Artkelen en lezingen van W.G. van de Hulst                            Terug naar index

  Artikelen Lezingen  

Artikelen

datum titel gepubliceerd
1909 Las Huelgas Maandblad voor Letterkunde - 4 november 1909 - Bespreking gedicht in de rubriek 'Uit de schatkamer'
1910 Het Stockske van Joan van Oldenbarnevelt, vader des vaderlants Maandblad voor Letterkunde - 6 januari 1910 - Bespreking gedicht in de rubriek 'Uit de schatkamer'
1910 Voor 't raam Maandblad voor Letterkunde - 2 juni 1910 - Bespreking gedicht in de rubriek 'Uit de schatkamer'
1910 Naschrift Maandblad voor Letterkunde - 1 september 1910 - Antwoord op een ingezonden brief van de heer Gr.
1910 Brieven over kunst - 7 afleveringen Maandblad voor Letterkunde van oktober 1910 - februari 1912
1913 Verslag buitenvergadering, afdeling Utrecht Verenigingsblad van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen 18 juli 1913
1919 Daar zingt door de eeuwen een lied De lofstem, januari 1919, artikel voor de Bond van Christelijke Zangverenigingen in Nederland
1922 Bijbelsche geschiedenis Verdieping en Belijning
1922 De waarheid in het kinderboek Correspondentieblad (van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen) 17 en 24 juni - no. 20 en 21 (Lezingen hiervan in Utrecht en Zwolle)
1924 Het stille gebeuren Christelijk Pedagogisch Tijdschrift 1924
1927 Wat wij niet zeggen Op den Uitkijk - drie afleveringen
1930 In memoriam K. ter Beeke Timotheüs jaargang 36, no 9 - 29 november 1930
1931 Hoe schrijven wij voor onze kinderen? De Standaard - 29 oktober 1931
School en Studie - blad voor Katholieke onderwijsleerkrachten - december 1931
1932 Een bekende stem Boekbespreking 'De Regenboog' van K. ter Beeke in Tomotheüs jaargang 37, no.21, februari 1932
1932 Een antwoord op enkele vragen Boekenweekgeschenk 1932 - Uitgave Commissie Propaganda van het Nederlandsche Boek
1933 Losse gedachten over het kinderboek Voor 'Opgang' verzameld op verzoek van P.Keuning
1933 Het kinderboek en de pedagoog Handschrift
1933 Bijschriften bij bijbelse platen Teksten bij de 'Van-de-Hulst-prenten'. (96 stuks)
1933 De Wilhelmus van Nassau-herdenking Maandblad van CVO, 8 april 1933
1934 Verhaaltjes vertellen Moeder - februari en april 1934
1934 Kinderboek-illustraties De school met den Bijbel, december 1934
1935 Lens als auteur De school met den Bijbel, april-mei 1935 (Lens viert zijn 40-jarig onderwijzersjubileum)
1935 ? Vertellen - een moederplicht? Moeders levenskunst
1936 Ter inleiding Catalogus 1936 van G.F. Callenbach, Nijkerk bij het 100-jarig bestaan van de Zondagsschool
1937 De werklijkheid en waarheid in het literaire boek Handschrift, 15 januari 1937
1937 De zondagsschool in het heden Kind en Zondag - oktober 1937 (Toespraak op de jaarvergadering van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging 1937)
1938 Het boek voor het kind, hoe het groeide. De Standaard - 18 november 1938 (Boekennummer)
1938 Christelijke Auteurskring De Standaard - Boekenweek 1938 (t.g.v. het 2e lustrum van de Auteurskring)
1938 De groote eisch van het kinderboek Nieuw Utrechtse Courant , boekenweek 2 april 1938
1939 Over kinderliteratuur Het Kind - jaargang 40, 1939 (Verslag van de lezing 'Het wezen van het Christelijke kinderboek)
1939 De Jeugdcommissie Mededelingen van het NBG, augustus 1939 (Verslag van de gelijknamige toespraak aan de vooravond van de Jaarvergadering)
1939 Over vertellen Kind en Zondag 1939-1942, cursus in 25 afleveringen. Later uitgegeven in boekvorm: Het vertellen
1939 Scheepsjournaal Verslag van een vaarvakantie. Handschrift
1940 Bijbelvertellingen Rubriek in 'Kind en Zondag', samen met H.A. de Boer
1941 En zij kwamen met haast Elisabethbode, kerst 1941. Korte inleiding voor kinderen
1941 Antwoord op vragen van L.Roggeveen over kinderboekillustraties Het Kind - 26 april 1941
1942 Bijbellezen in het gezin Mededelingen van de commissie tot oprichting van een verbond van Christelijke vrouwenverenigingen.
1943 Assepoester in de school Zestig, gedenkboek Hendrik van Tichelen
1946 Herrinnering Oud-Utrecht. Handschrift, niet gepubliceerd
1946 Prinses van ons allen Artikel in 'Vlag en Wimpel', schoolkrant van het Nationaal Instituut'
1947 Levend Christelijk onderwijs Onze Vacatures - Christelijk schoolblad, 28 november 1947
1949 Een langzaam, maar zeker werkend vergif De Spiegel, 21 januari 1949 (Over de beeldroman)
1950 Er was eens.... Sint Nicolaas Courant - Bond van Christelijke uitgevers en boekhandelaren
1954 Reisschetsen Niet gepubliceerde handschriften van reizen met de NCRV (Ned. Chr. Reisvereniging)
1958 Toneelstuk Niet uitgegevn opgevoerd toneelspel tgv het 100-jarig bestaan van de school aan de Jutphaseweg
1958 A.L.van Hulzen Onze Vacatures. In memoriam bij het overlijden van A.L. van Hulzen, juni 1958
1960 Herinneringen aan Vreeland School en huis, officiëel orgaan van de Unie School met de Bijbel - 12e jaargang nr.6 - juni 1960
1961 Het meelopertje Het boek van nu - tijdschrift van Hollandia in Baarn
Maandblad voor letterkunde
Drie bijdragen en een naschrift in de rubriek Uit de schatkamer in de 11e en 12 jaargang 1909 en 1910
in het officiëel orgaan der Commissie voor Letterkunde (1899/1900-1917).

Uit het VU-archief

1. TITEL Maandblad, gewijd aan de beoefening der LETTERKUNDE
2. ONDERTITEL Officieel Orgaan der Commissie voor Letterkunde. Uitgave van het Nederlandsch Jongelingsverbond
3. CATEGORIE II
4. VERSCHENEN VAN/TOT EN MET 3 mei 1900 – 27 dec. 1917 (jrg. 2, nr. 13 (1) – jrg. 19, nr. 12)
5. EIGENAAR Nederlandsch Jongelingsverbond
6. UITGEVER Nederlandsch Jongelingsverbond
7. DRUKKER Typ. Gebr. Mooij, Ermelo
4 apr. 1912 (jrg. 13, nr. 156 (2): J.H. Kok, Kampen
8. PLAATS VAN UITGAVE -
9. FREQUENTIE 12 x p/j
1915 8 x p/j
1916 12 x p/j
10. OMVANG I
11. FORMAAT B
12. OPLAGE -
13. PRIJZEN ƒ 0,85 p/j, ƒ 0,60 p/j voor geabon. op de Jongelingsbode, voor afd. Letterkunde – per 3 exemplaren – ƒ 0,50 p/j
2 mei 1901: ƒ 0,70 p/j, voor geabon. op de Jongelingsbode ƒ 0,60 voor 3 exemplaren
1 feb. 1917: voor leden N.J.V. ƒ 0,90, voor anderen ƒ 1,20 p/j
14. FOTO'S -
15. TEKENINGEN incidenteel
16. REDACTIE J.C. de Moor (hoofdredacteur): 3 mei 1900 – 6 feb. 1902 (jrg. 2, nr. 13 (1) – jrg. 3, nr. 34 (10)
J.C. de Moor: 3 mei 1900 – 1 okt. 1908 (jrg. 2, 13 (1) – jrg. 10, nr. 114 (6)
J.C. de Moor (hoofdredacteur): 1 jul. 1909 – 2 jun. 1910 (jrg. 11, nr. 123 (3) – jrg. 12, nr. 133 (2)
J.C. de Moor: 7 okt. 1909 – 7 jul. + 4 aug. 1910 (jrg. 11 nr. 126 (6) – jrg. 12, nr. 134 (3) + 135 (4)
R.A. Swanborn: 3 mei 1900 – 6 sep. 1900 (jrg. 2, nr. 13 (1) – jrg. 2, nr. 17 (5)
J.A. Hoek: 3 mei 1900 – 4 apr. 1901 (jrg. 2, nr. 13 – jrg. 2, nr. 24 (2)
J. Lens: 3 mei 1900 – 2 sep. 1909 (jrg. 2, nr. 13 (1) – jrg. 11, nr. 125 (5)
J. Lens (hoofdredacteur): 6 mrt. 1902 – 3 jun. 1909 (jrg. 3, nr. 35 (11) – jrg. 11, nr. 122 (2)
G.W. Putto: 3 mei 1900 – 2 mei 1907 (jrg. 2, nr. 13 (1) – jrg. 9, nr. 97 (1)
H. Schokking: 4 okt. 1900 – 1 okt. 1908 (jrg. 2, nr. 18 (6) – jrg. 10, nr. 114 (6)
B. Tichelman: 2 mei 1901 – 6 juni 1907 (jrg. 3, nr. 25 (1) – jrg. 9, nr. 98 (2)
B. Tichelman: 5 nov. 1908 – 5 sep. 1909 (jrg. 10, nr. 115 (7) – jrg. 11, nr. 125 (5)
E.H. Schmidt: 6 jun. 1907 – 2 mei 1912 (jrg. 9, nr. 98 (2) – jrg. 14, nr. 157 (1)
R.J. Dijkstra: 6 juni 1907 – 2 mei 1912 (jrg. 8, nr. 98 (2) – jrg. 14, nr. 157 (1)
H. Gordeau: 5 nov. 1908 – 2 mei 1912 (jrg. 10, nr. 115 (7) – jrg. 14, nr. 157 (1)
J.W. van Swigchem: 7 okt. 1909 – 4 apr. 1912 (jrg. 11, nr. 126 (6) – jrg. 13, nr. 156 (12)
E.H. Schmidt (hoofdredacteur): 7 jul. + 4 aug. 1910 (jrg. 12, nr. 134 (3) + 135 (4) alleen deze nummers
G.G. van As (hoofdredacteur): 1 sep. 1910 – 8 mei 1913 (jrg. 12, nr. 136 (5) – jrg. 15, nr. 168 (1)
G.G. van As: 1 sep. 1910 – 2 mei 1912 (jrg. 12, nr. 136 (5) – jrg. 14, nr. 157 (1)
G.B. Westenburg (hoofdredacteur): 12 jun. 1913 – 8 mei 1915 (jrg. 15, nr. 168 (2) – jrg. 17, nr. 192 (1)
J.A. Rispens: 7 aug. 1913 – 8 mei 1915 (jrg. 15, nr. 168 (4) – jrg. 17, nr. 192 (1)
R. de Haan: 7 aug. 1913 – 4 nov. 1915 (jrg. 15, nr. 168 (4) – jrg. 17, nr. 198 (7)
G. Voet: 7 aug. 1913 – 27 dec. 1917 (jrg. 15, nr. 168 (4) – jrg. 19, nr. 12)
H. Schipper Jr.: 7 aug. 1913 – 8 mei 1915 (jrg. 15, nr. 168 (4) – jrg. 17, nr. 192 (1)
H.E. Beernink (hoofdredacteur): 8 juli 1915 – 27 december 1917 (jrg. 17, nr. 193/4 (2/3) – jrg. 19, nr. 12
W.E. Keuning: 8 jul. 1915 – 27 dec. 1917 (jrg. 17, nr. 193/4 (2/3) – jrg. 19, nr. 12
L. Kramer: 8 jul. 1915 – 27 dec. 1917 (jrg. 17, nr. 193/4 (2/3) – jrg. 19, nr. 12)
S. Reidsma: 5 okt. 1916 – 27 dec. 1917 (jrg. 18, nr. 10 - jrg. 19, nr. 12)
N.B.: vanaf 6 jun. 1912 staat in het kopje alleen de hoofdredacteur met naam genoemd en vaste medewerkers: de leden der Commissie voor Letterkunde
Per 7 aug. 1913 (jrg. 15, nr. 168 (4) weer redacteuren vermeld
17. MEDEWERKERS -
18. SPECIALE NUMMERS 4 okt. 1900 (jrg. 2, nr. 18 (6): een bijblad toegevoegd
1 nov. 1900 (jrg. 2, nr. 19 (7): een bijblad toegevoegd.
Daarna niet meer
19. BIBLIOGRAFISCHE GESCHIEDENIS Voortzetting van Bijblad bij de Jongelingsbode gewijd aan de beoefening der LETTERKUNDE. Officieel Orgaan der Commissie voor Letterkunde (20 apr. 1899 – 5 apr. 1900)
20. AUTOPSIE HDC: 3 mei 1900 – 27 dec. 1917 (jrg.. 2, nr 13 (1) – jrg. 19, nr. 12)
21. VINDPLAATS -
22. LITERATUUR Historisch Archief C.J.V. 1953 – 1940. Rapport nr. 7 Documentatie Hist. Jeugdbewegingen. Okt. 1892. Afd. Jeugdsoc. v/h Soc. Inst. v/d R.U. (HDC)
Tekst aanklikken voor de bijdragen Uit de schatkamer
Tekst aanklikken voor de bijdragen Brieven over KunstGeschenk


Boekenweekgeschenk 1932 met bijdragen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters, bijeengebracht ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek 7-14 mei 1932.
Uitgegeven vanwege de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels.
Met een Voorwoord van A.M.E. van Dishoeck, Cornelis Veth en C.J.Kelk.
NB: In het 'Boekenweekgeschenk 1935 wordt in het artikel van C.Rijnsdorp op pagina 155 kort ingegaan op W.G. van de Hulst.

[1e druk 1932]

1e druk 1932 20,5x14 - 138 pag. ing. oplage 32.000

 

Artikel van de Hulst
Een antwoord op enkele vragen (+kleine bibliografie)
pag. 69-74


Naast pag. 59 een foto van
W.G. van de Hulst

Rondom het boek 1935


Geschenk 1935 ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels. Onder redactie van Roel Houwink.
Het vignet op de omslag werd belngeloos ontworpen door Anton Kurvers.
NB: In het 'Boekenweekgeschenk 1935 wordt in het artikel van C.Rijnsdorp op pagina 155 kort [1e druk 1935]

1e druk 1935 19,5x13,5 - 199 pag. ing.

Artikel van de Hulst
Korte bijdrage in het artikel van C.Rijnsdaorp over H
edendaags Protestantse Letterkunde
pag. 155

                     


 

 


Moeders levenskunst


Een boek voor en over moeders. De tekst op de stofomslag: "Moeder, wat maakt u van uw gezin. Geschreven door negen vrouwen en één man(= W.G. van de Hulst). Door deze tien bekende auteurs wordt hier, van hart tot hart, gesproken over belangrijke gezinskwesties, en over velerlei vrouwenvragen, vragen waarover elke vrouw praat en denkt en die ook op vrouwenverenigingen besproken worden.
Uitgegeven door La Rivière & Voorhoeve - Zwolle

[1e druk zj]

1e druk zj met stofomslag 21x15,5 152 pag. geb. linnenzonder stofomslag
Artikel W.G. van de Hulst
Vertellen, - een moederplicht? (pag. 44-55)Verhaaltjes vertellen


Twee afleveringen in het tijdschrift 'Moeder', het vakblad voor moeders in de jaargang 1934.
Onder het motto ' Vertellen is een weelde, maar een nuttige weelde. Liever vertellen dan voorlezen.' worden verschillende specten van de vertelkunst besproken.

Aflevering I in Februari 1934, 1e jaargang nr 2, pagina 58-59

Artikel W.G. van de Hulst
Verhaaltjes vertellen I pag. 58 en 59


klik voor artikel
Verhaaltjes vertellen


Twee afleveringen in het tijdschrift 'Moeder', het vakblad voor moeders in de jaargang 1934.
Onder het motto ' Vertellen is een weelde, maar een nuttige weelde. Liever vertellen dan voorlezen.' worden verschillende specten van de vertelkunst besproken.

Aflevering II in April 1934, 1e jaargang nr 4, pag 160 en 161

Artikel W.G. van de Hulst
Verhaaltjes vertellen II pag.160 en 161


 

Verdieping en belijning deel 1

Geschriften voor de practijk van het Christelijk schoolleven in den nieuwen tijd. Onder redactie van D.Wouters en W.G. van de Hulst. Twee kloeke bundels samengesteld uitgegeven - ook in losse delen (zie hieronder) - bij P.Noordhoff - Groningen in 1921 en 1922, 24,5x16,5, geb.

Met bijdragen van ook anderszins bekende onderwijs-medewerkers:
W. G. van de Hulst: Bijbelsche geschiedenis (1921, 78 pag.)
G.Meima: Kerk- en zendingsgeschiedenis (1921, 31 pag.)
D.Wouters:Lezen (1921, 108 pag.)
J.B. Coevoet: Het schrijven en het teekenen (1921, 64 pag.)
K.ter Beeke: Rekenen en wiskunde (1922, 76 pag.)
A.L. van Hulzen: Nederlandsche taal (1921, 44 pag.)
A. van Deursen: Aardrijkskunde (1921, 48 pag.)
M.Lührman: Handelskennis (!921, 55 pag.)
P.Oosterlee: Vaderlandsche en algemene geschiedenis (1921, 43 pag.)
J.Tuinman: Zingen (1921, 35 pag.)
Joh. de Vries: Lichamelijke oefening (1921, 48 pag.)
J.C. Wirtz Cz.: Handenarbeid (1921, 38 pag.)
W.Vegter: Nuttige en fraaie handwerken (1922, 48 pag.)


Artikel W.G. van de Hulst
Bijbelsche geschiedenis 78 pag.
 


Verdieping en belijning deel 2


Geschriften voor de practijk van het Christelijk schoolleven in den nieuwen tijd. Onder redactie van D.Wouters en W.G. van de Hulst. Twee kloeke bundels samengesteld uitgegeven - ook in losse delen (zie hieronder) - bij P.Noordhoff - Groningen in 1921 en 1922, 24,5x16,5, geb.

Met bijdragen van ook anderszins bekende onderwijs-medewerkers:
Dr. J. van der Elst: De Franse taal (1921, 40 pag.)
G. J. uit den Bogaard: Duitse taal (1922, 84 pag.)
A.J. Drewes: Engelsche taal (1922, 39 pag.)
P.Noordam: Landbouwkunde en tuinbouwkunde (1921, 40 pag.)
W.F. H. van der Zwart: Het buitengewoon lager onderwijs (1921, 64 pag.)
J.Hobma: Voorbereidend onderwijs - De bewaarschool (1921, 68 pag.)
Prof. Dr. F.J.J.Buytendijk: Beschouwingen over enkele opvoedkundige denkbeelden (1922, 69 pag.)
P.Oosterlee: Orde en tucht - beloonen en straffen (1922, 48 pag.)
F.Eringa: Toezicht, examens en bevoegdheden (1922, 72 pag.)
W.Jansen, Dr.A.I.Kan en Ir. Daan Jansen: Staat, gemeenten, besturen en gebouwen (1922, 96 pag, met daarbij een aantal afbeeldingen van schoolgebouwen)
J.C.Wirtz Cz.: Opleiding, betrekkingen, salarissen (1921, 46 pag.)
W.G. van de Hulst en D.Wouters: Samenvatting en slotwoord (1922, 30 pag.)

Artikel W.G. van de Hulst
Samenvatting en slotwoord (samen met D.Wouters, Zeist/Utrecht, 15 december 1922, 30 pag.)

   Over de boekbandontwerper van deze fraaie uitgave - J.N. = Jacob Nuiver - werd in 2019 bij Boekhandel Godert Walter te Groningen een expositie gehouden waarbij een boekwerkje van Anne Aalders is verschenen met een overzicht van het werk van deze bijzondere kunstenaar. (Nog verkrijgbaar)Naast het bandontwerp voor Verdieping en Belijning zijn ook de boekbanden van de 2e en 3e druk van In 't kraaienest bij Bosch & Keuning van de hand van Jacob Nuiver


Hieronder - na het overzicht uit 1926 uit Falcoogh's regels der Duytse schoolmeesters - de 24 (26) losse delen uit de beide bundels. Een aanzienlijk deel van de schaarse boekwerken is (nu) via Delpher toegankelijk geworden. Het formaat is in principe 24,5x16,5, meestal gebrocheerd, soms gecartonneerd. Er zijn delen mét en zonder nummer voorop.
Losse uitgaven mét en zonder nummervermelding op de omslag


1e reeks - Nummer 1
Bijbelsche geschiedenis
door W.G. van de Hulst

1e druk 1921 - 24,5x16,5 - 78 pag.

Bij deze uitgave staat nummer 1
niet voorop vermeld
1e reeks - Nummer 2
Kerk- en zendingsgeschiedenis
door G. Meima
1e druk 1921 - 24,5x16,5 - 31 pag.
 

1e reeks - Nummer 3
Lezen door D. Wouter
.
1e druk 1921 - 24,5x16,5 - 108 pag


Bij deze uitgave staat nummer 3
niet voorop vermeld
1e reeks Nummer 6
Nederlandsche taal door A. L.van Hulzen
1e druk 1921 - 24,5x16,5 - 48 pag.
1e reeks Nummer 7
Aardrijkskunde door A. van Deursen
1e druk 1921 - 24,5x16,5 - 48 pag.
 
1e reeks - Nummer 8
Kennis der Natuur door D.Rutgers

1e druk 1921 - 24,5x16,5 - 55 pag.

Bij deze uitgave staat nummer 8
niet voorop vermeld
1e reeks - [Nummer 10]
Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis door P.Oosterlee
1e druk 1921 - 24,5x16,5 - 55 pag.
 
 
1e reeks [Nummer 11]
Lichamelijke Oefening door J.de Vries
1e druk 1921 - 24,5x16,5 - 53 pag.
1e reeks Nummer 11a
Handenarbeid door J.C.Wirtz Cz
1e druk 1921 - 24,5x16,5 - 38 pag.
1e reeks Nummer 13
Franse Taal door J.van der Elst
1e druk 1921 - 24,5x16,5 - 81 pag.
1e reeks Nummer 14
Duitsche Taal door G.J. uit den Boogaard
1e druk 1921 - 24,5x16,5 - 81 pag.
   
 
1e reeks Nummer 15
Engelsche Taal door A.J.Drewes
1e druk 1921 - 24,5x16,5 - 38 pag.
1e reeks Nummer 17
Buitengewoon lager onderwijs
door W.F.A. van der Wart
1e druk 1921 - 24,5x16,5 - 63 pag.
1e reeks [Nummer 18]
Voorbereidend onderwijs De bewaarschool door J.Hobma
1e druk 1921 - 24,5x16,5 - 63 pag.
1e reeks [nummer 19]
Prof. Dr. F.J.J.Buytendijk: Beschouwingen over enkele opvoedkundige denkbeelden (1922, 69 pag.)

     
1e reeks [Nummer 20]
Orde en tucht, beloonen en straffen
door P.Oosterlee
1e druk 1922 - 24,5x16,5 - 48 pag.
1e reeks Nummer 21
Toezicht, Examens en Orde en Bevoegdheden door F.Eringa

1e druk 1922 - 24,5x16,5 - 76 pag

1e reeks [Nummer 22]
W.Jansen, Dr.A.I.Kan en Ir. Daan Jansen: Staat, gemeenten, besturen en gebouwen
1e druk 1922 - 96 pag.
1e reeks [Nummer 24]
Samenvatting en Slotwoord
door D.Wouters en W.G. van de Hulst
1e druk 1922 - 24,5x16,5 - 33 pag
 
   

Bij de uitgave van de laatste zeven losse delen van de eerste reeks in 1923 werd een prospectus
meegezonden voor de fraaie stempelband en met de aankoniging van een tweede reeks 
In de 2e reeks Verdieping en Belijning is als nr 14 de bijdrage van W.G. van de Hulst: Over het vertellen aangegeven.
En die uitgave zou reeds ter perse zijn in 1927. Het is me (nog) niet bekend welke uitgave dat is.
In ieder geval niet het latere boek Het vertellen, want dat komt pas in 1944 uit en is een samenvatting van de kursus in Kind en Zondag.


   
Verdieping en belijning - 2e reeks
Nummer 9: Zenuwachtigheid en opvoeding
door Prof.dr.J.H.Gunning Wzn.

Tweede reeks: Verdieping en belijning - studies over opvoeding en onderwijs.
Secretaris: D.Wouters
Of deze reeks gebundeld is als de 1e reeks is me (nog) niet bekend.
Los 9e deel, uitgegeven bij P.Noordhoff - Groningen in 1927

[1e druk 1927]

1e druk 1927 - 24,5x16,5 - 50 pag. gebroch.

Verdieping en belijning - 2e reeks
Nummer 10: Over de dogmatische begrippen bij de Bijbelsche geschiedenis en het godsdienstonderwijs op scholen
door Ds. R. Dijkstra

Tweede reeks: Verdieping en belijning - studies over opvoeding en onderwijs Secretaris: D.Wouters
Of deze reeks gebundeld is als de 1e reeks is me (nog) niet bekend.
Los 10e deel, uitgegeven bij P.Noordhoff - Groningen in 1927

[1e druk 1927]

1e druk 1927 - 24,5x16,5 - 72 pag. gebroch.

Verdieping en belijning - 2e reeks
Nummer 11: Ontwikkeling der experimenteele psychologie
door Dr. S. T. heidema

Tweede reeks: Verdieping en belijning - studies over opvoeding en onderwijs Secretaris: D.Wouters
Of deze reeks gebundeld is als de 1e reeks is me (nog) niet bekend.
Los 11e deel, uitgegeven bij P.Noordhoff - Groningen in 1927

[1e druk 1927]

1e druk 1927 - 24,5x16,5 - 100 pag. gebroch.

Verdieping en belijning - 2e reeks
Nummer 13 Het kind en de vorming der geestelijke vermogens
door Dr. A.J.Hovy

Tweede reeks: Verdieping en belijning - studies over opvoeding en onderwijs Secretaris: D.Wouters
Of deze reeks gebundeld is als de 1e reeks is me (nog) niet bekend.
Los 13e deel, uitgegeven bij P.Noordhoff - Groningen in 1927

[1e druk 1927]

1e druk 1927 - 24,5x16,5 - 127 pag. gebroch.

Verdieping en belijning - 2e reeks
Nummer 16 De nieuwe school
door Prof.Dr. Ph. Kohnstamm

Tweede reeks: Verdieping en belijning - studies over opvoeding en onderwijs Secretaris: D.Wouters
Of deze reeks gebundeld is als de 1e reeks is me (nog) niet bekend.
Los 13e deel, uitgegeven bij P.Noordhoff - Groningen in 1927

[1e druk 1927]

1e druk 1927 - 24,5x16,5 - 127 pag. gebroch.

Verdieping en belijning - 2e reeks
Nummer 22: Over de Phantasie in het kinderleven, haar waarde en haar gevaren voor onderwijs en opvoeding
door P.Oosterlee

Tweede reeks: Verdieping en belijning - studies over onderwijs en opvoeding.
Secretaris: D.Wouters
Of deze reeks gebundeld is als de 1e reeks is me (nog) niet bekend.
Los 22e deel, uitgegeven bij P.Noordhoff - Groningen in 1927

[1e druk 1927]

1e druk 1927 - 24,5x16,5 - 138 pag. gebroch.

   

Verdieping en belijning - 2e reeks
Nummer 30a: De biologische achtergrond van aanleg, milieu en opvoeding. Deel I Algemeene biologische feiten en begrippen
door Dr. P.J. Waardenburg

Tweede reeks: Verdieping en belijning - studies over onderwijs en opvoeding.
Secretaris: D.Wouters
Of deze reeks gebundeld is als de 1e reeks is me (nog) niet bekend.
Los 30e deel, uitgegeven bij P.Noordhoff - Groningen in 1927

[1e druk 1927]

1e druk 1927 - 24,5x16,5 - 138 pag. gebroch.

klik voor vergroting
Hoe wordt ik een bekwaam zondagsschoolonderwijzer?

Klein boekwerkje door R. van Mazijk met vele verwijzingen naar Verdieping en Belijning nr 1: Bijbelsche geschiedenis door W.G. van de Hulst.
Uitgegeven bij Mazijk's Uitgeversbureau, Rotterdam 1927[1e druk 1927]

1e druk 1927 - 14,5x10,5 - 96 pag. gecart. ƒ0,60

Boek nr 75, gesigneerd door Cor BruijnZestig!
Gedenkboek ter eere van Hendrik van Tichelen
(1883 - 6 maart - 1943)


Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag is voor de Vlaamse pedagoog en literator een gedenkboek samengesteld met bijdragen van talrijke schrijvers uit Noord en Zuid Nederland. Daaronder ook W.G. van de Hulst die een schriftelijke versie van zijn lezing Assepoester in de school van 4 mei 1940 in Utrecht heeft bijgedragen.
Uitgegeven bij Moderne Uitgeverij - Hoogstraten (België)
Met een portretfoto naast de titelpagina en diverse illustraties en muziekpagina's.

[1e druk 1943, oplage 550, waarvan 100 genummerd]

De genummerde boeken zullen grotendeels voor de ruim 80 medewerkenden zijn geweest. Boek nr 75 is gesigneerd door Cor Bruijn die de bijdrage 'Een klassiek Nederlands kinderboek' verzorgde.

1e druk 1943 26,5x19 - 423 pag. geb. linnen

Artikel W.G. van de Hulst
Assepoester in de school (pag. 229-234)
Identieke uitgave maar dan ingenaaid
en met een papieren omslag

Hendrik van Tichelen (Antwerpen 6 maart 1883 - Antwerpen 18 november 1967) was een Vlaams leraar, pedagoog, verzamelaar, vertaler en schrijver van jeugdboeken, rijmpjes en verzen.
Van Tichelen was de zoon van een onderwijzer en onderwijzeres. Hij werd  zelf onderwijzer in het Schipperskwartier te Antwerpen. Hij bepleitte de moderne 'rationeele opvoeding', gebaseerd op de aanleg, de leergierigheid en het recht op zinnige vrijetijdsbesteding van 'de kleine Vlaming'.
Van Tichelen was actief als redenaar, uitgever van tijdschriften en tevens auteur van een praktische leermethode. Zijn verzameling kinder- en jeugdboeken zijn in het bezit van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.


 


Het kind en zijn boek


Lezingen van W.G. van de Hulst samengesteld en ingeleid door
Daan van der Kaaden (1961).
Uitgegeven bij G,F. Callenbachb.v. - Baarn. Omslagontwerp Hans Gordijn.
Met een woord vooraf van Hans Werkman.

[1e druk 1995]

1e druk 1995 21,5x13,5 - 152 pag. isbn 90 266 0480 7

Recensie
klik voor artikel


Op den Uitkijk
3e jaargang 1927 - 1928


in de vroege jaargangen van dit tijdschrift voor het Christelijke gezin zijn in de kerstnummers enkele verhalen opgenomen waardoor W.G. van de Hulst steeds in de vaste medewerkersrubriek wordt genoemd: De moeilijke dag van juffrouw Hermien (1927);
't Beeldeke (1930); Het karretje (1931).
In de nummers van 8 januari, 22 januari en 5 februari 1927 wordt in drie gedeelten de schriftelijke neerslag van een lezing voor de "Bond van Christelijke Letterkundige Kringen in Nederland" weergegeven onder de titel Wat wij niet zeggen.
In de Jaargang 1927 (III) zijn het de pagina's 246-249, 286-287 en 315-316.


Artikel W.G. van de Hulst
Wat wij niet zeggen (8 pag. in drie delen)
   
   Lezingen door W.G. van de Hulst
Een aantal lezingen is integraal (*) opgenomen in Daan van der Kaaden: Het kind en zijn boek


jaar
datum
titel van de lezing, tekst of causerie


plaats
1905 2 december
* De kleine Johannes van Frederik van Eden
 
1906 3 februari
* De kleine Johannes van Frederik van Eden
Utrecht, gebouw ''Irene''. Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen.
1906 3 maart
* De kleine Johannes van Frederik van Eden
 
1921  
De waarheid in het kinderboek
Utrecht
1922   De waarheid in het kinderboek Utrecht
1929 18 oktober Ons kind en zijn boek. Den Haag. Verslag van de lezing voor de Nederlandsche Christen-Vrouwenbond, afdeling Den Haag, Het Vaderland van 19 oktober 1929.
1925?   Ons geschiedenisonderwijs en onze kinderen Wedde, onderwijzersbijeenkomst.
1932 20 januari * Het kinderboek in de litteratuur Radiolezing NCRV in het ''Litterair halfuurtje''.
1933 7 mei De lectuur van de leerlingen der Zondagsschool Conferentie NZV op Landgoed Hemmen, Overbetuwe
1933 15 october De Bijbelsche plaat Conferentie NZV op Landgoed Hemmen, Overbetuwe
1937 15 januari * De werkelijkheid en de waarheid in het litteraire boek Radiolezing NCRV in het ''Litterair halfuurtje"
1937   De zondagsschool in het heden Toespraak op de jaarvergadering van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging 1937 (Weergegeven in: Kind en Zondag - oktober 1937)
1939   Het wezen van het Christelijke kinderboek Lezing, weergegeven in Het Kind - jaargang 40, 1939 onder de titel: Over kinderliteratuur
1939   De Jeugdcommisie Toespraak op de vooravond van de Jaarvergadering van het het Nederlandsch Bijbel Genootschap (Gepubliceerd in het augustusnummer van de "Mededelingen" van het NBG
1939 december * Tien jaar Christelijke Auteurskring Amsterdam. Tweede Lustrum van de Christelijke Auteurskring.
1940   Vormen in het oude kerkelijke leven Nederlandse Christelijke Vrouwenbond, afdeling Utrecht.
1941 5 april * Zijn wij opvoeders? Inleiding bij de Christelijke Auteurskring thv P.Korthuys
1943   Assepoester onder onze leervakken Afdeling Utrecht van de Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen, 4 mei 1940 (Omgewerkt tot Assepoester in de school)
1944 3 februari * Een vaak verzaakte moederplicht Lezing in Woerden. (En op tal van andere plaatsen, vaak voor de Christen-Vrouwenbond) .
1945 16 augustus * Een eigen gezin? Utrecht. Vereniging voor Zedelijke Volksgezondheid.
1946 27 maart * Het kind en zijn zondag Zaandam, Gereformeerde kerk. Contactcommisssie Rechtzinnige Zondagsscholen.
1946   Heldenverering Jeugdleiders Leger des heils. Hemelvaartsdag 1946, Den Haag
1946 9 november * Het vak van de schrijver Gereformeerde Kweekschool, Amsterdam
1947   Schoolsfeer Utrecht, 10 mei 1947
1951   Waarom verdient het goede kinderboek onze diepe belangstelling? Congres 'Boek en Jeugd', 2 en 3 november 1951. Gepubliceerd in het tijdschrift van de Stichting voor jeugdliteratuur.
Tekst integraal bij DBNL (Digitale Bibliotheek Nederlandse letteren)
     

Het Parool 3 november 1951
1951   Onze kleintjes en hun boek Arnhem - 28 november 1951.
1958   Toespraak Bij het 100-jarig bestaan van de school an de Jutphaseweg
       "De lectuur van de leerlingen der Zondagsschool"

Lezing op 7 mei 1933 bij de Tweede Weekend-Conferentie van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging in Kasteel Hemmen


Kort verslag van de conferentie om Kind en Zondag 1e jaargamg 1933 pag 214-216
"De Bijbelsche plaat"

Lezing op zondag 15 October 1933 bij de 4e Weekend-Conferentie van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging in Kasteel Hemmen