B.Midderigh-Bokhorst (1880-1972)

Eén van de bijzondere boeken van W.G. van de Hulst - Uit het Winter-Wonderland (1912) - is deel VIII in de prachtige bij Van Goor uitgegeven serie Voor 't kleine volkje en geillustreerd door B. Midderigh-Bokhorst.
Vanuit diverse internetbronnen wordt haar levensloop hieronder (voorlopig kort) samengevat:
Johanna Berhardina Midderigh-Bokhorst (geboren te Soerabaja, Nederlands-Indië 31 mei 1880 – overleden te Wassenaar 20 juni 1972) volgt haar opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Ze ontwikkelt zich tot een zeer veelzijdig kunstenares: ze schildert, illustreert boeken, tijdschriften en schoolboeken, aquarelleert, etst en maakt lithos. Zij schrijft zelf ook verhalen die voortkomen uit vertellingen aan haar eigen kinderen en kleinkinderen. Zo komt Hoe Wortelmannetje de wereld zag (1922) tot stand. Het verhaaltje over een kabouter die de wereld intrekt vormt de aanleiding tot een reeks illustraties met Jugendstilelementen, waarin de natuur wordt verheerlijkt. Er verschijnen drie vervolgdelen waaronder Wortelmannetje geeft een feest (1941). Ook een aantal prachtige boekbanden zijn van haar hand. Ze ontwerpt o.a. kleding en maakt wandversieringen voor school en kinderkamer, ook wandschilderingen voor het paviljoen van de tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 in Amsterdam.

Haar werk is zeer verwant met haaar tijdgenote Rie Cramer (Java, 1887 - Laren 1977) met de zo kenmerkende invloeden van Jugendstil en Art-Deco. Vooral het grote aantal door haar geillustreerde meisjesboeken uit die tijd geeft haar een (nu) wat gedateerd imago.

B. Midderigh-Bokhorst is voor haar huwelijk lerares aan de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes in Amsterdam. Ze trouwt in 1905 met de graficus Jean Jacques Midderigh (1877-1970) die in Vlaardingen leraar hand- en vaktekenen aan de Burgeravondschool voor ambachtsonderwijs is en eveneens tekenleraar aan de MULO aldaar. Ze wonen in Vlaardingen van 1905 tot 1927. Daar wordt de basis gelegd voor een levenslange samenwerking van het echtpaar op het gebied van het illustreren van (kinder)boeken. De eerste grote opdracht betreft het illustreren van een serie schoolboekjes (Oogst). Dit betekent niet alleen werk voor jaren, maar is bovendien een welkome aanvulling op het niet al te hoge lerarensalaris.

Vaak wordt het echtpaar Midderigh-Bokhorst in één adem genoemd. In een interview ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk en haar 75e verjaardag zegt mevrouw Midderigh hier het volgende over: ‘Zonder mijn man had ik beslist nooit zoveel kunnen doen. Hij vulde mij als het ware aan, want als ik wel eens moeilijkheden had met enkele details, wist hij die met een paar streken en lijnen op te lossen.’ Hij tekent meestal de achtergrond (interieurs en landschappen), terwijl haar kracht ligt in het tekenen van de figuren (mensen en dieren).

Naast zijn loopbaan als leraar en de samenwerking met zijn echtgenote op het gebied van boekillustraties, maakt J.J. Midderigh (pen)tekeningen, schilderijen, aquarellen en houtsneden, waaronder een aantal bijzondere friezen met historische taferelen.

 

 
 
Prenten en wandplaten
 
Prentbriefkaarten
 
Tijdschriften en kranten
 
DiversenBibliografie
Alfabetisch totaaloverzicht in opbouw
Chronologisch overzicht in opbouwBoeken en boekillustraties
alfabetischChris en zijn oude viool
(1913)

Door Catharina S.M. Kuenen

Banttekening B.J. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Uitgever L.J. Veen, Amsterdam

[1e druk zj]

2e druk 1913 - 40 pag.

   De beeldhouwer van Pompeji
(1911)

Door P.Visser, met 6 platen van B. & J. Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven bij Erven Martin G.Cohen - Amsterdam.

[1e druk 1911]

1e druk 1911 - 24,5x20 - geb.linnen, 254 pag.

   
De Grapjas
(1919)

Door Sini Greup-Roldanus

Voor oudere meisjes.

Met gekleurde platen van B.Midderigh-Boklhorst en
omslagtekening van Hans Borrebach

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen - Den Haag

[1e druk zj]

2e druk zj - 242,5x15,5 - geb. linnen, 223 pag.

   
De Orchidee van 5A


Door Sini Greup-Roldanus

Met platen en bandtekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.Van Goor Zonen - Den Haag

In ,,De Grapjas'' leest u over het verdere leven van Lottie de Bruijn en de anderen.

[ 1e druk 1916]

4e druk zj - 22,5x15,5 - geb. 320 pag.

   


         
                          1e druk                     Zo ziet de stofomslag er ongeveer uit

          
2e druk                                                   3e druk


De toverfluit

Een uitgelezen verzameling verhalen uit verschillende Van Goor's jeugdboeken. Bijeengegaard door D.L.Daalder en Leonard Roggeveen.
Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's U.M. N.V. - 's-Gravenhage.

Met talrijke zwarte en gekleurde platen van verschillende tekenaars. Omslag van B.Midderigh-Bokhorst en de illustraties bij het verhaal De grote broer (Uit: Laurientje van J.M.Selleger-Elout).

[1e druk 1953]

1e druk 1953 (met stofomslag) - 25,5x17,5 - 296 pag. geb. linnen
2e druk 1954 (met stofomslag) - 25,5x17,5 - 296 pag. geb. linnen
3e druk zj       (met stofomslag) - 25,5 x17,5 - 296 pag. geb. linnen
4e druk 1954 (met stofomslag) - 25,5x17,5 - 296 pag. geb. linnen
 


4e druk
   


          
                              3e druk                                                     óók 3e druk

De toverhoorn

Een uitgelezen verzameling verhalen uit verschillende Van Goor's jeugdboeken. Bijeengegaard door H. de Bruijn.
Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's U.M. N.V. - 's-Gravenhage.

Met talrijke zwarte en gekleurde platen van verschillende tekenaars. Alléén de omslag is van B.Midderigh-Bokhorst,

[1e druk 1955]
3e druk zj (mogelijk met stofomslag) 25,5 x17,5 - 296 pag. geb.

óók 3e druk

   


       
1976 Van Goor, Den Haag              1976 Atrium, Alphen aan den Rijn
De uiygave van Van Goor zonder stofomslag. De stofomslag heeft dezelfde Rie Cramer-illustratie als de ATRIUM-licentieuitgave

 


De toverfluit
Een uitgelezen verzameling verhalen die nooit vervelen

Dit boek is samengesteld uit de bundels De Toverfluit (1e druk 1953) en De Toverhoorn (1e druk 1955). Omslagillustratie: Rie Cramer

Uitgegeven bij van Goor Zonen Den Haag en ook in Licentie bij Atrium, Alphen aan den Rijn.

Omslag van Rie Cramer.Met talrijke zwarte en gekleurde platen van verschillende tekenaars. Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij de verhalen De grote broer (Uit: Laurientje van J.M.Selleger-Elout), Trim (Uit: Van kinderen en hun lievelingen) en Toch ontsnapt (Uit: Sterk en trouw, door Elize Knuttel-Fabius)

[1e druk 1976; MCMLXXVII]

1e druk 1976 met stofomslag 25 x18 - 458 pag. geb. linnen isbn 90 00 02401
1e druk 1976 zonder stofomslag 25x17,5 - 458 pag. geb. isbn 90 6113 215 0

   

De tweelingen Flip en Henk (1925)

Door Cor van Osenbruggen, schrijfster van: Wilde Jo, Tante Doortje, Hoe 't Flip en Henk verder ging e.a.

Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's U. M. N.V. Den Haag


[1e druk 1933]

6e druk zj - 23x15,5 - geb. 128 pag.

   
De waterkindertjes
(1941)
Een sprookje van een landkind


Bewerkt naar Charles Kingsley door Martha van Vloten

Met gekleurde en zwarte teekeningen versierd door B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij de Wereldbibliotheek N.V. - Amsterdam

{1e druk 1924]

2e druk 1941 - 24x18 - geb. linnen, 134 pag. K324

   
De wondervogel
- deel 2
Een sprookjesboek


Een sprookjesboek door Christine Doorman

Met teekeningen van B. en J. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij N.V. Uitgevers-Maatschappij  ,,Editio'' : Hillegom

{1e druk zj]

1e druk 1941 - deel 2 - 25x19,5 - geb., 67 pag.

   Droom en daad
jaargang VI 1928

Maandblad voor jonge meisjes onder leiding van C.M.van Hille-Gaerthé.
Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. Wereldbibliotheek -Amsterdam, Sloterdijk (vanaf de 7e jaargang 1929 door de Rotterdamsche Uitgevrsmaatschappij Nijgh en Van Ditmar)..

De bandtekening van jaargang 1928 is van B.Midderigh-Bokhorst

Jaargang VI 1928 - 23x18,5 - geb. linnen - doorgenummerd 388 pag. (zonder omslagen)

   
Duvel
(1915)
Mia Mol's laatste schooljaar


Door Greta Vollewens-Zeylmaker.

Met teekeningen, gekleurde plaat en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen's U.M.N.V. - Den Haag

{1e druk 1915]

1e druk 1915j - 22,5x15,5 - geb. linnen, 144 pag.

   

Hoe 't Flip en Henk verder ging

Door Cor van Osenbruggen, schrijfster van: De tweelingen Flip en Henk, Wilde Jo, Trouwe bondgenoten, Oome Piet, e.a.

Met platen en bandtekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitg. Mij. N.V. Den Haag - Batavia


[1e druk 1933]

4e druk ca 1943 (K nr 3932) - 23x15,5 - geb. 160 pag.
   Hoe Wortelmannetje de wereld zag
(1922)
            
Door B.Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven bij G.B.van Goor - Gouda

Vanaf 1941 ontstaat de Wortelmannetje-serie:
       1 Wortelmanntje gaat op reis (1941)
       2 Wortelmanntje geeft een feest (1942)
       3 Wortelmanntje gaat naar Elfenland 91943)


[1e druk 1922]

1e druk 1922 - 28x22 - gecart. 16 pag. (ongenummerd)

                                               
   
Kinnie en haar vrienden (1928)

Door Elize Knuttel-Fabius.

Met platen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor, Gouda

[1e druk 1921]

2e druk 1928 - geb. linnen

   

Kinnie en haar vrienden

Door Elize Knuttel-Fabius, schrijfster van: Moed, Het Pleegkind, Aan de Rivier, e.a.

Met platen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven in de reeks ,,Na Schooltijd'', bibliotheek voor jongens en meisjes bij G.B. van Goor Zonen, Gouda

[1e druk 1921]

3e druk zj - 23x15,5 - geb. 152 pag.

   

Klein begonnen

Door A.J.Hoogenbirk

Met platen en bandtekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij J.M.Bredée, Rotterdam


[1e druk 1911]

3e druk zj - 19x13 - gecart. 104 pag.

   
Kleine Sarina (1921)
Een schets uit het leven van een inlandsch meisje

Door Clémence M.H.Bauer, schrijfster van: Een Indisch Troepje, e.a.

Met bandteekening en platen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

[1e druk 1921]

1e druk zj - 20,5x15,5 - geb. linnen, 162 pag. met woordenlijst en 2 reklamepagina's

   
Kleine Sarina (zj)
Een schets uit het leven van een inlandsch meisje

Door Clémence M.H.Bauer, schrijfster van: Een Indisch Troepje, e.a.

Met bandteekening en platen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

[1e druk 1921]

2e druk zj - 20,5x15,5 - geb. linnen, 252 pag. met woordenlijst

   
Laurientje

Door J.M.Selliger-Elout.

Omslagillustratie: Rie Cramer, Illustraties binnenwerk: B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Van Goor Jeugdboeken


[1e druk 1931]

2e druk 1983 - Van Goor

   
Meisje
Een boek voor moeders

Door een doktersvrouw uit het zuiden (M.M.Stiemens-Hopman) met een voorrede van Ida Heyermans.

Geïllustreerd door B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Van Holkema & Warendorf - Amsterdam

{1e druk 1923]

1e druk 1923 - 20x17 - geb. linnen, 144 pag.

   Met Elfje Krulkuif het hele jaar door
(1950)


Door B.Midderigh-Bokhorst


Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V. - 's-Gravenhage - Batavia


[1e druk 1950]

1e druk 1950 - 24,5x18 - gecart. 24 pag.

   Moeders vertellingen
(zj)
Flard-oor
(deel 1 twee banden)

Verzameld door N.van Hichtum

Bandtekening ??
Geïllustreerd door Freddie Langeler, B.Midderigh-Bokhorst, Gust. van der Wall Perné en C.Jetses.

Zwart-wit platen van B.Midderigh-Bokhorst op pag 9, 13, naast 48, 51, 53, 55, 62, 63, naast 72.

Uitgave van N.V.Uitgeversmij. Gebr. Kluitman te Alkmaar

{1e druk ??]

3e druk 1e deel zj. -  24x18 - geb. linnen, *0+ 80 pag. ƒ2,50

   Moeders vertellingen
(zj)
Baas Casenave
(deel 3 vier banden)

Verzameld door N.van Hichtum

Bandtekening Freddie Langeler
Geïllustreerd door Freddie Langeler, B.Midderigh-Bokhorst, Gust. van der Wall Perné en C.Jetses.

Zwart-wit platen van B.Midderigh-Bokhorst op pag. naast 48, 51, 53, 55, 62, 63, naast 72.

Uitgave van N.V.Uitgeversmij. Gebr. Kluitman te Alkmaar

{1e druk ??]

3e druk 3e deel zj. - 24x18 - gecart. 80 pag. ƒ1,50

   

Rie

Door Maren Koster

Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen, Gouda

[1e druk 1919]

1e druk 1919 - 23x15,5 - geb. 99 pag.

   

Rie

Door Maren Koster

Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen, Gouda

[1e druk 1919]

2e omgewerkte druk

   Roswitha
(1916)
Verhaal uit de dertiende eeuw

Door Marie Boddaert
Geïllustreerd door B.en J. Midderigh-Bokhorst


Uitgegeven bij Gebr. Kluitman


[1e druk 1916]

5e druk zj - 24x18 - geb.linnen, 300 pag. + 4 reklamepag. ƒ4,50

   
Sprookjes van Grimm - eerste verzameling MCMXXII

Vertaald door M.van Vloten met 8 illustraties van
B. en J. Midderigh-Bokhorst.

Eerste verzameling

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam-Sloterdijk MCMXXII (De Wereldbibliotheek)


[1e druk 1922]

1e druk 1922 - 27x20 - gebt. 128 pag.

   
Sprookjes van Grimm 3e bundeltje (zj)

Vertaald door M.van Vloten, bijeengebracht door N.van Hichtum.

Illustraties door B. en J. Midderigh-Bokhorst.

Uitgaaf der Mij. voor goede en goedkoop lectuur - Amsterdam


[1e druk ??]

1e druk zj - 21,5x14 - gecart. 55 pag. + 3 reklamepag.

   Sterk en trouw

Door Elize Knuttel-Fabius

Teekeningen, gekleurde plaat en bandteekening van
J.J. Midderigh en B. Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven bij Van Goor Zonen, Gouda

[1e druk   ]

1e druk 
 
   
Stijfkopje verloofd
(zj)

Door Emmy van Rhoden. Bewerkt door M.A.de Goeje.
Met vier platen van J.B.Midderigh-Bokhorst.


Uitgegeven bij Van Holkema & Warendorf's Uitg. Mij. Amsterdam

{1e druk ??]

7e druk zj - 21x15,5 - geb. 201 pag. + 5 reklamepag.   Stijfkopje getrouwd
(zj)

Door Emmy van Rhoden. Vertaling van M.de Bock-Hardenberg met illustraties van B.Midderigh-Bokhorst.


Uitgegeven bij Van Holkema & Warendorf, Amsterdam

{1e druk ??]

6e druk zj - 21x15,5 - gecart. 197 pag.   Sturmfels (1922)

Door Marie Boddaert

Geïllustreerd door B.en J.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Gebr. Kluitman, Alkmaar


[1e druk ??]

4e druk 1922 - 24x18 - geb. linnen, 413 pag. + 2 reklamepag.

   
Sturmfels (zj)

Door Marie Boddaert

Geïllustreerd door B.en J.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Gebr. Kluitman, Alkmaar

Leeftijd 14-18 jaar

[1e druk ??]

5e druk zj - 24x18 - geb. linnen, 365 pag. + 3 reklamepag.
Gebonden à ƒ4,50, ingenaaid à ƒ3,25

   
Sturmfels (1941)

Door Marie Boddaert

Geïllustreerd door B.en J.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Gebr. Kluitman, Alkmaar


[1e druk ??]

7e druk 1941 - 24x18 - geb. linnen, 288 pag.

   
Tante Doortje

Door Cor van Osenbruggen, schrijfster van Wilde Jo, Trouwe bondgenoten, Nol en haar beschermeling e.a.

Met vier platen van B.en J.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G. B. van Goor Zonen - Gouda


[1e druk ??]

2e druk zj - 22,5x16 - geb. 179 pag.

   Trouwe bondgenoten

Door Cor van Osenbruggen

Met bandteekening en vier platen van B. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. Van Goor Zonen, Gouda

[1e druk 1915 ]

1e druk 1915 - geb. 178 pag. 
 
   
Van een jongentje dat niet naar bed wilde

Door door B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

{1e druk zj]

1e druk zj - 14x17 - ingen. 12 pag. (ongenummerd)

   
Van een jongetje dat te ver ging wandelen

Door door B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

{1e druk zj]

1e druk zj - 14x17 - ingen. 12 pag. (ongenummerd)

   
Van een kindje dat niet gewasschen wilde worden

Door door B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

{1e druk zj]

1e druk zj - 14x17 - ingen. 12 pag. (ongenummerd)

   Wilde Jo
(1919)

Door Cor van Osenbruggen, schrijfster van
De tweelingen Flip en Henk en Tante Doortje's erfenis

Met vier platen en bandteekening van B.Midderigh-Boklhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen - Gouda

{1e druk 1915]

2e druk 1919 - 22,5x16 - geb. 144 pag.

   
Wilde Jo
(zj)

Door Cor van Osenbruggen, schrijfster van
De tweelingen Flip en Henk, Hoe 't Flip en Henk verder ging, Annie's Duivel, Je Oome Piet. e.a.

Met vier platen en bandteekening van B.Midderigh-Boklhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen - Den Haag (omslag), Gouda (titelpagina).

{1e druk 1915]

4e druk zj - 22,5x15,5 - geb. linnen, 144 pag.

   Winterboek Wereldbibliotheek
1925-26

Vierde Winterboek van de Wereldbibliotheek. Bijdragen van Carry van Bruggen, Waldie van Eck, Anna van Gogh-Kaulbach, D.Hannema, D.Th. Jaarsma, A.van der Leeuw, Herman de Man, P.Otten, J.Reddingius, Annie Salomons, Felix Timmermans, Maria Viola, Margot Vos, Jo de Wit en Elis. Zernike.
met een achttal reprodukties van schilderijen.
.

Bandtekening van B.Midderigh-Bokhorst


Uitgave van de Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur te Amsterdam

1e druk 1925-1926 - 28x21,5 - geb. linnen, 126 pag. Jaargang VI 1928 - 23x18,5 - geb. linnen - doorgenummerd 388 pag. (zonder omslagen)

   


Wortelmannetje gaat op reis
(1941)
            

Verteld en getekend door B.Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen's U.M. N.V. - Den Haag - Batavia

Wortelmannetje-serie:
       1 Wortelmanntje gaat op reis
       2 Wortelmanntje geeft een feest
       3 Wortelmanntje gaat naar Elfenland


[1e druk 1941]

1e druk 1941 - 26,5x20 - gecart. 20 pag. ƒ1,50

                                               
overzicht
 


Wortelmannetje geeft een feest
(1942)

Verteld en getekend door B.Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen's U.M. N.V. - Den Haag - Batavia

Wortelmannetje-serie:
       1 Wortelmanntje gaat op reis
       2 Wortelmanntje geeft een feest
       3 Wortelmanntje gaat naar Elfenland


[1e druk 1942]

1e druk 1942 - 26,5x20 - gecart. 20 pag. ƒ1,50

overzicht
 Wortelmannetje gaat naar Elfenland
(1943)

Verteld en getekend door B.Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen's U.M. N.V. - Den Haag - Batavia (K 788)

Wortelmannetje-serie:
       1 Wortelmanntje gaat op reis
       2 Wortelmanntje geeft een feest
       3 Wortelmanntje gaat naar Elfenland


[1e druk 1943]

1e druk 1943 - 26,5x20 - gecart. 20 pag. ƒ1,50

   

Zonnehuis (1926)

Door Greta Vollewens-Zeijlemaker

Met vier platen en band- en omslagteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda


[1e druk 1926]

1e druk 1926 - geb. 160 - ƒ1,-

   

Zonnehuis

Door Greta Vollewens-Zeijlemaker

Met vier platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij N.V. G.B. van Goor Zonen's U.M. Den Haag


[1e druk 1926]

2e druk zj - geb. 134 pag.

   

Zonnehuis

Door Greta Vollewens-Zeijlemaker

Met vier platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij N.V. G.B. van Goor Zonen's U.M. Den Haag


[1e druk 1926]

3e druk zj - geb. 134 pag.

(Hierna drukken in de Van Goor-Zilverserie met illustraties van
Nans van Leeuwen)
                                                    
                                                       

Kindervreugde
1 bundel Dorpsdansje

Tweestemmige liedjes met pianobegeleiding, woorden en muziek van H.J.van der Kraan

Geteekend door B. en J.Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

[1e druk zj]

1e druk zj - oblong 14,5x23 - ingen. 16 pag. ƒ0,75

   
   Kindervreugde
2e bundel Op Marsch

Tweestemmige liedjes met pianobegeleiding, woorden en muziek van H.J.van der Kraan

Geteekend door B. en J.Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

[1e druk zj]

1e druk zj - oblong 14,5x23 - ingen. 16 pag. ƒ0,75

   


Als ik bij mijn Oma ben
(1950)

Door Elisabeth van Maasdijk, tekeningen B.Midderigh-Bokhorst.

Voor Guusje, van Oma.

Uitgegeven bij A.W.Sijthoff's Uitg. Mij. N.V.Leiden.


[1e druk 1950]

1e druk 1950 - 16,5x23,5 - gecart. 18 pag. ongen.

   Drie vroolijke vrindjes

Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Erven Martin G.Cohen - 's-Gravenhage

[1e druk 1915]


2e druk zj - 3e-6e duizendtal - 15x22 - gecart. 24 pag.

   In 't plantsoentje

Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Uitg.-Venn. Erven Martin G.Cohen -
's-Gravenhage

[1e druk zj]


3e druk zj - 7e-12e duizendtal - 15x22 - gecart. 24 pag.

   In de wei

Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Erven Martin G.Cohen -
Amsterdam

[1e druk zj]


2e druk zj - 4e-6e duizendtal - 15x22 - gecart. 24 pag.

   Onrust in 't bosch

Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Uitgevers-Vennootschap Erven Martin G.Cohen - 's-Gravenhage

[1e druk zj]


1e druk zj - 1e-5e duizendtal - 15x22 - gecart. 24 pag.

   Op 't veld

Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Uitgevers-Vennootschap Erven Martin G.Cohen - 's-Gravenhage

[1e druk 1913]

4e druk zj - 11e-15e duizendtal - 15x22 - gecart. 24 pag.

   Te laat op school

Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Erven Martin G.Cohen - Amsterdam

[1e druk 1913]

2e druk 1915 -  4e-6e duizendtal - 15x22 - gecart. 24 pag.

   Van drie kaboutertjes

Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Erven Martin G.Cohen - 's-Gravenhage

[1e druk 1915]

2e druk 1917 -  3e-6e duizendtal - 15x22 - gecart. 24 pag.

   Van drie kaboutertjes

Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Erven Martin G.Cohen - 's-Gravenhage

[1e druk 1915]

3e druk 1917 -  7e-12e duizendtal - 15x22 - ingen. 24 pag.

   Wimmie op de wandeling

Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij N.V. v/h Uitg.-Venn. Erven Martin G.Cohen - Den Haag

[1e druk 1915]

5e druk zj -  13e-18e duizendtal - 15x22 - ingen. 24 pag.

   Op 't veld

Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Uitgevers-Vennootschap Erven Martin G.Cohen - 's-Gravenhage

[1e druk 1913]

1e druk 1913 (?) - geen vermelding - 15x22 - ingen. 24 pag.

   In de wei

Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Erven Martin G.Cohen -
Amsterdam

[1e druk zj]


1e druk ? - geen vermelding - 15x22 - ingen. 24 pag.

   In 't plantsoentje

Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij N.V. Uitg.-Venn. v/h Erven Martin G.Cohen - Den Haag

[1e druk zj]

5e druk zj - 15x22 - ingen. 24 pag.

   Rietje's logeerpartij
Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Uitgevers-vennootschap Erven Martin G.Cohen - 's-Gravenhage

[1e druk zj]

1e druk zj - 1e-5e duizendtal - 15x22 - ingen. 24 pag.

   In de speelkamer
Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Uitgevers-vennootschap Erven Martin G.Cohen - 's-Gravenhage

[1e druk zj]

1e druk zj - 15x22 - ingen. 24 pag.

   Drie vroolijke vrindjes

Voor school en huis

Versjes van Anna Sutorius
Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij N.V. Uitg.-Venn. v/h Erven Martin G.Cohen - Den Haag

[1e druk zj]

5e druk zj - 13e-19e duizendtal -15x22 - ingen. 24 pag.