Kind en Zondag 6e jaargang 1938
Titelpagina 6e jaargang 1938 Kind en Zondag
Bijdragen van of over W.G. van de Hulst - 6e Jaargang 1938
Redactie: H.A.de Boer Azn., Ds. J.Ph.Eggink en Mevr. A.Norel Straatsma
In de vier eerste nummers van Kind en Zondag 1938 wordt integraal het verhaal John Paton uit De Kruisvlag in Top weergeven, met erkentelijk heid aan de schrijver en de uitgever.


 


De kruisvlag in top (1926)


Zendingsvertelboek voor school en huisgezin, in opdracht van de Onderwijzers-Zendingscommissie, samengesteld en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door J. Hobma, H. A. v.d. Hoven van Genderen en Annie C. Kok. Met een voorwoord van P.Oosterlee.
Uitgave van H.H.Kok Bzn. - Zwolle -1926
Enkele zendingsafbeeldingen.

[1e druk 1926]
1e druk 1926 (deel 1) 23,5x17 - 399 pag,
gebonden (met stofomslag?)


Verhaal
John Paton, de Apostel der Hebriden (1926)


Recensies


Pagina 5-9 Voor den Zendings-Zondag John Paton (1) Integraal verhaal uit De Kruisvlag in Top
Pagina 49-52 Voor den Zendings-Zondag John Paton (2) Integraal verhaal uit De Kruisvlag in Top
Pagina 89-91 Voor den Zendings-Zondag John Paton (3) Integraal verhaal uit De Kruisvlag in Top
Pagina 130-133 Voor den Zendings-Zondag John Paton (4) Integraal verhaal uit De Kruisvlag in Top
 
Pagina 86 Wedstrijd Kinderlectuur
 
Pagina 256 Den Vaderlandt Ghetrouwe
 
Pagina 285 Den Vaderlandt Ghetrouwe
 
Pag 422 De Lichtdrager
 
Pagina 478-479 Schriftelijke Cursus les van W.G. van de Hulst over Vertellen