W.G.van de Hulst-siteBoeken en artikelen over W.G. van de Hulst
Secundaire literatuur
De algemene literatuur staat op de pagina Bronnen


Uiteraard begint dat wat over W.G. van de Hulst is geschreven met de (auto)biografische literatuur: Herinneringen van een schoolmeester (1943), De jongen met de toverfluit (1949), Wachten op de kraakwagen (1988) en Zoeken naar de ziel (1994) en Vasn Klompen tot Nikes (2008). Voorts wat in de loop der jaren rijp en groen over Van de Hulst is gepubliceerd in boeken, tijdschriften en kranten.
Zo mogelijk kan bij niet al te lange artikelen worden doorgelinkt naar de volledige weergave.

                                                                                                                                                                                                                         Terug naar index

Boeken van en over W.G. van de Hulst


 


Herinneringen van een schoolmeester

Autobiografische schetsen van W.G. van de Hulst.
Uitgave van J.H.Kok N.V. te Kampen

Stofomslag en met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. waarvan 10 in kleurendruk op kunstdrukpapier


Opdracht: Aan de nagedachtenis van mijn Moeder
[1e druk 1943]

1e druk 1943 met stofomslag 21x16 - 228 pag. geb.
2e druk 1949 met stofomslag 21x16 - 228 pag. geb.Recensie tijdschrift Moeder, juli 1950

zonder stofomslag


 


Herinneringen van een schoolmeester

Autobiografische schetsen van W.G. van de Hulst.
Fotomechanische herdruk bij Uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen.
Omslagontwerp: Geert de Koning

Illustraties (nu in zwart-wit) van W.G. van de Hulst Jr.

Opdracht: Aan de nagedachtenis van mijn Moeder

[1e druk 1943]

3e druk 1993 24,5x16,5 - 239 pag. geb.
isbn 90 6140 284 0

titelpagina


 


De jongen met de toverfluit
W.G. van de Hulst 70 jaar

Jubileumboek door Rie van Rossum. 'Er was eens een kleine jongen, die tot zijn levenslang geluk in het hart van een oude goed Hollandse stad werd geboren'. De openingszin van deze boeiende karakteristiek van de meesterverteller uit Utrecht.
Uitgegeven bij G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.

De omslagillustratie is naar een schilderij van W.G. van de Hulst jr.

[1e druk vanzelfsprekend in 1949]

1e druk met stofomslag 1949 - 22,5x16 - gebonden - 85 pag. + 5 pagina's bibliografie, geb.

zonder stofomslag


 


Wachten op de kraakwagen

Een bundel met 35 (autobiografische) verhalen rond de 70e verjaardag van de schrijver (= Willem.G.van de Hulst). Het is het 30e boek van Willem G. van de Hulst. Sommige verhalen zijn elders verschenen. Zie verhalen. Uitgeversmaatschappij J.H. Kok - Kampen

Veel bijzondere wetenswaardigheden over boeken van Van de Hulst sr. in bijvoorbeeld hoofdstukken als: De drie bruine boekjes; Jaap Holm en z'n vrinden; Niek van de bovenmeester; De pruikenmaker en de prins; Klaas; Inde Soete Suikerbol


[1e druk 1988]

1e druk 1988 21,5x13,5 - 168 pag. isbn 90 242 4932 5Utrechtse biografieën 1

Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters.
Een project van de Gementelijke Archiefdienst Utrecht en de Vereniging Oud-Utrecht.
Redactie J.Aalbers, W. van den Broeke, H.Buiter, A.J. van de Hoven van genderen, A.Pietersma, F.Vogelenzang.

Uitgegeven bij Boom/Broese/Kemink/SPOU te Amsterdam/Utrecht

[1e druk 1994]
1e druk 1994 - 21x13,5 - 208 pag. gebroch. isbn 90 5352 165 8

Artikel pagina 83-87 van de hand van G.J.Röhner die de tekst welwillend voor deze site ter beschikking stelde: Willem Gerrit van de Hulst (1879-1963) - Kinderboekenschrijver


 


Zoeken naar de ziel

Leven en werk van W.G. van de Hulst door Daan van der Kaaden. Uitgegeven bij G.F. Callenbach bv. Met een inleiding en verantwoording van de auteur, Veenendaal, najaar 1994.
Met talloze afbeeldingen (foto's, tekeningen, boekomslagen en -illustraties).

De bibliografie in dit boek is weliswaar al tamelijk uitgebreid maar deze website is als het ware het logische vervolg hierop met alle gegevens over boeken, tijdschriften, artikelen enz.

De omslag (voor en achter) is verzorgd door Wim van de Hulst, fotograaf

[1e druk 1994]

1e druk 1994 25,5x18 - 152 pag. isbn 90 266 0395 9Van klompen tot nikes

Jubileumboek ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de W.G. van de Hulstschool aan de Jutphaseweg te Utrecht.
Auteurs: René kil en Cas Mak

1e druk maart 2008 (999 exemplaren), met stofomslag - 25x17,5 - 176 pag. geb.

Gesigneerd door de auteurs    Artikelen in boeken
  alfabetisch op titel
Naar: Artikelen in kranten en tijdschriften
chronologisch
klik voor artikel

 


Achter de keukendeur


Zestien gesprekken over jeugdliteratuur door Peter van den Hoven.
Uitgegeven bij Uitgeverij BZZTôH, 's-Gravenhage 1980

Lea Dasberg - Lector Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam - schrijft in het hoofdstuk Wel verandering, maar ook vooruitgang? over de W.G. van de Hulst als begenadigd schrijver.

[1e druk 1980]

1e druk 1980 - 22,5x15 - 407 pag. paperback. isbn 90 6291 037 8


Artikel
Lea Dasberg (kort en zijdelings) over W.G. van de Hulst


klik voor artikel

 


Als meester vertelt...

Artikeltje over 'Van Hollandse jongens in de Franse Tijd' van W.G. van de Hulst en 'Van Hollandse Jongens in de Duitse tijd' van Aart Romijn. Uitgave Bosch & keuning, 1952 (Dank aan Marcus Altena voor de info) 


Beginnen bij 't begin

Een eeuw zondagschoolarbeid in Nederland

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan (1966) van deze vereniging bestudeerd en beschreven door J.F. Nagelkerke Jr. Uitgave van de Nederlandse Zondagsschool Vereninging, Bloemgracht 65-79, Amsterdam-C.

W.G. van de Hulst is een aantal jaren bestuurslid van de NZV. Op onderstaande foto uit 1936 zit Van de Hulst 3e van links. In 1934 wordt de traditie van boekprijsvragen met bekroningen weer ingesteld zoals Van de Hulst zelf in 1909 zijn schrijversloopbaan met 'Van een klein meisje en een grote klok' en 'Ouwe Bram' begon met bekroonde boeken. Van de Hulst was voorzitter van de prijsvraagcommissie. Verder wordt in dit boekje van Nagelkerke niet veel over Van de Hulst geschreven. Wel wordt nog de na-oorlogse kinderhulpuitgave van de 'Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund' met o.a. maar liefst 25.000 boekjes 'Van een kleine meisje en een grote klok' van Van de Hulst gememoreerd. .

[1e druk 1966]

1e druk 1966 18x11 - 152 pag. ing.
                                                                                                                                                                                                        


 


Ben even weg


Gedichtenbundel van J.Bernlef. Uitgegeven in de serie De Boekvink - Litteratuur in miniatuur bij Em. Querido's Uitgeverij te Amsterdam 1965.
Omslagillustratie Hans Bishoff.

[1e druk 1965]

1e druk 1965 - 18,5x11,5 - 55 pag. paperbackGedicht van J.Bernlef (* 1937) op pagina 22
In memoriam W.G. v. d. HulstBijbelse geschiedenis herverteld

Door Dr. C.Houtman

Voor de liefhebber worden talrijke (kinder)bijbels vergeleken en in detail worden de exegetische achtergronden weergegeven.
Houtman noemt Van de Hulst ''gematigd orthodox (550) en een orthodox herverteller (494).

Uitgeverij Groen, heerenveen, 2010

[1e druk 2010]

1e druk - 24,5x16 - gebonden hardcover, 617 pagina's isbn 9789058299932

Vergrote weergaven
Biografisch Woordenboek van Nederland.

Artikel over W.G. 'van de Hulst van Henk Jongsma uit Terwispel in Biografisch Woordenboek van Nederland deel 4 (Den Haag 1994).

Klik hier of op het artikel voor de volledige tekst op de site van Huygens ING

BZZLLETIN 1977


Kinderboekennummer 6e jaargang nr 49, oktober 1977, met 79 artikelen van o.a. Jan Terlouw, Miep Diekman, Mischa de Vreede, Dolf Verroen, Gertie Evenhuis, Hugo Pos en Maarten 't Hart
Uitgave van de stichting BZZTÔh, Stille Veerkade te Den Haag

1e druk 1977 - 29x21 - 80 pagina's - ƒ8,50


Artikel
Maarten 't Hart: Het grote voorbeeld pag. 41Christelijke Schrijvers van dezen tijd

Korte biografische schetsen over en beknopte bibliografiën van ruim veertig protestants-christelijke auteurs rond 1930, bijeengebracht door P.J. Risseeuw.
Van pagina 69 tot 74 wordt over W.G. van de Hulst geschreven met aansluitennd een beknopte bibliografie.
In 1931 verzorgde Risseeuw een soortgelijke uitgave over Christelijke Dichters van dezen tijd.

Uitgegeven bij J.H.Kok N.V. te Kampen, 1930. Bandversiering door Cor Alons

[1e druk 1930] 1e druk 1930 - 21,5x16 - 224 pag. geb. linnen

Artikel
W.G. van de Hulst  pagina 69--74

Artikel
Het calvinistisch residu over Christelijke schrijvers in dezen tijd in Elseviers Magazine van 22 november 1980 door Ab Visser

Recensies
In Christelijke dichters van dezen tijd 1938Christelijke Dichters van dezen tijd

Korte biografische schetsen over en beknopte bibliografiën van veertien protestants-christelijke dichters rond 1930, bijeengebracht door P.J. Risseeuw.

In 1931 verzorgde Risseeuw deze uitgave over Christelijke Dichters van dezen tijd met in 1938 een tweede deel als supplement met ook een aantal vermaarde Friese dichters.
Uitgegeven bij J.H.Kok N.V. te Kampen 1931.
Bandversiering door Cor Alons.

[1e druk 1931]

1e druk 1931 - 21,5x16 - 224 pag. ingenaaid, (mogelijk met stofomslag)

Artikel
De zeer fraaie internetsite
Er zijn géén gedichten van of artikelen over Van de Hulst opgenomen.
Er wordt op de site gesproken over een ''herdruk in 1938'' maar het is een Nieuwe bundel met aanvullingen, vooral ook met Fries dichters.


 


Dát was nog eens lezen!


40 auteurs over boeken uit hun kinderjaren. Samengesteld door de Singel-redactie.
Uitgegeven: Amsterdam B.V. Uitgeverij De Arbeiderspers en Em. Querido's Uitgeverij B.V. Singel 262
Omslag Jac. Nuiver (De Goede Kameraad)
Gerrit Krol schrijft over Jaap Holm en z'n vrinden

[1e druk 1972]

1e druk 1972 - 20x16,5 - 111 pag. paperback isbn 90 214 2036 8Artikel
J.Bernlef: Zand er over pag 19 en 11 Over Inde Soete Suikerbol en Moeder leest voor
Martin Hart; De wilde ganzen pag 41 heel kort pver Ppeerke en z'n kameraden
Han G. Hoekstra: Dat boek heeft niet bestaan op pag 51 heel kort over Jaap Holm en z'n vrinden
Gerrit Krol: Jaap Holm en z'n vrinden pag 58 en 59
Adriaan van Veen: Niets slechts mocht ze overkomen op pag 83 heel kort over Jaap Holm en z'n vrinden
Een illustratie van Inde Soete Suikerbol op pag. 11, drie illustraties van Isings uit Jaap Holm en z'n vrinden op pag. 52, 58 en 84.
 


Dát was nog eens lezen!
2

29 auteurs van Querido over boeken uit hun jeugd.
Uitgegeven als het 40e jaarboek bij Em. Querido's Uitgeverij B.V.
Omslag J. Tapperwijn

[1e druk 1987]

1e druk 1987 - 20x15 - 142 pag. paperback isbn 90 214 5916 7


Artikel
Géén bijdragen over Van de Hulst


De bijbel open voor iedereen - 175 jaar NBG in beeld

Uitgegeven bij het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem ter gelegenheid van 175 jaar NBG 1814-1989 met een Voorwoord van algemeen secretaris J. van Kranenburg.
Samenstelling en tekst: Marjolein Voorberg.
In het hoofdstuk Wie de jeugd heeft.... komt de Jeugdcommissie - waarin W.G. van de Hulst een periode zitting had - en de bijdragen aan de zondagsschoolboekjes door sr en jr aan de orde.

[1e druk 1989]

1e druk 1989 - 24x17 - 63 pag. gebrocheerd isbn 90 6126 717 XArtikel
Wie de jeugd heeft... pag 48-49

Gebonden uitgave van De Bijbel open voor iedereen


De ene kinderbijbel is de andere niet....


door G.J.Marseille

Centrale voor Vormingswerk Hervormde Vrouwendienst, De Horst 5, Driebergen

[1e druk]

1e druk 1977 - geniet - 21x14,5 - 40 pagina's, ƒ3,95Artikel
Opgegroeid met Van de Hulst - verslag van een persoonlijke ervaring pag 5-7


De Gereformeerden


Door Agnes Amelink, journalist bij het dagblad Trouw.

Uitgegevn bij Bert Bakker, Amsterdam

In het hoofdstuk ''Garneer de schotel met wat eeuwigheid wordt een tamelijk uitvoerige beschrijving gegeven van de betekenis van W.G. van de Hulst als vernieuwer van het christelijke kinderboek.

[1e druk oktober 2001]

2e druk november 2001 - 13,5x21,5 - paperback 253 pag. isbn 90 351 2261 5Artikel
Gedeelte van het hoofdstuk: ''Garneer de schotel met wat eeuwigheid'' pag 122-126De geschiedenis aan het volk verteld

Populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw.
Onder redactie van G.J.Schutte, met bijdragen van A.Vroon, O.W.Dubois, J. van Sluis, J. de Gier, J.Ester, J. van Amersfoort, A.J. Veltman-van den Bos, H. van 't Veld.
Uitgeverij Verloren, Hilversum

[1e druk 2008]

1e druk 2008 - 22,5x15 - 204 pag. gebr. isbn 978-90-8704-032-1
Artikel
A.J. Veltman-van den Bos, hoofdstuk 9: De meester vertelt. W.G. van de Hulst (1879-1963)
(Abusievelijk staat bij de inhoud van het boek 1897 ipv 1879)

Bespreking van De geschiedenis aan het volk verteld in Documentum, Jaargang 21, nr 1, oktober 2008,
pag 53-54 door Wilco van Klinken (Uitgave van de reformatorische studentenvereniging
Depositum Custodi te Utrecht)
De hele Bibelebontse berg


De geschiedenis van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden.

Standaardwerk van formaat door talrijke gerenommeerde auteurs.

Amsterdam, Em.Querido's Uitgeverij B.V. 1990

[1e druk 1989]

(1e druk)
2e druk 1990 - geb. hardcover met stofomslag, 710 pagina's, isbn 90 214 6554X
.

Artikelen
pag 308-309 Harrie Bekkering over Willem Wijcherts en Maarten 't Hart
pag 322 Tom van Deel over W.G. van de Hulst
pag 448 en 450 Aukje Holtrop over Jaap Holm en z'n vrindenDe kwadratuur van de kwattareep

Jan Blokker over zestig jaar collectieve propaganda voor het nederlandse boek.
een uitgave van de Stichting CPNB, Amsterdam 1990.

Op pagina 10 een fragment van Van de Hulst uit Geschenk 1932:

[1e druk 1990]

1e druk 1990 - 30,5-23,5 - geb. met stofomslag, 256 pag. isbn 90 70066 81 5


 


De nieuwe Bijbel van een vrij volk


Over De statenvertaling van 1637 door Gert J.Peelen (1947) ter gelegenheid van 350 jaar Statenbijbel.
In het boek wordt in het hoofdstuk over De totstandkoming van de Statenvertaling op pag 31 e.v. met illustraties gerefereerd aan het herdenkingsboekje uit 1937 Het boek dat nooit oud wordt van W.G. van de Hulst.

[1e druk 1987]

1e druk 1987 - 22x17 - 95 pag. gebroch. met stofomslag

Artikel
De pagina's 31 en 44-45 van het hoofdstuk over De totstandkomiing van de statenvertaling


De smalle marge van de multiculturele samenleving

De multiculturele leescultuur in onderwijs en bibliotheek, boekproductie en beleid.
Onder redactie van Piet Mooren en Karen Ghonem-Woets
Uitgegeven bij Biblion Uitgeverij

Het hoofdstuk over Van de Hulst is geschreven door Jacques Dane

[1e druk 2001]

1e druk 2001 - 24x17 - 272 pag. paperback. isbn 90 5483 290 8


Artikel
Het eeuwige leven van W.G. van de Hulst? Over de veldtheorie van Pierre Bourdieu en de schrijverscarrière van W.G. van de Hulst pag 163-178 (Met de omslagillustraties van De wilde jagers 3e-8e druk en Anneke en de sik 18e druk)


De verbeelder verbeeld(t)
Boekillustratie en beeldende kunst

Anna Cecilia Koldeweij & Jos Koldeweij (red.)

Uitgeverij Van Tilt 2017

In het hoofdstuk van Jacques Dane Razzia-tekening, over het 'historisch gevoel' van onderwijsillustrator J.H.Isings (1884-1977) is aandacht voor Van de Hulst zijn geschiedenismethode Toen en Nu met oa een fraaie afbeelding van de schoolklas van Van de Hulst (1926) uit het Utrechts archief.

[1e druk 2017]

1e druk 2017 - 20x25, 256 pag. hardcover isbn 9789460043628


Artikel
Jacquers Dane:Razzia-tekening van J.H.isings

'De verbeelder verbeeld(t)' is opzettelijk actief en passief: de kunstenaar aan het werk en het werk van de kunstenaar. Beelden van een elftal eigentijdse kunstenaars omkaderen in dit boek 35 korte hoofdstukken over verbeelding en in beeld brengen. De omslagillustratie van Thé Tjong-King visualiseert dit thema meteen al: de kunstenaar manipuleert de werkelijkheid terwijl hij die ogenschijnlijk waarheidsgetrouw weergeeft. 'De verbeelder verbeeld(t)' is een vervolg op 'De verbeelders' (2014) van Saskia de Bodt en werd geschreven door auteurs die allen als expert gelden op hun eigen vakgebied. Door al lezend met hen te kijken naar beeldmateriaal uit heden en verleden, worden we letterlijk meegevoerd naar het creatieve proces van de kunstenaar. Ook de speciaal voor 'De verbeelder verbeeld(t)' gemaakte illustraties dragen hiertoe bij: zien we wel wat we bij eerste oogopslag menen te zien?

Kloeke bundel met 35 artikelen van experts over verbeelding en de manier waarop kunstenaars zichzelf weergeven of oude, eigentijdse of literaire taferelen en persoonlijkheden. Verschenen naar aanleiding van het emeritaat van bijzonder hoogleraar Illustratie Saskia de Bodt en als vervolg op "De verbeelders'*. De korte en vlot te lezen artikelen zijn zeer uiteenlopend wat betreft onderwerp, tijdvak en locatie, maar bieden stuk voor stuk een inkijkje in het creatieve proces van de kunstenaar. Zo vertelt Gioia Smid hoe Fiep Westendorp de figuren van Jip en Janneke na verloop van tijd veranderde in kleuters, laat Jeannette Kok zien hoe schilderijen uit de 17e en 18e eeuw als voorbeeld dienden voor illustraties in 19e-eeuwse educatieve uitgaven, en pelt Linda Boersma alle lagen af van een zelfportret van Marc Chagall. De artikelen worden afgewisseld met elf geweldige bijdragen van hedendaagse verbeelders, zoals Tom Eyzenbach, Thé Tjong-Khing en Harrie Geelen. De tekst in twee kolommen wordt ruimschoots ondersteund met beeldmateriaal. Bevat een literatuurlijst en eindnoten. Zeer rijkgeschakeerde en goed verzorgde uitgave voor wie geïnteresseerd is in het spel met beeld en interpretaties van de kunstenaar. Voor een ieder die geïnteresseerd is in (kinder)boekillustraties.

Inger Bos


 


De vrucht van bijbelsche opvoeding
Populaire leescultuur en opvoeding in protestants-christeliujke gezinnen circa 1880-1940.

Proefschrift door Jacques Dane, Groningen 1996. Uitgegeven bij Uitgeverij Verloren te Hilversum.
Besproken aspecten zijn o.a. zijn de Christelijke gezinscultuur, het Nederlandsch Bijbelgenootschap, de Zondagsschoolbeweging en Christelijke tijdschriften als het geïllustreerde gezinsweekblad 'De Spiegel'.
Uitvoerig wordt in het hoofdstuk 'W.G. van de Hulst en zijn boeken' (pag 139-152) ingegaan op de betekenis van de schrijver voor de protestants-christelijke gezinscultuur. De enorme oplage-cijfers spreken boekdelen. En datzelfde geldt ook voor de uitgaven van de Jeugdcommissie van het Nederlands Bijbelgenootschap waarvan Jacques Dane in een bijlage een overzicht geeft (Overzicht NBG). Hieronder nog een foto van een vergadering van de jeugdcommissie van het NBG uit 1928.

[1e druk 1996]

1e druk 1996 - 24x16 - 255 pag. ing. IABN 90-6550-539-3

             De ware kindervreugd

Door Richard van Schoonderwoerd den Bezemer


Bijzondere nieuwe uitgave over de protestants-christelijke jeugdliteratuur in haar bloeitijd 1900-1970
Uitgeverij Brevier, Kampen 2015

[1e druk 2015]

1e druk 2015
Softcover - 21,5x14 - 138 pag. ISBN 978 94915 8378 0

Op talrijke plaatsen wordt meer of minder uitvoerig over W.G. van de Hulst geschreven.
In ieder geval vijf pagina's (35-40) speciaal over Van de Hulst wat begint met:

              

Mooi artikel over Richard Van Schoonderwoerd den Bezemer door Mariëlle Oussoren-Buys in het
Reformatorisch Dagblad van 12 mei 2016


De Wereld van de nederlandse Strip

Groot knipselboek

Door Kees Kousemaker en Margreet de Heer

Uitgeverij Terra Lannoo, Warnsveld
1e druk 2005 - gebonden hardcover, 32x24, 160 pagina's, isbn 9058972607

Bijdragen over Inde Soete Suikerbol en Inde Goude Gaper
Door boekband bekoord


Door Jacques Dane & Tonnis E.Musschenga

Boekbanden van protestants-christelijke uitgevers 1892-1940 uit de Nederlandsche industriële boekbandcollecties van de Universiteitsbibliotheek Groningen

Groningen, Vereniging Vrienden van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen & Barkhuis Publishing 2005

[1e druk 2005]

1e druk 2005 - paperback - 21x15 - 111 pagina's inclusief kleurenkatern.
isbn 9077922024

Artikel

WG. van de Hulst op pagina 22-24


klik voor artikel


Een eeuw van zorg en zegen 1854 -1954


Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers. Uitgegeven bij N.V. H. ten Brink's Uitgeversmaarschappij Meppel-Djakarta.

1e druk 1954 27x20 - 400 pag. geb.

Kort artikel over W.G. van de Hulst door A. van Andel in het hoofdstuk: De Vereniging en haar paedagogisch-didactische taak.


'Eén grote vreugderit'


Op reis door Achterhoek en Liemers met jeugdboeken uit de collecties van Stichting Staring Instituut en Stichting 't Oude Kinderboek
Biografieën door Janneke van der Veer, Woord vooraf door Arie Ribbers, e.v.a. medewerkers
Uitgave tgv het 10-jarig bestaan van StOK (Stichting 't Oude Kinderboek) te Zutphen.

[1e druk 2008]

1e druk 2008 - 21x15 - 89 pag. gebr. isbn 978-90-73667-79-2

Artikel
Korte biografie en inhoud Jantje van de Scholtenhoeve pag. 34-35
Een land van waan en wijs
Geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur.

Door Rita Ghesquiere, Vanessa Joosen, Helma van Lierop Debrauwer

Uitgegeven bij Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen

1e druk 1914, hardcover, 576 pagina’s ISBN 9789045027661, verkoopprijs € 34,99

Met name op pag.68-69 wordt uitvoerig over W.G. van de Hulst geschreven:

Het boek is nog te recent uitgegevn om de teksten integraal op de site te kunnen plaatsen.
Met dank aan Henk Jousma voor de informatieEen sluimerend systeem

Een essaybundel door Nicolaas Matsier, uitgegeven bij De Bezige Bij, Amsterdam.
Van pagina 109 -116 een essay over W.G.van de Hulst getiteld “Al-les was zo ver-drie-tig “.

[1e druk 1998]

1e druk 1998 - 20 cm - 272 pag. paperback, isbn 9023437667Artikel
Essay “Al-les was zo ver-drie-tig “ pag. 109 -116.Encyclopedie van de jeugdliteratuur

Onder redactie van Jan van Coillie, Joke Linders, Selma Niewold en Jos Staal


De Fontein & Wolters-Noordhoff

[1e druk 2004]

1e druk 2004 - 24,5x17 - gebonden met leeslint, 381 pagina's, €49,50 Isbn 9026119887Artikel
Lemmata over Van de Hulst sr en jr pag. 159 en 160.

Gens Nostra


Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging.
Hoofdredacteur L.F. van der Linden, Postbus 26, 1380 AA Weesp

Jaargang 62, nummer 12, december 2007
24x15,5 - pagina's 785-844 met mededelingen katern in het midden.


Kwartierstaat Willem Gerrit van de Hulst 1897-1963
met toelichtingen op pagina 811-814

 Geschiedenis van de kinderliteratuur

Uitgave door D. van Kreuningen, docent aan de scholengemeenschap ''De Driestar'' te Gouda.

Gouda, 4e editie, 1987

Stencil, paperback, 29,5x21, 204 pag.

Over W.G. van de Hulst pag. 80 - 83|Helden van weleer

Roemruchte personages in jeugdboeken

Een verzameling roemruchte figuren uit jeugdboeken door Ed van Eeden.
Uitgegeven bij Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht / Antwerpen
Omslagontwerp: Nico Richter

[1e druk 1994]

1e druk 1994 - 20x12,5 - 96 pag. paperback, isbn 90 215 2366 3

Artikel
Hoofdstuk 4: Leerzame helden pag. 34-39Het ABC van de jeugdliteratuur

in 250 schrijversportretten van Abkoude naar Zonderland

Door Joke Linders, Jos Staal, herman Tromp en Jacques Vos

Martinus Nijhoff uitgevers, Groningen 1995

[1e druk 1995]

1e druk 1995 - 24,5x17 - 581 pagina's - gebonden


Artikel
W.G. van de Hulst pagina 238 en 239


 


Het boek in kleuterland

door W.N.Nijkamp. Deel VI uit de serie De kleuter en zijn omgeving.
Uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't Algemeen door Van Gorcum & Comp. N.V. - Dr. H.J.Prakke & H.M.G.Prakke - Assen

[1e druk]

3e druk 1960 16x12 - 109 pag. ing.

Artikelen
Heel kort wordt op de pagina's 41 en 104 Het grote voorleesboek aangehaald.
Nb: Wel opvallend is de omschrijving op pag 104: In veel kleuterscholen is dit mooie boek reeds goed bekend. het vormt een uitputtelijke bron van vertellingen van allerlei aard.

.In deze 7e druk uit 1967 wordt
Van de Hulst helemaal niet meer genoemd


 


Het favoriete personage


van vijfenzeventig schrijvers, dichters en uitgevers van A.Albers tot Ad Zuiderent.
Samenstelling en Woord vooraf Carel Peeters en Doeschka Meijsing.
Uitgegeven bij Uitgeverij Raamgracht.
In de bijdragen van Joep Eijkelboom en Nicolaas Matsier worden personages uit boeken van W.G. van de Hulst weergegeven.

[1e druk 1983]

1e druk 1983 20x12 - 154 pag. paperback isbn 90 6287 985 3


Artikel
J.Eijkelboom: Don Juan pag 28-29
Nicolaas Matsier: Woorden pag 80-82Het hoge woord

Opkomst, bloei en verloop van literatuur in en aan de rand van de Calvinistische wereld door David Mol. Een uitgave van IKON-televisie en Uitgeversmaatschappij J.H. Kok - Kampen.

Op pag 24 refereert de dichter Gerrit Kamphuis aan 'de opvatting van W.G. van de Hulst, de bekende kinderboekenschrijver, die toen de voorzitter van de Christelijke Auteurskring was, dat je in je boeken geen tendens, geen doel mocht nastreven om iets te propageren. Je moest de werkelijkheid beschrijven. Je kunt je ideeën en gevoelens in een roman leggen maar je moet niet opzettelijk en bewust leren en moraliseren'.

[1e druk1986]

1e druk 198621x13,5 - 107 pag. paperback.


Op pag 46 de vaak gepubliceerde foto van de feestelijkheden bij de 2e lustrumviering van de Christelijke Auteurskring.in 1939


klik op de foto

Het jeugdboek in de loop der eeuwen

Door J,Riemens-Reurslag, Hoofd-redactrice van het Maandblad ''Het Kind''.

Uitgegeven bij N.V. Uitgeverij W.P. van Stockum & Zoon,  's-Gravenhage 1949

Op enkele plaatsen wordt W.G. van de Hulst genoemd.

[1e druk 1949]

1e druk 1949 - 23-15 - linnen gebonden, 256 pagina's.Het kinderboek


Alleraardigste zeer grote verzameling kinderboeken bijeengebracht door Vivian Treurniet en uitgegeven door Waanders Uitgevers, Zwolle en de Koninklijke Bibliotheek , Den Haag.
Fraaie boekafbeeldingen met korte beschrijvingen. Van W.G. van de Hulst op pagina 141 Rozemarijntje (2e druk 1933), op pagina 146 Inde Soete Suikerboel Deel 1 (ca 1947) en op pagina 254 Peerke en z'n kameraden (15e druk 1967).

[1e druk 2002]

1e druk 2002 - 17x13 - 400 pag. geb. € 14,50 isbn 90 400 8688 5

Bijdragen
De inleiding door de Redactie en de betreffende pagina's 141,146 en 254


Het kinderboek als opvoeder

Door Prof. Dr. Lea Dasberg, met medewerking van Drs. J.E.Hilhorst-Haars, Anke Boelens en Benedicte Wilshaus

Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische
kinderboek in Nederland.

Uitgegeven bij Van Gorcum, Assen 1981

In de boekenlijsten worden een 10-tal uitgaven van W.G. van de Hulst sr en jr genoemd.


1e druk 1981 - 23,5x15,5 - gebr. 422 pag.Het Schrale End
Langs de Vaartse Rijn van het Ledig Erf naar Jutfaas

Door Dr. A. van Hulzen

Uitgegeven bij Stichting De Plantage als nr 3 in de Serie Utrechtse Wijken

[1995]

1e druk 1995 - 24x17 - gebrocheerd, softcover 72 pag.ISBN 90 800224 3 8
Bijdragen
Van pagina 57-63 relevante hoofdstukjes over Een Diaconieschool; De W.G.van de Hulstschool; De Vaartkerk; De Julianakerk

Met dank voor de vriendelijke toestemming voor overname van
  Stichting De Plantage
Bram van der Wees, uitgever

Het Utrecht foto boek 1900 - 2000


Samenstelling Bettina van santen.
Uitgegeven door Het Utrechts Archief en Waanders Uitgevers, Zwolle.
Ontwerp en opmaak: Frank de Wit

[1e druk 2004]

1e druk 2004 - 17x12,5 - 384 pag. geb. klein formaat.

Bijdragen
Foto van de Croesestraat waar Van de Hulst als jonge onderwijzer woonde en een foto van de Jutfaseweg waar de W.G. van de Hulst-school staat. (In 1950 nog Hervormde Bewaar- en Gemeenteschool).
Het poortgebouw is blijven staan.


 


In drie etappen

Essay waarin de hedendaagse Calvinistische Nederlandse literatuur en critiek worden getoetst aan de aestetische beginselen van Calvijn.
Geschreven door C. Rijnsdorp in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Uitgegeven bij Bosch & Keuning N.V., Baarn.
Op een tiental plaatsen wordt meer of minder uitvoerig ingegaan op het werk van W.G. van de Hulst en de activiteiten van de Christelijke Auteurskring. In het boek zijn vele foto's opgenomen waaronder de jubileumfoto bij de 70e verjaardag in 1943 van de schrijfster Wilma (Wilhelmina Vermaat) waarop Van de Hulst tussen de beide zusters Vermaat zit.
(Klik voor vergroting)

[1e druk 1951]

1e druk 1951 24x16 - 195 pag. linnen geb.
klik voor artikelHonderdduizenden Soete SuikerbollenArtikel van Peter Karstkarel in 'Stripschrift', een tijdschrift van 'Het Stripschap', het Nederlands Centrum voor belangstellenden voor strips in het algemeen en Nederlandse strips in het bijzonder.

Over W.G. van de Hulst senior en W.G. van de Hulst junior met meer dan 30 drukken van Inde Soete Suikerbol gedurende ruim 40 jaren.

Stripschrift februari 1977, nummer 98, pagina 20-21

Artikel
Honderdduizenden Soete Suikerbollen


J.H. Isings - historieschilder en illustrator


Monumentaal naslagwerk door Jan A. Niemeijer met een vrij uitvoerige bibliografie en diverse registers met medewerking van Ad Hörst en Anko Huizinga.
Uitgegeven bij J.H. Kok, Kampen.

[1e druk 2000]

1e druk 2000 - 30x23 - 220 pag. geb. isbn 90 435 0289 8

Met betrekking tot W.G. van de Hulst:
pagina 24 illustratie uit: Peerke en z'n kameraden
pagina 27 aquarel Lage Vuursche, geschonken uit vriendschap aan W.G. van de Hulst
pagina 45 tot en met 51 over W.G. van de Hulst (met foto), Willem Wijcherts, Ouwe Bram, Jaap Holm en peerke en zijn kameraden..
pagina 60 over de kinderbijbels van W.G. van de Hulst
pagina 81: geschiedenisboekjes 'Toen ....en nu!
pagina 126 iluustratie uit Willem Wijcherts
in de bibliografie vanaf pagina 181: Willem Wijcherts , Ouwe Bram, Jaap Holm en z'n vrinden (ook Esperanto), Van Hollandsche Jongens in den Franschen Tijd, Peerke en z'n kameraden, Er op of er onder, De Bijbelsche Geschiedenissen, Bijbelsche Vertellingen voor onze Kleintjes, Kijken en luisteren, Elck wat wils, Toen... en nu!,Jaarboek Letterkundig Museum 2

Uitgave van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Den Haag, 1993. Twaalf bijdragen waarvan de 9e door Maarten 't Hart: De boze wereld van W.G. van de Hulst.

[1e druk 1993]

1e druk 1993 - 26x16 - 204 pag. paperback.


Artikel
Nr 9: Maarten 't Hart: De boze wereld van W.G. van de Hulst.


Jaarboek 57 -1997 De Ghulden Roos

Uitgegeven door de Oudheidkundige Kring 'De Ghulden Roos' te Roosendaal.

In dit jaarboek een bijdrage van Dr. J.Dane:
Lezen in dfe polder. Lezerssporen van kinderen uit protestnts-christelijke gezinnen in de West-Brabantse gemeente Dinteloord (1912-1940


Enkele relevante pagina's voor deze site als bijlage (aanklikken)


[1e druk 1997[

1e druk 1997 - 22x16 - paperback 128 poag. ISBN 90 73179 11 4


 


Jeugdboek en school


Serie De Nieuwe Kweekschool onder redactie van H.A.Dousma en Jr. Van der Meulen.
Leergang voor Nederlandse taal- en letterkunde - deel V: Jeugdboek en school: door W.J.H.Schenk e.a.
Inleiding door D.L.Daalder

Uitgegeven bij J.B. Wolters te Groningen
Omslagillustratie: Beeldje van Mevr. J.B.Ducro voor de leeszaal "Huis te Zaanen" te Haarlem

[1e druk 1955]

(2e druk 1960)
3e druk 1963 - 23,5x16 - 128 pag.


Artikelen
§ 27 Christelijke jeugdlectuur door J.Dekker
§ 41 Jeugdbijbels en bijbelse vertellingen door H.J.Kluit
§ 59 Lectuur voor klassbibliotheken. Korte beschrijvingen van Jaap Holm en z'n vrinden (pag 94), Van Hollandse jongens in de Franse tijd (pag111), Klaas; een Sinterklaasverhaal (pag 121)


Jubileumboek
25 jaar Kinderboek Cultuurbezit te Winsum
11 november 1985 - 11 november 2010

De mooiste herinneringen aan kinderboeken.
Samenstelling: Greetje Nijburg-Datema, Jan Kiewiet en Ubel Smid
Uitgeven door Stichting Kinderboek Cultuurbezit te Winsum (Gr.)
Met 24 (25) verhalen van bekende en onbekende Nederlanders waaronder
het verhaal van Rose Marijne van de Hulst, uiteraard over W.g. van de Hulst.
ook in een aantal andere verhalen komt Van de Hulst aan de orde in de tekst
en/of met afbeeldingen van boeken.

[1e druk 2010]

1e druk 2010 - 23,5x17 - geb.hardcover, 100 pag.
Nb. Het boek is voor €10,- te koop bij info@kinderboekcultuurbezit.nl

Artikel
Rose Marijne van de Hulst - Er was eens.....Lang, lang geleden.
.Kijk uit je ogen!
Meer dan 100 jaar illustraties van kinderboeken

Meer dan honder jaar illustraties van kinderboeken. Redactie: Drs. D. Haze.
Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling die in Kampen in de Koornmarktspoort en de Openbare Bibliotheek is gehouden van 5 t/m 31 oktober 2001.
Uitgegeven bij Kok, Kampen. Omslagontwerp: Bas Mazur
Op o.a. pag. 22 wordt gerefereerd aan een lezing van Van de Hulst sr. over de waarde van goede kinderboek die niet vanuit de pedagogie maar vanui-het-kind-zelf moeten worden geschreven. Uiteraard zijn passende illustraties van groot belang. Van Willem G. van de Hulst is de omslag-illustratie van 'Voetstapjes in de sneeuw' afgebeeld.

Uitgeverij Kok en de Gemeente Kampen 2001

Vermeldingen en illustraties W .G. van de Hulst op pagina 21, 35 en 55
1e druk 2001 - 32x21 - geniet - 78 pag - isbn 90 435 0355 x

               


Kinderboeken als vitamines


Een ABC over kinderen en lezen door Annie C. Gebhard in samenwerking met het bureau "Boek en Jeugd".
Uitgegeven bij Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam-C MCMLIX

[1e druk 1959]

1e druk 1959 - 19x12,5 - 128 pag. gebrocheerd.

Artikelen
Steeds kleine tekstgedeelten waarbij Van de Hulst ter sprake komt:
Pag 10 uitspraak van Van de Hulst over Alleen op de wereld
Pag 42 over uitspraken tijdens het congres Boek en Jeugd 1951 over godsdienst en kinderboeken
Pag 56 over karakterverhalen als Jaap Holm en z'n vrinden
Pag 60 met beschrijvingen van kinderbijbels en bijbelse verhalen
Pag 75 over meisjesboeken en Rozemarijntje
Pag 84 onderwijzers en kinderboekenschrijvers (Kieviet, Ligthart, Stamperius, Thijssen, Andriessen, Louwerse, W.G. van de Hulst, Roggeveen e.v.a.)
Pag 95 uitspraak Van de Hulst tijdens het congres Boek en jeugd 1951
Pag 96 over Klaas - een Sinterklaasverhaal
Pag 102 over de sprookjessfeer van De Pruikenmaker en de Prins (afbeelding op pag 105)
Pag 110 over verhaaltjes en verhalenbundelsKinderboeken als vitamines


Een ABC over kinderen en lezen door Annie C. Gebhard in samenwerking met het bureau "Boek en Jeugd".
Uitgegeven bij Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam-C MCMLXIII

[1e druk 1959]

2e herziene druk 1963 - 19x12,5 - 141 pag. gebrocheerd.

Artikelen
Steeds kleine tekstgedeelten waarbij Van de Hulst ter sprake komt:
Pag 10 uitspraak van Van de Hulst over Alleen op de wereld
Pag 44 over uitspraken tijdens het congres Boek en Jeugd 1951 over godsdienst en kinderboeken
Pag 59 over karakterverhalen als Jaap Holm en z'n vrinden
Pag 62 met beschrijvingen van kinderbijbels en bijbelse verhalen
Pag 78 over meisjesboeken en Rozemarijntje
Pag 88 onderwijzers en kinderboekenschrijvers (Kieviet, Ligthart, Stamperius, Thijssen, Andriessen, Louwerse, W.G. van de Hulst, Roggeveen e.v.a.)
Pag 103 uitspraak Van de Hulst tijdens het congres Boek en jeugd 1951
Pag 104 over Klaas - een Sinterklaasverhaal
Pag 110 over de sprookjessfeer van De Pruikenmaker en de Prins (afbeelding op pag 105)
Pag 120 over verhaaltjes en verhalenbundels

 


 


Kinderbijbels vergeleken


Een beschrijving van ruim vijftig kinderbijbels verkrijgbaar in het Nederlandse taalgebied.
Onder redactie van R.F.Smit
Uitgegeven door Bijbels Museum & Bijbelwerkplaats, Amsterdam.
Uiteraard komen de Bijbelse vertellingen en Bijbelse geschiedenissen aan bod.

[1e druk 1979]

1e druk 1979 - 21x13 - 126 pag. gebroch. isbn 90 90 00097 6


Artikelen
Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes op pag 13 en 14
De Bijbelse geschiedenissen op pag 29 en 30


 


Lees eens een gedicht


Gedichtenbloemlezing, samengesteld door T. van Deel.
Uitgegeven bij Em. Querido's Uitgeverij B.V. te Amsterdam.
Omslag: Ary Langbroek

[1e druk 1971]

2e druk 1974 - 20x12,5 - 176 pag. paperback. isbn 90 214 1528 0

Gedicht van J.Bernlef (* 1937) op pagina 9
In memoriam W.G. v. d. Hulst


Leesgoed
Uitgeverij Biblion den Haag


Tijdschrift voor iedereen die belang stelt in en werkt met jeugd en jeugdliteratuur

Relevante artikelen mbt W.G. van de Hulst

Leesgoed, 20e jaargang nr 3 1993
Artikel van Hans Niphuis:Symbolen van het geweten in het werk van W.G. van de Hulst

Jaargang 20 is de 7e jaargang onder deze naam. Voorgaande jaargangen waren getooid met de naam ''En nu over jeugdliteratuur''


Leesgoed
Uitgeverij Biblion den Haag


Tijdschrift voor iedereen die belang stelt in en werkt met jeugd en jeugdliteratuur

Relevante artikelen mbt W.G. van de Hulst

Leesgoed, 26e jaargang nr 5 1999
Artikel van Erna van Koeven: Dolfje Weerwolfje op De Wegwijzer pagina 219-223

Jaargang 26 is de 13e jaargang onder deze naam. Voorgaande jaargangen waren getooid met de naam ''En nu over jeugdliteratuur''


klik voor artikelLexicon van de jeugdliteratuur


Artikel van Marleen Wijma over W.G. van de Hulst.
Uitgegven bij Samson Uitgeverij onder redactie van o.a. Joke Linders-Nouwens, Jos Staal, Herman Tromp en Jacques Vos.

[1e aflevering vanaf 1982]

Artikel in de aflevering oktober 1984 10 pagina's

Literair leven in UtrechtLiterair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen

Door Wouter Paap in opdracht van het gemeentebestuur van Utrecht.
Uitgegeven door A.W. Bruna & Zoon Utrecht - Antwerpen

De schrijver rekent Van de Hulst wel degelijk tot de literatuur. En: "Hoewel zijn boeken oplagen halde, waar geen ander auteur aan tippen kon, liet hij zich nimmer voorstaan op zijn succes. Wat jhij schreef was zo echt en zuiver, als hij als mens bescheiden en beminnelijk was".

[1e druk 1970 - 20x20 - 78 pag. gebrocheerd

Artikel
Over W.G. van de Hulst pag 16 - 17

Muziekleven in Utrecht
Géén bijdrage over Van de Hulst

Literatuur zonder leeftijd herfst 1993

Publicatiereeks van de Stichting IBBY Sectie Nederland, drie afleveringen per jaar.

In dit nummer van het tijdschrift Literatuur zonder Leeftijd staat een uitgebreid artikel over W.G. van de Hulst dat geschreven is door Hans Niphuis en getiteld is: Proza met de ziel van poëzie. Het artikel telt 13 blz. en bevat een aantal illustraties uit Willem Wijcherts.
Niphuis beschrijft in het kort het leven van Van de Hulst en gaat daarna in op zijn betekenis als schrijver. Hij legt uit waarom Van de Hulst voor kinderen schreef en welke genres hij beoefende. Als laatste gaat hij uitgebreid in op de vraag welke stijl Van de Hulst gebruikte in zijn boeken. ( ................. stippeltjes, maar niet alleen stippeltjes......)citaat:
De stijl van van de Hulst kenmerkt zich door een geraffineerde woordkeus, en de mengeling van spreek- en schrijftaal. Van de Hulst proeft ieder woord, iedere zin, roert en kruidt en proeft opnieuw.....


1e druk 1993, 17e jaargang, nr 27, 21x14, paperback,

Artikel
Proza met de ziel van poëzieLiteratuur zonder leeftijd najaar 2011

Publicatiereeks van de Stichting IBBY Sectie Nederland, drie afleveringen per jaar.
Redaktie; Bea Ros (hoofredaktie), Toin Duijx, Karen Ghonem-Woets, vanessa Joosen, Helma van Lierop-Debrauwer, Sanne Parlevliet.

Omslag: Ted van Lieshout

1e druk 2011, 25e jaargang, nr 85, 21x14, paperback, 170 pag. isbn 978 94 6167 079 3
In het artikel Gouden boekjes - begin van een nieuwe tijd van Joke Linders wordt Van de Hulst enkele malen genoemd.


Artikel
Gouden boekjes - begin van een nieuwe tijd pag 13 en 14


Literatuur zonder leeftijd winter 2011

Publicatiereeks van de Stichting IBBY Sectie Nederland, drie afleveringen per jaar.
Redaktie; Bea Ros (hoofredaktie), Toin Duijx, Karen Ghonem-Woets, Vanessa Joosen, Helma van Lierop-Debrauwer, Sanne Parlevliet.

Omslag: Ted van Lieshout

1e druk 2011, 25e jaargang, nr 86, 21x14, paperback, 154 pag.
In het artikel van Sanne Parlevliet De helden van de Opstand wordt Er op of er onder van Vvan de Hulst besproken.
In De boekenhelden van ..... Erna van Koeven is Peerke absoluut de grootste held....

Artikelen
De helden van de Opstand pag 103, pag 111 en 112
De boekenhelden van ..... pag 141 en 142Literatuur zonder leeftijd winter 2013

Publicatiereeks van de Stichting IBBY Sectie Nederland, drie afleveringen per jaar.
Redaktie; Bea Ros, Toin Duijx, Vanessa Joosen, Helma van Lierop-Debrauwer, Sanne Parlevliet, Marloes Schrijvers en Sara van den Bossche .

Omslag: Ted van Lieshout

1e druk 2013, 27e jaargang, nr 92, 21x14, paperback, 164 pag.
Artikel van Joke Linders: Een schrijvende onderwijzer of een onderwijzende schrijver? -
De verrassende poetica van W.G. van de Hulst
.

Artikel
Een schrijvende onderwijzer of een onderwijzende schrijver? pag 116 - 125 


Met andere woorden
Kwartaalblad over bijbelverhalen 26e jaargang mei 2007

Uitgave van hert Nederlands Bijbelgenootschap.
Hoofdredacteur Dr. A.J. van den Berg.

Foto voorkant: W.G. van de Hulst, Het boek dat nooit oud wordt, Amsterdam 1937.


[1e druk 2007]

1e druk 2007 26e jaargang juni 2007 21x15 geniet 52 pag. ISSN 0168-1869


Artikel van Jacques Dane  pagina's 13-21
'Hoe meer gij in mij leest, hoe meer gij mij bemint'.


10 ... met een griffel


Uitgegeven in opdracht van de Lerarenopleiding Basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Windesheim, samengesteld door enkele docenten van de opleiding. Uitgegeven als aandenken aan de Hogeschool voor studenten die hun lerarenopleiding daar met succes bekroonden.
Illustraties in kleur van henk Blokhuis.
ook bijdragen van o.m. C. Buddingh', Karel Eykman, J.A. Deelder, Hans Andreus, Judith Herzberg, Ed Leeflang, Neeltje Maria Min, Harriet Laurey, Jan G. Elburg, M. Vasalis


Uitgeverij Parkwegpers


1e druk, ingenaaid met omslag, géén paginanummering

J.Bernlef: In memoriam W.G. van de Hulst
 klik voor gedicht

 


Mij liet je leven

Grote Poëzie Bloemlezing

Samenstelling Aldert Walrecht.
Uitgegeven bij Citroenpers Eindhoven 1987, 1e oplage 10.000 ex. 2e oplage 7000 ex.
Het 1e exemplaar van de 1e druk werd overhandigd aan Annie M.G. Schmidt.

[1e druk 1987]

1e druk 1987 2e oplage 30x23 160 pag. isbn 90 711962 03 2


Gedicht van J.Bernlef (* 1937) op pagina 17
In memoriam W.G. van der Hulst (N.B. Naam verkeerd weergegeven)
(Overgenomen uit de bundel 'Ben even weg', Querido 1965, 1e Boekenvink-serie)


 


Omzien met een glimlach

Aspecten van een eeuw protestantse leescultuur. Uitgegeven door het nederlands Bibliotheek en Lektuur Cantrum te Den Haag (1991) onder redaktie van Dr. R.G.K.Kraan. een Uiterst boeiend boek met veel foto's over allerlei aspekten van het protestants-christelijke (kinder)boek: De cultuurhistorische context, het bibliotheekwerk, christelijke boeken - bewegingen en - tijdschriften. Als voorbeeld een hoofdstuk getiteld 'Ouwe Bram leeft nog' (waarvan wellicht nadien het tussen 1995 en 2001 uitgegeven kwartaalblad 'Ouwe Bram leeft nog' de naam heeft ontleend) waaruit blijkt dat ondanks een voorbijgaand lectuurtijdperk de boeken van W.G. van de Hulst al een eeuw lang in grote hoeveelheden worden verkocht. Zoals dat dus ook het geval is bij andere boeken uit de wereldliteratuur!

[1e druk 1991]

1e druk 1991 23x14,5 - 339 pag. geb.


Artikel Ouwe bram leeft nog pag 155-157

 


Onder de klokketoren

Uit de geschiedenis van een Veluws stadje

Fraai fotoboek over Nijkerk met tekst is van Bert Pol en tekeningen van Reint de jonge.
Uitgegeven onder redactie van G.F.Clenck van Emden bij G.F. Callenbach te Nijkerk.

In een soort bijlage wordt in Een stuk historie een korte impressie gegeven van Uitgeverij G.F. Callenbach, Nijkerk met - uiteraard - aandacht voor W.G. van de Hulst van [pagina 81-86].
Daarin o.a. verschillende edities van Van een klein meisje en een groote klok en aandacht voor het feestelijke 25-jarig schrijversjubileum van W.G. van de Hulst.

[1e druk 1979]


1e druk 1979 - 20x25 - 74 pag. + bijlage - geb.

Artikel Een stuk historie [pag. 81-86 ongenummerd]

Rapport van een onderzoek naar kinderbijbels

Uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting
onder redaktie van Dr. P.Roest en Drs. W.F.G.Terborgh e.a.


[1e druk 1972]

1e druk 1972 - 19,5x13,5 - 112 pag. paperback

pag. 12 Beide bijbels genoemd
pag. 21 W.G. van de Hulst: De Bijbelsche Geschiedenissen
pag 22 De van de Hulst-traditie
pag 39 Het ''God-beloont-de-goeden'' passe-partout
pag 63 Bespreking Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes
pag 70 Bespreking De Bijbelse geschiedenissen

 

   


Scholen en schoonheid

Tweehonderd jaar Utrechtse basisscholen

Door Bettina van Santen

Utrechtse stadsgeschiedenissen deel 5

Uitgeverij Mattrijs, Utrecht

[1e druk 2007]

1e druk 2007 - 24x17 softcover, 164 pagina's, isbn 978-90-5345-286-8

Artikelen
pagina 18 De vierde hervormde Diaconieschool
pagina 19 - De W.G. van de Hulst-school aan de Jutfaseweg
pagina 23, 24, 25 - Van Lummel en Van de Hulst
pagina 70 - De bekende kinderboekenschrijver   


Schrijversprentenboek 28: Opwaartsche wegen

Deze uitgave is tevens catalogus bij de tentoonstelling over Opwaartsche wegen van 11 maart tot 28 mei 1989 in het Letterkundig Museum te 's Gravenhage.
Van maart 1923 tot augustus 1940 verschijnt maandelijks dit protestants-christelijke tijdschrift . Het groeide in de loop der tijd uit tot een literair tijdschrift met dichters als Willen de Mérode en Gerrit Achterberg en prozaïsten als H.M. van Randwijk, C.Rijnsdorp, Diet Kramer en Wilma. Met het uitbreken van de 2e WO valt de groep uitéén en verdwijnt het tijdschrift. Hetzelfde geldt voor de Christelijke Auteurskring.
Als impressie een foto uit 1934 van het diner dat W.G. van de Hulst werd aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig schrijversjubileum.
[1e druk 1989]
1e druk 1989 23,5x23,5 - 124 pag. ing. (Uitgegeven in samenwerking met Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen en Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem)

klik op de foto

Spoken op het kerkhof
Verkenningen van protestantse vertelcultuur

Onder redaktie van John Exalto en Fred van Lieburg. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 17.
Uitgegeven bij Meinema, Zoetermeer 2009.

Ontwerp omslag : Marion Rosendahl naar een illustratie van Willem G. van de Hulst uit: W.G. van de Hulst sr, Het boek dat nooit oud wordt (1937).

In het artikel van John Exalto "Geen haar hun hoofds gekrenkt'' (pag. 85-100) wordt uitvoerig ingegaan op het boekje Het boek dat nooit oud wordt (NBG, 1937) met speciaal aandacht voor de beschrijving van Van de Hulst van de pestepidemie.

[1e druk 2009]

1e druk 2009 - 21,5x13,5 - gebrocheerd, 160 pag. ISBN 9789021142517

Strip Katalogus door Hans Matla

In dit fraaie standaardwerk mogen Inde Goude Gaper en Inde Soete Suikerbol natuurlijk niet ontbreken. Weliswaar keurig gespeld en goed gedocumenteerd maar niet volledig worden de uitgaven van beide strips weergegeven.

Achtste editie 1993, uitgegeven bij Panda, 's-Gravenhage

Gebonden hardcover - 29,5x21,5 - ongenummerd.

Tjeerd Bottema - mijn leven


Autobiografie van de Katwijkse schilder, etser, illustrator en schrijver, aangemoedigd en geredigeerd door Lykele Jansma, Buitenpost. uitgegeven bij de gelijknamige uitgever.

1e druk zj met stofomslag, 30x22 - 207 pag. geb. isbn 90 6272 001 3

In de tekst wordt bij mijn weten Van de Hulst verder niet vermeld.
pag 23: Illustratie uit Bruun de Beer
pag. 28: Illustraties uit Grote Bertus en kleine Bertus en Lezen leren (Noordhoff)
pag. 63: Illustratie uit Bruun de Beer
pag 64: Bijbelse schoolplaten: Het huis te Kapernaum en De rondgang om Jericho
pag 97: Bijbelse schoolplaat: De grote droogte
pag 125: Illustratie uit Van drie domme zusjes
pag 130: Illustratie uit Fik
pag 132: Over de Bijbelse platen, uitgegeven bij Zomer & Keuning (andere platen)
pag 145: Illustratie uit Het wegje in het koren
pag 165: Illustratie uit Grote Bertus en kleine Bertus
pag 167: Illustratie uit Het wegje in het koren
pag 169: Illustratie uit Het wegje in het koren
pag 198: Lijst van alle Van de Hulst-boeken die door Tjeerd Bottema zijn geïllustreerd.

Tussen stro en veren
het bed in het Nederlandse interieur

Door Ileen Montijn en E. Montijn
Gepubliceerd door Inmerc, 2006

[1e druk 2006]

1e druk 2006 208 pag. ISBN 9066117745, 9789066117747


Op pag 17 een afbeelding uit Fik, 1e druk, illustratie Tjeerd Bottema
Utrechtse biografieën 1

Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters.
Een project van de Gementelijke Archiefdienst Utrecht en de Vereniging Oud-Utrecht.
Redactie J.Aalbers, W. van den Broeke, H.Buiter, A.J. van de Hoven van genderen, A.Pietersma, F.Vogelenzang.

Uitgegeven bij Boom/Broese/Kemink/SPOU te Amsterdam/Utrecht

[1e druk 1994]
1e druk 1994 - 21x13,5 - 208 pag. gebroch. isbn 90 5352 165 8

Artikel pagina 83-87 van de hand van G.J.Röhner die de tekst ook welwillend voor deze site ter beschikking stelde: Willem Gerrit van de Hulst (1879-1963) - Kinderboekenschrijver


 Van Arendsoog en Joop ter Heul


Oude kinderboeken over bakvissen, Hollandsche jongens, cowboys, kabouters en detectives.
Tekst en samenstelling Janneke van der Veer, vormgeving omslag en binnenwerk Mo Middag, Lochem
Uitgegeven bij Terra Lannoo, Arnhem

[1e druk 2007]

1e druk 2007 - 25,5x25,5 - 144 pag. geb.

Bijdragen omtrent W.G. van de Hulst:
Pag. 06 Inhoudoverzicht nr 14. W.G. van de Hulst
Pag. 12 Bruun de Beer
Pag. 34 en 35 Over W.G. van de Hulst
Pag. 53 Bijbelse Vertellingen
Pag. 56 Sinterklaasvertellingen voor broer en zus
Pag. 85 Van Hollandsche jongens in de Duitse tijd, illustraties Van de Hulst jr
Pag 94 Peerke en z'n kameraden
97 Kees van Dam in de watersnood, illustraties Van de Hulst jr
Pag 114 Het kerstfeest van twee domme kindertjes
Pag. 130 Arm en toch rijk, illustraties van de Hulst jr
Vechtkroniek, mei 2011 - nr 35


Uitgave van de Historische Kring van Loenen, Loenersloot, Nigtevecht, Nieuwersluis en Vreeland, geniet, 36 pag. 24x17.

In augustus 2011 ontmoette ik bij de Atelierdag in Huize Van de Hulst te Nieuwersluis Dhr Willerm Mooij, lid van de redaktie van de Vechtkroniek, onder andere dichter-schrijver van het boek Zo diep, zo lief gehad, maar vooral hartstochtelijk verzamelaar van prentbriefkaarten van Loenen aan de Vecht en wijde omgeving. Hij voorzag het inleidend artikel van Kees de Kruijter en de integrale overname van het artikel van W.G. van de Hulst Herinneringen aan Vreeland uit ''School en Huis, officieel orgaan van de Unie Een School met den Bijbel'', 12e jaargang, nr 6 juni 1960 van diverse fraaie prentbriefkaarten uit de mobilisatietijd.
Met dank voor de welwillende toestemming van de redaktie van de Vechtktroniek mogen inleiding en artikel hier weer integraal worden opgenomen.

Artikel
Herinneringen aan Vreeland in de mobilisatietijd vanaf augustus 1914


klik voor artikelVerkenningen op het gebied van de jeugdliteratuur


Losbladig tijdschrift over schrijvers, dichters en illustratoren van kinder- en jeugdboeken.
Onder hoofdredactie van Jan C. Villerius (in ieder geval jaargangenI-VI , 1969-1975).
Een uitgave van B.V. Uitgeverij NIB, Postbus 144 te Zeist. Verschijnt in 10 afleveringen gedurende de maanden augustus t/m juni.
Tot hoe lang het tijdschrift heeft bestaan is (me nog) niet bekend.

Bijdrage van Adriaan van der Veen in Jaargang III 1971-1972, nr.9 blz 145-148

Artikel
Dàt was nog eens lezen!
Vroom en vrij

De geschiedenis van de vrijzinnig protestantse jeugdliteratuur in Nederland door
Richard van Schoonderwoerd den Bezemer.

Uitgegeven door Biblion Uitgeverij, Den Haag

Op meer dan 20 plaatsen in het boek worden W.G. van Hulst en Willem G. van de Hulst
kort of uitvoeriger besproken, vooral in samenhang met de uitgaven van zondagsschoolboekjes en kerstuitgaven.


[1e druk 2001]

1e druk 2001 24,5x17 - 240 pag. paperback isbn 90 5483 259 2 


Waar ligt Poot?
Over de dood en de laatste rustplaats van Nederlandse en Vlaamse schrijvers

Door Hans Heesen, Harry Jansen en Ed Schilders
Illustratie omslag: Samuel van Hoogstraten (1627-1687), Lezende jongeman (zelfportret, 1644) Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam
Grafische Verzorging: Hans Gordijn, Baarn

[1e druk 1997]

1e druk 1997 - 20x12,5 - 331 pag, gebrocheerd. isbn906801549-4

Artikel
Willem Gerrit van de Hulst           
                                                         


Wonderland - De wereld van het kinderboek

Dit boek is uitgegeven bij de kinderboekententoonstelling Wonderland - Van Pietje Bell tot Harry Potter die werd gehouden in de Kunsthal te Rotterdam van 2 oktober 2002 tot en met 5 januari 2003.

Redaktie: Marieke van Delft, Reinder Storm, Theo Vermeulen.
De bijdragen zijn van diverse auteurs.

Waanders Uitgevers, Zwolle
Koninklijke Bibliotheek, Den haag

[1e druk 2002]

1e druk 2002 - 30x25 - geb. met stofomslag, ISBN 90 400 86907 (gebonden) 90 400 86893 (paperback)

Artikel
Lieke ter Duin: W.G. van de Hulst - Voor onze kleinen (hfdst 55, pag 118-119).
Van de Hulst wordt ook nog in enkele andere hoofdstukjes genoemd.


Stichting lezen reeks 19 - Zo doen wij dat nu eenmaal

Literatuuropvattingen op open protestants-christelijke basisscholen

Door Erna van Koeven (Proefschrift)

Eburon, Delft 2011
Paperback, 318 pagina's, isbn 9789059725850

Eén van de vier scholen waar uitgebreid onderzoek is gedaan is de W.G. van de Hulstschool te Utrecht, sinds 2018 De Wereldwijzer genoemd.

Een op de drie basisscholen in Nederland draagt de protestants-christelijke signatuur. Het merendeel hiervan is 'open' protestants-christelijk. Dit zijn scholen met een levensbeschouwelijk gemengde leerlingenpopulatie en een open visie op hun christelijke identiteit. Toch ontbreken ook op deze scholen populaire kinderboeken, bijvoorbeeld over tovenarij, vaak in de boekencollectie. Dat is des te opmerkelijker in het licht van de protestantse leestraditie waarin niet het weghouden van boeken, maar het zelf leren kiezen, een vooraanstaande plaats inneemt. Erna van Koeven, lerarenopleider aan een lerarenopleiding basisonderwijs, is voor haar proefschrift op vier open protestants-christelijke basisscholen nagegaan welke literatuuropvattingen leerkrachten hebben en hoe zij die meewegen in de boeken die zij selecteren en in de manier waarop zij met boeken werken. De titel Zo doen wij dat nu eenmaal geeft aan dat de literatuuropvattingen op open protestants-christelijke basisscholen vaak impliciet blijven: ze vinden geen basis in een bredere visie op de leescultuur op school, op de vormgeving van de levensbeschouwelijke schoolidentiteit of op onderwijs met pedagogische kwaliteit. Dit boek zal binnen bijzondere basisscholen, maar ook daarbuiten, voor veel discussie over en reflectie op het literatuuronderwijs zorgen.
'Zoo heerlijk eenvoudig'
Geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland

Door Willem van der Meiden. Tevens verschenen als proefschrift aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Uitgegeven bij Verloren, Hilversum, 2009
Omslagontwerp: Robert Koopman

Op talrijke plaatsen in het boek wordt over de kinderbijbels van Van de Hulst gesproken.
Enkele speciale hoofdstukken: ''O, dat stille snikken van die arme vrouw'', De narratieve revolutie van W.G. van de Hulst (1918) (pagina 194-198) en ''In eerbiedshouding', Een pedagogisch tijdsbeeld. (pagina 232-237).

[1e druk 2009]
1e druk 2009 - 27,5x20 - geb. hardcover, 462 pag. ISBN 978 9087 0412 05
Artikelen in kranten en tijdschriften
chronologisch

in opbouw


6 juli 1959


klik voor vergroting

 W.G. van de Hulst...
wel bejaard, maar niet oud!


Artikel van Leo Roelants in Lektuurgids 6 uit 1959 bij de 80e verjaardag van Van de Hulst

Artikel

W.G. van de Hulst... wel bejaard, maar niet oud!klik voor vergrotingZes vijftigers over hun jeugdboeken


Artikel van Boet Kokke in De Gelderlander/De Nieuwe Krant van 5 oktober 1985 waarin Paul van Vliet over zijn favoriet jeugdboeken van toen spreekt.

De Gelderlander 5 oktober 1985


Artikel
Zes vijftigers over hun jeugdboeken

8 september 1990


klik voor vergroting
Stiekum lezen onder de dekens

Museum toont jeugdboeken van drie generaties

Artikel van Jolan Douwes ter gelegenheid van de tentoonstelling ' Boeken horen bij je' in 1990 in het Letterkundig Museum te den Haag

Trouw, zaterdag 8 september 1990

Artikel
Stiekum lezen onder de dekens

24 juli 1993klik voor vergrotingEn altijd kwam de verlossing


Artikel door Aukje Holtrop in Vrij Nederland, 24 juli 1993 nummer 29, pag 68 en 69 in de rubriek: De Republiek der Letteren.


Op de voorpagina: W.G. van de Hulst, kinderschrijver - Christendom in een onveilige wereld

Het artikel is geschreven bij gelegenheid van de tentoonstelling over W.G. van de Hulst in Het Letterkundig Museum in Den Haag.


Artikel
En altijd kwam de verlossing pag 68 en 69

13 augustus 1993
 

Intervieuw
met Rose Marijne van de Hulst


Rapportage van Alex Verburg in het tijdschrift Libelle, nr 33, 1993, 13 t/m 20 augustus
Foto's: Sjaak Ramakers en Jan Doets.

84 pag, losse verkoop ƒ2,85


Artikel
Intervieuw mer Rose Marijne van de Hulst
pag 18-21
klik voor vergroting

   
9 december 1999
klik voor vergroting
Alles komt goed, uiteindelijkArtikel van Stijntje Blankendaal in Dagblad Trouw op donderdag 9 december 1999, pagina 19Artikel
Alles komt goed, uiteindelijk7 november 2002
klik voor vergrotingIn de wereld van Jaap en Gerdientje


Artikel van Yvette Nelen in Ad Valvas, het onafhankelijke weekblad van de Vrije Universiteit. Het tijdschrift verschijnt 36 keer per jaar op donderdag in een oplage van 12.000 exemplaren.

Het artikel is van 7 november 2002 op pagina 5 en de illustratie is van W.G. van de Hulst jr.


Artikel
In de wereld van Jaap en Gerdientje

   klik voor vergrotingDe bescheidenheid van 'v.d.S.'


Artikel van Dr. Hans Ester, docent literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in het Nederlands Dagblad dd........ over persoonlijke opdrachten van schrijvers in boeken.

Artikel
De bescheidenheid van 'v.d.S.'

   


Artikel van Ria Balm in Pedagogiek in Praktijk oktober 2006
pagina 32 en 33 waar zij onder het hoofdstukje 'Vergelijking' ook deze Van de Hulst-site aan de orde stelt


 

Artikel van Enny de Bruijn in het Reformatorisch Dagblad dinsdag 9 oktober 2007, 37e jaargang nr 160