Bronnen - Algemeen
De verdere secundaire literatuur staat op de pagina:
Boeken en artikelen over W.G. van de Hulst
 
Home             


 

 


Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken

De titel van deze catalogus is gebaseerd op de naam van de eerste samensteller en uitgever, C.L. Brinkman (10-9-1820 - 29-9-1881). Deze gaf in 1858 zijn eerste "Alphabetische naamlijst van boeken" van Nederlandse herkomst over de jaren 1833 tot en met 1849 uit.

De nationale bibliografie wordt nog steeds aangeduid als de ‘Brinkman’ naar de vervaardiger van Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften, verschenen in Nederland en Vlaanderen en in de Nederlandse taal elders (1858-1872). Zijn werk is voortgezet door R. van der Meulen (1873-1924), D. Smit (1925-1928), G.J. van der Lek (1929-1945), D. de Jong (1946-1973) en anoniem sinds 1974.

Voor veel bibliografische gegevens met betrekking tot de documentatie van het werk van W.G. van de Hulst sr en Willem G. van de Hulst is speurwerk in ''Brinkman' nodig. Weliswaar blijven er dan ook nog lacunes omdat niet alles geregistreerd is.

Uitgegeven door A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V.


Een klein gedeelte van de boekwerken van de inmiddels ruim 160-delige serie. Momenteel voor de somma van €1590,-- (!) op CD-rom verkrijgbaar.


Het boek in 1914


Letterkundig jaarboek en catalogus 1914-1915 bevattende een overzicht van boeken, die men lezen moet, en de liefste boeken voor onze kinderen door D.S. (D.Smit) en een uitgebreide titelopgaaf van nieuwe en vroeger verschenen werken.

15e jaargang , bewerkt door D.Smit, bibliothecaris van het Leesmuseum te Amsterdam

Deze jaarboeken uitgegeven vanaf 1900 zijn mogelijk de voorlopers van Het Nederlandsche Boek. Er zijn ook een flink aantal Duitse uitgeverijen met hun reklamepagina's en boekentitels vertegenwoordigd. Hoe lang deze uitgave is voortgezet is me (nog) niet bekend. Wellicht zou de 1e Wereldoorlog een verandering in vorm en inhoud kunnen hebben teweeggebracht en is vanaf 1924 'Het Nederlandsche boek' ontstaan. Zie hieronder.

De bijdragen mbt Van de Hulst zijn niet echt veel maar uiteraard worden dan wel bijna de allereerste uitgegeven boeken geannonceerd.

Klik voor Het boek van 1914


 


Het Nederlandsche Boek


Jaarlijkse gratis uitgaven van de Nederlandsche Uitgeversbond, Amsterdam met daarin de in dat jaar uitgegeven boeken. Tevens mededelingen (advertenties) van uitgeverijen. De inhoud op goedkoop papier doet denken aan de 'Winterbloemen' van Callenbach. De omslagen daarentegen zijn eigenlijk heel fraai van vormgeving en de reeks boekwerken vormen een aardig geheel.

Een fraaie pagina uit het jaarboek 1928:                              

             Overzicht van bijna alle jaarboeken van 1924 tot 1940


Het Kinderboek 1920-1924

Voorloper van De kleine Vuurtoren en nadien Boek en Jeugd, Een keur uit vijf jaren, samengesteld en toegelicht door Saskia Lobo, bibliothecaresse der jeugdleeszaal te 's-Gravenhage.

Uitgegeven in de serie leeszaalwerk nr 4, gerschriften uitgegeven door de Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken.
Uitgegeven in november 1924, verkrijgbaar aan het Secretariaat der Centrale Vereeniging voor Opnebare Leeszalen en Bibliotheken, 's-Gravenhage. Prijs ƒ0,25


[1e druk 1924]

1e druk november 1924 - 22,5x14,5 - 32 pag. geniet

Volledige weergave van het Kinderboek 1920-1924illustraties Fiep Westendorp
klik hier voor meerdere uitgaven


De kleine vuurtoren
1927-1961

Jeugdboekengids, uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels met medewerking van het studie-centrum voor jeugdbibliotheken.
De 1e uitgave is in 1927 met als bedoeling " het samenbrengen van boeken die voor het kind een prettig bezit zijn en voldoen aan de eischen door ouderen èn door de jeugd gesteld'.
In verschillende rubrieken (bakerrijmpjes, leesboekjes, verhalen voor jongens en meisjes, jonge mensen, kunst, geschiedenis etc) wordt weergegeven welke boeken in de loop van het jaar zijn verschenen. Ook worden al spoedig supplementen uitgegeven met ook nogeens lange reeksen aanvullingen.

De kleine vuurtoren staat vanaf ca 1955 al onder de vlag van CPNB. De stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek of CPNB is een stichting van onder andere brancheorganisaties die zich ten doel stelt het lezen en bezitten van Nederlandstalige boeken te stimuleren. De stichting is begonnen als onderdeel van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) en sinds 1983 zelfstandig. De afkorting CPNB stond eerder voor 'Commissie voor de Propaganda van het Nederlandse Boek'. Vanaf 1930 worden er al activiteiten onder deze vlag georganiseerd, de Dag van het boek. In 1932 werd dat de boekenweek, met bijbehorend boekenweekgeschenk en boekenbal.

In 1961 is de laatste uitgave van 'De kleine vuurtoren' en deze serie gidsen wordt daarna voortgezet als Boek en Jeugd (zie hieronder). In het met hun toestemming overgenomen artikel van Wilma van der Pennen en Julienne van den Heuvel  wordt de geschiedenis van beide tijdschriften belicht.
1965Boek en jeugd
1965

Zie voor verdere gegevens pagina Boek en Jeugd

Gids voor jeugdliteratuur, samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van het Bureau Boek en jeugd der Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken te 's-Gravenhage
Uitgegeven door H.P.Leopolds Uitgeversmij NV te 's-Gravenhage en Uitgeverij Ploegsma te Amsterdam. (Opvolger van De kleine vuurtoren)
Omslag en illustraties: Charlotte van Regteren Altena

Jaargang 1965 - 21x13,5 - 144 pag. paperback

Bijdragen Van de Hulst (korte boekbeschrijvingen)

pag 14 Klaas 2e druk
pag 22 In 't kraaiennest 11e druk; De pruikenmaker en de prins 5e druk; Rozemarijntje serie
pag 64 Van Hollandse jongens in de Franse tijd 11e druk
pag 98 Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes; De Bijbelse geschiedenissen 14e druk
Wormcruyt met suycker


Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten. Door D..L. Daalder. Amsterdam - N.V. De Arbeiderspers MCML
Op tal van plaatsen wordt Van de Hulst aangehaald. Bijv. pag 184: De hoofdkenmerken van Van de Hulsts werk zijn waarheid en eenvoud. Zelf zegt hij hierover: "Hoofdzaak is in het kinderboek niet het verhaal, maar de levende waarheid. De personen en feiten, die er in voorkomen, zijn slechts de spiegels, waarin de diepe waarheden van ons mensenleven weerkaatsen (----) De innerlijke waarde van een kinderboek schuilt in de bewogenheid van de de ziel van hem, die het schreef''.

[1e druk 1950]

1e druk 1950 24,5x16 - 298 pag. geb. linnen
Nb. Integrale herdruk in 1976 bij Interbook International Schiedam
Wormcruyt met suycker

Integrale herdruk van dit historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten door D.L. Daalder.
Uitgegeven bij Interbook International Schiedam

Op tal van plaatsen wordt Van de Hulst aangehaald. Bijv. pag 184: De hoofdkenmerken van Van de Hulsts werk zijn waarheid en eenvoud. Zelf zegt hij hierover: "Hoofdzaak is in het kinderboek niet het verhaal, maar de levende waarheid. De personen en feiten, die er in voorkomen, zijn slechts de spiegels, waarin de diepe waarheden van ons mensenleven weerkaatsen (----) De innerlijke waarde van een kinderboek schuilt in de bewogenheid van de de ziel van hem, die het schreef''.

[Eerdere 1e druk 1950 bij De Arbeiderspers]

Herdruk met stofomslag 1976 23x15,5 - 298 pag. geb. linnen


Wormcruyt met suycker
zonder stofomslag

Over het illustreren van leesboeken voor kinderen

Eveneens een herdruk bij Interbook International Schiedam maar nu van een boek D.Wouters uit 1913. Uiteraard wordt W.G. van de Hulst jr nog niet genoemd omdat die pas in 1917 het levenslicht ziet, maar wel worden illustratoren besproken die werk van Van de Hulst hebben geillustreerd zoals Bottema, Isings, Jetses, Midderigh-Bockhorst en Makkes van der Deyl. Deze laatste wordt door D. Wouters met enkele andere illustratoren flink gekraakt.

[1e druk 1913 C.A.J. van Dishoeck, Bussum]

Herdruk met stofomslag 1977 - 22x15,5 - 181 pag.


zonder stofomslag


 


Van Wormcruyt met suycker tot jeugdliteratuur.


Samengesteld door F.Daalder en I.Daalder-Schripsema. Over schrijvers, illustratoren, uitgevers, de kulturele promotie, de lezers en het Vlaamse, Fries en Antilliaanse jeugdboek.
Uitgegeven bij Muusses, Purmerend.

[1e druk 1971]

(1e druk 1971)
2e druk 1973 21,5x15 - 238 pag. geb. linnen isbn 90 231 7071 7

 
Home