Links

De hier aangegeven links zijn met instemming van de betrokkenen toegevoegd.
Let op: Door veranderingen in websites kunnen de links soms niet meer goed werken

Om tot een zo volledig en verantwoord mogelijke documentatie te komen is onderlinge hulp noodzakelijk. Naast de genoemde literatuur bij Bronnen wordt op verschillende fronten verzameld en/of gewerkt aan sites met boeiende verzamelingen. En dan niet alleen W.G. van de Hulst maar in bredere zin documentatie van de zondagsschoollectuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Christelijke Auteurskring waarmee W.G. van de Hulst verbonden was. Voor aanvullingen op deze pagina met relevante links gaarne contact opnemen met :
ahibma@planet.nl


   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Overzicht van het omvangrijke oevre van de Jaap ter Haar (1922-1998)


Overzicht van het illustratieve oevre van de B.Midderigh-Bokhorst (1880-1972)

 

Overzicht door Andries Hibma van het complete werk van meesterverteller Jan Veltman 1857-1938
Thússide De Fryske Bibleteek troch Andries Hibma
 Voor de prachtige en zeer uitgebreide site van Rens Strijbos over alle zondagsschoolboekjes en de complete Libellen-serie
van Bosch & Keuning kunt U terecht bij www.achterderug


De wel bijna meestomvattende collectie kinderboeken kunt u vinden bij KinderBoekenHuis in het Groningse Winsum, verzorgd en beheerd door een team van vrijwilligers onder leiding van een directeur.
In het kwartaalblad Berichten van Moeder de Gans zijn allerlei wetenswaardigen over kinderboeken te vinden.


Website van de Stichting 't Oude Kinderboek


Website van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur


Website van het Instituut voor Nederlandse geschiedenis


Galerie Peter Leen - Breukelen en Wijk bij Duurstede - regelmatig verkoopexposities werk van Willem G. van de Hulst


Museum Nairac Barneveld. Overzichtsexpositie W.G. van de Hulst van 16 juni - 27 oktober 2007


Prof. dr. Anne van der Meiden verzorgde de openingstoespraak op 16 juni in het veluws museum Nairac
 

Stedeijk Museum Vianen, expositie Willem G. van de Hulst van 16 juni - 14 oktober 2007
 


Home

Annuals

Biograëfieën

Diversen

Jeugdboeken

Tentoonstellingen

Vakantieboeken

Winterboeken

Link

Contact

Welkom op de Winterboekensite!

Het Winterboek van de Margriet is in Nederland altijd populair geweest. Het werd voor het eerst uitgegeven in 1939 door de Geïllustreerde Pers en verscheen jaarlijks eind november. Het Margriet Winterboek was niet uitsluitend een leesboek, er waren ook tientallen spelletjes, raadsels, puzzels, strips, grappen, versjes, goocheltrucs en andere “doe-dingen” in opgenomen, waaraan het hele gezin plezierige uren beleefde. Veel vooraanstaande auteurs en illustratoren zoals Annie M.G. Schmidt, Paul Nowee, Han Hoekstra, Eppo Doeve en Fiep Westendorp droegen jaarlijks hun steentje bij. De gehele serie bestaat uit 36 boeken, waarvan de laatste editie in 1988 werd uitgegeven.
In Engeland werden soortgelijke boeken al sinds begin 1900 uitgegeven. De Nederlandse Winterboeken vertonen duidelijke overeenkomsten met deze zogenaamde annuals.

Samensteller van de boeken was Tom Hulsebosch. Hij leeft helaas niet meer, maar heeft gedurende een lange reeks van jaren niet alleen zijn werk-, maar ook zijn privétijd aan het samenstellen, vertalen en zelf schrijven van verhalen voor deze boeken besteed. Daarnaast heeft hij vanaf de beginjaren zeventig tot midden jaren tachtig van de vorige eeuw samen met Arnold Berbers, illustrator en helaas in 2005 overleden, een serie Jeugdboeken met hetzelfde concept in het leven geroepen.

Door alle contacten die ontstonden met o.a. de Koninklijke Bibliotheek, het tijdschrift Boekenpost en diverse schrijvers en tekenaars werd duidelijk dat een tentoonstelling van deze boeken zeer op zijn plaats zou zijn en een stuk onontgonnen cultuurhistorisch gebied zou ontsluiten. Bovendien is een postuum eerbetoon aan de voor velen onbekende heer Hulsebosch meer dan op zijn plaats.

Joost Pollmann, o.a. tentoonstellingsmaker en beeldcultuurspecialist is zeer geïnteresseerd in de Winterboeken en zegde toe hierover tentoonstellingen te willen inrichten. Naast het Drukkerij Museum in Meppel hebben ook het Scryption in Tilburg en het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn belangstelling getoond voor zo’n tentoonstelling.

Het is de bedoeling om het volgende te laten zien: de volledige serie Margriet Winterboeken, de reeks Jeugdboeken en de reeks Vakantieboeken; een representatieve keuze uit de illustraties die gedurende een halve eeuw voor deze boeken zijn gemaakt; informatie over de totstandkoming van deze series; voorbeelden van de oudere Engelse titels die tot voorbeeld hebben gediend.

Per tentoonstelling wordt een ander accent gelegd: in Meppel wordt de Drentse illustrator Arnold Berbers nader belicht, in Tilburg komt tekenaar Tijs Dorenbosch in het zonnetje te staan en in Hoorn zorgt de schaatsboekencollectie van Max Dohle voor een interessante en relevante toevoeging. Bovendien zal in Hoorn aandacht worden geschonken aan de tekenaar F. Wijnand.

Het ligt in de bedoeling om de tentoonstellingen vergezeld te doen gaan van een catalogus waarin de volledige reeksen worden afgebeeld.

Het opsporen van de gegevens leek vaak op het zoeken naar een speld in een hooiberg. Daarom wil ik iedereen die mij - op wat voor manier dan ook - heeft geholpen bij de voorbereidingen van de tentoonstellingen en de totstandkoming van deze website hartelijk danken. Zonder jullie hulp en enthousiasme was het allemaal niet gelukt.

Graag tot ziens op één van de tentoonstellingen!

Anneke Gankema

Voor het laatst bijgewerkt op 5 november 2006


 

Weblog van KarinDesRues die met Willem G. van de Hulst samenwerkte voor de TV-verfilming van Inde Soete Suikerbol
Marchien Hof en Erik Rouw
Eén van de uitgebreidere Van de Hulst-verzamelingen is opgebouwd door Marchien Hof uit het Zeeuwse Scharendijke.
Na haar overlijden in februari 2007 is deze verzameling overgedragen aan de Zeeuwse Bibliotheek.

En door nevenstaande afbeelding aan te klikken wordt leesbaar wat zij beiden
zoal in het Zeeuwse hebben bewerkstelligd op het gebied van (kinder)boeken.

Een nagenoeg volledige bibliografie van Klaas Norel - door wie een flink aantal zondagsschooluitgaven
werden geschreven - is verzorgd door Marius Bloemzaad. De site is te te vinden onder Klaas Norel

Joh.H.Been, site van Jenneke Groeneveld
 

Een kleurige site met veel (inhoudelijke) informatie over een groot aantal mooie oude kinder- en jeugdboeken
vind U onder www.oudejeugdboeken.nl


Een overzichtelijke site wordt bijgehouden door Mevr. A.L van der Wekken die op heel bijzondere wijze tot stand is
gekomen en alleszins de moeite van het bekijken waard. Graag krijgt ze bijdragen in haar gastenboek.   


De 'top-drie' van Henk van Dorp


Al jaren bezig met het verzamelen van Christelijke kinder- en jeugdboeken (o.a. K. Norel, P. de Zeeuw, H. te Merwe, Anne de Vries, Piet Prins enz.) De laatste 10 jaar (enthousiast geworden door de "Ouwe Bram dagen" in de jaren '90) zich steeds meer toespitsend op alles wat met W.G. van de Hulst te maken heeft ! 
 

 
Henk van Dorp uit Geraardsbergen (België) heeft voor deze site een aantal bijdragen aangeleverd uit wat wel één van de grootste
Van de Hulst-verzamelingen mag worden genoemd. Vragen over met name de buitenlandse uitgaven (inclusief België) de serie 'Voor onze kleinen', 'Inde Soete Suikerbol' en de 'Winterbloemen' wil Henk graag beantwoorden. Zijn e-mailadres is: henk.van.dorp@bez.be.
 
 
Fraaie site over het werk van Cornelis Jetses door Dirk Sellis uit Heerde (aanklikken)