Schoolboeken 2


         Home                    

W.G. van de Hulst heeft zich als schoolmeester uiteraard dagelijks met het leren lezen bezig gehouden. Vanuit zijn professie heeft hij met een aantal mede-auteurs bij met name Uitgever P. Noordhoff te Groningen leesmethodes, leesseries en bloemlezingen uitgebracht die generaties kinderen hebben helpen leren lezen. De inhoud van 'Het mooie begin', 'Ons Nederlandsch', 'Lezen Leeren' en 'Ha...!Lezen!' staat velen in het geheugen gegrift. Daarnaast redigeerde Van de Hulst samen met anderen ook leesboekenseries als 'Serie Vrij en Blij' en 'Serie Wirtz'. Voorts verschenen in talrijke schoolboekjes (taal en geschiedenis) verhalen en gedichten van zijn hand, vaak ook fragmenten uit bestaande boeken onder een nieuwe titel.

Hieronder het vervolg van de 'Schoolboeken' met de series waarin werk van Van de Hulst is te vinden. Deze lange lijst blijft groeien omdat er nog steeds nieuwe vondsten worden gedaan en ook omdat er weer nieuwe uitgaven zijn waarin verhalen en gedichten van W.G. van de Hulst zijn opgenomen.

Alfabetische volgorde. Klik op de titel.

Als 't regent - Onder goede vrienden - Voor vrije uren - Voor alle jaargetijden


Vier deeltjes uit de bloemlezingenreeksen Oogst en Nieuwe oogst, allemaal zonder titelblad en met een omslagillustratie van Rie Cramer.

Als 't regennt:                                  Oogst VII, 8e druk
Onder goede vrienden:                  Nieuwe oogst 12, 2e druk
Voor vrije uren:                                Nieuwe oogst 7
Voor alle jaargetijden                    Oogst X, 3e druk

De boekomslagen zijn van Rie Cramer en de illustraties van verscheidene tekenaars: A.J. van 't Hoff, W.K. de Bruin, B. Midderigh- Bokhorst, Isings, Joh. Coster e.v.a.

Alléén in 'Als 't regent' is een bijdrage van Van de Hulst.

[1e druk zj]
1e druk zj 18x14 - 160 pag. ing.

Verhaal
Het vinkje (Uit 'Om twee schitteroogjes')


In het maandblad De kleine Vlaming (Red. H. van Tichelen) staat over deze vier uitgaven een recensie
van Leo Roelants. (juli 1939)
Bloei 1916
Leesboek voor de Christelijke school, verzameld door J.Lens & H.J. van Wijlen. Twaalf deeltjes (I-X!A+B) met teekeningen van H.J. Isings en IIA+IIB met het doorlopende verhaal 'Kinderen' van J.Lens in twee stukjes geïllustreerd door Johan Prins.
Uitgegeven te 's Gravenhage (Rijswijk-Amsterdam) bij H.J. Spruyt's Uitgeversmaatschappij.
Afmetingen: 19x13 met rechts afgeronde hoeken, zonder illustraties. Géén bijdragen Van de Hulst
Bij deze leesboeken zijn in 1921 en 1922 ook nog drie deeltjes
Versjes om op te zeggen I, II en III verschenen. Voor zo ver me bekend zijn er geen herdrukken.
I. Voor de kleintjes1e dr. 1921
II. Voor de middelklassen 1e dr. 1922
II. Voor de grooten 1e dr. 1922

Deel I
Een huisje bouwen ??


Deel II
10 Van een beer, die twee namen
had
(Vijf hoofdstukjes:1Teddie is mooi; 2 Arme Teddie; 3 teddie gaat
uit rijden; 4 beppie en Bruun;
5 Bruun is gelukkig)

Deel III
1 Kareltje en de sik
13 Lientje en Mientje in het hooiland (Gedicht uit: Kalender Jong Nederland, Callenbach Nijkerk)
16 Maartsche buien ( Jong Nederland)
27+28 Het verhaal van den ouden Zwartjan (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Deel IV
Géén bijdragen Van de Hulst
8e druk 1935 - 122 pag. ing. ƒ0,60
 
1e druk 1916 - 76 pag. gecart.
5e druk 1922 - 77 pag. gecart
7e druk 1928 - 77 pag. ing. ƒ0,60
8e druk 1932 - 77 pag. ing. ƒ0,60
9e druk 1935 - 76 pag. ing. ƒ0,60
1e druk 1916 - 93 pag. gecart.
8e druk 1926 - 93 pag. ing. ƒ0,70
8e druk 1927 - 93 pag. ing. ƒ0,70
9e druk 1930 - 93 pag. ing. ƒ0,70
Deel V
17 Van zeven kikkertjes (Uit: Gezellige praatjes, L.J.Veen, Amsterdam)
Deel VI
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel VIII
27 De brand op de hoeve (Uit: Ouwe Bram)
4e druk 1922 - 110 pag. ing.
8e druk 1929 - 110 pag. ing. ƒ0,75
9e druk 1936 - 110 pag. gecart.
8e druk 1928 - 106 pag. ing.
10e druk 1937 - 106 pag. ing.
3e druk 1920 - 123 pag. ing.
5e druk 1923 onveranderd gecart.
7e druk 1928 - 123 pag. ing ƒ0,75
8e druk 1932 - 123 pag. ing
1e druk 1916 - 122 pag. gecart.
6e druk 1925 - 123 pag. ing. ƒ0,75
7e druk 1928 - 123 pag. ing. ƒ0,75
8e druk 1937 - 123 pag. ƒ0,75
Deel XIa
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel XIb
Géén bijdragen Van de Hulst
6e druk 1926 - 139 pag. ing. ƒ0,80
7e druk 1930 - 139 pag. ing. ƒ0,70

6e druk 1928 - 158 pag. ing. ƒ0,85
2e druk 1923 - 88 pag. ing. ƒ0,70
2e druk 1923 - 100 pag. ing. ƒ0,70
   
Deel IIA
met het 1e stukje van 'Kinderen' door J.Lens
Deel IIB
met het 2e stukje van 'Kinderen' door J.Lens
   
3e druk 1929 - 82 pag. ing
2e druk 1925 - 82 pag. ing
   


Bloeimaand
1940
Een Nederlands leesboek voor de Lagere School door Daan Deken, P.C.J. Reyne en J.B. Ubink. De tekeningen zijn verzorgd door Sierk Schröder(!-5), Joh. Bottema (6) en Nico Bulder (8-10). Alle 10 deeltjes hebben een eigen naam meegekregen. Uitgegeven bij J.B.Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. Groningen - Batavia - Djakarta. Afmetingen 19x17
I. Appelbloesem
7+8 De wilde jagers i+II (Uit: De wilde jagers) 20 Twee bengels (Uit: Fik)
II. Zuidenwind
16 Eieren of spek? (Uit: Grote Bertus en kleine Bertus)
III. Anemonen
18 Het gat in de heg (Uit: Het gat in de heg)
IV. Merelslag
1 Waar is Hans? (Uit: Hans in 't bos)
4e druk 1948 - 104 pag. ing. ƒ1,10
6e druk 1951 - 104 pag. gec.ƒ1,50
8e druk 1955 - 104 pag. geb. ƒ1,40
9e druk 1954 - 104 pag. geb. ƒ1,40
10e druk 1959 - 104 pag. ing. ƒ1,75
6e druk 1949 - 110 pag. ing. ƒ1,10
7e druk 1951 - 100 pag. ing. ƒ1,50
8e druk 1952 - 100 pag. gec. ƒ1,50
7e druk 1951 - 100 pag. gec. ƒ1,50
9e druk 1955 - 100 pag. geb. ƒ1,40
11e druk 1963 - 100 pag. ing. ƒ2,10
 
Overzicht serie 'Bloeimaand'
Klik voor vergroting
 
V. Meidoorn
Géén bijdragen Van de Hulst
VI. Zeegeruis
10 Niet alleen (Uit: Rozemarijntje)
 
5e druk 1952 - 120 pag. gec. ƒ1,50
7e druk 1957 - 120 pag. geb. ƒ1,60
2e druk 1948 - 120 pag. ing. ƒ1,10
3e druk 1949 - 120 pag. ing. ƒ1,10
5e druk 1953 - 120 pag. gec. ƒ1,40
VII. Duizendschonen
Géén bijdragen Van de Hulst
VIII. Zomervogels
1 In het bos (Uit: Gerdientje)
6 Een jongensstreek (Uit: Jaap Holm en zijn vrienden) (Nb: Onjuiste naam boek!)
IX. Gouden lovers
Géén bijdragen Van de Hulst
X. Wilde kastanje
Géén bijdragen Van de Hulst
4e druk 1951 - 122 pag. ing. ƒ1,50
7e druk 1955 - 127 pag. ing. ƒ1,40
8e druk 1961 - 127 pag. gec. ƒ2,10
10e druk 1962 - 128 pag. ing. ƒ2,10
4e druk 1948 - 127 pag. ing. ƒ1,10
6e druk 1953 - 127 pag. ing. ƒ1,50


Bloem en Vrucht
1948
Leesboek voor Chr. U.L.O.-Scholen door S.H.van der Kluit en P.de Zeeuw J.Gzn.
Drie delen met Een woord vooraf door de auteurs, september 1947.
Uitgave: W.J.Thieme & Cie. - Zutphen 1948, Afmetingen 19,5x13,5. Géén illustraties. Prijs Ing. ƒ1,75 en geb. ƒ2,25
   
Deel 1
De deserteur (Uit: Van Hollandse jongens in de Franse tijd, hfdst 8)
Deel 3
21 Sjoerds wondere kerstnacht (Uit: Kerstnummer Trouw 1945)
   


Bloesemtakken
1937
Leesboek voor U.L.O.-scholen (en andere scholen voor voortgezet onderwijs) door A.Boomsma en Dr. F.C.Dominicus.
Uitgegeven bij N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E. J. Tjeenk Willink, Zwolle. (In deel drie géén bijdragen van Van de Hulst)
Omslag en illustraties van Rie Reinderhoff. Afmetingen 20,5x14,5
 
Deel 1
Daniël in de leeuwenkuil (Uit Bijbelsche geschiedenissen)
De sterke vader (Bewerkt naar 'Houzee! I' )


Deel 2
Soldatenpaard (Uit 'Stille dingen)
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
 
1e druk 1937 - 179 pag. geb.
4e druk 1948 - 184 pag. geb.
5e druk 1953 - 184 pag. ing. ƒ3,75
6e druk 1959 - 184 pag.
geb.
1e druk 1938 - 179 pag. geb.
   

                                                                     
                                                        Bonte Bloemen
1926
Serie leesboeken voor de school met den Bijbel door P.de Zeeuw J,Gzn. Twaalf deeltjes, uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen, Gouda. In een los boekje 'Ten geleide' geeft de auteur opmerkingen en mededelingen betreffende deze serie. Vanaf de 3e druk en opnieuw vanaf de 7e druk zijn er flink wat wijzigingen aangebracht. Uiteraard doorgevoerde spellingswijzigingen maar ook weglatingen en toevoegingen van verhalen en gedichten. Ook de omslag heeft vanaf ca de 3e of 4e druk een metamorfose ondergaan door de nieuwe tekening van Henk Poeder. Illustraties van de serie door o.a. J.H. Isings, B.Midderigh-Bokhorst, O.Verhagen, Ella Riemersma e.a. Afmetingen boekjes: 18,5x13,5

Ten geleide bij Bonte Bloemen
Serie leeslessen voor de School met den Bijbel
P. de Zeeuw J.G.zn
Gouda  - G.B. van Goor Zonen - 1925 - 19x13,5
Met dank aan Yolijn van der Krol voor de informatie
 
Deel 7
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 9
22 Het verhaal van Grootvader (Uit: Peerke en z'n kameraden)
37 Het zonnetje in Maart (Gedicht uit: Kalender voor Jong Nederland)
 
1e druk 1926 - 144 pag. ing. ƒ0,60
2e druk 1929 - 144 pag. ing. ƒ0,60
1e druk 1926 - 160 pag.ing. ƒ0,70
 
 
 
Deel 10
23 De baanvegers en zijn helpers (Uit: jaap Holm en z'n vrinden)
42 Van twee roodborstjes (Gedicht uit : Kalender Jong Nederland 1911)
Deel 11
40 De moedige redder (Uit: Gereformeerd knapenblad, 11e jaargang, 1921; Wout de scheepsjongen)

Deel 12
Géén bijdragen Van de Hulst
 
1e druk 1926 - 160 pag. ing. ƒ0,70
2e druk 1929 - 159 pag. gec.ƒ0,70
1e druk 1926 - 190 pag. ing. ƒ0,80
2e druk 1930 - 192 pag. ing. ƒ0,80
Deel 1
18 Dat mag niet (Uit: Het wegje in het koren)
Deel 2
Pag. 23: Wat grappig (Uit: van drie domme zusjes)
Deel 3
2 Bij het eenzame schuurtje (Uit: Een held)
9 en 10 Jozef in Dothan I en II (Uit: Bijbelse vertellingen)
27 Toen broertje ziek was (Uit: Van een klein meisje en een grote klok)


Deel 4
6/7 Wat sneeuwvlokjes doen I+II
(Uit: Uit het Winter-Wonderland)
37-40 Van twee vinken I-IV (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
7e druk 1949 - 95 pag. ing. ƒ0,85
7e druk 1951 - 95 pag. ing. ƒ0,95
5e druk 1938 - 112 pag. ing.ƒ0,50
6e druk 1946 - 112 pag. gec. ƒ0,65
Deel 5
21 Wat wij alléén maar wisten (Uit: Het gat in de heg)
Deel 6
18 Onder een kar ( Vrij en Blij, 1e jrg)
26 Zalig zijn de barmhartigen I-IV (Uit: Zondagsblad van De Rotterdammer)
Deel 7
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 8
29 Arme Hans (Uit: Gerdientje)
4e druk 1938 - 128 pag. ing. ƒ0,50
5e druk 1947 - 128 pag. gec. ƒ0,85
5e druk 1947 - 128 pag. gec. ƒ0,85
6e druk 1948 - 135 pag. ing. ƒ0,85
8e druk 1956 - 135 pag. ing. ƒ1,25
7e druk 1954 - 144 pag. ing. ƒ1,25
5e druk 1947 - 144 pag. ing. ƒ0.85
Deel 9
22 Het verhaal van Grootvader (Uit: Ergens in de wijde wereld)
36 Het zonnetje in Maart (Gedicht uit: Kalender voor Jong Nederland)
Deel 10
23 De baanvegers en zijn helpers (Uit: Jaap Holm en z'n vrinden)
42 Van twee Roodborstjes (Gedicht uit : Kalender voor Jong Nederland 1911)
Deel 11
40 De moedige redder (Uit: Wout de scheepsjongen)
Deel 12
Géén bijdragen Van de Hulst
3e druk 1936 - 160 pag. ing. ƒ0,70
4e druk 1942 - 160 pag. gecart ƒ0,75
6e druk 1950 - 159 pag. cart. ƒ0,95
7e druk 1956 - 152 pag. ing. ƒ1,95
4e druk 1942 - 159 pag.gecart. ƒ0,75
K 788
6e druk 1950 - 159 pag. cart. ƒ0,95
7e druk 1956 160 pag. ing. ƒ1,75
3e druk 1937 - 192 pag. ing.
5e druk 1947 - 190 pag. ing. ƒ0,95
6e druk 1950 - 192 pag. gecart. ƒ1,10
 Bonte kralen
1957
Leesstof voor de lagere school door G.Ploeger en Jac. van der Ster. Tekeningen van Diet Huber.
Tien deeltjes, uitgegeven bij J.B.Wolters - Groningen - Djakarta. Afmetingen 18,5x17

Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst

Deel 2
Boeoeoeoehhhhh...!!! (Uit: Het wegje in het koren)
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk 1957 - 96 pag. ing. ƒ2,25
5e druk 1967 - 96 pag. ing.
1e druk 1957 - 96 pag. ing. ƒ2,25
4e druk 1965 - 96 pag. ing
1e druk 1957 - 96 pag. ing ƒ2,25
   
Deel 7
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 10
Géén bijdragen Van de Hulst
   
4e druk 1969 - 112 pag. ing
2e druk 1967 - 112 pag. ing
   


Bij huis en van honk 1956
Een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school door A.Grimme en K.Norel. Tien deeltjes met fragmenten uit kinder- en jegdboeken en fragmenten uit hoorspelen van de NCRV. Uitgegeven bij J.B.Wolters - Groningen - Djakarta.
Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. , afmetingen 1-4: 17x18,5 en 5-10 19,5x12,5


Deel 1
(• Tippeltje op de wilde golven - door W.G. van de Hulst Jr uit: Tippeltje)
(• Tippeltje weer thuis - door W.G. van de Hulst Jr uit: Tippeltje)

Deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
Rozemarijntje verkoopt beeldjes (Uit: Rozemarijntje en de zwarte jongen)
Rozemarijntje in de grote koets (Uit: Rozemarijntje en Rooie Pier)
3e druk zj - 88 pag. ing. ƒ1,00
5e druk 1964 - 88 pag. ing. ƒ2,25
6e druk 1966 - 88 pag. ing.

3e druk zj - 96 pag. ing.
4e druk 1962 - 96 pag. ing. ƒ2,10
6e druk 1966 - 96 pag. ing.
2e druk zj - 96 pag. gecart. ƒ1,60
4e druk 1962 - 96 pag. ing. ƒ2,10, geb. ƒ2,50
1e druk 1956 - 96 pag. geb. ƒ1,50
2e druk zj. - 96 pag. gecart. ƒ1,69
4e druk 1962 - 96 pag. ing. ƒ2,10
6e druk 1968 - 96 pag. ing.
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst

Deel 6
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 7
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 8
Géén bijdragen Van de Hulst
2e druk zj - 126 pag. ing. ƒ2,25
3e druk zj - 126 pag. geb. ƒ2,25
4e druk 1962 - 126 pag. ing. ƒ2,25
1e druk zj - 125 pag. ing. ƒ2,25
2e druk zj - 125 pag. geb. ƒ2,25
5e druk 1965 - 119 pag. ing.
1e druk zj - 138 pag. ing. ƒ2,25
2e druk zj - 138 pag. geb. ƒ2,25
3e druk zj - 138 pag. geb. ƒ2,25
4e druk 1962 - 138 pag. geb. ƒ2,50
5e druk 1964 - 144 pag. ing.
2e druk zj. - 140 pag. geb.ƒ2,25
4e druk 1963 - 144 pag. geb. ƒ2,50
 
Deel 9
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 10
Géén bijdragen Van de Hulst
2e druk zj - 151 pag. eb. ƒ2,50
4e druk 1963 - 144 pag. geb. ƒ2,90
2e druk zj - 148 pag. geb. ƒ2,50


De boekenmolen 1974 Het boekenmolentje 1976

Serie bloemlezingen voor het basisonderwijs. Samenstelling: A.Lens en C.J.H. van Reenen. Tien deeltjes, in 1974 uitgegeven bij Wolters-Noordhof bv Groningen, in 1976 volgen nog twee voorlopertjes: Het boekenmolentje. Later bij Samsom Leersystemen nv, Alphen aan den Rijn. Illustraties Babs van Wely, Coby Krouwel, Jenny Dalenoord, afmetingen 14,5x22,5, de voorlopertjes 19x24

Voorloper deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 1
19 Huisje bouwen (Niet eerder
in boekvorm gepubliceerd). Nb:
Wel eerder in kalender 1951
Als het klokje zeven slaat.
Deel 2
2 De tovenaar (Door W.G. van de Hulst Jr, uit: Hans de Ponnie)
1e druk 1976 - 64 pag. ing.
1e druk 1976 - 64 pag. ing.
2e druk 1978 - 80 pag. ing
2e druk 1978 - 72 pag, ing.
Deel 3
14 Drie deugnieten (Uit: Het nieuwe voorleesboek)
Deel 4
Kareltje en de sik (Niet eerder gepubliceerd)
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 6
Géén bijdragen Van de Hulst
2e druk 1978. - 84 pag. ing.
2e druk 1978 - 87 pag. ing.
2e druk 1978 - 96 pag. ing.
2e druk 1978 - 104 pag. ing.
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 9
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 10
Géén bijdragen Van de Hulst
2e druk 1978 - 95 pag. ing.
2e druk 1978 - 95 pag. ing.
2e druk 1978 - 96 pag. ing.
2e druk 1978 - 96 pag. ing.


De Brug
ca 1953
Leesboek voor de Chr. Mulo-scholen en andere inrichtingen van voortgezet onderwijs. Door J.Bierling en J.M. Wansink. Drie delen (met hulpboekjes) uitgegeven bij J.B. Wolters - Groningen, Djakarta. Illustraties van Johannes Mulders.

 
Overzicht 1953 hele serie
klik voor vergroting
Deel 1
De man, die deed wat pemali was (Uit: De Kruisvlag in top)
Deel 2
Géén bijdrage W.G. van de Hulst
 


De gouden dorpel
1951
Leesboek voor de Christelijke school, samengesteld door L.H.Stronkhorst. Tien deeltjes uitgegeven bij Bosch & keuning N.V. - Baarn. Illustraties van Rie Kooyman en Rein van Looy. Afmetingen 21x15

deel I
In de wijde wereld (Uit: Moeder leest voor)
Deel IA
Piet Hein (Uit: Het nieuwe voorleesboek)

Deel IA (Idem)
Deel II
De zieke man (Uit: Moeder leest voor)
1e druk 1951 - 72 pag. ing
9e druk zj - 72 pag. ing.
11e druk zj - 72 pag. ing.
1e druk 1951 - 72 p[ag. ing.
4e druk zj - 72 pag. ing
5e druk zj - 72 pag. ing.
5e druk zj - 83 pag. gecart.
6e druk zj - 83 pag. gecart.
7e druk zj - 83 pag. ing.
9e druk zj - 83 pag. ing.
Deel IIA
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel III
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel IIIA
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel IIIA (idem)
3e druk zj - 88 pag. ing.
6e druk zj - 88 pag. ing.
9e druk zj - 107 pag. ing.
12e druk zj - 107 pag. ing.
1e druk zj. - 104 pag. ing.
5e druk zj. 104 pag. ing.
Deel IV
Géén bijdragen Van de Hulst

Deel IVA
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel V
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel VA
Géén bijdragen Van de Hulst
10e druk zj - 130 pag. ing
3e druk zj - 123 pag. ing.
8e druk zj - 138 pag. ing.
1e druk zj. - 135 pag. ing.
     
Deel VA (idem)
     
4e druk zj - 135 pag. ing.
     


De Regenboog
1951
Een nieuwe serie leesboeken voor de Lagere School door H.G. Brussee en A.L.C.A. van Nijnatten. De illustraties zijn van Mary Ophoff.
Zes deeltjes voor de vijfde, zesde en zevende klas (en V.G.L.O-scholen, voor Nijverheidsonderwijs en voor de 1e klas U.L.O.). Uitgegeven bij N.V. W.J.Thieme &Cie - Zutphen. Afmetingen 19,5x13,5

Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2
Zulke lastpakken (Uit: Rozemarijntje)
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst

Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
6e druk 1958 - 104 pag. cart. ƒ2,20
1e druk 1951 - 100 pag. ing.
6e druk 1960 - 100 pag. ing. ƒ1,75
6e druk 1961 - 97 pag. gecart.
5e druk 1958 - 100 pag. gecart.


De Windharp

Nieuwe bloemlezing voor de lagere school door N.A.Groen en A.Verhoeff. Omslag en Illustraties van Willy Bredijk (De illustraties van deel 3a,b en 4a,b zijn van A.Molenaar). Uitgegven bij Bosch & Keuning N.V. - Baarn. Afmetingen 19x13,5

Deel 1a
Gijs, - eigenwijs (Versje uit: Kinderkalender "Als het klokje zeven slaat" (Mazijk)

Deel 1b
Géén bijdragen van Van de Hulst
Deel 2a
Ik ben een kikker (Uit: Kinderkalender " Als het klokje zeven slaat" (Mazijk)
In de gevangenis (Uit Moeder, jrg.1953)

Deel 2b
Géén bijdragen van Van de Hulst
2e druk zj - 69 pag. ing.
2e druk zj - 71 pag. ing.
2e druk zj - 75 pag. ing.
2e druk zj - 79 pag. ing.
Deel 3a
Géén bijdragen van Van de Hulst
Deel 3b
De sterke vader (Uit: Houzee,
jaargang 1 1930)
Deel 4a
Géén bijdragen van Van de Hulst
Deel 4b
Géén bijdragen van Van de Hulst
2e druk zj - 87 pag. ing.
2e druk zj - 87 pag. ing.
2e druk zj - 103 pag. ing.
1e druk zj - 104 pag. ing.
2e druk zj - 103 pag. ing.


De wonderbron
Een serie van zes leesboekjes voor de lagere school. Samengesteld door H. te Merwe. Illustraties Ap. D. Dekkers.
Uitgegeven zj bij N.V. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage. Afmetingen 12,5x19,5

Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 6
Pag 14: De twee vijanden (Uit: Stille dingen)
   
1e duk zj - 96 pag. ing.


Door bloeiende velden

Leesboek voor het derde leerjaar der lagere school door T.van den Blink en J.Eigenhuis, verzorgd door Gilles van Hees. Vier deeltjes met gekleurde plaatjes van C.Jetses en tal van zwarte plaatjes van Sierk Schröder. Uitgegeven bij J.B. Wolters - Groningen, Batavia. Afmetingen 19x14

Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3
29 De ijsschollen (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
14e druk 1952 - 88 pag. ing. ƒ1,10
14e druk 1953 - 100 pag. ing. ƒ1,10
15e druk 1955 - 102 pag. ing. ƒ1,10
11e druk 1952 - 128 pag. ing. ƒ1,25
12e druk 1954 - 128 pag. ing. ƒ1,25
11e druk 1952 - 132 pag. ing. ƒ1,50
12e druk 1954 - 132 pag. ing. ƒ1,50
     
Overzicht: Langs bloemenpaden; Door bloeiende veldeb; Op zonnige wegen
Klik voor vergroting
     


Duizendschoon

Leesboek voor de lagere school door C.Wilkeshuis en Herman Broekhuizen. Met een Woord vooraf door de samenstellers. Geïllustreerd door Corrie C. van der Baan. Serie van 10 deeltjes voor het 2e t/m 6e leerjaar, uitgegeven bij Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V. Afmetingen: 19,5x13,5

Deel 1
22 Twee helden (Uit: 'Er was eens.....')
Deel 2
8 Kees en de kruiwagen I en II (Uit: Het grote voorleesboek)
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
22 Eerlijk is eerlijk I en II (Uit: Het grote voorleesboek)
2e druk zj. - 56 pag. gecart.
3e druk zj. - 56 pag. ing.
4e druk zj. - 56 pag. ing.
3e druk zj - 64 pag. ing. en gecart.
3e druk zj - 71 pag. ing.
2e druk zj - 80.pag. ing.
3e druk zj - 80 pag. ing.
4e druk zj - 80 pag. ing.
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 6
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 7
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 8
Géén bijdragen Van de Hulst
4e druk zj - 84 pag. ing.
3e druk zj - 88 pag. ing.
4e druk zj - 95 pag. ing.
1e druk zj - 95 pag. ing.
   
Deel 9
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 10
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk zj - 112 pag. ing.
4e druk zj - 112 pag. ing.
3e druk zj - 111 pag. ing.


Echo's

Een serie leesboeken voor de lagere school, samengesteld door A.A. Swanenburg-Koster. Zes deeltjes. Uitgegeven bij H.te Brink's Uitgeversmaatschappij N.V. Meppel-Amsterdam. Illustraties door F.Haanstra, afmetingen 22,5x14,5.

 
Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 5
Brammetje en de spreeuw (Uit: Het gouden voorleesboek)
Deel 6
Géén bijdragen Van de Hulst
 
1e druk zj - 72 pag. ing.
1e druk zj - 72 pag. ing.
1e druk zj - 72 pag. ing.
 


Edelstenen

Bloemlezing voor het Christelijke lager onderwijs. Tien deeltjes voor het tweede t/m het zesde leerjaar. Samengesteld door F.de Vries, P. van Ginkel en H.J. Braunstahl, hoofden van christelijke scholen te 's-Gravenhage. De meerkleuren-illustraties zijn verzorgd door P.Deunhouwer. Uitgegeven bij M.Stenvert & Zoon, Uitgevers - Apeldoorn - Meppel.
Afmetingen 19,5x14 ing. of gecart.

Deel 1
Onder de kast (Uit: Fik)
Deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk zj - 54 pag. gecart.
3e druk zj - 54 pag. ing.
2e druk zj - 48 pag. ing
3e druk zj - 64 pag. ing
2e druk zj - 78 pag. ing
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 6
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 7
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 8
Géén bijdragen Van de Hulst
3e druk zj - 72 pag. ing
2e druk zj - 84 pag. ing
2e druk zj - 84 pag. ing
2e druk zj - 96 pag. ing
Deel 9
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 10
Géén bijdragen Van de Hulst
   
2e druk zj - 108 pag. ing
2e druk zj - 104 pag. ing
   


En nu .... lezen!
1940
Leesboek voor het lager onderwijs door T.van Beem-Paleologo (kinderschrijfster) en J.van Mourik. Illustraties van Nans van Leeuwen. Vijf deeltjes, uitgegeven bij P.Noordhoff N.V. - Groningen, Batavia. Afmetingen: 19,5x13,5.

Voorlopertje (2e leerjaar)
Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk 1949 - ƒ0,80
1e druk 1940 - 80 pag. ing. ƒ0,60
1e druk 1940 - 80 pag. ing. ƒ0,60
1e druk 1940 - 96 pag. ing. ƒ0,60
2e druk 1948 - 96 pag. gec.. ƒ0,90
Deel 4
Géén bijdragen Van de H
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk 1940 - 96 pag. ing. ƒ0,75
2e druk 1947 - 96 pag. ing. ƒ0,90
1e druk 1940 - 108 pag. ing. ƒ0,75
4e druk 1954 - 96 pag. ing. ƒ1,20
3e druk 1952 - 108 pag. ing. ƒ1,25
4e druk 1955 - 108 pag. ing. ƒ1,35


Golvend Graan en Goudgele Garven

Nieuwe serie frisse leeslessen voor het voortgezet leesonderwijs op Christelijke scholen door J.M.Wansink. Zes deeltjes in beide series voor het tweede tot en met het zevende leerjaar. De serie 'Goudgele Garven' is voor de herfst- en wintertijd, de serie 'Golvend Graan' voor de lente- en zomertijd. Uitgegeven bij M.Stenvert & Zoon - (Apeldoorn) - Meppel,
Illustraties van M.Ophof en Doortje Herpel e.a. Afmetingen: 19x13,5 ing.


Overzicht beide series
Klik voor vergroting
Deel I
Net een toverbos (Uit: Van drie domme zusjes)
Deel II
De zieke man (Uit: Moeder leest voor)
Schuitje varen (Uit: Fik)
Deel III
• Hun eerste schooldag (Uit: Rozemarijntje naar school) (Nb: drukfout: Te laat op school van M.Verkozen als van Van de Hulst aangegeven)
Aartje en Saartje I,II en III (Uit: Moeder leest voor)
 
1e druk zj. - 64 oag. ing.
4e druk zj - 91 pag. ing.
2e druk zj- 107 pag. ing.
3e druk zj - 107 pag. ing
   
Deel IV
Géén bijdragen van W.G. van de Hulst
Deel V
Een feest van vreugde, dat toch een feest van van droefheid was ... (Uit: De Bijbelse geschiedenissen)
Deel VI
 
3e druk 1954 - 112 pag. ing.
1e druk 2e druk zj - 121 pag. ing
   
Deel I
Van een ziek poesje (Uit: De wilde jagers)
De flinke Santje (Uit: Het zwarte poesje)
Deel II
Vuurogen (Uit: Ergens in de wijde wereld)
Het klompje (Uit: Het grote voorleesboek)
De blinde (Uit: Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes)
Deel III
Bij het eenzame schuurtje (Uit: Een held)
Sneeuw (Uit: Het Winter-wonderland)
Deel IV
Als in de winter de meeuwen spelen (Uit: Het nieuwe voorleesboek)
3e druk zj - 75 pag. ing..
2e druk zj - 91 pag. ing.
1e druk zj - 99 pag. ing.
3e druk zj - 119 pag. ing.

   
Deel V
Géén bijdragen van Van de Hulst

Deel VI
Géén bijdragen van Van de Hulst

   
1e druk zj - 112 pag. gecart.
2e druk zj - 128 pag. ing.
   


Gouden Schoven en Kiemend Graan

Nieuwe serie leeboeken voor R.K.-Scholen door Chr. Hertogh en Zr. Ambrosio, hoofden van R.K.-scholen te 's-Gravenhage
In totaal 6 deeltjes, vergelijkbaar met Goudgele Garven, mogelijk is de serie Kiemend Graan vergelijkbaar met Golvend Graan.
Uitgave: M.Stenvert & Zoon - Meppel
Illustraties van M.Ophoff en Doortje Herpel


Overzicht beide series
Klik voor vergrotingDeel 1

* Van een ziek poesje (uit: De wilde jagers)
Die flinke Santje (Uit: Het zwarte poesje)

Zie ook Goudgele Garven deel I
 

Deel IV
Veel dezelfde bijdragen als in  Goudgele Garven IV maar géén bijdragen van Van de Hulst
1e druk zj - 75 pag.ing.
 
1e druk zj - 115 pag. ingGroepslezen
1970
Samenstelling D.Huizinga. Uitgegeven bij Agon Elsevier/Roelofs van Goor - Amsterdam/Brussel. Isbn 90 10 10017 0. Omslagillustratie: Designstudio R.Buschman, illustraties R.B.Lemans. Afmetingen 21x14

     
Deel 1
16 Uit: Waarom de tram stil stond van Van de Hulst Jr.
33 Uit: De pruikenmaker en de prins

     
1e druk 1970 - 127 pag. paperback.
     


Heggeranken
1963 - 1967
Een serie leesboekjes voor de lagere school, samengesteld door Margreet Bruijn. Illustraties van Otto Dickke.
Uitgegeven bij J.B.Wolters, Groningen 1963.
Er zijn vier voorlopertjes (1967), zes deeltjes en een toelichting voor de onderwijzer ''Achter de heg'.
Afmetingen voorlopertjes 13,5x21, de overige boekjes 13,5x 18.

Voorloper 1
géén bijdragen Van de Hulst

Voorloper 2
géén bijdragen Van de Hulst
Voorloper 3
géén bijdragen Van de Hulst
Voorloper 4
géén bijdragen Van de Hulst
1e druk 1967 - 80pag.
1e druk 1967 - 96 pag.
1e druk 1967 -
1e druk 1967 -
Deel 1
géén bijdragen Van de Hulst

Deel 2
pag136 Wat er gebeurde op het bankje achteraan (Uit: Niek van de bovenmeester)
Deel 3
géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
géén bijdragen Van de Hulst
5e druk 1968 - 160 pag.
6e druk 1961 - 144 pag.
4e druk 1966 - 144 pag.
4e druk 1966 - 144 pag.
Deel 5
géén bijdragen Van de Hulst
Deel 6
géén bijdragen Van de Hulst
Toelichting 1e druk
Toelichting 2e druk
1e druk 1963 -
1e druk 1963 - 144 pag.
ing. ƒ2,40, geb. ƒ2.90
1e druk 1963 - 180 pag.
ing. ƒ4,50, geb. ƒ5,00
2e druk 1970 - 180 pag.
isbn 90 01 18066 3
Tekst nr 25 over W.G. van de Huls in Achter de heg      

Het wijde leven 1939-1940
Leesboek voor de Christelijke school door W.Meijer en Joh. van Hulzen. In totaal 13 deeltjes proza en poëzie. Geïllustreerd door Johanna Bottema, Nico J.Bulder, Hugo Prahl, Sierk Schröder en A.Tadema. Uitgegeven bij J.B.Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. - Groningen, (Batavia), (Djakarta). Afmetingen 18,5x13,5.
NB De datering is onduidelijk door de oorlogsjaren. Zo verscheen de 1e druk van deel 4 pas in 1946:

.   

Deel 1
8 Een kikker in de klas (Uit: Zo'n griezelig beest)
Deel 2
4 "Poeh!" (Uit: Het wegje in het koren)
19 Wat de jagers vonden (Uit: De wilde jagers) 23 Het geheim van Tom en Jaap Het plekje dat niemand wist)
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
2 De verloren zoon (Uit: Bijbelse vertellingen)
20 Een held (Uit: Een held)
4e druk 1948 - 96 pag. gecart. ƒ1,10
6e druk 1951 - 96 pag. ing.gecart. ƒ1,25
8e druk 1955 - 96 pag. ing. ƒ1,25
9e druk 1960 - 96 pag. ing. ƒ1,75
6e druk 1951 - 96 pag. ing. ƒ1,25
8e druk 1955 - 96 pag. ing. ƒ1,25
9e druk 1960 - 96 pag. ing. geb. gecart. ƒ1,75
7e druk 1955 - 96 pag. ing. ƒ1,25
8e druk 1957 - 96 pag. ing. ƒ1,25

1e druk 1946 (!) - 96 pag. gecart. ƒ1,10 (door de oorlogsjaren, zie boven)4e druk 1951- 96 pag. gecartt.ƒ1,25
5e druk 1953- 96 pag. gecart.ƒ1,25
6e druk 1955- 96 pag. ing.ƒ1,25
7e druk 1957- 96 pag. ing.ƒ1,50

Deel 5
9 Naar het veilige nest (Uit: Zo'n vreemde jongen)
Deel 6
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 7
6 Dappere kerels (Uit: Wout de scheepsjongen)
Deel 8
33 Er op of er onder (Uit: Er op of er onder)
2e druk 1948 - 128 pag. gecart. ƒ1,10
4e druk 1951 - 128 pag. gecart. ƒ1,25
6e druk 1955 - 128 pag. geb. ƒ1,25
7e druk 1958 - 128 pag. gecart. ƒ1,75
8e druk 1962 - 128 pag. ing.. ƒ2,10
5e druk 1953 - 127 pag. ing. ƒ1,25
7e druk 1960 - 127 pag. ing. ƒ1,75
2e druk 1943 - 128 pag. ing. ƒ0,80
4e druk 1949 - 128 pag. ing. ƒ1,10
5e druk 1950 - 128 pag. ing. ƒ1,25
6e druk 1952 - 128 pag. ing. ƒ1,40
7e druk 1954 - 128 pag. ing. ƒ1,35
9e druk 1962 - 128 pag. ing. ƒ2,10
1e druk 1941 - 128 pag. ing. ƒ0,80
5e druk 1950 - 128 pag. gecart. ƒ1,25
6e druk 1952 - 128 pag. gecart. ƒ1,40
8e druk 1956 - 128 pag. ing. ƒ1,60
Deel 9
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 10
Géén bijdragn Van de Hulst
Deel 11
Géén bijdragn Van de Hulst
Deel 12
Géén bijdragen Van de Hulst

8e druk 1960 - 128 pag. ing. ƒ1,90
1e druk 1940 - 127 pag.ing. ƒ0,75
5e druk 1951 - 127 pag. ing. ƒ1,35
1e druk 1939 - 119 pag. ing. ƒ0.75
3e druk 1947 - 119 pag. gecart. ƒ1,10
5e druk 1953 - 119 pag. ing. ƒ1,35
3e druk 1948 - 128 pag. ing. ƒ1,10
5e druk 1954 - 128 pag. ing. ƒ1,35
 
 
 
Slotbundel
Géén bijdragen Van de Hulst
Overzicht 1958
Klik voor vergroting
 
 
1e druk 1952 - 199 pag. ing.ƒ2,90
   
Vernieuwde omslagen vanaf ca 8e druk 1967
 


In Knop
(1926-1927)

Leesboek voor de Christelijke school door J.M.Wansink. Uitgegeven door D.A. Daamen's Uitgevers-Maatschappij N.V. 's Gravenhage. In totaal negen deeltjes. (Ook 'In knop voor de kleintjes', drie deeltjes voor het tweede leerjaar).
Geïllustreerd door J.G.Kesler. Afmetingen: 19,5x13,5
Overzicht en recensies 1926
Klik voor vergroting
1e deeltje
Ze waren verdwaald (Uit: Allemaal katjes)
Als de maan schijnt (Uit: Bruun, de beer)
Een mooie droom (Uit: Bijbelsche vertellingen voor onze kleintjes)

2e deeltje
3e deeltje
Miep (Uit: Van den boozen koster)
David (Uit: Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes)
2e druk 1930 - 87 pag. ing. ƒ0,55
1e druk 1926 - 80 pag. gecart.

Deel 1A
Deel 1B
Van een ziek meisje (Uit: Van drie domme zusjes)
De storm op zee (Uit: De Bijbelsche geschiedenissen)
Deel 2A
Wat sneeuwvlokjes doen (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
De Biggen-Jagers I (Op jacht) en II (De vangst)
Deel 2B
Van vogeltjes in den Mei (Uit: Ons Thuis-serie - Van vogeltjes in de Mei)
Toen het nacht was (Uit: De Bijbelsche Geschiedenissen)
 
3e druk 1930 - 84 pag. ing. ƒ0,55
1e druk 1926 - 84 pag. ing. ƒ0,55

1e druk 1926 - 120 pag. ing
3e druk 1930 - 120 pag. gecart.

Deel 3A
Om twee schitteroogjes (Uit: Om twee schitteroogjes)
De Landauer (Uit: Zoo'n vreemde jongen)
In 's Heeren hoede veilig (Uit: De Bijbelsche Geschiedenissen)
Deel 3B
De rijke man en de arme Lazarus (Uit: De Bijbelsche geschiedenissen)
Deel 4A
Soldatenpaard (Uit: Stille dingen)
De Wijngaard van Naboth (Uit: De Bijbelsche geschiedenissen)


Deel 4B
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk 1926 - 130 pag. ing. ƒ0,80
1e druk 1926 - 148 pag. ing. 2e druk zj - 148 pag. ing.
1e druk 1926 - 151 pag. ing. ƒ0,85
1e druk 1926 - 151 pag. ing. ƒ0,85
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
2e druk zj - 184 pag, ing. ƒ1,25


Jaarkrans
Leesboekje met stillees-oefeningen, samengesteld door D.van Zuilekom. De eerste twee deeltjes met elk 34 stukjes proza en poëzie met aansluitend een aantal taaloefeningen, de andere nieuwere delen elk met 15 lessen. Uitgegeven bij Jacob Dijkstra's Uitgeversmaarschappij N.V., Groningen. De illustrator van de eenvoudige tekeningetjes wordt niet genoemd. Afmetingen 20x15

Deel 1
2 Sneeuwklokjes (Naar een versje van W.G. van de Hulst uit: Eén alleen is maar verdrietig)

Deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3a
Deel 4a
13 Op de "Kareltje" (Uit: In't Kraaiennest)
12e druk zj - 108 pag. ing. ƒ1,90
5e druk zj. - 96 pag. ing.
10e druk zj - 96 pag. ing.
16e druk zj - 96 pag. ing.
6e druk zj - 83 pag. gecart.
5e druk zj - 92 pag. ing.
 

Deel 1
2 Sneeuwklokjes (Naar een versje van W.G. van de Hulst uit: Eén alleen is maar verdrietig)

 
Deel 3
13 De sneeuwvlokken (Uit: Uit Het winterwonderland)

Deel 4
13 Op de "Kareltje" (Uit: In't Kraaiennest)
18e druk zj.- 109 pag. ing.
 
14e druk zj - 94 pag. ing.
19e druk zj - 92 pag. ing.

Jaarkrans-leesboekjes, bewerkt voor de R.-K. lagere school door J.Ch.Vintjes
Imprematur Drs. H.J.Meekes, l.c. Wijtgaard, in die Asc. Dmi. 1958

Deel 1
2 Sneeuwklokjes (Naar een versje van W.G. van de Hulst uit: Eén alleen is maar verdrietig)

Deel 4
13 Op de "Kareltje" (Uit: In't Kraaiennest)
2e druk zj.- 108 pag. ing.
2e druk zj - 92 pag. ing.
   Jeugd
1934
Leesboeken voor Christelijke scholen door J.A.de Graaf, onderwijzer bij het Chr.V.L.O. en leeraar ned. taal en lett. M.O. te Groningen.
In totaal 10 deeltjes, uitgegeven te Zutphen - W.J.Thieme & Cie - MCMXXXIV.
De illustrator van de tekeningen wordt alleen op de kaft met A.V. aangeduid. Afmetingen 19,5x13,5
Sommige deeltjes of sommige drukken hebben een iets kleuriger kaftje gekregen.

     
Voorwoord van de samensteller
Klik voor vergroting
   
Deel I
Fik op wacht (Uit: Fik)
Grootmoe (Uit: Van Bob en Bep en Brammetje)
Deel I
idem
Deel II
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel II
idem

1e druk 1934 - 92 pag. ing.
2e druk1936 - 92 pag. ing. ƒ0,65
1e druk 1934 - 112 pag. ing
2e druk 1936 - 122 pag. ing. ƒ0,80
Deel III
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel !V
Leve de Geuzen (Uit: Er op of er onder) p
Pag. 40-44
Deel V
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel VI
Géén bijdragen Van de Hulst
2e druk1936 - 96 pag. ing. ƒ0,60
2e druk 1936 - 106 pag. ing. ƒ0.75
1e druk 1934 - 110 pag. ing.
1e druk 1934 - 130 pag. ing. ƒ0,90
Deel VII
"Oranje Boven" in Utrecht (Uit: Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd)
Deel VII
Idem (Nieuwe spelling!)
Deel IX
Géén bijdragen Van de Hulst
t
Deel XI
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk 1934 - 150 pag. ing
.
2e druk 1936 - 150 pag. ing. ƒ0,95
1e druk 1934 - 168 pag. ing.
2e druk 1937 - 180 pag. ing. ƒ0,95


Klaroen

Leesboek voor de Katholieke school, samengesteld door C.M.A.Bakker. Tekeningen van Rie Kooyman. Uitgegeven bij Bosch & keuning N.V. - Baarn. Nihil obstat, G.J. v.d. Meer a.h.d. Utrecht, 10 maart 1962. Afmetingen 20,5x15

     
Deel 2
Piet Hein (Uit: Het nieuwe voorleesboek)
     
2e druk zj - 72 pag. ing.
     


Klavervier 1916
Bloemlezing uit kinderlectuur. Een serie leesboeken voor de Christelijke school samengesteld door K. van den Berg,
M 't Hooft, A.Oosterwijk en A.J. Rietveld. In totaal 11 deeltjes. Uitgegeven bij Kemink & Zoon - Over den Dom, Utrecht.
Geïllustreerd door W.Hogenbos, Frans van Noorden, Jan Wiegman, Frans Lazarom,e.a.. Afmetingen: 19,5x13,5
Nb Dezelfde druk wordt soms met verschillende kaften uitgegeven.

Overzicht Klavervier 1916
Klik voor vergroting
Deel III en IV in één band
15 en 16 De grijze prins I en II Willem Hulst
(Uit: Ons thuis serie De Grijze Prins)

18 Sneeuw (Uit: Uit het Winter-wonderland)
In deel IV géén bijdragen van Van de Hulst

Deel V omslag F.van Noorden
4 en 5 Rie's droom I en II (Uit: Van een klein meisje en een groote klok)
 
3e druk zj - respectievelijk 92 en 108 pagina's, gebonden, .
1e druk 1916 - 117 pag. ing. ƒ0,45
       
Deel VI omslag F.van Noorden
Géén bijdragen Van de Hulst

Deel VII omslag F.van Noorden
12 Mies en de auto (Uit: Ouwe Bram)

Deel VII omslag Jan Wiegman
12 Mies en de auto (Uit: Ouwe Bram)
Deel VIII omslag F.van Noorden
17, 18 en 19 In de Russische Sneeuw I,II en III (Uit: Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd)
2e druk 1929 - 112 pag. gecart. ƒ0,55
2e druk 1922 - 112 pag. gecart. ƒ0,55
2e druk 1922 - 112 pag. ƒ0,55
1e druk 1916 - 128 pag. ing. ƒ0,55
Deel VIII omslag Jan Wiegman
17, 18 en 19 In de Russische Sneeuw I,II en III (Uit: Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd)
Deel IX omslag F.van Noorden
16 Een overwinning (Uit: Ouwe Bram)
Deel X omslag F.van Noorden
5 In verzoeking (Uit: Jaap Holm en zijn vrinden, hoofdstuk 13))
Deel XI omslag Jan Wiegman
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk 1916 - 128 pag. ing. ƒ0,55
1e druk 1916 - 128 pag. ing. ƒ0,40
1e druk 1916 - 128 pag. ing. ƒ0,55
3e druk zj. - 167 pag. ƒ0,75


Kleine parels uit de kinderliteratuur 1956

Meulenhoff's Kleine parels uit de kinderliteratuur. Verzameld door Margreet Bruijn, redactrice van de
Jeugdboekengids ''De Kleine Vuurtoren" en J.A. Michels-Scholten, onderwijzeres te Eindhoven.
Twee maal vier deeltjes rond specifieke thema's.
Alléén in deel 2A staan twee verhaaltjes van W.G.van de Hulst.
Geïllustreerd door Ans (Anneke) van Hees-Napjus
18,5x13 - ingenaaid - uitgave van J.M.Meulenhoff - Amsterdam 1956
 
 
Serie A 1
Slak, slak, kom je huisje uit
Serie A 2
Klompertje en zijn wijfje
Serie A 3
Holle Bolle Gijs
Serie A 4
Mijn vader is een bakker
Géén bijdragen Van de Hulst
Géén bijdragen Van de Hulst
Géén bijdragen Van de Hulst
Serie B 5
Boer, wat zeg je van mijn kippen
Serie B 6
Weet je wat ik heb gezaaid?
Serie B 7
Twee emmertjes water halen
Serie B 8
Een karretje op de zandweg reedKleine Parels uit de kinderliteratuur

Al spoedig daarna werd de 1e serie A in 1957 vernieuwd uitgegeven in gecartonneerde kleurige bandjes met dezelfde inhoud maar met nieuwe titels.

1. Van huizen en huisjes
2. Van jasjes en broekjes
3. Spek in de pan
4. Wat zou je willen worden?

Tijdschrift 'Moeder' Jaargang 1975 No.2 Februari pag. 75
Serie A 2e druk. Dezelfde inhoud met nieuwe titels.
   
     


Klimop
1913-1914
Bloemlezing voor de lagere school door R.Boosman en A.Brands. Aanvankelijk tien deeltjes, nadien nog twee toegevoegd.

'Klimop' kan worden voorafgegaan aan 'Lentegroen'. Uitgegeven bij P.Noordhoff - Groningen (op de titelpagina van het 1e deeltje staat het jaartal 1913, op de omslag 1914).
Geïllustreerd door J.Sluyters en Tj.Bottema, afmetingen 19,5x13,5 ing. of gecart..

  
Deel 1A
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 1B
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2A
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2B
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk 1914(1913) 112 pag. gecart. ƒ0,60
5e druk 1931 112 pag. gecart.
1e druk 1914 - 120 pag. gecart. ƒ0,40
1e druk 1914 - 119 pag. gecart. ƒ0,40
 
 
Deel 3A
Deel 3B
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4A
10 Daar zaten zeven Kikkertjes (Door Willem Hulst, uit: Gezellige Praatjes, L.J.Veen, Amsterdam
Deel 4B
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk 1914 - 112 pag. gecart.
5e druk 1932 - 112 pag. ingt. ƒ0,40
5e druk 1929 - 136 pag. ing. ƒ0,50
3e druk 1921 - 128 pag. gecart. ƒ0,40
       
 
Deel 5A
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 5B
Als de morgen nog donker is (Uit: Thijs en Thor)
Deel 6A

 
1e druk 1914 - 144 pag. ƒ0,40
1e druk 1914 - 144 pag. ing. ƒ0,40
4e druk 1928 - 144 pag. ing. ƒ0,50
1e druk 1922
 
 
   
 
 
 
Overzicht Klimop 1914
Klik voor vergroting
Overzicht Klimop 1929
Klik voor vergroting
 


Langs bloemenpaden
1924
Leesboek voor het tweede leerjaar door T. van den Blink en J.Eigenhuis. met tal van gekleurde en zwarte plaatjes van C.Jetses. Uitgegeven bij J.B. Wolters - Groningen, Den Haag, Djakarta. Afmetingen 19x14

Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
5e druk 1927 - 64 pag. gecart ƒ0,60
19e druk 1954 - 64 pag. ing. ƒ1,10
18e druk 1954 - 64 pag. ing. ƒ1,10
15e druk 1950 - 64 pag. ing. ƒ0,90
13e druk 1950 - 64 pag. ing. ƒ0,90


Lees je mee?
1951 - 1952
Serie leesboekjes door Klazien Klinkenbergh, onderwijzeres. Vier deeltjes, uitgegeven in 1951 bij P.Noordhoff N.V. - Groningen, Djakarta.
Illustraties van Lies Veenhoven. Afmetingen 21x 15,5 (1en 2), 18,5x13,5 (3 en 4), ing. of geb.Deel 1
Géén bijdragen van Van de Hulst
Deel 2
Géén bijdragen van Van de Hulst
Deel 3
Géén bijdragen van Van de Hulst
Deel 4
„Daar zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot......"
(Door Willem Hulst uit: Gezellige Praatjes, uitg. L.J. Veen)
3e druk zj - druk . 46 blz. ing. ƒ1,00
2e druk zj - 48 pag. ing. ƒ1,00
1e druk 1951 - 72 pag. gecart. ƒ1,25
1e druk 1952 - 72 pag. gecart. ƒ1,25
       

                                                           
                                                      LEVEN
1921
Leesboek voor de Scholen met de(n) Bijbel, aanvankelijk verzameld door
P.den Boer en J.C.de Koning, kort nadien ook F.André. In totaal 14 deeltjes (I-XIII a+b), Vanaf het elfde deeltje benedenwaarts u
itgegeven te Rijswijk (Amsterdam) bij H.J.Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V. Geïllustreerd door Tjeerd Bottema. Afmetingen 19x13

   
  Hieronder steeds eerst een vroege uitgave met ''den Bijbel'', meestal nog Rijswijk
en alleen P.den Boer en J.C.de Koning, latere uitgaven ook met F.André.
    
 
Deel 1 Rijswijk
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 1 Amsterdam
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2 Rijswijk
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2 Amsterdam
Géén bijdragen Van de Hulst
4e druk 1947 - 75 pag. ing.
 
4e druk 1947 - 85 pag. ing. ƒ0,65
 *
Deel 3 Rijswijk
5+6 De klompjes (Uit: Van Bob en Bep en Brammetje)
27 Oude Zwart-Jan
Deel 3 Amsterdam
5+6 De klompjes (Uit: Van Bob en Bep en Brammetje)
27 Oude Zwart-Jan
Deel 4 Rijswijk
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4 Amsterdam
Géén bijdragen Van de Hulst
 
5e druk 1937 - 102 pag. ing.
6e druk 1949 - 102 pag. ing.
1e druk 1923 - 116 pag. ing.
6e druk 1949 - 116 pag. ing.
Deel 5 nog oude omslag
3 De barmhartige Samaritaan (Uit: Bijbelsche geschiedenissen)
5 Grootmoedertje (Uit: Grootmoedertje)
9 De dappere daad (Uit: Een Held!)
13 De jongen uit Dorestad (Uit: Toen -- en nu! Deel I)
Deel 5 vernieuwd
3 De barmhartige Samaritaan (Uit: Bijbelsche geschiedenissen)
5 Grootmoedertje (Uit: Grootmoedertje)
9 De dappere daad (Uit: Een Held!)
13 De jongen uit Dorestad (Uit: Toen -- en nu! Deel I)
Deel 6 oude omslag
3 Bijna.....! (Uit: Om twee schitteroogjes)
9 De Watergeuzen komen! (Uit: Er op of er onder)
Deel 6 Amsterdam
3 Bijna.....! (Uit: Om twee schitteroogjes)
9 De Watergeuzen komen! (Uit: Er op of er onder)
3e druk 1927 - 130 pag. ing. ƒ0,70
4e druk 1938 - 130 pag. ing.
3e druk 1929 - 105 pag. ing. ƒ0,70
4e druk 1937 - 105 pag. ing.
 
Deel 7 Rijswijk
8 Winteravond (Uit: Zoo'n vreemde jongen)
9 Naäman, de Syriër (Uit: De Bijbelsche Geschiedenissen)
Deel 7 Amsterdam
8 Winteravond (Uit: Zoo'n vreemde jongen)
9 Naäman, de Syriër (Uit: De Bijbelsche Geschiedenissen)
Deel 8 Rijswijk
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 8 Amsterdam
Géén bijdragen Van de Hulst
3e druk 1928 - 139 pag. ing. ƒ0,80
4e druk 1939 - 139 pag. ing.
5e druk 1949 - 139 pag. ing.
 
4e druk 1939 - 132 pag. ing
                                *
Deel 9 Rijswijk
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 9 Amsterdam
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 10 Rijswijk
15 Een mooie verrassing (Uit: Zo'n vreemde jongen)
Deel 10 Amsterdam
15 Een mooie verrassing (Uit: Zo'n vreemde jongen)
 
4e druk 1939 - 143 pag. ing.
3e druk 1926 - 130 pag. ing.
5e druk 1939 - 130 pag. ing.
Deel 11 Rijswijk
2 De deserteur (Uit: Van Hollandse jongens in de Franse tijd, hfdst 8)
Deel 11 oude omslagnamen
2 De deserteur (Uit: Van Hollandse jongens in de Franse tijd, hfdst 8)
Deel 11 Amsterdam
2 De deserteur (Uit: Van Hollandse jongens in de Franse tijd, hfdst 8)
 
1e druk 1921 - 1310 pag. ingen.
3e druk 1929 - 130 pag. ing. .
4e druk 1939 - 130 pag. ing. .
5e druk 1949 - 130 pag. ing.
 
 
Deel 12 Rijswijk
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 12 Amsterdam
Géén bijdragen Van de Hulst
 

Het fraaie uitgeversmonogram
IN 'T HARNAS STERK
getekend door Isings

1e druk 1923 - 162 pag. ing. ƒ0,90
1e druk 1924
1e druk 1923 - 162 pag. ing. ƒ0,90
1e druk 1924
   
 
Deel 13A Rijswijk
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 13A Amsterdam
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 13B Rijswijk
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 13B Amsterdam
Géén bijdragen Van de Hulst
   
1e druk 1924 - 177 pag. ing.
Lichtende verten

Een serie leeboeken voor de lagere school door H.Boelmans en A.Posma. Geïllustreerd door Jaap Veenendaal.
Uitgegeven bij N.V. H. ten Brink's Uitgeversmij. - Meppel - Djakarta. Afmetingen 19,5x13,5
 
Deel 1B
28 In de wijde wereld I (Uit: Het grote Voorleesboek)
29 In de Wijde wereld II (Uit: Het grote Voorleesboek)
31 Eigen schuld I (Uit: Het grote Voorleesboek)
32 Eigen schuld II (Uit: Het grote Voorleesboek)
Deel 2A
Géén bijdrage Van de Hulst
 
Deel 2B
Géén bijdrage Van de Hulst
Deel 3A
18 Het zonnetje in Maart (Versje)
2e druk zj - 83 pag. gecart.
2e druk zj - 84   pag. ing.
2e druk zj - 91 pag. ing.
1e druk zj - 80 pag. gecart.
 
Deel 4A
Géén bijdrage Van de Hulst
Deel 5B
Géén bijdrage Van de Hulst
   
2e druk zj - 87 pag. ing.
3e druk zj - 119 pag. ing.
   


Naar ruimer horizon

Een serie bloemlezingen voor het Christelijke lager onderwijs door D.H.Dutmer, A.Smit en O.Zeijl. Tien (?) deeltjes verzorgd door N.V. H.ten Brink's Uitgeversmij. - Meppel - Djakarta.
Tekeningen van Jan Lutz en Hans Borrebach (deel 4,6,7 en 9). Afmetingen 19,5x13,5


Deel I
1 De Schepping (Uit: Bijb. Vertellingen voor onze kleintjes)
16 Feest op zolder (Uit: Tussen licht en donker)
Deel II
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel III
4 De dag des Heren (Gedicht uit: Nevenserie)
Deel IV
4 Wie was dat toch? (Uit: Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes)
2e druk zj. - 80 pag. ing.
2e druk zj - 71 pag. ing.
1e druk zj - 67 pag. gecart.
1e druk zj. - 77 pag. ing.
Deel V
Verhaal: Het boek dat nooit oud wordt
Deel VI
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel VII
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel VIII
Géén bijdragen Van de Hulst
?? druk zj. - 70 pag. ing.
1e druk zj - 86 pag. ing..
. 1e druk zj - 95 pag. ing..
1e druk zj - 93 pag. ing..
Deel IX
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel X
Géén bijdrage Van de Hulst
   
1e druk zj - 94 pag. ing
2e druk zj - 87 pag. ing.
   


Nieuw Nederlands Leesboek
ca 1945
Nieuw Nederlands Leesboek voor de Christelijke scholen door L. van Klinken en Anne de Vries. Acht deeltjes voor het 2e tot en met het 7e leerjaar. Prentjes van G.D.Hoogendoorn en anderen. Uitgegeven bij P. Noordhoff N.V. Groningen - Batavia.
Afmetingen: 19,5x13,5, ing. of gecart.

Deel 1
14 Kippesoep met balletjes (Uit: Zondagsblad van de Rotterdammer, jaargang 1931)
Deel 1
14 Kippesoep met balletjes (Uit: Zondagsblad van de Rotterdammer, jaargang 1931)
Deel 2
3 Twee bengels (Uit: Fik)
Deel 3
11 Van Daan en Dikkie (Uit: Het huisje in de sneeuw)
3e druk 1947 - 48 pag. ing. ƒ0,45
4e druk 1951 - 48 pag. ing. ƒ0.75
5e druk 1954 - 48 pag. ing. ƒ0,75
4e druk 1951 - 48 pag. ing. ƒ0,75
5e druk 1954 - 48 pag. ing. ƒ0,75
4e druk 1951 - 64 pag. ing. ƒ1,00
5e druk 1954 - 64 pag. ing. ƒ1,00
Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 5
34 Niet alleen (Uit: Rozemarijntje)
Deel 5
34 Niet alleen (Uit: Rozemarijntje)
Deel 6
Géén bijdragen Van de Hulst
4e druk 1951 - 80 pag. ing. ƒ1,25
3e druk 1948 - 88 pag. ing. ƒ0,90
4e druk 1951 - 88 pag. ing. ƒ1,25
3e druk 1948 - 88 pag. ing. ƒ0,90
Deel 7
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 8
Géén bijdragen Van de Hulst

3e druk 1948 - 103 pag. ing. ƒ1,10
3e druk 1948 - 104 pag. ing. ƒ1,10


Nieuwe bloei
1957

Aanvullingen en wijzigingen tijdelijk op http://wgvandehulst.weebly.com/ bij Schoolboeken 3

Leesboek voor de Christelijke school. Redactie: Greet Konings, J.C.Kloosterman, B.Koekkoek em M.Ottevanger. In totaal 12 deeltjes. De deeltjes B zijn iets later ingevoegd omdat aanvankelijk alleen maar 2e leerjaar, 3e leerjaar etc. werd vermeld. De eerste B-boekjes vormen een doorlopend verhaal, uiteraard geen bijdragen van Van de Hulst. De B-deeltjes vanaf het 4e zijn stilleesboekjes waar de leerlingen zelfstandig in eigen tempo in kunnen werken. Uitgave van Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. Leiden. Met een vrij uitvoerig Voorbericht van de samenstellers. Alle illustraties van W.G. van de Hulst jr. Bij volgende drukken soms gewijzigde omslagen. Deze zijn wél aangegeven, kleine kleurverschillen nietAfmetingen 19,5x13,5.

   
 
   
Deel 1A
Doorlopend redactioneel verhaal:
Ko en Lie

Deel 1B
Doorlopend redactioneel verhaal:
Praatjes van Ko en Lie
   
1e druk 1959 - 80 pag. ing.
 
2e leerjaar
2 De Vleermuis (Uit: Een held)
12 Moeder is ziek (Door W.G. van de Hulst jr uit:: Het geheim)
Deel 2a (idem)
Deel 2b
Doorlopend redactioneel verhaal
Deel 3a
1 Sneeuwklokje (Uit: Kalender Jong Nederland)
8 Spekkie (Uit: Het grote voorleesboek)
11 De geboorte van de Here Jezus (Uit: De Bijbelse Geschiedenissen)
1e druk 1957 - 96 pag. ing.
2e druk 1958 - 96 pag. ing.
4e druk 1967 - 96 pag. ing.
2e druk 1964 - 79 pag. ing.
2e druk 1958 - 100 pag. ing.
Deel 3b
Doorlopend redactioneel verhaal: In wijder kring
4e leerjaar
5 Soldatenpaard (Uit: Stille dingen)

Deel 4a (Idem)
Deel 4b (Stilleesboek)
17 Het heel erge (Door W.G. van de Hulst jr uit: Japie)
2e druk 1964 - 96 pag. ing.
3e druk 1967 - 96 pag. ing.
4e druk 1972 - 96 pag. ing.
1e druk 1957 - 126 pag. ing. (Zonder bronvermelding bij index)
5e druk 1969 - 115 pag. ing.
2e druk 1964 - 104 pag. ing
3e druk 1967 - 104 pag. ing
5e leerjaar
13 en 14 Mij komt de wrake toe I en II (Samenspraakbewerking uit: Er op of er onder)
25 Alles geofferd I en II (Uit: Een ridder zonder vrees of blaam = Prins Willem)
Deel 5a (idem)
Deel 5a (idem nieuwe omslag)
Deel 5 b
28 Johannes de Doper (Uit: De Bijbelse geschiedenissen)
1e druk 1956 (!) - 124 pag. ing.
2e druk 1958 - 124 pag. ing.
4e druk 1967 - 124 pag. ing.
1e druk 1961 - 128 pag. ing.
2e druk 1964 - 128 pag. ing.
   
6e leerjaar
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 6b
4 Alleen (Uit: Stille dingen)
   
1e druk 1956 - 195 pag. ing.
2e druk 1964 - 140 pag. ing.
3e druk 1969 - 140 pag. ing.
   Nieuwe leesvormen
1963
Gerichte vormen van voortgezet lezen door W. Brinkkemper, A.F.M. van den Berghe, J.P. Horst. Onder redaktie van J.Algera, W.Brinkkemper en
S.J. Nijdam. Illustraties Mance Post. Uitgegeven bij N. Samson nv Alphen aan den Rijn.Oorspronkelijk 5 deeltjes voor klas 2 t/m 6. Afm 14,5x22,5
Nadien uitgebreid met meerdere deeltjes en onderwijzersboekjes. Ook met andere en meerdere auteurs en illustraties van o.a. Aloys Lurvink.
De uitgave is (in 1968?) overgenomen door Wolters - Noordhoff, Groningen.

Klas 3
Géén bijdragen van Van de Hulst
Klas 5
pag 10: De kwakzalver en zijn hansworst (Uit: Willem Wijcherts)
deel 2b
Géén bijdragen van Van de Hulst
1e druk zj -
1e druk zj - 77 pag. ing.
   


Oogst
1917

Bloemlezing voor het lager onderwijs door F.H.N. Bloemink. Uit het overzicht blijkt dat er van 'Oogst' in totaal 18 deeltjes zijn uitgegeven. 'Oogst voor de Kleintjes' vier deeltjes, dan vier voorlopertjes A, B, C en D en tenslotte de deeltjes I-X van 'Oogst'.
In 1917 verschenen de 4 voorlopertjes en 8 deeltjes, 'Oogst voor de kleintjes' en deel IX en X werden iets later toegevoegd, in ieder geval al voor 1919.
         

Uiteraard zijn er ook weer verschillende ontwikkelingen in de omslagillustraties. Soms zijn er per druk grotere en kleinere verschillen.
De platen zijn van Sijte Aafjes, Johanna Coster, Rie Cramer, B.Midderigh-Bokhorst, J.H. Isings, Jan Wiegnab, Bas van der Veer e.a.
De series zijn uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen, Gouda - Den Haag (Batavia, Djakarta). Afmetingen 18x14 (oorspr. 21x16).      
                     Overzicht van de hele serie uit 1919 (Hellinga, Jaap en Niki)

Kleintjes deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Kleintjes deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Kleintjes deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
Kleintjes deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
1920
1920
1920
1e druk 1920 - 52 pag. ing. ƒ0,50
Kleintjes deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Kleintjes deel 2
(5e druk rood karretje 6e blauw))
Géén bijdragen Van de Hulst
Kleintjes deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
Kleintjes deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
6e druk 1930 - 40 pag. gecart. ƒ0,50
5e druk 1927 - 40 pag. gecart. ƒ0,50
6e druk 1930 - 40 pag. gecart. ƒ0,50
6e druk 1930 - 48 pag. gecart. ƒ0,50
     
Kleintjes deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Kleintjes deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Kleintjes deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
Kleintjes deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
7e druk 1935 - 40 pag. gecat. ƒ0,50
     
Kleintjes deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Kleintjes deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Kleintjes deel 3
Géén bijdragen Van de Huls
Kleintjes deel 4
Géén bijdragen Van de Huls
10e druk 1949 - 48 pag. gecart. ƒ0,70
10e druk 1950 - 48 pag. gecart. ƒ0,70
   
 
   
Voorlopertje C
Géén bijdragen Van de Hulst
 
 
1e druk 1917 - 68 pag. ing. ƒ0,30
 
Deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3
10 Wat sneeuwvlokjes doen (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Deel 4
3 Het verhaal van den ouden Zwartjan: 1 In het deftige huis; 2 In de schuur; 3 In de armoedige woning (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Deel 5
15 Van twee vinken: 1 Het vrouwtje krijgt haar zin; 2 In 't winterbosch; 3 Naar de groote stad; 4 Angstige uren; 5 Besluit (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
8e druk 1928 - 96 pag. ing. ƒ0,50
8e druk 1928 - 100 pag. gecart. ƒ0,50
8e druk 1929 - 112 pag. gecart. ƒ0,60
8e druk 1929 - 128 pag. ing. ƒ0,70
Deel 8
Het vinkje (Uit: Om twee schitteroogjes)
Deel 9
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 9
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 10
Géén bijdragen Van de Hulst
4e druk 1921 - 160 pag. gecart.
3e druk 1928 - 144 pag. gecart. ƒ0,90
2e druk 1922- 144 pag. gecart. ƒ0,90
2e druk 1922 - 144 pag. ing. ƒ0,90
Voorlopertje A
Géén bijdragen Van de Hulst
Voorlopertje B
Géén bijdragen Van de Hulst
Voorlopertje C
Géén bijdragen Van de Hulst
Voorlopertje D
Géén bijdragen Van de Hulst
11e druk 1049 - 72 pag. cart.ƒ0,70
12e druk 1952 - 72 pag. ing. ƒ0,80
11e druk 1949 - 72 pag. ing. ƒ0,70
11e druk 1949 - 72 pag. ing. ƒ0,70
12e druk 1951 - 72 pag. ƒ0.80

11e druk 1948 - 64 pag. ing. ƒ0,70
12e druk 1951 - 64 pag.ing. ƒ0,70

Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3
11 Wat sneuuwvlokjes doen (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Deel 4
3 Het verhaal van de ouden Zwart-Jan: 1 In het deftige huis; 2 In de schuur; 3 In de armoedige woning (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
12e druk 1948 - gecart. 80 pag. ƒ0,70
13e druk 1951 - gecart. 80 pag. ƒ0,85
11e druk 1940 - gecart. 95 pag. ƒ0,50
15e druk 1959 - ing.
13e druk 1951-100 pag. gecart. ƒ0,95
14e druk 1954 - 110 pag. ing. ƒ1,05

10e druk 1935 - ing. 112 pag. ƒ0.60
13e druk 1959 - 112 pag. gecart.


Deel 5
15 Van twee vinken: 1 Het vrouwtje krijgt haar zin; 2 In 't winterbosch; 3 Naar de groote stad; 4 Angstige uren; 5 Besluit (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Deel 6
15 Onder een kar (Uit: Vrij en blij 1e jaargang)

Deel 7
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 8
4 Het vinkje (Uit: Om twee schitteroogjes)
12e druk 1953 - 128 pag. gecart. ƒ1.05
11e druk 1948 - 152 pag. gecart. ƒ0,95
8e druk 1935 - 160 pag. ing. ƒ0,70
   
Deel 9
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 10
Géén bijdragen Van de Hulst

   
4e druk 1935 - 144 pag. ing. ƒ0,70
5e druk 1943 - 144 pag. ing. ƒ0,75
   Nieuwe Oogst
1924

Bloemlezing voor het lager onderwijs door F.H.N. Bloemink, nevenserie van 'Oogst'. Uit het overzicht blijkt dat er weer 18 deeltjes zijn. De indeling van de 18 boekjes wordt bij latere drukken iets gewijzigd zoals het overzicht hieronder aangeeft, omdat het 7e leerjaar bij het vervolgonderwijs gaat horen (ULO)
Eerst vier (zes) leesboekjes 'Nieuwe oogst voor de kleintjes', dan vier voorloppertjes A, B, C en D, (nadien verdwenen) en vervolgens I-X voor de hogere leerjaren en vervolgdeeltjes voor het ULO. (Later deel 1-12)
De plaatjes zijn van Sijte Aafjes, Johanna Coster, Rie Cramer, B.Midderigh-Bokhorst, J.H. Isings Jr., David Tomkins, e.a.
De series zijn uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen, Gouda - Den Haag (Batavia, Djakarta).
Afmetingen meestal 18x14.


   

                        Nieuwe indeling bij latere drukken               

Kleintjes deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Kleintjes deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst


Kleintjes deel 3
Géén bijdragen Van de Huls
Kleintjes deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst


7e druk 1948 - 44 pag. gecart. ƒ0,70
6e druk 1948 - 44 pag. ing.  ƒ0,60
6e druk 1948 - 44 pag. ing. ƒ0,70
7e druk 1951 - 44 pag. ing.  ƒ0,85
Kleintjes deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
Kleintjes deel 6
Géén bijdragen Van de Huls
 
2e druk 1929 - 64 pag. gecart. ƒ0,50
 
Deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 8
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 9
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk 1924 - 72 pag. ing ƒ0,50
1e druk 1924 - 96 pag. ing ƒ0,50
3e druk 1931 - 128 pag. gecart. ƒ0,70
1e druk 1924 - 127 pag. ing. ƒ0,70
Voorlopertje A
Géén bijdragen Van de Hulst


Voorlopertje B
Géén bijdragen Van de Hulst
Voorlopertje C
Géén bijdragen Van de Hulst
Voorlopertje D
Géén bijdragen Van de Hulst
7e druk 1952 - 48 pag. ing. ƒ0,80
5e druk 1941 - 52 pag. ing. ƒ0,55
5e druk 1942 - 48 pag. gec. ƒ0,52½
5e druk 1944 - 48 pag. gec. ƒ0,52½
Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
7e druk 1940 - 80 pag. ing. ƒ0,50
9e druk 1948 - 80 pag. ing. ƒ0,70
11e druk 1952 - 80 pag. ing. ƒ0,95
12e druk 1955 - 72 pag. ing. ƒ0,95
13e druk 1958 - 72 pag. ing. ƒ1,25
13e druk 1956 - 96 pag. ing. ƒ1,50
11e druk 1953 - 96 pag. ing. ƒ0,95
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 6
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 7
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 8
Géén bijdragen Van de Huls
9e druk 1950 - 110 pag. ing. ƒ1,25
9e druk 1951 - 112 pag. ing. ƒ0,95
4e druk 1936 - 128 pag. gecart. ƒ0,60
6e druk 1940 - 128 pag. gecart. ƒ0,60


Als 't regent - Onder goede vrienden - Voor vrije uren - Voor alle jaargetijden


Vier deeltjes uit de bloemlezingenreeksen Oogst en Nieuwe oogst, allemaal zonder titelblad en met een omslagillustratie van Rie Cramer.

Als 't regennt:                                  Oogst VII, 8e druk
Onder goede vrienden:                 Nieuwe oogst 12, 2e druk
Voor vrije uren:                                Nieuwe oogst 7
Voor alle jaargetijden                    Oogst X, 3e druk

De boekomslagen zijn van Rie Cramer en de illustraties van verscheidene tekenaars: A.J. van 't Hoff, W.K. de Bruin, B. Midderigh- Bokhorst, Isings, Joh. Coster e.v.a.

Alléén in 'Als 't regent' is een bijdrage van Van de Hulst.

[1e druk zj]
1e druk zj 18x14 - 160 pag. ing.

Verhaal
Het vinkje (Uit 'Om twee schitteroogjes')


In het maandblad De kleine Vlaming (Red. H. van Tichelen) staat over deze vier uitgaven een recensie
van Leo Roelants. (juli 1939)
Ons leesboek 1921

Bloemlezing voor de Katholieke school door B.C. Kloostermans. Uitgegeven door L.C.G.Malmberg, uitgever van den Apostolischen Stoel, 's-Hertogenbosch - Antwerpen. De serie voor het derde tot en met het zevende leerjaar omvat 10 deeltjes en een slotbundel en is een omvorming van de vroegere serie 'Blijde Harten'. De illustraties zijn van. Rob. Graafland, P. van Geldorp en anderen. Afmetingen 20,5x14. Bij deel 5: Nihil Obstat p. Dr. Hubertus, O.M.Cap. Libr. Cens, Buscoduci, die 30 Nov. 1926
Overzicht 1926
Klik voor vergroting
Deel 1
8e druk 1934 - 80 pag. ingen. ƒ0,50
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3
9e druk 1934 - 96 pag. ingen. ƒ0,40
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 5
4e druk 1930 - 128 pag. ing. ƒ0,75
• 22 Wat er gebeurde op het bankje achteraan
(Uit: Niek van den Bovenmeester)

Er zijn maar weinig verhalen van Van de Hulst in schoolboekjes die niet voor protestants-christelijke scholen zijn bedoeld. En dan worden ze meestal ook nog bewerkt, zoals de wonderlijke ''modernisering'' door B.C. Kloostermans, cq. Malmberg in 1930.


W.G. van de Hulst Niek van de bovenmeester 8e druk 1924

B.C. Kloosterman in Ons leesboek, 4e druk 1930


Deel 6
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 7
Géén bijdragen Van de Hulst
2e druk zj - 128 pag. ing. ƒ0,75
6e druk zj - 196 pag. ing. ƒ0,75

```
Deel 10
Géén bijdragen Van de Hulst
 
5e druk zj - 144 pag. ing. ƒ0,85
 

 
Ons leesuurtje
1935

Serie van negen leesboeken voor de katholieke school door C.A.Franken en P.C.Waardijk, hoofden van scholen te Utrecht en Delft. Ook in 1935 zijn Voorlopertjes A en B toegevoegd. Uitgegeven bij M.Stenvert & Zoon - Meppel. Imprematur C.Hartman, Libr.censor, Amersfoort, d. 22 april 1935. Met een Voorwoord van de auteurs.
Geïllustreerd door Freddie Langerer, C.Boost, J.H.Boot en Toon Rammelt. Afmetingen: 19,5x13,5 isbn 90 14 68961 6
Imprematur F.AE.H. van de Loo, Libr.Censor Ultraiecti, die 11 Sept. 1935.


Overzicht Ons Leesuurtje
Klik voor vergroting

Voorloper B
''Ik weet wat!'', 't Gaat zo leuk, Dat komt er van. Hoofdstukjes 3, 4 en 5 uit
Bruun de Beer
Deel 1
• Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2
• Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk 1935 - 80 pag. ing. ƒ0,35
1e druk 1935 - 80 pag. gecart. ƒ0,35
1e druk 1935
       
 
Deel 3
• Géén bijdragen Van de Hulst

Deel 4
Van een oud huisje
Deel 5
Naar 't warme nest
(Uit: Zo'n vreemde jongen)

Deel 8
• Géén bijdragen Van de Hulst
9e druk zj - 96 pag. gecart. ƒ0,35
1e druk 1935 - 80 pag. gecart. ƒ0,35
1e druk 1935 - 80 pag. gecart. ƒ0,40
1e druk 1935 - 80 pag. gecart. ƒ0,45
Ons mooie Nederlands
1941

Wel één van de meest uitgebreide en volledige methodes voor lees-en taalonderwijs op de Christelijke scholen. De lees- en taalmethode voor de lagere school door Anne de Vries, J.Nauta († 1942) en L.Lieffering, voor de Prot. Chr. Mulo-scholen door Anne de Vries en Joh.Tigchelaar. . Voor de lagere school zijn er 12 leesboekjes en De serie bestaat uit 12 deeltjes en hoort bij de taalmethode Ons mooie Nederlands door Anne de Vries en met medewerking van L.Liefering. Geïllustreerd door Tjeerd Bottema. Ook is er een taalserie (8 deeltjes) voor de Mulo, samen met Joh. Tigchelaar. Illustraties van henk Poeder.
Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V. 's-Gravenhage - Djakarta.

Deel 1
4 Twee kleine deugnieten (Uit: Allemaal katjes)
Deel 2
12 en 13 Op broertje passen (Uit: aan moeders schoot)
Deel 3
9 Eerlijk is eerlijk (Uit: Aan moeders schoot)
Deel 4
8 Spekkie (Uit: Aan moeders schoot)
16 De helden (Uit: Rosemarijntje en Rooie Pier

Deel 5
Géén bijdragen van Van de Hulst

Deel 6
4 Alléén op reis (Uit: Rozemarijntje)
Deel 7
27 De Vader van ons Vaderland (Uit: Prins Willem, Vader des Vaderlands)
Deel 8
24 Zalig zijn de barmhartigen (Uit: Als alle lichten branden)
3e druk 1951 -80 pag.
4e druk 1954 - 80 pag.
   

Deel 9
Deel 10
Géén bijdragen van Van de Hulst
Deel 11
Géén bijdragen van Van de Hulst
Deel 12
 
7e druk 1957 - 135 pag. ing
3e druk 1949 - 159 pag. ing.
 
     
U.L.O. deel 1
Géén bijdragen van Van de Hulst
     
2e druk 1957 - 120 pag. gecart.
     
Deel A-7
De Vader van ons Vaderland (Uit: Prins Willem, Vader des Vaderlands)
Deel A-8
VII Van boeken en schrijvers: W.G. van de Hulst en een fragment uit jaap Holm
Deel A-9
Géén bijdragen van Van de Hulst
Deel A-10
Géén bijdragen van Van de Hulst
A-7 5e druk 1955 ƒ1,50
A-8 5e druk 1956 ƒ1,95
A-9 5e druk 1957 ƒ1,95
A-10 5e druk 1957 ƒ1,95


Onze Spreek- en Schrijftaal

Volledige taalmethode voor de lagere school door S.Klein en A.E. van der Linden met tekeningen van Lies Veenhoven. Vanaf deel 5A  worden een lessen overgenomen uit o.a. ''Ha....Lezen'' met tekeningen van W.G. van de Hulst jr.
.In totaal tien deeltjes voor het tweede tot en met het zesde leerjaar met onderwijzersboekjes die t/m deel 4B integraal ook de leerlingenboekjes bevatten, voor 5A, 5B, 6A en 6B samen is één klein onderwijzersboek.
De serie is uitgegeven bij P.Noordhoff N.V.Groningen-Batavia 1948-1949

Deel 2A
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2B
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3A
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3A
14  Lientje en Mientje in het hooiland


Deel 4A
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4B
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 5A
Enkele lessen uit Ha...! Lezen! met tekeningen van W.G. van de Hulst jr
Deel 5B
Enkele lessen uit Ha...! Lezen! met tekeningen van W.G. van de Hulst jr
1 Opletten! Dat is de boodschap
2 Opletten! Dat is de boodschap (vervolg)
3 Een leuk spelletje
6 Ondakbaarheid
7 Ondankbaarheid (vervolg)
10 Een klein vertelsel

8 De gevonden beurs
9 De gevonden beurs (vervolg)
   
Deel 6A
Les uit Ha...! Lezen! met tekeningen van W.G. van de Hulst jr
Deel 6B
Enkele lessen uit Ha...! Lezen! met tekeningen van W.G. van de Hulst jr
   
7 De verwaande herbergier

5 Heksen
8 ,,Ik heb 'm''
9 ,,Ik heb 'm'' (vervolg)

   

De onderwijzersboeken
2A 
2B
3A
3B
 
4A
4B
5A-5B 6A-6B
 


Op zonnige wegen

Een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school en een viertal leesboeken voor het zevende leerjar der lagere school en inrichtingen van voortgezet onderwijs. Door T. van den Blink en J.Eigenhuis. met tekeningen van H.Meyer, Louis Raemaekers en J.H. Isings. Uitgaven van J.B. Wolters - Groningen, Den Haag.

Overzicht ' Op zonnige wegen'
Klik voor vergroting
Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
Géén bijdragen van de Hulst
Deel 5
Géén bijdragen van de Hulst
 
4e druk 1950 - 130 pag. ing. ƒ1,10
7e druk 1922 - 128 pag.gecart. ƒ0,85
11e druk 1930 - 146 pag. ing. ƒ0,75
       
 
 
Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
 
Deel 5 Nieuwe uitgave
Géén bijdragen van de Hulst
 
10e druk 1923 - 164 pag. ing. ƒ0,90
 
1e druk 1952 - 146 pag. ing. ƒ1,50
 


Sprokkelingen en Sprokkeltjes

Bloemlezing, samengesteld door M.A.Burgdijk. Zes deeltjes uitgegeven bij Erven P.Noordhoff N.V. - Groningen voor de hoogste klassen der lagere school en voor het vootgezet onderwijs. Met illustraties van Ad Pieters. Analoog aan 'Sprokkelingen' ontstonden drie deeltjes 'Sprokkeltjes' voor de lagere leerjaren. Afmetingen 19,5x13

Woord vooraf 'Sprokkelingen'
Klik voor vergroting
Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst

Deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
 
95 pag. gecart. ƒ1,90
88 pag. gecart. ƒ1,90
2e druk 1961 - 110 pag. ing. ƒ1,90
 
 
Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 6
Géén bijdragen Van de Hulst
 
2e druk zj - 112 pag. ing. ƒ1,90
2e druk zj - 112 pag. ing. ƒ1,90
1e druk zj - 116 pag. gecart.
   
Woord vooraf 'Sprokkeltjes'
Klik voor vergroting

Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2
Zwarte Driekus (fragm. uit: Het nieuwe voorleesboek).
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
2e druk zj - 72 pag. ing.
1e druk zj - 64 pag. ing. ƒ1,35
2e druk zj - 64 pag. ing.
2e druk zj - 62 pag. ing.


Trektocht
- Huifkar
Een serie leesboekjes voor de lagere school in 5 deeltjes. Samengesteld door Louis Lockefeer en K.Elzinga. Uitgegeven bij Jacob Dijkstra's Uitgeversmij. N.V. - Groningen. Illustratieve verzorging: Harry Stam. Afmetingen20x15

Deel 1
Van twee kleine katjes (Uit: Allemaal katjes)
Deel 2
Angstige uren (Uit: Annelies)
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
3e druk zj - 80 pag. ing.
5e druk zj - 80.pag. halfl.
5e druk zj - 80.pag. halfl.
6e druk zj - 128.pag. halfl.
6e druk zj - 136.pag. halfl.
 
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
 
Deel 1
Van twee kleine katjes
(Uit: Allemaal katjes)
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
4e druk zj - 120.pag. halfl.
 
9e druk zj - 80 pag. ing.
8e druk zj - 135.pag. ing
 
 
Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
 
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
 
4e druk zj - 80 pag. ing.
 
6e druk zj - 128 pag. ing.
 


Van korenrijke velden

Samenstelling Marian Hesper-Sint en M. Jansen. Tien deeltjes, uitgegeven bij J.B.Wolters - Groningen.
Tekeningen van Ben van Voorn. Herziene vervolgdrukken krijgen een nieuwe omslag van Laura Gerding.
Afmetingen 20,5x14 - ingenaaid ƒ2,25 / gebonden ƒ2,65


Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 1
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 2
De jas van Japie (Uit: Moeder)
Deel 2
1e druk 1963 -
4e druk 1969 - 96 pag. gekart.
1e druk 1963 j - 96 pag. ing. ƒ2,25
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 4
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk 1963 - 96 pag. ing. ƒ2,25
4e druk 1970 - 104 pag.
1e druk 1963 - 96 pag. ing. ƒ2,25
3e druk 1968 - 104 pag.
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 5
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 6
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 6
Géén bijdragen Van de Hulst
2e druk 1966 -96 pag. ing. ƒ2,25
1e druk zj - 96 pag. ing.
1e druk 1963 - 96 pag. ing. ƒ2,25
3e druk 1968 - 96 pag. ing.
Deel 7
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 7
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 8
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 8
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk zj - 96 pag. ing. ƒ2,25
1e druk zj - 96 pag. ing
1e druk 1963 - 96 pag. ing. ƒ2,25
1e druk zj - 96 pag. ing.
Deel 9
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 9
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 10
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 10
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk 1963 - 96 pag. ing. ƒ2,25
1e druk zj - 96 pag. ing.
1e druk 1963 - 96 pag. ing. ƒ2,25
2e druk 1986 - 96 pag. ing.


"Wij lezen zèlf!"

Leesserie voor de Christelijke Scholen, samengesteld door Gr. Gilhuis-Smitskamp. Uitgegeven bij La Rivière & Voorhoeve - Zwolle.
Illustraties: W.G. van de Hulst Voorloper en Deeltje A, Etta Weiss Deeltje I, II en III, Jan Lutz Deeltje V. Afmetingen 20x15.


Voorloper
Géén bijdragen Van de Hulst

Deeltje A
9 Bij het bruggetje Uit: Moeder 1946
14 Lange Lijs Uit: (Uit: Als het klokje zeven slaat; Mazijk's kalender 
Deeltje I
8 Toen grootmoe aan de schoonmaak was Uit: Het nieuwe voorleesboek
1e druk zj - 48 pag. ing.
Illustraties W.G. van de Hulst jr
1e druk zj - 48 pag. ing.
Illustraties W.G. van de Hulst jr
1e druk zj - 52 pag. ing.
Deeltje II
10 Moeder en Hans Uit: Moeder, Dec. 1947
Deeltje III
Géén bijdragen Van de Hulst
Deeltje IV
Géén bijdragen Van de Hulst
Deeltje V
Géén bijdragen Van de Hulst
1e druk zj - 48 pag. gecart.
2e druk zj - 72 pag. ing.
1e druk zj - 80  pag. ing.
1e druk zj. - 112 pag. ing.


Zonnestralen

Nieuwe serie verzamelde leeslessen voor de Christelijke school door J.M.Wansink. In totaal 11 boekjes, twee voorlopertjes en negen deeltjes voor het tweede tot en met het zevende leerjaar. Uitgaven M.Stenvert & Zoon - Meppel. Met illustraties van Riet Raaphorst, Freddy Langeler, Toon Rammelt, J.H.Boot, Jaap Veenendaal, Jan Wiegman e.a. Afmetingen: 19,5x13,5

Overzicht 1e druk
Klik voor vergroting
Overzicht 2e druk
Klik voor vergroting
Voorloper A
Het ijzeren potje (Uit: Van een boze koster) (Foutieve titel!)
Op klompen (Uit: Fik)

Voorloper B
De wilde jagers (Uit: De wilde jagers)
Poeh!.... (Uit: het wegje in het koren)

 
3e druk zj - 60 pag. ing.
3e druk zj - 72 pag. ing
4e druk zj - 72 pag. ing.
Deel 1
Twee bengels (Uit: Fik)
In het donkere hol (Uit: Het huisje in de sneeuw)
Petrus verlost (Uit: Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes)
Deel 2
Géén bijdragen Van de Hulst
Deel 3
Roodkapje (Uit: Gerdientje)
Van een eenzaam meisje - Niet alleen (Uit: Rozemarijntje)
Deel 4
Van 'n oud huisje (Uit: Sprokkelingen)
6e druk zj - 80 pag. ing.
4e druk zj - 88 pag. ing.
1e druk zj. - 88 pag. ing. ƒ0,45
5e druk zj - 96 pag. ing.
Deel 5
Naar 't warme nest (Uit: Zo'n vreemde jongen)
Trouwe kameraden (Uit: De rode vlek)
Deel 6
De bekering van Saulus (Uit: De Bijbelse Geschiedenissen)
Deel 7
(Het verhaal: 'Het ontbiit van Napoleon' uit 'Jong Nederland" staat met de initialen 'v.d.H." aangegeven, maar lijkt me toch niet van W.G. van de Hulst)
Deel 8
Alsof ze zo maar uit de lucht kwamen vallen.... (Uit: Er op of er onder)
Dappere kerels (Uit: Wout de scheepsjongen)
2e druk zj - 88 pag. ing. ƒ0,47½
4e druk zj - 87 pag. ing.
5e druk zj - 104 pag. ing.
5e druk zj (over 3e druk ƒ0,52½ gedrukt) - 96 pag. ing.
1e druk zj - 111 pag. ing. ƒ0,60
4e druk zj - 111 pag. ing.