Voor onze kleinen

                                                                                                                                                     HomeTussen 1920 en 1958 verschenen de 21 deeltjes in de serie 'Voor onze kleinen', het hartstuk van het werk van W.G van de Hulst. In de boeiende biografie Zoeken naar de ziel van Daan van der Kaaden (Callenbach, 1994) wordt de ontstaansgeschiedenis beschreven. In een brief aan uitgever Callenbach in Nijkerk schrijft Van de Hulst in januari 1920: „'k Zal U zeggen, dat ik sinds enkele dagen met een plannetje rondloop, dat ik wel eens met U bespreken wilde. 't Betreft juist de 'kleine' boekjes, die voor de kleinen (6 à 7-jarigen) nog zoo vaak de steenen voor brood geven. Maar - 't is het allerbest, dat U en ik daarover eens praten. Dat is duidelijker en vruchtbaarder dan veel geschrijf".

Nog in hetzelfde jaar verscheen het eerste deeltje 'Fik' en in november van dat jaar vroeg de uitgever aan Van de Hulst: 'Ik had zo gedacht: U neemt als geestelijk vader dezer serie het (niet-officiële) redacteurschap op U'. Naast de titels van Van de Hulst verschenen ook nog een (klein) aantal andere auteurs in deze serie maar vanwege de verkoopcijfers bleven alleen de welbekende eenentwintig over. Naast Tjeerd Bottema in de beginjaren werden bijna alle boekjes door Willem G. van de Hulst geïllustreerd. In de buitenlandse uitgaven komen ook andere, mijns inziens bepaald minder geslaagde illustratoren aan bod.

Dan komen de verhalen ook nog in andere vormen voor zoals de bundeling van "Van Bob en Bep en Brammetje', 'Fik' en 'Allemaal katjes!' in Drie vertellingen uit 1922. Verder zijn een aantal deeltjes zonder omslag verschenen in Winterbloemen en Keurgarve, presentatiebundels van (zondags)schoolboekjes van Uitgeverij Callenbach. Vaak als eerste druk om een indruk te geven van het nieuw uit te geven boekje. Ook de verzamelbundels Voor de kleintjes (1967), Omnibus Voor Onze Kleinen (twee delen,1981 en 1982), Veertien beroemde verhalen (1993) en Verhalen van toen (1999) geven een prachtig overzicht van alle verhalen. Uiteraard zijn in velerlei schoolleesboekjes korte of langere fragmenten van deze beroemde verhalen verschenen.

Hieronder een overzicht van alle uitgaven geordend naar uiterlijke verschijningsvorm, voor zover ik ze op dit moment kan weergeven. Ook de boekjes uit het buitenland voor zover mij bekend. De vertaalde boekjes worden beschreven op de pagina Internationaal. Eerst enkele Friese, dan vrij veel Belgische en tenslotte de overige buitenlandse VOK-tjes. Vanwege de lange ontstaansgeschiedenis van deze serie (1920-1958) zijn niet in alle uitvoeringen alle deeltjes verschenen. Pas bij de nieuwere series is een totaaloverzicht mogelijk.


Verschijningsdata

1920
1 Fik
1932
12 Anneke en de sik
1921
2 Van Bob en Bep en Brammetje
1935
13 Het plekje dat niemand wist
1922
3 „Allemaal katjes!"
1940
14 Kareltje
1923
4 Van den boozen koster!
1941
15 Het kerstfeest van twee domme kindertjes
1924
5 Het huisje in de sneeuw
1945
16 Het zwarte poesje
1925
6 Van drie domme zusjes
1948
17 Het klompje dat op het water dreef
1927
7 Bruun de Beer
1951
18 Annelies
1928
8 „Zoo'n griezelig beest!"
1953
19 Voetstapjes in de sneeuw
1929
9 Het wegje in het koren
1956
20 De bengels in het bos
1930
10 Grote Bertus en kleine Bertus
1958
21 Kleine zwerver
1931
11 De wilde jagers
 

   
  VOK (1) ingenaaid (slappe kaftjes), illustraties Tjeerd Bottema
  VOK (2) gecartonneerd klein, illustraties Tjeerd Bottema
  VOK (3) overige uitgaven, illustraties Tjeerd Bottema
  VOK (4) ingenaaid met nummer (slappe kaften), illustraties Tjeerd Bottema
  VOK (5) gecartonneerd groot, mét nummer, illustraties Tjeerd Bottema
  VOK (6) gebonden , illustraties Tjeerd Bottema, W.G. van de Hulst jr en Jan Lutz (nr.13)
  VOK (7) nieuwe gebonden uitgaven, illustraties W.G. van de Hulst jr
  VOK (8) vernieuwde uitgaven mét serienummer, illustraties W.G. van de Hulst jr.
  VOK (9) vernieuwde uitgaven zonder serienummer en iets smaller (21x14), illustraties W.G. van de Hulst jr.
  VOK (10) nieuwste uitgaven onder redaktie van R.M. van de Hulst, illustraties W.G. van de Hulst jr.
  Omnibussen
  VOK Fries
  VOK België (en overige Belgische uitgaven)
  VOK Duitsland
  VOK Canada 1, 2, 3 en 4
  VOK Zuid-Afrika
  VOK Indonesië
  VOK Japan


VOK (1) ingenaaid (slappe kaftjes), illustraties Tjeerd Bottema

1 Fik
4e druk 1925
2 Van Bob en Bep en Brammetje
2e druk 1922
3 „Allemaal katjes!"
3e druk 1926
4 Van den boozen koster!
1e druk 1923
??
5 Het huisje in de sneeuw
6 Van drie domme zusjes
1e druk 1925
7 Bruun de Beer
1e druk 1927
8 Zoo'n griezelig beest!
   
9 Het wegje in het koren
1e druk 1929
10 Groote Bertus en kleine Bertus
1e druk 1930
   

VOK (2) gecartonneerd klein, illustraties Tjeerd Bottema
(let op: De ruggetjes hebben diverse kleuren, ook per druk verschillend. ook kartonkleuren soms verschillend. De afbeelding is willekeurig)
1 Fik
1e druk 1920
2 Van Bob en Bep en Brammetje
1e druk 1921
3 „Allemaal katjes!"
1e druk 1922
4 Van den boozen koster!
2e druk 1924
5 Het huisje in de sneeuw
1e druk 1924
6 Van drie domme zusjes
2e druk 1926
7 Bruun, de Beer
1e druk 1927
8 „Zoo'n griezelig beest!"
2e druk 1929
   
9 Het wegje in het koren
1e druk 1929
10 Groote Bertus en kleine Bertus
1e druk 1930
   

VOK (3) overige uitgaven, illustraties Tjeerd Bottema

De serie VOK werd aanvankelijk door meerdere auteurs verzorgd. In 1928 verscheen een overzichtsboekje met alle tot dan
verschenen titels van W.G. van de Hulst. Dan al zijn alleen de Van de Hulst-uitgaven overgebleven in deze serie.

Voor onze kleinen
Overzichtsboekje 1928 met op de kaft het portret van W.G. van de Hulst
Klik voor verdere informatie

Pop vertelt -
door Aletta Hoog - 1e druk, gecart.
Pop vertelt -
door Aletta Hoog - 2e druk 1925, gecart.
Jantje -
door Rie - 1e druk, gecart.
.Jantje -
door Rie - 2e druk, ing.
.Jantje -
door Rie - 2e druk 1925, gecart.
De vertelling van Jo -
door Maria Laarman - 1e druk, ing.
De vertelling van Jo -
door Maria Laarman - 1e druk, gecart
   
Het nest in de turf -
door J.LF. de Liefde - 1e druk ing.
Het nest in de turf -
door J.LF. de Liefde - 2e druk 1925 gecart.
   

VOK (4) ingenaaid mét nummer (slappe kaften), illustraties Tjeerd Bottema
1 Fik
6e druk 1931
2 Van Bob en Bep en Brammetje
5e druk 1929
3 „Allemaal katjes!"
5e druk 1933
4 Van den boozen koster!
5e druk 1931
       
5 Het huisje in de sneeuw
5e druk 1932
6 Van drie domme zusjes
4e druk 1932
7 Bruun, de Beer
4e druk 1933
8 „Zoo'n griezelig beest!"
3e druk 1928
       
9 Het wegje in het koren
2e druk 1931
10 Groote Bertus en kleine Bertus
2e druk 1931
11 De wilde jagers
1e druk 1931
12 Anneke en de sik
1e druk 1932

VOK (5) gecartonneerd groot, mét nummer, illustraties Tjeerd Bottema
(Nb. De ruggetjes hebben diverse kleuren, ook per druk)
1 Fik
6e druk 1931
2 Van Bob en Bep en Brammetje
6e druk 1931
3 „Allemaal katjes!"
5e druk 1935
4 Van den boozen koster!
5e druk 1931
       
5 Het huisje in de sneeuw
5e druk 1932
6 Van drie domme zusjes
4e druk 1932
7 Bruun, de beer
4e druk 1933
8 Zoo'n griezelig beest!
3e druk 1932
       
9 Het wegje in het koren
3e druk 1932
10 Groote Bertus en kleine Bertus
2e druk 1931
11 De wilde jagers
2e druk 1933
12 Anneke en de sik
1e druk 1932

VOK (6) gebonden, illustraties Tjeerd Bottema, W.G. van de Hulst jr en Jan Lutz (nr.13)
(Vanaf deel 14 - Kareltje - tekeningen van Van de Hulst jr. maar de boekomslagen al eerder naar de tekeningen van Bottema)

(Nb. Dit zijn de zgn blokjes: twee rood-oranje, gele of groene blokjes op het ruggetje)
1 Fik
7e - 14e druk
2 Van Bob en Bep en Brammetje 8e - 13e druk
3 „Allemaal katjes!"
6e - 11e druk
4 Van den bozen koster!
6e - 7e druk
4 Van de boze koster!
8e - 13e druk
5 Het huisje in de sneeuw 6e - 9e druk
5 Het huisje in de sneeuw 10e - 14e druk
5 Het huisje in de sneeuw
12e druk
6 Van drie domme zusjes
5e druk
6 Van drie domme zusjes
6e - 9e druk
7 Bruun, de beer!
5e - 11e druk
8 „Zo'n griezelig beest!"
4e druk
8 „Zo'n griezelig beest!"
5e - 9e druk
9 Het wegje in het koren
5e - 12e druk
10 Grote bertus en kleine Bertus 3e - 7e druk
11 De wilde jagers
5e - 8e druk
12 Anneke en de sik
2e - 3e druk
12 Anneke en de sik
4e - 8e druk
13 Het plekje dat niemand wist 1e - 8e druk (Jan Lutz
14 Kareltje 1e - 7e druk
(Van de Hulst jr)
15 Het kerstfeest van twee domme kindertjes
1e - 5e druk
15 Het kerstfeest van twee domme kindertjes
6e druk (nieuwe omslag)
16 Het zwarte poesje
1e - 6e druk
17 Het klompje dat op het water dreef 1e - 5e druk
)
18 Annelies
1e - 4e druk
19 Voetstapjes in de sneeuw 1e - 7e druk
20 De bengels in het bos
1e - 2e druk

VOK (7) nieuwe gebonden uitgaven, illustraties W.G. van de Hulst jr
1 Fik
15e - 19e druk
1 Fik
20e - 21e druk
2 Van Bob en Bep en Brammetje 14e - 16e druk
2 Van Bob en Bep en Brammetje 17e - 19e druk
3 Allemaal katjes
12e - 14e druk
3 Allemaal katjes
15e - 17e druk
4 Van de boze koster
14e - 19e druk
5 Het huisje in de sneeuw 15e - 17e druk
5 Het huisje in de sneeuw 18e druk
6 Van drie domme zusjes
10e - 12e druk
6 Van drie domme zusjes 13e - 15e druk
7 Bruun de beer
12e - 18e druk
8 Zo'n griezelig beest
10e - 11e druk
9 Het wegje in het koren
13e - 17e druk
10 Grote Bertus en kleine Bertus 8e - 12e druk
11 De wilde jagers
9e - 14e druk
12 Anneke en de sik
9e - 11e druk
13 het plekje dat niemand wist 9e - 14e druk
14 Kareltje
8e - 14e druk
15 Het kerstfeest van twee domme kindertjes
7e - 13e druk
16 Het zwarte poesje
7e - 13e druk
17 Het klompje dat op het water dreef 6e - 7e druk
17 Het klompje dat op het water dreef 8e - 9e druk
18 Annelies
5e - 7e druk
(geel)
18 Annelies
7e druk (wit)
18 Annelies
8e - 9e druk
18 Annelies
(óók) 9e druk
19 Voetstapjes in de sneeuw 6e - 8e druk
20 De bengels in het bos 2e - 7e druk
21 Kleine zwerver
1e - 6e druk

VOK (8) vernieuwde uitgaven mét serienummer, illustraties W.G. van de Hulst jr.
1 Fik
22e - 23e druk
2 Van Bob en Bep en Brammetje 20e - 21e druk
3 Allemaal katjes
18e - 19e druk
4 Van de boze koster
20e - 21 druk
5 Het huisje in de sneeuw 20e - 23e druk
6 Van drie domme zusjes 16e-17e druk
7 Bruun de Beer
19e - 21e druk
8 'Zo'n griezelig beest!' 12e druk
9 Het wegje in het koren
18e - 19e druk
10 Grote Bertus en kleine Bertus 13e - 14e druk
11 De wilde jagers
15e - 17e druk
12 Anneke en de sik
12e - 15e druk
12 Anneke en de sik
16e druk
13 Het plekje dat niemand wist 16e - 17e druk
16 het zwarte poesje
14e druk

17 het klompje dat op het water dreef 10e - 11e druk

18 Annelies
10e - 11e druk
19 Voetstapjes in de sneeuw 9e - 10e druk
     
20 De bengels in het bos 8e - 9e druk
21 Kleine zwerver
7e - 8e druk
       

VOK (9) vernieuwde uitgaven zonder serienummer en iets smaller (21x14), illustraties W.G. van de Hulst jr.
1 Fik -
23e druk
2 Van Bob en Bep en Brammetje 22e - 23e druk

3 Allemaal katjes -
19e druk

4 Van de boze koster
22e druk
5 het huisje in de sneeuw
24e druk
6 Van drie domme zusjes 18e druk
7 Bruun de Beer
21e-22e druk
8 'Zo'n griezelig beest!'
13e druk
9 Het wegje in het koren
20e druk
9 Het wegje in het koren
21e druk
10 Grote Bertus en kleine Bertus 15e druk
11 De wilde jagers
17e druk
12 Anneke en de sik
17e druk
13 Het plekje dat niemand wist - 17e druk
14 Kareltje
15e - 16e druk
15 het kerstfeest van twee domme kindertjes
14e - 15e druk

16 Het zwarte poesje
15e - 16e druk 1989

17 Het klompje dat op het water dreef 12e - 13e druk
   
18 Annelies
12e druk
19 Voetstapjes in de sneeuw 11e - 12e druk
20 De bengels in het bos - 10e druk
21 Kleine zwerver
9e - 10e druk
   

Nieuwste uitgaven (10) onder redaktie van R.M. van de Hulst, illustraties W.G. van de Hulst jr.

(ander formaat 20,5x21,5)

1 Fik
24e druk

2 Van Bob en Bep en Brammetje 24e druk
3 Allemaal katjes
21e druk
4 Van de boze koster
23e druk
5 Het huisje in de sneeuw
25e druk
6 Van drie domme zusjes
19e - 20e druk
7 Bruun de beer
23e druk
8 Zo'n griezelig beest
15e druk
9 Het wegje in het koren
22e druk
10 Grote Bertus en kleine Bertus 16e druk
11 De wilde jagers
18e - 19e druk
12 Anneke en de sik
18e druk
13 Het plekje dat niemand wist 18e druk
14 Kareltje
17e druk
15 Het kerstfeest van twee domme kindertjes 16e druk
16 Het zwarte poesje
17e druk
17 Het klompje dat op het water dreef 14e druk
18 Annelies
13e druk
 
19 Voetstapjes in de sneeuw 13e druk
20 De bengels in het bos
11e druk
21 Kleine zwerver
11e druk
 

Affiche (29x20,5) van Uitgeverij Callenbach van de vernieuwde serie Voor Onze Kleinen.
Groot formaat, 48 pagina's, ƒ9,90 per deel

De hele fraaie reeks in de Callenbach-catalogus 2007- 2008, pagina 7


VOK Omnibussen
Drie vertellingen
1e druk 1922
Drie vertellingen
2e druk 2004
Voor de kleintjes
1e druk 1967
Veertien beroemde verhalen
1e druk 1993
Omnibus Voor onze kleinen deel 1
1e druk 1981
Omnibus Voor onze kleinen deel 2
1e druk 1982
en ook 2e druk 1982

   
Verhalen van toen
deel 1 6e druk 1999
Verhalen van toen
deel 2 5e druk 1999
   

VOK Fries

Nb. De beschrijvingen van onderstaande boeken staan op de pagina Internationaal
Artikelen Leeuwarder Courant 1963 en 1968
2 Fen Jolle en jeltsje en Janneman
1e printinge
2 Fan Jolle en Jeltsje en Janneman 2e printinge 1963

14 Tyske
1e printinge
1963

= Van Bob en Bep en Brammetje
= Van Bob en Bep en Brammetje
= Kareltje


VOK België
Uiteraard Nederlandstalig maar soms andere uitvoeringen

De ontstaansgeschiedenis van serie Voor onze kleinen zal op een later tijdstip nog wat uitvoeriger worden beschreven. Voor de Belgische uitgaven geldt hetzelfde. Bijna alle omslagen zijn hetzelfde als bij de Nederlandese uitgaven. Wel zijn er enkele uitgaven met grotere kartonnen omslag.

Dhr. G.F. Callenbach heeft in november 1996 op de 1e "Ouwe Bram-dag" in Veenendaal "uitgevers-herinneringen" opgehaald. Er staat een verslagje in: "Ouwe Bram leeft nog" (1e jaargang no. 5, dec. 1996.)

Over de 'Belgische edities' zei Callenbach: Er ging ook altijd een drukproef naar de uitgeverij in België. Zij waren in die tijd bezig met een eigen editie (de oplage lag zo rond de 3000 à 4000 exemplaren!). Maar met bijvoorbeeld de term "dominee" hadden zij een probleem! Konden ze daar geen "notaris" van maken (zo'n kleine wijziging moest hetzelfde aantal letters hebben)? Eigenlijk hadden ze als uitgevers onder elkaar al beslist, dat het zo zou worden in de Belgische uitgaven... maar... Van de Hulst wilde daar niet aan meewerken! "Als ze het in België willen lezen, moeten ze het maar nemen zoals het is", zou hij gezegd hebben.
Opmerkelijk is dat er toch blijkbaar kleine 'verschillen' in de tekst zijn toegestaan na het heengaan van W.G. van de Hulst, maar blijkbaar ook al voor zijn heengaan in 1963.

                      Tekstfragment 'Het kerstfeest van twee domme kindertjes 

Een voorbeeld uit: Het kerstfeest van drie domme kindertjes,  7e druk, 1960 - blz. 46: "Zij vroegen DE LIEVE JEZUS om een hartje, dat veel van Hem houden zou", terwijl in de Vlaamse uitgave van 1953 nog stond: "Zij vroegen DE HERE JEZUS om een hartje, dat veel van Hem houden zou". Het latere uit 1960 komt beter over voor kinderen met een R.K. achergrond ! Nog een voorbeeld uitt: Rozemarijntje en de oude juffrouw, 6e druk, 1964. Hoofdstuk 1 begint met de woorden: "Zo'n meiske toch..." In de vroegere Nederlandse drukken stond: "Zo'n deerntje toch". Omdat ze in Vlaanderen geen "deerntjes" kennen, werd het dus een "meiske". Het grappige hierbij is, dat in latere Nederlandse drukken, in ieder geval vanaf de 8e druk ook in de Nederlandse uitgaven het "meiske" is overgenomen !

Er zijn kleine tekstverschillen: "Bijvoorbeeld in "Annelies" (5e druk Denis Borgerhout, 1962, blz.38) wordt de tekst iets aangepast aan de Vlaamse kindertjes: Er wordt gesproken over 'de goede God' en over 'Onze Lieve Heer' in plaats van 'de Here God'  en 'de Here Jezus' (in de Nederlandse uitgave). In de Vlaamse uitgave van "De bengels in het bos" (2e druk, Denis Borgerhout, 1960, blz.40 en 41) wordt opnieuw 'de Heer' op het ene moment vervangen door 'Onze Lieve Heer' en vervolgens door 'de Lieve Jezus'. Opmerkelijk is echter dat in de 5e druk (1966, Denis Borgerhout) gewoon weer tweemaal 'de Heer' staat !
Nog opmerkelijker is wellicht, dat in de genoemde uitgave van "Annelies" de vader van Annelies die 'dominee' is, in deze Vlaamse uitgave ineens 'dokter' geworden is (heel het boekje door: bijv. blz.18, 20,35 en 36), het 'domineeshuis' naast de grote kerk wordt dan het 'doktershuis' naast de grote kerk (blz.9) en en de 'domineestuin' werd de 'dokterstuin' (blz.7). Een verandering die in vroegere jaren absoluut niet door de beugel kon. Eénmaal zelfs is de 'dominee' een gewone 'mijnheer' geworden (blz.36).


VOK België
(1)
Uitgegeven bij "Uitgeverij Imago te Antwerpen". Ze lijken allemaal uitgegeven rond 1953 en zijn de vroegste uitgaven.
Alléén de titelpagina's zijn anders, verder identiek aan de Nederlandse uitgaven.
3 titelpagina Imago Antwerpen

3 Allemaal katjes
9e druk 1954
6 titelpagina Imago Antwerpen
6 Van drie domme zusjes
8e druk 195310 titelpagina Imago Antwerpen
10 Grote Bertus en kleine Bertus
6e druk 1953
10 titelpagina Imago Antwerpen
10 Anneke en de sik
7e druk 1954


   
15 titelpagina Imago Antwerpen
15 Het kerstfeest van twee domme kindertjes 5e druk 1953
   
19 titelpagina Imago Antwerpen
19 Voetstapjes in de sneeuw
1e druk 1953
19 titelpagina Imago Antwerpen
19 Voetstapjes in de sneeuw
2e druk 1954

VOK België
(2)
Uitgegeven bij "Uitgeverij Imago te Schoten". Ze lijken allemaal geconcentreerd rond 1955, iets later dus.
Alléén de titelpagina's zijn anders, verder identiek aan de Nederlandse uitgaven.
08 titelblad Imago Schoten
08-Zo'n griezelig beest
8e druk ca 1955

10 titelblad Imago Schoten
10 Grote bertus en kleine Bertus
7e druk 1955

11 titelblad Imago Schoten
11 De wilde jagers
7e druk 1955
16 titelblad Imago Schoten
16 Het zwarte poesje
5e druk zj

VOK België
(3)
Op het titelblad staat onder G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk: Voor België: BOEKENIMPORT DENIS - BORGERHOUT. Ze zijn uitgegeven
in de periode 1958 - 1966. Alléén de titelpagina's zijn anders, verder identiek aan de Nederlandse uitgaven.
titelpagina Boekenimport Denis
1 Fik
16e druk 1961
titelpagina Boekenimport Denis
2 Van Bob en Bep en Brammetje 14e druk 1960
titelpagina Boekenimport Denis
2 Van Bob en Bep en Brammetje 16e druk 1965
titelpagina Boekenimport Denis
3 Allemaal katjes
14e druk zj
titelpagina Boekenimport Denis
5 Het huisje in de sneeuw
17e druk 1966
titelpagina Boekenimport Denis
6 Van drie domme zusjes
10e druk zj
titelpagina Boekenimport Denis
6 Van drie domme zusjes
11e druk 1962
titelpagina Boekenimport Denis
7 Bruun de Beer
13e druk 1962
titelpagina Boekenimport Denis
9 Het wegje in het koren
13e druk zj
titelpagina Boekenimport Denis
9 Het wegje in het koren
15e druk 1966
titelpagina Boekenimport Denis
10 Grote Bertus en kleine Bertus
9e druk 1962
titelpagina Boekenimport Denis
10 Grote Bertus en kleine Bertus
10e druk 1965
titelpagina Boekenimport Denis
11 De wilde jagers
9e druk 1961
titelpagina Boekenimport Denis
11 De wilde jagers
11e druk 1965
titelpagina Boekenimport Denis
12 Anneke en de sik
11e druk 1965
titelpagina Boekenimport Denis

13 Het plekje dat niemand wist
9e druk

titelpagina Boekenimport Denis
14 Kareltje
10e druk 1960
titelpagina Boekenimport Denis
15 Het kerstfeest van twee domme kindertjes 7e druk 1960
titelpagina Boekenimport Denis
16 Het zwarte poesje
7e druk zj
titelpagina Boekenimport Denis
17 Het klompje dat op het water dreef
6e druk 1960
titelpagina Boekenimport Denis
18 Annelies
5e druk 1962
titelpagina Boekenimport Denis
19 Voetstapjes in de sneeuw
6e druk 1965
titelpagina Boekenimport Denis

20 De bengels in het bos
2e druk 1960

titelpagina Boekenimport Denis
20 De bengels in het bos
3e druk 1962
titelpagina Boekenimport Denis
20 De bengels in het bos
4e druk 1964
titelpagina Boekenimport Denis
20 De bengels in het bos
5e druk 1966
titelpagina Boekenimport Denis
21 Kleine Zwerver
1e druk 1958
titelpagina Boekenimport Denis
21 Kleine Zwerver
2e druk 1961
   

VOK België
(4)
Uitgaven 'Voor onze kleinen' in groot-formaat (26x19) door Uitgeverij Denis - Borgerhout, dik kartonnen kaft en paperback.
De titelpagina's zijn geheel anders vormgegeven en voorzien van een uitgeverij-nummer. Verder is de layout veelal anders en
ook zijn er (nog) geen steunkleuren gebruikt voor de tekeningen.
Fik
D/1967/0293/10
titelblad Denis Borgerhout
Anneke en de sik
D/1967/0293/9
titelblad Denis Borgerhout
Het zwarte poesje
D/1967/0293/1
titelblad Denis Borgerhout
Kleine zwerver
D/1967/0293/2

titelblad Denis Borgerhout

Overige Belgische uitgaven buiten de Voor Onze Kleinen - reeks:
Voor de kleintjes
titelpagina 1e druk
Voor de kleintjes.
Omnibus met: Fik; Kleine zwerver; Anneke en de sik; Het zwarte poesje
Boekenimport Denis - Borgerhout
Het gat in de heg
titelpagina 10e druk 1955 -


Het gat in de heg
Uitgeverij Imago - Schoten

Hans in 't bos
titelpagina 6e druk 1951
Hans in 't bos
Uitgeverij Imago - Antwerpen
Hans in 't bos
titelpagina 7e druk 1955
Hans in 't bos
Uitgeverij Imago - Schoten
       
Ergens in de wijde wereld - 6e druk
titelpagina Imago - Antwerpen
Ergens in de wijde wereld - 6e druk
1951 - Uitgeverij Imago Antwerpen
Ergens in de wijde wereld 7e druk
titelpagina Denis Borgerhout
Ergens in de wijde wereld - 7e druk
1955 Boekenimport Denis
     


Wout de scheepsjongen
titelpagina 8e druk 1957
Wout de scheepsjongen
Boekenimport Denis - Borgerhout
titelpagina Imago - Antwerpen
Rozemarijntje en de oude juffrouw
1e-3e druk ca 1954/1957


       
titelpagina Boekenimport Denis
Rozemarijntje en de oude juffrouw
5e druk
titelpagina Boekenimport Denis
Rozemarijntje en de oude juffrouw 6e druk 1964
       
titelpagina Boekenimport Denis
Rozemarijntje en Rooie Pier
12e druk
titelpagina Boekenimport Denis
Rozemarijntje en de zwarte jongen 8e druk
     
titelpagina Boekenimport Denis
Jantje van de Scholtenhoeve
7e druk
titelpagina Boekenimport Denis
Thijs en Thor
9e druk 1961


VOK Duitsland

Nb. De beschrijvingen van onderstaande boeken staan op de pagina Internationaal

3 Bob, beppie unde der alte Bram
Erste auflage
7 Rietje und ihr Teddybär
Erste auflage
8 Plumps der Wetterfrosch
Erste Auflage 1958
13 Tom und Japie haben ein Geheimnis
Erste Auflage 1959
= Van Bob en bep en Brammetje
= Bruun de Beer
= Zo'n griezelig beest
= Het plekje dat niemand wist
Vier geschichten:
1Fix (= Fik)
3 Lauter Kätschen (= Allemaal katjes)
4 Der Zornige Küster (Van de boze koster)
12 Anneliese und das Zicklein (= Anneke en de sik)
15 Kees und das Prinzesschen
Erste Auflage 1958
20 Rie und Carla im Försterhaus
Erste Auflage 1957
Vier geschichten
Erste Auflage 1954
= Het kerstfeest van twee domme kindertjes
= De bengels in het bos                                                          FOR OUR YOUNGSTERS

Voor zover bekend negen VOK- titels, soms in meerdere drukken. Afgaand op het soort boek en wat er in de boekjes staat aangegeven lijkt het er op dat Tomorrow will be sundy de primeur heeft gehad. Die omslag is voor 't laatst gebruikt in 1956 bij de 13e druk van dat boek. De vertaalde 2e druk heeft de omslag als die van de uitgaven na 1958.
For our Youngsters zijn uitgegeven bij Woudstra's Bookhouse, 9330 - Jasper Avenue, Edmonton, Alta, Canada en zijn grotendeels identiek aan de Nederlandse uitgaven, soms (of altijd?) in Nederland gedrukt. De illustraties zijn van W.G. van de Hulst jr
                                             .
Nb. De beschrijvingen van onderstaande boeken staan op de pagina Internationaal

To-morrow will be Sunday = 4 Van de boze koster! First edition zonder jaartal
Tomorrow will be sunday = 4 Van de boze koster! Second edition zonder jaartal
Better than anything else = 15 Het kerstfeest van twee domme kindertjes
*First edition, zonder jaartal
The boss and I = 1 Fik
First edition zonder jaartal
       
Bert and little Bert = 10 Grote Bertus en kleine Bertus *First edition zonder jaartal
Dear little tramp = 21 Kleine zwerver
*First edition, zonder jaartal
Lost in the snow = het huisje in de sneeuw *Second printing, juli 1963
Good and naughty kittens != 3 Allemaal katjes *First edition 1965
       
   
The secret in the box - Zo'n griezelig beest *First edition, 1966
Keep out = 9 Het wegje in het koren
*First edition, 1968
   = Zo'n


VOK Canada
2e serie 1978
A PAIDEIA CHILDREN'S BOOK

Bij Paideia Press zijn in 1978 acht deeltjes van Voor Onze Kleinen verschenen onder de titel: Stories Children Love by a Master Storyteller. De bepaald niet fraaie omslagillustraties zijn van John Knight.

Nb. De beschrijvingen van onderstaande boeken staan op de pagina Internationaal

1 The little wooden shoe
First edition 1978
2 Through the thunderstorm
First edition 1978
3 Bruno the Bear
First edition 1978
4 The basket
First edition 1978
= 17 Het klompje dat op het water dreef
= 02 Van Bob en Bep en Brammetje
= 07 Bruun de Beer
= 14 Kareltje
       
5 Lost in the snow
First edition 1978
6 Annie and the goat
First edition 1978
7 The black kitten
First edition 1978
8 The woods beyond the wall
First edition 1978
= 05 Het huisje in de sneeuw
= 12 Anneke en de sik
= 16 Het zwarte poesje
= 20 De bengels in het bos
 
 


VOK Canada 3e serie
1979-1981
In deze derde serie zijn bij Paideia Press alle eenentwintig deeltjes Voor Onze Kleinen verschenen onder de titel: Stories Children Love by a Master Storyteller..
Alle omslagillustraties zijn (gelukkig) weer van W.G. van de Hulst jr.
Nb. De beschrijvingen van onderstaande boeken staan op de pagina Internationaal

01 The little wooden shoe
Second printing 1981
02 Through the thunderstorm
Second printing 1981
03 Bruno the Bear
Second printing 1981
04 The basket
Second printing 1981
= 17 Het klompje dat op het water dreef
= 02 Van Bob en Bep en Brammetje
= 07 Bruun de Beer
= 14 Kareltje
       
05 Lost in the snow
Second printing 1981
06 Annie and the goat
Second printing 1981
07 The black kitten
Second printing 1981
08 The woods beyond the wall
Second printing 1981
= 05 Het huisje in de sneeuw
= 12 Anneke en de sik
= 16 Het zwarte poesje
= 20 De bengels in het bos
   
 
09 My master and I
First edition 1979
10 The pig under the pew
First edition 1979
11 Three little hunters
First edition 1979
12 The search for Christmas
First edition 1979
= 01 Fik
= 04 Van de boze koster
= 11 De wilde jagers
= 15 Het kerstfeest van twee domme kindertjes
       
14 Little tramp
First edition
= 19 Voetstapjes in de sneeuw
= 21 Kleine zwerver
= 06 Van drie domme zusjes
= 13 Het plekje dat niemand wist
     
= 08 Zo'n griezelig beest
= 18 Annelies
= 10 Grote Bertrus en kleine Bertus
= 03 Allemaal katjes
       
     
21 The forbidden path
First edition
     
09 Het wegje in het koren
 
VOK Canada 4e serie 2014

In deze vierde Candese serie uitgegeven bij INHERITANCE PUBLICATIONS NEERLANDIA te ALBERTA zijn ook alle éénentwintig deeltjes Voor Onze Kleinen verschenen onder de titel: Stories Children Love. Inheritance mocht met instemming van Paideia Press de vertalingen van Harry den Nederlander en Theodore Plantinga gebruiken. De volgorde van de boekjes is ook gelijk gebleven. Alle (omslagi)llustraties zijn van W.G. van de Hulst jr, de vernieuwde Nederlandse uitgaven volgend.
Nb. De beschrijvingen van onderstaande boeken staan op de pagina Internationa
= 17 Het klompje dat op het water dreef
= 02 Van Bob en Bep en Brammetje
= 07 Bruun de Beer
= 14 Kareltje
05 Lost in the snow
06 Annie and the goat
07 The black kitten
08 The woods beyond the wall
= 05 Het huisje in de sneeuw
= 12 Anneke en de sik
= 16 Het zwarte poesje
= 20 De bengels in het bos
= 01 Fik
= 04 Van de boze koster
= 11 De wilde jagers
= 15 Het kerstfeest van twee domme kindertjes
= 19 Voetstapjes in de sneeuw
= 21 Kleine zwerver
= 06 Van drie domme zusjes
= 13 Het plekje dat niemand wist
= 08 Zo'n griezelig beest
= 18 Annelies
= 10 Grote Bertrus en kleine Bertus
= 03 Allemaal katjes
     
09 Het wegje in het koren
     


VOK Zuid-Afrika

Van een oudere serie rond 1950 uitgegeven bij S.Geertsema, Pretoria zijn vier deeltjes bekend in de vertrouwde uitgaven met Bottema-illustraties. Een nieuwe uitgave van deel 15 (Het kerstfeest van twee domme kindertjes) uit 1977 bij Die Verenigde Protestantse Uitgewers, Kaapstad. Een nieuwste serie is in 1980 bij Fonteine Publikasies, Piet Retief, Transvaal verschenen met illustraties van W.G. van de Hulst jr. maar met nieuwe bandontwerpen van Heather Foster.

1 Die kwaai koster!
2 Almal Katjies!
titelpagina
= 4 Van den bozen koster
= 3 Allemaal katjes!
3 Bob en Bep en Brammetjie
titelpagina
4 Die huisie in die sneeu
titelpagina
= 2 Van Bob en Bep en Brammetje
= 5 het huisje in de sneeuw
Kersfees van die twee dom Kindertjies
= 15 het kerstfeest van twee domme kindertjes
Die Donderstorm
Die Mandjie
Die Swart Katjie
Die Bos agter die hoë Muur
2 Van Bob en Bep en Brammetje
= 14 Kareltje
= 16 Het zwarte poesje
= 20 De bengels in het bos

VOK Indonesië
Er zijn uitgaven van Van de Hulst die in samenwerkingsverband tussen G.F.C.callenbach  en Ribbens Boekendepôt - uitgever - Djokja.
Naast Peerke en z'n kameraden, Willem Wijcherts en Wout de scheepsjongen is nu ook een VOK'tje gesignaleerd:

 


Allemaal katjes!


Serie Voor onze kleinen deel 3. Uitgave van G.F.Callenbach, Nijkerk.

Geïllustreerd door Tjeerd Bottema (1884-1978), vanaf de 12e druk W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1922]

Van nagenoeg dezelfde uitvoering als de bovenstaande uitgaven (ca. 1950) is zonder drukvermelding deze uitgave voor Nederlands-Indië in samenwerking met Ribbens Boekendepôt - uitgever - Djokja.

Zie ook:
Peerke en z'n kameraden 7e-11e druk
Willem Wijcherts 7e-12e druk
Wout de scheepsjongen 5e-8e drukVOK Japan
Ook zijn er twee Japanse vertalingen uit 1964 van VOK-boekjes, voor zover mij bekend hier alleen in bezit
van fam. Van de Hulst en van Museum Oud Nijkerk .Bruun de Beer


Bruun de Beer
Japanse vertaling van Bruun de Beer

Uitgegeven bij Uni Agency, Tokyo

Illustraties omslag; onbekend - Illustraties binnenwerk W. G. van de
Hulst jr.

Vertaling naar het Japans: onbekend

[1e druk 1964]

1e druk 1964met stofomslag - 21,5 x 15 - 48 pag. geb.
Het kerstfeest van twee domme kindertjes


Het Kerstfeest van twee domme kindertjes
Japanse vertaling van Het kerstfeest van twee domme kindertjes

Uitgegeven bij: Uni Agebcy, Tokyo

Illustratie omslag onbekend - Illustraties binnenwerk W. G. van de Hulst jr.

Vertaling naar het Japans: onbekend

[1e druk 1964]

1e druk 1964 - 19 x 13 - 48 pag. geb.

Home