Jubilea
Terug naar diversen

                                                               
Feest! Talrijk zijn de Jubilea die onze beroemde kinderboekenschrijver mocht
vieren. Schrijversjubilea, kroonjaren, een Ridderorde van onze Koningin... En bij al die gelegenheden vooral veel kinderen! Vooral véél kinderen. Want dat is toch waar het om gaat. Hoe al die kleine, grote en héél grote kinderen genieten van al dat moois dat in de vele boeken van meester Van de Hulst is neergeschreven. En hoe zij allen met een mooi feest iets terug kunnen schenken aan deze geliefde meesterverteller........


  1934
25-jarig schrijversjubileum
  1949
70-ste verjaardag
  1956
10 jaar kleuterverhalen in het tijdschrift 'Moeder'
  1959
80-ste verjaardag en 50-jarig schrijversjubileum

 


1934
Artikeltje in het avondblad Het Vaderland van dinsdag 30 October 1934

1934

Het 25-jarig schrijversjubileum met een herdenking op 10 november 1934 in de Handelsbeurs te Utrecht
Artikel in Kind en Zondag 3e jaargang nummer 1, januari 1935


1949
Jubileumboek De jongen met de toverfluit door Rie van Rossum


 


De jongen met de toverfluit

W.G. van de Hulst 70 jaar

Jubileumboek door Rie van Rossum. 'Er was eens een kleine jongen, die tot zijn levenslang geluk in het hart van een oude goed Hollandse stad werd geboren'. De openingszin van deze boeiende karakteristiek van de meesterverteller uit Utrecht.
Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.

De omslagillustratie is naar een schilderij van W.G. van de Hulst jr.

[1e druk vanzelfsprekend in 1949]

1e druk met stofomslag 1949 22,5x16 - 85 pag. + 5 pagina's bibliografie, geb.


1949

De 70-ste verjaardag van W.G. van de Hulst op 28 oktober 1949

Oproep om brieven en kaarten te sturen in Moeder - Vakblad voor moeders jaargang 1949 no 10 October 1949 pag. 414 en aansluitend op pag. 483 de bedankbrief van W.G. van de Hulst voor al de verjaardagspost en daarna........

.......gaat natuurlijk de eerstvolgende voorleesvertelling over een oude meneer, die jarig was.....
 

1949
Een groot kindervriend werd zeventig jaar.
Artikel door Go Verburg in De Spiegel, Christelijk Nationaal Weekblad, No. 7 - 12 november 1949

klik voor voor vergroting 1949
Jubileumbrief aan W.G. van de hulst, Op den Uitkijk no 1 - 0ctober 1949
 
 
 
 1949

Ontmoeting
Letterkundig en algemeen-cultureel maandblad, uitgegeven van october 1945 - 1964
Redactie: M.Geerink Bakker, J.Das, J. van Doorne, H.C.Krüger, C.Rijnsdorp, P.J. Risseeuw, D. van de Stoep (eindredactie)
UItgevers: Bosch & Keuning N.V. Baarn
 
Jubileumartikel oktobernumer 4e jaargang 1949 van de hoofdredacteur Dingeman van der Stoep bij de 70e verjaardag
en het 40-jarig schrijversschap van W.G. van de Hulst in 1949
 
 
 
 
 
 
 
 

1949
Artikel door P. in de Leeuwarder Courant op 28 oktober 1949
1954
Artikel 'van een speciale verslaggever' in de Leeeuwarder Courant op 29 oktober 1954
 

1956


1956
Tien jaar kleuterverhaal in Moeder. 'En in dat huis daar woont een auteur' door Tjits Veenstra
1959
De 80-ste verjaardag van W.G. van de Hulst
op 28 oktober 1959

Ere-catalogus ter gelegenheid van de 80ste verjaardag. Een compleet overzicht van alle uitgaven bij Bosch & Keuning, Ten Brink, Erven Bijleveld, Callenbach, Daamen, Van Goor, Kok, Ned. Bijbelgenootschap, Noordhoff, Ploegsma, Spruyt, De Standaard, Trouw, Voorhoeve, Wolters en Zomer & Keuning .
Het voorwoord werd geschreven door Anne de Vries.
 
 
 
 1959

Bij een 80ste verjaardag.
Artikel door Tjits Veenstra in Moeder-Vrouwenpost oktober 1959. Aansluitend een paginagrote bespreking van
Het Gouden Voorleesboek
door de hoofdredacteur Prof. Dr. J. Waterink
 
 
 
In hetzelfde oktobernummer 1959 een advertentie van Het Gouden Voorleesboek
 
In het novembernummer 1959 van Moeder-Vrouwenpost nogmaals een paginagrote aankondiging van Het Gouden Voorleesboek met daarvoor een los ingevoegde afbeelding van één van de acht fraaie kleurenplaten uit het jubileumboek.
 

 


1959

Artikel in „Onze eigen krant” voor de hoogste klassen der Chr. scholen, 15e jaargang no. 4 - november 1959

 

1959
Ter gelegenheid van het 50-jarig schrijversjubileum in 1959 over 'Het Gouden Voorleesboek'

een artikel en advertentie in Arend, jeugdblad met gezonde spanning en avontuur
14 november 1959 - 5e jaargang nr 7 pagina 11 en 21 november 1959 - 5e jaargang nr 8 pagina 3
Uitgave Bureau Jeugdblad Arend Wageningen
 
 
 
 

1959
Artikel in de Leeuwarder Courant op 31 oktober 1959