeder (samenspraak) Margrieten 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
1956 Om Brammetje
Margrieten - 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
1956 Oma vertelt Margrieten - 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
1956 't Ging om hun leven. Kerstvertelling Margrieten 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
1956 Twee vertellingen van de wind - Zuster van liefde (Op de Brabantse hei) en Het geheim (Over een schaapskooi) Margrieten 1e druk 1956 Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.
1956 Van vroeger Margrieten Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden 1e druk 1956
1956 Vuur (samenspraak) Margrieten Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden 1e druk 1956
1957 Je moet een tovenaar zijn (1) Moeder - Jaargang 1957 - No. 1 Januari 1957 pag. 36
1957 Loesje en de kleine kereltjes (2) Moeder - Jaargang 1957 - No. 2 Februari 1957 pag. 94
Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1957 Jasper en Joepie (3) Moeder - Jaargang 1957 - No. 3 Maart 1957 pag. 136
1957 De dans (4) Moeder - Jaargang 1957 - No. 4 April 1957 pag. 188
1957 Brammetje mocht mee (5) Moeder - Jaargang 1957 - No. 5 Mei 1957 pag. 238
1957 Juno (6) Moeder - Jaargang 1957 - No. 6 Juni 1957 pag. 292
1957 Het lege groenteblik (7) Moeder - Jaargang 1957 - No. 7 Juli 1957 pag. 346
1957 Allemaal vertelsels in de optocht (8) Moeder - Jaargang 1957 - No. 8 Augustus 1957 pag. 400
1957 Tussen twee matjes (9) Moeder - Jaargang 1957 - No. 9 September 1957 pag. 446
1957 Die Erik weet altijd wat (10) Moeder - Jaargang 1957 - No. 10 October 1957 pag. 510
1957 De paraplu van tante Hetty (11) Moeder - Jaargang 1957 - No. 11 November 1957 pag. 568
1957 De tekening (12) Moeder - Jaargang 1957 - No. 12 December 1957 pag. 622
1957 Lentefeest Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1957 - 21-26 mei 1957
1957 Mij komt de wrake toe Nieuwe bloei - deel 5 - Uit: Er op of er onder
1958 Brammetje Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1958 - 8 afleveringen 1-8 mei 1958
1958 De begraven schat Elck wat wils - deel 6B - H.ten Brink - Arnhem, uitgegeven rond 1922 onder de titel De bedrieger bedrogen
De Kleine Vlamng - Maandblad in 1958 onder redactie van Leo Roelants
1958 Op de dikke knoedel  (1) Moeder - Jaargang 1958 - No. 1 Januari 1958 pag. 34
1958 Twee kleine jongens (2) Moeder - Jaargang 1958 - No. 2 Februari 1958 pag. 86
1958 Tineke en de drie prinsesjes (3) Moeder - Jaargang 1958 - No. 3 Maart 1958 pag. 134
1958 Met z'n vijven (vogeltjes) (4) Moeder - Jaargang 1958 - No. 4 April 1958 pag. 202
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam onder de titel Drie zusjes en twee broertjes
1958 Drie zusjes en twee broertjes (vogeltjes) (4) Moeder - Jaargang 1958 - No. 4 April 1958 pag. 202 onder de titel Met z'n vijven (vogeltjes)
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
1958 Het weggetje door het bos (5) Moeder - Jaargang 1958 - No. 5 Mei 1958 pag. 254
1958 Er was eens (6) Moeder - Jaargang 1958 - No. 6 Juni 1958 pag. 302
1958 Mia op reis (7)

Moeder - Jaargang 1958 - No. 7 Juli 1958 pag. 346
1958 De boze bakker en de voetbal (8) Moeder - Jaargang 1958 - No. 8 Augustus1958 pag. 384
1958 Het jongetje en het meisje (9) Moeder - Jaargang 1958 - No. 9 September 1958 pag. 424
1958 Het mocht (10) Moeder - Jaargang 1958 - No. 10 October 1958 pag. 476
1958 Het zeeschip (11) Moeder - Jaargang 1958 - No. 11 November 1958 pag. 532
1958 De schilderij (12) Zie: Het schilderijtje
1958 Het schilderijtje (12) Ook onder de titels: De schilderij en Het schilderij Zie: Het schilderijtje De Spiegel - Christelijk Nationaal Weekblad No. 13 - 24 December 1955
Moeder - Jaargang 1958 - No. 12 December 1958 pag. 592 onder de titel De schilderij
Kinder - Kerstpocket 1e druk 1963 J.N. Voorhoeve, Den Haag onder de titel Het schilderij
1959 Achter het heuveltje van zand Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
1959 De vrolijke schoenmaker Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen 1e druk 1959
1959 Fikkie Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1959 Het eenzame prinsje 1 en 2 Het Gouden Voorleesboek - G.F. Callenbach, Nijkerk 1e druk 1959
1959 Het poesje Mimi Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1959 Ibo en Wibo (omgewerkt Ibo en Kwibo) Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1959 Ik ben een kikker Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1952 - 4 afleveringen 28-31 maart 1952
De windharp - deel 2a - Bosch & Keuning N.V. - Baarn - 1e druk zj (Uit: Kinderkalender Als het klokje zeven slaat)
1959 Jeltineke in het bos1 en 2 Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Dierenverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1959 Kwekkie Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1959 Ons huis stond aan het water Het Gouden Voorleesboek - G.F. Callenbach, Nijkerk 1e druk 1959
1959 Pan-kie!...Pà-à-àng! Het Gouden Voorleesboek - G.F. Callenbach, Nijkerk 1e druk 1959
1959 Rietje, Pietje en Sofietje Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
Dierenverhalen - Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 2008
1959 't Mocht van Hannes Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1959 Thijs en de dikke boom Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1959 Van de zeven zilveren vogels  (1) Moeder - Jaargang 1959 - No. 1 Januari 1959 pag. 36
1959 Och! = Het poesje in de sneeuw  (2) Moeder - Jaargang 1959 - No. 2 Februari 1959 pag. 82
1959 Poesje in de sneeuw (2) Zie: Het poesje in de sneeuw
1959 (Het) poesje in de sneeuw (2) Moeder - Jaargang 1959 - No. 2 Februari 1959 pag. 82 onder de titel Och!
Hans de Ponnie - 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
Winterverhalen
- G.F. Callenbach, Kampen 1e druk 1997

En het geschiedde... - Uitgegeven in de VCL-serie. 1e druk 1999 (Uit: Winterverhalen)
1959 Brammetje Bol (3) Moeder - Jaargang 1959 - No. 3 Maart 1959 pag. 140
1959 Van een turf en een taartje (4) Moeder - Jaargang 1959 - No. 4 April 1959 pag. 196
1959 Wilde Wies (5) Moeder - Jaargang 1959 - No. 5 Mei 1959 pag. 252
1959 's Morgens vroeg als Opa wakker wordt (6) Moeder - Jaargang 1959 - No. 6 Juni 1959 pag. 322
1959 Twee jongens, twee meisjes (7) Moeder - Jaargang 1959 - No. 7 Juli 1959 pag. 372
1959 Tekkie en het slagersjongetje (8) Moeder - Jaargang 1959 - No. 8 Augustus 1959 pag. 424
1959 Ik was een beukenootje (9) Moeder - Jaargang 1959 - No. 9 September 1959 pag. 494
1959 De knoop (10) Moeder - Jaargang 1959 - No. 10 October 1959 pag. 579 ) Sterk uitgebreide bewerking van De knoop van de juffrouw , Als het klokje zeven slaat, 1954
1959 Toen het regende (11) Moeder - Jaargang 1959 - No. 11 November 1959 pag. 658
1959 De hut in het bos (12) Moeder - Jaargang 1959 - No. 12 December 1959 pag. 707
1959 Wij..! en de toverauto Als het klokje zeven slaat - Mazijk's scheurkalender 1959 - 19 afleveringen 1-19 mei 1959
1959 Zij mochten meerijden Het Gouden Voorleesboek - Gebr. Zomer & Keuning Wageningen 1e druk 1959
1960 Als de wind vertelt Als het klokje zeven slaat - Mazijk's scheurkalender 1960 van 4 maart - 27 maart 1960
1960 Wie had gewonnen • Vertelling op verzoek van het 'Verbond voor veilig verkeer' voor de schooldag over verkeersveiligheid.
1960 Herinneringen aan Vreeland School en Huis. Uitgave van de Unie “Een school met den bijbel” te ’s-Gravenhage. 12e jrg. nr. 6, juni 1960.
1960 De Pannekoek Bezinning 12 oktober 1960. Vertelling op verzoek van het 'Verbond voor Veilig Verkeer'  voor de schooldag over verkeersveiligheid.
1960 Het breistertje Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1960 - No. 1 Januari 1960 pag. 36
1960 Die rare, nare hond Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1960 - No. 2 Februari 1960 pag. 111
1960 Ik mocht mee Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1960 - No. 3 Maart 1960 pag. 182
1960 Van vijf witte beren Moeder - /Vrouwenpost - Jaargang 1960 - No. 4 April 1960 pag. 285
1960 Wimmie was weg Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1960 - No. 5 Mei 1960 pag. 320
1960 Domoor! Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1960 - No. 6 Juni 1960 pag. 410
1960 Foei toch, zei madame Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1960 - No. 7 Juli 1960 pag. 470
1960 ,,O, die Wopke! Die durft!'' Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1960 - No. 8 Augustus 1960 pag. 430
1960 Angenietje... en de muziek Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1960 - No. 9 September 1960 pag. 602
1960 Rex! Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1960 - No. 10 October 1960 pag. 682
1960 Ankie en Pankie Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1960 - No. 11 November 1960 pag. 748
1960 Kerstboom Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1960 - No. 12 December 1960 pag. 830
1961 Het ene varkentje en het andere Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1961 - 16 aflevering 1 t/m 16 januari 1961
1961 De ouwe schipper Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1961 - No. 1 Januari 1961 pag. 52
1961 Adelbert en Isidoor Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1961 - No. 2 Februari 1961 pag. 110
1961 ,,St...geheim!'' Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1961 - No. 3 Maart 1961 pag. 180-181
1961 Myra Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1961 - No. 4 April 1961 pag. 255
1961 Opzettertjes Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1961 - No. 5 Mei 1961 pag. 327
1961 Bob! Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1961 - No. 6 Juni 1961 pag. 398
1961 Grote Jampie en kleine Jampie Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1961 - No. 7 juli 1961 pag. 466
1961 Allemaal witte kippen Moeder - Vrouwenpost - Jaargang 1961 - No. 8 Augustus 1961 pag. 526
Laatste nummer van Moeder-Vrouwenpost. Het blad wordt vernieuwd als Prinses
1962 ,,Vooruit jongens, naar bed!" Als het klokje zeven slaat - Van Mazijk's scheurkalender 1962 - 17 afleveringen 1-17 januari 1962
1962 De jongen Herinnering & De jongen Handschrift uit 1962, pas uitgegeven in 2013 door De Utrechtse Boekhoudpers
1964 Klaas Vaak en de druktemakers Als het klokje zeven slaat - Mazijk's scheurkalender - 1-20 januari 1964
1965 Pijpje-Drop (6) oorspr. 1949
Moeder - Jaargang 1949 - No. 6 Juni 1949 pag. 232. Onder de titel Cola-cola
Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam. Onder de titel Pijpje-Drop
1965 De brief van de salamander Nieuwe titel, zie Een brief 1913
1965 Carlientje en het kuikentje Nieuwe titel, zie Rie en het kuikentje 1924
1965 Wij met z'n tienen Hans de Ponnie 1e druk 1965, Ploegsma, Amsterdam
1999 Maartje en Saartje Nieuwe titel, zie Aartje en Saartje 1943
1999 Het gevonden geld Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999
NB. Voor zover mij bekend hier voor 't eerst verschenen, in ieder geval onder deze titel.
1999 Vrienden Zomerverhalen Uitgeverij Callenbach, Kampen 1e druk 1999.
NB. Voor zover mij bekend hier voor 't eerst verschenen, in ieder geval onder deze titel.